Контрольні запитання та тести

1. Вкажіть основні напрямки розвитку молочної промисловості.
2. Зазначте які галузі молочної промисловості існують у залежності від асортименту готової продукції молокопереробних підприємств.
3. Охарактеризуйте молоко різних видів тварин.
4. Надайте характеристику усім ґатункам молока незбираного коров’ячого під час його приймання на молокопереробні підприємства.
5. Які вимоги до показників якості молока незбираного коров’ячого існують під час його приймання на молокопереробні підприємства?
6. Зазначте механічні методи оброблення, які застосовують у молочній промисловості.
7. Охарактеризуйте різні види сепарування у молочній промисловості.
8. Вкажіть мету, переваги та недоліки гомогенізації.
9. Які теплові методи оброблення використовують у молочній промисловості.
10. Зазначте у чому полягає відмінність між пастеризацією, стерилізацією та термізацією.
11. Які види пастеризації у молочній промисловості використовують?
12. Надайте характеристику мембранним методам оброблення молочної сировини.
13. Вкажіть можливе застосування мембранних методів у молочній промисловості.
14. Вкажіть асортимент питних видів молока.
15. Охарактеризуйте вимоги до якості питного молока різних видів.
16. Зазначте послідовність технологічних операцій у виробництві питного молока.
17. Який порядок проведення технологічних операцій приймання молока?
18. Вкажіть послідовність технологічних операцій виготовлення питних вершків.
19. Яким вимогам повинна відповідати упаковка, яка використовується для фасування молочних продуктів?
20. Дайте характеристику основним видам пакувальних матеріалів, які використовують для фасування питних видів молока.

Тест “ЗАГАЛЬНІ ТЕХПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*