8 Фасування та пакування грузлих, твердих і сипучих молочних продуктів

36 из 46 торговых марок сыра и масла — фальсификат! Итоги экспертизы

 Автомати для пакування грузлих молочних продуктів

Обладнання для пакування грузлих молочних продуктів поділяється на автомати карусельного і лінійного типів. Обидва типи цих автоматів можуть мати безперервний і періодичний принцип роботи. Вони фасують продукт у готову тару або мають обладнання для її виготовлення. Лінійні пакувальні автомати, в свою чергу, підрозділяються на горизонтальні і вертикальні.

Автомат карусельного типу періодичної дії АРМ для фасування молочних продуктів підвищеної в’язкості (масло вершкове, сир і т.д.) у пергамент брикетами по 100, 125, 200 і 250 г складається зі станини з головним приводом, формуючого столу, механізму утворення пакетів, дозатора, механізму закладення пакетів, транспортера і бункера. Конструкція їх дозволяє проводити всі операції фасування і пакування продукту послідовно по колу.

Сполучною ланкою між основними механізмами автомата є формуючий стіл з вісьма гніздами, розташованими рівномірно по колу через 45 град.

При роботі автомата (рисунок 55) стрічка пакувального матеріалу з рулону подається на напрямний валик. Далі голчастий механізм наносить на стрічці дату, а регульовані сектори подають її до ножів, що відрізають заготовку визначеної довжини (позиція 1). Отримана заготовка за допомогою важелів і секторів надходить на матрицю під пуансон. Щуп контролює наявність заготовки на матриці, і при її відсутності автомат зупиняється.

Рисунок 55 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата АРМ:

1 – рулон пакувального матеріалу; 2 – механізм притиску; 3 – напрямний валик; 4 – механізм датування; 5 – регульовані сектори; 6 – ножі; 7 – важелі; 8 – пуансон; 9 – матриця; 10 – щуп; 11- дозатор; 12 – формуючий стіл; 13 – механізм закладення; 14 – транспортер; 15 – механізм підпресовки; 16 – перевертач; 17 – знімач

Пуансон, переміщуючись униз, проштовхує заготовку через матрицю, надаючи їй форму коробки (позиція 11). При цьому коробка потрапляє в одне з гнізд формуючого столу і переміщається з його допомогою до дозатора.

Дозатор об’ємного типу складається з поворотного дозуючого циліндра, поршня, крана й різака дози. Наповнений продуктом циліндр дозатора повертається отвором до крана. Коли отвори в циліндрі і крані збігаються, продукт через горловину крана під тиском поршня видавлюється у коробку, що знаходиться у гнізді формуючого столу.

Визначену дозу продукту від крана відокремлює різак. Коли доза відрізана, поршень відходить назад і відсмоктує продукт, що залишився, із крана, щоб уникнути втрат. Продукт до дозатора надходить з бункера за допомогою шнеків.

При подальшому повороті формуючого столу коробка з продуктом переміщається до механізму закладення пакетів. Після загинання країв коробки (позиція IY) гніздо з утвореним пакетом повертається до механізму підпресовки, що додає упакуванню остаточний вигляд (позиція Y). Виштовхувач видаляє упакований продукт із гнізда формуючого столу (позиція YI), а знімач подає його на перевертач, що укладає коробки закритою стороною униз на транспортер (позиція YII). Транспортером упакований продукт надходить на напівавтомат для укладення його в ящики.

Продуктивність автомата – 40-80 брикетів у хвилину і регулюється безступінчастим варіатором швидкостей.

Для фасування і пакування плавленого сиру в алюмінієву фольгу служать автомати М6-АРУ і М6-АРІУ. Перший з них упаковує сир у брикети масою 62,5 і 100 г і наклеює на них етикетки. За допомогою другого фасують й упаковують брикети масою 30 г. Принцип їхньої роботи має багато спільного з автоматом АРМ.

Автомат М6-АРУ виконує у заданій технологічній послідовності наступні операції робочого циклу: розмотує пакувальний матеріал і направляє його під штамп, наклеює паперову етикетку на стрічку пакувального матеріалу, вирізає розгорнення з пакувального матеріалу і подає його на формуючу матрицю, контролює наявність розгорнення під пуансоном, утворює коробку й укладає її у гніздо формуючого столу, дозує порцію продукту в коробку, подає пакувальний матеріал для кришки, відрізає кришку, накладає її на коробку з продуктом, загинає краї коробки, підпресовує продукт і закінчує закладення брикетів, наносить дату, знімає готові брикети з формуючого столу на прийомний конвеєр. Продуктивність автомата – 60-80 брикетів у хвилину.

Для фасування плавленого сиру в готові полістиролові стаканчики служить фасувально-пакувальний автомат М6-АРИ. Він також може використовуватися для фасування й пакування низькожирних сортів вершкового масла (бутербродного і столового). Маса дози сиру і столового масла 100 і 250 г, бутербродного — 100 і 245 г.

Автомат конструктивно оформлений у вигляді блоків: станини з приводом, основи з приводом, карусельного столу, механізму подачі стаканчиків, дозатора, механізму виготовлення і подачі вкладишів, механізму подачі кришок, транспортера, бункера і електрошафи з пультом керування.

Працює автомат у такий спосіб (рисунок 56). При повороті карусельного столу з вісьма парами гнізд на 45 град. у кожній парі виконуються наступні операції.

Рисунок 56 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата М6-АРИ:

1 – дозатор; 2 – упор дозатора; 3 – механізм виготовлення вкладишів; 4 – механізм подачі кришок; 5 – механізм подачі клею; 6 – стіл; 7 – механізм подачі етикеток; 8 – виштовхувач; 9 – транспортуючий пристрій; 10 – знімач стаканчиків; 11- дататор або маркіратор; 12 – присоска вакуум-головки; 13 – віддільник стаканчиків; 14 – касета стаканчиків

Віддільник стаканчиків з касети відокремлює по одному стаканчику, а присоска вакуум-голівки опускає його вниз і встановлює у гніздо карусельного столу. Упор дозатора опускається на дно стаканчика і видає задану порцію продукту. Одночасно маркіратор, піднімаючись нагору, наносить дату на зовнішній стороні дна стаканчика. Механізм виготовлення вкладишів штампує вкладиші з алюмінієвої фольги і накладає їх на продукт у стаканчику.

Вакуум-присоска механізму подачі кришок відокремлює кришку від загальної стійки в касеті кришок і, повернувши на 180 град., надягає її на верхній борт стаканчика, що утворює разом з бортами кришки замок. Голкою механізму подачі клею на кришку стаканчика в двох точках наноситься клей і за допомогою вакуум-присоски накладається етикетка. Упаковані стаканчики виштовхувачем піднімаються нагору, знімачем подаються на транспортер і видаляються з автомата. Продуктивність автомата -72 пакування у хвилину.

Фасувально-пакувальні автомати М6-ОРК-1 і М6-ОРК-2 призначені для формування тари з полістирольної стрічки і фасування в ній пастоподібних плавлених сирів із запечатуванням алюмінієвою фольгою, ламінованим термозварювальним шаром. У конструктивному плані вони належать до лінійних горизонтальних автоматів періодичної дії.

Принцип їхньої роботи ідентичний і полягає у наступному (рисунок 57).

Рисунок 57 – Схема роботи фасувально-пакувального автомата М6-ОРК-1:

1 – барабан; 2 – траверси; 3 – відвідний конвеєр; 4 – штамп вирубки; 5 – штамп запечатування; б, 11 – рулони; 7 – фотодатчик; 8, 12 – напрямні ролики, що утворюють петлю матеріалу, що упаковує; 9 – дозуючий пристрій; 10 – пуансон; 13 – нагрівачі; 14 – формувальний прес

Формуюча плівка розмотується з рулону і, проходячи ролики, утворює петлю, створюючи запас плівки для її протягання на один крок. Коли штампи затиснуті, плівка, що знаходиться між нагрівачами, прогрівається до температури формування.

Після протягання плівки на один крок її нагріта ділянка потрапляє у формувальний прес, де пневматичним способом формуються шість коробок. Отримані коробки охолоджуваними водою напрямними подаються до дозатора, де заповнюються продуктом.

Фольга, що запечатує, розмотується з рулону і, проходячи ролики, утворює петлю, створюючи запас фольги для її протягання на один крок. При цьому вона проходить перед фотодавачем механізму центрування етикеток і потрапляє у штамп запечатування, де зварюється з формуючою плівкою і закриває наповнені продуктом коробки. Коробки подаються у штамп вирубки, відокремлюються від основного матеріалу і через лоток попадають на відвідний конвеєр.

Відходи у вигляді безперервної стрічки із залишків формуючої плівки і фольги, що запечатує, намотуються на барабан. Протягування на один крок стрічки відходів, формуючої плівки, відформованих і заповнених продуктом коробок і фольги, що запечатує, здійснюється за допомогою траверси, що приводиться у зворотньо-поступальний рух. Продуктивність фасувально-пакувальних автоматів М6-ОРК 60-80 упакувань у хвилину або 360…960 кг/год фасованого продукту.

Автомати вертикального типу з безперервним принципом роботи застосовуються для фасування м’якого дієтичного сиру (М1-ОФК), сиру, виробленого кислотно-сичуговим способом (М1-ОФТ), а також дитячого (М1-ОФД). Перші два автомати фасують продукт у поліетиленову плівку у вигляді батонів масою 250 і 500 г. Дитячий сир фасується таким же способом, однак маса продукту в упакуванні складає 50 г.

Базовою моделлю цієї уніфікованої групи машин є автомат М1-ОФК. Принцип його роботи полягає у наступному. Поліетиленова плівка, що розмотується з рулону, проходить дататор, обробляється бактерицидними лампами і рукавоутворювачем згортається в рукав.

Покладені внахльост края рукава зварюються гарячим повітрям поздовжнього нагрівача. Сир з бункера насосом дозатора подається в утворений рукав, що рівномірно переміщається протягуючим механізмом. У визначені проміжки часу на рукав надіваються скріпки з алюмінієвого дроту діаметром 2 мм. Отримані батони із сиром відокремлюються один від одного ріжучим механізмом і транспортером видаляються з автомата для ручного укладання в ящики. Механізм закладення кінців батонів під час утворення шийки, накладення скріпок і відділення батонів рухається разом з рукавом.

Конструкція і принцип роботи автомата М1-ОФТ аналогічні автомату М1-ОФК. Відмінністю є укомплектування автомата М1-ОФТ завантажувальним пристроєм, що складається з бункера з двома шнеками і дозатора. Годинна продуктивність автоматів для фасування сиру вертикального типу від 150 кг (М1-ОФД) до 600 кг (М1-ОФК і М1-ОФТ). При цьому менша продуктивність відповідає роботі автоматів при фасуванні сиру в батони масою 250 г. Маса фасованої дози залежить від відстані між скріпками, що регулюється при налагоджуванні автомата на необхідний режим роботи.

Для фасування згущеного молока з цукром у жерстяні банки застосовуються дозувально-накопичувальні автомати, до складу яких входять резервуар циліндричної форми і дозатори поршневого типу. Основними частинами дозатора є циліндр і поршень.

Рух поршня у циліндрі здійснюється кривошипно-шатунним механізмом або за допомогою спеціальної напрямної. Величина дози фасованого продукту регулюється зміною ходу поршня. Настроювання проводиться при зупинці машини.

Основне компонування автомата може бути круговим (з обертовою каруселлю) і лінійним (із пластинчастим транспортером).

У першому випадку автомат дозувально-наповнювальний ДН2-03-250-1 спеціального виконання для молока входить до складу дозувально-закочувальний агрегату Б4-КАД-1-06.

Другий тип автомата (Б4-КДН1-05) є складовою частиною автоматизованої лінії розфасування і пакування молочних консервів Б4-ОКА-1.

Дозувально-наповнювальні автомати незалежно від їхнього типу призначені для прийому банок з цехових транспортних пристроїв, розподілу їхнього потоку кроками, формування дози в кожній банці, видалення банок з каруселі або транспортера і подачі їх у закочувальну машину.

Закочувальні машини можуть застосовуватися як в агрегаті з дозувально-накопичувальними автоматами, так і роздільно. Для закочування молочних консервів найбільше поширення отримали машини ЗК8-1-250-2 і Б4-КЗК-73.

Машина ЗК8-1-250-2 відноситься до уніфікованого ряду подібних машин і складається зі станини, механізму прийому і подачі банок, маркера, закочувальної каруселі, вибросного механізму, коробки швидкостей і електрообладнання.

Станина – закрита масляна ванна з передатними шестірнями. Механізм прийому банок від наповнювального автомата виконаний у виді нерухомого столу і ланцюга з носіями, розміщеними по шагу. Механізм подачі банок у закочувальну карусель складається з зірочки, що подає, напрямної і магазина для кришок. Маркер являє собою роликовий штамп зі змінними матрицями і пуансонами.

Закочувальна карусель для закочування банок подвійним закочувальним швом складається з верхнього корпуса, нижньої планшайби і сполучної колони. У розточках верхньої планшайби встановлені шпинделі, що несуть патрони і закочувальні вузли першої і другої операції. На нижній планшайбі укріплені підтискні столики для притиснення банок до закочувальних патронів. Викидний механізм для видалення загорнених банок із закочувальної каруселі містить у собі вибросну зірочку, столик і напрямні.

Розфасований на автоматичному наповнювачі продукт у банках подається на нерухомий стіл ланцюгом з носіями. Шляхом руху банку віджимає важіль блокування, після чого магазин видає кришку. Кришка маркується, а потім зірочкою з носіями подається у закочувальну карусель, де одягається на банку. Зібрана банка з кришкою надходить у патрон закочувального механізму, закочується, знімається з патрона і видаляється з машини викидною зірочкою.

Основним робочим органом закочувальної каруселі, є закочувальні ролики, що відповідно до виконуваних ними функцій поділяються на ролики першої і другої операцій. Конструктивно вони відрізняються один від одного профілем і в процесі своєї роботи виконують складний рух, що складається із поступального руху до кришки банки, а також обертанням навколо вісі банки і власної.

Продуктивність закочувальної машини регулюється ступенево коробкою швидкостей і може складати 160, 200, 250 і 320 банок у хвилину.

Закочувальна машина Б4-КЗК-73 за конструкцією і принципом роботи має багато спільного з машиною ЗК8-1-250-2.

          Обладнання для пакування твердих молочних продуктів

Основним видом твердих молочних продуктів, що підлягають пакуванню, є сири. Безкоркові сири упаковуються на період дозрівання у термозварювальну полімерну плівку з поліетилену або поліетиленцеллофану, тверді сичугові — у пакети з термоусадочних плівок типу “Повіден”.

Тип пакувального матеріалу істотно впливає і на спосіб пакування, і на обладнання.

Для пакування головок сиру на період дозрівання, а також брускового сиру різними порціями для реалізації застосовується вакуум-пакувальна машина ВУМ-5М (рисунок 58). У корпусі машини 1 розміщені пневмоциліндри 3 і 5, пневматична апаратура і прилади керування. Пневмоциліндри зв’язані тягами 4 і 2 з притискними і зварювальними губками. У зварювальній губці розміщений електронагрівальний елемент. Сир на упакування надходить, попередньо вкладений у пакет. Після відсмоктування повітря, про що можна судити з прилипання пакета до поверхні сиру, оператор включає пневматичний механізм, здійснюється зварювання пакету.

Рисунок 58 – Вакуум-пакувальна машина ВУМ-5:

1 — корпус; 2 — зварні губки; 3,5 — пневмоциліндри; 4 — затискні губки; 6 — кожух

Принцип її роботи полягає в наступному. Пакет з головкою сиру надівається на вакуумну трубку і з нього відкачують повітря. Крайки пакета підводяться під притискні губки з нагрівальним елементом. Зварювання його здійснюється під тиском 0,4-0,6 МПа протягом 1-3 с. Тиск і час витримки плівки, що зварюється, регулюються оператором. Продуктивність 60-80 упакувань за годину.

Для пакування твердого сичугового сиру головками масою від 1,5 до 16 кг у термоусадочну плівку типу “Повіден” служить пакувальний комплект М6-АУД. До його складу входять пакувальний напівавтомат, пакувальні і обертові столи і усадочна камера.

Технологічний процес починається на пакувальному столі. На лапки розкривача оператором надягається пакет, у якому міститься головка сира. Після цього пакет напрямними рольганга надходить у пакувальний автомат. У його вакуум-камері відбуваються роздування мішка навколо продукту, подача скоби, обхват горловини пакета, його вакуумування, накладення скоби, відрізання надлишків пакета, розвантаження пакувальної одиниці з вакуум-камери напівавтомата напрямними рольганга в усадочну камеру. У камері упакований продукт занурюється у ванну з гарячою водою (75-90°С) для усадки мішка. Через 2-3 хвилини готова продукція вивантажується на обертовий стіл, що забезпечує стік залишків води з пакування. Продуктивність пакувального комплекту 127-170 упакувань за годину.

           Автомати для фасування сухого молока і сипучих молочних продуктів

Для фасування сухого молока і сухих молочних продуктів (казеїн, молочний цукор і т.д.) служить агрегат, що складається зі стійки, вагового дозатора з напівавтоматичними вагами, рольганга, вібростола, ультразвукової установки, стрічкового транспортера і механізму зашиття.

На стійці, звареної з труб, установлено дозатор з напівавтоматичними вагами і пульт керування. Рольганг являє собою зварену раму з роликами. Вібростіл виконаний у вигляді нерухомої звареної і рухливої рам, з’єднаних чотирма пружинами. Коливальний рух рухливої рами здійснюється за допомогою ексцентрикового механізму з пристроєм для регулювання амплітуди коливання.

Ультразвукова установка складається зі звареної станини, усередині якої розміщені електродвигун і генератор, а також ультразвукової зварювальної головки і притискного пристрою.

Стрічковий транспортер являє собою замкнуту гумовотканинну стрічку, натягнуту на два барабани, що встановлені в підшипниках на рамі. Один з барабанів приводний, інший – натяжний. Механізм зашиття складається з протяжного транспортера, швейної машини і механізму обрізки краю мішка.

Працює агрегат у такий спосіб: оператор швидкодіючим затиском закріплює на горловині напівавтоматичних ваг паперовий мішок з поліетиленовим вкладишем. При включенні приводу дозатора сухий продукт із приймача надходить у мішок, після чого останній звільняється від затиску й опускається на прийомний рольганг. Мішок переміщується на вібростіл (рухливу раму), де продукт ущільнюється, а потім подається на рольганг ультразвукової установки. Тут він закріплюється у затискному пристосуванні і здійснюється зварювання поліетиленового вкладиша. Потім мішок звільняється від затиску і надходить на стрічковий транспортер. Верхній кінець мішка вводять у протяжний транспортер і з його допомогою мішок проходить через швейну машину, у якій його верхня частина зашивається. Після цього мішок пересувається до механізмів обрізки нитки і країв мішка. Упакований продукт транспортером подається до місця складування.

23 Comments

 1. Remove card weaning off 25 mg topamax “The apparent puffing up of quenched galaxies has been one of the biggest puzzles about galaxy evolution for many years,”said lead author Marcella Carollo, also of the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich. “Our study offers a surprisingly simple and obvious explanation to this puzzle. Whenever we see simplicity in nature amidst apparent complexity, it’s very satisfying.”

 2. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hi there i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere,
  when i read this piece of writing i thought i could also create
  comment due to this good paragraph.

 3. What i do not understood is if truth be told
  how you’re now not really a lot more well-favored than you may be now.
  You’re so intelligent. You recognize thus considerably on the subject of this matter, produced me personally believe it from so many
  varied angles. Its like men and women aren’t interested except it is something to accomplish
  with Woman gaga! Your individual stuffs nice. Always care for it
  up!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*