8 Фасування та пакування грузлих, твердих і сипучих молочних продуктів

36 из 46 торговых марок сыра и масла — фальсификат! Итоги экспертизы

 Автомати для пакування грузлих молочних продуктів

Обладнання для пакування грузлих молочних продуктів поділяється на автомати карусельного і лінійного типів. Обидва типи цих автоматів можуть мати безперервний і періодичний принцип роботи. Вони фасують продукт у готову тару або мають обладнання для її виготовлення. Лінійні пакувальні автомати, в свою чергу, підрозділяються на горизонтальні і вертикальні.

Автомат карусельного типу періодичної дії АРМ для фасування молочних продуктів підвищеної в’язкості (масло вершкове, сир і т.д.) у пергамент брикетами по 100, 125, 200 і 250 г складається зі станини з головним приводом, формуючого столу, механізму утворення пакетів, дозатора, механізму закладення пакетів, транспортера і бункера. Конструкція їх дозволяє проводити всі операції фасування і пакування продукту послідовно по колу.

Сполучною ланкою між основними механізмами автомата є формуючий стіл з вісьма гніздами, розташованими рівномірно по колу через 45 град.

При роботі автомата (рисунок 55) стрічка пакувального матеріалу з рулону подається на напрямний валик. Далі голчастий механізм наносить на стрічці дату, а регульовані сектори подають її до ножів, що відрізають заготовку визначеної довжини (позиція 1). Отримана заготовка за допомогою важелів і секторів надходить на матрицю під пуансон. Щуп контролює наявність заготовки на матриці, і при її відсутності автомат зупиняється.

Рисунок 55 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата АРМ:

1 – рулон пакувального матеріалу; 2 – механізм притиску; 3 – напрямний валик; 4 – механізм датування; 5 – регульовані сектори; 6 – ножі; 7 – важелі; 8 – пуансон; 9 – матриця; 10 – щуп; 11- дозатор; 12 – формуючий стіл; 13 – механізм закладення; 14 – транспортер; 15 – механізм підпресовки; 16 – перевертач; 17 – знімач

Пуансон, переміщуючись униз, проштовхує заготовку через матрицю, надаючи їй форму коробки (позиція 11). При цьому коробка потрапляє в одне з гнізд формуючого столу і переміщається з його допомогою до дозатора.

Дозатор об’ємного типу складається з поворотного дозуючого циліндра, поршня, крана й різака дози. Наповнений продуктом циліндр дозатора повертається отвором до крана. Коли отвори в циліндрі і крані збігаються, продукт через горловину крана під тиском поршня видавлюється у коробку, що знаходиться у гнізді формуючого столу.

Визначену дозу продукту від крана відокремлює різак. Коли доза відрізана, поршень відходить назад і відсмоктує продукт, що залишився, із крана, щоб уникнути втрат. Продукт до дозатора надходить з бункера за допомогою шнеків.

При подальшому повороті формуючого столу коробка з продуктом переміщається до механізму закладення пакетів. Після загинання країв коробки (позиція IY) гніздо з утвореним пакетом повертається до механізму підпресовки, що додає упакуванню остаточний вигляд (позиція Y). Виштовхувач видаляє упакований продукт із гнізда формуючого столу (позиція YI), а знімач подає його на перевертач, що укладає коробки закритою стороною униз на транспортер (позиція YII). Транспортером упакований продукт надходить на напівавтомат для укладення його в ящики.

Продуктивність автомата – 40-80 брикетів у хвилину і регулюється безступінчастим варіатором швидкостей.

Для фасування і пакування плавленого сиру в алюмінієву фольгу служать автомати М6-АРУ і М6-АРІУ. Перший з них упаковує сир у брикети масою 62,5 і 100 г і наклеює на них етикетки. За допомогою другого фасують й упаковують брикети масою 30 г. Принцип їхньої роботи має багато спільного з автоматом АРМ.

Автомат М6-АРУ виконує у заданій технологічній послідовності наступні операції робочого циклу: розмотує пакувальний матеріал і направляє його під штамп, наклеює паперову етикетку на стрічку пакувального матеріалу, вирізає розгорнення з пакувального матеріалу і подає його на формуючу матрицю, контролює наявність розгорнення під пуансоном, утворює коробку й укладає її у гніздо формуючого столу, дозує порцію продукту в коробку, подає пакувальний матеріал для кришки, відрізає кришку, накладає її на коробку з продуктом, загинає краї коробки, підпресовує продукт і закінчує закладення брикетів, наносить дату, знімає готові брикети з формуючого столу на прийомний конвеєр. Продуктивність автомата – 60-80 брикетів у хвилину.

Для фасування плавленого сиру в готові полістиролові стаканчики служить фасувально-пакувальний автомат М6-АРИ. Він також може використовуватися для фасування й пакування низькожирних сортів вершкового масла (бутербродного і столового). Маса дози сиру і столового масла 100 і 250 г, бутербродного — 100 і 245 г.

Автомат конструктивно оформлений у вигляді блоків: станини з приводом, основи з приводом, карусельного столу, механізму подачі стаканчиків, дозатора, механізму виготовлення і подачі вкладишів, механізму подачі кришок, транспортера, бункера і електрошафи з пультом керування.

Працює автомат у такий спосіб (рисунок 56). При повороті карусельного столу з вісьма парами гнізд на 45 град. у кожній парі виконуються наступні операції.

Рисунок 56 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата М6-АРИ:

1 – дозатор; 2 – упор дозатора; 3 – механізм виготовлення вкладишів; 4 – механізм подачі кришок; 5 – механізм подачі клею; 6 – стіл; 7 – механізм подачі етикеток; 8 – виштовхувач; 9 – транспортуючий пристрій; 10 – знімач стаканчиків; 11- дататор або маркіратор; 12 – присоска вакуум-головки; 13 – віддільник стаканчиків; 14 – касета стаканчиків

Віддільник стаканчиків з касети відокремлює по одному стаканчику, а присоска вакуум-голівки опускає його вниз і встановлює у гніздо карусельного столу. Упор дозатора опускається на дно стаканчика і видає задану порцію продукту. Одночасно маркіратор, піднімаючись нагору, наносить дату на зовнішній стороні дна стаканчика. Механізм виготовлення вкладишів штампує вкладиші з алюмінієвої фольги і накладає їх на продукт у стаканчику.

Вакуум-присоска механізму подачі кришок відокремлює кришку від загальної стійки в касеті кришок і, повернувши на 180 град., надягає її на верхній борт стаканчика, що утворює разом з бортами кришки замок. Голкою механізму подачі клею на кришку стаканчика в двох точках наноситься клей і за допомогою вакуум-присоски накладається етикетка. Упаковані стаканчики виштовхувачем піднімаються нагору, знімачем подаються на транспортер і видаляються з автомата. Продуктивність автомата -72 пакування у хвилину.

Фасувально-пакувальні автомати М6-ОРК-1 і М6-ОРК-2 призначені для формування тари з полістирольної стрічки і фасування в ній пастоподібних плавлених сирів із запечатуванням алюмінієвою фольгою, ламінованим термозварювальним шаром. У конструктивному плані вони належать до лінійних горизонтальних автоматів періодичної дії.

Принцип їхньої роботи ідентичний і полягає у наступному (рисунок 57).

Рисунок 57 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата М6-ОРК-1:

1 – барабан; 2 – траверси; 3 – відвідний конвеєр; 4 – штамп вирубки; 5 – штамп запечатування; б, 11 – рулони; 7 – фотодатчик; 8, 12 – напрямні ролики, що утворюють петлю матеріалу, що упаковує; 9 – дозуючий пристрій; 10 – пуансон; 13 – нагрівачі; 14 – формувальний прес

Формуюча плівка розмотується з рулону і, проходячи ролики, утворює петлю, створюючи запас плівки для її протягання на один крок. Коли штампи затиснуті, плівка, що знаходиться між нагрівачами, прогрівається до температури формування.

Після протягання плівки на один крок її нагріта ділянка потрапляє у формувальний прес, де пневматичним способом формуються шість коробок. Отримані коробки охолоджуваними водою напрямними подаються до дозатора, де заповнюються продуктом.

Фольга, що запечатує, розмотується з рулону і, проходячи ролики, утворює петлю, створюючи запас фольги для її протягання на один крок. При цьому вона проходить перед фотодавачем механізму центрування етикеток і потрапляє у штамп запечатування, де зварюється з формуючою плівкою і закриває наповнені продуктом коробки. Коробки подаються у штамп вирубки, відокремлюються від основного матеріалу і через лоток попадають на відвідний конвеєр.

Відходи у вигляді безперервної стрічки із залишків формуючої плівки і фольги, що запечатує, намотуються на барабан. Протягування на один крок стрічки відходів, формуючої плівки, відформованих і заповнених продуктом коробок і фольги, що запечатує, здійснюється за допомогою траверси, що приводиться у зворотньо-поступальний рух. Продуктивність фасувально-пакувальних автоматів М6-ОРК 60-80 упакувань у хвилину або 360…960 кг/год фасованого продукту.

Автомати вертикального типу з безперервним принципом роботи застосовуються для фасування м’якого дієтичного сиру (М1-ОФК), сиру, виробленого кислотно-сичуговим способом (М1-ОФТ), а також дитячого (М1-ОФД). Перші два автомати фасують продукт у поліетиленову плівку у вигляді батонів масою 250 і 500 г. Дитячий сир фасується таким же способом, однак маса продукту в упакуванні складає 50 г.

Базовою моделлю цієї уніфікованої групи машин є автомат М1-ОФК. Принцип його роботи полягає у наступному. Поліетиленова плівка, що розмотується з рулону, проходить дататор, обробляється бактерицидними лампами і рукавоутворювачем згортається в рукав.

Покладені внахльост края рукава зварюються гарячим повітрям поздовжнього нагрівача. Сир з бункера насосом дозатора подається в утворений рукав, що рівномірно переміщається протягуючим механізмом. У визначені проміжки часу на рукав надіваються скріпки з алюмінієвого дроту діаметром 2 мм. Отримані батони із сиром відокремлюються один від одного ріжучим механізмом і транспортером видаляються з автомата для ручного укладання в ящики. Механізм закладення кінців батонів під час утворення шийки, накладення скріпок і відділення батонів рухається разом з рукавом.

Конструкція і принцип роботи автомата М1-ОФТ аналогічні автомату М1-ОФК. Відмінністю є укомплектування автомата М1-ОФТ завантажувальним пристроєм, що складається з бункера з двома шнеками і дозатора. Годинна продуктивність автоматів для фасування сиру вертикального типу від 150 кг (М1-ОФД) до 600 кг (М1-ОФК і М1-ОФТ). При цьому менша продуктивність відповідає роботі автоматів при фасуванні сиру в батони масою 250 г. Маса фасованої дози залежить від відстані між скріпками, що регулюється при налагоджуванні автомата на необхідний режим роботи.

Для фасування згущеного молока з цукром у жерстяні банки застосовуються дозувально-накопичувальні автомати, до складу яких входять резервуар циліндричної форми і дозатори поршневого типу. Основними частинами дозатора є циліндр і поршень.

Рух поршня у циліндрі здійснюється кривошипно-шатунним механізмом або за допомогою спеціальної напрямної. Величина дози фасованого продукту регулюється зміною ходу поршня. Настроювання проводиться при зупинці машини.

Основне компонування автомата може бути круговим (з обертовою каруселлю) і лінійним (із пластинчастим транспортером).

У першому випадку автомат дозувально-наповнювальний ДН2-03-250-1 спеціального виконання для молока входить до складу дозувально-закочувальний агрегату Б4-КАД-1-06.

Другий тип автомата (Б4-КДН1-05) є складовою частиною автоматизованої лінії розфасування і пакування молочних консервів Б4-ОКА-1.

Дозувально-наповнювальні автомати незалежно від їхнього типу призначені для прийому банок з цехових транспортних пристроїв, розподілу їхнього потоку кроками, формування дози в кожній банці, видалення банок з каруселі або транспортера і подачі їх у закочувальну машину.

Закочувальні машини можуть застосовуватися як в агрегаті з дозувально-накопичувальними автоматами, так і роздільно. Для закочування молочних консервів найбільше поширення отримали машини ЗК8-1-250-2 і Б4-КЗК-73.

Машина ЗК8-1-250-2 відноситься до уніфікованого ряду подібних машин і складається зі станини, механізму прийому і подачі банок, маркера, закочувальної каруселі, вибросного механізму, коробки швидкостей і електрообладнання.

Станина – закрита масляна ванна з передатними шестірнями. Механізм прийому банок від наповнювального автомата виконаний у виді нерухомого столу і ланцюга з носіями, розміщеними по шагу. Механізм подачі банок у закочувальну карусель складається з зірочки, що подає, напрямної і магазина для кришок. Маркер являє собою роликовий штамп зі змінними матрицями і пуансонами.

Закочувальна карусель для закочування банок подвійним закочувальним швом складається з верхнього корпуса, нижньої планшайби і сполучної колони. У розточках верхньої планшайби встановлені шпинделі, що несуть патрони і закочувальні вузли першої і другої операції. На нижній планшайбі укріплені підтискні столики для притиснення банок до закочувальних патронів. Викидний механізм для видалення загорнених банок із закочувальної каруселі містить у собі вибросну зірочку, столик і напрямні.

Розфасований на автоматичному наповнювачі продукт у банках подається на нерухомий стіл ланцюгом з носіями. Шляхом руху банку віджимає важіль блокування, після чого магазин видає кришку. Кришка маркується, а потім зірочкою з носіями подається у закочувальну карусель, де одягається на банку. Зібрана банка з кришкою надходить у патрон закочувального механізму, закочується, знімається з патрона і видаляється з машини викидною зірочкою.

Основним робочим органом закочувальної каруселі, є закочувальні ролики, що відповідно до виконуваних ними функцій поділяються на ролики першої і другої операцій. Конструктивно вони відрізняються один від одного профілем і в процесі своєї роботи виконують складний рух, що складається із поступального руху до кришки банки, а також обертанням навколо вісі банки і власної.

Продуктивність закочувальної машини регулюється ступенево коробкою швидкостей і може складати 160, 200, 250 і 320 банок у хвилину.

Закочувальна машина Б4-КЗК-73 за конструкцією і принципом роботи має багато спільного з машиною ЗК8-1-250-2.

          Обладнання для пакування твердих молочних продуктів

Основним видом твердих молочних продуктів, що підлягають пакуванню, є сири. Безкоркові сири упаковуються на період дозрівання у термозварювальну полімерну плівку з поліетилену або поліетиленцеллофану, тверді сичугові — у пакети з термоусадочних плівок типу “Повіден”.

Тип пакувального матеріалу істотно впливає і на спосіб пакування, і на обладнання.

Для пакування головок сиру на період дозрівання, а також брускового сиру різними порціями для реалізації застосовується вакуум-пакувальна машина ВУМ-5М (рисунок 58). У корпусі машини 1 розміщені пневмоциліндри 3 і 5, пневматична апаратура і прилади керування. Пневмоциліндри зв’язані тягами 4 і 2 з притискними і зварювальними губками. У зварювальній губці розміщений електронагрівальний елемент. Сир на упакування надходить, попередньо вкладений у пакет. Після відсмоктування повітря, про що можна судити з прилипання пакета до поверхні сиру, оператор включає пневматичний механізм, здійснюється зварювання пакету.

Рисунок 58 – Вакуум-пакувальна машина ВУМ-5:

1 — корпус; 2 — зварні губки; 3,5 — пневмоциліндри; 4 — затискні губки; 6 — кожух

Принцип її роботи полягає в наступному. Пакет з головкою сиру надівається на вакуумну трубку і з нього відкачують повітря. Крайки пакета підводяться під притискні губки з нагрівальним елементом. Зварювання його здійснюється під тиском 0,4-0,6 МПа протягом 1-3 с. Тиск і час витримки плівки, що зварюється, регулюються оператором. Продуктивність 60-80 упакувань за годину.

Для пакування твердого сичугового сиру головками масою від 1,5 до 16 кг у термоусадочну плівку типу “Повіден” служить пакувальний комплект М6-АУД. До його складу входять пакувальний напівавтомат, пакувальні і обертові столи і усадочна камера.

Технологічний процес починається на пакувальному столі. На лапки розкривача оператором надягається пакет, у якому міститься головка сира. Після цього пакет напрямними рольганга надходить у пакувальний автомат. У його вакуум-камері відбуваються роздування мішка навколо продукту, подача скоби, обхват горловини пакета, його вакуумування, накладення скоби, відрізання надлишків пакета, розвантаження пакувальної одиниці з вакуум-камери напівавтомата напрямними рольганга в усадочну камеру. У камері упакований продукт занурюється у ванну з гарячою водою (75-90°С) для усадки мішка. Через 2-3 хвилини готова продукція вивантажується на обертовий стіл, що забезпечує стік залишків води з пакування. Продуктивність пакувального комплекту 127-170 упакувань за годину.

           Автомати для фасування сухого молока і сипучих молочних продуктів

Для фасування сухого молока і сухих молочних продуктів (казеїн, молочний цукор і т.д.) служить агрегат, що складається зі стійки, вагового дозатора з напівавтоматичними вагами, рольганга, вібростола, ультразвукової установки, стрічкового транспортера і механізму зашиття.

На стійці, звареної з труб, установлено дозатор з напівавтоматичними вагами і пульт керування. Рольганг являє собою зварену раму з роликами. Вібростіл виконаний у вигляді нерухомої звареної і рухливої рам, з’єднаних чотирма пружинами. Коливальний рух рухливої рами здійснюється за допомогою ексцентрикового механізму з пристроєм для регулювання амплітуди коливання.

Ультразвукова установка складається зі звареної станини, усередині якої розміщені електродвигун і генератор, а також ультразвукової зварювальної головки і притискного пристрою.

Стрічковий транспортер являє собою замкнуту гумовотканинну стрічку, натягнуту на два барабани, що встановлені в підшипниках на рамі. Один з барабанів приводний, інший – натяжний. Механізм зашиття складається з протяжного транспортера, швейної машини і механізму обрізки краю мішка.

Працює агрегат у такий спосіб: оператор швидкодіючим затиском закріплює на горловині напівавтоматичних ваг паперовий мішок з поліетиленовим вкладишем. При включенні приводу дозатора сухий продукт із приймача надходить у мішок, після чого останній звільняється від затиску й опускається на прийомний рольганг. Мішок переміщується на вібростіл (рухливу раму), де продукт ущільнюється, а потім подається на рольганг ультразвукової установки. Тут він закріплюється у затискному пристосуванні і здійснюється зварювання поліетиленового вкладиша. Потім мішок звільняється від затиску і надходить на стрічковий транспортер. Верхній кінець мішка вводять у протяжний транспортер і з його допомогою мішок проходить через швейну машину, у якій його верхня частина зашивається. Після цього мішок пересувається до механізмів обрізки нитки і країв мішка. Упакований продукт транспортером подається до місця складування.

4 Comments

 1. Remove card weaning off 25 mg topamax “The apparent puffing up of quenched galaxies has been one of the biggest puzzles about galaxy evolution for many years,”said lead author Marcella Carollo, also of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich. “Our study offers a surprisingly simple and obvious explanation to this puzzle. Whenever we see simplicity in nature amidst apparent complexity, it’s very satisfying.”

 2. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this piece of writing i thought i could also create
  comment due to this good paragraph.

 3. What i do not understood is if truth be told
  how you’re now not really a lot more well-favored than you may be now.
  You’re so intelligent. You recognize thus considerably on the subject of this matter, produced me personally believe it from so many
  varied angles. Its like men and women aren’t interested except it is something to accomplish
  with Woman gaga! Your individual stuffs nice. Always care for it
  up!

 4. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site?
  The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this
  your broadcast offered bright clear concept

 5. Great items from you, man. I have take into
  account your stuff previous to and you’re just extremely great.
  I really like what you’ve received here, certainly like what you’re
  stating and the way by which you assert it. You make it
  enjoyable and you continue to care for to keep it wise. I
  can’t wait to learn much more from you. That is actually a wonderful web site.

 6. Wonderful site you have here but I was wondering if you knew of any discussion boards that cover
  the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of online community where I can get
  opinions from other knowledgeable individuals that share the
  same interest. If you have any suggestions, please
  let me know. Kudos!

 7. Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the guide
  in it or something. I believe that you just could do
  with a few p.c. to pressure the message home a bit, however other
  than that, that is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 8. Hi, I do think your blog may be having browser compatibility problems.
  Whenever I look at your site in Safari, it looks
  fine but when opening in IE, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, excellent
  blog! asmr 0mniartist

 9. I do not know whether it’s just me or if everyone else
  encountering issues with your website. It appears
  as if some of the text in your content are running off the screen. Can somebody else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them too?

  This might be a problem with my browser because I’ve had this
  happen previously. Thanks 0mniartist asmr

 10. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no data backup.
  Do you have any methods to stop hackers?

 11. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my visitors would appreciate your work.

  If you are even remotely interested, feel free to
  send me an e-mail.

 12. Do you have a spam problem on this blog; I also
  am a blogger, and I was wondering your situation; we have developed some
  nice practices and we are looking to swap methods
  with others, please shoot me an email if interested.

 13. Very nice post. I just stumbled upon your
  weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts.
  After all I’ll be subscribing to your rss feed
  and I hope you write again very soon!

 14. With havin so much content and articles do
  you ever run into any problems of plagorism or copyright violation?
  My site has a lot of completely unique content I’ve either authored
  myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the web without my authorization. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off?
  I’d really appreciate it.

 15. My brother recommended I may like this web site.
  He was entirely right. This post actually made my day.
  You cann’t consider simply how a lot time I had spent for this
  information! Thank you!

 16. scoliosis
  Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I
  had to tell someone! scoliosis

 17. scoliosis
  Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful information particularly the last part 🙂 I care for
  such information a lot. I was looking for this particular information for a very long
  time. Thank you and best of luck. scoliosis

 18. scoliosis
  I like the helpful info you provide for your articles.

  I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here frequently.
  I’m somewhat certain I will be told plenty of new
  stuff right here! Good luck for the following!

  scoliosis

 19. Someone necessarily help to make severely articles I would state.
  This is the first time I frequented your website page and to this point?

  I amazed with the research you made to create this particular put up extraordinary.

  Fantastic process!

 20. Good day! This post couldn’t be written any better!

  Reading through this post reminds me of my previous room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
  Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 21. Magnificent goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to
  and you’re simply too wonderful. I actually like what you’ve
  obtained right here, certainly like what you are stating and the way in which
  wherein you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of
  to stay it sensible. I can not wait to read far more from you.
  That is really a wonderful website.

 22. เมื่อเวลา​ 17.00​ น.​ (1​ ก.ค.64)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ สภ.ดำเนินสะดวก​ ได้เผยภาพถ่ายคู่กับผู้โชคดี​ ถูกรางวัลที่​ 1​ งวดประจำวันที่​ 1​ ก.ค.2564​ ซึ่งตรงกับหมายเลข​ 7​ 1​ 3​ 5​ 1​ 7​ จำนวน​ 1​ ใบ​ รับเงินรางวัล​ 6​ ล้านบาท​ พร้อมระบุข้อความว่า​ “รางวัลที่ 1 แตกอีกแล้วครับ ดำเนินสะดวก​ มาลงประจำวัน ณ สภ.ดำเนินสะดวก ไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย​ ไม่มาถึงเราสักที 1 ก.ค.64”

  ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบ ทราบว่า​ หนุ่มคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่​ ชื่อนาย​ซาอุ อายุ​ 23 ปี​ ได้เดินทางมาที่​ สภ.ดำเนินสะดวก​ จ.ราชบุรี​ พร้อมทั้งนำสลากกินแบ่งรัฐบา​ล ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถูกรางวัลที่​ 1​ จำนวน​ 1​ ใบ​ มาลงบันทึกประจำวันไว้กับ​ ร.ต.อ.ธนวัฒน์ สุดแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก เป็นหลักฐาน​ เพื่อยืนยันว่านายซาอุ​ เป็นเจ้าของ​สลากดังกล่าว​

  ส.ต.ท.ภาคภูมิ ธัญญะภูมิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดำเนินสะดวก​ เจ้าของโพสต์​ เล่าว่า​ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน​แล้ว​ ได้สอบถามกับนายซาอุ​ เล่าว่า​ ได้ซื้อสลากดังกล่าว จากหน้าโรงงาน​ เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้​เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ก็มีคนขายลอตเตอรี่​ นำไปขายให้ที่หน้าโรงงาน​จึงได้ซื้อ​ไว้​

  โดยตั้งใจซื้อเลข​ท้าย​ 2​ ตัว​ 17​ ซึ่งคนขายบอกเหลือใบเดียว​ เลข​ 517​ จึงได้ซื้อไว้​ มาทราบว่าถูกรางวัลที่​ 1​ ดีใจจนพูดไม่ออก​ จากนั้นได้มาแจ้งความเพื่อป้องกันสลากสูญหาย​ หลังจากนี้จะนำสลากไปขึ้นเงินต่อไป

 23. จากเหตุ เพลิงไหม้ โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว 21 จ.สมุทรปราการ ซึ่งแรงระเบิด สร้างความเสียหาย เป็นวงกว้าง มีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ และมีเจ้าหน้าที่อาสาดับเพลิงเสียชีวิต 1 ราย โดยในช่วงบ่ายวานนี้ (6 ก.ค.64) ได้มีพิธีเคลื่อนขบวน ร่างน้องพอส อย่างสมเกียรติ โดยมีอาสากู้ภัยหลายทีมมาร่วมในขบวนด้วย ซึ่งบรรยากาศภายในงานวัดทุ่งครุ ศาลา 5 สถานที่สวดพระอภิธรรม เต็มไปด้วยความโศกเศร้า

  ด้าน นางพรวริชะ พรวรรณเสถียร อาของน้องพอส กล่าวว่า ตนเองกับน้องพอสสนิทและรักกันมาก จนถือเป็นแม่คนที่สองของน้องพอสเลยก็ว่าได้ อีกทั้งครอบครัวเป็นอาสาสมัครทุกคน ตัวน้องพอสเองก็เช่นกัน เพราะน้องพอสเห็นครอบครัวทำงานเป็นอาสาตั้งแต่เด็ก น้องจึงเดินตามรอย และรักในการเป็นอาสามาตลอด 2 ปี

  แม้ว่างานบางอย่างจะอันตรายมากแค่ไหน น้องพอสก็ไม่เคยกลัว ส่วนตนเองนั้นได้คุยกับน้องพอสครั้งสุดท้ายผ่านทางแชทบนเฟซบุ๊ก เพราะตนเองได้ยินวิทยุแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงาน จึงทักไปถามน้องพอสว่าได้ไปทำงานหรือไม่ เมื่อน้องตอบกลับมาว่าไม่ได้ไป ตนเองก็สบายใจ เพราะคิดว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวค่อนข้างรุนแรง

 24. ศบค. ยอมรับทุกจังหวัดมีผู้ติดเชื้อ ห่วงการเดินทางข้ามจังหวัดทำเชื้อกระจายมากขึ้น ยืนยันกระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับเพิ่มมาตรการเข้มขึ้น แต่ไม่เรียกล็อกดาวน์ รอที่ประชุมสรุปพรุ่งนี้

  วันนี้ (8 ก.ค.) แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เดินทางข้ามจังหวัดว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดมีรายงานผู้ติดเชื้อทุกจังหวัด โดย ศบค. กังวลเรื่องกลุ่มผู้ป่วยที่มีการเดินทางข้ามจังหวัดและมีการติดเชื้อ โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 12 จังหวัด 276 ราย ภาคกลางและตะวันออก 17 จังหวัด 204 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 841 ราย ภาคใต้ 5 จังหวัด 44 ราย

  ซึ่งผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดบางส่วนเดินทางไปในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นสีเหลือง ที่สามารถไปร้านอาหาร สังสรรค์ พบปะเพื่อนฝูง และอาจมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น จังหวัดในภาคอีสานที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 800 ราย ซึ่งสามารถตอบคำถามได้ด้วยตนเองว่าตัวเลขเหล่านี้หากผู้เดินทาง 10-20 คน หากสามารถควบคุมแยกกักในพื้นที่ที่เหมาะสม จะไม่เห็นตัวเลขที่กระจายไปยังชุมชน ครอบครัว และเพื่อนใกล้ชิด

  ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีการหารือด้วยความเป็นห่วงถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้น จึงได้นำเสนอปรับมาตรการ ทั้งมาตรการสาธารณสุข มาตรการทางสังคม โดยเฉพาะห้ามการเคลื่อนย้ายระหว่างจังหวัด โดยขอความร่วมมือในการ Work from Home ขั้นสูงสุด โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ย้ำว่า ไม่ได้มีคำว่าล็อกดาวน์ สิ่งที่สาธารณสุขเสนอวันนี้เป็นเรื่องของการปรับมาตรการ โดยที่จะมีรายละเอียดว่ากิจการหรือกิจกรรมใดทำได้แค่ไหน รวมถึงพื้นที่ไหน จังหวัดไหน ยังไม่ได้มีการสรุป

  ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ต้องนำเสนอที่ประชุมชุดใหญ่เพื่อพิจารณาและอนุมัติในวันพรุ่งนี้ (9 ก.ค.) ก่อนทิ้งท้ายว่า มาตรการที่จะมีการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ อาจจะมีข้อจำกัด ข้อติดขัด ประชาชนหลายส่วนเกิดความไม่สะดวก จึงต้องขออภัยประชาชนไว้ด้วย ซึ่งการปรับมาตรการที่เข้มข้นอาจมีความจำเป็น ขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความอดทนในวันนี้เพื่อจะเอาชนะโควิดให้ได้ในที่สุด

 25. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my site =). We could have a link exchange agreement between us!

 26. ด้าน พี่สาวของผู้ตาย เล่าว่า น้องชายเป็นคนเงียบและเก็บกดไม่ค่อยพูดบอกปัญหาหรือเรื่องราวกับใคร ที่ผ่านมาทำงานเป็นพนักงานในโกดังสินค้าประเภทยาเวชภัณฑ์ จนมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาน้องชายบ่นว่าไม่ค่อยสบายมีไข้ขึ้น และกังวลว่าตัวเองจะเป็นโควิด-19 ทำให้เจ้าตัวคิดมากและเกิดความเครียดกังวลว่าหากตัวเองติดเชื้อแล้วจะหาที่รักษายาก แถมยังมีภาระหน้าที่ต้องทำงานเก็บเงินส่งค่างวดรถที่เพิ่งออกมาได้ไม่นาน
  goto https://ipro999.com/

 27. เด็กหญิงติดโควิด-19 จากแม่ แต่รอฟังผลหลังตรวจโควิดและรอรับการรักษานานกว่า 5 วัน จนพ่อร้อนใจ หลังลูกสาวเริ่มมีอาการ

  กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์ หลังจากที่เมื่อวานนี้ (10 ก.ค.) เฟซบุ๊กแฟนเพจ เส้นด้าย – Zendai ได้โพสต์เรื่องราวของเด็กหญิงวัย 3 ขวบ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากคุณแม่ ซึ่งหนูน้อยรอผลตรวจมานานกว่า 5 วัน จนเริ่มแสดงอาการ ทำให้คุณพ่อร้อนใจ ทนดูลูกทรมานไม่ไหว แต่ตัวเองก็ไปไหนไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเสียง

  สุดท้ายได้เจ้าของหอช่วยโพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ จนล่าสุดเด็กหญิงรายดังกล่าวได้รับการพาตัวไปเข้ารับการรักษาร่วมกับคุณแม่แล้ว

  โดยระบุเนื้อหาว่า “พี่มนุษย์อวกาศจะพาหนูไปหาหมอใช่ไม่คะ หนูน้อยวัย 3 ขวบ ติดเชื้อจากคุณแม่ รอเตียงมา 5 วัน จนน้องเริ่มไอหนัก หายใจไม่ออก แม่ก็อยู่ รพ.สนาม ถูกส่งไปรักษาที่ฉะเชิงเทรา ผลตรวจของน้องตรวจที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ ก็ยังไม่ออก แค่โทรบอกเฉยๆ 5 วันผ่านไป พ่อของน้องร้อนใจ ทนดูลูกสาวตัวน้อยทรมานไม่ไหว

  แต่พ่อก็เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ไปไหนไม่ได้ ทำยังไงดี จนเจ้าของหอพัก ได้โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือมาที่ #เส้นด้าย เราช่วยประสานโรงพยาบาลจนได้ผลตรวจ แต่จะส่งน้องข้ามจังหวัดไปรักษากับแม่ก็ยาก เพราะข้ามเขต ประสานทั่วสารทิศจนเหนื่อยใจ สุดท้ายน้องได้ไปรักษาตัวกับแม่แล้ว ขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ช่วยกันอีกครั้งนะครับ”
  Go to https://ipro999.com/

 28. เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเปิดตัวสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาพร้อมความเป็นอัจฉริยะ (intelligent) ความสามารถในการทำงานร่วม (collaborative) และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน (sustainable) เพื่อให้ผู้ใช้และคนทำงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น สามารถทำงาน (work) หรือใช้งานเพื่อการผ่อนคลาย (play) ได้จากในทุกที่
  Go to https://ipro999.com/

 29. รัฐบาลอินโดนีเซีย เตรียมแผนที่จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นา เกือบ 1.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มเกราะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

 30. รัฐบาลอินโดนีเซีย เตรียมแผนที่จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของโมเดอร์นา เกือบ 1.5 ล้านโดส เป็นวัคซีนกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 เพื่อเพิ่มเกราะให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
  Go to https://ipro999.com/

 31. สล็อต”ยอดนิยม สุดมันส์ อัปเดตใหม่ไฉไลกว่าเดิม ภาพสวยคมชั
  โบนัสและฟรีเกมเข้าทุกช่วงเวลา ฝากหลัก100 ถอน หลัก 10,000
  ระบบฝาก-ถอน อัตโนมัติ

  รางวัลใหญ่อาจเป็นของท่าน ฝากมาเล่นด้วยกัน นะคะ Go to wedsite :https://ipro999.com/

 32. มีการเปิดเผยเอกสารฉบับหนึ่งจากกรมการจัดหางาน ที่ส่งไปยังผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งให้ยกเลิกการคัดกรองและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยอ้างว่าโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายใหม่ไม่ไหวแล้ว

  “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้มีนโยบายให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว” เอกสารดังกล่าว ระบุ

  “ปัจจุบันโรงพยาบาลประสบปัญหาทางด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์ เตียงผู้ป่วย เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่รองรับผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่ตรวจพบรายใหม่ได้”

  เอกสารฉบับนี้ระบุว่าผู้ลงนามคือนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนายกิตติพันธุ์ กาญจนาคม จัดหางาน จ.กระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

  Go to https://ipro999.com/

 33. The reality is you ought to just stop smoking period and deal using the withdrawals. *I was quite happy to find this web-site.I wished to thanks for the time for this great read!!

 34. Lionel Messi
  มูลค่าทรัพย์สิน 104.0 ล้านเหรียญ
  นักกีฬาhttps://www.ipro999.com/มื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Kylie Jenner ตกลงขายหุ้น 51% ใน Kylie Cosmetics ของตัวเองไปให้กับ Coty ยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมความงาม นับเป็นการขายหุ้นรายการใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในแวดวงคนดังเลยทีเดียว

 35. นักแสดงหนุ่มผู้รับบทเศรษฐีพันล้านในเรื่อง 6 Underground ทาง Netflix และยังมีผลงานการแสดงในภาพยนตร์ Red Notice ออกฉายช่องทางเดียวกันนั้นโกยเงิน 48.5 ล้านเหรียญจากยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจสตรีมhttps://www.ipro999.com/

 36. เธอคือเจ้าของ 5 รางวัลแกรมมี่ประจำปีนี้ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ครองตำแหน่งอัลบั้มอันดับ 1 ประจำปี 2019 ขายได้ 3.9 ล้านชิ้น มีรายงานว่า เธอได้เงิน 25 ล้านเหรียญจาก Apple จาhttps://www.ipro999.com/

 37. แม้จะแสดงในเวที Super Bowl แบบฟรีๆ แต่ทัวร์คอนเสิร์ต Astroworld ของเขาทำเงินได้ 53.5 ล้านเหรียญในปี 2019 ติดอันดับทัวร์คอนเสิร์ตฮิปฮอปหมายเลข 1 ประจำปี ต่อด้วยซีรี่ส์คอนเสิร์ต Fortnite ในช่วงโรคhttps://www.ipro999.com/

 38. สาวลูกผสมญี่ปุ่น-เฮติ (และแบ็กแฮนด์พิฆาต) วัย 22 ปี คือความฝันของนักการตลาด ไม่ว่าจะเป็น Nike, Nissan และอื่นๆ อีกมากที่เซ็นสัญญา เป็นผู้สนับสนุนให้เธอก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ Tokyohttps://www.ipro999.com/

 39. – จ่ายเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานประจำที่ยังต้องทำงานภาคสนามหรือเข้าออฟฟิศ
  – เว้นการตัดสัญญาณสำหรับลูกค้าที่ประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากโรคระบาด
  – ใช้นโยบายลาหยุดพิเศษในช่วงโควิด-19 โดยจะยังคงจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และลดค่าจ้างเหลือ 60% เป็นเวลา 16 สัปดาห์https://www.ipro999.com/

 40. – ประกาศจ่ายโบนัสพิเศษเป็นเงินสดเกือบ 1 พันล้านเหรียญให้พนักงานรายชั่วโมงในสหรัฐฯ ของบริษัท
  – จ้างพนักงาน 200,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว บางส่วนเป็นคนที่ตกงานจากอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก เช่น ร้านอาหาร และธุรกิจ โรงแรมและบริการhttps://www.ipro999.com/

 41. – จัดตั้งสวัสดิการด้านสุขภาพจิต
  – เพิ่มสวัสดิการตามนโยบายช่วยดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ– จัดตั้งสวัสดิการด้านสุขภาพจิต
  – เพิ่มสวัสดิการตามนโยบายช่วยดูแลเด็ก และผู้สูงอายุhttps://www.ipro999.com/

 42. – เพิ่มวันลาโดยได้รับค่าจ้างอีก 240 ชั่วโมงสำหรับพนักงานรายชั่วโมงที่ทำงานเต็มเวลา ซึ่งอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือถูกประเมินโดยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแล้วว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงhttps://www.ipro999.com/

 43. จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือมูลค่า 100 ล้านเหรียญสำหรับชุมชนต่างๆ
  – ให้คำมั่นว่าจะไม่เลิกจ้างพนักงานเนื่องจากโคโรนาไวรัสตลอดปี 2020https://www.ipro999.com/

 44. – จ่ายเงินเดือนให้พนักงานประจำเต็มจำนวนแม้เวลาทำงานจะลดลง และเพิ่มค่าล่วงเวลาให้พนักงานคอลเซ็นเตอร์เป็น 2 เท่าของค่าจ้างรายชั่วโมงตามปกติhttps://www.ipro999.com/

 45. สัญญาจะมอบเงินมากกว่า 300 ล้านเหรียญ ช่วยเหลือตั้งกองทุนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ
  – อนุญาตให้พนักงานทำงานทางไกลตลอดปี 2020https://www.ipro999.com/

 46. สมัครใจปิดร้านทั่วโลกและยังจ่ายค่าจ้างให้พนักงานรายชั่วโมง
  – ช่วยจัดหาและบริจาคหน้ากากกว่า 30 ล้านชิ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานอยู่แนวหน้าสมัครใจปิดร้านทั่วโลกและยังจ่ายค่าจ้างให้พนักงานรายชั่วโมง
  – ช่วยจัดหาและบริจาคหน้ากากกว่า 30 ล้านชิ้นให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานอยู่แนวหน้าhttps://www.ipro999.com/

 47. สัญญาว่าจะให้สวัสดิการประกันสุขภาพต่อไปสำหรับพนักงานที่ขอหยุดพักยาว
  – ผู้บริหารระดับสูง 300 คน ขอเลื่อนการจ่ายเงินเดือนตัวเอง 20-50% ออกไปก่อนhttps://www.ipro999.com/

 48. ปรับนโยบายเพิ่มวันลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง
  – ให้คำมั่นว่าจะลงทุน 50 ล้านเหรียญทั่วโลก เพื่อช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
  – เพิ่มสวัสดิการให้พนักงานในสหรัฐฯ ทุกคน และจ่ายเงินเพิ่มให้พนักงานที่ทำงานอยู่แนวหน้าhttps://www.ipro999.com/

 49. นอกจากนี้ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุhttps://www.ipro999.com/งเวียงจันทน์ เป็นวัดหลวงที่สำคัญในพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยเราอีกด้วย

 50. กาะมุก ได้ชื่อว่า “ถ้ำมรกตอันล้ำค่าแห่งอันดามัน” เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของท้องทะเลตรังเลยทีเดียว นอกจากชาดหาดที่สวยงามแล้ว เกาะมุกยังมีจุดเด่นที่ ถ้ำมรกต ถ้ำน้ำเล็กๆ ซึ่งมีความยาวประมาณ 80 เมตร นักท่องเที่ยวhttps://www.ipro999.com/

 51. ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวพิษณุโลก แต่ไม่ได้ไปนั่งชิงช้าต้นไม้ ที่ บ้านสวนชมวิวภูรักไทย อ.เนินมะปราง เราบอกเลยว่าพลาดอย่างแรง!!! เพราะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในพิษณุโลกทีเดียวค่ะhttps://www.ipro999.com/

 52. จากจุดชมวิวบนต้นไม้นี้สามารถมองออกไปเห็นทิวเขาและพื้นที่ราบรอยต่อของ 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก เวลาที่แนะนำให้มาเลยก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะจะได้เห็นทั้งทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเลยทีเดียวhttps://www.ipro999.com/

 53. นอกจาก เชียงราย จะเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง วัดร่องขุ่น, บ้านดำ, ดอยตุง แล้ว ที่นี่ยังเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการทำไร่ชาตามแนวภูเขาค่ะ และแน่นอนว่าตรงจุดนี้เอง ทำให้เราเห็นวิวภูเขาสูงรายล้อมไร่ชาสีเขียวเป็นแนวhttps://www.ipro999.com/

 54. ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ค่ะ เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดี กิจกรรมอีกอย่างที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบกันมากๆ ก็คือ การลงไปถ่ายรูปสวยๆ กับไร่ชาค่ะ นอกจากนี้ ถ้ามาตอนเช้าหน่อยๆ ก็จะได้เห็นคุณป้า คุณอา มาเก็บยอดอ่อนใบชาด้วยhttps://www.ipro999.com/

 55. เชียงคาน เมืองที่ยังคงความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณดั้งเดิม เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวมาทุกยุคทุกสมัย ไม่น่าเชื่อว่าตรอกเล็กๆ ริมน้ำโขงแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่ขาดสาย และที่สำคัญเป็นเมืองท่อhttps://ipro999.com

 56. ใครว่า ภูเก็ต ทะเลสวยอย่างเดียว ขอเถียงคอเป็นเอ็นเลยค่ะว่าไม่จริ๊ง ไม่จริง เพราะนอกจากทะเลสวย น้ำใส หมู่เกาะต่างๆ แล้ว ในตัวเมืองภูเก็ตเขาก็มีของดีที่หาชมที่ไหนได้ยากอยู่ด้วยเหมือนกัน นั่นก็คือ “เมืองเก่าภูเก็ต ตึกชิโนโปตุกีส”https://www.ipro999.com/

 57. เกาะตาชัย ขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวราวคอฟฟี่เมต เป็นที่เที่ยวนิยมมากๆ ในไม่กี่ปีมานี้ค่ะ เกาะตาชัยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ทางอุทยานฯ เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าไปยลโฉมได้ไม่นาน อีกอย่างคือเกาะตาhttps://www.ipro999.com/

 58. น้ำพุร้อนฝาง ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมาก บ่อน้ำพุร้อนมีมากกว่า 50 บ่อ กระจายไปทั่วพื้นที่ และมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไป อุhttps://www.ipro999.com/ณหภูมิสูงประมาณ 90 องศาเซลเซียส มีบริการบ่อแช่

 59. แม้วันเกิดปีนี้ของ น้องแม็กซ์เวลล์ พ่อลูกจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่คุณพ่ออย่าง ไมค์ พิรัชต์ ก็ไม่ลืมที่จะโพสต์อวยพรวันเกิดลูกชาย โดยไมค์ได้ขอโทษที่ไม่ได้บินไปหาด้วยตัวเองเพราะในสถานการณ์แบบนี้ที่ไม่สามารถการันตีว่าตัวเองจะปลอดภัย แต่ก็ขอบอกรัก และยังทำบุญในชื่อน้องแม็กซ์ บริจาคเงิน 3 ที่ ที่ละ 1 แสนบาท และไมค์ยังโอนเงินเข้าบัญชีน้องแม็กซ์เวลล์อีก 3 แสนให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อการศึกษาในอนาคตด้วย
  Go to https://ipro999.com/

 60. ถ้าใจมันเหนื่อยนัก ก็เเค่ลองปล่อยมันไป

  รองรับทั้งระบบ IOS และ Android เว็บไซต์เรามีระบบที่เป็นมาตรฐานของระบบการเล่นพนัน ออกราคายุติธรรม อัพเดตราคาตลอดเวลา การันตีค่าน้ำดีที่สุด

  Go to wedsite :https://ipro999.com/

 61. ห้ามออกนอกเคหสถานตามเวลาที่กำหนด อันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ กระทำการหรือดำเนินการใดใดซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558
  Goto https://ipro999.com/

 62. ล่าสุดคุณแม่คนเก่งได้มาเปิดใจในรายการ ต้มยำอมรินทร์ คุณแม่สุดแกร่ง ก็ได้เล่าให้ฟังว่าถึงเรื่องการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ต้องเสียคนที่รักที่สุดไป และต้องรับมือกับสถานการณ์โควิดที่กำลังวิกฤตอยู่ ณ ตอนนี้ พร้อมทั้งยังเผยอีกบทบาทที่เพิ่งเกิดมาเร็วๆนี้คือ การเป็นยูทูปเบอร์เปิด YouTube ของตัวเองสานต่อไอเดียจากสามีสุดที่รัก ตั้ว ศรัญยู
  Goto https://ipro999.com/

 63. รองรับทั้งระบบ IOS และ Android เว็บไซต์เรามีระบบที่เป็นมาตรฐานของระบบการเล่นพนัน ออกราคายุติธรรม อัพเดตราคาตลอดเวลา การันตีค่าน้ำดีที่สุด

  Go to wedsite :https://ipro999.com/

 64. “โปรโม-โปรเม” โมรียา และเอรียา จุฑานุกาล ผงาดคว้าแชมป์ กอล์ฟ แอลพีจีเอ ทัวร์ ประเภททีม 2 คน รายการ Dow Great Lakes Bay Invitational ที่รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
  Go to https://ipro999.com/

 65. โสดมาเป็นปีแต่หัวใจก็กลับมาสีชมพูอีกแล้ว สำหรับนักแสดงสาวดีกรียูทูบเบอร์อย่าง กัสจัง-จิรันธนิน พิทักษ์พรตระกูล หรือ กัสจัง จีร่าร์ กับความรักครั้งใหม่กับหนุ่มหล่อนอกวงการที่เปิดเผยอย่างชัดเจนไปก่อนหน้านี้

  โดยเฉพาะความหวานที่พุ่งปรี๊ดมาก อย่างโมเมนต์ล่าสุดที่เห็นกัสจังควงแฟนหนุ่มดินเนอร์กันสองต่อสอง กับบรรยากาศสุดโรแมนติก พร้อมกับดอกกุหลาบแดงกล่องใหญ่มากที่กัสจังได้รับจากแฟน ทำเอาดินเนอร์นั้นหวานสุดๆ อย่างที่กัสจังเคยบอกว่าแฟนของเธอยืนหนึ่งเรื่องโรแมนติก

  และแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนอดแซวไม่ได้ เพราะเป็นการฉลองครบ 1 เดือนของทั้งคู่นั่นเอง นี่ขนาด 1 เดือนยังขนาดนี้ต่อไปถ้าครบปีจะขนาดไหนจ๊ะกัสจัง อย่างสาวแซ่บ หญิงแย้ นนทพร ที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า “อื้อหือ ฉลอง 1 เดือน!!!! ยอมม” และกัสจังก็ตอบกลับไปว่า “จำไม่ได้ด้วยซ้ำ55555”

  Go to website : https://ipro689.com/

 66. “ไม่ว่าจะแพ้มากี่ครั้งแต่หนูไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้” คำนิยามที่ถูกกำหนดขึ้นมาจากบทเรียนอันแสนล้ำค่าที่ ‘รวินดา ประจงใจ’ หรือวิว นักแบดมินตันประเภทหญิงคู่ได้บัญญัติไว้กับตัวเอง จากเด็กน้อยในวันที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าจากกีฬาที่เธอชื่นชอบ ส่งผลให้เธอในวันนี้ก้าวขึ้นมาสู่นักแบดระดับโลก
  Go to https://ipro999.com/

 67. เชลซี กำลังมองหาที่ความเป็นไปได้ที่จะปล่อยตัว ติโม แวร์เนอร์ ออกจากทีมและอาจใช้หัวหอกชาว เยอรมัน เป็นส่วนหนึ่งของดีลการคว้าตัว เออร์ลิง ฮาแลนด์ มาจาก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์

  นักเตะวัย 25 ปีที่ย้ายจาก ไลป์ซิก เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วด้วยค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์ แต่กลับทำได้เพียง 6 ประตูจาก 35 เกมใน พรีเมียร์ลีก เท่านั้น

  แม้จะเหลือระยะเวลาอีก 4 ปีในสัญญา แต่มีรายงานว่าสโมสรจาก ลอนดอนตะวันตก มีความพยายามที่จะหาทีมใหม่ให้กับเขาโดยเร็วเพื่อหวังเปิดทางนำเข้ากองหน้าชาว นอร์เวย์ มาจาก บุนเดสลีกา

  ฮาแลนด์ เปิดตัวในฐานะผู้เล่นใหม่ของ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ อย่างเต็มตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว โดยยิงไป 27 ประตูจาก 28 เกมในลีกและอีก 14 ประตูจากรายการอื่นๆที่เหลือ

  ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ต้นสังกัดของเขาจะปักป้ายราคาหัวหอกรุ่นเยาว์รายนี้เอาไว้สูงถึง 150 ล้านปอนด์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามค่าตัวของเขาจะลดลงมาเกินกว่าครึ่งในฤดูกาลหน้าตามเงื่อนไขที่สัญญาของเขาระบุเอาไว้ ดังนั้นหาก เชลซี ต้องการตัวเขามาร่วมทีมจริงๆก็คงต้องรีบทำให้ได้ภายในซัมเมอร์นี้แล้ว
  Go to https://ipro999.com/

 68. สล็อต ค่ายดังที่เป็นที่นิยมมากในยุโรป และเอเซีย ทั้งยังเป็นผู้นำด้านเกม สล็อตแตกง่าย ที่ฮิตติดอันดับ 1 รวมมาให้ท่านได้ทดลองเล่นได้แล้ววันนี้ที่
  https://ipro689.com/

 69. เกมส์สล็อตออนไลน์ สล็อตออนไลน์มือถือเล่นออนไลน์ ได้เงินจริงได้เงินไว ภาพเกมส์สล็อตออนไลน์แบบใหม่ที่ภาพกราฟฟิคสวยสมจริงของ slot
  สามารถเล่นสล็อตผ่านเว็บบราวเซอร์ ติดตั้งสล็อตบนคอมพิวเตอร์ หรือเล่นสล็อตออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา
  https://ipro689.com/

 70. ทุกทีที่ออกมาเคลื่อนไหว เป็นอันต้องทำให้โลกโซเชียลฯ ต้องสั่นสะเทือนตลอด…ตลอด สำหรับนางเอกสาวชื่อดัง โฟกัส จีระกุล หรือ โฟกัส แฟนฉัน
  Go to https://ipro999.com/

 71. สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล แห่งศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัว แทมมี อับราฮัม กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย 23 ปีจาก เชลซี ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาด

  อับราฮัม เพิ่งซัลโวให้กับ สิงห์บลู ในเกมที่พวกเขาอุ่นเครื่องกับ ปีเตอร์โบโรห์ เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยโอกาสของเจ้าตัวภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิล ลดลงจากเดิมหลังกุนซือชาว เยอรมัน กุมบังเหียนแทนที่ แฟรงค์ แลมพาร์ด ช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมา

  ไอ้ปืนใหญ่ เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตา อับราฮัม อย่างใกล้ชิดโดยมี ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แสดงความสนใจอยู่เช่นเดียวกัน

  โดยรายงานล่าสุดระบุว่า สิงโตน้ำเงินคราม เตรียมที่จะปล่อยตัว อับราฮัม ให้กับ ปืนโต ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดซึ่งตัวนักเตะเองแสดงความสนใจในการเล่นให้กับ เดอะกันเนอร์ส เช่นกันเมื่อเป็นสโมสรที่เขาเป็นแฟนบอลตั้งแต่เด็ก รวมทั้งยังมี เธียร์รี อองรี เป็นไอดอล

  ขณะที่ สเปอร์ส กับ เวสต์แฮม ซึ่งจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่อาจทุ่มทุนมูลค่า 40 ล้านปอนด์ตามที่ เดอะบลูส์ ปักป้ายไว้ได้จึงทำให้ทีมของ มิเคล อาร์เตต้า กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวลูกหม้อ เชลซี รายนี้
  Go to https://ipro999.com/

 72. ซบเซาทุกหย่อมหญ้าจนหลายๆ กิจการค่อยๆ ทยอยปิดตัวลงไม่ว่าจะกิจการเล็ก หรือ ใหญ่ รวมทั้งกิจการของคนดัง ที่หลายๆ คนก็ออกมาประกาศปิดกิจการเพราะยื้อไม่ไหว ล่าสุดสาวอารมณ์ดี ซาร่า เอเอฟ หรือ ซาร่า นลิน โฮเลอร์ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาประกาศปิดกิจการคาเฟ่ thegreenhub.bkk ของตัวเอง
  Go to https://ipro999.com/

 73. http://www.ipro689.com
  is a website that provides services IPROBET
  football betting website
  Online gambling, playing casino, baccarat, roulette, single ball betting, ball step, football betting We are direct agents, not through agents.
  The leader in online gambling services with international standards.
  Available for both football betting and football betting
  online sports betting All online casinos Casino and also have online slots
  games. For those who like to play various online games. Betting on lottery,
  online lottery, can be played on both computers and mobile phones, supports both IOS and Android systems, our website has a standardized system of gambling systems. fair price Update price all the time The best water guarantee …oz

 74. พีจีสล็อต คือค่ายเกมสล็อตผู้ผลิตเกมสล็อต ที่มีเกมมากกว่า 100 เกม พบกับ เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีการพัฒนา ตลอดอัพเดทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ท่านจะได้พบกับเกม ที่โบนัสออกบ่อยมากที่สุด หรือจะเป็น เกมยิงปลา ที่มีให้เลือกเล่นมากกว่า 7 เกม ใหม่ล่าสุด อัพเดทให้คุณแล้ววันนี้ ยิงง่าย ปลาตายเร็ว สนุกเพลิดเพลินได้ทุกเวลา เล่นผ่านมือถือ IOS และ addol

  Go to website : https://ipro689.com/

 75. PG SLOT คืออะไร คือเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์ ที่มาพร้อมบริการเติมเงินฝาก ถอน เติมเครดิต ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่มันคง และปลอดภัย ไว้ใจได้ 100 % ทั้งนี้บริการเกมสล็อตออนไลน์ของเรายังมีรูปแบบกราฟิคของเกมในรูปแบบ 3D โดยนักพัฒนาจากประเทศอังกฤษ ด้วยรูปแบบเกมที่เล่นได้ง่าย ไม่ต้องทำความเข้าใจยาก

  Go to website : https://ipro689.com/

 76. http://www.ipro689.com
  is a website that provides services IPROBET
  football betting website
  Online gambling, playing casino, baccarat, roulette, single ball betting, ball step, football betting We are direct agents, not through agents.
  The leader in online gambling services with international standards.
  Available for both football betting and football betting
  online sports betting All online casinos Casino and also have online slots
  games. For those who like to play various online games. Betting on lottery,
  online lottery, can be played on both computers and mobile phones, supports both IOS and Android systems, our website has a standardized system of gambling systems. fair price Update price all the time The best water guarantee …oz…689

 77. สล็อตวอเลท สล็อตเว็บใหญ่ที่แตกง่ายที่สุด มาใหม่ล่าสุดในตอนนี้พร้อมให้บริการลูกค้าสล็อตทุกคน หากคุณกำลังหา “สล็อตแตกง่าย ทุนน้อย2021” ว่าจะเล่นเว็บไหนดี ถือว่าคุณหาเจอแล้วกับเว็บเรา IPRO689 สล็อตวอเลทยอดนิยม มาแรง โปรโมชั่นเยอะ สูตรสล็อตทุกค่าย แถมมีเกมส์สล็อตหลากหลายค่าย ให้เล่นเพียบ มีหมดทุกอย่างของสล็อต สูตรสล็อตแม่นๆไม่ว่าจะเป็นค่ายสล็อตที่แตกง่าย เว็บตรงของสล็อตทุกค่ายไม่ว่าจะเป็น สล็อต PG , สล็อต XO , LIVE สล็อต รวมสล็อตทุกค่ายเว็บตรงทั้งหมดในเว็บเดียว

  Go to website : https://ipro689.com/

 78. PG SLOT คืออะไร คือเว็บไซต์ผู้ให้บริการเกมเดิมพันออนไลน์ ที่มาพร้อมบริการเติมเงินฝาก ถอน เติมเครดิต ผ่านระบบอัตโนมัติ ที่มันคง และปลอดภัย ไว้ใจได้ 100 % ทั้งนี้บริการเกมสล็อตออนไลน์ของเรายังมีรูปแบบกราฟิคของเกมในรูปแบบ 3D โดยนักพัฒนาจากประเทศอังกฤษ ด้วยรูปแบบเกมที่เล่นได้ง่าย ไม่ต้องทำความเข้าใจยาก

  Go to website : https://ipro689.com/

 79. “เจนนี่” แจกความเซ็กซี่ แต่โดนแซะ ตั้งแต่ทำหน้าอกเสื้อคอกลมก็ไม่รู้จักเลย

  เรียกว่าเป๊ะปังขึ้นทุกวัน สำหรับนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงสาว เจนนี่ รัชนก หรือ เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ที่ล่าสุดเพิ่งไปอัปความสวยทั้งกรีดตา และเสริมหน้าอกมาจนแฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปั๊วะไม่ไหว แต่ล่าสุดก็ทำเอาหน้าเฟซของสาวเจนนี่ไฟลุก เมื่อเจ้าตัวอวดความสวยสดใสในเสื้อสุดเซ็กซี่ แต่กลับมีหลายต่อหลายเสียงเข้ามาแซะเธอ กลายเป็นดราม่าย่อมๆ เลยทีเดียว

  Go to website : https://ipro689.com/

 80. Can I simply just say what a relief to discover a person that genuinely understands what they’re talking about on the internet.
  You definitely realize how to bring a problem to light and make it important.
  More people must look at this and understand this side
  of the story. I was surprised that you aren’t more popular given that you certainly possess the gift.

 81. ข่าวดีสำหรับแฟนเกม Red Dead Redemption 2 ที่จะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องแบบเต็ม ๆ โดยทางเพจแปลเกมภาษาไทย V.1 ได้ออกมาประกาศว่า MOD ภาษาไทยของเกมดังกล่าวคาดว่าจะพร้อมให้เล่นในช่วงปลายปีนี้
  Go to https://ipro999.com/

 82. 💚โปรแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก💚
  💰 หารายได้เสริมง่ายๆ ในยุคโควิด-19
  📈 ”รับคอมมิชชั่น” เต็มๆ ได้ทุกยอดเล่นของเพื่อน
  ✨ติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด 24ชม 🙇‍♀️
  https://www.ipro689.com/