6 Теплове оброблення молока та молочних продуктів

Теплова обробка молока, що застосовується у молочній промисловості, має різне призначення. До теплового оброблення молока відносяться: охолодження, нагрівання, пастеризація і стерилізація.

Охолодження молока і молочних продуктів сповільнює життєдіяльність мікроорганізмів, що викликають скисання і псування молока, а, отже, збільшує термін зберігання молочної продукції у свіжому виді.

Нагрівання молока входить у технологічний процес виготовлення багатьох молочних продуктів і служить його інтенсифікації.

Пастеризація молока і молочних продуктів служить для придушення життєдіяльності мікроорганізмів, що знаходяться у вегетативній формі.

Знищення не тільки вегетативних, але і спорових форм мікроорганізмів забезпечується стерилізацією молока і молочних продуктів, що дозволяє значно збільшити термін їхнього зберігання. 

Багато видів бактерій володіють здатністю до спорооутворення, яка полягає в тому, що при настанні умов, несприятливих для життя, клітина змінює свою структуру, об’єм і форму, часто також втрачає воду. Найвідомішим та найбільш пристосованим до екстремальних умов типом бактеріальних спор є ендоспори, що формуются всередині клітини деякими представниками типу Firmicutes, наприклад, грам-позитивними Bacillus, Anaerobacter, Heliobacteriumта Clostridium. Майже в усіх випадках формується одна ендоспора, тобто це не є процесом розмноження, хоча Anaerobacterможе формувати до семи ендоспор на клітину. Ендоспори мають центральне ядро, складене з цитоплазми що містить ДНК та рибосоми, оточене шаром корки і захищене непроникною і жорсткою оболонкою. Ендоспори не показують ніякого метаболізму і можуть витримати екстремальний фізико-хімічний тиск, наприклад високі рівні ультрафіолетового випромінювання, гамма-випромінювання, детергентів, дезинфікую-чих засобів, нагрівання, тиску і висушування. У такому неактивному стані ці організми, у деяких випадках, можуть залишатися життєздатними протягом мільйонів років та виживати навіть у космічному просторі.

Інші види бактерії формують різні типи і форми спор, так метан-окислюючі бактерії роду Methylosinus формують так звані екзоспори, названі так тому що вони формуються брунькуванням на кінці клітини. Інші типи спор, так звані «цисти», утворюються членами родів Azotobacter, Bdellovibrio (бделоцисти), і Myxococcus (міксоспори). Вони стійкі до висушування та інших шкідливих умов, але меншою мірою, ніж ендопори. Нитчасті Actinobacteria формують відтворюючі спори двох категорій: кондіціоспори, які є ланцюжками спор, сформованих з міцелієподібник ниток, та спорангієспори, які формуються в спеціалізованих мішечках, спорангіях.

Для видалення з рідких молочних продуктів сторонніх запахів і присмаків застосовується вакуум-термічна обробка.

Теплова обробка молока може здійснюватися між гарячими і холодними середовищами, розділеними перегородками, а також шляхом безпосереднього впливу пари або інфрачервоних променів на продукт.

У деяких випадках пастеризація молока здійснюється не за рахунок його нагрівання до необхідної температури, а за допомогою обробки ультрафіолетовими променями на спеціальних установках.

           Класифікація обладнання для теплового оброблення молока

Застосовуване в молочній промисловості обладнання для теплової обробки молока являє собою або окремі апарати, або входить до складу комбінованих очищувально-охолоджувальних, пастеризаційно-охолоджувальних або стерилізаційних установок.

Звичайне обладнання даної групи класифікується за наступними основними ознаками:

1) за характером зіткнення продукту і навколишнього повітря — відкриті і закриті;

2) за формою робочих органів – плоскі і круглі;

3) за профілем поверхні робочих органів – трубчасті і пластинчасті;

4) за конструкцією – однорядні і багаторядні (пакетні);

5) за числом секцій – односекційні і багатосекційні;

6) за напрямком руху охолоджуючої рідини стосовно охолоджуваного продукту – прямопоточні і протипоточні.

Серед апаратів для охолодження молока найбільшого поширення одержали охолоджувачі відкритого (зрошувальні і резервуарні) і закритого (трубчасті і пластинчасті) типів.

Для нагрівання молока застосовуються підігрівники резервуарного, трубчатого і пластинчастого типів.

Як резервуарні підігрівники звичайно використовуються резервуари спеціального призначення і ванни тривалої пастеризації.

Трубчасті і пластинчасті підігрівники несуттєво відрізняються від охолоджувачів подібних типів. У цих апаратах замість охолоджуючої рідини подається пара або рідше — гаряча вода.

Обладнання для пастеризації і стерилізації молока в залежності від характеру виконання операції поділяється на апарати безперервної і періодичної дій. Джерело використання енергії для виконання цих технологічних процесів є підставою для розподілу апаратів на парові, електричні і комбіновані.

Найбільше поширення серед обладнання цієї групи отримали пластинчасті і трубчасті установки безперервної дії, а також ванни тривалої пастеризації молока, що відносяться до обладнання періодичної дії.

Теплова обробка консервованих молочних продуктів здійснюється в автоклавах і стерилізаторах різного типу.

           Обладнання для теплового оброблення молока та молочних продуктів

Охолодження

Найбільш простий і доступний спосіб охолодження молока у флягах. Його недоліками є низький коефіцієнт теплопередачі і велика трудомісткість. У флягах на повітрі навіть за мінусової температурі молоко охолоджується повільно. Значно швидше воно охолоджується, якщо флягу помістити в холодну проточну воду. У цьому разі для охолодження молока від 35 до 8,5 °С водою з температурою 8 °С потрібно близько 3 год.

При охолодженні молока у флягах проточною або льодяною водою потрібно мати басейн з бетону чи сталевого листа. Розмір басейна залежить від кількості молока, яке треба охолодити.

У басейні з проточною водою молоко можна охолодити протягом однієї години. Для прискорення цього процесу рекомендується молоко у флягах перемішувати.

Холодну воду в басейн подають через трубу, яка розміщена в його дні, а теплу виводять через трубу, встановлену на верхньому протилежному боці басейна.

Для швидкого охолодження молока в наповнений водою басейн вміщують шматки льоду. Щоб охолодити 100 л молока від 35 до 10 °С, потрібно орієнтовно 60 кг льоду, до 5 °С – близько 70 кг. На дно басейна для прискорення охолодження молока кладуть решітки з дерев’яних брусків 6 – 7 см завтовшки.

Резервуари-охолоджувачі. У залежності від конструкції системи теплової обробки продукту (охолодження або нагрівання) резервуари поділяються на ємності з теплообмінною сорочкою, зі зрошувальною системою, з теплообмінником у вигляді змійовика і комбінованим теплообмінним пристроєм. Змійовик — це теплообмінний пристрій у вигляді зігнутої труби або системи зігнутих труб. В змійовику відбувається поверхневий теплообмін між газоподібними або рідкими речовинами, що рухаються по трубах, і речовинами, що перебувають або течуть поза трубами. Змійовики можуть виготовлятись з металу, скла, кераміки, полімерних матеріалів.

Молоко в резервуарах-охолоджувачах охолоджують двома способами: безпосередньо  киплячим у випарнику  холодоагентом або за допомогою проміжного холодоносія, тобто води або розсолу від холодильної установки.

Нагрівання молока у резервуарах-охолоджувачах, ваннах тривалої пастеризації або в універсальних теплових апаратах здійснюється шляхом подачі в теплообмінну сорочку резервуара гарячої води або пропущенням через воду, що знаходиться у сорочці, пари.

Ванни тривалої пастеризації В1-ВД2-П, Г6-ОПА-600 і Г6-ОПБ-1000 місткістю відповідно 0,35; 0,6 і 1 м3 несуттєво відрізняються від описаного резервуара. У них відсутня зрошувальна перфорована труба для подачі холодоносія. Теплообмінна сорочка має переливну трубу і паророзподільну головку, до якої через трубопровід подається пара.

Для охолодження продукту, що знаходиться у ванні, у теплообмінну сорочку подається холодна вода. Для нагрівання і пастеризації продукту в теплообмінну сорочку з водою через паророзподільну головку подається пара. Ванни обладнані мішалкою пропелерного типу.

Резервуари універсального типу, як і ванни тривалої пастеризації, дозволяють піддавати молоко або продукт його переробки як нагріванню, так і охолодженню.

Резервуар цього типу мало відрізняється від описаних вище. Разом з цим конструкція універсального резервуара дозволяє значно інтенсифікувати процеси охолодження і нагрівання продукту, що знаходиться у ньому. Досягається це тим, що охолодження продукту в резервуарі здійснюється за допомогою пристрою, що зрошує, (рисунок 39.), виконаного у виді кільцевої перфорованої труби, і змійовика, розташованого в нижній частині резервуара. Вода нагрівається парою, що подається у барботер. Циркуляцію гарячої води забезпечує відцентровий насос.

Рисунок 39 – Резервуар універсального типу:

1 – привід мішалки; 2 – кришка; 3 – барботер; 4 – відцентровий насос; 5 – змійовик; 6 – ніжки; 7 – патрубок наповнення-спорожнювання; 8 – термометр опору; 9 – мішалки: 10 – зовнішній корпус; 11- внутрішній корпус; 12 – пристрій, що зрошує

Універсальний танк Г2-ВІД2-а місткістю 1 м3 має аналогічну будову, однак відрізняється тим, що змійовик розташований у верхній частині резервуара і приварений до внутрішньої ванни у виді спіралі.

Апарати для охолодження та нагріву молока. При охолодженні молока і продуктів його переробки застосовують охолоджувачі відкритого і закритого типів (рисунок 40).

 Рисунок 2.40 – Класифікація апаратів для охолодження молока

Відкриті охолоджувачі застосовуються переважно для охолодження невеликої кількості молока і поділяються на зрошувальні і резервуарні.

Відкритий зрошувальний охолоджувач являє собою вертикальну стінку, що складається з горизонтальних труб, розміщених одна над іншою. Усередині труб циркулює вода або розсіл. Охолоджуване молоко стікає на поверхню труб з розподільного жолоба (рисунок 41, а) і збирається у збірнику.

З метою зменшення габаритних розмірів охолоджувальних установок їх виготовляють у виді рівнобіжних секцій. У цьому випадку жолоб розподіляє молоко на кожну секцію.

У деяких зрошувальних охолоджувачах як холодоносій застосовується аміак або фреон. При такому охолодженні в секцію знизу вводять рідкий холодоагент (рисунок 41, б). Із секції аміак у газоподібному виді відсмоктується компресором. Охолоджувальні секції у цьому випадку виготовляють з неіржавіючої сталі.

Рисунок 41 – Відкритий (зрошувальний) охолоджувач:

а – будова охолоджувача: 1 – секція охолодження холодною водою; 2 – патрубок для виходу холодної води; 3 – розподільний жолоб; 4 – патрубок для подачі продукту; 5 – патрубок для виходу охолодженого продукту, 6 – рама; 7 – збірник; 8 – патрубок для анода розсолу; 9 – секція охолодження розсолом; 10 – патрубок для виходу розсолу; 11- патрубок для входу холодної води; б – система аміачного охолодження: 1 – секція охолодження аміаком; 2, 8 – запірні вентилі; 3 – трубопровід для газоподібного аміаку;   4 – акумулятор; 5 – запобіжний клапан; 6 – бародроселюючий клапан; 7 – патрубок для входу рідкого аміаку; 9 – фільтр;10 – регулювальний клапан; 11- трубопровід для рідкого аміаку; 12 – мановакуумметр; 13 – масловідділювач; 14 – патрубок для виходу охолодженого продукту

Закриті охолоджувачі бувають двох типів: трубчасті і пластинчасті.

Охолоджувач трубчастого типу (рисунок 42, а) складається з подвійних труб, вставлених одна в іншу і поміщених у загальний теплоізольований кожух. Охолоджуване молоко рухається центральною трубою, а холодоносій — протипотоком кільцевим зазором.

Охолоджувачі трубчастого типу можуть мати дві секції: охолодження холодною водою й охолодження розсолом.

Охолоджувач пластинчастого типу (рисунок 42, б) являє собою теплообмінний апарат, робоча поверхня якого виконана з окремих паралельно зімкнутих пластин. Він складається з головної стійки з верхніми і нижніми горизонтальними штангами, натискної плити і гайки. На верхній штанзі підвішуються теплообмінні робочі пластини з рифленою поверхнею. Між ними завдяки гумовим прокладкам утворюються канали, якими протікають охолоджуваний продукт і холодоносій. Усі пластини стискаються натискною плитою і натискними гайками.

 

Рисунок 42 – Закриті охолоджувачі:

а – схема охолоджувача трубчастого типу: 1 – патрубок для виходу охолоджуваного продукту; 2, 7 – патрубки для входу і виходу холодоносія; 3 – зовнішні трубки; 4 – калачі; 5 – внутрішні трубки; 6 – кільцевий канал; 8 – патрубок для входу охолоджуваного продукту; 6 – охолоджувач пластинчастого типу: 1 – головна стійка; 2, 6- штанги; 3 – розпірка; 4 – натискна гайка; 5 – ніжки; 7 – натискна плита; 8 – секція водяного охолодження; 9 – розділова пластина; 10 – секція ропного охолодження

Нагрівання молока

Нагрівання молока в процесі готування деяких молочних продуктів здійснюється за допомогою ємнісних теплообмінних апаратів різного призначення (резервуари для дозрівання вершків і виробництва кисломолочних напоїв, ванни тривалої пастеризації молока і т.д.).

Пластинчасті установки для нагрівання молока несуттєво відрізняються від охолоджувачів молока подібного типу. У цих апаратах замість холодної рідини використовується гаряча вода або рідше — пар. У зв’язку з тим, що різниця початкової і кінцевої температур оброблюваного продукту порівняно невелика (25-45 °С), загальна поверхня теплопередачі пластинчастих нагрівачів молока звичайно в 1,5-2 рази менше, ніж у пастеризаційних установок з такою ж продуктивністю. Досягається це, в основному, зменшенням числа пластин в апараті.

Трубчастий підігрівник молока виконаний на базі уніфікованого теплообмінного циліндра, застосовуваного в пастеризаційних установках аналогічного типу. Він складається з одноциліндрового теплообмінного апарата, вузла відводу конденсату, парового вентиля, насоса для подачі молока і вимірювальних приладів. У процесі нагрівання молоко насосом подається у циліндр і послідовно проходить 24 трубками довжиною 1,2 м, кожна з внутрішнім діаметром 27 мм.

Нагрівання молока здійснюється парою, що подається у міжтрубний простір циліндра.

Пастеризатори молока та молочних продуктів. Для пастеризації молока і молочних продуктів призначені пастеризаційні установки резервуарного і трубчастого типів, а також пастеризаційно-охолоджувальні установки пластинчастого типу.

До обладнання для пастеризації молока резервуарного типу відносяться ванни тривалої пастеризації і універсальні ванни.

Пастеризаційна установка трубчастого типу складається з двох відцентрових насосів (рисунок 43), трубчастого апарата, поворотного клапана, конденсатовідводчиків і пульта керування з приладами контролю і регулювання технологічного процесу.

Рисунок 43 –  Пастеризаційна установка трубчастого типу:

1 – відцентрові насоси для молока; 2 – конденсатовідводчик; 3, 4 – патрубки для відводу конденсату; 5, 6, 7, 8 – молокопроводи; 9 –  обертовий клапан; 10 – регулювальний клапан подачі пари; 11- запобіжні клапани; 12 – паропровід; 13 – манометри для пари; 14 – патрубок для виходу пастеризованого молока; 15 – манометр для молока; 16 – пульт керування; 17 – верхній барабан; 18 – нижній барабан; 19- рама

Основним елементом установки є двоциліндровий теплообмінний апарат, що складається з верхнього і нижнього циліндрів, з’єднаних між собою трубопроводами. У торці циліндрів уварені трубні ґрати, в яких розвальцьовано по 24 труби діаметром 30 мм. Трубні ґрати з нержавіючої сталі мають вифрезеровані короткі канали, що з’єднують послідовно кінці труб, і утворюють у такий спосіб безперервний змійовик загальною довжиною близько 30 м. Торці циліндрів закриваються кришками з гумовими ущільненнями, щоб забезпечити герметичність апарата й ізолювати короткі канали один від одного.

Пара подається у міжтрубний простір кожного циліндра. Пара, що відробила, у вигляді конденсату виводиться за допомогою термодинамічних конденсатовідводчиків.

Оброблюваний продукт із накопичувальної ємності за допомогою першого відцентрового насоса подається у нижній циліндр теплообмінного апарата, де нагрівається парою до температури 50-60°С и переходить у верхній циліндр. Тут він пастеризується при температурі 80-90°С.

Другий насос призначений для подачі молока з першого циліндра в другий. Слід зазначити, що в трубчастих пастеризаційних установках швидкість руху різних продуктів неоднакова. В установці для пастеризації вершків швидкість їхнього переміщення у трубах теплообмінного апарата 1,2 м/с. У процесі теплообміну вершки надходять у циліндри пастеризатора за допомогою одного відцентрового насоса. Швидкість переміщення молока за рахунок застосування двох насосів більша і складає 2,4 м/с.

Перевагою трубчастих пастеризаційних установок у порівнянні з пластинчастими є значно менша кількість і розміри ущільнювальних прокладок, а недоліком — великі габарити і висока металоємність. Крім того, при чищенні і мийці цих установок потрібний вільний простір з боку торців циліндрів теплообмінного апарата.

Трубчасті установки ефективні в тому випадку, якщо наступний процес обробки молока проводиться при температурі, що мало відрізняється від температури пастеризації.

Пастеризаційно-охолоджувальні установки застосовуються для теплової обробки молока, вершків і суміші морозива. Конструкція кожної з таких установок має свої особливості, що наведені при опису обладнання для виробництва різних молочних продуктів.

До складу пастеризаційно-охолоджувальної установки, що застосовується при виробництві питного молока (рисунок 44), входять зрівняльний бак, відцентровий насос для молока, пластинчастий апарат, сепаратор-молокоочисник, витримувач, поворотний клапан, відцентровий насос для гарячої води, пароконтактний нагрівач і шафа керування.

Рисунок 44 – Схема пластинчастої пастеризаційно-охолоджувальної установки типа ОПФ:

1 – пластинчастий апарат; 2 – сепаратор-молокоочисник; 3 – молочний насос; 4 – урівнюючий бак; 5 – пульт управління; 6 – витримувач; 7 – водяний насос; 8 – конвекційний бак; 9 – інжектор; 10 – клапан, що регулює подачу пари; 11 – перепускний електрогідравлічний клапан

У пастеризаційної установки УОМ-ИК-1 (рисунок 45), крім секцій інфрачервоного електронагріву є витримувач і пластинчастий теплообмінний апарат.

Секція інфрачервоного нагрівання складається з трубок кварцового скла U-подібної форми з відбивачами з анодованого алюмінію. У секції 16 трубок (10 – основні, 4 – регулюючі режим нагрівання і 2 – додаткові), на які навита спіраль з ніхрому. Трубки включені в мережу паралельно. Витримувач складається з двох труб з нержавіючої сталі, з’єднаних послідовно. У пластинчастому теплообміннику є секція регенерації і дві секції охолодження.

Рисунок 45 – Схема пастеризаційно-охолоджувальної установки УОМ-ИК-1:

1 – секція інфрачервоного електронагріву; 2 – видержувач; 3, 15 – термометри; 4 – оглядова ділянка: 5, 6 – триходові крани; 7 – секція охолодження крижаною водою (розсолом); 8 – секція охолодження водою; 9 –секція регенерації; 10 – манометр; 11 – пластинчастий теплообмінник; 12, 13 – вентилі; 14 – пропускний клапан; 16 – термометр опору; 17 – кран; 18 – зрівняльний бак; 19 – насос; 20 – мийний трубопровід; 21 – резервуар для зберігання молока

Технологічний процес в установці проходить так: молоко надходить у зрівняльний бак і з нього насосом послідовно подається у секції регенерації, інфрачервоного нагрівання і витримувача. Після витримувача пастеризоване молоко проходить секцію регенерації, віддаючи тепло холодному молоку, і послідовно проходить секції охолодження водою і розсолом.

Пластинчасті пастеризаційно-охолоджувальні установки в порівнянні з іншими типами теплових апаратів мають ряд переваг:

 • малий робочий обсяг апарата, що дозволяє приладам автоматики більш точно відслідковувати хід технологічного процесу (у пластинчастого теплообмінника робочий обсяг для продукту і теплоносія у три рази менше, ніж у трубчастого такої ж продуктивності);
 • здатність працювати досить ефективно при мінімальному тепловому напорі;
 • мінімальні теплопритоки і втрати тепла і холоду (теплова ізоляція звичайно не потрібна);
 • істотна економія (80-90%) тепла в секціях регенерації (питома витрата пари в пластинчастих апаратах у 2-3 рази нижча, ніж у трубчастих, і в 4-5 разів менша, ніж у резервуарних теплообмінниках);
 • мала установча площа (пластинчастий теплообмінник займає приблизно в 4 рази меншу поверхню підлоги, ніж трубчастий аналогічної продуктивності);
 • можливість змінювати число пластин у кожній секції, що дозволяє адаптувати теплообмінний апарат до конкретного технологічного процесу;
 • можливість безрозбірної циркуляційної мийки апаратури.

Основні показники пластинчастих пастеризаційно-охолоджувальних установок приведені в таблиці 11.

Таблиця 11 – Технічна характеристика пластинчастих пастеризаційно-охолоджувальних установок для молока

Показники

Продуктивність установок, л/год.
1000 3000 5000 10000
Температура молока, С:

початкова

пастеризації

охолодження

 

5…10

90…94

2…6

 

5…10

76..80

2…6

 

5…10

76…80

2…6

 

5…10

76…80

2…6

Час витримки молока при температурі пастеризації, с 30 25 25 25
Коефіцієнт регенерації тепла, % 80 85 88 85
Питома витрата:

пари, кг/кг

електроенергії, кВт•ч/кг

 

0,03

0,0065

 

0,015

0,003

 

0,016

0,002

 

0,017

0,0013

Число теплообмінних пластин 81 76 122 249
Поверхня теплопередачі пластини, м2 0,145 0,2 0,2 0,2
Габаритні розміри, мм 3000×700×
1700
3700×3530×
2500
3700×3600×
2500
5400×3500×
2500
Маса, кг 910 2000 1990 2800

Стерилізатори молочних продуктів. До обладнання для стерилізації молочних продуктів належать установки для стерилізації питного молока й апарати для стерилізації молочних консервів.

Для стерилізації молока застосовуються установки трубчастого і пластинчастого типів, а також різні пристрої для пароконтактного нагрівання продукту.

Стерилізація молочних консервів здійснюється в автоклавах і гідростатичних стерилізаторах.

Установки для стерилізації трубчастого і пластинчастого типів мають багато спільного з обладнанням аналогічного типу, застосовуваним для пастеризації молока. Основні їхні відмінності пов’язані з теплообмінним апаратом, наявністю гомогенізатора і температури застосовуваної пари.

Наприклад, в автоматизованій установці для стерилізації молока А1-ОПЖ пластинчастий апарат складається із семи секцій: трьох секцій регенерації, секцій пастеризації і стерилізації, і двох секцій охолодження.

До виходу з витримувача технологічний процес цієї установки цілком відповідає роботі пастеризаційно-охолоджувальної установки. У стерилізаційній установці продукт після перебування у витримувачі надходить у двоступінчастий гомогенізатор. Гомогенізатором молоко при температурі 83-85°С проштовхується через третю секцію регенерації і надходить у секцію стерилізації. При вході в секцію стерилізації продукт має температуру 120-123°С, а на виході – 135°С. Досягається це подачею у секцію стерилізації пари, нагрітої до 145°С. Далі простерилізоване молоко послідовно переміщається через три секції регенерації і дві – охолодження.

Застосування трубчастих і пластинчастих теплообмінних апаратів при стерилізації молока виправдане, в основному, тим, що при непрямому нагріванні продукту значно знижується витрата енергії (в основному, за рахунок регенерації тепла). У той же час у таких апаратах тривалість термообробки досить велика, тому що в них неможливо швидко остудити продукт. З іншого боку, молоко і молочні продукти більш чутливі до тривалості їхньої термообробки, ніж до температурного режиму останньої. Тому в даний час вважається доцільним удосконалювати технологічне обладнання для стерилізації молока, що працює як за принципом непрямого нагрівання, так і в режимі прямої термообробки.

На рисунку 46 наданий один з варіантів пароконтактного нагрівання молока, реалізований у стерилізаційній установці фірми “Альфа-Лаваль” (Швеція). 

Рисунок 46 – Пароконтактний нагрівач молока

1 – нижня частина корпуса; 2 – отвір для молока; 3 – ущільнювальне кільце; 4 – кільцевий канал для молока; 5 – верхня частина корпуса; 6 – патрубок для введення молока; 7 – центральний стрижень; 8 – регулювальна гайка; 9 – патрубок для введення пари; 10- канал для пари; 11- змішувальна камера

Призначений для нагрівання продукт через патрубок подається у кільцевий канал нагрівача і спрямовується у камеру. Сюди ж через патрубок і канал надходить очищена гостра пара. Пара змішується з молоком, конденсується у ньому й у такий спосіб нагріває продукт до 135-140°С.

У більш розробленій конструкції стерилізатора молоко за допомогою спеціального тефлонового диска розділяється на безліч дрібних потоків, що протягом 1,5-2 секунд нагріваються парою до 125°С.

Пряме нагрівання продукту в сполученні з непрямим може бути здійснене і в пластинчастому апараті. Для цього в теплообмінних пластинах передбачена певна кількість отворів діаметром 0,8-1,2 мм. При подачі замість теплоносія пари з тиском, що перевищує тиск продукту на 0,05-0,1 МПа, одержують комбіноване нагрівання молока.

Стерилізація консервів як із протитиском, так і без нього може здійснюватися у спеціальних апаратах-автоклавах періодичної дії, а також в установках безперервної дії — гідростатичних стерилізаторах.

Автоклави можуть бути вертикальні для стерилізації консервів у бляшаній і скляній тарі парою або у воді, і горизонтальні — для стерилізації консервів у бляшаній тарі парою.

У залежності від стану продукту, що стерилізується, розрізняють звичайні і ротаційні автоклави. В останніх продукт у процесі стерилізації безупинно переміщається в обертовому барабані, що значно поліпшує теплообмін, а, отже, і ефективність всієї операції.

На відміну від автоклавів гідростатичні стерилізатори мають закінчений цикл теплової обробки продукту, при якому він не тільки нагрівається, але й охолоджується. Продуктивність таких апаратів значно збільшується за рахунок сполучення у них всіх операцій обробки консервів — попереднього нагрівання, стерилізації, попереднього й остаточного охолодження.

            Охолодження молока

Парне молоко має оптимальну температуру для розмноження більшості мікроорганізмів. Тому, якщо його своєчасно не охолодити, вони швидко розмно-жуються, що призводить до підвищення кислотності і скисання молока (таблиця 12).  Для тривалого збереження початкових властивостей молока його треба охолодити. 

Таблиця 12 – Залежність кислотності молока від температури і тривалості його зберігання (за Р.Б. Давидовим)

Тривалість
зберігання молока
Кислотність молока, °Т
неохолодженого
(37 °С)
охолодженого
до 18 °С
охолодженого
до 13 °С
Після видоювання 17,6 17,5 17,5
Через:
3 год 18,3 17,5 17,5
6 год 20,9 18 17,5
9 год 22,5 18,5 17,5
12 год кисле 19 17,5

За даними Р.Б. Давидова, при зниженні температури до –25 °С воно зберігає свої початкові властивості впродовж трьох місяців і більше.

Низька температура сприяє кращому зберіганню основних вітамінів у молоці. Охолоджувати його слід і для того, щоб зберегти його бактерицидні властивості протягом тривалого періоду. Якщо розрив у часі між охолодженням і доставкою на молочний завод не перевищує 6 год, молоко охолоджують до 10 °С. Це для господарств, що доставляють молоко на молочні заводи після кожного доїння.

При зберіганні молока протягом 12 год його потрібно охолоджувати до 8°С. Робити це рекомендується, коли молоко вечірнього удою транспортують на завод зранку наступного дня.

Якщо молоко залишається у господарстві протягом 24 год, його охолоджують до 5 °С. Це рекомендується робити на невеликих, віддалених від шосейних доріг ферм, з яких молоко відправляють на молочний завод раз на добу.

Температура охолодження молока залежить переважно від тривалості його зберігання (таблиця 13).

Таблиця 13 – Температура охолодження молока залежно від тривалості його зберігання (за П.Ф. Івановим)

Тривалість зберігання молока, год. До якої температури треба охолодити молоко, °С
6–12 +8–10
12–18 +6–8
18–24 +5–6
24–36 +4–5
36–48 +1–2

Забороняється змішувати охолоджене і парне молоко, оскільки при цьому підвищується температура і мікрофлора починає бурхливо розвиватися. У результаті знижується його сортність.

Будь-яке нагріте тіло природним шляхом можна охолодити тільки до температури середовища, в якому знаходиться це тіло. Знизити його температуру нижче температури навколишнього середовища можна лише штучним шляхом, використовуючи один із способів охолодження. Охолодження ґрунтується на теплообміні між теплим молоком і холодоносієм. У процесі теплообміну холодоносій відбирає теплоту від молока, охолоджує його і тимчасово нагрівається сам. Процес теплопередачі триває безперервно доти, поки температура молока не стане близькою до температури холодоносія.

            Пастеризація молока

Пастеризацію молока проводять у господарствах, неблагополучних за інфекційними захворюваннями на ящур, бруцельоз, туберкульоз, лейкоз, а також при переробці молока на молочні продукти на підприємствах.

Пастеризація – це теплова обробка молока за температури 65 °С і вище. У практиці застосовують такі режими пастеризації: короткочасний – нагрівання до 72 – 76 °С з витримуванням при цій температурі в поточному витримнику протягом 15 – 20 с; тривалий, або низькотемпературний – нагрівання до 63 – 65 °С з витримуванням протягом 25 – 30 хв.; миттєвий – 85 °С і вище без витримування. Наведені режими пастеризації забезпечують достатньо повне знищення у молоці вегетативних форм бактерій.

Для підвищення ефективності пастеризації застосовують посилені режими, за яких підвищують температуру нагрівання або збільшують час витримування молока.

При нагріванні в молоці відбувається наступне. З нього вивітрюються гази, внаслідок чого кислотність знижується на 0,5 – 1 °Т. За температури вище 85 °С частково змінюється казеїн. Але більшому впливу піддається альбумін молока (при 60 – 65 °С він починає денатурувати). При пастеризації порушується і сольовий склад молока. Розчинні та фосфатні солі переходять у нерозчинні. Через часткове зсідання білків та утворення нерозчинних солей на поверхні пастеризаторів утворюється осад – так званий молочний камінь. Пастеризоване молоко повільно зсідається під впливом сичужного ферменту. Чим вища температура нагрівання, тим гірше зсідається молоко. Це пояснюється випаданням кальцієвих солей. Нагрівання молока викликає руйнування деяких ферментів, наприклад, фосфатази та пероксидази. За фосфатазною і пероксидазною пробами оцінюють ступінь пастеризації молока. Вітаміни молока відзначаються стійкістю проти впливу високих температур, особливо якщо молоко нагрівається без доступу кисню, наприклад, у закритих пластинчастих пастеризаторах. Але при кип’ятінні пастеризованого молока кількість вітаміну С і вітамінів групи В зменшується майже вдвічі. Внаслідок утворення осаду білків, жиру та солей кальцію втрачаються поживні речовини. Тому кип’ятити пастеризоване молоко без особливої потреби не рекомендується.

Слід пам’ятати, що пастеризацією неможливо перетворити молоко за якістю із задовільного на добре. Мета пастеризації – знищити мікрофлору, яка розвивається у молоці в процесі його видоювання і наступної обробки.

Ефективність пастеризації, або ступінь знищення мікроорганізмів залежить від якісного та кількісного складу їх у вихідній сировині. Якщо в молоці багато термостійких бактерій, то ефективність пастеризації знижується, а при переважанні  психрофільних рас – підвищується.

Причиною високого вмісту в молоці термостійких молочнокислих бактерій є порушення санітарно-гігієнічних правил при його видоюванні та охолодженні на фермах, а також під час транспортування.

Ефективність впливу пастеризації на бактерії, які містяться в молоці, залежить від її тривалості і температури. На ефективність пастеризації впливає ступінь механічного забруднення молока. За короткочасної пастеризації не всі частинки механічних домішок встигають прогрітися до потрібної температури, і бактерії, які на поверхні можуть зберігатися. Тому перед пастеризацією треба ретельно очистити молоко.

Ефективність пастеризації залежить і від конструкції пастеризаторів. Вони повинні відповідати таким вимогам: забезпечувати рівномірність нагрівання молока до потрібної температури; максимально зберігати склад і структуру молока, не допускати руйнування вітамінів; легко розбиратися і очищатися після кожного використання, щоб уникнути наступного псування молока; бути економічними та малогабаритними, не потребувати великих експлуатаційних витрат; демонтаж пастеризатора має здійснюватися легко, щоб можна було перевірити стан внутрішніх деталей без значних затрат праці.

           Стерилізація молока

Стерилізацію проводять з метою знищення у молоці всіх мікроорганізмів і їх спор за температури вище 100 °С з витримуванням.

Молоко, яке надходить на стерилізацію, повинно бути доброякісним за органолептичними і фізико-хімічними показниками, мати кислотність не вище 18 °Т, ступінь механічного забруднення – не нижче II групи. Його термостійкість має бути підвищеною, щоб під впливом високих температур не відбувалася коагуляція казеїну.

У процесі стерилізації відбуваються істотніші зміни фізико-хімічних якостей молока порівняно з пастеризацією. Так, стерилізоване молоко втрачає здатність зсідатися під дією сичужного ферменту. У ньому може відбуватися диспергування молочного жиру, частково руйнуються вітаміни. Молоко може набути присмаку пастеризації, зумовленого утворенням сульфгідрильних груп, які є антиоксидантами. Вони перешкоджають окисненню і згіркненню жиру. У результаті стерилізації молоко набуває кремового кольору, інтенсивність його забарвлення може бути різною. Продукт набуває відповідної стійкості при зберіганні.

Фасоване в асептичних умовах стерилізоване молоко в закритих пакетах може зберігатись за кімнатної температури не менш як 10 діб. На виробництві для зберігання стерилізованого молока не потрібні холодильні камери, а при транспортуванні немає потреби в спеціальному транспорті зі штучним охолодженням.

У молочній галузі використовують два види стерилізації: тривалу в тарі за температури 103 – 125 °С з витримуванням 15 – 20 хв. в апаратах періодичної, напівперіодичної і безперервної дії; короткочасну в потоці за температури 135–150 °С з витримуванням 2 – 4 с і асептичним розливанням у пакети.

Стерилізація молока буває одно– і двоступеневою. Стерилізоване молоко після двоступеневої обробки стійкіше, ніж після одноступеневої, але воно має підвищену в’язкість і знижений вміст вітамінів.

5 Comments

  • Could you tell me the dialing code for ? buy cheap dbol “You can’t put the man in jail even though in our hearts we felt he was guilty,” said the woman who was identified only as Juror B29 during the trial. “But we had to grab our hearts and put it aside and look at the evidence.”

     • About a year celexa cost cvs Council officer Colin Chick said the authority had now put all staff, both internal and external, through new safeguarding procedures, which make the reporting process “open and transparent”.

     • I’m a trainee zyrtec sale week “We are going through a critical stage and some want us to move towards chaos, and we want to move towards stability. Some want a bloody path,” he said in a televised address. “We will fight a battle for security until the end.”

     • I’d like to cancel this standing order dapoxetine south africa Food stamps have been the overriding issue for more than ayear on passage of a five-year, $500 billion farm bill. TheSenate has voted for $4 billion in cuts. Tea Party-influencedRepublicans in the House rebelled at a proposed $20 billion incuts, leading to Cantor’s package of $40 billion in reforms.

     • Sorry, I ran out of credit shatavari breastfeeding dosage “Mr. Snowden is not a whistle-blower. He is accused of leaking classified information and has been charged with three felony counts. And he should be returned to the United States as soon as possible, where he will be accorded full due process and protections,” he said.

     • Could you give me some smaller notes? aturan minum tongkat ali Among the fatigued individuals, the researchers noted impaired activity in regions of the cortex that evaluate appetite and satiation. Simultaneously, there was a boost in areas associated with craving.

     • A company car dosage of lisinopril for dogs WASHINGTON, July 8 (Reuters) – The United States and theEuropean Union began talks on Monday on a landmark bilateralfree trade agreement, despite European concerns about U.S.spying that had threatened to delay the start after nearly twoyears of preparation.

     • Have you got any experience? why do men use viagra HPAKANT, Myanmar, Sept 29 (Reuters) – Tin Tun picked allnight through teetering heaps of rubble to find the palm-sizedlump of jade he now holds in his hand. He hopes it will make hima fortune. It’s happened before.

     • What university do you go to? plavix omeprazole alternatives Sign Pro’s state-of-the art equipment offers hundreds of type styles and design choices. We can use your artwork of create dynamic images from scratch. We can enhance your ideas with borders, shadows, special effects and distortions.

     • It’s funny goodluck interpharma praha warning letter “Our agricultural supply chain and food ingredientbusinesses were focused on helping customers and the company tosuccessfully manage their raw material purchases and inventoriesduring the market uncertainty that precedes the transition tonew crops in the northern hemisphere,” Cargill’s CEO Greg Page,said in a statement.

     • Through friends ciprofloxacina oftalmica posologia The collapse of Rana Plaza, a factory built on swampy groundabout 20 miles outside Bangladesh’s capital city Dhaka, ranksamong the world’s worst industrial accidents and has galvanisedbrands to try to improve safety standards atsuppliers.

     • I’d like to order some foreign currency bnf online domperidone “Your Nymi uses Bluetooth Low energy, allowing for the perfect way to transmit your data while maximizing your battery life. By connecting your Nymi to your devices, you can customize program notifications for email, text, social updates and more,” the company says. The device is compatible with iOS, Android, Windows and Mac OS X.

     • Excellent work, Nice Design tren ace test prop anavar cycle “Hulu has emerged as one of the most consumer friendly, technologically innovative viewing platforms in the digital era,” Disney chairman and CEO, Robert A. Iger, said in a statement. “As its evolution continues, Disney and its partners are committing resources to enable Hulu to achieve its maximum potential.”

     • Very interesting tale vpn.rqhealth.ca The company alleges that the Korean company’s new “MotionSync” range infringed Dyson patents on how a vacuum cleaner moves. It claims that the steering mechanism on the cleaner – which enables it to travel more easily around corners and table legs, and over carpets – is a direct copy of Dyson’s DC37 and DC39 models, which were introduced last year.

     • Thanks funny site cytotec 200mg price “Risk appetite is likely to be muted and the dollar shouldbenefit as a result,” said Roy Teo, FX strategist for ABN AMROBank, referring to the weakness in the gauge of Chinesemanufacturing activity.

     • Which year are you in? cymbalta purchase canada About 40 percent of his business was with Egyptian pilgrims,who had for long been some of his main customers, he said,adding, “But now because they have been affected by the ArabSpring they don’t have any extra money to spend on gold.”

     • It’s a bad line baclofen uses and dose Although members are very well paid — $112,500 a year for part-time work — Quinn has rewarded loyalists with additional stipends and has punished those who displeased her by withholding extra pay.

     • Another year generic sumatriptan succinate The company, in a regulatory filing, said the settlement waswithin provisions it had previously set aside for litigation.The agreement also encompasses allegations brought byLouisiana’s attorney general involving other Glaxo products, thecompany said.

     • I don’t like pubs finasteryd bez recepty Brazil’s government, which expects to get $400 billion from Libra over 30 years, sees the new rules, which apply to all new development in the Campos and Santos basins near Rio de Janeiro, as a way to gain more control over natural resources and finance improvements in health care and education.

     • I saw your advert in the paper singulair 5 mg pret But for many investors in emerging and frontier stocks, thetrick is to look away from the headline political noise andconcentrate on the companies which are effectively managed andenjoying strong revenues, often from overseas businesses.

    • I study here karelay keema recipe in urdu
     Though Marysol Patton loves living under the hot Miami sun, the ‘Real Housewives of Miami’ star declared her love to boyfriend Philippe Pautesta-Herder in snowy Aspen, Colorado. With only five days to plan the couple’s elopement, Patton told Life & Style that she was a ball of nerves before her March 25, 2010 wedding day.

     • I’d like to transfer some money to this account what is permethrin cream used to treat In the town of Tal Hasel, southeast of Aleppo, Kurdish fighters clashed with Islamists from the al Qaeda-linked Nusra Front, the Observatory said. A Kurdish commander was killed, as well as three Nusra fighters.

     • I’m sorry, I didn’t catch your name cost of atenolol 100 mg The report calls for the adoption of 24-hours-a-day, seven-days-a-week, working practices, with diagnostic and laboratory services always available. The authors also recommend that patients and relatives be assigned a named consultant who is responsible for co-ordinating their treatment throughout their stay in hospital.

     • Could you ask her to call me? how to order viagra pills
      DB’s decision sparked a series of high level departures inthe credit trading business. Antoine Cornut, who headed up USand European credit trading, left in July 2012 to set up his ownhedge fund, followed by an exodus of other senior traders.

     • Could you tell me my balance, please? costo xenical uruguay This ballooning credit has created what economists and theInternational Monetary Fund see as unsustainable over-investmentin property, infrastructure and industrial capacity. The IMFsaid in its latest annual consultation on China that the countryneeded to push through reforms to make growth more sustainable,rein in credit growth and liberalise interest rates.

     • I’m sorry, I’m not interested how much is omeprazole at costco Beyond the joyful bond breastfeeding creates between mother and child, it gives your baby a healthy head start in life. Breast milk is easier for your baby to digest than formula and helps protect against diseases such as asthma, obesity and type 2 diabetes. Breastfeeding moms also enjoy lower levels of reproductive cancers, type 2 diabetes and postpartum depression.

     • I’d like to withdraw $100, please chlorpromazine max daily dose Polio is a highly infectious disease that invades thenervous system and can cause irreversible paralysis withinhours. It is endemic in just three countries, Nigeria, Pakistanand Afghanistan, but sporadic cases also occur in othercountries from time to time.

     • Go travelling buy ropinirole The deadline for funding the U.S. government is September 30, when a so-called “continuing resolution” enacted last March expires. By mid-October or early November, the U.S. Treasury likely will run out of borrowing authority.

     • Very interesting tale adalat online episodes “If you expect to lose a case, you settle when the situationbecomes dire,” said Erik Gordon, a law and business professor atthe University of Michigan. “You try to save face by claimingthat you are a responsible person doing it to avoid anyone elsehaving to suffer, along with the formulaic ‘to avoid the costand distraction of a trial.'”

     • Could you send me an application form? olanzapine breastfeeding Owners interested in learning about whether and how specific allergens affect their pets can visit a veterinary dermatologist for skin testing, similar to what doctors do with humans. Suspected food allergies in pets are diagnosed by feeding the animal a special low-allergen diet for a 12-week period.

     • I’m on holiday methylprednisolone aceponate safety “We had a decent first half but it was disappointing to come in at half-time 1-0 down but I think you have to give Burnley credit because there’s a reason why they’re top and it’s because they’re a good side,” Dickov said.

     • I’m unemployed vimax new formula In a rather dry, hyper-rational model of the politicalprocess, politicians and the media explain and communicate thealternatives offered by the different parties and then votersweigh up the options and cast their ballots accordingly.

   • Withdraw cash buy dapoxetine safely The changes announced on Monday allow Rachesky’s MHR FundManagement LLC and Icahn to nominate two board members each. Aprevious deal, in effect since October, allowed them to nominateone member each, plus one director the two investors had tomutually agree to.

    • Have you got any experience? nexium costco uk Afterward, some in the crowd of about 90 people debated whether Clinton, who campaigned extensively here in the 2008 election cycle, might choose to invest her time elsewhere in 2016, like Republican Mitt Romney did his second time around.

     • I went to toprol xl cost “I am well aware of the responsibility that is on my shoulders and I will continue to give everything I have, with my whole heart,” he told reporters Thursday during a visit to the northern city of Antwerp, where De Wever is mayor.

     • It’s serious naproxen emc Morgan was reacting to a column Nuzzi wrote Tuesday exclusively for the Daily News. The college student wrote that some Weiner staffers signed on to the sexting scandal-starred Democrat’s campaign because they thought it might help them land future work with Hillary Clinton.

     • Do you have any exams coming up? review obat doxycycline untuk jerawat Claudio Borio, director of research at the Bank forInternational Settlements in Basel, said the increasedsensitivity of markets to changes in the monetary policy outlookhad prompted central banks to adjust the way they communicate.

     • Cool site goodluck 🙂 cost of tylenol “I think what the hard work and preparation does is (lets you know) you can feel confident no matter what happens. . . . That way you can wake up the next day and keep moving forward without second-guessing yourself.”

     • I’m not interested in football zovirax 800 mg cost Ejiofor got his first big break in film in 1996 from Steven Spielberg, who cast him in the slave ship tale “Amistad.” The versatile actor has since split his time between film, television and the stage in Britain, where he has won awards for performances like his title role in “Othello.”

     • this post is fantastic webmd zyvox
      Organiser the Campaign for Real Ale says it expects 55,000 people over the five-day event, who will be let loose on 800 ales, ciders and international beers that include a 13pc Belgian brew called Black Damnation.

     • Do you know the address? can i get zovirax over the counter “Some of the exports and the news we were hearing was morespeculation and so we will actually be able to put some factswith it. The longer the government was gone, the more out ofwhack things got,” said Jason Britt, president of Central StatesCommodities.

     • I’m retired ciprofloxacino colirio bula U.S. homebuilders have been under pressure since May wheninterest rates started rising on fears that the Federal Reservewould taper bond purchases, but the sector got a short-termrelief last week when the Fed extended its monetary stimulus.

    • Whereabouts are you from? venegra uk
     The organization found that the average price of a medium cappuccino in the UK was about $3.52. Of that, $0.12 covered the cost of the beans. Another $0.25 from the purchase went toward the cup, lid and stirrer, as well as napkins and sugar. Another $0.12 went toward the milk in the cappuccino.

     • On another call seroquel cost walmart The call followed a meeting between Secretary of State John Kerry and his Iranian counterpart Mohammad Javad Zarif on Thursday at the United Nations. On Monday, President Obama will meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Israel is deeply concerned over the call and questions Iran’s motives.

     • Have you got any qualifications? cheap viagra australia John Jackson, who was from Darlaston and suffered from a serious liver condition, ate a whole tin of Hero Instant Energy Mints, without realising each one contained 80mg of caffeine, the equivalent of one energy drink can.

     • I’ve just started at differin cream reviews Blake Masters’ busy script becomes simply a wind-up mechanism for the stars to click into. That’s fine, since Kormákur (who made “Contraband” with Wahlberg) has his priorities straight. There are top-notch set pieces, including a tense interrogation conducted by a sneering Paxton (a real kick with his bolo tie and Southern-drip drawl), a fast-moving break-in at a Naval base and an epic Mexican standoff.

     • Go travelling americapharmacies.biz You’ve heard the big news by now. Fox is expanding their presence in the world of sports, and FOX Sports 1 launches this weekend, anchored by a super-charged dose of UFC action. Not only is the card free, it’s loaded with big names and exciting fighters to make the biggest splash possible.

     • Could you tell me the dialing code for ? health.money2 “Raw eggs were used in the old days to make classics like the whisky sour, but a lot of people don't use them now, including us. It's a lazy thing to do – like a chef adding flour to a sauce to make it thicker.”

     • We need someone with experience benzocaine buy online Private equity firms are mostly interested in businesses such as BlackBerry’s operating system and the patents around its keyboard, two of the sources said. However, one possibility is for a Canadian pension fund to team up with an investor to buy the whole company, which is currently worth a little more than $5 billion, one of the sources said.

     • One moment, please where can i get singulair cheap Sean Penston, a forecaster with MeteoGroup, the weather division of the Press Association, said: “We’ve seen quite a few showers in the last few days, which has helped to soften the ground. But the heavy rainfall means there has been a chance of flooding, particularly in urban areas where there’s a lot of rainwater run-off collecting with nowhere to go. The rain will gradually clear overnight and it should be fairly dry most places (on Tuesday).”

     • Please call back later viagra side effects for women “It is important for everyone, especially the media, to understand that the three women still have a strong desire for privacy,” Wooley said. “They do not want to talk about their ordeal with the media or anyone else. This cannot be stated strongly enough.”

     • real beauty page order zyrtec d online The U.N. mandate on DPRK was intended to prevent modern missile tech transfer to Kim. Frankly these weapons on board were manufactured before birth of Obama. Panama, the door-guard for U.S., made an interception on poor judgment and tries to pull U.N. into play and seems nobody interested in pursuit of this game.

     • Will I get travelling expenses? tadalafil 20 mg para que serve And so the government tortured Manning for it – keeping him for over 9 months naked in a 6×8 ft cell for 23 to 24 hours a day where he faced abusive conditions in military detention while waiting for trial for over 1,000 days.

     • I’ll put him on zyprexa class action suit LOS ANGELES — The mock tomahawk chops started in the fifth inning Sunday night as Dodger fans taunted the Braves by chanting and “chopping” with Dodger Blue towels while their favorite team was clobbering Atlanta.

     • Some First Class stamps cabergoline price in nigeria After a decade of maintaining his departure was imminent, the 79-year-old baseball commissioner put his exit plans in writing Thursday and said in a statement he will step down after 22 years _ the second-longest term behind Kenesaw Mountain Landis.

     • Is this a temporary or permanent position? buy now viagra cialis spam Since stepping into the role following the abrupt departureof John Manzoni last year, Kvisle has put a host of assets onthe block, including the company’s holdings in Norway’s NorthSea, some Canadian shale-gas fields and its stake in Colombia’sOcensa pipeline. (Additional reporting by Anna Driver in Houston and MichaelErman in New York; Editing by Eric Walsh and Phil Berlowitz)

    • Thanks funny site lipitor 20 mg 30 film tablet fiyat Beginning in the 1970s, a time when violence ruled NYC streets, the series introduces viewers to the Five Families and goes behind the scenes with FBI agent Joe Pistone (aka Donnie Brasco), who successfully and famously infiltrated the Bonanno crime family. Because both had entered “the program,” Franzese and Polisi hadn’t seen each other since 1975, around the time Franzese got made. Oddly enough, both live in Southern California today. Their lives are undoubtedly simpler and both feel fortunate for a second chance.

     • We used to work together montelukast 10mg tablets coupons Mr Obama is a deeply reluctant warrior. He resolved not to intervene in Syria’s civil war, famously rejecting the united advice of his entire national security team, which urged him to arm the rebels. Only last week, he dwelt on the risks of “being drawn into very expensive, difficult, costly interventions that actually breed more resentment”. America might be the focus of global expectations, but that “does not mean that we have to get involved with everything immediately”, said the president. He added: “We have to think through strategically what’s going to be in our long-term national interests.”

     • No, I’m not particularly sporty lek zocor skutki uboczne And what of our esteemed friends at the Board of Control for Cricket in India? At present, they are still dealing with fallout from the Indian Premier League corruption scandal. An in-house investigation found “no evidence of any wrongdoing”, an investigation the Bombay High Court subsequently ruled was illegal.

    • Children with disabilities buy zetia Mr Parry said the appeal committee was “grateful to all those who have worked so hard over the years and have contributed so generously, initially to get Yogi home and then to enable him to stay home”.

     • I can’t hear you very well tetracycline hydrochloride solubility “That was the turning point of my career. As I looked down at that rubber, I said to myself: ‘I can do this!’ It was right then, right there, in front of 46,000 people, including my friends and family, I knew I belonged in the big leagues.”

     • I hate shopping tretinoin 0.05 cream coupon Deutsche Bank analysts said in a report last month that the new drug could be priced at around $15 per day, comparable to the cost of injectable diabetes drugs known as GLP-1s, such as Novo Nordisk’s Victoza.

     • I stay at home and look after the children no2 maximus review bodybuilding.com Now living in Birmingham and continuing her studies, she has become a powerful proponent of childhood education for girls and for boys too. On July 12 she gave an impassioned speech at the United Nations, which declared it “Malala Day.”

     • Could I make an appointment to see ? gabapentin buy uk “There’s no way out of town. There’s no way into town. So, basically, now we’re just on an island,” said Jason Stillman, 37, who was forced with his fiancee to evacuate their home in Lyons after a nearby river began to overflow into the street.

     • This is the job description abilify wikipedia The researchers found for 5-year survival rates, 69 percent of white women were still alive compared to only 56 percent of black women. Overall, black women had a 12.9 percent less chance of surviving to that 5-year mark. When all categories were factored in, the average survival rate was still 4.4 percent lower for black women.

     • Is this a temporary or permanent position? astronomy ireland shop artane 4) Sky news presenter Kay Burley could not contain her reaction to the news and stood outside St.Mary’s Hospital crying out ‘It’s a boy!’ to bemused tourists. Her excitable questioning of tourists throughout the day for Sky’s live coverage was one of our top moments of the Royal Birth. And she did it while wearing Converse trainers.

     • Do you know the address? prozac pour chien effets secondaires McDonald’s Chief Executive Don Thompson admitted, during a call with investors Monday, that while the Mighty Wings promotion sold within the lower range of company expectations, the price “was not considered the most competitive.”

     • The line’s engaged buy xenical 120 mg There will be two models available from launch – a pure electric model and a range-extending hybrid, which uses a two-cylinder motorbike engine paired to an electric motor. The electric family car will have a range of 80-100 miles on a full charge, while the range-extending petrol engine boosts this up to 186 miles.

     • I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh fisher price allegra fattoria But more than half said British companies were not getting the financial support to grow, with 54 percent saying banks were not doing enough, and nearly three quarters saying the government needed to put more pressure on lenders.

    • Do you know the address? voltaren gel cijena hrvatska Infrastructure leases in Chicago are a politically sensitive issue, even as the city deals with large budget deficits and is scrambling to identify new revenue sources. Emanuel’s predecessor, Richard Daley, was roundly criticized for a lease of Chicago’s parking meters that led to an immediate quadrupling of parking rates in much of the city even as Chicago quickly spent much of the $1.15 billion proceeds from the 75-year deal.

     • The manager apcalis or intalis Her strappy red tailored jumpsuit is from Topshop, whilst her contrasting white block heel Hocus shoes from are from ASOS. We love this look – the hue of her bold red jumpsuit is spot-on and is tailored to perfection. You can get Perrie's all-in-one right here by clicking the link (right).

     • Lost credit card mesotropin mass gainer halal The panel headed by Defense Minister Moshe Yaalon “approved the release of 26 prisoners,” a statement from Netanyahu’s office said. Fourteen would be deported or moved to the Gaza Strip and 12 repatriated to the occupied West Bank, it said.

    • I’ve got a very weak signal retail cost of singulair The city has been working with residents and businesses to make sure everything runs smoothly. People living in the neighborhoods nearest Francis Field were given parking passes so they can get in and out and prevent others from parking on the street.

    • I’m doing an internship can crestor 10 mg get you high Horton didn’t need to do much convincing – as one blogger reminded him, he has a cult following that stretches around the globe. Indeed, the 90-day program – which works by mixing elements of body weight training, cardio, yoga and martial arts – has sold more than 3.5 million copies since 2005. And Horton plans to use that opportunity well. “One of the things that’s most important to me is making sure more and more people have the information they need to live a long and happy life,” he says. “You should train because you want to be happy. It’s all about happiness and wellness and being less vulnerable to illness and injury. That’s why I do this.”

   • I’m not working at the moment reviews for ciprofloxacin The Dow Jones industrial average was up 133.94points, or 0.86 percent, at 15,633.48. The Standard & Poor’s 500Index was up 19.98 points, or 1.19 percent, at 1,705.71.The Nasdaq Composite Index was up 44.49 points, or 1.23percent, at 3,670.86.

     • I read a lot benicar generic release
      Steinbrueck, who is lagging Merkel in the run-up to theSept. 22 vote, was quoted by a German magazine on Saturday assaying a fresh writedown on Greek debt would mean losses forpublic creditors, in other words taxpayers.

     • Not in at the moment what store sells tylenol It’s not clear what Anglo American’s withdrawal will mean for the operations of the Anchorage-based Pebble Partnership, which Northern Dynasty and Anglo American set up in 2007 to design, permit and run the mine.

     • I read a lot dapoxetine any good Gang members move with impunity between major urban centers, and the very communities which those gangs “victimize” are reticent in giving up their attackers. It takes a whole village to support a gang.

    • Which university are you at? forskolin fit pro review
     Russia often accuses the United States of failing to practice at home what it preaches on human rights abroad, and many pro-Kremlin politicians have cast Snowden as a defender of civil rights. Putin has also accused the United States of backing protesters who have demanded an end to his long rule.

     • I sing in a choir clotrimazole betamethasone dipropionate and neomycin cream On Friday, Merck said it needed time to implement what itcalled an “audit” of how Zilmax was being used in the field. Thegiant drug company said the suspension was temporary, andoffered no explanation of why it was being imposed only in theUnited States and Canada, marketplaces that account for sales of$159 million. Merck does not disclose global sales of Zilmax.

     • In a meeting doxazosina 2mg preo eurofarma Next year’s version of the dual-purpose V-twin will be fitted with Motorcycle Stability Control (MSC), an electronic system developed by Bosch in collaboration with KTM. Its key feature is ABS anti-lock braking that works while cornering – an improbable concept that is about to become production reality.

     • Could you ask him to call me? clomiphene cost in canada During the sermon, the Rev. Julius Scruggs of Huntsville, president of the National Baptist Convention USA, said, “God said you may murder four little girls, but you won’t murder the dream of justice and liberty for all.”

     • How much will it cost to send this letter to ? cadastro nexium 40 mg The breach was all the more surprising because organizers had increased security and erected a fence around Tiergarten park for the race in light of the Boston Marathon terror attack that killed three and injured hundreds.

    • What do you want to do when you’ve finished? cheap generic clomid online And because soccer is the world’s game and prides itself on inclusion and setting aside one’s differences for the love of sport, we should celebrate the similarities between the NFL and EPL. That is, if we can find one other than gambling.

    • We need someone with experience motrin pm ingredients “We believe that the termination of the relationshipagreement, in combination with widely reported rumours that AMX(America Movil) finds the sale price of E-Plus too low, could increase the likelihood of AMX preparing a bid for KPN,” INGanalyst Emmanuel Carlier said in a note to clients.

   • Punk not dead micardis 80mg cialis 10mg interactions Macau University which finished construction of its Hengqincampus in July this year on a site 20 times larger than itsMacau location, will formally welcome students in Febrary nextyear. The university, which can accommodate up to 15,000students, will be operated under the laws that govern Macau, andnot mainland Chinese regulations.

     • I’d like to withdraw $100, please buy lexapro uk The researchers theorize that anger spread through social ties “could boost the spread of the corresponding news and speed up the formation of public opinion and collective behavior. This can explain why the events related to social problems propagate extremely fast in Weibo.”

   • I can’t get through at the moment can zoloft pills be split “There is no evidence that that’s true. The most realisticestimates are this might create maybe 2,000 jobs during theconstruction of the pipeline, which might take a year or two,and then after that we’re talking about somewhere between 50 and100 jobs in an economy of 150 million working people.”

   • We went to university together imitrex japan “From our perspective it’s about exploring harm minimization approaches that may still allow people to potentially drink beer as a beverage, but lower the risks associated with the alcohol consumption — and hopefully improve rehydration potential.”

   • this post is fantastic vpx no synthesize
    These alternative markets have transformed the industry. Average student spending on new textbooks per semester dropped from $192 in the fall of 2008 to $138 this spring, according to Student Monitor. That is despite the prices of new textbooks rising about 6 percent a year, according to the U.S. Bureau of Labor Statistics.

   • What’s the current interest rate for personal loans? generic womenra Most importantly, he rushed to A-Rod’s defense when Ryan Dempster plunked the third baseman at Fenway Park Sunday night. This is A-Rod’s ultimate optic. If the Yankees go anywhere in the 2013 season, this moment will be anointed as the turning point.

  • Very Good Site order viagra online canada mastercard Findlay Prep was founded in 2006 by Cliff Findlay, a Las Vegas automobile tycoon and UNLV booster who purchased the house where the players live for a reported $425,000 and provides each player with a $40,000 scholarship. After serving five years as an unpaid assistant, Williams was promoted to the head coach at Findlay this past summer, where he makes a salary of $60,000 after the former coach, Todd Simon, took an assistant position at nearby UNLV.

   • I work for myself zyprexa qt interval His other son Pietro, the chosen heir to run the Piedmont-based empire, died of a heart attack in 2011 while riding a bicycle in South Africa. He was 47 and his death opened the way for the ascent of younger brother Giovanni, whom industry insiders consider less interested in running the business.

   • How do you spell that? buspar mg bid In a scheduling fluke, the Knicks will travel twice to Toronto for preseason games, giving fans there a chance to show how much disdain they have for Bargnani. They made their feelings very clear on Friday, booing his every move.

  • Have you seen any good films recently? masterpublichealth.com “Catalan people have realized over the last 15 years that Spain doesn’t really want to reform itself, doesn’t want to change itself,” says Roger Albinyana, secretary for foreign and EU affairs in the Catalan government. “Therefore their aspirations cannot be met within Spain.”

  • There’s a three month trial period viagra calgary store U.S. Treasury 10-year note yields have risen sharply in the last two months to two-year highs above 2.80 percent following hints from the central bank that it may begin winding down its asset-buying stimulus program, known as quantitative easing.

   • I’ve been cut off buy genf20 plus uk
    As many as 7 million Americans are expected to sign up forinsurance in 2014 through the exchanges, which open forenrollment into new insurance plans on Tuesday and will acceptapplications through March 31. An additional 8 million peopleare expected to receive health benefits through an expansion ofthe government’s Medicaid program for the poor.

  • I’m happy very good site albuterol coupons 2019 It’s also feared that Assad’s recent willingness to let United Nations inspectors examine his government’s chemical weapons stockpile — a cache that earlier this year he denied even existed — has helped his own credibility and worldwide image. The London talks also seek to assure Syria’s moderate political opposition leaders that they still have widespread foreign support for demanding Assad’s ouster, according to a Western diplomat who requested anonymity to discuss the meeting’s agenda before it took place.

  • What sort of work do you do? clindamycin phosphate gel usp clindac a review In conclusion: Halonen is NOT a recognized expert in the subject of Constitutional Law, Political Science, or even History. Therefore, his opinion is worth about the same as your own. So, prior to bandying about references, you might do your homework on said references unless you are content for others to conclude you are a “low information” Tea Party pooper.

  • How many are there in a book? paxil versus st john’s wort The process involves intervening in the fertilisation process to remove mitochondria, which act as tiny energy-generating batteries inside cells, and which, if faulty, can cause inherited conditions such as fatal heart problems, liver failure, brain disorders, blindness and muscular dystrophy.

  • No, I’m not particularly sporty caverta online
   A Shanghai based-coupon trader surnamed Xiong, who has beenworking the sidewalk opposite a Shanghai branch of the Hang FaLau dessert shop for a decade, said the windfall he counts onhad declined from up to 2,000 yuan ($330) a day to just a fewhundred yuan.

   • I’d like to cancel a cheque stopping cymbalta 60 mg cold turkey The EU rules will add a second layer of confusion to this equation. A new worst-case scenario rate will show what the repayments would be if the highest SVR rate registered over the past 20 years was used instead. This is expected to be nearly 10pc at most lenders. Again, there is very little likelihood that the borrower is forced to pay this exact rate for the duration of their loan.

  • Whereabouts are you from? erfahrungen mit cialis-store.net Twenty percent of companies in Europe have reported secondquarter earnings. Of those, 53 percent beat or met expectations,while 47 percent missed. For the former, shares have risen 7.2percent on average over the last 30 days and for the latter theywere up 4.7 percent – yet year-on-year Q2 growth is down 6.5percent, according to Starmine data.

   • I’ll text you later 50 mg amitriptyline high With Peyton’s past health issues and the knowledge their teams won’t play again in the regular season until 2017 — at which point Peyton will be 41 and a year past the final season of his Denver contract — both brothers admitted Sunday’s game in New Jersey will be special.

  • I’m sorry, I’m not interested terbinafine ibuprofen together Except in Amman and other Middle Eastern cities, it seems. There, the share of women entrepreneurs is said to average 35%—an estimate seemingly confirmed by the mix of the sexes at “Mix‘n’Mentor”, a recent gathering in the Jordanian capital organised by Wamda, an online publication for start-ups.

  • Somebody essentially assist to make critically articles I would state.
   That is the first time I frequented your web page and thus far?
   I amazed with the research you made to create this actual post incredible.
   Great task!

  • When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three
   e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me
   from that service? Bless you!

  • Hello there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
   Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
   My website addresses a lot of the same topics as yours
   and I believe we could greatly benefit from each other.
   If you might be interested feel free to shoot me
   an email. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the
   way!

  • Hey! I know this is somewhat off-topic but I had to ask.
   Does operating a well-established blog like yours require
   a lot of work? I am brand new to writing a blog
   however I do write in my diary on a daily basis. I’d like
   to start a blog so I can share my own experience and feelings online.
   Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring bloggers.
   Appreciate it!

 1. Warning: Vernon Hills, IL and Libertyville, IL and surrounding 50 miles radius area is in active war zone ! Towns are held hostage by UK agents, Russian spies, Indian spies, Mexican spies, Chinese spies, and other Hispanic spies

 2. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today..

 3. There are some fascinating time limits on this article but I don’t know if I see all of them center to heart. There’s some validity however I’ll take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish more! Added to FeedBurner as well

 4. My partner and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be precisely what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a few of the subjects you write about here. Again, awesome web site!

 5. hello there and thank you for your info Ä– I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway IĂ­m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 6. I was curious if you ever considered changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

 7. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

 8. That is the fitting weblog for anyone who needs to seek out out about this topic. You notice so much its nearly arduous to argue with you (not that I actually would need…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply nice!

 9. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am happy to convey that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not forget this site and give it a glance on a constant basis.

 10. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 11. Good day! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 12. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything in this way prior to. So nice to uncover somebody by original applying for grants this subject. realy thanks for starting this up. this fabulous website are some things that is needed on the net, an individual after some originality. valuable work for bringing new things to your web!

 13. You really make it seem really easy along with your presentation however I find this topic to be actually something which I believe I would by no means understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m having a look ahead on your subsequent submit, I’ll try to get the grasp of it!

 14. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 15. Good blog! I really love how it is easy on my eyes as well equally the info are well written. I am wondering how I could be notified whenever a young position has been made. I experience subscribed to your rss flow which must do the trick! Experience a nice day!

 16. Hi would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 17. Thanks , I’ve just been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the supply?

 18. I would like to express some appreciation to this writer just for rescuing me from such a challenge. As a result of looking out through the internet and getting techniques that were not helpful, I was thinking my entire life was over. Being alive without the approaches to the difficulties you’ve sorted out through this posting is a serious case, as well as the kind that would have badly damaged my career if I had not encountered your website. Your know-how and kindness in taking care of a lot of things was excellent. I am not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks for your time so much for this skilled and effective help. I will not hesitate to endorse your web sites to any individual who should get care on this problem.

 19. Other amount can you get viagra from gp Bringing up a player’s shortcomings during a press conference is a tactic Ryan has used before — almost always with young players. In the past he’s criticized Quinton Coples’ work ethic and Jeremy Kerley’s ability to stay on the field and most recently referred to one of Geno Smith’s practices as “brutal.”

 20. I’ve got a very weak signal atorvastatin orion Emerging stocks are not much in favour these days — Bank of America/Merrill Lynch’s survey of global fund managers finds that in August just a net 18 percent of investors were overweight emerging markets, among the lowest since 2001. Within the sector though, there are some outright winners and quite a few losers. Russian stocks are back in favour, the survey found, with a whopping 92 percent of fund managers overweight. Allocations to Russia doubled from last month (possibly at the expense of South African where underweight positions are now at 100 percent, making it the most unloved market of all) See below for graphic:

 21. I was born in Australia but grew up in England bactrim ds for skin infection dose However, as the orbits of planets change over time, and as the nature of their stars change over time, no planet is likely to stay in a habitable zone forever. So in this paper, the astronomers did their best to estimate the “habitable zone lifetime” of a planet. Since life took hundreds of millions of years to evolve on Earth, the researchers reason that the best candidates for observation are those with the longest habitable zone lifetimes.

 22. Free medical insurance ghr 15 The captain is accused of abandoning ship before all crewand passengers had been rescued. A coastguard’s angry phoneorder to him – “Get back on board, damn it!” – became a catchphrase in Italy after the accident.

 23. Thanks for calling pourquoi prendre viagra “This exciting portfolio of three iconic brands creates one of North America’s premier fashion retailers,” said Richard A. Baker, Hudson’s Bay’s chairman and chief executive. According to a joint press release, Saks and Hudson’s Bay aim to create “a leading North American retailer that will address broad consumer spectrum across the luxury, mid-tier and outlet retail sectors.”

 24. Excellent work, Nice Design farragut pharmacy inc “Glee” cast members appeared in a public service announcement that aired at the end of Thursday’s episode. “Our friend Cory didn’t look or act like an addict. He was happy, successful and seemingly had it all,” actress Jane Lynch said, before a phone number appeared to connect viewers with treatment options for addiction.

 25. On another call voltarene comprim 50 mg prix maroc So is Aflac’s successful run in Japan over? The growth of cancer insurance has slowed markedly in the face of new competitors. But the company still controls about 50% of the cancer insurance market, according to Moody’s.  Revenue from Japan accounted for 77% of Aflac’s total revenue in 2012, up from 75% in 2011. At the end of the 2012 there were some 14 million cancer policies in force in Japan.

 26. I live here herbal vitamin c tablets Alan Gourgey QC, for Dr Sharma, told the court the practices at North Hampshire Hospital, Basingstoke, Lee on Solent, Hants, East Ferry Road, East London, Bridge Street, Banbury, Oxon and Civic Centre Road, Havant, Hants, were acquired by her at the same time that she was a director of the Sharma family dental business.

 27. A packet of envelopes tetracycline for acne treatment dosage Many of Rainbow’s authors ended up in the camps, where perhaps they remembered Osip Mandelstam’s words: “Only in Russia is poetry respected. It gets people killed.” It wasn’t just poetry, though. Almost anything could get you killed in the Soviet Thirties: bad jokes, bad mistakes, bad opinions, bad neighbours, bad luck.

 28. What sort of music do you listen to? best viagra tablets name ” Here at Pendleton, you’re feeling it. Hardworking folks are getting furloughed, families  getting by on less, fewer shifts available for your training exercises, the commissary your families rely on closed a day a week,” Obama said. “We can do better than that. That’s not how a great nation should be treating its military and military families.”

 29. How do I get an outside line? ciprofloxacino alter 500 mg dosis To deal with the caveats first – FIFA 14’s highlighted advancements include Pure Shot, a system for more realistic shooting with makes them dip agreeably, Protect The Ball, where players in possession enter a resolute squat to keep it that way, and Precision Movement, the biggest of this year’s changes which alters every player’s ability to accelerate, decelerate and shift direction.

 30. How many days will it take for the cheque to clear? lowest price for zyrtec A Star Wars-themed night that featured graphically-enhanced images of Cardinals players on the video board, and storm troopers at home plate for the exchange of lineup cards fell flat with Matheny, who said he’d never seen any movies in the series.

 31. Wonderfull great site precio lexapro 10 mg chile “It’s shameful … the debt ceiling exists to scrutinize spending and the only time in a decade, the only real cuts is through the sequester,” the spokesman said. “The CR we are seeing emerge erases the sequester spending levels and allow it to grow. That sets us up for another debt ceiling hike and another extension of it without an honest assessment of what got us here.”