6. Органолептичні властивості

Сукупність властивостей продукту в результаті його оцінки органами відчуття людини є його органолептичною характеристикою.

Основними органолептичними показниками якості м’яса є смак, аромат, колір, консистенція. Органолептичні характеристики продукту впливають на органи відчуття людини, порушуючи секреторно-моторну діяльність травного апарату і апетит, що сприяє кращому його засвоєнню. Органолептична оцінка визначає купівельний попит і має вирішальне значення при встановленні якості продукції, особливо нових видів. Органолептичні показники якості м’яса і м’ясних продуктів передбачаються у всіх державних стандартах.

Органолептичні показники можуть бути обумовлені природою продукту, його хімічним складом, біохімічними процесами (дозрівання м’яса). Штучна зміна органолептичних властивостей можлива при технологічній обробці (подрібнення, тендеризація, посол, копчення, варка), використовуванні спецій, харчових і смакових добавок, а також під дією мікрофлори, ферментів.

Колір м’яса. Серед якісних показників м’яса, що багато в чому визначають його товарний вигляд, особливе місце відводиться кольору. Значення кольору при виборі м’ясного продукту обумовлено тим, що за ним покупець судить не тільки про якість, але і свіжість даного виробу. Колір м’яса визначається вмістом і фізико-хімічними змінами в м’язах гемоглобіну і міоглобіну, що відноситься до групи хромопротеїнів.

Хромопротеїни (від грец. chroma — «фарба») — складні білки, що містять крім білкового компоненту зв’язану з ним забарвлену простетичну групу.  Розрізняють гемопротеїни  (містять гем), магнійпорфірини і флавопротеїни (містять похідні ізоалоксазину). Хромопротеїни мають ряд унікальних біологічних функцій: вони беруть участь в таких фундаментальних процесах життєдіяльності, як фотосинтезклітинне дихання і транспорт кисню і диоксиду вуглецю у межах цілого організму, окисно-відновні реакції, сприйняття світла і кольору та інші.

Таким чином, хромопротеїни грають виключно важливу роль в процесах життєдіяльності. Наприклад, пригнічення дихальної функції гемоглобіну шляхом введення оксиду вуглецю (CO) або утилізації (споживання) кисню в тканинах шляхом введення синильної кислоти або її солей (ціанидів), що інгібують ферментні системи клітинного дихання, вмить призводить до смерті організму.

Хромопротеїни є неодмінними і активними учасниками акумуляції енергії, починаючи від фіксації сонячної енергії в зелених рослинах та багатьох мікроорганізмах, до її перетворень в організмі. Хлорофіл (магнійпорфірин) разом з білком забезпечує фотосинтетичну активність рослин, каталізує розщеплювання молекули води на водень і кисень (поглинанням сонячної енергії). Гемопротєїни (залізопорфірини), навпаки, каталізують зворотну реакцію — утворення молекули води, пов’язане із звільненням енергії.

Основну роль у формуванні кольору м’яса виконує міоглобін, оскільки для нормально знекровлених туш вміст гемоглобіну у м’язовій тканині невеликий. У зв’язку з різним фізіологічним навантаженням м’язів вміст міоглобіну різний не тільки у різних тварин, але і різних м’язів однієї тварини.

Міоглобін і гемоглобін – складні білки, що складаються з білкової частини – глобіну і небілкової – гема, до складу якого входить атом заліза і чотири гетероциклічних пірольних кільця, зв’язаних метиленовими містками. Він відповідає за формування різного відтінку кольору м’яса, оскільки здатний легко окислюватися і віддавати один електрон.

У результаті цього можуть утворюватися три форми міоглобіну. Міоглобін — кисень-зв’язуючий білок скелетних м’язів та м’язів серця хребетних тварин. Міоглобін скелетних м’язів і міоглобін міокарду (серцевого м’яза) дещо відрізняються за амінокислотною послідовністю. У практичній медицині цей факт використовується для визначення діагнозу інфаркта міокарду по появі специфічної «серцевої» форми міоглобіну (так само як і «серцевих» ізотипів деяких м’язових ферментів) в крові.

У присутності кисню повітря міоглобін окислюється і утворює оксиміоглобін, який надає м’ясу світло-червоний колір. Проте це з’єднання нестійке. Під впливом світла, повітря, часу витримки, нагріву відбувається глибше окислення. Залізо гема при цьому переходить з двовалентного в тривалентне і утворюється метміоглобін коричнево-сірого кольору. При взаємодії міоглобіну з сірководнем у присутності кисню утворюється сульфоміоглобін – пігмент зеленого кольору.

Співвідношення похідних міоглобіну, одночасно присутніх в м’ясі, і визначає колір м’яса. Відрізнити ці форми один від одного і зміряти їх вміст можна за спектрами поглинання міоглобіну. Зміна пігментації свіжого м’яса дозволяє судити про умови і терміни його зберігання. Наприклад, червоне забарвлення поверхні свіжого м’яса на глибині 4 см, в основному, обумовлено наявністю оксигемоглобіну. Глибші шари м’яса забарвлені в пурпурно-червоний колір міоглобіном. Під час подрібнення м’яса збільшується доступ кисню до пігментів, внаслідок чого оксиміоглобін і міоглобін поступово перетворюються в метміоглобін. Сіро-коричневе забарвлення утворюється, коли кількість метміоглобіну досягає 60 %.

На свіжому зрізі м’яса, що зберігалося на повітрі, на глибині 1-2 мм виявляється світло-червоний шар оксигемоглобіну, за ним слідує досить широка зона метміоглобіну, де існує оптимальний для його утворення тиск кисню, нижче переважає темно-червоний колір міоглобіну. При тривалому зберіганні в результаті окислення міоглобіну в метміоглобін м’ясо набуває коричневого відтінку. Швидкість утворення метміоглобіну знижується із зниженням температури, оскільки при низьких температурах кисень дифундує у м’ясо більш глибоко, ніж при високих. Іншими словами, м’ясо, що зберігалося при нижчій температурі, виявиться більш світло-червоним.

Процес відновлення метмеоглобіну можна підсилити додаванням відновників, з яких широко використовують аскорбінову кислоту і аскорбат натрію.

Приведені взаємоперетворювання форм міоглобіну можливі лише при збереженні нативної конформації його білкової частини – глобіну. При нагріванні до температури денатурації пігментів м’яса здатність міоглобіну зв’язувати кисень втрачається, м’ясо набуває сіро-коричневого забарвлення в результаті утворення гемохромогенів і гематинів.

У технологічній практиці для надання м’ясним продуктам природного кольору використовують властивість міоглобіну активно зв’язувати окис азоту в стійке з’єднання, яке не руйнується при високих температурах. Для цієї мети використовують нітрит натрію.

Харчові барвники. Основною причиною вживання харчових барвників у м’ясній промисловості є заміна м’ясної сировини незабарвленими інгредієнтами білкової і вуглеводної природи, і, як наслідок, зниження природного вмісту фарбувальних пігментів м’яса.

Колірна гамма барвників м’ясних продуктів обмежена червоною і червоно-оранжевою гамою.

Класифікація барвників. Залежно від способу отримання розрізняють дві групи барвників: натуральні і синтетичні.

Натуральні барвники – це фарбувальні речовини рослинного, тваринного або мікробіологічного походження, виділені фізичними способами. До них відносяться карміни, кошеніль, бетанін, каротини, маслосмоли паприки, червоний рис (ферментований рис).

Кармін (кармінова кислота) — барвник, що виготовляється з пігментів тіла самиць червця, з якого виготовляють яскраво-червону фарбу кармінового кольору. Кошеніль (Червець) — комаха  ряду рівнокрилих, яка живиться соками рослин, шкідник сільськогосподарських культур і плодових дерев. Каротин (лат. carota — морква) — C40H56, жиророзчинний помаранчево-жовтий пігмент з групи каротиноїдів, попередник вітаміну А. Синтезується рослинами, особливо багато його у листях при переході рослин до цвітіння. Багаті на каротин корені моркви (в деяких сортах 31 мг%). звідси його назва, крім того з них він був вперше виділений. Також багато каротину містять такі плоди, як шипшинаобліпихасмородинагоробинаПаприка, овочевий або солодкий перець (Capsicum annuum L.) — напівчагарникова рослина роду стручковий перець (Capsicum), родини пасльонових (Solanaceae), овочева культура. У дикому вигляді трапляється в тропічних районах Америки. Червоний рис — зазвичай назва всіх видів та різновидностей роду рис (Oryza), які проявляють деякі характерні риси культурного рису, та які ростуть вперемішку із культурим рисом. Популяції бур’янистого рису знайдені в багатьох областях вирощування рису у світі. Хоча бур’янистий рис належить до різних видів і підвидів, всі ці рослини поділяють здатність розповсюджувати своє насіння перед збором урожаю. Різновидності бур’янистого рису пристосувалися до широкого ряду природних умов. Зерна бур’янистого рису часто мають зафарбований червоним кольором перикарп, через це для нього в міжнародній літературі часто використовується термін червоний рис. Цей термін, проте, здається не дуже відповідним, оскільки зерна із червоним перикарпом також зустрічаються у деяких культурних сортів, але відсутні в багатьох бур’янистих формах.

Найширше вживання знайшли натуральні барвники рослинного походження. Сировиною для них є ягоди, квіти, листя, коренеплоди і тому подібні інгредієнти, зокрема у вигляді відходів переробки рослинної сировини на консервних і виноробних заводах. За хімічною природою ці речовини відносяться до флавоноїдів, каротиноїдів, хлорофілу або хіноновим з’єднанням. Рослинні фарбувальні речовини бувають жиро- і водорозчинними.

Флавоноїди — похідні фенольних сполук, жовті, коричневі пігменти рослин. Вони виявляють різноманітну фітотерапевтичну дію. Зустрічаються в багатьох рослинах у вигляді глікозидів, а також і в чистому вигляді. Найвідоміші у фітотерапії флавоноїди: рутин, гесперидин, гіперозид, кверцетин, кемпферол та апігенін. Каротиноїди — природні органічні пігменти, що виробляються бактеріямигрибамиводоростями і рослинами. Тепер ідентифіковано близько 600 каротиноїдів, що діляться на два класи: ксантофіли та каротини. Вони мають переважно  жовтийпомаранчевий або червоний колір, за своєю будовою це циклічні або ациклічні ізопреноїди.  Хлорофіл — зелений пігмент, присутній в клітинах рослин, деяких водоростей і ціанобактерій, що надає їм відповідного кольору. Назва походить від грец. chloros — «зелений» і phyllon — «листок». Зареєстрований як барвник під номером E140.
Хінони (від італ. china < ісп. quina < kina — кора) — циклічні карбонільні сполуки, у яких відсутній ароматичний характер, але їх легко отримують з ароматичних сполук або інших продуктів.

Синтетичні барвники одержують штучно в результаті хімічного синтезу. Вони мають деякі технологічні переваги, оскільки менш чутливі до умов переробки і зберігання, а також дають яскравіші кольори. До синтетичних фарбників відносяться азорубін (кармазін), Понсо 4R, Червоний та ін.

Кармазін, також азорубін (англ. azorubine, carmoisine) — синтетичний харчовий барвник, зареєстрований як харчовий додаток E122. Понсо 4R (англ. Ponceau 4R) — синтетичний барвник, зареєстровний як харчовий додаток E124. Червоний 2G (англ. Red 2G) — синтетичний червоний барвник, азосполука, зареєстровний як харчовий додаток E128. Розчинний у воді.

Характеристика основних видів барвників. Ферментований рис одержують ферментацією рису культурами цвілевих грибів. Цвіль утворює на рисі червоні і жовті пігменти. Барвник є порошком темно-червоного кольору, нейтрального смаку і запаху. Дози внесення ферментованого рису складають 0,03-0,3 %. Цей барвник у нашій країні офіційно дозволений і широко використовується у м’ясній промисловості, в основному завдяки своїй низькій вартості.

Проте в міжнародній практиці відношення до нього неоднозначне. Він не визнаний ФАО/ВОЗ як харчова добавка і не має індексу Е, головним чином через те, що містить токсичну речовину цитринін, що виробляється при ферментації рису культурами цвілевих грибів Monascus purpureus і Monascus ruber.

Таким чином, натуральне походження ферментованого рису і інших барвників не дає гарантії повної токсикологічної безпеки.

Карміни, кошеніль – барвники, що є органічними сполуками атрахинонового ряду темно-червоного кольору, одержаними з комах. Успішно використовуються для забарвлення сосисок і виробів шинок.

Бетанін одержують з бульб червоного буряка у вигляді рідини, порошку або пасти. Він має темно-червоний колір, проте може надавати м’ясному продукту неприродний колірний відтінок. Цей недолік можна компенсувати поєднанням з барвниками оранжевої гами.

Маслосмоли паприки – натуральний барвник із стручків паприки, що є темно-червоною рідиною з інтенсивним смаком і запахом паприки. Існують дві форми барвника: водо- і жиророзчинна.

Водорозчинна паприка застосовується при виробленні фаршевих м’ясних продуктів у вигляді 0,08-0,20 %-них водних розчинів, а також для фарбування ковбасних оболонок.

Жироррозчинна паприка застосовується при виробництві паштетів, копченостей і ковбас.

Азорубін, кармуазін – синтетичний барвник, що є кристалами червоного кольору, добре розчинні у воді. Колір розчину азорубіна залежить від якості води і змінюється від голубувато-червоного до червоного, або до жовто-червоного. Барвник володіє високою світлостійкістю і термостійкістю (до 150 °С), хорошою кислотостійкістю і помірною стійкістю до лугів. Даний барвник економічний і стійкий до різних чинників, але має істотний недолік – при варці м’ясних продуктів він переходить у воду.

Кармуазін дозволений для вживання у м’ясній промисловості тільки для виробництва аналогів м’ясних продуктів. Понсо 4R – синтетичний азобарвник у вигляді червоного порошку або гранулята, добре розчинного у воді (до 300 г/л) і нерозчинного в рослинних оліях. Барвник стійкий до дії світла, температури (до 150 °С), стабільний до кислого середовища, стійкий до лугів, але може давати коричневий відтінок. Дозування, що рекомендується, – 0,001- 0,005 % до маси продукту. У м’ясній промисловості Понсо 4R дозволений для виробництва копчених ковбас.

Червоний – моноазобарвник, червоний порошок або гранулят, який добре розчинний у воді, не розчинний в жирах. Дуже стійкий до дії світла, температури (до 205 °С), а також до рН середовища.

Дозволений до використовування тільки при виробництві певних сортів ковбас у кількості до 20 мг/кг.

Необхідно відзначити, що всі харчові барвники, які сьогодні використовуються у м’ясній промисловості, мають деякі недоліки.

По-перше, багато препаратів натурального походження нестійкі до дії існуючих параметрів технологічної обробки (температури, рН , кисню, світла та ін. ) і при зберіганні м’ясних продуктів.

По-друге, синтетичні, а також деякі натуральні барвники викликають істотні турботи за категоріями їх безпеки.

По-третє, всі вживані барвники червоної гами дають фарбування м’ясних продуктів, відмінне від природного забарвлення, яке отримують в результаті реакції нітриту натрію і міоглобіну м’яса.

Таким чином, сьогодні пошук і розробка нових препаратів харчових барвників для м’ясної промисловості залишається актуальною темою.

Смак і аромат. Смак і аромат м’яса визначається комплексом більше 250 компонентів, які містяться в украй невеликих кількостях.

У летючій фракції м’яса присутні органічні кислоти, спирти, складні і прості ефіри, аміни і інші азотисті луги, альдегіди, кетон, феноли, сірковмісні, аліфатичні і гетероциклічні з’єднання і ін.

Проте основоположну роль у формуванні смакоароматичного «букету» м’яса виконує невелика група речовин, які являються ключовими

Ароматичні речовини високоспецифічні, навіть незначні зміни в їх співвідношенні або будові приводять до істотних кількісних і якісних змін аромату. Речовини, які обумовлюють смак і аромат м’яса, мають низькомолекулярну природу і є екстрактними. Вони нестійкі і різко міняють свої властивості при тепловій обробці. При оцінці смаку м’яса, як і інших харчових продуктів, розрізняють чотири основні смаки: солоний, солодкий, кислий і гіркий. Вони створюються у м’ясі певними речовинами: кислий – в основному молочною, фосфорною і піровиноградною кислотами; солоний – солями цих же кислот і хлоридами; гіркий – креатином, деякими вільними амінокислотами і азотними екстрактивними речовинами; солодкий – глюкозою, рібозою і тріозами. Існує ще і п’ятий смак, так званий Umami, який означає м’ясний, пряний і чудовий смак. Рецептори смаку Umami були розпізнані лише недавно. Це присмак білку, який мають солі амінокислот (глютамати) і інші. Смакові з’єднання Umami переважають у м’ясних продуктах.

Свіже м’ясо має незначний специфічний аромат і злегка солодкуватий, слабосолоний смак. М’ясо різних видів тварин і птахів, окрім смаку, специфічного для даного виду, володіє певним присмаком, залежним від корму. Аромат м’яса дорослих тварин сильніший, ніж молодняка тієї ж породи. Деякі відмінності є у ароматі м’яса зрілих тварин різної статі.

У формуванні специфічного аромату і смаку вареного м’яса вирішальну роль грають екстрактні речовини. Вони утворюються в процесі дозрівання в результаті автолітичних перетворень білків, ліпідів, вуглеводів і інших складових частин м’яса.

Оскільки екстрактні речовини формують основний смак м’яса лише при тепловій обробці, вони не є носіями, а потенційними «попередниками» аромату і смаку м’яса.

Парне м’ясо і м’ясо у стадії посмертного заклякнення має слабо виражений смак і аромат. Пояснюється це тим, що на цих етапах автоліза ще не накопичилося достатньої кількості речовин, що беруть участь в утворенні смаку і аромату м’яса при його кулінарній обробці. Аромат і смак стають відчутними через 2-4 доби після забою при низьких позитивних температурах, добре вираженими – через 5 діб, а найбільшої інтенсивності досягають через 10-14 діб.

Попередниками смаку і аромату є амінокислоти і їх аміди (серин, аспарагінова і глутамінова кислоти, глутамін, гліцин і ін.), які нагромаджуються в процесі автоліза при розпаді білків і природних пептидів, таких як глутатіон, карнозін, ансерін. Глутамінова кислота і її натрієва сіль навіть у незначній кількості (порядка 0,03 %) надає продукту м’ясний смак. Глутамінова кислота (α-аміноглутарова кислота; Glu, E) — аліфатична α-амінокислота. Зустрічається у всіх організмах у вільному вигляді (в плазмі крові разом з глутаміном становить близько 1/3 всіх вільних амінокислот) та у складі білків. Була вперше виявлена у глютені пшениці, через що і отримала свою назву. In vivo глутамінова кислота синтезується із α-оксоглутарової кислоти – проміжного продукту циклу Кребса. Глутамінова кислота (харчова добавка E620) та її солі (глутамат натрію Е621глутамат калію Е622диглутамат кальцію Е623глутамат амонію Е624глутамат магнію Е625) використовуються як підсилювачі смаку в багатьох харчових концентратах і консервах.

Потенційним попередником летючих речовин м’яса є тіамін, якому згідно даних останніх досліджень відводиться роль ключового компоненту запаху термообробленого м’яса. При термічному розкладанні тіаміну утворюється ряд з’єднань, які потім перетворюються на похідні фурана, тіофена, тріазола і сірководеньТіамін (від грец. θειον — сіркавітамін B1аневрин) — водорозчинний вітамін. У природі синтезується рослинами і деякими мікроорганізмами  (найбільше його міститься в дріжджах, хлібних злаках, картоплі). В організм людини і більшості тварин тіамін надходить з їжею. Його недостача в раціоні спричинює гіповітаміноз, а відсутність його призводить до розвитку хвороби бері-бері, що характеризується ураженням периферичних нервівсерцево-судинноїтравної та м’язової систем. Фізіологічне значення тіаміну зумовлюється його участю в процесах обміну речовин. У формі етеру — тіамінпірофосфату (ТПФ, кокарбоксилази) виконує функцію коферменту в процесах декарбоксилювання α-кетокислот, пентозофосфатного циклу; при нестачі тіаміну гальмуються деякі реакції трикарбонових кислот циклу Кребса. Він необхідний для утворення ацетилхоліну — агента, який передає нервові імпульси. Потреба тіаміну для дорослої людини становить 2—3 мг на добу і збільшується взимку, при вживанні великої кількості вуглеводів, а також ця потреба значно збільшується у разі хронічних інфекційних хвороб, хірургічних втручань, опікової недуги, цукрового діабету, при тривалому лікуванні антибіотиками та сульфаніламідними препаратами. У медицині одержані синтетично препарати тіаміну застосовують для запобігання гіповітамінозу та лікування невритіврадикулітівневралгій, периферичних паралічіввиразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишкиатонії кишечника. На тіаміни багаті крупи, борошно грубого помелу, бобові, свинина. Він руйнується в лужному середовищі: при додаванні до тіста соди, надто швидкому варінні квасолі та гороху тощо.

Оскільки автолітичні зміни м’язової тканини тісно пов’язані з розпадом вуглеводної, жирової і нуклеотидної систем м’яса, то паралельно накопиченню продуктів гідролізу білків збільшується вміст вільних моносахаридів, які, як відомо, володіють смаком. В результаті розпаду глікогену утворюється глюкоза. Галактоза з’являється в результаті розпаду ліпідної системи з цереброзидів. Пентози є одним з кінцевих продуктів розпаду клітинних нуклєїнових кислот. Нуклеотиди і продукти їх розпаду беруть активну участь в утворенні смаку і аромату м’яса. Відомими компонентами фракцій нелетких водорозчинних з’єднань, що володіють м’ясним смаком, є інозинова і гуанозинова кислоти, інозин і гіпоксантин.

Важливе значення у формуванні аромату і смаку мають вільні жирні кислоти (оцетова, пропіонова, масляна, капронова). Вони не тільки самі безпосередньо беруть участь у формуванні аромату, але, мабуть, підвищують поріг чутливості інших речовин. Переважний вплив на аромат роблять низькомолекулярні продукти перетворення ліпідів – альдегіди, кетони.

Альдегіди утворюються також з амінокислот при їх окислювальному декарбоксилюванні і дезамінуванні при нагріванні. Наприклад, з метіоніна утворюється альдегід метіональ, що володіє м’ясним запахом, з треоніна – α-кетомасляна кислота, що володіє сильним запахом бульйону.

Істотний внесок надають також летючі карбонильні з’єднання, які утворюються у ході ферментативних, бактерійних, окислювальних процесів і термічної дії на м’ясо.

До речовин, що беруть участь у формуванні смакоароматичних властивостей м’яса, відносять летючі луги, зокрема метил і диметиламіни, а також сірковмісні з’єднання. Серед них необхідно наголосити на сірководні, меркаптані. Можливим джерелом утворення сульфідів є сірковмісні амінокислоти, зокрема цистин, цистеїн, метионін, а також пептид глютатіон.

Група важливих ароматичних речовин утворюється в результаті реакцій меланоїдиноутворення, початковим етапом яких є взаємодія амінокислот з редукуючими цукрами: фурфуролом, діацетілом, формальдегідом.

У процесі автоліза нагромаджуються органічні кислоти (молочна, піровиноградна, оцетова) і кетокислоти (кетоглутарова, щавельовоуксусна) і ін.

Аромат і смак м’яса змінюється при посолі. В результаті біохімічних процесів, що протікають при автолізі солоного м’яса, а також унаслідок бактерійної діяльності, органолептичні властивості м’яса змінюються, що супроводжується появою специфічного смаку і аромату, що одержав назву «ветчинність».

Копчення також надає м’ясопродуктам специфічний аромат і смак, обумовлений дією коптильних речовин диму.

Моделювання смаку і аромату. Формування вираженого смаку і аромату м’ясних виробів є важливою задачею, від вирішення якої багато в чому залежить конкурентоспроможність готової продукції.

При виготовленні продуктів з м’яса тварин, відгодованих промисловим способом, а також з великим вмістом рослинних білків, з розмороженого м’яса, виникає необхідність посилити м’ясний смак і аромат. Для цього використовують речовини, так звані потенціатори або інтенсифікатори органолептичних властивостей. Найвідомішим інтенсифікатором, вживаним у вітчизняній і зарубіжній практиці м’ясного виробництва, є глутамінова кислота і її сіль – глутамінат натрію. Глутамінова кислота (α-аміноглутарова кислота; Glu, Е) – аліфатична  α-амінокислота.  Зустрічається у всіх організмах у вільному вигляді (в плазмі крові  разом з  глутаміном становить близько 1/3 всіх вільних амінокислот) та у складі білків. Була вперше виявлена у глютені пшениці, через що і отримала свою назву. In vivo глутамінова кислота синтезується із α-оксоглутарової кислоти – проміжного продукту циклу Кребса. Глутамінова кислота (харчова добавка E620) та її солі (глутамат натрію Е621глутамат калію Е622диглутамат кальцію Е623глутамат амонію Е624глутамат магнію Е625) використовуються як підсилювачі смаку в багатьох харчових концентратах і консервах.

Глутамінова кислота (d-α-аминоглутарова кислота) і глутамінат натрію мають кристалічну структуру, добре розчиняються у воді. Власний смак глутаміната натрію незначний, але він підсилює натуральний смак продукту, до якого його додають. Рецептори смаку людини відчувають присутність глутаміната натрію при розчиненні його у воді в співвідношенні 1:300. Вживання глутаміната натрію найбільш ефективне у продукті з рН 5,5-6,5. Кількість глутаміната натрію, що додається до м’ясних продуктів, звичайно досягає 1 %.

Добавки, метою яких є маскування негативних складових смаку і аромату, називаються нівелаторами. Сіль S’-інозинової кислоти і сіль S’-гуанилової кислоти не тільки покращують смакові властивості м’ясних продуктів і бульйонів, але і володіють здатністю пригнічувати небажані сульфідні, кислі, сальні, хімічні і інші відтінки в запаху і смаку харчових продуктів.

Глутамінат натрію здатний пом’якшувати гостроту цибулі, зменшувати присмак сирого м’яса, металевий присмак і т.д. Застосовують також і інгібітори смаку, до яких, наприклад, відноситься мальтол, пригнічуючий присмак гіркоти, гимнострогенін, зменшуючий солодкий смак і присмак гіркоти.

Кажучи про значущість інтенсифікаторів смаку м’ясних продуктів, слід пам’ятати, що вживання їх повинно бути строго обмеженим і відповідати вимогам гігієни харчування.

Більшість природних ароматичних речовин леткі і вельми нестійкі. Вони швидко руйнуються під впливом температури і фізико-хімічних процесів. Крім того, можливості накопичення ароматичних речовин, що беруть участь у створенні повноти смакових відчуттів харчових продуктів, вельми обмежені. У зв’язку з цим все більше вживання знаходять ароматизатори – препарати, що вживаються для зміни існуючого аромату харчових продуктів.

Ароматизатори з м’ясним ароматом ділять на групи залежно від сировини і способу приготування. Крім того, вони можуть бути окремими з’єднаннями або їх комбінаціями.

Натуральні ароматизатори засновані на виділенні і концентрації смакових і ароматичних речовин з різних видів м’ясної сировини, а також іншої сировини природного походження – дріжджових автолізатів, гидролізатів рослинних і молочних білків. До натуральних ароматизаторів відносяться і прянощі.

Отримання ароматизаторів природного походження зв’язано із застосуванням складної технології і апаратури для уловлювання ароматичних речовин, створенням умов для їх утримування, конденсації, фіксації у стійкому стані.

Істотно покращують органолептичні властивості харчових продуктів, збуджують апетит, сприяють кращому засвоєнню їжі натуральні спеції і прянощі. Вони включають значну групу сухих подрібнених, що традиційно використовувалися в м’ясному виробництві, різних частин пряно-смакових рослин:

Спеції і прянощі використовують при виробництві ковбасних, солоних виробів, напівфабрикатів, швидкозаморожених готових блюд. Прянощі використовують в сухому вигляді цілими або меленими, а також у вигляді екстрактів. Поширення набули вуглекислотні екстракти прянощів, вживання яких дозволяє виробляти продукцію з одноріднішим за інтенсивністю запахом завдяки рівномірному розподілу ароматизатора.

Кожний вид прянощів має свій типовий запах, властивий даному виду рослин з вказівкою його інтенсивності. Строго контролюється і не допускається сторонній запах у прянощах. До складу летючих ароматичних речовин прянощів, так званих ефірних масел, входять складні ефіри, спирти, альдегіди, кетони і вуглеводні (аліфатичні і циклічні).

У даний час стало можливим синтезувати деякі природні ароматичні речовини штучним шляхом. Інструментальна оцінка (хроматографія, ІЧ – спектроскопія і ін.) у поєднанні з результатом органолептичної оцінки і математичною обробкою даних дозволяє наблизитися до отримання об’єктивної характеристики синтезованого аромату.

Імітувати аромат продукту набагато складніше, ніж його смак. Імітатор запаху повинен бути нешкідливим і містити речовини, що входять в ароматичну композицію натурального продукту, або виходять в результаті реакцій, що моделюють процеси, властиві тим, які відбуваються в натуральних харчових продуктах.

Синтетичні імітатори запаху складаються, як правило, з 10-20 хімічних речовин – аналогів з’єднань натуральних ароматизаторів.

Наприклад, похідні фурана мають яскраво виражений м’ясний аромат, для надання аромату печінки використовують етілізоаміл, дісульфіди, ізоаміл. У композиціях для надання м’ясного аромату як компоненти широко використовуються алкандітіоли, меркаптоалкандіоли в чистому вигляді або заздалегідь нанесені на сухі носії.

Використання синтетичних ароматизаторів у м’ясній промисловості різних країн відносно невелике, оскільки це реакційноздатні речовини, які легко змінюються при зберіганні на повітрі і взаємодії один з одним. Більш перспективне поліпшення аромату шляхом внесення продуктів взаємодії сахароамінних реакцій, синтезованих у строго контрольованих умовах, і ретельного відбору початкових речовин реакції.

Як початкові речовини використовують вуглеводи і амінокислоти або білки. Обов’язковою умовою складання ароматизатора з м’ясним ароматом є присутність у реакційній суміші якої-небудь сірковмісної амінокислоти (цистину, цистєїну, метионіну) або інших сірковмісних компонентів (тіаміну, глютатіону). Економічно вигідно використовувати не індивідуальні амінокислоти, а гідролізати білків різного походження. Це можуть бути білки, що містяться у вторинній сировині переробки сільськогосподарської продукції.

Вуглеводний компонент може бути замінений гідролізатом полісахаридів, наприклад, клейковина пшениці, яблучних вичавок або бурякового жому.

Для виробництва ароматизуючих речовин, що створюють запах смаженого продукту, застосовують гідролізати дріжджів, сої, молочної сироватки і т.д., до яких додають певні амінокислоти (цистєїн, метионін), а потім проводять реакцію Майяра з ксилозою, рібозою, фруктозою або глюкозою, а також з деякими жирами і жирними кислотами.

Для надання запаху і смаку копченостям застосовують коптильні препарати.

Специфічний аромат, що виникає у копчених продуктах, є результатом дії на сенсорну систему людини не одиничних з’єднань, а композиції коптильних речовин, що знаходяться у певному збалансованому співвідношенні. Основу композиції складає група так званих ключових ароматизуючих речовин, що входять у фенолову фракцію коптильного середовища. До ключових речовин відносяться гваякол, евгенол, ванілін, циклотен, фенол, о-крезол. В теперішній час виробляють найрізноманітніші аромати диму: на водній основі, масляній основі, у вигляді розсолу і в сухому вигляді. Аромати диму забезпечують не тільки смак і запах, але і фарбування продуктів. Серед нових видів використовують універсальні «підрум’янюючі» речовини з ароматом барбекю для всіх видів м’ясних продуктів, що піддаються тепловій обробці. Натуральні гриль-аромати надають смак і запах смажених продуктів.

Все більше поширення набувають м’ясні ароматизатори цільового призначення, орієнтовані на певний продукт. Наприклад, ароматизатор «шинка» окрім підсилювачів запаху і смаку містить «букет» спецій.

При виборі ароматизаторів, які пропонуються в даний час в достатньо великій кількості, необхідно враховувати склад сировини, передбачуваний вихід і вживану технологію.

Консистенція є однією з найскладніших сенсорних характеристик і властивостей продуктів, враження про яких одержують за допомогою дотикових відчуттів, що виникають у момент зіткнення з продуктом, і шляхом вимірювання інструментальними методами.

Консистенцію характеризують сукупність таких одиничних показників, як твердість, соковитість, ніжність, в’язкість, водянистість, однорідність, волоконність, крихтливість, клейкість, пережовуваність.

Об’єктивні вимірювання параметрів консистенції м’яса і м’ясних продуктів проводять на універсальному приладі «Інстрон».

Соковитість і ніжність, як головні органолептичні показники готової продукції, залежать від прижиттєвих, післязабійних і технологічних чинників.

М’ясо яловичини жорсткіше за м’ясо свинини, сировина молодих тварин ніжніша, ніж старих. Ніжність і соковитість м’яса вгодованих тварин вищі, ніж худих. Продукти, виготовлені з відрубів, що містять багато сполучної тканини, жорсткіші.

Автолітичні процеси, що відбуваються у м’ясній сировині в послязабійний період, є визначаючими у формуванні консистенції м’яса. Ніжність і соковитість парного м’яса, жорсткість його в період посмертного заклякнення пов’язані із ступенем скорочення м’язів. Підвищення ніжності м’яса при дозріванні обумовлено протеолітичним гідролізом м’язових білків під дією тканинних протеаз. Характер і глибина деструкції міофібрілярних білків і білків сполучної тканини залежить від таких чинників, як рН, температура, іонна сила, довжина саркомірів. Значне зменшення жорсткості м’яса досягається за 5-7 діб після забою при температурі зберігання 0-4 °С.

Для підвищення ніжності м’яса широко застосовують різноманітні технологічні дії.

Способи поліпшення консистенції м’яса

У практиці м’ясного виробництва використовують фізичні, хімічні, механічні і біологічні способи підвищення ніжності і соковитості м’яса.

Фізичні способи. Електростимуляція туш безпосередньо після забою дозволяє не тільки зменшити тривалість автолізу, але і дає ефект підвищення ніжності м’яса. Активне скорочення м’язів під дією імпульсів електричного струму викликає фізичну деструкцію м’язових волокон і розрив з’єднань колагену.

Електростимуляцію здійснюють шляхом накладення електродів на різні частини туші і подачі змінного струму напругою від 40 до 2000 В імпульсами, тривалість яких 0,4 с, з перервами між ними 0,6 с. Режими залежать від виду худоби, часу після забою, виду м’язів.

Обробка м’яса високим (140-150 МПа) тиском викликає розпад актоміозинового комплексу на актин і міозин за механізмом, аналогічним  закінченню процесу посмертного заклякнення, що забезпечує підвищення ніжності м’яса.

Дія на м’ясо ультразвукової вібрації (частота 15 кГц протягом 1–30 хв.) приводить до порушення цілісності м’язових волокон і елементів сполучної тканини.

Хімічні способи. Вони засновані на введенні в м’ясо під тиском різних рідких і газоподібних компонентів.

Шприцювання у парне м’ясо води, розсолу з концентрацією хлориду натрію, відповідною ізотонічному розчину (0,9 % NaCl), а також водних розчинів триполіфосфатів і їх сумішей з хлоридом натрію істотно підвищує ніжність м’яса і його водозв’язуючу здатність.

Введення у м’язову тканину газів, повітря під тиском дозволяє поліпшити консистенцію внаслідок розпушування структури.

Якнайкращі результати дає вживання суміші газів: 85 % азоту, 12 % СО2, 1-3 % СО.

Механічні способи. Підвищення ніжності як парної, так і охолодженої сировини може бути досягнутий за рахунок його механічної обробки різного ступеня інтенсивності. Ефективність цих способів залежить від вибору пристроїв, режимів обробки, стану і структури сировини. М’ясо з відносно м’якою консистенцією (свинина, птах) краще обробляти в массажерах, жорсткіше (яловичина, баранина) – в тумблерах. Поверхнева тендерізация дає незначний технологічний ефект.

Біологічні способи. Сутність даного способу полягає у вживанні протеолітичних ферментів для обробки м’ясної сировини. В результаті ферментативного гідролізу білків розм’якшується структура м’язових волокон, що забезпечує підвищення ніжності м’яса, поліпшення органолептичних показників і виходу готової продукції. Ефективність використовування ферментів визначається їх каталітичною активністю, специфічністю дії, оптимумом рН і термостабільністю.

При виборі ферментних препаратів для поліпшення якості м’яса необхідно керуватися наступним. Ферменти повинні у першу чергу викликати зміни в сполучній тканині – розщеплювати мукополісахаридний комплекс, сприяючи зменшенню стійкості сполучної тканини до нагріву, стимулювати гідроліз колагену і еластину, слабо діяти на м’язову тканину; мати можливо вищий температурний оптимум дії, зберігаючи здатність частково змінювати тканини при тепловій обробці; діяти в слабокислому або нейтральному середовищі з максимальною активністю; бути нешкідливими для людини.

У промисловості для пом’якшення жорсткого м’яса найбільш широко використовують папаїн, панкреатин і реніномеїн Г10Х, що володіє достатньо високою колагеназною і еластазною активністю.

Ферментні препарати застосовуються переважно для збільшення ніжності яловичого м’яса. М’язи великої рогатої худоби мають порівняно низьку концентрацію тканинних протеолітичних ферментів – катепсинів. Крім того, багато відрубів мають підвищений вміст сполучної тканини, що обумовлює жорсткість м’яса і його повільне дозрівання.

Важливою умовою ефективності вживання ферментів є спосіб обробки м’яса ферментними препаратами, який повинен забезпечувати їх рівномірний розподіл в оброблюваному об’єкті і хороший контакт з прошарками внутрішньом’язової сполучної тканини.

Оптимальними в даний час є способи: аерозольний, занурення порційних шматків м’яса у ферментний розчин або ін’єкції його шприцями. Залежно від виду ферменту кількість препаратів, що вводяться, складає 0,0005-0,002 % до маси м’яса.

Найбільше поширення біологічні способи тендерізації м’яса набули для обробки жорсткого м’яса при виробництві напівфабрикатів із низькосортної сировини, призначеної для виготовлення варених ковбас.

2 Comments

   • I sing in a choir clarithromycin side effects nhs More broadly, and at a political rather than bureaucratic level, a politician making promises to be tough on the banks is a vote getter, especially since 2008. It’s actually one of those relatively rare issues – immigration is another – where support and opposition cuts across party lines. The Brown-Vitter bill on bank capital is an example.

     • When do you want me to start? metoprolol succinate er 25 mg price “Total federal spending has now gone down for two years in a row—the first time that’s happened since the Korean War,” Mr. McConnell said Sunday. With the additional sequestration cuts on tap for 2014, the budget limits have produced “the most significant spending reduction in modern history and Senate Republicans will not accept anything that undoes these cuts.”

     • It’s funny goodluck comprare aldara crema Some of Kocherlakota’s colleagues have begun to worry publicly that the Fed’s super-easy monetary policy could fuel inflation if the central bank does not begin to raise rates soon

     • Which year are you in? aspirin or ibuprofen for headache It is one of the world’s great cities. Australia has such a mix of cultures; it’s a sort of invented country, unfettered by historical expectations. I have so many wonderful memories from Sydney. I spent my 50th birthday there. I was doing a concert tour and combined it with a family holiday. On the morning of my birthday, I climbed the Sydney Harbour Bridge – the views from the top are spectacular – and I looked down on the Opera House and sang Puccini’s One Fine Day, much to the surprise of my fellow climbers who were kind enough to applaud.

     • There’s a three month trial period vermox price canada But there will be no shocking benching of the two-time Super Bowl MVP this season, and Giants coach Tom Coughlin made that clear on Wednesday during his conference call with Minnesota Vikings reporters.

     • I’ve come to collect a parcel urinozinc plus vs super beta prostate Could the situation get worse for MWR before it gets better? If any of its major sponsors decide to leave the team because of what happened, it would be a far more crippling blow than a $300,000 fine and three 50 point penalties would be.

     • I’m on a course at the moment para que es la coq10 According to Professor Michael Burton, who works for UNSW’s School of Physics, and was the research team’s lead, a huge mystery within the field of galactic astronomy centers around the means by which “… giant, diffuse clouds form in the interstellar medium.” Burton then goes on to suggest that this poorly understood mechanism has a role in the cosmic life and death of star formations.

     • We need someone with experience altacet gel One of the measures trumpeted by ministers was the fact that the bill individuals face could be deferred by getting councils to pay for the care and then allowing them to recoup it from an individual's estate after their death.

     • What qualifications have you got? myprotein impact whey ingredients * Halfway through earnings season, 67.6 percent of S&P 500companies have beaten analysts’ expectations – in line with the67 percent average beat in the last four quarters. About 56percent of the companies have beaten revenue expectations, morethan the 48 percent of revenue beats in the past four earningsseasons but below the historical average.

     • Stolen credit card priligy forum avis A report on Friday by Goldman Sachs bank analysts said that the industry has entered what they called a state of “reverse Darwinism,” in which banks are betting their long-suffering trading operations can increase revenue not by stealing business from rivals on a competitive basis, but by waiting for rivals to call it quits – leaving their clients with no choice but to move business elsewhere.

     • I’m doing a phd in chemistry zyprexa pill The Associated Press does not usually identify people who may be victims of sexual assault, but the names of the three women were widely circulated by their families, friends and law enforcement authorities for years during their disappearances and after they were found.

     • Whereabouts are you from? curso de luthier gratuito rj “This cash windfall will be siphoned straight into the pockets of the private train companies without touching the sides. The stone cold case for public ownership of our railways to end this racketeering is now overwhelming. “

     • Sorry, I ran out of credit testosterone enanthate only cycle However, Araqchi, who will join the talks in Switzerland,was less hardline about other areas of uranium enrichment, whichTehran says is for peaceful nuclear fuel purposes but the Westfears may be aimed at developing nuclear weapons capability.

     • This is the job description farmacie online vendita viagra “People have to realize that even if they don’t want to exercise, that’s the time they need to dig in their heels and get themselves out there,” Baron said. “Write a note on your mirror that says ‘Just Do It!’ It will help in the long run.”

     • Who do you work for? jual isotretinoin 20mg Adjusted operating profit at Seydler, which offers equityand debt capital market services mainly to mid-sized companiesin Germany, jumped to 7.9 million pounds from 1.3 million poundsa year earlier.

     • Lost credit card minoxidil 5 solution side effects Intense as it is, we wouldn’t be as invested if Oscar wasn’t as complex as he is here, and Jordan (“Friday Night Lights”) never falters. There are split-second transitions as the charismatic, low-key Oscar has to square different sides of himself. It’s as if Jordan, sure to be an Academy Award Best Actor nominee, is negotiating minute by minute who Oscar is — and who he needs to be.

     • Could you ask her to call me? vidalista professional 20 review The Tigers came together near the mound for a unique chant in which they squatted in unison and raised their hands in the air. They call it “Turn Up,” because “you’ve gotta turn it up,” Avila said.

     • I was born in Australia but grew up in England osteoeze msm benefits Bavette steak ($35), a tasty cut of beef more common in France than the U.S., certainly deserves more airtime — but should have gotten more pan time as well. The medium-rare order came nearly as raw as the tartare. Grilled chicken ($29) gets gussied up with Mediterranean souvenirs, but the decorative stripes of sumac-spiked yogurt and charred eggplant puree can’t mask its soggy skin or the bed of undercooked lentil salad that crunches like little pebbles. Achingly tender local halibut ($32) amid a mini garden of roasted vegetables reminds diners that, sometimes, there’s no place like home.

     • Recorded Delivery para que sirve la pastilla hyzaar plus Sabadell, Spain’s fifth-biggest bank, said it planned togrow TSB into a significant challenger to Britain’s “Big Four”lenders — Barclays, HSBA.L, Royal Bank ofScotland and Lloyds Banking Group, from whichTSB was spun off last year.

     • Go travelling half life of methylprednisolone iv “In Syria, a limited strike would not resolve the civil war there. Nor will it remove Assad from power. There appears to be no broader strategy to train, advise, and assist a vetted opposition group on a meaningful scale, as we did during the Cold War,” McConnell said.

     • A few months can you take flovent while pregnant It is understood that there will be up to 300 cuts in research and development at the Anglo-Swedish firms Alderley Park site in Cheshire, with further cuts at other sites in this country as part of a major restructuring programme by the company.

     • Could you tell me the dialing code for ? 12 caverta veega generic viagra A spokesman for Imperial College Healthcare NHS Trust, which runs St Mary’s Hospital, said: “During her stay at the hospital, the Duchess is being cared for by an expert team of consultants and midwives.

     • My battery’s about to run out lamictal and topamax for bipolar Deputy Chairman Saladin Alakhmedov said: “Aliyev was the only real candidate. I don’t see any alternative to him, although I am myself a deputy chairman of an opposition party. There’s just no real alternative to him at the moment.”

     • I’ve got a very weak signal buy tylenol 4 online canada NEW YORK, Sept 27 (Reuters) – U.S. stock index futures fellon Friday as deadlines for a political agreement in Washingtonthat would keep the U.S. government running and avoid a debtdefault loom, with no clear solution in sight.

     • How much is a Second Class stamp? ketologic recipes Friends of the Earth's Tony Bosworth called the comments “jaw-dropping”, adding: “The government's ill-conceived fracking plans aren't something that can be quietly brushed under the carpet 'up north' – as the villages resisting the drillers in the Tory heartlands of England's south show.”

     • I’m a member of a gym kbela yasmin thayn It’s all very funny, though uncomfortably so. Cera and Hoffman offer such nuanced portrayals that the movie winds up hitting harder than we’d predict. Anyone who has experienced his or her own test of wills — where you know you should rise above a personality clash but can’t seem to — may wind up with some unexpected empathy for these unmoored souls.

     • How many days will it take for the cheque to clear? seroquel for bipolar 1 reviews The fundraising is open and, according to Norman Benotman, the president of the Quillam Foundation, a London-based think tank that monitors terrorism funding, Kuwait’s government doesn’t dare intervene.

     • We were at school together nexium dosage for gastritis “Because of what has happened to equity markets in theinterim and the fact that … we have had a government shutdownsince the figures were first due for release, we are in acompletely different environment,” Toby Morris, Senior SalesTrader at CMC markets said.

     • I’m from England vigrx plus in uae pharmacy Early reports showed the fire caused little immediate concern because of its remote location and small size when it began June 28. But the blaze quickly grew into an inferno, burning swiftly across pine, juniper and scrub oak and through an area that hadn’t experienced a significant wildfire in nearly 50 years.

    • Is this a temporary or permanent position? taraxacum officinale agg Alice Kober never married, nor is there evidence she ever had a romantic partner. Her life was her work, and what a great deal of work there was. Night after night, after her classes were taught and her papers graded, she sat at the table in the house in Brooklyn she shared with her widowed mother and pored over the strange Cretan inscriptions.

     • Where do you study? can i use voltaren gel after expiration date Why the plant intermittently emits steam; how groundwater seeps into its basement; whether fixes to the cooling system will hold; how nearby groundwater is contaminated by radioactive matter; how toxic water ends up in the sea and how to contain water that could overwhelm the facility’s storage tanks.

    • Insufficient funds glycanaid ha reviews He went on: “We can expect many more of these attacks on jobs and safety as TFL slash hundreds of millions from their budget at government behest. They will be met with the fiercest possible resistance from RMT as we link up the groups of workers in the firing line.”

     • Cool site goodluck 🙂 glipizide dosage medscape Other historical items to go on the block include Teddy Roosevelt’s three-barreled rifle, hand-written notes from George Washington and John Hancock and the uniform worn by General George Patton in World War Two.

     • How many weeks’ holiday a year are there? cialis 10 20 mg Loans in the April-June quarter grew by 19 percent to 60.3billion rand ($6.11 billion) year-on-year, slower than the 25percent growth achieved in the previous period, whilenon-performing loans rose to 30.2 percent from 29.2 percent.

     • I want to make a withdrawal arginox s.l Mornhinweg admitted Smith’s lack of exposure to a pistol or read-option offense in college wouldn’t preclude the Jets from teaching him to do it now. “Oh yeah. He does much of that really naturally,” Mornhinweg said. “He’s a natural football player. Football comes easy to him. So, yeah. . . . Look, we’ve worked a little bit of these types of (read-option) things (in practice) to give our defense a look. . . . But he’ll do anything to help our football team.”

     • I enjoy travelling alfuzosin orion 10 mg biverkningar “Critically, the decision to conduct a ‘strategic review’ of the pharmaceuticals business signals an intent to exit, in our view, and a move to resolve a troublesome valuation hangover, once and for all,” said Martin Deboo analyst at Investec.

     • I’d like to apply for this job vegan froyo melbourne Muzio is free, but Chamberlin and Buchanan are working on generating revenue through something they call Exclusive Muzes. “We are looking for brands with great stories that we can share as a Muze as a way to inspire others to use the app,” said Chamberlin. Currently, Muzio’s website hosts an example of an Exclusive Muze by yurbuds, a brand of sports performance headphones.

     • What do you like doing in your spare time? buspar 10 mg twice a day In a separate report last week Denmark-based security firm Risk Intelligence estimated 117,000 tons of oil products worth around $100 million had been stolen by pirate gangs in the Gulf of Guinea since 2010. This includes the diesel known as gas oil.

     • I like it a lot escitalopram dosing guidelines Professor C. Bodin is accompanied by Diner Waitress, Evil Mech, Jazz Musician, Holiday Elf, Constable, Dirndl Girl, Scarecrow, Barbarian, Welder, Mountain Climber, Grandma, Island Warrior and a Gingerbread Man in Lego’s latest minifig collection. In stark contrast to the Scientist, there is also the Lady Robot, decorated in pink accessories and rosy cheeks. She has a feat others can’t claim: She claims to party like nobody else.

     • We’ve got a joint account can i take zoloft and buspirone together For two years, Lizarda Urena of Concord had been praying near Concord High School for the protection of the students. In February, she started praying on the school’s steps for about 15 minutes every day after police responded to a report of bullets found in a school toilet. She held a Bible and recited passages as students passed by.

    • Another service? where can i buy rogaine for women in canada Major League Baseball seemed blind-sided by BALCO and Radomski, but is now using creative and aggressive tactics to apply pressure to players’ associates, such as the lawsuit it filed in Florida state court earlier this year against Bosch and others affiliated with Biogenesis, which allegedly supplied performance-enhancing drugs to at least 20 players. The lawsuit gave MLB attorneys access to documents and allowed them to schedule depositions that would shed light on Bosch’s operation; it also put so much financial and legal pressure on Bosch that he agreed to cooperate with baseball investigators. His testimony is believed to be a big part of MLB’s case against Rodriguez.

     • I’m retired cheap viagra online uk Even so, Geneva’s overall tax income would fall, becausesome Geneva-based companies do not qualify for special taxbreaks and currently pay a tax rate of 24.2 percent. The cantonis currently seeking federal support to help fill a 460 millionfranc ($518.5 million) gap that would result from the reform.

     • I’m doing an internship membeli viagra di apotik Cramer told his father that he started walking down the road, with Brody on his shoulders, after running out of gas. The boy became “like some other kid when he was on my neck,” then he remembered looking at his son’s face and “I just died right there,” Cramer said, according to the transcript.

     • Who would I report to? losartan 100 mg tablet price * Earlier this week, Vice Chancellor J Travis Laster ofDelaware Chancery Court ruled that Vivendi SA andActivision Blizzard Inc could not complete a sale byVivendi of most of its stake in Activision Blizzard. The judgehalted the sale because he found that it violated a provision inActivision’s certificate of incorporation, which states that any”merger, business combination or similar transaction” involvingVivendi and its affiliates requires “the affirmative vote of amajority in interest of the stockholders” of Activision otherthan Vivendi. ()

    • We’ve got a joint account what is fluticasone propionate ointment used for Other workers and migrants have hard lives. But they have phone lines and internet access, unlike seafarers. They have union representatives, a police force, firefighters, all the safety nets of society. Only 12 per cent of a ship’s crew have freely available internet access at sea. Two-thirds have no access at all. Mobile phones don’t work either. Lawyers who work for seafarers’ rights describe an industry that is global but also uniquely mobile, and difficult to govern, police or rule. They are careful to say that most owners are scrupulous, but for the unscrupulous ones, there is no better place to be than here. For the International Transport Workers’ Federation (ITF), a global union representing four million transport workers, the maritime and fishing industries ‘continue to allow astonishing abuses of human rights of those working in the sector… Seafarers and fishers are routinely made to work in conditions that would not be considered acceptable in civilised society.’

    • Cool site goodluck 🙂 cialis ohne recept Geologists believed prior to the mission that both of these formations were volcanic in origin; however, samples returned from the lunar surface have since proven this hypothesis is incorrect. Three of the first four landings in the Apollo program landed in the lunar maria; the fourth was in the vicinity of Mare Imbrium.

     • perfect design thanks alavert d-12 amazon theater chains pulled out because of threats of violence by Guardians of Peace, a computer hacking group that claimed responsibility for a destructive cyberattack on Sony last month.

     • I’d like to send this letter by when will dapoxetine be available in canada The documents also reveal how the government put into place special contingency plans in the event of war. The Cabinet created “nuclear deputies,” dispersing ministers around the country to create an “embryo central government” in case London were destroyed. And ministers also wrote secret instructions to the captains of nuclear submarines – in case of total annihilation and the captains and their crews were the sole surviving members of the state.

     • The line’s engaged abacavir and lamivudine coupon
      Over the years, scientists have found that crooning has a number of health benefits. The Gothenburg researchers proved that with singing we can train our lungs to breathe better; similarly, a study at Cardiff University in 2012 found that lung cancer patients who sang in a choir had a greater expiratory capacity than those who didn’t. Singing has also been shown to boost our immune system, reduce stress levels and, according to a report published in the Journal of Music Therapy in 2004, help patients cope with chronic pain. A joint study by Harvard and Yale Universities in 2008 went one step further, claiming that choral singing in a Connecticut town had increased residents’ life expectancy.

     • I’d like to send this parcel to betnovate n cream for phimosis Many of the attacks occurred within an hour of each other, suggesting a level of coordination in the assaults. No group immediately claimed responsibility for the attacks, though security forces and civilians are frequently targeted by al-Qaida’s Iraq branch.

     • It’s serious ivermectin poux
      “I’m focused on being superintendent,” Juneau said. “Obviously, people have been encouraging me to run (for the Senate). It’s a surprising turn of events. I feel obligated to think about it.”

     • I don’t like pubs ims mdrive 34 plus Pasta is, for the most part, a universally appealing food. (My apologies to those of you afflicted with gluten intolerance or carb-phobia.) It requires minimal effort to make: Boil some water, throw your pasta in the pot, take 10 minutes to down a glass of wine and mindlessly browse through Facebook vacation photos of someone you haven’t spoken to since high school while it’s cooking, drain. Toss with butter and cheese, and you’ve got a perfectly fine dinner that satisfies time and time again.

     • I’d like to send this to expired ciprofloxacin 500mg “An investor who sees a company listed on a website, they may logically assume that it’s not a scam,” said Barbara Roper, director of investor protection at the Consumer Federation of America. “It gives the companies an air of legitimacy they may not deserve.”

    • I quite like cooking slimtm callistemon viminalis PatentFreedom has inspected non-practicing entities (NPEs) or the companies that mainly exist to receive money from companies by means of using the patented technology they possess. The organisation has found that Apple has been targeted with 171 lawsuits from these NPEs ever since 2009. 24 of these lawsuits were filed in the first half of 2013. PatentFreedom has concluded that NPEs will keep targeting several large and high-profile companies quite persistently.

   • The United States cialis fedex overnight shipping “The current trajectory of the Highway Trust Fund is unsustainable,” the Congressional Budget Office said in a recent statement. “Starting in fiscal year 2015, the trust fund will have insufficient resources to meet all of its obligations, resulting in steadily accumulating shortfalls.”

  • Very funny pictures kamagra webmd “Not a week goes by without my office receiving reports of brutal violence and intimidation, police harassment and widespread discriminatory treatment affecting LGBT people around the world,” U.N. human rights chief Navi Pillay said.

   • Jonny was here vigrx plus vs prosolution The pair are now back together and Abi said: ‘The song I performed on the show that made Nicole cry was about when I was going through a break-up. In between the first audition in the room and the arena, that situation happened and that song was really raw. We’d been together just over a year. Everyone goes through heartbreak at some point in their life and that’s why I decided to sing that song because ultimately I want to relate to people.’

     • Are you a student? metabolism miracle recipes step 1 Those are legitimate questions, but the bigger question is, why are those distinctions more important when the jurors are female instead of male? Would a father of a teenager be more sympathetic to the prosecution than a man with no children? Would a man see his role as protector, and thus identify with a defendant who claims he felt he and the neighborhood were threatened?

    • I’d like to cancel a cheque salbutamol nebulizer for baby Authors Professor Frans de Waal and Dr Zanna Clay, from Yerkes National Primate Research Center at Emory University in Atlanta, said: “Young bonobos showed the same connection between the ability to regulate their own emotions and social competence, such as developing friendships and concern for others.

    • Recorded Delivery motrin orange liquid We love Amanda Holden's sophisticated Alice Olivia ivory top which is given a dose of luxe with an embellished Peter Pan collar. The delicate top with ruching puffs on the short sleeves and a collar that glistens from pearly baubled beads, is a playfully feminine and demure addition to her casual chic ensemble.

     • Would you like a receipt? tadalafil eg 5mg Overall, the Cadenza is a much more than fine effort that will surprise unsuspecting drivers and passengers alike. Literally the one thing I could seriously take issue with is that it isn’t “Buick quiet” inside, which actually is a thing these days. Then again, unless you live in a vacuum, few vehicles are.

   • I’ve been cut off bactrim f 160mg-800mg dosage New Zealand’s central bank held its benchmark cash ratesteady at 2.5 percent on Thursday, as markets had expected. Itsaid it expected to hold rates steady for the rest of the yearalthough it warned higher rates will be needed next year to copewith the expected growth of inflationary pressures from thehousing and building sectors.

    • This is the job description carnigen tropfen The official, speaking on condition of anonymity, said Kerry made clear that the U.S. government shutdown, now in its ninth day, and friction over the U.S. budget “is a moment in Washington politics and reaffirmed the President’s commitment to resolving the issue.”

   • I hate shopping effexor xr 225 mg capsules As an awe-struck youth, I met him and was suitably impressed by his mane of hair, loud shirts, bow ties, Astrakhan hat, cigars and rakishly parked big Rover. These same swaggering qualities made the Old Etonian Ian Fleming cringe, which is how the name Goldfinger joined Blofeld in the Bond universe of caricature villains. Certainly, Goldfinger had a reputation for being difficult, but the day after we met, I received a book inscribed, “To my dear friend, Stephen, with affection EG”. I liked him a lot.

   • I’d like to send this to methylprednisolone bluelight Sure, the 29-year-old righty wasn’t as dominant as Sanchez, Scherzer or Verlander had been — the other three had double-digit strikeouts and held the Red Sox hitless until at least the fifth inning, while Fister gave up a hit in the first and whiffed “only” seven in six innings. He also gave up two more hits than the other three had combined in 21 innings so far.

  • Directory enquiries winidrol reviews Gordon died of blood clots in her lungs a few days later. There was so much of a “silicone-like” substance in her buttocks that it spilled onto the floor and “all over the place” when a medical examiner cut into her during the autopsy, according to an investigator’s testimony from September.

   • I can’t get through at the moment online pharmacy services viagra Upon doing so, you will be taken into a Tardis. Once you are inside (imagine that, without even having to be in the movie set of Doctor Who, now how about that?), you are able to drool over an entire 360-degree view of an incredibly well rendered version of the Tardis’ interior which was brought to public consciousness thanks to the Doctor Who series. Don’t you wish that you have a personal Tardis of your own?

  • Other amount cymbalta 20 mg cost Aldon James was the subject of a lawsuit filed last September by New York Attorney General Eric Schneiderman, who alleged that James, his twin brother John and another club member, Steven Leitner, had taken possession of several apartments at the club and filled them with heaps of antiques and clothes, rendering them uninhabitable.

   • How long have you lived here? where can i watch prozac nation online for free “Nightline” was granted permission to spend 72 hours inside the clinic as its staff grappled with the fear of being shut down for violating a state law that requires its doctors to have admitting privileges at a local hospital — just the latest in an ever-growing list of regulations designed by state lawmakers, and supported by Mississippi Gov. Phil Bryant, to force the clinic to close.

     • I was made redundant two months ago norvasc product monograph canada Mr Hussey said, “This time of year with the weather we have had, a lot of people have lost their lives in the water, be it rivers, quarries and lakes. It is imperative that folk are aware of the dangers that can exist. There have been a number of similar tragedies in Tyrone in recent years particularly during warm weather.

 1. Are you a student? verapamilo inyectable donde comprar While having a curved screen is an interesting proposition for a phone, it does come with its own unique problems. For one, it will not sit properly on the table (though Samsung has designed around this by adding features that take advantage of this), and will likely create a slight bulge in your pocket due to the curve.

  • Would you like to leave a message? tylenol and codeine online To get the subjects’ creative juices flowing, they were asked to perform a series of basic mental tasks. For example, when investigating an individual’s imagination, the researchers might ask their participants to imagine the face of an owl placed on to the body of a turtle. This may seem like a relatively straightforward request; however, such a task requires the human brain to fabricate more complex figures, from their constituent parts, and make the final product emerge into the mind’s eye.

  • A few months xm radio viagra More than 4,500 factories have shut, swelling by hundreds of thousands the ranks of unemployed in a nation where two-fifths of people live on or around the poverty line. The official unemployment rate is about 13 percent but private analysts believe the actual rate is much higher.

 2. I’m at Liverpool University how to get nolvadex or clomid For example, at the University of California at Berkeley, afew students typically need gap coverage, as the universityrequires everyone to be insured, says public information officerKim Jarboe LaPean. It’s usually foreign students who come tocampus a few weeks before the academic year begins, and summerstudents who aren’t otherwise covered, she notes.

 3. Where do you come from? thermo drine pro biotech But a study found that men with high levels of omega-3 in their blood were at 43 per cent greater risk of prostate cancer than those with low concentrations, while less common aggressive “high-grade” tumours were 71 per cent more likely than in those not taking supplements.

 4. Could you ask him to call me? allegra d 12 hour Since three years are automatically shaved off to relieve prison overcrowding, Berlusconi effectively only needs to serve one year, and because of his age — Berlusconi turns 77 later this month — he can do that under home confinement or perform social services.

 5. Excellent work, Nice Design zyrtec make you sleepy Drug rehabs can take concrete steps to keep drugs out and must anticipate the risks addicts will take to feed their addictions, said Ben Levenson, CEO of Origins Recovery Centers, which has two gender-segregated drug rehab facilities on South Padre Island in Texas.

 6. I don’t like pubs plavix cost cvs Also being paid are President Obama, members of Congress and federal judges and justices, all of whom have constitutional duties. That means their pay doesn’t rely on the annual fights Congress has over funding the government.

 7. I’m on a course at the moment hazuki glasses reviews
  Coach Inc shares dropped 8.2 percent to $53.09 afterthe leather goods maker reported soft sales at its NorthAmerican stores and announced the departures of two moreexecutives. The stock was among the S&P 500’sbiggest percentage decliners.

 8. Your account’s overdrawn costo augmentin bustine Nowadays, Lauda lives a little outside Vienna. “Nothing fancy,” he says, shrugging. Does he ever get tempted to speed through suburbia? “No, but when I am stopped by the police if I go a little fast I always tell them I cannot help it, it’s in my blood. They either laugh or give me a hard time.” He laughs now; an easy, throaty chuckle.

 9. Would you like a receipt? iforce nutrition compete
  Since January, the island has been working with the WhiteHouse and Treasury Department on economic development. Lastweek, Puerto Rico Senate President Eduardo Bhatia said heexpects U.S. officials to soon announce some form of assistance,though likely not direct financial aid.

 10. Your account’s overdrawn kruidvat paracetamol zetpil Despite some key corporate earnings, traders held off onmaking big bets given the political uncertainty. Sellingaccelerated during the afternoon after Senator Richard Durbinsaid Senate negotiations had been suspended until House SpeakerJohn Boehner can work out a fiscal plan that can proceed in theHouse of Representatives.

 11. We’ve got a joint account testosterone enanthate cycle results reddit Such a productive and principled stand is made far more difficult by Obama’s tentative approach to the Syrian chemical-weapons program. He said “or else,” then approached the brink of a limited punitive attack, only to ask Congress for permission, then strike a shaky disarmament deal proposed by Russia’s Vladimir Putin.

 12. US dollars asti torino treno He said: “There’s nothing illegal about it because the baby’s name is not a trademark, but it would have been sensible for Kensington Palace to think about domain names. It’s about making sure the baby’s name is safe, because you can’t control the content of websites you don’t own.”

 13. I can’t get a signal kamagra pillen kopen kruidvat According to Carson, there were no defensive adjustments. Belichick did not say one thing. Carson was screaming “at the top of my lungs” so loudly that the offense on the other side of the partition couldn’t make any adjustments. And the Giants won, 13-10. It was, appropriately enough, Halloween again, when Carson chased those old ghosts out of Giants Stadium.

 14. I’m in my first year at university dermend moisturizing anti-itch lotion reviews With the volume turned down, the latest campaign advertisement from Anthony Weiner feels more like a hostage video. He looks tired and haggard, as if he has not slept or eaten properly for days. Mired in a scandal of his own making, the 48-year-old former congressman appears close to breaking point, a man at the end of his tether.

 15. What’s the current interest rate for personal loans? lipitor yan etkileri “Gravity,” however, is no ordinary sci-fi flight of fantasy — every single frame and movement had to be planned out before filming started to merge the CGI and live action seamlessly. Visual effects coordinator Tim Webber’s team referenced thousands of NASA photographs of the space shuttle and International Space Station down to every last nut and bolt.

 16. I’m training to be an engineer progesterone challenge test negative Your basic opening Nicklaus hole from the 1970s and ’80s, a distinct fade drive to a generous fairway, and then a short iron (when it opened it was a middle- to long-iron) into a well-bunkered green. The putting surfaces here are not expansive — on average 5,000 square feet. They demand precision, reward well-struck shots played from the fairway and don’t allow you to work the ball in from the side of the green surrounds. The bentgrass greens are groomed to within about one-tenth of an inch of their life, with Stimpmeter speeds around 13. It’s a matter of starting the ball on line and letting it roll out.

 17. I’m on work experience viagra patent expiration usa With World War II about to embroil the U.S., Randolph wanted black workers to benefit from the surge in public sector employment. But he needed Roosevelt to sign an executive order making it illegal for federal defense contractors to discriminate, or colored workers didn’t stand a chance.

 18. Do you have any exams coming up? discontinuing bupropion xl – Establish buffer zones. Dempsey said this option would use force to establish safe zones inside Syria where the opposition could train and organize while being protected from attack by government forces. He said the cost would be over a billion dollars a month and could improve opposition capabilities over time. But the zones could become targets for Syrian attack.

 19. I can’t get a dialling tone ibuprofeno generico bula The report, along with reported comments from the country’sPremier Li Keqiang and Vice Premier Zhang Gaoli, helped liftstock markets in Hong Kong and China in rising volumes. TheChina Enterprises Index of the top Chinese listings inHong Kong jumped more than 3 percent.

 20. Where did you go to university? can an 18 year old buy viagra Most opponents of the proposed U.S. military strike do not contest the administration’s view that the Syrian government gassed its own people on August 21. Their expressed concerns focus instead on the effectiveness and potential unintended consequences of a U.S. military response.

 21. I was born in Australia but grew up in England metagenics candibactin br side effects
  The resultant statistics, drawn from the society’s annual accounts, speak for themselves. The number of managers paid more than £60,000 doubled between 2008 and 2012. Employee numbers increased by 45 per cent in this period, but employment costs rose by 66 per cent. The current chief executive has a salary of more than £120,000 (the society does not publish the exact figure).

 22. I can’t stand football cloxacillin mims pedia Ash Ambirge, of Philadelphia, was glad to hear of Miami International Airport’s bid to join the pilot program. She and her husband, who is from Costa Rica, often fly through on their way back from San Jose. The lines are long and the experience unpleasant, she said in an email.

 23. Which team do you support? is there a generic for atarax Fear over these proposed primary challenges led to a collapse of common sense as Republicans backed into a suicidal government shutdown strategy in an attempt to get President Obama to defund or delay his signature health care reform law. This was always going to be a non-starter because Democrats control the Senate as well as the White House. But Cruz & Co raised millions around this base-pleasing fantasy, without a real strategy for success.

 24. A pension scheme 250 mg zoloft ocd “They would still have an issue with the impacts to sea turtles,” said Chuck Underwood, a spokesman for the U.S. Fish and Wildlife Service, one of several agencies that share responsibility for sea turtle protection. “That wouldn’t go away.”

 25. How many would you like? nutrition essentials probiotic walmart
  “They shouldn’t draw a lesson, that we haven’t struck, tothink we won’t strike Iran,” he told ABC television, disclosinghe had exchanged letters with Iran’s new president. “On theother hand, what they should draw from this lesson is that thereis the potential of resolving these issues diplomatically.”

 26. I’d like a phonecard, please allina patient assistance program I don’t know of Manziel plays Madden and chances are if you asked him he would tell you no regardless of the answer.  Today’s youth are obsessed with Madden and other video games and one of the largest parts of a video game is taunting.  In fact taunting gets so brazen that individuals will lash out into an all out verbal assault on each other simply to see who will back out when they have no comment.

 27. History smart pill box for elderly “The increase in risk is modest and is balanced by a lower risk of cardiovascular disease in taller people, so there is no reason for those of us who are tall to panic,” Willett, who was not involved in the study, said in an email. “Most importantly, research to understand the reason for the extra risk in taller people may lead us to new ways to prevent or treat cancer.”

 28. Thanks funny site piroxicam 20 mg ampullen 1. You can both pay, split the bill, and this is especially good to keep in mind if you are dating and for now want to keep the relationship on a friendship bases. However, in saying that, if it is a first date, then it is usually the man who pays, as he is the one who wants to take control.

 29. I was made redundant two months ago alli diet pill reviews side effects
  The scale of the challenge is significant. According to theLondon Stock Exchange, the 246 tech companies listed onBritain’s stock markets total $200 billion in capitalisation,compared with $3.2 trillion in the U.S. Meanwhile, investment inLondon-based tech groups is falling, due possibly to a loss ofappetite for the kind of consumer internet companies the citytends to produce. Some 24 London-based companies pulled in 62million pounds in the first quarter of 2013, less than half the151 million pounds raised by 29 companies in the final quarterof last year, research from market tracker Ascendant shows.

 30. I’d like to send this to anadrol 50 pret The atmosphere was highly structured and the punishments and the rules excessive. At 5 p.m., your parents picked you up, brought you home. You stayed in the house. If, for example, you were to see someone you knew en route from the car to your front door and they said “Hi,” you were to respond, “I’m in a drug rehab, I can’t talk to you.” If you said anything other than this, you had acquired “guilt” and you would have to “cop to it,” tell on yourself, or run the risk that someone else would, including your parents, who were trained to respect the rules of the program. You were required to make daily lists of your own and other peoples’ guilt to hand in each week.

 31. The line’s engaged buylaveaderm
  He spent those first six weeks at a training center in Madrid learning Spanish and how to be a missionary, his dad said. On Wednesday, Stephen Ward boarded the train from Madrid to head to the community where he was sent to serve: El Ferrol, a coastal city in northwest Spain.

 32. I’ll put her on pastillas vigrx plus precio colombia Verlander came into the playoffs with 12 innings and no earned in his last two starts, then threw seven more bagels at the A’s. So, we got 19 innings, ZERO earned runs, which, and I DON’T even need the calculator, is an ERA of 0.00. And you can add in THIRTY THREE K’s. That’s almost TWO K’s per inning.

 33. Free medical insurance uses of betnovate cream in hindi The study found that children who were overweight were 1.16 times more likely to develop asthma than children of a normal weight. Children who were moderately obese were 1.23 times more likely to develop the lung condition, while those who were extremely obese were 1.37 times more likely to develop it.

 34. I’m interested in yasminelle cena doz A team of French and Chinese researchers have managed to slow the speed of light to less than a billionth of its highest speed, in a move that could pave way for the development of new technologies in the field of remote sensing and measurement science.

 35. I was made redundant two months ago omega xl trinidad price The U.S. central bank is expected to trim its $85billion-a-month asset purchase programme at its Sept 17-18meeting, in a move seen as the beginning of the end forultra-loose monetary policy employed by major central banksaround the world.

 36. Who do you work for? is citalopram a benzo drug “In some instances, charging continued for a period of many months and indeed years after active monitoring ceased. This is a wholly indefensible and unacceptable state of affairs. The house will share my astonishment that two of the government’s biggest suppliers would seek to charge in this way.”

 37. Please call back later cialis tablet in hindi Boudreaux’s private attorney, Michael Pizzi, failed to immediately respond to calls from the media outlets. In its complaint, the SEC seeks unspecified financial damages against the city, which has a population of 413,892 people, as well as Boudreaux as an individual.

 38. Will I have to work on Saturdays? winstrol cena tabletki For the capsule, he has also collected all the newspapers from the day Prince George was born, the top ten albums, the bestselling novel One Day by David Nicholls, the Big Issue magazine and baby-sized England football and rugby kits.

 39. I’d like to open a personal account docetaxel side effects duration One of the main burglars was Mark Metcalfe, a cocksure Yorkshireman who had served his time and was determined – or so he claimed – to go straight. When his electronic tag was removed, his delight would have been touching had it not been so alarming. Yet he was, at times, rather articulate, comparing the thrill of burgling a house to opening a Christmas present, and saying that afterwards you “feel like He-Man”.

 40. I came here to study agovirin depot cena A rate spike would also gum up the credit market in Japan. Not only might people who planned to borrow and invest decide not to as rates rise, banks themselves will be hard hit. After all, banks in Japan are hugely exposed to fixed income generally and government bonds in specific. As prices of those bonds tumble, they may refrain from lending and might even need new capital.

 41. How do you spell that? bupropion sr 150 images Amgen Chief Executive Officer Bob Bradway, who took the helm of the Thousand Oaks, California-based company just over a year ago, has been able to keep investors happy with dividend increases and share repurchases. On the conference call, he said Amgen remained committed to raising its dividend over time after it completes the Onyx acquisition. He also said investors should not expect any significant share repurchases in 2014 or 2015.

 42. I went to allegra d discount card Like many villages in the Delta, where the mighty Irrawaddy splits into half a dozen arms before emptying into the sea, Kan Su West can only be reached by boat, a 1 ½-hour trip from the nearest major town through tangled mangrove swamps and along the innumerable waterways that crisscross the region.

 43. I’d like to open a personal account stromectol ivermectin 3mg Spot FX activity jumped 38 percent to $1 trillion a day, upfrom $730 billion in October. The daily turnover in FX swapsalso jumped to $1.1 trillion per day, from $938 billion inOctober, while FX options trading rose to $185 billion per day.

 44. Jonny was here segmentation b2b and b2c Harvard post-doctoral fellow Ben Urwand’s controversial book, “The Collaboration: Hollywood’s Pact with Hitler,” reveals how Nazi diplomats threatened to ban American-made movies from the German market if Hollywood didn’t follow orders. Major studios — including MGM, Paramount and 20th Century Fox — routinely folded to demands rather than lose money.

 45. Get a job rogaine side effects webmd Republican U.S. Senator Lindsey Graham said he introduced the amendment to try to get the attention of any country that might take in Snowden, not Russia in particular, although he noted Moscow has lined up against the United States on other issues, including the civil war in Syria.

 46. I’ll put him on sales celebrex They found their way out of the catch-22 when they observed how hair grows on mice and other rodents. Prof. Jahoda, one of the early founders of stem cell sciences, has been working on methods of harvesting, expanding and successfully transplanting rodent skin cells back into their skin for years.

 47. Excellent work, Nice Design ibuprofen apoteka “This represented gold which had been shipped to London by the Reichsbank. This time, before acting, the Bank of England referred the matter to the chancellor, who said that he would like the opinion of the law officers of the Crown.

 48. Insert your card benicar hct tab 40-25 mg The movie business is notorious for having unexpected successes and huge disappointments. Time Warner escaped the quarter without having a big box office bomb. But Disney warned late Tuesday that it would report a loss of up to $190 million in the current quarter due to its “Lone Ranger” box office flop.

 49. I came here to work tamoxifen-egis 20 mg cena “The Conjuring” was among four new releases tempting moviegoers this weekend. The newest animated offering, Fox’s “Turbo,” opened with $21.5 million, good for third place. Fox’s head of domestic distribution, Chris Aronson, characterized the opening as “a very promising start,” noting that the film won’t open in Europe until the fall.

 50. Languages how to wean off lexapro 5mg “The Alawite militias ambushed the men, who are Sunnis, when they arrived in a nearby town to try to start talks. They began to suspect the team was secretly working with the rebels, because Qameira was hit with a surprise attack last week, and many soldiers were killed,” one local resident told Reuters.

 51. I’m not sure naproxen gel uk “Guests circled the dance floor and sung along while cheering and Derek and Dean began taking guest’s hands and bringing them closer to join in. They were having a blast. Everyone was cheering and clapping along to the beat.”

 52. Could you ask her to call me? optimind wikipedia “This is the best chance we are going to get to keep the NSA from collecting the mass volume of phone records,” says Sina Khanifar, Taskforce’s founder. “Support in Congress up until now has been pretty mixed and just getting a bill on the floor has been pretty difficult. In the short term, this is the best we are going to get and people will either have to vote for or against it, and people will have to make a statement of where they stand on this issue and make it clear to voters.”

 53. We went to university together benadryl boots pharmacy “We need to create a new perception about farming – it’s not just about sitting in a tractor all day,” says NFU regional director Pamela Forbes. She believes the scheme could see hundreds of apprenticeships created over the next two years. “There’s a whole variety of jobs from food preparation to research and development to equipment design.”

 54. In tens, please (ten pound notes) met-rx bcaa 2200 para que sirve In preliminary action, Daniel Omielanczuk scored a third round knockout of Nandor Guelmino in a heavyweight bout. Alex “Bruce Leeroy” Caceres utilized superior striking to earn a split judges’ decision over Rolando Delorme. Michel Prazeres overcame a late surge by Jesse Ronson to win a split decision from the judges. And Canadian favorite John Makdessi knocked out Renee Forte with punches in the first round of their contest.

 55. How many weeks’ holiday a year are there? zofran zydis Some 800,000 to 1 million federal employees nationally are expected to be furloughed because of the shutdown. They will be required to suspend work-related activity, including checking email or using work-issued phones and laptops, until lawmakers break the political stalemate and pass a spending bill.

 56. Very Good Site cipralex 10 mg price Joint ownership of Hulu would give cable companies anInternet TV service on a national scale, which would benefit allthe operators, said Malone, speaking on the sidelines of theannual Allen & Co media conference in Sun Valley, Idaho.

 57. I want to make a withdrawal krople do oczu lotemax 0 5 “We hope that this makes clear that the United States of America will never stop in the effort to hold those accountable who conduct acts of terror,” Kerry said. “Members of al-Qaeda and other terrorist organizations literally can run but they can’t hide.”

 58. Best Site Good Work ibuprofen cream rx He added: “HTC has gone for quality all over this tremendous handset. From the bold move of including a camera that employs ‘fewer but better’ pixels, to the Beats Audio speakers and its killer feature that lush, 4.7-inch, full-HD screen.”

 59. Another year bactrim uk pharmacy Since assuming power in June, Mr Sharif's government has been trying to build a consensus on how to deal with militants. There appears to be a wider agreement on drawing the Pakistani Taliban into peace talks, but there is also the nagging reminder that such talks have not worked in the past. So how to make it different this time?

 60. Enter your PIN acivir 400 When U.S. Secretary of State John Kerry said Assad could avert U.S. military action by turning over “every single bit of his chemical weapons” to international control within a week, Russia quickly agreed.

 61. Would you like to leave a message? test x180 side effects “We are no way responsible for this. They attacked police, blasted homemade bombs targeting us, so we had to fire rubber bullets in self-defense,” he said. “He is unlucky that he lost balance when fleeing and hit a roadside vehicle.”

 62. Could you tell me the number for ? omeprazole cvs coupon “Definitely looking forward to it,” said Smith, who had surgery to repair his patellar tendon and a torn meniscus in his left knee in July. “Without a doubt, getting back out there with my guys and getting knocked around a little bit. Sometimes you need that. Doing stuff, one-on-zeroes, it gets frustrating because you look across court and you see the guys practicing and working hard. The camaraderie.

 63. How long have you lived here? steel amped af The indexes’ weekly performance was mixed. Late in thesession on Friday, the Dow Jones industrial average rose0.5 percent, the S&P added 0.2 percent and the Nasdaq fell 1.1 percent, pressured by selling in some of its bestperformers this year, including Netflix and TeslaMotors Inc.

 64. Did you go to university? what is the price of fortesta Still, 12.6% of black patients did not receive treatment, compared with 5.9% of whites. Black patients also had longer average times between diagnosis and treatment. Prior to diagnosis, many black patients also received less adequate primary care than white patients in the same demographic, the study says.

 65. Insert your card bactrim suspension generico The breakup of BPC in July and the decision by the mainplayer Uralkali OAO to pursue a volume-first strategyweakened potash prices and caused some buyers to delay newpurchases because of uncertainty. BPC was one of the world’s twobiggest potash trading companies, along with North America’sCanpotex Ltd – owned by Mosaic, Potash Corp of Saskatchewan Inc and Agrium Inc.

 66. I’ve just started at bula do tylenol 750 Whoever wins the election also faces serious economic challenges. Over the past six years, Honduras’ domestic debt has more than quadrupled to $2.9 billion. The fiscal deficit, which currently stands at 6 percent of the gross domestic product forecast for this year, is increasingly difficult to fund.

 67. What sort of music do you listen to? can i take tylenol and ibuprofen at same time A prominent conservative strategist allied with the evangelical movement tells me that both evangelicals and Tea Party activists remain doubtful about Christie. This is partly as a result of his praise for President Barack Obama because of the rapid federal response to Hurricane Sandy last year. Conservatives also raise questions about Christie’s commitment to specific conservative principles.

 68. perfect design thanks rip blend cycle results “This is a tremendous victory for home care aides, a workforce earning near-poverty wages while providing vital personal care and health-realted services to America’s elders and people living with disabilities,” said the Paraprofessional Healthcare Institute (PHI) in a statement. “We are pleased that the Obama administration has fulfilled its promise to treat home care workers with respect and fairness.”

 69. A Second Class stamp viagra pharmacy express It was unclear how long the shutdown would last and there was no clear plan to break the impasse. The Senate on Tuesday planned to recess until 9:30 a.m., at which time Democrats expect to formally reject the House of Representatives’ latest offer for funding the government.

 70. How much is a First Class stamp? physiotru physio flora cp
  “We have seen massive destruction of tens of thousands of acres of grass beds and deaths of brown pelicans, dolphins and manatees” Judah said. “If you remember last year we had 133 manatee deaths and let me tell you the worst is yet to come.” Judah believes Governor Scott should declare a state of emergency

 71. What part of do you come from? lcr health active stem capsules He must have asked her to show the world what kind of person she could be, the type of woman who can overcome anything, who won’t run when he shows how deeply flawed he is. After all, who among us is not deeply flawed? I mean, we can’t know for sure. But we can imagine. And our regard of Huma is all about imagining, isn’t it?

 72. Withdraw cash finasterida ultrafarma The veteran performer, who played at the Queen’s diamond jubilee concert outside Buckingham Palace last year, has been a household name for decades, scoring his first chart hit -  Tie Me Kangaroo Down, Sport – in 1960. In more recent years he has gained a cult status, performing at the Glastonbury festival several times.

 73. How many days will it take for the cheque to clear? ibuprofen maximum dose bnf Silver Lake and TPG Capital LP, which took Santa Clara, California-based Avaya private for $8.4 billion in 2007, held discussions with hardware and software giant Oracle in the first half of 2013 about a deal, but the talks fizzled in the last few months, the people said.

 74. Is this a temporary or permanent position? yohimbe bark fda * IBM is shaking up leadership of its growth-marketsunit, following disappointing third-quarter results thatprompted a critical internal email from CEO Virginia Rometty.She wrote that IBM’s strategy is correct, but criticized thecompany for failing to execute in sales of computer hardware aswell as in the growth markets unit, whose sales territoryincludes markets in Southeast Asia, Eastern Europe, the MiddleEast and Latin America. ()

 75. I read a lot viagra nn zarar varm Meanwhile the military coup of July 3 that ousted president Mohamed Mursi and the fact that BG is owed $1.3 billion by Egypt for domestic gas sales – up from $1.2 billion in the first quarter – have heightened the company’s anxiety about its future in the country.

 76. I work for a publishers rogaine 1 month results In a 2009 essay for the Mormon Times on the sanctity of wedlock between men and women, however, Card didn’t show much tolerance himself. He stated a spate of court decisions in California and Massachusetts at the time recognizing same-sex marriage “marks the end of democracy in America.

 77. Could you tell me the number for ? off road caravans victoria australia “These defendants, four of whom were licensed pharmacists, were entrusted to care for the sick. Instead, my office discovered that they betrayed the public trust, committed Medicaid fraud, and lined their pockets at the taxpayer’s expense,” Attorney General Eric Schneiderman said.

 78. I’m unemployed nexium control sans ordonnance Iran has been hit with several rounds of Security Council, U.S. and European Union sanctions for refusing to suspend its nuclear activities as demanded by the 15-nation council. Tehran rejects Western powers’ allegations that it is pursuing a nuclear weapons capability and insists its atomic ambitions are entirely peaceful.

 79. It’s OK differin gel 0.1 australia U.S. stocks fell for a third straight session overnight, as worries about the Federal Reserve’s policy outlook and another potential budget crisis in Washington overshadowed encouraging Chinese and euro zone data. Investors also digested mixed reports on U.S. manufacturing activity and the Chicago’s national activity index. The Dow and the tech-heavy Nasdaq eased about 0.3 percent each, while the S&P 500 dropped half a percent.

 80. Who do you work for? ostarine cardarine log A spokeswoman for BATS said on Tuesday the exchange operator invests heavily in proactive security technology, and has made some significant hires on the security side, though for competitive and security issues, she could not give more details.

 81. I was born in Australia but grew up in England dapoxetine 60 mg fiyat “What will the families of the victims think? This is trulydisappointing,” said Daniele Bocciolini, a lawyer for thevictims. “Schettino remains the only one on trial, but not theonly one at fault, in my opinion,” he told SkyTG24.

 82. How many more years do you have to go? nebivolol stada 5 mg shqip Some alternative funds will try to get a positive return each year, regardless of whether the stock market is having a good year or a bad year. These funds, which don’t try to beat the market but merely try to stay in the black at any given point, are called absolute return funds. They often operate by hedging, meaning they have both long and short positions in securities. Their short positions are designed to do well when their long positions fail, and vice-versa.

 83. I’m sorry, I didn’t catch your name paxil amitriptyline interactions With our kids school it’s a question of logistics- can the school physically manage to provide school dinners to all those children in terms of onsite catering (or reheating externally prepared meals) or even dealing with the sittings? It takes longer to have a school dinner than a packed lunch due to serving, and clearing up afterwards. Like a lot of schools ours has a couple of “bump” years with 2 classes due to the baby boom. Shared facilities are already stretched and somethings like PE suffer as they have to accommodate two extra classes.

 84. Have you got any qualifications? oral lamisil weight loss The system to calculate federal subsidies for the D.C.exchange was built by Curam Software, which IBM acquiredin 2011. In tests of complex family situations, the software wasgetting subsidies wrong 15 percent of the time, said exchangespokesman Richard Sorian.

 85. I’ve lost my bank card ibuprofen ointment uses Yankees president Randy Levine called it “sad” that Valentine would make those comments on the anniversary. “I think it’s sad on this day there should be any finger-pointing,” Levine said. “This is a day for prayer and remembrance. It’s well-documented that the New York Yankees at that time visited Ground Zero, the Armory, St. Vincent’s Hospital, the Javits Center and many other places. To this day, the organization continues to honor the responders, the heroes of 9/11, the victims and their families. This is a day to reflect, not a day to seek credit.”

 86. Looking for work where to purchase voltaren gel It’s essentially a massively multiplayer game, like World of Warcraft, but set in a modern city rather than a fantasy kingdom. Each time you play, you enter a server that is currently restricted to 16 players, but the entire universe is interconnected – there’s even a persistent economy and a stock market that changes dynamically based on what players all over the world spend their in-game cash on.

 87. Can I call you back? order glucophage xr The two worked independently in the late 1980s to identify individual proteins that mediate the process, and their development of genetically altered mice lacking these proteins was “an ambitious and high-risk approach,” Malenka says. Although “they weren’t setting out to understand any sort of disease,” their discoveries have helped unravel the genetic basis for neurological disorders such as Parkinson’s disease.

 88. We work together lisinopril 20 tablet But in the last four years, as the number of carriers shrunk, the industry has managed to turn a profit. Some analysts believe the government may be trying to extract more concessions from the airlines. After all, European anti-trust regulators gave the deal the green light after American and US Airways agreed to give up some of their takeoff and landing slots at London's Heathrow Airport.

 89. It’s a bad line valtrex 500mg price Meanwhile, dozens of other gunmen dressed in tribal police uniforms stopped the convoy of five buses at a security checkpoint about six kilometers (four miles) away after overpowering the nine policemen who were stationed there, said Abdul Waheed, deputy commissioner of Bolan district, where the attack took place.

 90. I’m interested in alfuzosin vs tamsulosin in bph Planning is the easy part. When you’re decades away from retirement, it’s easy to sit in front of your computer admiring a pretty spreadsheet full of projections, hypotheticals and assumptions. In our more ambitious moments, we may even crack open a Monte Carlo simulator, which I’m convinced was designed to make us feel much smarter than we really are.

 91. very best job maximum slim coffee kopen
  Edward Snowden began a third week in the transit zone of Moscow’s Cheremetievo Airport on Monday. Hypothetically, he could hop a flight to Venezuela en route to political asylum, with a helping hand from Cuba. It’s just not sure how a commercial airliner would make the crossing without possibly getting snagged by the long arm of the US. There isn’t a direct Moscow-Caracas flight; presumably, Snowden would go via Havana.

 92. We’re at university together darma smart cushion
  The publishers included Lagardere SCA’s Hachette Book Group Inc, News Corp’s HarperCollins Publishers LLC, Pearson Plc’s Penguin Group (USA) Inc, CBS Corp’s Simon & Schuster Inc and Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH’s Macmillan. All settled with U.S. regulators.

 93. I came here to study diclofenac sodium tablets ip hindi Many defense companies had long offered services thatincluded advising government agencies on programs on which thecompanies ended up bidding, creating conflicts of interest. Thatprompted the U.S. Congress to pass a law requiring theDepartment of Defense to tighten rules on potential conflicts.

 94. Can you put it on the scales, please? buy xenical pills “Now, we know that after a decade of conflict, the American people are tired of war,” Kerry said, speaking at the State Department. “Believe me, I am, too. But fatigue does not absolve us of our responsibility.”

 95. I’m doing an internship crestor zocor conversion Secretary of State John Kerry signed the International Arms Trade Treaty today at UN. The treaty took more than a month to negotiate and would regulate the international trade of conventional weapons to curb illegal arms and ammunition trafficking to organized crime, terrorists and militias.

 96. We’ve got a joint account klse tenaga dividend Obama is a liar and cannot be trusted. He loves the surveillance programs and will expand them every chance he gets. The only remedy is to completely eliminate the NSA. There is no reason for it except tyranny and oppression. It should go.

 97. Could you ask him to call me? zocor 10 mg cena Held on Oct. 12, 1963 – a week after the Los Angeles Dodgers swept the New York Yankees in the World Series – it would be the last baseball game ever played at the ramshackle Polo Grounds, which had housed the expansion Mets in their first two seasons while Shea Stadium was being built in Queens.

 98. How much were you paid in your last job? flucloxacilline met alcohol In at least one Texas bank and one Ohio credit union, 3D video banking is currently undergoing testing, according to TheFinancialBrand.com, a website for bank and credit union marketing executives. Three-dimensional video banking is similar to a consumer video conference with a bank representative – only in this case, the executive looks like a living, breathing person sitting across from you. Thanks to theater surround sound, the representative also sounds as if they’re in the same room. And since the consumer is interacting with a real person and not an automated hologram, the experience apparently isn’t much different than the real thing.

 99. I wanted to live abroad ramipril 2 5 mg wirkungsweise “I did not expect it to be this loaded with lionfish,” Green said. In less than half an hour, she tallied nearly three dozen lionfish in view across the stern of a steel freighter sunk in the 1980s as an artificial reef a few miles off South Florida. She could have continued counting, if the yellow submersible’s draining battery had not required a trip back to the ocean’s surface.

 100. Could I have a statement, please? risperdal copay card Sure, there have been bumps along the way — like when they couldn’t recover after the Plaxico Burress shooting in 2008, how they slept-walked through an embarrassing end of the 2009 season, or the heartless way they were blown out in Week 15 and 16 last year. But for the most part, Coughlin has always managed to keep his teams focused. And he usually gets every ounce of production out of whoever is on the field.

 101. I’d like to send this letter by seroquel 150 mg b.d “I think sometimes there’s something very British in our culture where we don’t talk about money, and I think that holds women back. If they realised they were earning significantly less than male colleagues at a similar level, that might be the catalyst they need to ask for a pay rise.”

 102. Have you got a telephone directory? filme caravana da coragem 1984 completo dublado Some insurance carriers are already forgoing platinum, says Gary Claxton, a vice president of the Kaiser Family Foundation, one of the leading groups studying healthcare reform. On the other end, there is already lobbying for a level below bronze – the “lead” level, as Claxton jokes – which would cover just 50 percent of costs, compared with 60 percent for bronze.

 103. Can you put it on the scales, please? celexa 20 mg weight loss At another club, I phoned the chairman at home. It was forbidden to do that, but I felt I had no other choice. The chairman was very understanding, but the manager called me into his office the next day and told me I was out of order.

 104. I stay at home and look after the children effexor xr 75mg uses The idea of the former “Hannah Montana” star becoming a muse for rap stars seems odd to some, but Mike WiLL Made-It, who executive produced “Bangerz,” said the singer has struck a chord with rappers because she isn’t following in the footsteps of pop stars like Katy Perry but creating her own bold path.

 105. Best Site Good Work cialis expiration date Paradoxically, this may be a blessing. The 25 years of growth that started in the early 1980s was fuelled by a big increase in the labour force as women increasingly chose to work. A surge of workers in their 60s and early 70s could have a similar economic impact. This new reservoir of local talent will be a boon for domestic entrepreneurs and a magnet for foreign businesses.

 106. A few months blue zeus viagra review
  FIFA 14 has scored its most important goal before even heading onto the next-gen pitch. EA Canada’s handshake with Microsoft ensures anyone who purchases the Xbox One Day One Edition will receive a digital version of the football sim, while those trading in their current generation copy at GAME can make the transition for the enticing sum of £10.

 107. Another year bactrim 400-80 mg tablet “The locations of most of the scientific research centers in Syria and the storage facilities are known and under surveillance, thus, he [Assad] will give up those centers and facilities for sure without lying. That said however, Bashar al-Assad will not give up the chemical stockpile,” he said.

 108. I’d like to open an account where to buy urinozinc in canada Sent right to the front by jockey Shaun Bridgmohan, the gray colt battled early with Hollywood Talent through quick fractions of :22.40 and :45.31 for the half-mile before opening up on them through the lane to prevail by 51/4 lengths after running the six furlongs in 1.11:06. He paid $16.40 to win in remaining undefeated from two starts, having broken his maiden at Belmont on June 19.

 109. Cool site goodluck 🙂 pfizer genotropin fake
  The lawsuit says Williams’ direct supervisor had previously worked for Tenet in South Carolina. The lawsuit alleges that Tenet used a similar scheme in a number of its hospitals, including Atlanta Medical Center, four others in Georgia and Hilton Head Hospital in Hilton Head, S.C.

 110. I’m training to be an engineer winstrol injection for sale uk “Additionally, as the newest high adventure base of the BSA, The Summit is a fun but physically demanding facility with numerous high-adventure activities, including kayaking, rock climbing, bouldering, skateboarding, BMX, and various other activities,” Smith’s statement to ABC News said.

 111. Is this a temporary or permanent position? what is nizagara tablets used for Judicial sources say Mursi is likely to be charged, possibly for corruption or links to violence. Prosecutors are also looking again at an old case from 2011 when Mursi and other Brotherhood leaders escaped from prison after being detained during anti-Mubarak protests.

 112. Directory enquiries ciprovet precio Three weeks later Turner and I speak for a final time. He is on the phone in an SUV in New York, being ferried between American press engagements. He sounds dog-tired, and not just because he is working his way through Crime and Punishment (‘I’ve got to catch up on the classics sooner or later,’ he says in his slightly ironic, deflective manner). Arctic Monkeys have finished their summer shows and have just had a few days’ break in LA. Next they will fly back to Britain, where they will start ‘figuring out how to play’ songs from AM in advance of a heavy international autumn and winter concert schedule, including a sold-out British arena tour in October.

 113. How would you like the money? triple powerzen gold 1400 mg
  “It’s a different story if we have all our guys,” said Robinson Cano, who could be playing his final home game as a Yankee Thursday as he is headed for free agency. “At the same time, you don’t have to look for excuses because it was close. There’s nothing else you can do. We’re not going to blame anybody. We lose as a team. We’ll prepare ourselves for next season.”

 114. I can’t get a signal saba ace g2 review “Consumers are increasingly aware of these prices differences. It’s become a very hot (topic) and is really common knowledge at this point,” said James Button, Shanghai-based senior manager at SmithStreetSolutions. “But branded coffee is something people are treating as a luxury and they are willing to pay for that luxury experience.”

 115. I’m doing a phd in chemistry buy propranolol 10 mg “North Korea always wanted to link resuming Mt. Kumgan tours with resumption of separate family reunions, but the South Korean government has been passive on Mt. Kumgang,” North Korea studies professor Kim Yong-hyun at Dongguk University in Seoul told South Korean news channel, YTN. “The postponement this time is about the same motive.”

 116. I was born in Australia but grew up in England rizatriptan 10 mg reviews Without citing its sources, the Corriere della Sera daily said that Letta had informed Angelino Alfano, the deputy prime minister and party secretary of Forza Italia: “Angelino, if this mess keeps up, I could resign from here.”

 117. Could you tell me the number for ? murad resurgence rapid collagen infusion review
  Still, the specter of silent, underwater killers continues to fascinate the masses. Suspicion for California surfer Brandon Beaver’s death in May quickly focused on a shark attack until an autopsy determined he’d killed himself. The story of a blood-thirsty super shark in the novel ‘Jaws’ became a breakout hit when the same-named movie was released in 1975. And millions will tune into the Discovery Channel’s Shark Week, which kicked off Sunday.

 118. Could I take your name and number, please? how do i get ataraxia “It worked out really well for us,” said Dominic Scianna, vice president for media relations at St. John’s, talking about the change in 1994. “Initially, there were some who wondered why we were going away from Redmen. And there are always some in the old guard. But Red Storm has bonded with the younger generation. It’s been very good and very positive.”

 119. I’m in a band tamsulosin teva pil PRDC bonds were often structured to carry a high coupon for the first year. After that the coupon was determined by the rate of the yen. A knockout clause was typically set so that the bonds would be redeemed if the yen weakened past a certain threshold against the dollar or the Australian dollar.

 120. I’d like to take the job prednisone 10 mg tablet uses in hindi Jim Kennedy has been leading the charge on behalf of the Union of Construction, Allied Trades and Technicians against blacklisting in the industry; this is where people are barred from getting jobs because of their trade union activity. He revealed to Parliament that public money had been used by companies during the Olympics to carry out checks on blacklisted workers, leading Chuka Umunna to call for this to be looked at. His lobbying seems to have worked, as Wales has become the first UK country to stop the practice.

 121. this post is fantastic medis.co.za Under terms of the settlement, Briad agreed not to contest charges that eight of its restaurants were selling customers cheap substitutes in place of premium alcohol. It also agreed to employ a state-appointed monitor through June 14 to ensure its restaurants and employees are in compliance.

 122. I enjoy travelling olanzapine dosage for ocd He said: “I’m disappointed with the BBC’S coverage on the royal christening which is an important occasion in the life of the nation. The monarchy is a cherished institution in this country. It attracts more support than almost any other aspect of our national political life.

 123. Do you like it here? use of medicine megalis 20 “The Fed tapering theme continues. Yesterday’s Fed minutesreinforced expectations that the Fed will taper its quantitativeeasing program in September and today’s jobless claims didn’treally change that,” said Greg Moore, a currency strategist atTD Securities in Toronto.

 124. I’m not working at the moment doxycycline for urinary tract infection dosage Previously, only Uranus and Neptune were believed to have internal conditions conducive to diamond formation. Now, the study’s authors say, for the first time there is similar evidence for Jupiter and Saturn. While solid diamonds could exist in these planets’ outer cores, liquid diamond would be found deeper in their interiors because temperatures would be so high.

 125. I’d like to cancel a cheque sulfameth/trimethoprim 800/160 mg The Moscow-Havana flight goes over Europe and the US, which could cause complications. Some European countries refused to allow Bolivia's President Evo Morales to fly through their airspace on his way home from Moscow last week because of suspicions that Snowden was on his plane.

 126. Have you got any experience? ashwagandha root costco Interestingly, Spain, where the banking industry had to be bailed out by the EU in 2012, had the highest average pay of any EU country in 2011. Senior bankers there earned 2.44 million euros – but that figure represents the pay of just 124 individuals.

 127. How many weeks’ holiday a year are there? how to store coumadin He said the U.S. should try to covertly arm “selected rebel groups” in Syria, but not with surface-to-air missiles. The U.S. should also push for Assad to be labeled a war criminal, for warrants to be issued for his arrest and for a seizure of his family’s assets abroad, Gates said.

 128. Do you know the address? primidone moa Long-term interest rates have risen by more than a full percentage point over the last three months on the view that the Fed will soon start trimming the $85 billion in monthly bond purchases that it has been making to keep borrowing costs low and stimulate the economy.

 129. Will I have to work shifts? voltarol spc If your local authority receives a complaint and it is satisfied that unreasonable levels of noise are being emitted , it can serve an abatement notice to stop the renovation. It may also restrict the times you can work.

 130. I’d like to apply for this job amitriptyline vs prozac for dogs On one side stood the Muslim Brotherhood and allied Salafis as well as representatives from cities that had sacrificed the most blood and treasure during the civil war. These hardliners were pushing for an ongoing revolution to uproot just about all of those who played a role in the former regime. In the opposite camp stood the National Forces Alliance. They are sometimes called “liberals,” which critics would say is misleading.

 131. Not available at the moment oxyanabolic Manhattan District Attorney Cyrus Vance said the focusof the Bonanno crew was to make money through illegal activities that includedextortion, loansharking, gambling, drug dealing and possession of firearmseither for use or sale.

 132. Not available at the moment does 8fit cost money This time, Verlander didn’t allow a baserunner until Josh Reddick drew a one-out walk in the sixth — but the no-hit bid remained until Cespedes’ single the next inning. The hardest hit ball was a fly to the center field warning track by Stephen Vogt in the sixth.

 133. Recorded Delivery megalis with alcohol To win the division, the boys in blue need to cut down on the errors and avoid the injury bug. Almost every key contributor for the Dodgers has been injured, excluding Clayton Kershaw. The recent winning trend comes in direct correlation to the team’s least amount of impactful DL stints.

 134. I’m on a course at the moment clotrimazole ringworm cats Growth may rebound to an annual rate of 2.5 percent to 3 percent in the current October-December quarter. But that forecast were made before this week’s impasse that shuttered the government. The shutdown could shave about 0.15 percentage points from the fourth quarter figure for each week it lasts.

 135. We’ve got a joint account cialis forum experience This America’s Cup has even inspired innovation in academics, where Jan-Michael Ross and Dmitry Sharapov, professors at the Imperial College Business School in London, are seeking to use publicly available race data from the preliminary America’s Cup World Series, sailed on the smaller AC45 catamarans, to illustrate how tactical decisions on the water can be used in business situations, especially in winner-take-all-competitions.

 136. Until August vital strength whey review Chief Financial Officer Amy Hood explained that Microsoft would start reporting quarterly financial data in five new blocks based around themes rather than products such as Windows or Office. Hood said the new reporting structure – which essentially separates consumer and commercial business, and then divides revenue streams between hardware and software licensing – would begin at its next earnings in October, and was aimed at giving more insight into the company’s economic approach.

 137. Could I have a statement, please? will prilosec cause dry mouth On Thursday, the DEP said the deaths appear to be linked to a natural disease cycle, not water-quality issues, spokesman Larry Hajna said. The agency’s Division of Fish and Wildlife will help the stranding center as best it can by providing boats and other assistance, Hajna said. Of the dolphins that had died, 20 were Atlantic Bottlenose dolphins and one was a common dolphin, the DEP said in a news release.

 138. I didn’t go to university levonorgestrel ethinyl estradiol missed dose  EE today launches a new strategy and services to acquire more City-based business customers by introducing a range of new services, such as Mobile Voice Recording, the UK’s first network-integrated service that fully complies with FCA mobile trading regulations, and BlackBerry Enterprise Service 10 Regulated-level for high security mobility management.

 139. Very funny pictures stromectol piller “We had no reason to expect twins, although we had not ruled them out,” said Dwight Lawson, deputy director of Zoo Atlanta, adding that pandas regularly give birth to twins. “On the few ultrasound images that Mom actually cooperated with, we only saw one developing fetus.”

 140. Have you read any good books lately? bookshop artane castle The female-centric energy in the new version of “Carrie” stands apart from so many other entries in the horror genre. But what’s most surprising in Kimberly Peirce’s slight, unessential but still effective remake is that the psychic explosion still burns.

 141. Very funny pictures actron 600 es ibuprofeno The World Health Organization (WHO) has not recommended any MERS-related travel restrictions, but has asked countries to monitor unusual respiratory infection patterns. The first recorded MERS death was in June last year in Saudi Arabia which, reported two more deaths on Sunday, bringing the number of deadly cases to 38 in the Kingdom.

 142. A staff restaurant finasteride cinfa comprar Fans can get their hands, or feet, on a pair by sharing their favorite Fenway Park memory — be it a photo or a few sentences — on L.L. Bean’s Facebook page or by using the #FenwayBeanBoots hashtag to enter on Twitter or Instagram. The winners will be selected at random — your photos or messages simply serve as a contest entry form, or sorts — and the deadline to enter is Oct. 20 .

 143. How do you do? prezzo confido axa “Behind closed doors, while Germany will certainly pushFrance on reform and (budget) consolidation, France will begiven more time and flexibility,” said Christian Odendahl, chiefeconomist at the London-based Centre for European Reform (CER).

 144. I study here zofran coupons or discounts Visitors to Kelling Heath have a choice between woodland lodges, of which there are only a handful, all of them newly constructed, and static caravans (or “luxury holiday homes”, as they are described in the brochure) which come in various sizes and make up the bulk of the accommodation. You can also camp, or park a touring caravan.

 145. Lost credit card motrin de 0 a 6 meses Obama should consider former Treasury Secretary, Paul O’Neill, for Fed Chairman.  Until his untimely firing for outspoken independence and disagreement with the administration’s ultimately, ruinous economic policies, O’Neill was one of the best Treasury Secretaries ever.  Although he has no financial background to speak of, or more importantly, ties to the financial community (unlike their shills, Summers, Bernanke and Greenspan) he would promulgate economic policies that would benefit the country as a whole rather than the 400 or so monsters who actually own the country.

 146. I’d like to change some money keybiotics coupon Two industry sources said a settlement over the trades couldcome as early as mid-morning on Tuesday. The bank is expected topay around $400 million to end the investigation and thesettlement could include other payments, according to reportsand an industry source.

 147. I read a lot where can i find lamisil cream In the history of the US civil rights movement it is remembered as “the stand in the schoolhouse door” – when James Hood was admitted to the University of Alabama in June 1963 after a charged confrontation pitting the Kennedy administration against the South’s most redoubtable champion of segregation, George Wallace.

 148. I’m retired mushroom coffee tea Microsoft is currently rolling out its second major update to Windows Phone 8 – General Distribution Release 2 (GDR2) – but it brings few high-impact features, and certainly none that will make the platform more compelling to potential buyers. GDR3 is expected to arrive later this year, but is likewise believed to bring relatively little in terms of new features, with its focus being on adding OS support for 1080p displays and quad-core processors.

 149. What’s the interest rate on this account? eunisses hernandez Assuming a successful showing, sentiment “will become better balanced” between enterprise and consumer companies, says George Zachary, a partner at Charles River Ventures and an early investor in Twitter. Improving confidence about their finances and rising employment among consumers should help too.

 150. How do you do? serogen sp
  At 25, young, good-looking and almost hideously successful, Jack is a child of the late Thatcher era, apparently conceived on the night of the Great Storm of 1987. At 73, Michael is older than Vince Cable and has sometimes been mistaken for his eldest son’s granddad. You might think they’d have relatively little in common but their partnership represents a triumph over received wisdom, of love, DNA and eternal schoolboy mischief.

 151. I’d like to cancel this standing order flurbiprofene pensa 0 25 spray Illinois is one of 11 states to have open birth certificates and one of nine to have unsealed them since 1999, according to the American Adoption Congress. And because of its size, the Prairie State has seen more adoptees get those papers than most. Still, the 8,800 is only 2.5 percent of the 350,000 Illinois adoptees’ records that were sealed beginning in 1946.

 152. Could I order a new chequebook, please? ceftinex 300 mg md Chase Sapphire Preferred, for example, gives you 40,000 bonus points if you spend $3,000 in the first three months, up from $2,000 a few years ago. Banks are increasingly offering awards in rotating categories too, to lure you to use your card more.

 153. We’ll need to take up references buy viagra online 100mg But Wells, the No. 4 U.S. bank by assets, has some 90businesses, ranging from credit cards to small business loans,that will benefit as the economy improves, the bank’s topexecutives said on Friday. The mortgage operations contributedjust 13 percent of the bank’s more than $21 billion of revenuesin the latest quarter.

 154. I’m in a band side effects for clarinex But eight months since the outbreak was first declared, some still do not believe Ebola is a real disease, and health teams trying to trace new potential cases are still being refused entry to some villages, says the BBC's Tulip Mazumdar, who recently visited the Guinea village where the outbreak began.

 155. It’s serious felodipine Panmure Gordon’s pretax profit from continuing operationsplummeted 84 percent to 335,000 pounds ($537,100) in the sixmonths ended June, hit by administrative costs associated with areorganisation programme it undertook last year.

 156. I stay at home and look after the children 100mg anavar results “The level of detail underpinning the planned Contracts is not yet enough to allow SSE to determine whether the balance between risk and reward for investing in low carbon electricity generation in the future will be the right one,” said the company in a statement.

 157. I’d like to send this to levofloxacin stada 500 mg filmtabletten Faure and Cuban will describe their versions of the call to the jury of 10 citizens from the Dallas area. Faure and Cuban agree that the stock offering would instantly dilute and reduce the value of Cuban’s stock as ownership would spread among additional investors, and they agree that Cuban was not happy about it. But after that initial agreement, they offer different stories.

 158. I’d like to apply for this job intimax 100 tablets uk review
  Now, a shot across the bow is a warning. Its purpose is to say: Cease and desist, or the next shot will sink you. But Obama has already told the world — and Bashar aAssad in particular — that there will be no next shot. He has insisted time and again that the operation will be finite and highly limited. Take the shot, kill some fish, go home.

 159. What are the hours of work? priligy 30 mg controindicazioni The Cincinnati Zoo has been a pioneer in captive breeding of the rhino species, producing the first three born in captivity in modern times. Its conservationists this month brought back the youngest, 6-year-old Harapan, from the Los Angeles Zoo and soon will try to have him mate with the zoo’s female — his biological sister — 8-year-old Suci.

 160. I’d like to pay this cheque in, please comprar superdrol But a detailed evaluation of the 60,000-piece collection is part of a broad review of city assets, including its water and sewage department, Coleman A. Young International Airport and the Detroit-Windsor Tunnel, he said.