7 Механізація виробництва кисломолочних сирів та сиркових виробів

7.1 Класифікація обладнання
7.2 Обладнання для виробництва та обробки згустку
7.3 Обладнання для охолодження сиру
7.4 Обладнання для виробництва сирної маси

7.1 Класифікація обладнання

 Обладнання для виробництва сиру і сирних виробів можна розділити на обладнання для одержання й обробки згустку й обладнання  для охолодження, перетирання і перемішування сирної маси.

Конструктивні особливості обладнання першої групи визначаються способом виробництва сиру.

При виробництві сиру звичайним (традиційним) способом нормалізоване молоко сквашується в апаратах безперервної або періодичної дії.

До апаратів безперервної дії  відносяться багатосекційні виготовлювачі сиру і коагулятори, періодичної  – виготовлювачі сиру і сирні ванни.

Після сквашування молока відділення сироватки від згустку, що утворився, здійснюється або в самих виготовлювачах сиру, або у ваннах самопресування, прес-візках або барабанних зневоднювачах.

При виробництві сиру роздільним способом сквашування знежиреного молока й утворення згустку здійснюються у ємностях, а для відділення сироватки від сирного згустку застосовуються сепаратори для зневоднювання сирного згустку.

У лініях з виробництва сиру малої і середньої потужності замість сепараторів-відділювачів сиру використовуються ванни самопресування і прес-візки.

У комплектних технологічних лініях з виробництва сиру, які мають більш високу продуктивність (2,5-5,0 м3/год по молоку, що переробляється), сирний згусток одержують у резервуарах , а потім послідовно пропускають його через апарат теплової обробки і сепаратор для зневоднювання сирного згустку.

Сир охолоджується в охолоджувачах відкритого і закритого типів, а також комбінованих апаратах , що дозволяють сполучати цю операцію зі зневоднюванням сирного згустку.

Перетирання і перемішування сирної маси може здійснюватися за допомогою вальцьовок, змішувачів і куттерів.

 Звичайний спосіб виробництва сиру дозволяє одержати необхідну жирність продукту безпосередньо в процесі переробки молока відповідної жирності.

При роздільному способі необхідна жирність продукту забезпечується змішуванням знежиреного сиру з відповідною кількістю охолоджених пастеризованих вершків. Охолоджені вершки різко знижують температуру сиру, що перешкоджає підвищенню кислотності готового продукту і підвищує його смакові якості.

У процесі переробки молока на сир частина жиру губиться. При цьому, чим більша вихідна жирність сировини, тим більші відносні втрати жиру.

Таким чином, незважаючи на необхідність проведення додаткових операцій (сепарування молока і змішування знежиреного сиру з вершками), роздільний спосіб виробництва сиру має визначені переваги у порівнянні зі звичайним.

7.2 Обладнання для виробництва та обробки згустку

 Найпростішим обладнанням для виробництва сиру є комплект сирних ванн, що складається з ванни для кальє ВК-2,5 місткістю 1,5 м3 і ванни самопресування ВР-2,5 місткістю 0,7 м3.

Ванна ВК-2,5 для сквашування молока (рисунок 13) складається з робочого корпусу напівциліндричної форми з теплообмінною сорочкою, патрубків холодної і гарячої води, шиберного крана для зливу продукту і чотирьох ніжок для установки на підлозі цеху.

Рисунок 13 – Ванна для кальє ВК-2,5:

1 – корпус; 2 теплообмінна сорочка; 3 – шиберний кран; 4 – зливальний патрубок; 5 – патрубок наповнення; 6 – патрубок

Ванна самопресування ВР-2,5 (рисунок 14) складається з візка з колесами і решіт. Після заповнення ванни молоком і його заквашування у сорочку подають гарячу воду і підтримують необхідну температуру сквашування продукту. Потім гаряча вода зливається і для охолодження згустку-кальє у сорочку подається холодна вода. Через шиберний кран готовим згустком наповняють мішки й укладають їх на решіта у ванну самопресування. Сироватка відділяється під дією власної маси продукту, що знаходиться у мішках.

Рисунок 14 – Ванна самопресування ВР-2,5:

1 – решітка; 2 – візок; 3 – корпус ванни; 4 – патрубок для зливу сироватки

У даний час промисловість випускає сирні ванни невеликої місткості (1,0-1,5 м3). Вони комплектуються прес-візками, конструкція яких практично не відрізняється від конструкції ванни самопресування ВР-2,5. Деякі прес-візки мають натискну раму, що переміщається за допомогою гвинта з рукояткою і віджимає надлишок сироватки з мішків.

Виготовлювач сиру з ваннами, що пресують, складається з двох напівциліндричних ванн (рисунок 15) для сквашування місткістю 2 м3 кожна, з торцевих сторін яких змонтовані стійкі, на них горизонтально закріплена траверса з гідравлічним циліндром.

Рисунок 15 – Виготовлювач сиру з ваннами, що пресують:

а – будова: 1 – ванна для сквашування; 2 – ванна, що пресує; 3 – траверси; 4 – стійка; 5 – гідравлічний циліндр, 6 – плита; 7 – поворотний упор; 8 – пульт керування; 9 – насос для відкачування сироватки; 10 – гідросистема; б – відбірник: 1 – перфорований циліндр; 2 – патрубок.; 3-рукоятка; 4 – запор

До штоку циліндра кріпиться перфорована напівциліндрична ванна, що пресує. Для запобігання влучення мастила в продукт гідравлічний циліндр закритий гільзою. У верхньому положенні ванна, що пресує, утримується поворотними упорами.

У процесі роботи виробника сиру в нижній ванні утворюється згусток, що розрізається на кубики струнними ножами. Сироватка, що виділилася, видаляється з ванни за допомогою відбірника. Після цього верхня ванна, що пресує, з надягнутою на неї фільтрувальною тканиною опускається у ванну із сирним згустком. Швидкість опускання ванни і зусилля пресування регулюються гідравлічним приводом. Сироватка проходить крізь фільтрувальну тканину всередину перфорованої ванни і відтіля відкачується насосом. Після закінчення пресування верхня ванна, що пресує, піднімається у вихідне положення, а сир вивантажується через люк у нижній частині ванни у візок і направляється в охолоджувач.

До апаратів для утворення згустку безперервної дії відносяться і коагулятори (рисунок 16). Вони бувають ємнісні, змійовикові і трубчасті.

Рисунок 16 – Трубчастий коагулятор:

а – загальний вид: 1 – корпус; 2 – задня кришка; 3 – колектор; 4 – станина; 5 – передня кришка; б – розташування каналів; в – схема руху теплоносія в коагуляторі

Ємнісний коагулятор – циліндричний резервуар з конічним днищем, у який подається молоко, підсквашене до кислотності 47-48°Т. У результаті змішування молока з кислою сироваткою (1800-220°Т) утвориться згусток, що направляється на зневоднєння. Таким чином, ємнісний коагулятор за принципом роботи мало відрізняється від сирної ванни.

Змієвиковий являє собою трубу з нержавіючої сталі, у виді змійовика. На відміну від ємнісного коагулятора в змієвиковому згусток утворюється у потоці.

Трубчастий коагулятор являє собою одноходовий теплообмінний апарат, розділений на два ізольовані відсіки. Перший призначено для гідродинамічної стабілізації молока, другий – для його нагрівання. Коагулятор складається з  корпуса (рисунок 16, а), встановленого на станині, двох трубчастих решіт і колектора.

Корпус коагулятора розділений на дев’ять секцій, розташованих одна над іншою (рисунок 16, б). У кожній секції проходять вісім плоских труб з нержавіючої сталі. Самі секції зварені і відділені одна від іншої герметичними перегородками. Кожна секція має патрубки для входу і виходу крижаної і гарячої води, що з’єднані колекторами. По довжині секцій встановлені перегородки, що не дозволяють трубам прогинатися і сприяють збільшенню швидкості руху теплоносія у міжтрубному просторі (рисунок 16, в).

Молоко з внесеними в нього дестабілізаторами (молочна кислота, сичуговий фермент і хлористий кальцій) по мірі просування трубами коагулятора нагрівається гарячою водою, у результаті чого утворюється згусток, який надходить на зневоднювання.

Зневоднювання згустку може здійснюватися за допомогою ванн самопресування, прес-візків або установки для пресування й охолодження сиру УПТ.

Установка УПТ для пресування й охолодження сиру в мішечках (рисунок 17), складається з рами, на якій змонтований трубчастий барабан з розсувними дверцятами, що защіпаються на замок. Знизу до рами на спеціальній вісі підвішена знімна ванна для збору і відводу сироватки. Приводний вал порожній і розділений заглушкою на дві камери. З трубопроводу розсіл надходить у ліву камеру, потім, обійшовши трубчастий барабан, у праву і через праву частину вала повертається у трубопровід. Барабан закритий кожухом із двома відкидними кришками. Вал із закріпленим на ньому барабаном приводиться в обертання від приводної станції. Напрямок обертання на барабані міняється реверсивним магнітним пускачем типу ПМЕ-220.

Рисунок 17 – Установка для пресування й охолодження сиру в мішечках:

1 – рама; 2 – ванна; 3 – трубопровід для входу розсолу; 4 – кожух; 5 – піддон; 6 – трубопро-від для виходу розсолу; 7 – трубчастий барабан; 8 – приводна станція; 9 – кришка

Приводна станція являє собою ряд передавальних механізмів, змонтованих на загальному каркасі.

Лавсанові мішечки зі згустком завантажуються у трубчастий барабан, включається електродвигун і барабан приводиться в обертання з частотою 3,6 хв-1. Відділення сироватки відбувається у результаті самопресування під дією сили ваги мішечків, що перекочуються. Після закінчення через 1,5-2 год. у трубопроводи барабана подається розсіл і сир охолоджується до 12-14°С. За три години робочого циклу обробляється 400 кг продукції. Вологість одержуваного на УПТ сиру 67-70%.

Для підприємств з великим обсягом виробництва доцільно робити зневоднювання згустку в потоці за допомогою спеціальних сепараторів.

7.3 Обладнання для охолодження сиру

Для охолодження сиру застосовуються охолоджувачі і комбіновані установки, в яких операції зневоднювання згустку й охолодження сиру сполучені.

При охолодженні сиру, отриманого звичайним способом, використовуються відкриті і закриті охолоджувачі сиру, виробленого роздільним способом, – трубчасті і пластинчасті.

Відкритий охолоджувач (рисунок 18) складається з обертового барабана, привода, завантажувального бункера і несучої конструкції. Усередині барабан постачений теплообмінною сорочкою, розділеною подовжніми перегородками для збільшення швидкості руху холодоносія, у якості якого використовується розсіл. Розсіл надходить у барабан і видаляється з нього через порожні цапфи.

Рисунок 18 – Відкритий охолоджувач сиру:

1 – теплообмінний барабан; 2 – шнек; 3 – привод; 4 – валок; 5 – завантажувальний бункер; 6 – ніж

Привод для обертання барабана і шнека складається з електродвигуна, черв’ячного редуктора і ланцюгової передачі.

Сир із завантажувального бункера надходить тонким шаром на поверхню барабана і за неповний його оберт охолоджується, знімається ножем у жолоб і шнеком подається на подальшу переробку. Товщина шару, а, отже, і ступінь охолодження сиру регулюються валком. Продуктивність охолоджувача 400 кг/год.

Закритий охолоджувач типу ОТД випускається у двох модифікаціях – з одностороннім і двостороннім охолодженням сиру. Перший являє собою два горизонтальних циліндри, усередині яких обертаються витискувальні барабани (рисунок 19). Кожен циліндр постачений теплообмінною сорочкою і змійовиком для проходження теплоносія. Витискувальні барабани з обох кінців мають декілька витків шнека, а в середній частині – шарнірно закріплені ножі. Приводний механізм охолоджувача складається з ланцюгової і клиноремінної передач, редуктора й електродвигуна.

Рисунок 19 – Закритий охолоджувач сиру:

1 – конусний патрубок; 2 – розвантажувальні витки; 3 – витискувальний барабан; 4 – рубашка; 5 – циліндр; 6 – змійовик; 7 – ножі; 8 – прийомна частина барабана зі шнеком; 9 – бункер; 10 – пульт; 11- ланцюгова передача; 12 – редуктор; 13 – пасова передача; 14 – варіатор; 15 – електродвигун; 16 – станина

З бункера охолоджувача сир захоплюється витками витискувальних барабанів і проштовхується шаром 12,5 мм між поверхнями барабанів і циліндрів. З поверхонь циліндрів він безупинно знімається і перемішується ножами. Захоплений витками шнека сир виводиться назовні через конусний патрубок.

Холодоносій надходить одночасно в теплообмінні сорочки обох циліндрів через патрубки, з’єднані колектором. Продуктивність охолоджувача 600 кг/год. Частота обертання барабанів регулюється за допомогою варіатора в межах 0,13-0,21 с-1.

Закритий охолоджувач сиру 209-ОТД-1 відрізняється від описаного вище конструкцією витискувальних барабанів, що виконані порожніми й у які також змійовиком подається холодоносій. Таким чином, у даному охолоджувачі здійснюється двостороннє охолодження сиру: з боку циліндра і з боку витискувального барабана. Крім того, ножі в середній частині барабанів замінені шнеком, тобто барабан має суцільний шнек. Зазор між барабаном і циліндром зменшений до 8 мм. Частота обертання барабанів не регулюється і складає 0,49 с-1. Усе це дозволило збільшити продуктивність охолоджувача до 780 кг/год. За окремим замовленням охолоджувач 209-ОТД-1 поставляється з ланцюговим підйомником Я2-ОБ1.

Трубчастий охолоджувач сиру (рисунок 20) являє собою одноходовий трубчастий теплообмінник. Усередині циліндра розташовані теплообмінні трубки, кінці яких герметично розвальцьовані в трубчастих решітках.

Рисунок 4.20 – Трубчастий охолоджувач сиру:

1 – кришка; 2 – гайка; 3 – ущільнювальне кільце; 4 – фланець; 5 – циліндр; б – теплообмінні трубки; 7 – теплоізоляція; 8 – кожух; 9 – патрубок для підведення теплоносія; 10- притискні планки; 11 – фланець; 12 – стійка; 13 – патрубок для відводу теплоносія

Між циліндром і кожухом прокладена теплоізоляція. З торцевих сторін охолоджувач закритий конічними кришками зі штуцерами для приєднання трубопроводів, якими подається в охолоджувач і видаляється з нього сир. Для підведення і відводу холодоносія служать патрубки. Для проходження сиру через теплообмінні трубки насос для його подачі повинний мати напір не менш 600 КПа.

Пластинчасті охолоджувачі відрізняються від трубчастих типом теплообмінного апарата і дозволяють мати ту ж продуктивність при менших габаритах. Такий охолоджувач застосований у високопродуктивній установці (до 1500 кг/год.) для охолодження сиру в потоці Я5-ОТН.

7.4 Обладнання для виробництва сирної маси

Для одержання необхідної консистенції сирної маси обезводнений згусток додатково перетирають на вальцьовках. Вальцьовка для сиру Є8-ОПУ (рисунок 21, а) складається з лівої боковини, бункера, правої боковини, робочих валків, механізму регулювання зазору між валками і приводом.

Рисунок 21 – Вальцьовки для сиру:

а – будова: 1 – боковина ліва; 2 – бункер; 3 – боковина права; 4 – механізм регулювання зазору; 5 – робочі валки; 6 – електродвигун; 7 – ніж (зона розташування); б – схема привода вальцьовки: 1 – робочі валки; 2 – клиноремінна передача; 3 – електродвигун; 4 – маховички для регулювання зазору між валками; 5 – шестеренна передача

Привод, виконаний у виді електродвигуна (рисунок 21, б), клиноремінної передачі і двох циліндричних зубчастих коліс, розташованих у лівій боковині. Число зуб’ів коліс неоднакове, тому валки мають різну частоту обертання і, до того ж, обертаються у протилежному напрямку. Усе це сприяє кращому перетиранню сиру. Зазор між валками (0,2-0,5 мм) регулюється маховичком. Перетерта сирна маса знімається з валків двома ножами в лоток, розташований під вальцьовками. Нанесення сиру на валки здійснюється через прийомний бункер. Продуктивність вальцьовки 1.8-2 т/ч, потужність двигуна 5,5 кВт при частоті обертання ведучого і веденого валків відповідно 2,776 і 1 с-1.

При роздільному способі виробництва сиру застосовуються різні змішувачі. Найпростіші з них мають ємність з розташованим у ній пристроєм, що перемішує, і привод. Більш складні обладнуються дозаторами для знежиреного сиру і вершків.

Змішувач сиру СТ-1 змішує знежирений сир з холодними вершками. Камера його виконана з нержавіючої сталі, в ній обертаються два шнеки. На виході вона має конічну вихідну насадку. Дозатор сиру складається з литого корпуса і двох секторів, вала, кулачкової напівмуфти з зубом і напівмуфти з пазами, віджимного ролика і упорної вилки. Дозатор вершків має поршень у корпусі, поворотний кран, систему важелів і тяг, а також механізм привода, що складається з електродвигуна, редуктора, ланцюгових передач, кривошипа тяги і зубчастого сектора. Змішувач забезпечує продуктивність від 690 до 970 кг/год в залежності від жирності сиру; його габарити 2170x943x1420 мм; маса 1056 кг; потужність двигуна 7 кВт при частоті обертання шнеків 1,6 с-1.

208 Comments

 1. I’m doing a phd in chemistry amlodipine tablets pictures OSX debt is trading at about 80 percent of face value, thenewspaper said. That compares with less than 20 percent for oilcompany OGX’s bonds. Despite being dependent on OGX for itsrevenue, OSX debt is outperforming OGX debt because OSX pledgedthe OGX-3 FPSO as collateral against non-payment, the papersaid.

 2. Can I take your number? penegra in urdu The government said in a statement it has asked the CNDCantitrust watchdog agency “to establish whether this shareholdermodification violates the commitments both companies took onbefore the state in October 2010.”

 3. Is there ? caravans for sale ebay qld A critical report from the Inspector General for Tax Administration in May described what it called inappropriate targeting of the groups, and use of a “Be on the Lookout” list, known internally as BOLO, including terms “Tea Party” and “Patriot” to flag applications for added review.

 4. Which university are you at? uk kamagra jelly “Over the last few years, ‘shitstorm’ has entered everyday usage so that’s why it now appears in the new printed edition of the dictionary,” said Nicole Weiffen, head of communications at Duden, which publishes Germany’s standard dictionary.

 5. I like it a lot dulcolax stool softener dosage “He assured them that the government places security at the top of its priorities and that there is no stable society without security that is founded on the law, and that protects the sovereignty of the state and the lives of its citizens and their possessions,” a statement from Beblawi’s office said.

 6. I’m sorry, I’m not interested nexium 24hr canada The pace of private banking hiring – and with it fresh fundswon from clients – slowed as Baer integrated last year’s 860million Swiss franc ($914.31 million)acquisition of Bank ofAmerica Merrill Lynch’s overseas private bank.

 7. I’ve lost my bank card enhance9 reviews According to research out of the University of Georgia, more than overall family dynamics, it’s the mother-daughter relationship that determines a woman’s personal development when it comes to social competence.

 8. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh rizer xl australia “It’s difficult,” he added. “I feel bad for my teammates. I feel bad for my coaches. . . . I’m trying to get a win for these guys, but you know, it’s tough. It’s definitely tough at a time when you don’t feel like you’re playing your best.”

 9. It’s serious hairmax 5 percent His first book, The Men of the Last Frontier, attracted rave reviews and his journey to fame began. Published in 1931, it is partly memoir and partly about the vanishing Canadian wilderness. However, all trace of his past life in Hastings was erased.

 10. Hi, I do think this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I am going to come back yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.|

 11. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A small number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any tips to help fix this problem?|

 12. Howdy would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!|

 13. It is perfect time to make a few plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this put up and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write subsequent articles relating to this article. I desire to learn even more things about it!|

 14. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Chat soon!|

 15. Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this put up higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)|

 16. Please let me know if you’re looking for a writer for your blog. You have some really great articles and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Many thanks!|

 17. Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!|

 18. Hi there! I understand this is kind of off-topic however I had to ask. Does operating a well-established website such as yours take a massive amount work? I am completely new to running a blog however I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 19. You actually make it seem so easy with your presentation but I in finding this matter to be actually something that I believe I would never understand. It sort of feels too complex and extremely wide for me. I am having a look ahead in your subsequent put up, I will try to get the hang of it!|

 20. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my agreement. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d really appreciate it.|

 21. Hey very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also? I am satisfied to seek out a lot of useful info here within the put up, we need work out extra techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 22. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

 23. certainly like your website but you need to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the reality nevertheless I will certainly come back again.|

 24. You really make it seem really easy together with your presentation but I
  in finding this topic to be really something that I think I’d by
  no means understand. It seems too complex and extremely
  huge for me. I’m having a look ahead to your next submit, I’ll attempt to get the dangle of it!

 25. I blog frequently and I truly appreciate your content.
  This article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep
  checking for new information about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 26. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 27. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the e-book in it or something. I think that you just can do with some percent to force the message house a bit, however other than that, that is excellent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.|

 28. I’m really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A handful of my blog visitors have complained about my website not operating correctly in Explorer
  but looks great in Opera. Do you have any advice
  to help fix this issue?

 29. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!|

 30. You really make it seem really easy together with your presentation however I in finding this matter to be really something which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I am looking forward to your next post, I’ll attempt to get the cling of it!|

 31. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A great read. I’ll certainly be back.|

 32. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 33. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos|

 34. Hello, Neat post. There is a problem together with your web site in internet explorer, may test this? IE still is the marketplace leader and a good component to other people will miss your great writing because of this problem.|

 35. Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!|

 36. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 37. I do agree with all the ideas you have presented for your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.|

 38. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this during my search for something regarding this.|

 39. Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!|

 40. Hey! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a extraordinary job!|

 41. Hello! Do you know if they make any plugins
  to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank
  for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good results. If you know of any please share. Kudos!
  ps4 games 185413490784 ps4 games

 42. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice
  methods and we are looking to exchange techniques with others, be sure to shoot me an email if interested.
  ps4 games allenferguson ps4 games

 43. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!|

 44. Hi, Neat post. There is a problem along with your website in internet explorer,
  may test this? IE still is the market chief and
  a big element of folks will omit your wonderful writing because of this problem.

 45. W88 Casino Review
  Established in 2013, W88 has been a leading online gaming
  site in Asia for quite a while. During this time, the operator has earned a
  great reputation among players thanks to its wide range of activities, which include casino games, sports betting, lottery, live casino games and poker.

  The W88 site is well-known for its commitment to customer service, offering players the chance to claim
  generous bonuses regularly. So, it while it seems like this
  casino is packed with great games and customer service, let’s find out if
  there’s more to it than this.

 46. I’m curious to find out what blog system you have been using?

  I’m having some small security issues with my latest website and I’d like
  to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 47. I blog frequently and I genuinely thank you for your content.

  Your article has truly peaked my interest. I’m going to
  book mark your blog and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed too.

 48. Definitely believe that which you said. Your favorite reason appeared to be at the net the easiest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get annoyed even as other folks consider concerns that they plainly don’t recognise about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing without having side-effects , folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks|

 49. Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be helpful to read through articles from other writers and practice a little something from other web sites. |

 50. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 51. What you typed made a ton of sense. But, what about this? suppose you were to write a awesome post title? I am not suggesting your information is not good, but suppose you added a title that makes people want more? I mean BLOG_TITLE is kinda plain. You ought to look at Yahoo’s home page and watch how they create news headlines to get people to click. You might add a video or a pic or two to get readers interested about everything’ve written. Just my opinion, it could make your blog a little livelier.|

 52. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author. I will remember to bookmark your blog and will eventually come back in the foreseeable future. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice day!|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*