1 Підприємства для обробки і переробки молока

Класифікація підприємств

Підприємства для обробки і переробки молока умовно можна розділити на дві групи.
Перша входить до складу тваринницьких ферм і комплексів або будується у безпосередній близькості від них. До неї відносяться молокоприймальні пункти, молочні і доїльно-молочні блоки і міні-цехи. Другу складають міні–заводи, міські молокопереробні заводи та комбінати. Підприємства молочної промисловості в залежності від основного продукту, що випускається, поділяються на підприємства суцільномолочної промисловості, молочноконсервні, маслоробні та сироробні, маслосирбази, заводи сухого знежиреного молока і замінників незбираного молока, а також цехи з виробництва морозива.

Прифермерські молокоприймальні пункти пристроюються до корівників і служать для збору, первинної обробки і короткочасного зберігання молока перед його відправленням на переробку. Їх особливістю є те, що первинна обробка молока проводиться за допомогою технологічного обладнання, що входить у комплект доїльних установок.

Міні-цехи. За складом обладнання і технологічних схем роботи міні-цехи займають проміжне положення між молочними блоками і міськими молочними заводами. Вони відрізняються великим різноманіттям за продуктивністю і номенклатурою продукції, що випускається.

Міні-цехи малої потужності звичайно призначені для виробництва вершкового масла, сиру і м’яких сирів. Змінна продуктивність їх по молоку, що переробляється, не перевищує 1000 кг.

Міні-цехи з переробки 300 і 600 кг молока на добу і вироблення вершкового масла, сиру і м’яких сирів типу адигейського використовуються в умовах фермерських господарств. Переробка молока і виробництво молочних продуктів відповідають вимогам діючих технологічних норм, а технологічне обладнання займає невелику площу.

Мінізаводи. Більш різноманітний асортимент продукції, що випускається, забезпечують міні-заводи середньої потужності. Такі комплектні міні-заводи призначені для переробки 1-10 т молока за зміну і вироблення твердого сиру, масла і сиру. Крім цього, без зміни технологічної схеми роботи вони можуть випускати сметану, маслянку (сколотини) і пастеризоване молоко.

Міські молочні заводи і комбінати – переробні підприємства по переробці молока і виробництву різноманітного асортименту молочної продукції. У першу чергу вони, як правило, виробляють суцільномолочну продукцію для потреб міського населення і тому називаються міськими молочними заводами. Виробнича потужність їх визначається потребою в молочній продукції населення регіону і розраховується з урахуванням чисельності населення, норм споживання молочних продуктів і режиму (числа змін) роботи заводу (комбінату). У таблиці 1 надані рекомендації щодо потужності молочних підприємств від чисельності населення.

Таблиця 1 – Залежність потужності молочних підприємств від чисельності населення

Чисельність населення, тис. людей Потужність міських молочних заводів і комбінатів у зміну, т
50…70 25
71..140 25 та 50
141…260 50 та 100
261…385 100 та 150
386…510 150 та 200
Понад 510 100, 150, 200 та250

Крім молока, кефіру, сиру і вершків завод може випускати цілий ряд іншої молочної продукції, для чого в приміщеннях монтуються відповідні технологічні лінії.

Якщо при розміщенні міських молочних заводів визначальними факторами є чисельність і структура населення, то місце забудови має інше обґрунтування. Частіше за все воно пов’язане з технологією виробництва того або іншого продукту.

На молочноконсервних заводах з виробництва стерилізованого й згущеного молока із цукром, сухих молочних дитячих продуктів і т.п. основними технологічними процесами є згущення, сушіння, а також виготовлення тари і весь комплекс робіт з виробництва молочних консервів. Ці процеси вимагають значних витрат енергії і громіздкого дорогого устаткування.  Тому  молочноконсервні заводи мають потужність 100 т і більше переробленого молока в зміну і будуються в зонах високорозвиненого молочного скотарства. При таких заводах звичайно передбачаються цехи по виробництву масла й суцільномолочної продукції.

Маслоробні підприємства також розташовуються в зоні з достатніми сировинними ресурсами. Залежно від того, в який продукт і який спосіб переробляється знежирене молоко, маслоробне виробництво сполучається з виробництвом казеїну, знежиреного сиру або сиру, сухого або згущеного знежиреного молока й т.п. Потужність таких заводів 40…50 т переробленого молока в зміну. Розміщення сироробних підприємств пов’язане з виробництвом високоякісного сиропридатного молока. Тип сироробного заводу обумовлений характером переробки сироватки. Потужність сироробних заводів звичайно становить 25…50 т переробленого молока в зміну. У структуру цих заводів можуть входити цехи по згущенню і сушінню сироватки або виробництву молочного цукру (лактози).

У системі маслоробної і сироробної промисловості значне місце займають маслосирбази для зберігання готової продукції у холодильниках місткістю 500, 1000, 2000 і 5000 т одноразового зберігання продукції. Як правило, на маслосирбазах будуються цехи по виробництву плавлених сирів.

Заводи сухого знежиреного й замінників незбираного молока будуються у районах з достатніми сировинними ресурсами й звичайно мають маслоробне виробництво. Потужність таких підприємств звичайно 10… 100 т  переробленого молока в зміну.

Цехи по виробництву морозива найчастіше будуються у великих містах, потужність їх визначається фізіологічними нормами споживання продукту і перспективною чисельністю населення. З іншого боку, технологічний процес виробництва морозива пов’язаний з більшими витратами холоду. Тому такі цехи здебільшого проектують при холодокомбінатах, маслосирбазах і холодильниках, що мають холодильну техніку великої  потужності.

Технологічні лінії по виробництву морозива невеликої потужності можуть розміщатися на території міського молочного заводу.

Характеристика підприємств для обробки і переробки молока

Молочний блок. На рисунку 1 представлений план розміщення обладнання і технологічна схема обробки і переробки частини молока в сметану в молочному блоці, що дозволяє господарству виробляти молочні продукти.

В будівлі передбачені: котельня (I), вентиляційна камера (II), електрощитова (III), молочна лабораторія (IY), мийна (Y), приміщення для холодильних машин (YI), холодильна камера (YII). склад запасних частин (YIII), експедиція (IX), кімната майстра (X), молочна (XI), туалет (XII).

Рисунок 1 – Молочний блок продуктивністю 12 т молока за добу з виробітком сметани та сиру (типовий проект 801 – 5 – 7):

а – план розміщення обладнання; б – технологічна схема обробки та переробки молока:

1 – насос центробіжний Г2 – ОПД; 2 – ваги для зважування молока СМІ – 500М; 3 – бак для прийому молока Г1 – ОБМ – 2000; 4 – насос центробіжний Г2 – ОПД; 5 – автоматизована пластинчата пастеризаційно-охолоджуюча установка ОПУ – ЗМ; 6 – автоматизована пластинчата охолоджуюча установка ООТ-М; 7 – сепаратор вершковідділювач ОСП – ЗМ; 8 – ванна тривалої пастеризації ВДП – 300; 9 – насос молочний ротаційний НРМ-2; 10 – прес-візок для сиру ПТ-1; 11 – ванна для кальє ВК – 1; 12 – вершкодозріваюча ванна ВСГМ – 400; 13 – резервуар для молока В2 – ОМВ – 6,3; 14 – резервуар для молока В2 – ОМВ – 2,5; 15 – водоохолоджуюча холодильна машина МКТ – 20 – 2 – 0; 16 – холодильна машина ІФ – 56М; 17 – насос для льодяної води ЗК – 45/30

Молоко з цистерни або по молокопроводу надходить у чаші ваг СМІ-500М, відкіля після зважування й очищення за допомогою лавсанового фільтра зливається у молокоприймальний бак Г1-ОБМ-2000. Далі молочним насосом Г2-ОПБ молоко направляється на автоматизовану пластинчасту пастеризаційно-охолоджуючу установку ОПУ-ЗМ, де пастеризується і охолоджується до 40°С для подальшої переробки на сметану і твердий сир.

Решта молока подається на охолодження до 4°С в автоматизовану пластинчасту охолоджувальну установку ООТ-М, а звідти – на зберігання у резервуари В2-ОМВ-6.3.

Для одержання сметани частина пастеризованого молока направляється у сепаратор-вершковідділювач ОСП-ЗМ.

Отриманий обрат охолоджується в ООТ-М і подається на зберігання у резервуар В2-ОМВ-2.5, вершки йдуть у ванну тривалої пастеризації ВДП-300, де пастеризуються, охолоджуються і перекачуються шестерним насосом НРМ-2 у вершкодозрівальну ванну ВСГМ-400 для заквашування і дозрівання.

Готова сметана зберігається у флягах ФЛ-38 у холодильній камері. Інша частина пастеризованого молока направляється у ванни ВК-1 для кальє, де нормалізується обратом, заквашується і сквашується. Готовий сир завантажується у фляги і зберігається у холодильній камері.

Прифермерський молочний цех. В окремих випадках господарствам, що роблять молоко, вигідно працювати на прямих зв’язках з магазинами. На рисунку 2 приведено план розміщення обладнання невеликого прифермерського молочного цеху. Його продукція – пастеризоване і нормалізоване до стандартної жирності молоко, сметана та твердий сир.

Молоко надходить на молочні ваги і при цьому фільтрується через тканинний рукавний фільтр. Зважене молоко зливається у прийомний бак і насосом через охолоджувач накачується у вертикальні резервуари-термоси для зберігання. У зв’язку з тим, що пастеризація молока проводиться один раз на добу, молоко денного і вечірнього удоїв зберігається охолодженим до виконання цієї операції разом.

Вранці визначають жирність молока, що зберігається, і перекачують його в резервуар для нормалізації. Молоко ранкового удою розділяють на сепараторі. Вершки пастеризують у ванні тривалої пастеризації, охолоджують до 20°С и заквашують закваскою з чистих молочних культур. Закваску готують у закваснику. У холодильній камері сметана дозріває і зберігається до відправлення до магазину. Знежирене молоко із сепаратора направляється у резервуар для нормалізації, де змішується з цільним.  Знежирене молоко, що залишилося, надходить в один з резервуарів-термосів, що звільнилися, і повертається на ферму для поїння телятам.

 Рисунок 2 – План розміщення обладнання у прифермерській молочній, що працює на прямих зв’язках з магазинами:

I – відділення для прийому, сепарування, охолодження та зберігання сирого молока: 1 –  молочні ваги; 2 – молокоприймальний бак: 3 – молочні насоси; 4 – пластинчастий охолоджувач молока; 5 – резервуари-термоси для зберігання молока; 6 – сепаратор-вершковідділювач; 7 – молочний бачок; II – відділення теплової обробки молока: 8 – резервуар для нормалізації молока; 9 – пастеризаційно-охолоджувальна установка з центробіжними сепараторами-молокоочищувачами; 10 – резервуари для зберігання пастеризованого молока; 11 – молочний насос; III – лабораторія; IY – відділення кисломолочних продуктів: 12 – молочний насос; 13 – ванна тривалої пастеризації: 14 – заквасник; 15 – обладнання для виробництва твердого сиру; Y – холодильна камера; YI – мийне і флягозаповнювальне відділення; YII, IX – компресорні відділення; YIIII – котельна-бойлерна

Нормалізоване молоко із резервуара подається на пастеризаційно-охолоджуючу установку, в якій проходить відцентрове очищення на сепараторі-молокоочиснику і пастеризацію при 70°С с витримкою протягом 20 с. У секції охолодження пастеризаційно-охолоджуючої установки молоко охолоджується до 4°С и збирається у резервуар для зберігання пастеризованого молока.

Насосом у цьому випадку служить сепаратор-молокоочисник пастеризаційно-охолоджуючої установки. Останню забезпечено двома такими сепараторами-очисниками, що працюють поперемінно: один працює, інший очищається від грязьового осаду і миється. При комплектації цієї установки сепаратором-очисником з відцентровим періодичним вивантаженням осаду поставляють і використовують один сепаратор.

Пастеризоване молоко розливається у фляги насосом і відправляється для реалізації у торговельну мережу.

У компресорному відділенні встановлені основні та резервні холодильні агрегати, що охолоджують розсіл, який трубами подається у пластинчастий охолоджувач до пастеризаційно-охолоджуючої  установки. Для більш рівномірного забезпечення їх холодом використовується бак-акумулятор холоду обсягом 3 м3. У мийному відділенні встановлені пропарювач фляг, стіл і стелаж для мийки барабанів сепараторів. Теплом, парою і гарячою водою завод забезпечує котельня з основним і резервним паровими казанами, а також бойлером для гарячої води. У відділенні кисломолочних продуктів встановлено обладнання для виробництва твердого сиру.

Міні-цехи. До складу міні-цехів входить обладнання 12 найменувань (рисунок 3). Усі технологічні процеси здійснюються за допомогою електричної енергії, що виключає необхідність будівництва котельні.

Технічна характеристика міні-цехів малої потужності

Продуктивність за добу, кг:

по переробці молока

готовому продукту:

вершкове масло

твердий сир типу адигейського

сир

молочна сироватка

 

300

 

12

15

15

200

 

600

 

24

30

30

400

Витрати води за добу, м3 1,8 3,6
Встановлена потужність, кВт 40 50
Займана площа, м2 80 120

Рисунок 3 – Технологічна схема міні-цеху малої потужності

1 – охолоджувачі молока у флягах; 2 – насоси самозасмоктуючі; 3 – ванни пастеризаційні; 4 – сепаратор-вершковідділювач; 5 – охолоджувач пластинчастий; 6 – стіл пересувний; 7 – шафа холодильна; 8 – ваги для масла; 9 – стіл упаковочний; 10 – шафа-термостат; 11 –виготовлювач масла; 12 – установка для приготування закваски

Міні-заводи мають декілька технологічних ліній та виробляють розширений асортимент молочної продукції.

На рисунку 4 показана технологічна схема типового комплектного міні-заводу.

Рисунок 4 – Технологічна схема комплектного міні-заводу

1 – охолоджувач пластинчастий для молока; 2 – молокоприйомні резервуари; 3 – насоси центробіжні; 4 – пастеризаційно-охолоджуюча установка; 5 – сепаратор-вершковідділювач; 6 – ванна сироробна; 7 – формовочна ванна; 8 – прес для твердого сиру; 9 – стелажі для сиру; 10 – охолоджувач пластинчатий для розсолу; 11 – басейн для посолки сиру; 12 – ванна для мийки сиру; 13 – парафінер; 14 – товарні ваги; 15 – камера для дозрівання та зберігання твердого сиру та сиру; 16 – автомолокоцистерна; 17 – молочні ваги; 18 – ванна для сиру; 19 – ванна для самопресування сиру; 20 – установка для охолодження сиру; 21 – фляга; 22 – візок; 23 – ванна тривалої пастеризації; 24 – насос роторний; 25 – масловиготовлювач; 26 – стіл упаковочний; 27 – камера зберігання вершкового масла

Технічна характеристика міні-заводів середньої потужності

Продуктивність за зміну:

по переробці молока, т

готовому продукту, кг:

твердий сир типу голландського

вершкове масло

сир

 

1

 

50

25

50

 

2

 

100

50

100

 

5

 

215

130

300

 

10

 

430

260

600

Витрати:

пари, кг/год

води, м3/зміну

 

150

5

 

200

10

 

250

22

 

400

45

Продуктивність холодильних установок, тис. ккал/год 23,2 46,4 60,2 120,4
Встановлена потужність, кВт 70 100 150 240
Займана площа, м2 200 250 500 900

Молоко, що надходить на переробку, очищується, охолоджується, пастеризується, сепарується і нормалізується за вмістом жиру. Виробництво молочних продуктів здійснюється на трьох технологічних лініях,  найбільше складною з яких є лінія по виробництву твердого сиру (голландського, брускового, костромського чи пошехонского). Основні дані комплектних міні-заводів приведені в технічній характеристиці.

На рисунку 5 надані плани розміщення технологічного обладнання міні-заводів, різних за потужністю та продукцією, що випускається.

Рисунок 5  – Міні-цехи по переробці молока потужністю 1…10 т за добу

а – виробництво сиру (150 кг/доба, переробка молока 2 т/доба);
б – виробництво вершкового масла (320…350 кг/доба, нежирного сиру – 250 кг/доба, переробка молока – 8 т/доба);
1 – ємність для зберігання та охолодження молока; 2 –пастеризатор; 3 – сепаратор; 4 – сировиробник; 5 – ємність для зберігання сироватки; 6 – компресор; 7 – холодильний агрегат; 8 – ванни для посолки сиру; 9 – прес; 10 – кондиціонер; 11 – стіл виробничий; 12 – парафінер; 13 – стелажі; 14 – шафа електрична; 15 – водяний котел; 16 – термостат; 17 – ванна для промивки головок сиру; 18 – електричний бойлер; 19 – насос центробіжний; 20 – збірний модуль; 21 – ємність для зливу пахти; 22 – масловиробник; 23 – фляги; 24 – прес-візок; 25 – ємність для проміжного зберігання молока; 26 – ємність для вершків; 27 – ємність для зберігання пахти; 28 – ванна для мийки інвентарю

Міні-заводи в блоковому виконанні. Серед молокопереробних підприємств середньої потужності особливе місце займають міні-заводи в блоковому виконанні. Їх технологічне обладнання  змонтовано в приміщеннях, виконаних у вигляді блоків-кузовів і має систему вентиляції, опалення, каналізації, гарячого водопостачання, електропостачання й автоматизації. Їхні розміри (3,1×6,0×3,56 м) дозволяють перевозити пункт автомобільним і залізничним транспортом.

Стіни кузовів – самонесучі  із внутрішнім каркасом із прокатних сталевих профілів, зовнішня їхня обшивка зі сталевого штамп-настилу, внутрішня залежить від призначення у виробничих приміщеннях – листи з нержавної сталі, побутових – фанера з облицюванням полімерними матеріалами, в інших – листи з вуглецевої сталі.

Підлога у виробничих приміщеннях покрита керамічною плиткою і лінолеумом, в інших – рифленою листовою сталлю.

У технологічному плані міні-заводи блокового типу складаються із декількох модулів високої заводської готовності, що монтуються на спеціально підготовленому майданчику.

Основним модулем є молокоприймальний пункт (рисунок 6) площею 159 м2. Він складається з двох блоків-кузовів виробничої частини, двох резервуарів для зберігання цільного охолодженого й одного – знежиреного молока, холодильно-компресорного блоку з градирнею і двома баками крижаної води, блока електрокотельні з установкою безрозбірної мийки обладнання, побутового блока.

Рисунок 6 – Загальна компоновка блочного переробного міні-заводу середньої потужності

1 – виробниче відділення молокоприймального пункту; 2 – резервуари для зберігання молока; 3 – холодильно-компресорний блок; 4 – електрокотельня; 5 – побутовий блок; 6 – виробниче відділення для виробництва сиру та вершкового масла; 7 – заквасочне відділення; 8 – мийне відділення; 9 – тамбур; 10 – пральня; 11 – хімічна лабораторія; 12 – бактеріологічна лабораторія; 13 – допоміжний бокс бактеріологічної лабораторії; 14 – можливе місце для виробництва м’якого сиру та казеїну; 15 – можливе місце для розміщення складських приміщень, холодильної камери чи обладнання для фасування та упакування молочних продуктів

Молоко поставляється на пункт три рази на добу в автомолокоцистернах,  насосом подається на ваги, після зважування підігрівається до 35°С, очищається і охолоджується. Охолоджене молоко зберігається в двох теплоізольованих резервуарах місткістю по 10 м3 кожен.

Лінія часткової переробки молока складається з пастеризаційно-охолоджуючої установ-ки, сепаратора-вершковідділювача та ємностей для знежиреного молока і вершків.

При переробці молоко з молокоприймальної ємності самопливом надходить у приймальний бак пастеризаційно-охолоджуючої установки, звідки насосом подається у секцію регенерації пластинчастого апарата, де підігрівається до 37- 38°С, і далі – на сепаратор-вершковідділювач.

Вершки збираються у спеціальну ємність, а обрат послідовно надходить у секцію пастеризації, регенерації й охолодження. Знежирене і пастеризоване молоко в охолодженому вигляді зберігається у резервуарі. У залежності від випуску молочних продуктів молокоприймальний пункт (основний модуль) може працювати разом з модулями переробки молока на сир і вершкове масло, м’який сир, казеїн і т.д.  При необхідності до перерахованих модулів можна додати модуль для складання паперу, розфасовки питного молока, холодильної камери та інше.

Модуль з переробки молока на сир і вершкове масло призначений для вироблення 600 кг сиру і 200 кг вершкового масла за зміну із сировини, що надходить з молокоприймального пункту.

Він складається з п’яти блоків-кузовів, до складу яких входять виробниче, заквасочне і мийне відділення, бактеріологічна і хімічна лабораторії, а також пральня, допоміжний бокс бактеріологічної лабораторії і тамбури.

У виробничому приміщенні знаходяться ванна-кальє об’ємом 2,5 м3, охолоджувачі сиру УПТ і сироватки, лоток для сироватки, масловиготовлювач ЯЗ-ОМЕ-0,13, виробничий стіл, ваги і відцентровий насос.

Модуль переробки молока на м’який сир або казеїн може бути розміщений у приміщенні, отриманому при перекритті зони між молокоприймальним пунктом і модулем переробки молока на сир і масло. Сировина, необхідна для виробництва м’якого сиру: пастеризоване молоко жирністю 2,7-2,9%, бактеріальна ацидофільна закваска, хлористий кальцій і сичуговий фермент також надходять з молокоприймального пункту.

У цьому ж модулі може вироблятися молочнокислий або сичуговий казеїн. Його здобувають шляхом коагуляції білків знежиреного молока під дією молочної кислоти (молочнокислий) або сичугового ферменту (сичуговий) з наступною обробкою, промиванням, дробленням і сушінням отриманого продукту.

Таким чином, блокові міні-заводи мають гнучкий технологічний процес, що дозволяє швидко змінювати номенклатуру продукції, що випускається, відповідно до вимог ринку збуту. Продуктивність і вид продукції міні-заводу, що випускається, залежать від кількості і типу модулів, що входять до його складу. Зборка міні-заводу максимально полегшена тим, що модулі в процесі монтажу стикуються і з’єднуються один з одним болтовими з’єднаннями.

На рисунку 7 представлений план сироробного цеху в блочно-модульному виконанні потужністю 50-100 кг. Цех призначений для вироблення голландського брускового сиру в умовах сільської місцевості, невеликих селищ міського типу, підсобних виробництв, підприємств і кооперативних підприємств.

Сироробний цех робить очищення, пастеризацію, охолодження молока і повний технологічний цикл виробництва голландського брускового сиру розмірами 290×140×150 мм і масою 5 кг. Крім основної продукції випускаються вершки і сироватка. Вершки передаються на реалізацію, а сироватка використовується для поїння худоби або в хлібопекарській промисловості.

Рисунок 7 – План розміщення технологічного обладнання сироробного цеху: 

1 – вентиляційна установка; 2 – ванна для мийки; 3 – ванна місткістю 0,2 м3; 4 – резервуар для миючих розчинів; 3 – резервуар для збору сироватки; 6 – прес ричажний ручний; 7, 14 – сировиробники (місткістю по 300 л); 8, 12 – апарати формувальні; 9, 11 – ємності для сироватки; 10, 15 – електронасоси відцентрові; 13 – стіл пересувний; 16, 37 – столи лабораторні; 17 – заквасник; 18 – холодильник “Морозко”; 19 – термостат; 20 – стерилізатор; 21 – ванна пастеризації й охолодження розсолу місткістю 0.62 м3; 22, 36 – візки місткістю 200 л; 23 – парафимер напівавтоматичний; 24 – контейнер для перевезення сиру; 25 – басейн посолочний; 26 – контейнер для збереження сиру; 27 – машина холодильна; 28 –установка водоохолоджуюча; 29 – накопичувальний бак гарячої води; 30 – електроводонагрівач; 31 – бак зрівняльний; 32 – фляга для вершків; 33 – бак місткістю 0,2 м3; 34 – сепаратор-вершковідділювач; 33 – ванна пастеризації і охолодження молока; 38 – центрифуга лабораторна

Будівля цеху складається з восьми блоків-контейнерів заводської зборки, що відвантажуються з заводу-виготовлювача із встановленими в них технологічним обладнанням і трубопроводами, змонтованими системами опалення, водопостачання, електропостачання. Розміри блоків (3,1×6,0×3,5 м) дозволяють здійснювати перевезення будь-яким транспортом.

Обслуговують цех три людини.

Технічна характеристика сироробного цеху

Кількість молока, переробленого за зміну, л 650…1300
Продуктивність за зміну по виробництву:

Сира брускового, кг

Вершків жирністю до 40%, л

Сироватки, л

 

50…100

17.5…35

570…1140

Витрати:

Води на виробничі та побутові потреби, м3/добу

Електроенергії, кВт•год

 

30,08

125,9

Встановлена потужність, кВт 207,5
Виробнича площа, м2 135

Міні-завод для переробки молока марки МЗ – 6  (рисунок 8) призначений для комплексної переробки молока жирністю 3,5-3,8% на невеликих підприємствах молочної промисловості, у фермерських господарствах. Дозволяє здійснювати технологічні процеси одержання пастеризованого молока, у тому числі нормалізованого, обрата, сметани, вершкового масла, сиру, твердого сиру.

Рисунок 8 – Міні-завод марки МЗ – 6:

1 – бак для вершків; 2 – насос; 3 – апарат пастеризаційний для вершків; 4 – перемикаючий клапан; 5 – бак проміжний; 6 – підставка; 7 – сепаратор вершків з підвищеною жирністю; 8 – ємність для нормалізації вершків; 9 – ємність; 10 – маслоутворювач; 11 – ваги; 12 – стіл; 13 –холодильна камера; 14 – ємність для зберігання молока; I5 – ємність для молока; 16 – ваги; 17 – охолоджувач; 18 – ванна для сиру; 19 – площадка зі сходами; 20 – лоток; 21 – пастеризатор; 22 – бак комбінований; 23 – сепаратор-очисник, роздільник; 24 – водопідігрівач; 25 – заквасник; 26 – візок; 27 – автоклав

Складається із шести блоків зі встановленими в них комплектами обладнання, зв’язаного між собою у єдиний технологічний ланцюжок. У той же час кожний із блоків може поставлятися і експлуатуватися автономно. У комплект постачання входять відділення: прийомне Ж5-ОПО-1, первинної обробки молока Ж5-ОПУ-1, з виробництва вершкового масла Ж5-ОПМ-1, з виробництва сиру і твердого сиру Ж5-ОПТ-1, холодильне Ж5-ОХО-1, розливочне Ж5-ОРО-1. Для заводу не потрібні додаткові комунікації з парою і крижаною водою. Нагрівання й охолодження продукту відбувається за допомогою технологічного обладнання, передбаченого в проекті. Температурні режими контролюються як вручну, так і в автоматичному режимі за допомогою пультів керування.

Обслуговують завод чотири-п’ять людей.

Технічна характеристика міні-заводу марки МЗ – 6

Продуктивність по переробленому молоку за добу, л 6000
Витрати води за добу, м3 15
об’єм стічних вод за добу, м3 16,5
Потужність, кВт 45
Займана площа, м2 100

Молокопереробний завод (рисунок 9) для переробки 10 т молока в зміну (20 т молока за добу) спроектований у будівельно–технологічних блоках. Завод випускається у трьох варіантах у залежності від асортименту продукції, що виробляється:

1 варіант – БМЗ – 10 по виробництву за добу: 12 т молока пастеризованого в поліетиленових пакетах, 2 т кефіру в поліетиленових пакетах, 0,65 т сметани в паперових стаканчиках та 0,7 т сиру в пачках;

2 варіант – МБМЗ – 10 по виробництву за зміну: 5,1 т молока пастеризованого в поліетиленових пакетах, 0,6 т сметани в паперових стаканчиках,  0,37 т сиру у флягах, 0,125 т масла селянського в коробах, 0,11 т сиру адигейського та відвантаження 4,4 т молока знежиреного і 0,4 т сироватки;

3 варіант – МСЗ – 10 по виробництву за зміну: 0,2 т твердого сиру голландського, 0,82 т масла селянського в коробах, 0,64 т сиру у флягах та відвантаження 5,95 т молока знежиреного і 2,96 т сироватки.

Обслуговують завод 15 людей.

Рисунок 9 – Загальний вид молокопереробного заводу типу БМЗ – 10

Технічна характеристика молокопереробного заводу типу БМЗ – 10

Витрати:

пару, Гкал/рік

води за добу, м3

електроенергії, кВт год

 

4530

130,4

190

об’єм стічних вод за добу, м3 97,4
Потужність, кВт 450
Займана площа, м2 576

На рисунку 10 показаний план розміщення технологічного устаткування молочного заводу потужністю 30 т суцільномолочної продукції у зміну.

Рисунок 10 – План розміщення технологічного устаткування міського молочного заводу потужністю 30 т суцільномолочної продукції в зміну:

І- насосне відділення аміачної компресорної; II – машинне відділення компресорної, III – повітряна компресорна, IV – тепловий пункт; V – насосна; VI – холодильна камера Т-0°С; VII – цех розливу; VIII – цех виробництва сиру; IX- відділення згущення сироватки; X – відділення централізованої мийки; Х1 – побутові й ремонтні приміщення; XII – склад тари; XIII – флягомийне відділення; ХIV – відділення відновлення молока; ХV – прийомне відділення; ХVI – апаратний цех; XVII  – заквасочне відділення кефіру; XVIIІ – заквасочне відділення;  XIX – хімічна лабораторія; 1 – резервуари для зберігання молока, 2 – пластинчасті охолоджувачі молока; 3- ваги молочні циферблатні; 4 – карусельна  флягомийна машина; 5 – сепаратор – молокоочистник; 6 – трубчасті пастеризаційні установки; 7 – резервуар для молока; 8 – вакуум – випарна установка; 9 – пластинчаста охолоджувальна установка; 10 – резервуари для згущеної сироватки; 11- лінія механізованого виробництва сиру; 12- автомат упакування сиру в пергамент; 13, 15 – автомати для  фасування  сметани в полімерне впакування; 14 – автомати для упакування сиркових виробів; 16- кутер; 17- флягорозливна машина; 18 – мийне обладнання; 19 – установка для відновлення сухого молока; 20 – резервуари для виробництва кисломолочних продуктів; 21- ванни пастеризаційні; 22- автоматизовані заквасочні установки; 23- резервуари для дозрівання вершків; 24 – резервуари для зберігання пастеризованого молока; 25 – пластинчаста пастеризаційна установка; 26 – пластинчаста пастеризаційна установка для молока; 27 – пластинчаста пастеризаційна установка для вершків; 28 – гомогенізатори; 29 – резервуари для готування кефірної закваски; 30 – резервуари для готування закваски; 31-  транспортери тари й готової продукції

Для приймання молока є приймально-мийне відділення, яке складається із двох критих наскрізних проїздів і приміщення для приймання. Кожний із проїздів обладнаний постами приймання молока, де беруться його проби, і мийки автоцистерн. Оскільки доставка молока здійснюється автотранспортом у цистернах і частково у флягах, на заводі існують дві лінії: лінія приймання з автоцистерн, яка укомплектована лічильно-вимірювальними пристроями і пластинчастим охолоджувачем продуктивністю 25000 л/год, і лінія приймання із фляг, що обладнана циферблатними молочними вагами і пластинчастим охолоджувачем.

Передбачено окрему лінію приймання несортового молока, що має лічильно-вимірювальний пристрій і трубчасту пастеризаційно-охолоджувальну установку продуктивністю 3000 л/год.

Молоко зберігають у резервуарах місткістю по 25 м3, корпуси їх винесені за межі стіни будівлі.

Теплову обробку молока й вершків проводять на автоматизованих пастеризаційно-охолоджувальних установках продуктивністю 5000 л/год. із обробкою на гомогенізаторах. Молоко очищають на сепараторах – молокоочисниках з періодичним відцентровим вивантаженням грязьового осаду продуктивністю також 5000 л/год. Ці установки розташовані на другому поверсі будинку. Нормалізація молока резервуарна. Перед фасовкой установлено 10 резервуарів місткістю по 6300 л. Молоко розливають у пляшки на двох лініях продуктивністю 3000 пляшок у годину. Передбачений також розлив пастеризованого молока у фляги на флягорозливной машині продуктивністю 100…120 фляг за годину. Молоко на розлив надходить із резервуарів самопливом.

Кефір готовлять резервуарним способом і подають на розлив насосом до тієї ж лінії, де розливають молоко.

У сирному цеху застосовують традиційний спосіб сквашування молока молочнокислими бактеріями в резервуарах з наступним підігрівом згустку й віджимом сироватки. Сир виготовлюють на високомеханізованій лінії і розфасовують у брикети по 0,25 кг на автоматі для упакування в пергамент. На заводі застосовують безвідхідну технологію виробництва. Сирну сироватку направляють на згущення у вакуум-випарювальну установку продуктивністю 2000 кг/год випарюваної вологи. Згущену сироватку розливають у фляги.

Для централізованої мийки є два автоматизовані мийні агрегати (на малюнку не показані). Відпрацьовані розчини перед скиданням у каналізацію нейтралізують.

Одержують крижану воду і прохолоджують розсіл за допомогою аміачних холодильних компресорів.

1 Comments

 1. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  Hey! Quick question that’s completely off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks
  weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a theme
  or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any suggestions, please
  share. Appreciate it!

 2. Please let me know if you’re looking for a author for your weblog.
  You have some really good articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Thanks!

 3. Definitely believe that which you stated.
  Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people consider
  worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined
  out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

 4. of course like your web site but you need to test the spelling on several
  of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very
  bothersome to tell the truth however I’ll definitely come again again. games ps4 185413490784 games ps4

 5. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely magnificent.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a wonderful site.

 6. Hello I am so delighted I found your webpage, I really found you by error, while I was looking on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it
  all at the minute but I have book-marked it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the superb jo.

 7. Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks,
  However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t join it.

  Is there anybody else having the same RSS issues? Anyone that knows
  the answer will you kindly respond? Thanks!!

 8. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would definitely benefit from some of the information you provide here.
  Please let me know if this ok with you. Regards! 0mniartist asmr

 9. I am really impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your blog. Is this a paid theme
  or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent
  quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days.
  asmr 0mniartist

 10. Hello, i think that i saw you visited my
  weblog thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things
  to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
  asmr 0mniartist

 11. What i do not understood is if truth be told how you are now not actually a lot more smartly-appreciated than you might be now.
  You’re so intelligent. You know thus considerably with regards to this subject, made me in my opinion believe it
  from so many various angles. Its like men and women are not involved until it’s
  one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs nice.
  Always care for it up!

 12. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody else experiencing problems with your blog.
  It appears like some of the written text within your posts are running off the screen. Can someone
  else please provide feedback and let me know if this is happening
  to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve
  had this happen previously. Kudos

 13. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after
  I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well
  I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say excellent blog!

 14. You need to be a member in order to leave a comment Eco Card is a trusted payment option provided by EcoPayz in the form of a pre-paid debit card for easier payments. Online casino 5€ gratis Game To Earn Real Money – 15 online casinos that accept paysafecard Subscriu-te a la nostra newsletter i rebrГ s les nostres novetats i promocions. В© Active Away All rights reserved Sprechen Sie uns gern an, wenn Sie auch an anderen Tagen mit Ihren Gesellschaften, Ihrer Familie oder Ihrem Team feiern, tagen oder einfach nur genieГџen mГ¶chten! Measuring the Value Premium with Value and Growth ETFsApril 19, 2021 Up to 500 Starburst spins can be won as well as other bonuses, as well as a couple of different designs of guitar pics. The total number of items to return, the band members. Leave the location immediately if the service agent is rude or uninformed, free slots games no download and more. The next page is for personal and contact details, and the exposure it demands. While it might not appear to be something you want to pursue, how to play roulette and win in casino but it’s hard. When you send Dwellers out into the Wasteland to search for resources, while up to 15 betting patterns can be saved in order to help you place your wagers more efficiently. http://ziongari320086.blogofchange.com/4487099/online-casino-book-of-ra-paysafecard-kv PaysafeCard is a popular prepaid payment method suitable for casino deposits. This prepaid voucher for deposits uses 16-digit codes to finalize transactions. Dozens of online casinos worldwide accept PaysafeCard for deposits. Importantly, PaySafeCard prepaid cards come in various sizes, from 10 to 100 EUR. Also, this banking method is available in numerous countries globally. Paysafecard casinos are some of the safest and most convenient online gambling venues. In Paysafe casinos, certain fees might apply; read more on CasinosOnline.com There is the second option for those who buy multiple PINs and would like to manage them all together. You may register with Paysafecard service online and have all PINs you buy in one place called My Paysafecard account. This allows for controlling the total amount of money in your PINs and deposit funds without entering a 16-digit code. Having registered with paysafecard service, you transfer funds or make purchases online by way of entering your login name and password, just like in case of UPayCard or Ecopayz. You are also entitled to benefits and promotions of MY PLUS loyalty program. Registration is free of charge and is not associated with any credit checks.

 15. scoliosis
  My partner and I absolutely love your blog and find
  almost all of your post’s to be just what I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content available
  for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write
  regarding here. Again, awesome weblog! scoliosis

 16. free dating sites
  I don’t know if it’s just me or if everybody else
  encountering problems with your blog. It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback
  and let me know if this is happening to them too?
  This might be a issue with my web browser because I’ve had this
  happen previously. Appreciate it https://785days.tumblr.com/ free dating sites

 17. Thank you, I have just been searching for information approximately this
  topic for a long time and yours is the greatest I have found out so far.

  But, what about the conclusion? Are you sure about the source?

 18. A motivating discussion is worth comment. I do believe that
  you need to publish more on this subject matter, it may not
  be a taboo matter but usually people do not speak about such
  subjects. To the next! Kind regards!!

 19. Freeroll Passwords, VIP Deals and Poker Discussion Channel The best poker deals and offers directly on Telegram Now coming to the best Bitcoin casino, they are typically ranked based on the fact whether they are provably fair or not. Some of the provably fair BTC casinos are BitStarz, FortuneJack, and 7Bit Casino. 7BitCasino is owned and operated by Dama N.V whose registration number is 152125, and its registered address is Julianaplein 36, Willemstad, Curaçao. One cannot forget BitCasino, the first licensed and regulated, and legitimate BTC casino. These above-listed casinos and other bitcoin casinos like Oshi casino are provably fair, but they differ in their welcome offers or first deposit. While BitStarz has a bonus of up to 5 BTC, FortuneJack has up to 1.5 BTC as per the FortuneJack review. http://antoniodaneseporchetta.altervista.org/community/profile/reinafranklyn3/ 18+ Terms and Conditions The bonus funds need to be wagered 35 times before cashing out. To get the deal, tap the blue button, register and deposit over C$15. The maximum cash out sum is C$15000. The bonus is available 7 days and it cannot be stacked with other bonuses. Jackpots are not available with this bonus. You can check out how much different game categories contribute towards the requirements by reading the terms and conditions. The max bet is C$37. Regular Bitcoin bonuses are different from no-deposit bonuses since they are often linked to deposits. In fact, the match deposit bonus is among the most popular online casino rewards, and is often part of a welcome bonus package. In these and other similar rewards, the casino offers a lucrative trade-off, where you deposit funds or wager a certain amount, and in exchange, get a prize.

 20. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous
  to and you’re just too magnificent. I actually like what you’ve acquired
  here, really like what you’re saying and the way in which you say it.

  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.

  I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific website. http://ciaalis2u.com/

 21. Температура тела изредка повышается до 37° С, периодически отмечаются боли или неприятные ощущения в промежности, неприятные ощущения при мочеиспускании и при дефекации, во время которой могут отмечаться незначительные выделения из мочеиспускательного канала – один из наиболее характерных симптомов хронического простатита. Инфекция может попадать в предстательную железу несколькими путями: В случае запущенного хронического простатита заболевание часто переходит в аденому или рак предстательной железы. Налоговые вычетыза услуги по лечению На эти симптомы простатита обязательно нужно обратить внимание, поскольку у мужчин нередко развиваются серьезные осложнения при несвоевременном обращении к врачу. Особенно неблагоприятна паренхиматозная форма, сопровождающаяся лихорадочным состоянием. Если предстательная железа не будет способна вырабатывать необходимое количество секрета, это приведет к нарушению подвижности сперматозоидов. Симптомы, описанные ниже, возникают не только при простатите. Они могут сопровождать аденому или рак. Поэтому важно пройти комплексное обследование, после которого профильным врачом будет поставлен точный диагноз и разработана индивидуальная схема лечения. https://www.psoriasisawarenessclubbd.com/community/profile/alvarobeaulieu8/ Показания Прежде всего, для патологии характерны частые и болезненные позывы к мочеиспусканию, которым сопутствует чувство давления, дискомфорта и боли в области таза, а также ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Кроме того, появляются сексуальные расстройства, в том числе боль при половом акте, снижение либидо и частоты оргазма. — Есть такое расхожее выражение: от крахмала только воротнички стоят. Избыток быстрых углеводов и рафинированного сахара тоже ни к чему хорошему не приводит. В том числе и не улучшает сексуальную функцию и общее мужское здоровье. В стоимость консультации входит: Сбор анамнеза, постановка предварительного диагноза и назначение обследования. Все дополнительные манипуляции врача на приеме оплачиваются согласно прейскуранту. Цистит ни в коем случае нельзя оставить без внимания и без лечения, так как довольно быстро инфекция из мочевыводящих путей может попасть в почки и вызвать воспаление, например, наиболее частой причиной пиелонефрита является проникновение по мочевыводящим путям в почки микробов, обитающих в области промежности.

 22. เมื่อเวลา​ 17.00​ น.​ (1​ ก.ค.64)​ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ สภ.ดำเนินสะดวก​ ได้เผยภาพถ่ายคู่กับผู้โชคดี​ ถูกรางวัลที่​ 1​ งวดประจำวันที่​ 1​ ก.ค.2564​ ซึ่งตรงกับหมายเลข​ 7​ 1​ 3​ 5​ 1​ 7​ จำนวน​ 1​ ใบ​ รับเงินรางวัล​ 6​ ล้านบาท​ พร้อมระบุข้อความว่า​ “รางวัลที่ 1 แตกอีกแล้วครับ ดำเนินสะดวก​ มาลงประจำวัน ณ สภ.ดำเนินสะดวก ไว้เป็นหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย​ ไม่มาถึงเราสักที 1 ก.ค.64”

  ผู้สื่อข่าวจึงได้ตรวจสอบ ทราบว่า​ หนุ่มคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่​ ชื่อนาย​ซาอุ อายุ​ 23 ปี​ ได้เดินทางมาที่​ สภ.ดำเนินสะดวก​ จ.ราชบุรี​ พร้อมทั้งนำสลากกินแบ่งรัฐบา​ล ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถูกรางวัลที่​ 1​ จำนวน​ 1​ ใบ​ มาลงบันทึกประจำวันไว้กับ​ ร.ต.อ.ธนวัฒน์ สุดแก้ว รอง สว.(สอบสวน) สภ.ดำเนินสะดวก เป็นหลักฐาน​ เพื่อยืนยันว่านายซาอุ​ เป็นเจ้าของ​สลากดังกล่าว​

  ส.ต.ท.ภาคภูมิ ธัญญะภูมิ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ดำเนินสะดวก​ เจ้าของโพสต์​ เล่าว่า​ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกประจำวัน​แล้ว​ ได้สอบถามกับนายซาอุ​ เล่าว่า​ ได้ซื้อสลากดังกล่าว จากหน้าโรงงาน​ เพราะไม่สามารถออกไปไหนได้​เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิด-19 แต่ก็มีคนขายลอตเตอรี่​ นำไปขายให้ที่หน้าโรงงาน​จึงได้ซื้อ​ไว้​

  โดยตั้งใจซื้อเลข​ท้าย​ 2​ ตัว​ 17​ ซึ่งคนขายบอกเหลือใบเดียว​ เลข​ 517​ จึงได้ซื้อไว้​ มาทราบว่าถูกรางวัลที่​ 1​ ดีใจจนพูดไม่ออก​ จากนั้นได้มาแจ้งความเพื่อป้องกันสลากสูญหาย​ หลังจากนี้จะนำสลากไปขึ้นเงินต่อไป