2 Загальне обладнання для переробки молока

Переглянути презентацію “ОБЛАДНАННЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ”

Класифікація машин і обладнання підприємств молочної промисловості

Обладнання підприємств молочної промисловості можна класифікувати за наступними категоріями:

1) транспортне для сировини і готової продукції;

2) технологічне;

3) холодильне;

4) енергетичне;

5) загальнозаводське.

Транспортні засоби для перевезення молока і молочних продуктів підрозділяються на:

Технологічне обладнання класифікується:

 • для приймання і зберігання молока;
 • для обробки й очищення молока від механічних домішок, знешкодження і одержання стійких для зберігання продуктів, гомогенізації;
 • для обробки молока і виробництва молочних продуктів зі зберіганням усіх сухих речовин молока – вироблення згущених  і сухих молочних продуктів;
 • для обробки молока і виробництва  молочних продуктів з окремих частин молока – одержання вершків і поділ сумішей при виробництві масла, казеїну, сиру, твердого сиру і морозива;
 • для розливу, дозування і пакування молочних продуктів;
 • для миття тари й обладнання.

Технічне обладнання розділяють на загальне і спеціалізоване.

До загального відноситься обладнання підприємств молочної промисловості незалежно від профілю підприємства, у тому числі обладнання для приймання молока, ваги, сепаратори-молокоочисники, резервуари і насоси.

Спеціалізоване обладнання встановлюється на підприємствах у залежності від профілю: міський молочний завод, маслоробний, сироробний заводи, завод сухого і згущеного молока та ін.

Як холодильне обладнання у молочній промисловості використовують аміачні і  фреонові компресори.

До енергетичного відноситься обладнання котелень, електрощитових, трансформаторних підстанцій та ін.

Загальнозаводським вважається обладнання механічних майстерень, насосних станцій та ін.

Загальні вимоги до обладнання молочної промисловості

 • Машини й апарати молочної промисловості повинні бути виготовлені таким чином, щоб розбирання і складання їх перед роботою можна було виконати з мінімальними витратами сил і часу.
 • Рушійні частини машин повинні бути захищені від потрапляння на них води, молока і мийних розчинів, а машинне мастило не повинне потрапляти в продукти.
 • Машини повинні бути зручні для миття, чищення і контролю чистоти.
 • Частини машин, що стикаються з молоком і молочними продуктами, виготовляють з матеріалів, що не мають шкідливого впливу на продукти і дозволяють чищення, миття і дезінфекцію обладнання.
 • Розташування і конструкція вузлів і механізмів машин, пускових і гальмових пристроїв повинні забезпечувати вільний і зручний доступ до них, безпеку при монтажі, експлуатації і ремонті.
 • Елементи керування повинні бути сконструйовані таким чином, щоб виключалося їх випадкове чи довільне вмикання і вимикання.
 • Усі небезпечні зони (приводні, передатні і виконавчі механізми) огороджують. Огородження повинні бути легкими, міцними, надійно закріпленими, але легко зніматися під час чищення, огляду і ремонту.
 • Усі машини повинні при роботі створювати мінімум шуму і вібрації.
 • Усі машини й апарати, при експлуатації яких виділяється пил, пара чи гази, повинні бути обладнані пристроями для уловлювання і видалення їх із приміщення.
 • Гарячі поверхні машин повинні бути ізольовані. Ізоляція повинна бути гладкою, стійкою до вологи і механічних впливів.
 • Технологічне обладнання повинне бути обладнане регулювальною арматурою і контрольно-вимірювальними приладами.
 • Запірна арматура (вентилі, крани, клапани та ін.) повинна мати надійні ущільнення, що не допускають пропускання рідини чи пари.
 • Усі машини повинні бути надійно заземлені.
 • Зовнішні і внутрішні поверхні машин повинні бути гладкими, обтічної форми, із плавними переходами до поглиблень і закругленими кутами, що полегшує підтримку їх у належному санітарно-гігієнічному стані.

Санітарна обробка молочного обладнання

Мийні засоби для миття доїльних установок і молочного обладнання повинні відповідати таким вимогам: мати високу мийну властивість; бути нешкідливими для здоров’я людини і не впливати на якість молока та продуктів, не діяти згубно на матеріали, з яких виготовлено обладнання; бути дешевими і зручними у застосуванні.

Для промивання молочного обладнання наша промисловість випускає синтетичні мийні засоби трьох типів, які умовно позначають літерами А, Б і В.

Порошок типу А використовують у зонах із жорсткою водою, Б – середньої жорсткості і типу В – з м’якою водою.

До складу зазначених мийних порошків входять аніонна поверхнево–активна речовинасульфонол НП–1, натрію карбонат; як антикорозійні присадки – натрію метасилікат та натрію сульфат; як інгібітор жорсткості води – натрію триполіфосфат. Поверхнево-активні речовини (ПАР, сурфактанти, детергенти) — хімічні речовини, які знижують поверхневий натяг рідини, полегшуючи розтікання, у тому числі знижуючи поверхневий натяг на межі двох рідин. Це речовини, молекули або йони яких концентруються під дією молекулярних сил (адсорбуються) біля поверхні розділу фаз і знижують поверхневу енергію. У вужчому значенні поверхнево-активними речовинами здебільшого називають речовини, що знижують поверхневий натяг на межі поділу: рідина (вода) — повітря (пара), рідина (вода) — рідина (олія), рідина — тверда поверхня.

Поверхнево-активні речовини — зазвичай амфіфільні органічні сполуки (термін амфіфільні означає, що вони містять як гідрофільні групи («головки»), так і гідрофобні групи («хвости»). Через таку будову вони розчинюються як у неполярних жирах і органічних розчинниках, так і в полярних середовищах (воді).

Співвідношення цих компонентів наведено в таблицi 1.

Таблиця 1Рецептура синтетичних мийних засобів для доїльних апаратів, установок та молочного посуду

Компоненти Вміст, %
Тип А Тип Б Тип  В
Сульфанол НП–1 2 2 2,5
Натрію триполіфосфат 40 20
Натрію метасилікат 30 30 10
Сода кальцинована 20 40 85
Натрію сульфат 8 8 2,5

Кальцинована сода. Для приготування 0,5%-го розчину на 10 л гарячої води (55 °С) додають 50 г мийної речовини. Розчин готують перед використанням. Підвищена концентрація розчинів кальцинованої соди негативно впливає на алюмінієві деталі молочних апаратів і подразнює шкіру рук.

Сульфонол – це аніоноактивна поверхнево-активна речовина із групи алкілбензолсульфонату натрію, суміші натрієвих солей алкілбензолсульфокислот з алкільним залишком, аморфний порошок світло-кремового кольору, який добре розчиняється у теплій воді з утворенням великої кількості піни. Його мийна здатність не залежить від жорсткості води. Застосування сульфонолу у вигляді 0,25%-го розчину без антикорозійних домішок викликає почорніння алюмінію.

Силікат  натрію  (рідке  скло,  силікатний  клей)  –  неорганічна сполука,  натрієва  сіль
силікатної кислоти складу Na2SiO3. За звичайних умов є білою, аморфною речовиною, що плавиться без розкладання. Захищає алюміній від руйнування лугами. Нині його додають до синтетичних мийних засобів як антикорозійну добавку. Не зважаючи на сильнолужну реакцію, розчини силікатів не викликають корозії алюмінію.

Натрію гідроксид (каустична сода) – неорганічна сполука, гідроксид складу NaOH. Являє собою білі, непрозорі та дуже гігроскопічні кристали. Речовина добре розчинна у воді; при з’єднанні з водою виділяється велика кількість тепла. Проявляє сильні лужні властивості. Значення pH 1%-го водного розчину становить 13. Гідроксид натрію є токсичною сполукою, може також спричиняти корозію металів.  Її 2 – 3%–ві розчини мають значно сильніші дезінфекційні і мийні властивості, ніж кальцинована сода. Проте цей препарат спричиняє корозію алюмінію і подразнює шкіру людини. Тому його не можна застосовувати для миття обладнання, виготовленого із алюмінію, і особливо при ручному способі миття всіх видів обладнання. Натрію гідроксид використовують для знежирення гуми і циркуляційного миття пластинчастих пастеризаційних установок.

Бактерицидні властивості всіх зазначених засобів у дозволених для промивання молочного обладнання концентраціях занадто слабкі. Тому слід застосовувати дезінфекційні засоби.

Хлорне вапно –  технічна суміш гіпохлориту кальціюхлориду кальцію та гідроксиду кальцію із варійованим вмістом води. Умовно суміш описується формулою Ca(ClO)Cl, яка показує наявність у речовині її складових — хлориду та гіпохлориту, проте суміш предсталяє собою комплекси солей, гідроксиду та кристалізаційної води. Білий із сіруватим відтінком порошок з різким запахом хлору. На повітрі в присутності тепла, вологи і вуглекислоти хлорне вапно легко розщеплюється, перетворюючись на пастоподібну масу. У такому вапні вміст активного хлору різко знижується. Тому зберігати його треба в добре закритій тарі, в сухому і прохолодному приміщенні.

Для дезінфекції молочного обладнання застосовують освітлений розчин хлорного вапна, вміст активного хлору в якому становить 2,5% (таблиця 2).

Таблиця 2 – Визначення кількості хлорного вапна, необхідного для приготування розчину

Вміст активного хлору у вапні, % Кількість хлорного вапна, кг на 100 л води Вміст активного хлору у вапні, % Кількість хлорного вапна, кг на 100 л води Вміст активного хлору у вапні, % Кількість хлорного вапна, кг на 100 л води
16 15,6 23 10,9 29 8,8
17 14,7 24 10,4 30 8,3
18 13,9 25 10,0 31 8,0
19 13,1 26 9,6 32 7,8
20 12,5 27 9,3 33 7,5
21 11,9 28 8,9 34 7,4
22 11,4

Потрібну кількість хлорного вапна всипають у діжку, заливають 100 л води, ретельно перемішують дерев’яною лопаткою, закривають діжку кришкою і залишають на добу. Відстояну прозору зеленкувату рідину зливають. Це і є основний розчин, який містить близько 2–3% активного хлору. Він придатний для використання протягом 10 днів. Основний розчин використовують для приготування 0,1%-го робочого розчину хлорного вапна з розрахунку на кожні 10 л води, підігрітої до 40 – 50 °С, додають 1 л основного розчину.

Таблиця 3Визначення кількості кальцію гіпохлориту для приготування дезінфекційного розчину

Вміст активного хлору у дво-триосновній солі кальцію гіпохлориту, % Кількість дво-триосновної солі кальцію гіпохлориту, кг на 100 л води
46 5,5
46 5,4
47 5,3
48 5,2
49 5,1
50 5,0
51 4,9
52 4,8
53 4,7
54 4,6
55 4,5

Кальцію гіпохлорит – основна складова хлорного вапна, неорганічна сполука складу Ca(ClO)2. Речовина є білими кристалами, легко поглинає з повітря вологу та вуглекислий газ. Проявляє сильні окисні властивості. Промисловість випускає його у вигляді дво-триосновної солі кальцію гіпохлориту (ДТСКГ). Це сухий кристалічний порошок, який містить до 52% активного хлору. Він розчиняється у воді (таблиця 3) і досить добре зберігається.

Потрібну кількість кальцію гіпохлориту всипають у дерев’яну діжку і додають 100 л холодної води. Ретельно перемішують дерев’яною лопаткою, закривають кришкою і залишають на 24 год. Відстояну рідину (основний розчин) використовують для дезінфекції.

Для цього беруть 1 л основного розчину і додають 9 л води з температурою 40 – 50 °С. Основний розчин придатний для використання при зберіганні в приміщенні в закритій діжці впродовж 10 діб.

Натрію гіпохлорит –  неорганічна сполукасіль гіпохлоритної кислоти складу NaClO. Тривіальна  (історична)  назва   водного   розчину  солі   —  «лабаракова  вода».  Володіє
антисептичними та дезінфікуючими властивостями. Використовується як побутовий та промисловий відбілювач і дезінфектант, засіб очищення і знезараження води, окисник для деяких процесів промислового хімічного виробництва. Як бактерицидний і стерилізуючий засіб застосовується в медицині, харчовій промисловості та сільському господарстві. Готують його безпосередньо на підприємстві із сухого вапна, яке містить не менш як 25% активного хлору і кальцинованої соди. Для цього в чистій дерев’яній діжці розчиняють 1 кг кальцинованої соди на 10 л гарячої води. Потім на кожні 10 л охолодженого розчину додають по 10 кг хлорного вапна і протягом доби кілька разів перемішують. Відстояну зеленкувату рідину із запахом хлору можна використовувати впродовж 10 днів. Діжку, в якій її зберігають, треба щільно закрити. Для дезінфекції молочного обладнання 1 л приготовленої рідини розчиняють у 10 л води з температурою близько 45 °С.

Хлоралін Б – органічна сполука, в якій вміст активного хлору становить 27%. Розчиняється у холодній воді. Порошок і водні розчини його значно стійкіші, ніж хлорне вапно і натрію гіпохлорид. Зберігати його треба в теплому приміщенні у щільно закритій тарі. У холодному розчині він активний протягом 15 днів. Для приготування робочих розчинів 10–20 г препарату розчиняють у 10 л води. За температури води 40–45 °С використовують 0,1%-й розчин хлораміну Б.

Дезмол – суміш неорганічних солей мийних засобів і хлорвмісного компоненту, а також зм’якшувальних воду і антикорозійних речовин. Застосовується для одночасного миття і дезінфекції молочного обладнання.

При циркуляційній обробці молочного обладнання застосовують 0,25%-й розчин, а при ручній – 0,5%, тобто для приготування 100 л розчину потрібно відповідно 250 і 500 г дезмолу. Розчини готують безпосередньо перед їх застосуванням (температура води 55–60 °С).

Способи миття і санітарної обробки молочного обладнання і тари

Миття кожного виду обладнання і тари здійснюють відповідно до розроблених інструкцій. У них передбачені: періодичність миття, мийний розчин, послідовність операцій миття, температура мийних розчинів і обполіскувальної води, тривалість миття, засоби дезінфекції.

Способи миття: ручний, машинний і циркуляційний.

При ручному митті користуються спеціальним інвентарем: щітками, йоржами і т.д.

Механічним способом тару миють машини різних конструкцій (флягомийні, пляшкомийні, ящикомийні й інші). Принцип роботи цих машин полягає у послідовному обполіскуванні тари й обладнання у закритих тунелях чи камерах холодною, гарячою водою і мийними розчинами, в окремих випадках здійснюється пропарювання і обсушування.

Циркуляційний спосіб миття полягає у послідовному прокачуванні через обладнання і трубопроводи води і мийних розчинів за допомогою спеціальних насосів. При цьому трубопроводи не розбирають.

Санітарна обробка є однією зі стадій експлуатації молочного обладнання.

Молоко і молочні продукти в процесі технологічної обробки утворюють на поверхні обладнання і тари забруднення, що є джерелом бактеріального обсемінення продуктів.

За хімічним складом і структурою, а також за здатністю змиватися різними розчинами забруднення технологічного обладнання і тари можна розділити на чотири групи:

 • залишки від холодного молока і молочних продуктів;
 • залишки від гарячого молока і молочних продуктів;
 • сольові відкладення від води, молока і мийних розчинів;
 • забруднення немолочного походження (пил, залишки ґрунту і т.і.).

Ефективність санітарної обробки залежить від типу мийно-дезинфікуючого засобу, його температури і концентрації; тривалості впливу, режиму руху розчину, способу санітарної обробки обладнання.

У молочній промисловості застосовують також дезінфекцію гострою парою чи гарячою водою.

Механізація миття і санітарної обробки молочного обладнання і тари

Застосовують флягомийні, пляшкомийні і ящикомийні машини.

Флягомийні машини бувають тунельного і карусельного типу.

Машина тунельного  типу складається зі  сталевого каркаса, у  якому змонтований тунель і транспортер. У тунелі розташовані форсунки для мийних розчинів і чотири ванни: дві для  збору холодної води, одна – для лужного розчину й одна для гарячої води. Забруднені фляги вручну встановлюють на транспортер горловиною униз. Під час руху транспортера фляги спочатку обмиваються з усіх боків холодною водою. Потім гарячим лужним розчином  t = 70-80°С. Потім гарячою водою  t = 85°С. В останній секції стерилізуються парою внутрішні поверхні фляги й обполіскуються зовні холодною водою. Потім фляги вручну знімають із транспортера.

Машина  карусельного типу безперервної дії з ручним завантаженням  і вивантаженням фляг складається зі станини, каруселі з вісьмома гніздами для встановлення фляг і мийно-душового пристрою. Машина має дві ванни для лужного розчину, підігрівання розчину здійснюється через змійовик.

Карусель обертається циклічно з поворотами на 45°. Фляги, встановлені в гнізда горловиною униз, при повороті каруселі послідовно обполіскуються холодною водою, миються лужним розчином, обполіскуються гарячою водою, пропарюються і сушаться гарячим повітрям.

Пляшкомийні машини застосовуються у молочній промисловості, в основному, ланцюгові. Машина складається з ланцюгового транспортера з касетами-носіями гнізд для пляшок. Пляшки, що знаходяться у гніздах-носіях, послідовно занурюються у ванни з теплим і гарячим лужним розчинами, надходять у зону шприцювання й обполіскування чистою водою.

Вимиті пляшки вивантажуються похилим лотком розвантажувального пристрою на транспортер і, минувши контрольний пункт, надходять до розливної машини.

Ящикомийні машини застосовуються для миття і пропарювання ящиків перед завантаженням їх пляшками. Використовують, в основному, машини тунельного типу.

Догляд за молочним обладнанням

Догляд за молочним посудом і обладнанням. Слід пам’ятати, що весь молочний посуд, інвентар і обладнання треба тримати в чистоті і справними.

Як посуд для молока не можна використовувати оцинковані або металеві відра. Під дією мийних засобів цинк поступово розчиняється, а залізо оголюється, іржавіє і переходить у молоко. Тому для зливання і обробки молока потрібно використовувати посуд із неіржавіючої сталі, алюмінієвий, емальований, добре луджений чистим оловом. Увесь посуд і молочне обладнання треба мити відразу після використання, інакше молоко підсихає і важко відмивається. Особливо ретельно треба промивати трійники, хрестовини, заглушки, вушка.

Догляд за молочними фільтрами. Цідилки з бавовняних або синтетичних тканин, які застосовують для фільтрування молока, треба щоразу після використання промити теплою водою, а потім випрати в гарячому 0,5%-му розчині за температури 55 –60 °С, сполоснути чистою водою, продезінфікувати розчином хлорного вапна (0,02% активного хлору). Фільтри стерилізують щодня у киплячій воді: бавовняні впродовж 20 – 30, синтетичні – 5 – 10 хв.

Догляд за сепараторами і молокоочисниками. Після закінчення роботи сепараторів і молокоочискиків перед їх миттям від’єднують труби для подавання і відведення молока та вершків, розбирають апарати, видаляють осад із грязьового простору. Всі частини, які контактують з молоком, споліскують теплою водою, миють вручну м’якими щітками і йоржами в 0,5%-му мийному розчині за температури 45 – 50 °С. Потім споліскують теплою водою, дезінфікують розчином хлорного вапна (0,021% активного хлору) і споліскують водопровідною водою під тиском. Чисті деталі накривають білою тканиною, марлею і просушують.

Догляд за молочними танками. Молочні танки треба мити і дезінфікувати. Відкривають люк танка і зливають залишки молока, розбирають крани. Миють м’якими щітками і йоржами, використовуючи 0,5% мийний розчин з температурою 45-50°С. Потім споліскують танк від залишків розчину водою під тиском і дезінфікують робочим розчином хлорного вапна.

Аналогічно обробляють цистерни для молока МВЦ–600, приймальні молочні баки та інші місткості.

Використовують системи централізованого миття танків, які складаються з баків для мийних і дезінфекційних розчинів, відцентрових насосів, трубопроводів подавання і відкачування розчинів. За допомогою насосів через форсунки, які занурюють усередину танків, відбувається нагрівання і розсіювання мийних і дезінфекційних розчинів.

Молочні танки можна також обробляти парою, уводячи її через гумовий шланг у горловину танка. Пропарюють танк упродовж 10 хв., починаючи з моменту виділення струменя пари через зливний кран. У цей час кран треба закрити. Після пропарювання танк не можна споліскувати водою.

При обробці танка особливу увагу потрібно приділяти забезпеченню чистоти гумових ущільнювальних кілець люка, пробних краників, молокомірних стаканів. Під час дезінфекції танка їх треба мити вручну. Після дезінфекції і споліскування встановлюють знімне обладнання, закривають танк, обмивають його зверху водою (у разі забруднення – з милом), насухо витирають.

Автомобільні молочні цистерни можна обробляти вручну або механічним способом.

При ручній обробці цистерну зверху обмивають теплою водою з температурою 25 – 30 °С. Потім відкривають люк і промивають внутрішню поверхню цистерни до повного видалення з неї залишків білка і жиру, застосовуючи при цьому мийні 0,5%-ві розчини, корінцеві й волосяні щітки. Ретельно вимивши цистерну і обполоснувши водою, її пропарюють упродовж 5–10 хв. Залишки пари видаляють через нещільно закритий верхній люк.

Обмивати водою внутрішні і зовнішні стінки молочних ємкостей та обладнання рекомендується під тиском із шланга, приєднаного до водопроводу або бойлера з теплою водою. При цьому на кінець шланга надівають розбризкувальну форсунку. Мийні і дезрозчини треба подавати під тиском. Для цього їх наливають у баки і за допомогою відцентрового насоса через шланг і форсунку зрошують ними внутрішні поверхні обладнання, яке обробляють.

Догляд за охолоджувальними установками. Автоматизовані пластинчасті охолоджувальні установки, а також термоізольовані танки ТОМ–1, ТОМ2А та інші після кожного використання миють так: спочатку споліскують теплою водою
(35 – 40 °С), потім миють 0,5%-м мийним розчином за температури 55–60 °С, промивають водопровідною водою до повного видалення мийного розчину, дезінфікують розчином хлорного вапна. Потім споліскують водопровідною водою до повного видалення залишків дезінфекційних речовин.

Догляд за пастеризаційними установками. Після закінчення роботи пастеризатори миють. Особливості обробки пастеризаційних апаратів полягають у видаленні мийним розчином залишків молока і молочного каменю, який перешкоджає передаванню теплоти і пастеризації, знижуючи її ефективність, та сприяє збереженню термофільних бактерій.

Для видалення молочного каменю обладнання обробляють 0,5%-м розчином азотної кислоти, а потім 1 – 1,5%-м розчином каустичної соди. Після цього його розбирають і видаляють залишки молочного каменю з пластин або стінок щітками, а з труб – йоржами. Після збирання обладнання миють гарячою водою (90 – 95 °С).

Періодично для огляду рекомендується роз’єднувати пластини. Якщо на них утворився пригар або молочний камінь, його слід змочити на 5 – 10 хв більш концентрованим розчином азотної кислоти, ніж для циркуляції. Потім промити пластини водою, а залишки каменю видалити щітками, змоченими у слабкому розчині кислоти. Після збирання обладнання промивають водою, а перед роботою стерилізують гарячою водою з температурою 90 – 95 °С впродовж 10–15 хв.

Трубчасті пастеризатори після закінчення роботи споліскують водою протягом 10 – 15 хв, промивають 1 – 1,5%-м розчином каустичної соди з температурою 78 – 80 °С впродовж 30 – 40 хв., потім споліскують теплою водою для видалення залишків лужного розчину. Після установки обладнання обробляють 0,5%-м розчином азотної кислоти за температури 60 – 65 °С протягом 20 – 30 хв., пропускають теплу (40 – 50 °С) воду для видалення залишків кислотного розчину. Для огляду періодично відкривають кришку циліндрів трубчастого пастеризатора.

4 Comments

 1. I’d like to change some money test x180 tempest side effects The world’s second-largest mining company, Vale is theworld’s largest producer of iron ore, the main ingredient insteel, and the No. 2 producer of nickel, used to make steelrust-resistant. Vale is also Brazil’s largest rail operator andlargest private operator of ports.

 2. What sort of music do you like? zyprexa bipolar depression
  But the transition from high school can be rough. Federal law requires K-12 schools to provide customized support that will help students succeed. College students enjoy a vaguer right to “reasonable accommodations” that requires less of institutions. And college students have to ask for their help — a challenge for many because poor self-advocacy skills are part of their condition.

 3. Whereabouts are you from? aml pre workout The previous record for “loudest crowd roar at a sports stadium,” was 131.76 decibels, set in 2011 in Turkey at the Ali Sami Yen Sport Complex Turk Telekom Arena during a soccer match between Galatasaray SC and Fenerbahce.

 4. Photography ordering lamisil online Holly was admitted to University Teaching Hospital, Zambia’s largest hospital, on a Tuesday in mid-July. Jess, 28, knew something was wrong with her youngest daughter days earlier. Holly had a fever, along with fits of cries and coughing, so Jess had carried her by foot to the closest clinic, one hour away. There she was given an oral rehydration solution, generic Tylenol, and an injected drug that hospital nurses later believed was an antibiotic.

  • Slot Joker Gaming Online adalah Situs afiliasi resmi dari bandar judi gaming slot online agen di Indonesia. Sebagai pihak slot gaming permainan Situs Slot online terlengkap bagi penggemar gaming slot di Asia tenggara khusus nya di Indonesia.

 5. Hold the line, please proextender india Whereas Mourinho’s mid-2000s Chelsea team won a lot but was mostly dour and defensive, his return to the club may have also brought a fresh approach to the game. With some of the world’s finest craftsmen with the ball at Mourinho’s disposal, Chelsea is now looking like a symphony of movement and moxie.

 6. Will I be paid weekly or monthly? buspirone (buspar) 10 mg tablet Deaths from external causes (suicides, vehicle and non-vehicle accidents, and assaults) accounted for almost 16% of all deaths in people with epilepsy and were the most common causes of death not linked to the underlying disease process. Of these, 75% of patients also had a diagnosis of mental disorder, with substance misuse (56%) and depression (23%) the largest contributors.

  • The symbol of Buriram and the emblem of the famous football team in the province. It is an ancient Khmer castle that has been well preserved. It is another important place in Thailand. and is classified as a great archaeological and architectural site Located in Chaloem Phrakiat District The base of the site is the summit of an ancient extinct volcano. This is the origin of the name “Phanom Rung” which is distorted from the Khmer language which has a similar pronunciation. It means “big mountain” and represents Khao Krailas, the dwelling place of Lord Shiva. The god of Brahmanism (Siva cult). This stone castle is thought to have been built during the 15th Buddhist century. In addition, every year between 3-5 April and between 8-10 September there will be a natural phenomenon of the first light of day. Go through 15 doors in the morning and between 6-8 March and between 6-8 October there is a natural phenomenon, the last light of the day through 15 doors in the evening, which is a particularly busy season for tourists.
   ****มินนี่13/8/64***

   https://ipro889.com/

 7. How would you like the money? goodrx androgel 1.62 He said opportunism from trouble-makers seeking to exploit the situation was a factor on Tuesday, but the Zimmerman acquittal was also the latest flashpoint for pent-up anger, frustration and a sense of disconnect within the community.

 8. Good crew it’s cool 🙂 living libations bad reviews Three years (and countless similar grocery trips) later, I now realize that my bewildered peers had never been taught how to shop for their food. It wasn’t their fault, of course. They’d just always had their meals bought, prepared and served by their parents. They’d never needed to shop for themselves, which led to complete confusion when they finally had to do so.

 9. This is the job description pronabolin side effects England play a Western Australia XI at the WACA in a three-day match which starts on Oct 31. At the same time Western Australia will be playing Victoria at the Melbourne Cricket Ground, leaving England likely to face a team made up of grade cricketers.

 10. I’d like to speak to someone about a mortgage review regrou minoxidil 2 Opening up Graph Search to enable post and comment searches will help Facebook to do so. When a user logs into his profile during a primetime event, he can quickly scan all conversations about the game or his favorite show — even if he isn’t near the top of the News Feed. If a user want to talk about an event hours (or even days) later, he can search for all relevant conversations on Facebook, something users can’t easily do using Twitter.

 11. Who’s calling? sleepwell bed The Lumia 2520 tablet, along with the Lumia 1320 and 1520 phones are among the last products Nokia developed before deciding to sell the devices unit to Microsoft in a deal that is due to close in the first quarter of next year.

 12. I support Manchester United permethrin cream reviews Young, healthy people who do not receive insurance through their jobs typically went uninsured in the past. The ACA hopes to create incentives for that pool of people to join, but also promises a punishment if they don’t — a fine this year of $95.

 13. We were at school together dr david williams monroe la Only in his fifties did he return to the University of Alabama – long since thoroughly integrated – to take a doctorate in interdisciplinary studies in 1997. Five years later he retired for good and moved from Wisconsin, where he had been running a university police science course, back to Gadsden, Alabama, the town of his birth.

 14. I’m training to be an engineer betamethasone valerate and neomycin cream uses Teather, whose Brent Central seat is an area of high poverty and immigration, said her decision to speak out was motivated only by concern that all three main parties had “seen the same opinion polls”, and were chasing the anti-immigrant vote with no regard for the consequences. She said: “It’s got to a stage where you almost can’t say anything else. It’s almost unacceptable to say anything else, and that bothers me that there is a consensus among the three party leaders.

 15. A person necessarily assist to make severely posts I might state.
  That is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I surprised with the research you made to make this particular
  put up extraordinary. Fantastic job!

 16. สล็อต คำถามที่ชอบพบได้มากมากมายก่ายกองก็คงจะไม่พ้น โอเล่98มีแจกโบนัส เครดิตฟรี จริงหรือไม่ ?
  ทางพวกเรานั้นขอบอกเลยว่าได้จริงๆเนื่องจากว่า
  OLE98 หรือ โอเล่98 เป็นเว็บไซต์
  สล็อต แตกง่าย 2020 ที่มีนักพนันเยอะแยะเข้ามาใช้งานมากยิ่งกว่า 20,000 คน
  และก็ทางเว็บไซต์ก็มีโปรโมชั่นมากที่เอาใจนักเสี่ยงโชคทุกคนที่เข้ามาเป็นสมาชิก

 17. OLE98 เว็บพนันออนไลน์ แทงบอล ที่เพอร์เฟ็คที่สุด และเป็นที่นิยมสำหรับการใช้บริการสูงสุดในประเทศไทยและเอเซีย เป็นที่แรก ที่เดียวในโลก เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ แห่งนี้ได้รับการชื่นชมให้เป็น เว็บไซต์พนันออนไลน์ ที่เยี่ยมที่สุด แล้วก็มั่นคงที่สุด สมาชิกยกย่องให้เราเป็น เว็บรับพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด
  จากการรีวิวตามสื่อโซเชียลต่างๆแล้วก็สมาชิกจำนวนหลายชิ้น เลือกที่จะใช้บริการ
  พนันออนไลน์ กับเว็บไซต์ของพวกเรา

 18. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

  I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will definitely comeback.

 19. Hello, Neat post. There’s an issue along with your site in web explorer, could check
  this? IE nonetheless is the marketplace chief
  and a large part of other folks will pass over your excellent writing because
  of this problem.

 20. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles
  or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally
  stumbled upon this web site. Reading this information So i’m glad to convey that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I
  discovered just what I needed. I so much without a doubt will make sure to do not omit
  this website and give it a glance on a relentless
  basis.

 21. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really
  something which I think I would never understand.
  It seems too complex and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 22. After checking out a few of the blog posts on your web page, I
  truly appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site
  as well and let me know how you feel.

 23. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  What’s up, after reading this amazing article i am too glad to
  share my knowledge here with mates.

 24. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest
  thing to be aware of. I say to you, I definitely get
  annoyed while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect ,
  people could take a signal. Will probably be back to get
  more. Thanks

 25. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i am glad to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most for sure will make sure to do not forget this website and give it a look on a continuing basis.|

 26. I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any solutions to help fix this issue?|

 27. This is the perfect webpage for everyone who really wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that’s been discussed for decades. Wonderful stuff, just great!|

 28. Thanks for every other informative blog. Where else may just I am getting that type of information written in such an ideal means? I’ve a challenge that I am simply now working on, and I’ve been on the look out for such information.|

 29. Its like you read my thoughts! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you just can do with a few percent to pressure the message home a little bit, but other than that, that is excellent blog. A great read. I’ll definitely be back.|

 30. hello!,I really like your writing very so much! share we keep in touch more approximately your post on AOL? I need a specialist in this house to resolve my problem. May be that’s you! Taking a look forward to peer you. |

 31. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Many thanks!|

 32. Hello there! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!|

 33. Undeniably consider that which you said. Your favourite justification seemed to be at the net the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked even as other people consider worries that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as defined out the whole thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thank you|

 34. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!|

 35. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos|

 36. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 37. Hello! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!|

 38. Hi there I am so delighted I found your blog page, I really found you by accident, while I was searching on Bing for something else, Regardless I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have saved it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.|

 39. Just desire to say your article is as astounding. The clarity on your submit is just spectacular and that i can think you are knowledgeable in this subject. Well together with your permission let me to grasp your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

 40. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of the greatest in its niche. Fantastic blog!|

 41. Great work! That is the kind of information that should be shared across the web. Shame on the seek engines for no longer positioning this post higher! Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)|

 42. Hey there are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require
  any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 43. I have been browsing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.|

 44. Good day very cool website!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your site and take the feeds also?
  I’m satisfied to seek out so many useful information right here within the publish, we’d like work out extra techniques in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 45. I like the valuable information you supply
  to your articles. I’ll bookmark your weblog and check again right here regularly.
  I am fairly certain I’ll learn a lot of new stuff proper
  here! Good luck for the following!

 46. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Opera. Superb Blog!|

 47. I’m not sure where you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.|

 48. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 49. You actually make it seem so easy together with your presentation however I in finding this matter to be actually something which I feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and very extensive for me. I’m looking forward in your next submit, I’ll attempt to get the hang of it!|

 50. Bir öpücük kesmez beni aşkım, dudakların çenemden boynumun en hassas
  noktalarına kadar insin. Çıtır Koçarlı escort bayanın körpecik bedenini kollarına aldığında gözün dünyayı görmeyecek, erkekliğin demir gibi
  sertleşecek. Benimle birlikte olduğun için kendini şanslı hissedeceksin erkeğim.
  Henüz 19 yaşındayım hem önden hem de arkadan vermeyi seviyorum.

  Uzun yıllardır eskort bayanlık yapan kadınlardan bir eksiğim olmadığını hatta fazlam olduğunu yatakta gör……

 51. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks a lot!|

 52. Hello would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good web hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!|

 53. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

 54. I like the helpful information you provide for your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite sure I will be told lots of new stuff proper right here! Good luck for the next!|

 55. Hello! I realize this is kind of off-topic however I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a massive amount work? I am completely new to blogging but I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any recommendations or tips for new aspiring blog owners. Thankyou!|

 56. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.|

 57. Pretty nice post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve really loved browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write once more soon!|

 58. A fascinating discussion is worth comment. There’s no
  doubt that that you should publish more on this subject matter,
  it may not be a taboo matter but usually folks don’t speak about these issues.
  To the next! Kind regards!! ps4 games allenferguson ps4 games

 59. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who
  was conducting a little homework on this. And he in fact bought
  me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending the time to discuss this matter here on your site.

 60. Fantastic beat ! I wish to apprentice at the same time as
  you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site?

  The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit familiar
  of this your broadcast offered brilliant clear concept

 61. It’s really a cool and helpful piece of information. I’m satisfied that
  you simply shared this helpful information with us.
  Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 62. Greetings from Colorado! I’m bored to tears at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch
  break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..

  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!

 63. Good day! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I really enjoy reading through your posts.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same topics? Thanks a ton!

 64. I’m extremely pleased to uncover this great site.
  I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!!
  I definitely savored every part of it and i also have you book-marked to check out
  new stuff in your web site.

 65. I’m not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.|

 66. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly loved surfing around your weblog posts. In any case I’ll be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write again soon!|

 67. Hello there! I could have sworn I’ve visited this web site before
  but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking
  it and checking back regularly!

 68. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity for your publish is simply nice and
  that i can think you’re knowledgeable in this subject.
  Well together with your permission allow me to seize your
  RSS feed to keep up to date with impending post.
  Thank you one million and please continue the enjoyable work.

 69. Helⅼⲟ, I tһik youг website might bе having browser
  compatibiⅼity issues. Wһen I loοk aat yoսr blog
  in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wqnted to giѵe you a quuck һeads up! Otһer then that,
  awesome blog!

 70. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your site? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Regards!|

 71. I just like the valuable information you supply on your articles. I will bookmark your blog and test again right here regularly. I’m moderately certain I will be informed many new stuff right right here! Good luck for the following!|

 72. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading
  it, you might be a great author.I will be sure to bookmark your blog
  and may come back in the future. I want to encourage continue your great job,
  have a nice morning!

 73. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Appreciate it!|

 74. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Cheers!|

 75. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 76. I’m not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for magnificent information I was looking for this information for my mission.|

 77. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.|

 78. Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be useful to read through content from other authors and practice a little something from other web sites. |

 79. You are so interesting! I do not believe I have read
  through a single thing like this before. So wonderful to find somebody
  with some unique thoughts on this topic. Seriously..
  many thanks for starting this up. This web site is one thing
  that is required on the web, someone with some
  originality!

 80. magnificent publish, very informative. I’m wondering why the
  other experts of this sector do not notice this. You should
  proceed your writing. I’m confident, you have a
  huge readers’ base already!

 81. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this
  website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as well.
  In fact, your creative writing abilities
  has inspired me to get my own blog now 😉

 82. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this topic to be actually something that I
  think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me.

  I’m looking forward for your next post, I will try to get
  the hang of it!

 83. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.|

 84. I do trust all the concepts you have offered in your post. They are very convincing and
  can definitely work. Nonetheless, the posts are
  too short for beginners. May you please prolong
  them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 85. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing
  this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts
  from you later on as well. In fact, your creative
  writing abilities has inspired me to get my own, personal
  site now 😉

 86. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 87. scoliosis
  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Kudos scoliosis

 88. After going over a few of the blog posts on your blog, I truly like your way of writing a blog. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please check out my web site too and let me know what you think.|

 89. Someone necessarily assist to make critically articles I’d state. That is the first time I frequented your website page and so far? I amazed with the research you made to make this particular post incredible. Magnificent activity!|

 90. Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds
  me of my previous room mate! He always kept talking about this.

  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a
  good read. Many thanks for sharing!

 91. I have been browsing on-line greater than 3 hours today, yet I by no means found
  any fascinating article like yours. It’s lovely value
  sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made excellent content as
  you did, the net will likely be a lot more helpful than ever before.

 92. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could find a captcha plugin for my comment form?

  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 93. Hey would you mind letting me know which webhost you’re working with?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads
  a lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price?
  Thanks, I appreciate it!

 94. I was wondering if you ever considered changing the structure of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to
  say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or two images.
  Maybe you could space it out better?

 95. If you’re not familiar with the genre, tower defense games are strategy games where you purchase and position armed towers at strategic points in order to stop waves of enemies that are trying to reach your base and destroy it. According to Steam’s top 150 tower defending games of all time, Plants vs Zombies: Game of the Year is number one. Playing the game is simple, you simply plant flowers and watch them attack the zombie swarms. In order to plant more zombie stopping foliage, you must collect falling suns or plant sunflowers. Once you acquire a certain number of suns, you can plant more defensive plants. https://737efb.online/forum/index.php?action=profile;area=forumprofile;u=84420 You can play up to four players at the same time. Each players picks a key (A-Z) on the keyboard. Once all players have picked their keys the mini games will start. Players are awarded one point per completed game. If your Zoom call is adults only, then try a game like Cards Against Humanity. PlayingCards.io made a free version called Remote Insensitivity that allows you to play on your phone while you video chat on the computer. Simply text everyone the link to your personal game room and you’re ready to go.

 96. Please let me know if you’re looking for a article author for your site.
  You have some really great articles and I believe I would be
  a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested.

  Many thanks!

 97. However, whenever you shall determine to put online
  bets, you’d find around 12 million betting sites, by which you can accomplish that.
  This is why you must take the time to seek out out as much info
  on the individuals of each major golfing event before the time
  arrives. I’ve watched the Bathurst one thousand a number of
  instances and that i’ve positioned a few shedding bets on F1 races,
  however the betting web site I now use provides a wealth
  of educated analyses on virtually any sporting event from somebody who is aware of his stuff.

  The following tips should enable you to make the very best live bets.
  Previous to taking the final determination,
  kind within the identify of the location within the
  Google search area and find out if the previous customers have any complaints against them or not.These web sites, which
  have been within the enterprise for a very long time will know each side of the entire thing and
  thus would be the perfect to bet with. It’s significantly more
  durable to foretell than an Exacta, and accordingly pays out rather
  more for a successful wager. Counting cards can increase a
  player’s likelihood of winning Blackjack. By watching which cards have been dealt in earlier arms, a player can improve the percentages of successful by
  figuring out which playing cards stay to be dealt.

 98. Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it ;
  ) I will revisit yet again since i have book-marked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to guide other people.

 99. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I should
  check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to checking out your web page yet again.