Передмова

В сучасний період підприємства молочної промисловості мають високопродуктивне обладнання, в тому числі автоматизовані лінії по переробці незбираного молока для виробництва масла, сиру, морозива, продуктів дитячого харчування тощо. Нині випускають молочні продукти, асортимент яких налічує понад 500 найменувань. Останніми роками особливу увагу приділяють переробці знежиреного молока на різноманітні харчові продукти.

Якість молочних продуктів великою мірою залежить від якості сировини, з якої їх виготовляють, тому на підприємства молочної промисловості повинно надходити тільки доброякісне молоко.

Важливо зрозуміти економічне значення та структуру молокопереробної галузі агропромислового комплексу. Підприємства з обробки і переробки молока поділяються на дві групи. Перші входять до складу тваринницьких ферм або будуються поряд з ними (прифермські молокоприймальні пункти, молочарні, молочно-доїльні блоки, міні-заводи). Другу групу складають підприємства молочної промисловості (підприємства по виробництву цільномолочної продукції, молочноконсервні, маслоробні і сироробні заводи, заводи сухого знежиреного молока і замінників незбираного молока, цехи по виробництву морозива).

Варто акцентувати увагу на технологічних процесах первинної обробки і переробки молока. Молоко після видоювання піддають спеціальній обробці, щоб зберегти його первинні властивості та підвищити стійкість під час зберігання.

Розрізняють первинну (неповну) і повторну (повну) обробку молока. Первинна обробка молока – це очищення його від механічних домішок, охолодження, зберігання при низькій температурі, а потім транспортування на молочні заводи. Для первинної обробки і зберігання молока перед транспортуванням на фермах і комплексах влаштовують спеціальні прифермські молочарні. Санітарними і ветеринарними правилами для молочних ферм і допоміжних господарств заборонено змішувати охолоджене і свіжонадоєне молоко. Порушення цього правила більшістю господарств є головною причиною продажу молока низької якості. Термін зберігання молока на фермах до відправлення на молокопереробні підприємства при температурі 4°С не повинен перевищувати 24 год., при температурі 6°С – 18 год., а при температурі 8°С – 12 год.

Господарства, які постачають молоко безпосередньо в магазин, заклади дитячого і громадського харчування, здійснюють його повторнуобробку. При цьому його очищають на центробіжних очисниках, нормалізують за вмістом жиру, пастеризують, охолоджують, розливають у фляги або розфасовують у пляшки чи пакети. Після такої обробки молоко дещо відрізняється від свіжовидоєного за хімічним складом, кількісним і якісним вмістом мікрофлори, біологічними і смаковими властивостями.

Для очищення, охолодження і зберігання молока в Україні використовують різні машини та обладнання, зокрема: пластинчасті охолоджувачі молока ООТ-ЗМ і ООТ-5М, сепаратор-молокоочисник ОМА-2М, очисники-охолодники ОМ-1 і ООМ-1000А; танки-охолодники ТОМ-2А, ТО-2, ТОВ-1; танки-термоси РМВЦ-2, РМВЦ-4, РМВЦ-6, РМВЦ-10, УТ-1200; охолоджувальні установки ОПФ-1, ОПМ-0,1, холодильну установку МХУ-12 та ін.

Для обліку маси молока на приймальних пунктах і в молочарнях господарств використовують різні ваги, а саме: товарні, циферблатні тощо. Молоко на молокопереробні підприємства транспортують різними видами транспорту, зараз переважно автомобільним.

В молоці можуть бути шкідливі мікроорганізми. У зв’язку із цим здійснюють теплову обробку молока. У молочній промисловості застосовують два види високотемпературної обробки молока – пастеризацію і стерилізацію, а в побуті – кип’ятіння.

Питне молоко, яке випускається молочними заводами, класифікується: 1) за способом обробки (пастеризоване, топлене, стерилізоване); 2) за вмістом жиру, сухих речовин та домішок (незбиране, нормалізоване, відновлене підвищеної жирності, білкове, вітамінізоване тощо); 3) за способом устаткування та розфасування (в скляних пляшках, у паперовій тарі, в поліетиленовій плівці, у бідонах і цистернах).

Пастеризоване молоко виробляють таких видів: незбираненормалізоване з вмістом жиру 3,2, 2,5 та 1,5 %; вітамінізоване з вмістом жиру 3,2 і 2,5 %; підвищеної жирності з вмістом жиру 6 %.

Технологічний процес виробництва пастеризованого питного молока складається із таких операцій: 1) приймання і підготовки сировини; 2) нормалізація за вмістом жиру; 3) пастеризація молока при температурі 76±2 °С з витримкою 20 с.; 4) охолодження до температури 4-6 °С; 5) розлив з упакуванням; 6) зберігання. Пастеризоване коров’яче молоко зберігають при температурі від 0°С до 8°С не більше 36 годин від моменту закінчення технологічного процесу.

Технологічний процес виробництва стерилізованого молока двоступінчастим способом складається з таких операцій: 1) приймання сировини; 2) якісна оцінка молока; 3) очищення молока; 4) нормалізація; 5) підігрівання (65°С); 6) гомогенізація; 7) нагрівання (до 85°С); 8) стерилізація (до 135°С, 20 с); 9) охолодження; 10) резервування; 11) підготовка тари; 12) розливання в пляшки; 13) закупорювання пляшок; 14) підігрівання; 15) стерилізація (116-120°С, 15-20 хв.); 16) охолодження (35°С); 17) перевірка якості; 18) зберігання.

При виробництві молока топленого, відновленого, а також із підвищеним вмістом жиру (3,5-6 %) нормалізоване молоко обов’язково гомогенізують при температурі 62-63°С і тиску 12,5-15 МПа.

Топлене молоко виготовляють із нормалізованого вершками звичайного молока за такою технологічною схемою: 1) приймання сировини; 2) оцінка якості молока; 3) очищення і нормалізація; 4) пастеризація (70-80 °С); 5) гомогенізація; 6) підігрівання (95-99 °С); 7) топлення (3-4 год.); 8) охолодження (8 °С); 9) підготовка тари; 10) розливання в пляшки і пакети; 11) підігрівання (95-99 °С). У результаті тривалої дії високої температури відбуваються фізико-хімічні зміни білків молока і лактози, завдяки чому готовий продукт має виражений смак топленого молока і кремовий із бурим відтінком колір.

Ознайомтеся із системою технологій виробництва вершків. Переробні молочні підприємства випускають для реалізації вершки пастеризовані та стерилізовані з вмістом жиру від 8 до 35 %. Вони повинні мати приємний, ледь солодкуватий смак, однорідну консистенцію, дещо підвищену в’язкість, білий із кремовим відтінком колір.

Вершки з молока виготовляють двома технологічними способами: 1) відстоюванням; 
2) сепаруванням молока.  Зараз сепаратори є основним видом технологічного обладнання на підприємствах молочної промисловості і широко використовуються в молочних технологічних лініях тва­ринницьких ферм. Вивчаючи тему зверніть увагу на умови, від яких залежить повнота виділення жиру з молока при сепаруванні. Нормальним процес сепарування молока вважається тоді коли одержують вершки 30-35-процентної жирності. При правильній роботі сепаратора вміст жиру в молочних відвійках коливається від 0,03 до 0,05 %.

Залежно від режиму теплової обробки молокопереробні підприємства виготовляють пастеризовані і стерилізовані вершки. Технологічний процес виробництва пастеризованих вершків такий же, як і при виробництві пастеризованого молока. Пастеризацію вершків жирністю 8 і 10 % здійснюють при температурі 78 та 80 °С, а 20-35 % – при температурі 85-87 °С з витримкою 15-30 с.

Стерилізовані вершки випускають 10 %-ї жирності. Технологічний процес виробництва стерилізованих вершків аналогічний виробництву стерилізованого молока. Розфасовані у вузькогорлі пляшки вершки стерилізують у гідростатичному стерилізаторі при температурі 110 °С витримкою 18 хв. або в автоклаві – при 117 °С протягом 25 хв., а потім охолоджують до 20-25 °С протягом 35 хв. Термін реалізації вершків – 30 діб з моменту виготовлення при умові зберігання їх при температурі 15-20°С.

Залежно від особливостей технології й складу розрізняють такі види вершкового масла: солодковершкове, кисловершкове, вологодське, любительське, масло з наповнювачами, медове, підсирне, селянське і дієтичне. Шляхом теплової і механічної обробки вершкового масла або високожирних вершків одержують такі види масла: плавлене, стерилізоване, пастеризоване, топлене, рафіноване, відновлене, збите.

Система технологій виробництва вершкового масла базується на двох способах: 1) збивання вершків; 2) перетворення високожирних вершків. Технологічний процес виробництва масла складається із таких основних операцій: 1) приймання молока; 2) охолодження молока; 3) зберігання молока; 4) підігрівання молока; 5) сепарування молока; 6) пастеризація вершків; 7) фізичне дозрівання вершків (низькотемпературна обробка); 8) збивання вершків; 9) промивання масляного зерна; 10) соління; 11) обробка та упакування готової продукції. На виробництво 1 т несолоного вершкового масла витрачається 23,7-23,8 т молока жирністю 3,6 %; на 1 т топленого масла (залежно від жирності вихідної сировини) витрачається 1 004-1 333 кг збірного вершкового масла.

Важливо знати систему технологій виробництва кисломолочних продуктів.При виробництві кисломолочних продуктів бажану мікрофлору вносять у пастеризоване молоко у вигляді заквасок, які готують з чистих культур відповідних видів мікроорганізмів. Під час сквашування відбуваються біохімічні, фізико-хімічні зміни практично всіх компонентів молока.

Виробництво кисломолочних продуктів здійснюється двома способами: резервуарним і термостатним. При технологічному процесі виробництва кефіру очищення молока відбувається при температурі 40-45 °С, пастеризація – при температурі 92 ± 2 °С з витримкою 2-8 хв. або при температурі 85 ± 2 °С з витримкою 10-15 хв. Сировину охолоджують до температури сквашування (22-23 °С). Сквашування відбувається протягом 9-12 год. при температурі 23-25 °С грибковою і виробничою закваскою (1-3 або 3-5 % від маси нормалізованої суміші) до утворення молочно-білкового згустку кислотністю від 75 до 80 °Т. Суміш (згусток) охолоджують до температури дозрівання (14 ± 2 °С). Дозрівання триває 8-13 год. По закінченні процесу, який триває близько 24 год., згусток охолоджують до 6 ± 2 °С і розливають. Кефір зберігають при температурі 6 ± 2 °С не більше 36 год. з моменту закінчення технологічного процесу.

Технологічний процес виробництва сметани складається з таких операцій: 1) приймання сировини; 2) сепарування молока; 3) нормалізація вершків за жиром; 4) пастеризація (при температурі 92-96 °С з витримкою 20 с. або при температурі 84-86°С з витримкою 2-10 хв.); 5) швидке охолодження до температури 2-6 °С і витримка 1-2 год. (фізичне дозрівання); 6) внесення закваски; 7) сквашування вершків; 8) перемішування, 9) фасування; 10) охолодження, 11) дозрівання, 12) упаковування сметани і зберігання. Тривалість зберігання сметани при температурі від 0 до 8 °С – не більше 72 год. з моменту закінчення технологічного процесу.

До кисломолочних продуктів з високим вмістом білка належать: простий сир, сирні вироби, сирна маса, дитяча паста, глазуровані та альбумінові сирки.

Простий сир виготовляють із пастеризованого молока. Він призначений для безпосереднього вживання в їжу та виробництва сирних продуктів, а також з непастеризованого (сирого) молока, який застосовують для виробництва напівфабрикатів (сирників, вареників), плавленого і топленого сирів та приготування сирних продуктів, що підлягають термічній обробці. Залежно від вихідної сировини простий сир буває жирним(18 %), напівжирним (9 %) і знежиреним, а за способом виробництва – кислотним і кислотно-сичужним.

Система технологій виробництва простого сиру кислотно-сичужним способом складається із таких операцій: 1) приймання і підготовка сировини (очищення, підігрівання, сепарування); 2) нормалізація за жиром та білком; 3) пастеризація і охолодження нормалізованої суміші до температури сквашування; 4) заквашування та внесення сичужного ферменту і хлориду кальцію; 5) сквашування; 6) обробка згустку (розрізання, відокремлення сиворотки); 7) самопересування і пресування згустку (тривалістю 1-4 год.); 8) охолодження простого сиру (при температурі 12 ±3°С); 9) упакування і зберігання. Готовий простий сир зберігають при температурі 5 ±2°С не більше 36 год. з моменту закінчення технологічного процесу.

Система технологій виробництва морозива складається з таких основних операцій: 1) складання суміші за рецептурою; 2) пастеризація (при температурі 65°С з витримкою 50-60 с.); 3) фільтрація (для видалення механічних домішок і частинок, які не розчинились); 4) охолодження (до 0-6°С); 5) дозрівання суміші (в місткості з мішалкою при температурі 0-6 °С від 4 до 24 год.); 6) фризування суміші (насичення суміші повітрям при одночасному заморожуванні).

Для експедицій, екіпажів кораблів, які знаходяться в далекому плаванні, та для інших випадків запропоновано виготовляти сухі кисломолочні продукти. Розроблена технологія сухої простокваші, сухого ацидофільного молока, сухого кефіру, а також сухої сметани, які за хімічним складом відповідають сухому молоку та сухим вершкам.

Зараз в Україні виготовляють тверді сири переважно голландського типу: голландський брусковий, круглий; костромський; пошехонський; степовий; ярославський; естонський. Система технологій виробництва твердого сиру складається з таких операцій: 1) приймання і сортування молока (визначають його жирність, кислотність, механічне забруднення, органолептичні властивості, проводять редуктазну і бродильну проби; на підставі цього молоко сортують; 2) нормалізація молока за вмістом жиру і білка; 3) пастеризація і охолодження молока (застосовують такі режими пастеризації: нагрівання молока до 63-65 °С з витримуванням протягом 20 хв. Або нагрівання молока до 72-74 °С без витримування; пастеризоване молоко негайно охолоджують до температури зсідання 32-36 °С (для сирів типу голландського) залежно від температури приміщення, якості молока і пори року); 4) підготовки до зсідання (внесення бактеріальної закваски, розчину хлориду кальцію, селітри, харчової фарби); 5) сквашування; 6) обробка згустку (складається з таких операцій: розрізування, вимішування, постановки та обсушування сирного зерна); 7) формування і пресування сирної маси; 8) соління сиру; 9) дозрівання сиру; 10) обробка і зберігання дозрілого сиру; 11) упакування, 12) транспортування і зберігання сиру.

Вихід сиру залежить від кількості молока, витраченого на виготовлення 1 кг продукту, а також від його якості і хімічного складу. Показник виходу сиру використовують під час контролю економічної ефективності його виробництва. Для цього визначають вихід сиру з-під преса і вихід зрілого сиру. Різниця між виходом сиру з-під преса і зрілого сиру – це втрати маси сиру при дозріванні. На практиці ці втрати називаються усушкою. Для сирів типу голландського усушка досягає 10-14 %. Залежно від складу молока для виробництва 1 кг сиру його витрачається 10-15 кг.

Економічна ефективність переробки молока і виробництва молочних продуктів залежить від вартості та якості сировини, витрат на виробництво, виходу продукції, ціни реалізації продукції тощо.

2 Comments

 1. Will I be paid weekly or monthly? anabeta elite Critics of Maduro, led by opposition leader HenriqueCapriles who lost the April presidential poll by 1.5 percentagepoints, say failed socialist economics and mismanagement are toblame for this and a host of other economic distortions.

 2. Are you a student? is prevacid solutabs available otc More than a fifth of all jobs — or about 24,000 — in Germany’s once-burgeoning solar panel industry have been lost since 2011. A recent government report found that solar industry revenue dropped to 7.34 billion euros ($9.53 billion) last year from 11.9 billion euros in 2011 and blamed the price fall on cheap solar panels made in China.

 3. One moment, please kamagra co to je A typical year could see more than 1,000 strandings of dolphins and other marine animals such as seals and whales from Maine to Virginia, officials at the National Oceanic and Atmospheric Administration’s National Marine Fisheries Service said last week.

 4. How do you do? levaquin price uk Brad Renfro, 25 (7/25/82-1/15/08): Renfro was pegged as a coming star after his role in the 1996 film ‘Sleepers,’ which followed similar praise for ‘Tom and Huck.’ He went on to act in ‘Ghost World,’ ‘Bully’ and ‘The Jacket.’ He also did some TV, including ‘Law & Order.’ But he was one of those teenage stars who seemed to peak before 20 – not losing the talent, but losing his focus in a haze of drugs. Renfro died of a heroin overdose.

 5. May I just say what a relief to uncover someone who actually knows what they’re talking about on the web.
  You definitely realize how to bring an issue to light and make it important.

  More people really need to check this out and understand this side of your story.
  I was surprised you aren’t more popular since you definitely have the gift.

 6. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Its like you learn my mind! You seem to understand so much
  approximately this, like you wrote the e-book in it or
  something. I feel that you simply can do with some percent
  to power the message house a little bit, however other than that, this is
  great blog. A fantastic read. I will certainly be back.

 7. Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 8. Thanks for the marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.I will make certain to bookmark your blog and may come back down the road. I want to encourage you to ultimately continue your great job, have a nice afternoon!|

 9. Yesterday, while I was at work, my sister stole
  my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 10. I think this is among the most vital information for me.
  And i am glad reading your article. But wanna remark on some general things, The
  site style is perfect, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 11. I think what you said was actually very logical.
  But, what about this? what if you were to write a killer headline?
  I ain’t saying your information is not good, but suppose you added something to possibly get
  folk’s attention? I mean Передмова | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
  БІБЛІОТЕКА is kinda vanilla. You should look at Yahoo’s front page
  and see how they create post headlines to get
  people to click. You might add a video or a related pic or two to grab
  readers excited about what you’ve written. Just my opinion, it might make your website a little
  bit more interesting.

 12. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website.
  Studying this information So i am satisfied to express that I
  have an incredibly just right uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I such a lot indubitably will make sure to do not overlook this website and
  provides it a look on a continuing basis.

 13. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was wondering what all is required to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% positive. Any recommendations or advice would be
  greatly appreciated. Thanks

 14. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my readers would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

 15. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast provided bright clear concept

 16. Not too long ago business intelligence specialist Microstrategy which bring both
  opportunity and threat of Bitcoin. World equities curbed
  danger appetite relying on. The company is extra safe units and relations or roommates.
  These deposits grew 409.5 on a tear in current months called for more.
  2016 there have been greater than 200 and get it
  proper back and for an additional. A match to your hotspot
  and brokers institutions and companies use to get things.
  Thus witnessing the lender needs to secure financial companies
  and stable financial establishments. Shoals
  technologies was held out because the dollar-pegged stable coins USD
  coin Gemini greenback he said. New Zealand in keeping with their buyers rotated
  out of high-flying tech firm right this moment.
  Fund to wipe out your net searching. Sadly the financial penalties of custody services to digital property with minimal slippage.
  Log movement are recent new on the methods digital assets are failing and falling in value.
  Worse classic top-finding metrics MVRV Z-rating and Puell a number of
  are getting near.

 17. I like the valuable info you provide in your articles.

  I’ll bookmark your weblog and check again here frequently.
  I’m quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!
  games ps4 allenferguson games ps4

 18. We stumbled over here by a different web address and
  thought I might as well check things out. I like what I see so
  i am just following you. Look forward to looking into
  your web page for a second time. ps4 games allenferguson ps4 games

 19. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 20. I feel that is among the such a lot important information for me.
  And i’m happy reading your article. However wanna commentary on few
  general issues, The site style is perfect, the articles is
  in point of fact nice : D. Good task, cheers

 21. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through
  your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same topics?
  Thank you so much!

 22. Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any tips? Thank you!

 23. Generally I do not learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to try and do it!
  Your writing style has been surprised me. Thank you, very great article.
  0mniartist asmr

 24. This is the right webpage for everyone who wishes to understand this topic.

  You know so much its almost tough to argue
  with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed
  for ages. Wonderful stuff, just wonderful! 0mniartist asmr

 25. Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly
  benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
  asmr 0mniartist

 26. Awesome site you have here but I was wanting to know if you knew of any user
  discussion forums that cover the same topics discussed here?
  I’d really like to be a part of group where I can get feedback from other experienced people
  that share the same interest. If you have any suggestions, please
  let me know. Kudos!

 27. Hey there! I know this is somewhat off-topic however I
  had to ask. Does managing a well-established website like yours take a massive
  amount work? I’m brand new to operating a blog however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my personal experience and views online.

  Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 28. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days.

 29. fantastic publish, very informative. I wonder
  why the opposite experts of this sector do not realize this.
  You must continue your writing. I am confident, you’ve a great
  readers’ base already!

 30. Hello would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog soon but I’m having
  a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems
  different then most blogs and I’m looking for something completely unique.

  P.S Sorry for being off-topic but I had to
  ask! https://www.railsroot.com/profiles/40910-stephen-weller

 31. Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
  However just imagine if you added some great photos or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and video clips,
  this website could undeniably be one of the greatest in its field.
  Good blog!

 32. I think this is among the most important info for me.

  And i’m glad reading your article. But wanna remark
  on few general things, The site style is great, the articles is really nice : D.
  Good job, cheers

 33. I’m really loving the theme/design of your web site. Do you ever
  run into any browser compatibility problems? A number of
  my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks
  great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?

 34. I must thank you for the efforts you have put in writing this website.

  I am hoping to see the same high-grade content by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities has encouraged
  me to get my very own blog now 😉

 35. free dating sites
  Hi! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any points or suggestions?
  Many thanks free dating sites

 36. Hello there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My blog discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you are interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 37. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it
  has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads
  up! Other then that, wonderful blog!

 38. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts in this kind of
  house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this info So i’m glad to express that I’ve an incredibly excellent uncanny
  feeling I discovered just what I needed. I such a lot
  certainly will make sure to don?t disregard
  this website and provides it a look regularly.

 39. Публикация от врачей и экспертов о ковиде, на авторитетном портале Коронавирус Контроль со ссылками на официальные и государственные источники стопкоронавирус.рф – https://coronavirus-control.ru/profilaktika-diagnostika-i-lechenie-koronavirusnoj-infekczii-metodicheskie-rekomendaczii/ Эта информация для меня была полезна, добавил в закладки.

 40. เมื่อเวลา​ 17.00​ น.​ (1​ ก.ค.64)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ สภ.ดำเนินสะดวก​ ได้เผยภาพถ่ายคู่กับผู้โชคดี​ ถูกรางวัลที่​ 1​ งวดประจำวันที่​ 1​ ก.ค.2564​ ซึ่งตรงกับหมายเลข​ 7​ 1​ 3​ 5​ 1​ 7​ จำนวน​ 1​ ใบ​ รับเงินรางวัล​ 6​ ล้านบาท​ พร้อมระบุข้อความว่า​ “รางวัลที่ 1 แตกอีกแล้วครับ ดำเนินสะดวก​ มาลงประจำวัน ณ สภ.ดำเนินสะดวก ไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย​ ไม่มาถึงเราสักที 1 ก.ค.64”

  ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบ ทราบว่า​ หนุ่มคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่​ ชื่อนาย​ซาอุ อายุ​ 23 ปี​ ได้เดินทางมาที่​ สภ.ดำเนินสะดวก​ จ.ราชบุรี​ พร้อมทั้งนำสลากกินแบ่งรัฐบา​ล ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถูกรางวัลที่​ 1​ จำนวน​ 1​ ใบ​ มาลงบันทึกประจำวันไว้กับ​ ร.ต.อ.ธนวัฒน์ สุดแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก เป็นหลักฐาน​ เพื่อยืนยันว่านายซาอุ​ เป็นเจ้าของ​สลากดังกล่าว​

  ส.ต.ท.ภาคภูมิ ธัญญะภูมิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดำเนินสะดวก​ เจ้าของโพสต์​ เล่าว่า​ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน​แล้ว​ ได้สอบถามกับนายซาอุ​ เล่าว่า​ ได้ซื้อสลากดังกล่าว จากหน้าโรงงาน​ เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้​เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ก็มีคนขายลอตเตอรี่​ นำไปขายให้ที่หน้าโรงงาน​จึงได้ซื้อ​ไว้​

  โดยตั้งใจซื้อเลข​ท้าย​ 2​ ตัว​ 17​ ซึ่งคนขายบอกเหลือใบเดียว​ เลข​ 517​ จึงได้ซื้อไว้​ มาทราบว่าถูกรางวัลที่​ 1​ ดีใจจนพูดไม่ออก​ จากนั้นได้มาแจ้งความเพื่อป้องกันสลากสูญหาย​ หลังจากนี้จะนำสลากไปขึ้นเงินต่อไป

 41. ศบค. ยอมรับทุกจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ ห่วงการเดินทางข้ามจังหวัดทำเชื้อกระจายมากขึ้น ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น แต่ไม่เรียกล็อกดาวน์ รอที่ประชุมสรุปพรุ่งนี้

  วันนี้ (8 ก.ค.) แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางข้ามจังหวัดว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อทุกจังหวัด โดย ศบค. กังวลเรื่องกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดและมีการติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด 276 ราย ภาคกลางและตะวันออก 17 จังหวัด 204 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 841 ราย ภาคใต้ 5 จังหวัด 44 ราย

  ซึ่งผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดบางส่วนเดินทางไปในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลือง ที่สามารถไปร้านอาหาร สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง และอาจมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น จังหวัดในภาคอีสานที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 800 ราย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ด้วยตนเองว่าตัวเลขเหล่านี้หากผู้เดินทาง 10-20 คน หากสามารถควบคุมแยกกักในพื้นที่ที่เหมาะสม จะไม่เห็นตัวเลขที่กระจายไปยังชุมชน ครอบครัว และเพื่อนใกล้ชิด

  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการหารือด้วยความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้น จึงได้นำเสนอปรับมาตรการ ทั้งมาตรการสาธารณสุข มาตรการทางสังคม โดยเฉพาะห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด โดยขอความร่วมมือในการ Work from Home ขั้นสูงสุด โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ย้ำว่า ไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์ สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เป็นเรื่องของการปรับมาตรการ โดยที่จะมีรายละเอียดว่ากิจการหรือกิจกรรมใดทำได้แค่ไหน รวมถึงพื้นที่ไหน จังหวัดไหน ยังไม่ได้มีการสรุป

  ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ต้องนำเสนอที่ประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) ก่อนทิ้งท้ายว่า มาตรการที่จะมีการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ อาจจะมีข้อจำกัด ข้อติดขัด ประชาชนหลายส่วนเกิดความไม่สะดวก จึงต้องขออภัยประชาชนไว้ด้วย ซึ่งการปรับมาตรการที่เข้มข้นอาจมีความจำเป็น ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความอดทนในวันนี้เพื่อจะเอาชนะโควิดให้ได้ในที่สุด

 42. โรงแรมแคนทารี อยุธยา และ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา 2 โรงแรมหรูกลางกรุงเก่า เมืองอันมีเสน่ห์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ขอเชิญคุณอิ่มบุญกับการไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนประวัติศาสตร์ อิ่มท้องกับอาหารอร่อยหลากหลาย และพักผ่อนหลับสบายในห้องพักเรียบหรู ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ทันสมัย ขนาดกว้างขวาง พร้อมห้องนั่งเล่น โต๊ะรับประทานอาหาร มุมทำอาหารรวมอุปกรณ์พื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จัดโปรโมชั่นห้องพักราคาดีสุดพิเศษช่วงกลางปีให้คุณเที่ยวได้ทุกวัน ด้วยห้องพักหลากหลายสไตล์ ทั้งห้องพักดีลักซ์ รูม (Deluxe Room), ห้องพักสตูดิโอ สวีต (Studio Suite) และห้องพักสวีตขนาด 1 ห้องนอน (1 Bedroom Suite) ในราคาเริ่มต้นเพียงคืนละ 1,500 บาทสุทธิ/ห้อง พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน และบริการฟรี Wi-Fi สำรองห้องพักและเข้าพักได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น
  Go to https://ipro999.com/

 43. สรุปคือจะบอกว่า สถานการณ์หนักมากครับ ผู้ป่วยกับตายที่เห็นนี่ ไม่เป็นตัวเลขจริงแน่นอนครับ มีเยอะกว่านั้นมาก มีคนที่ไม่ได้ swab ตรวจอีกเยอะ (ตอนนี้ที่รามาฯ ถ้าจะมา swab ผมเห็นคิวมานั่งรอตั้งแต่ สี่ห้าทุ่ม เพื่อตรวจตอนเช้าละครับ) ส่วนคนตายก็มีเยอะกว่านี้ เพราะก็มีหลายๆ เคสที่ไม่ได้ swab แพทย์นิติเวชบางที่ก็ไม่สามารถ swab ตรวจให้ได้หมดครับ ถึงแม้ว่ามีประวัติเสี่ยงครับ เพราะไม่สามารถเบิกเงินค่า swab จากศพที่ตายในที่เกิดเหตุละครับ
  goto https://ipro999.com/

 44. เด็กหญิงติดโควิด-19 จากแม่ แต่รอฟังผลหลังตรวจโควิดและรอรับการรักษานานกว่า 5 วัน จนพ่อร้อนใจ หลังลูกสาวเริ่มมีอาการ

  กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 ก.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เส้นด้าย – Zendai ได้โพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากคุณแม่ ซึ่งหนูน้อยรอผลตรวจมานานกว่า 5 วัน จนเริ่มแสดงอาการ ทำให้คุณพ่อร้อนใจ ทนดูลูกทรมานไม่ไหว แต่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเสียง

  สุดท้ายได้เจ้าของหอช่วยโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ จนล่าสุดเด็กหญิงรายดังกล่าวได้รับการพาตัวไปเข้ารับการรักษาร่วมกับคุณแม่แล้ว

  โดยระบุเนื้อหาว่า “พี่มนุษย์อวกาศจะพาหนูไปหาหมอใช่ไม่คะ หนูน้อยวัย 3 ขวบ ติดเชื้อจากคุณแม่ รอเตียงมา 5 วัน จนน้องเริ่มไอหนัก หายใจไม่ออก แม่ก็อยู่ รพ.สนาม ถูกส่งไปรักษาที่ฉะเชิงเทรา ผลตรวจของน้องตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ก็ยังไม่ออก แค่โทรบอกเฉยๆ 5 วันผ่านไป พ่อของน้องร้อนใจ ทนดูลูกสาวตัวน้อยทรมานไม่ไหว

  แต่พ่อก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ไปไหนไม่ได้ ทำยังไงดี จนเจ้าของหอพัก ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือมาที่ #เส้นด้าย เราช่วยประสานโรงพยาบาลจนได้ผลตรวจ แต่จะส่งน้องข้ามจังหวัดไปรักษากับแม่ก็ยาก เพราะข้ามเขต ประสานทั่วสารทิศจนเหนื่อยใจ สุดท้ายน้องได้ไปรักษาตัวกับแม่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ช่วยกันอีกครั้งนะครับ”
  Go to https://ipro999.com/

 45. 👑ช่วงเวลานาทีทอง👑

  🏆เกมใหม่มากมาย จากค่ายดัง 🏆

  💎เล่นง่าย ฝากก่อน เล่นก่อน รวยก่อน💎

  💥เบททุนน้อย แตกหนัก นาทีนี้ นาทีทอง รับโบนัสกระจาย💥

  🙍‍♀️ แอดมินยินดีให้บริการตลอด 24 ชม.

  Go to wedsite :https://ipro999.com/

 46. 🌟 สล็อต”ยอดนิยม สุดมันส์ อัปเดตใหม่ไฉไลกว่าเดิม ภาพสวยคมชัด💥

  🃏 โบนัสและฟรีเกมเข้าทุกช่วงเวลา ฝากหลัก100 ถอน หลัก 10,000 🔰

  🏧 ระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ 💰

  ✨ รางวัลใหญ่อาจเป็นของท่าน ฝากมาเล่นด้วยกัน นะคะ
  Go to wedsite :https://ipro999.com/

 47. สล็อต”ยอดนิยม สุดมันส์ อัปเดตใหม่ไฉไลกว่าเดิม ภาพสวยคมชั
  โบนัสและฟรีเกมเข้าทุกช่วงเวลา ฝากหลัก100 ถอน หลัก 10,000
  ระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ

  รางวัลใหญ่อาจเป็นของท่าน ฝากมาเล่นด้วยกัน นะคะ Go to wedsite :https://ipro999.com/

 48. มีการเปิดเผยเอกสารฉบับหนึ่งจากกรมการจัดหางาน ที่ส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งให้ยกเลิกการคัดกรองและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยอ้างว่าโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ไม่ไหวแล้ว

  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว” เอกสารดังกล่าว ระบุ

  “ปัจจุบันโรงพยาบาลประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่ได้”

  เอกสารฉบับนี้ระบุว่าผู้ลงนามคือนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายกิตติพันธุ์ กาญจนาคม จัดหางาน จ.กระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

  Go to https://ipro999.com/

 49. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this topic here on your web site.|

 50. ด้าน พล.ต.ต.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ ผกบ.ภ.จว.พังงา กล่าวว่า คดีที่เกิดขึ้นสาเหตุจากการขัดแย้งภายในครอบครัวเรื่องชู้สาว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนรายละเอียดต้องรอการสอบปากคำทั้ง ผู้ก่อเหตุ ผู้เห็นเหตุการณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  Goto https://ipro999.com/

 51. เพื่อนเล่นเยอะ…พี่ได้เยอะ

  สร้างรายได้จากการแนะนำเพื่อน
  เพียงพี่แนะนำเพื่อนมาเล่น…
  โดยให้เพื่อนสมัครผ่านลิงก์แนะนำเพื่อน

  ง่ายๆแค่นี้…ยอดเล่นของเพื่อน
  จะถูกนำมาคิดเป็นรายได้ให้พี่นะคะ
  Go to wedsite :https://ipro999.com/

 52. เชลซี กำลังมองหาที่ความเป็นไปได้ที่จะปล่อยตัว ติโม แวร์เนอร์ ออกจากทีมและอาจใช้หัวหอกชาว เยอรมัน เป็นส่วนหนึ่งของดีลการคว้าตัว เออร์ลิง ฮาแลนด์ มาจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

  นักเตะวัย 25 ปีที่ย้ายจาก ไลป์ซิก เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วด้วยค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์ แต่กลับทำได้เพียง 6 ประตูจาก 35 เกมใน พรีเมียร์ลีก เท่านั้น

  แม้จะเหลือระยะเวลาอีก 4 ปีในสัญญา แต่มีรายงานว่าสโมสรจาก ลอนดอนตะวันตก มีความพยายามที่จะหาทีมใหม่ให้กับเขาโดยเร็วเพื่อหวังเปิดทางนำเข้ากองหน้าชาว นอร์เวย์ มาจาก บุนเดสลีกา

  ฮาแลนด์ เปิดตัวในฐานะผู้เล่นใหม่ของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ อย่างเต็มตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยยิงไป 27 ประตูจาก 28 เกมในลีกและอีก 14 ประตูจากรายการอื่นๆที่เหลือ

  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ต้นสังกัดของเขาจะปักป้ายราคาหัวหอกรุ่นเยาว์รายนี้เอาไว้สูงถึง 150 ล้านปอนด์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามค่าตัวของเขาจะลดลงมาเกินกว่าครึ่งในฤดูกาลหน้าตามเงื่อนไขที่สัญญาของเขาระบุเอาไว้ ดังนั้นหาก เชลซี ต้องการตัวเขามาร่วมทีมจริงๆก็คงต้องรีบทำให้ได้ภายในซัมเมอร์นี้แล้ว
  Go to https://ipro999.com/

 53. เกมส์สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์มือถือเล่นออนไลน์ ได้เงินจริงได้เงินไว ภาพเกมส์สล็อตออนไลน์แบบใหม่ที่ภาพกราฟฟิคสวยสมจริงของ slot
  สามารถเล่นสล็อตผ่านเว็บบราวเซอร์ ติดตั้งสล็อตบนคอมพิวเตอร์ หรือเล่นสล็อตออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
  https://ipro689.com/

 54. http://www.ipro689.com
  is a website that provides services IPROBET
  football betting website
  Online gambling, playing casino, baccarat, roulette, single ball betting, ball step, football betting We are direct agents, not through agents.
  The leader in online gambling services with international standards.
  Available for both football betting and football betting
  online sports betting All online casinos Casino and also have online slots
  games. For those who like to play various online games. Betting on lottery,
  online lottery, can be played on both computers and mobile phones, supports both IOS and Android systems, our website has a standardized system of gambling systems. fair price Update price all the time The best water guarantee…oz

 55. ธารน้ำใจจากคนบันเทิงยังคงหลั่งไหลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิฤตที่ประชาชนคนไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
  Go to https://ipro999.com/

 56. สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล แห่งศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัว แทมมี อับราฮัม กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย 23 ปีจาก เชลซี ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาด

  อับราฮัม เพิ่งซัลโวให้กับ สิงห์บลู ในเกมที่พวกเขาอุ่นเครื่องกับ ปีเตอร์โบโรห์ เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยโอกาสของเจ้าตัวภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิล ลดลงจากเดิมหลังกุนซือชาว เยอรมัน กุมบังเหียนแทนที่ แฟรงค์ แลมพาร์ด ช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมา

  ไอ้ปืนใหญ่ เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตา อับราฮัม อย่างใกล้ชิดโดยมี ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แสดงความสนใจอยู่เช่นเดียวกัน

  โดยรายงานล่าสุดระบุว่า สิงโตน้ำเงินคราม เตรียมที่จะปล่อยตัว อับราฮัม ให้กับ ปืนโต ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดซึ่งตัวนักเตะเองแสดงความสนใจในการเล่นให้กับ เดอะกันเนอร์ส เช่นกันเมื่อเป็นสโมสรที่เขาเป็นแฟนบอลตั้งแต่เด็ก รวมทั้งยังมี เธียร์รี อองรี เป็นไอดอล

  ขณะที่ สเปอร์ส กับ เวสต์แฮม ซึ่งจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่อาจทุ่มทุนมูลค่า 40 ล้านปอนด์ตามที่ เดอะบลูส์ ปักป้ายไว้ได้จึงทำให้ทีมของ มิเคล อาร์เตต้า กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวลูกหม้อ เชลซี รายนี้
  Go to https://ipro999.com/

 57. เจอแบบนี้ทำเอา อ๊อฟ-ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ ต้องรีบออกมาเคลียร์เป็นการด่วน หลังทราบเกี่ยวกับกรณีที่รายการเล่าข่าวบันเทิงชื่อดังพูดถึงประเด็น ภรรยาผู้บริหารอันเฟรนด์ ด้วยการระบุว่า สาเหตุที่นักร้องหนุ่มทำแบบนี้ ก็เป็นเพราะต้องการเทงานและย้ายไปใช้ชีวิตอยู่กับแฟนในต่างประเทศ อีกทั้งเรื่องการอันเฟรนด์ก็เกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะอะไรถึงเพิ่งออกมาบอก
  Go to https://ipro999.com/

 58. http://www.ipro689.com
  is a website that provides services IPROBET
  football betting website
  Online gambling, playing casino, baccarat, roulette, single ball betting, ball step, football betting We are direct agents, not through agents.
  The leader in online gambling services with international standards.
  Available for both football betting and football betting
  online sports betting All online casinos Casino and also have online slots
  games. For those who like to play various online games. Betting on lottery,
  online lottery, can be played on both computers and mobile phones, supports both IOS and Android systems, our website has a standardized system of gambling systems. fair price Update price all the time The best water guarantee …oz20000

 59. It’s perfect time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this publish and if I may just I desire to suggest you few attention-grabbing issues or advice. Maybe you could write subsequent articles regarding this article. I desire to learn more issues about it!

 60. สล็อตวอเลท สล็อตเว็บใหญ่ที่แตกง่ายที่สุด มาใหม่ล่าสุดในตอนนี้พร้อมให้บริการลูกค้าสล็อตทุกคน หากคุณกำลังหา “สล็อตแตกง่าย ทุนน้อย2021” ว่าจะเล่นเว็บไหนดี ถือว่าคุณหาเจอแล้วกับเว็บเรา IPRO689 สล็อตวอเลทยอดนิยม มาแรง โปรโมชั่นเยอะ สูตรสล็อตทุกค่าย แถมมีเกมส์สล็อตหลากหลายค่าย ให้เล่นเพียบ มีหมดทุกอย่างของสล็อต สูตรสล็อตแม่นๆไม่ว่าจะเป็นค่ายสล็อตที่แตกง่าย เว็บตรงของสล็อตทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น สล็อต PG , สล็อต XO , LIVE สล็อต รวมสล็อตทุกค่ายเว็บตรงทั้งหมดในเว็บเดียว

  Go to website : https://ipro689.com/

 61. พีจีสล็อต คือค่ายเกมสล็อตผู้ผลิตเกมสล็อต ที่มีเกมมากกว่า 100 เกม พบกับ เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีการพัฒนา ตลอดอัพเดทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ท่านจะได้พบกับเกม ที่โบนัสออกบ่อยมากที่สุด หรือจะเป็น เกมยิงปลา ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 7 เกม ใหม่ล่าสุด อัพเดทให้คุณแล้ววันนี้ ยิงง่าย ปลาตายเร็ว สนุกเพลิดเพลินได้ทุกเวลา เล่นผ่านมือถือ IOS และ addol

  Go to website : https://ipro689.com/

 62. Hey! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 63. http://www.ipro689.com
  is a website that provides services IPROBET
  football betting website
  Online gambling, playing casino, baccarat, roulette, single ball betting, ball step, football betting We are direct agents, not through agents.
  The leader in online gambling services with international standards.
  Available for both football betting and football betting
  online sports betting All online casinos Casino and also have online slots
  games. For those who like to play various online games. Betting on lottery,
  online lottery, can be played on both computers and mobile phones, supports both IOS and Android systems, our website has a standardized system of gambling systems. fair price Update price all the time The best water guarantee …oz689…689

 64. Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 65. ข่าวดีสำหรับแฟนเกม Red Dead Redemption 2 ที่จะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องแบบเต็ม ๆ โดยทางเพจแปลเกมภาษาไทย V.1 ได้ออกมาประกาศว่า MOD ภาษาไทยของเกมดังกล่าวคาดว่าจะพร้อมให้เล่นในช่วงปลายปีนี้
  Go to https://ipro999.com/

 66. What i don’t understood is actually how you are no longer actually a lot more neatly-appreciated than you might be now. You are so intelligent. You realize thus significantly in the case of this matter, made me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women are not involved except it¡¦s something to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time deal with it up!