5. Поліпшення функціонально-технологічних властивостей м’ясної сировини

При переробці м’ясної сировини з недостатньо вираженими функціональними властивостями або пониженим вмістом м’язової тканини вводять харчові добавки, здатні покращувати властивості білково-жирової системи. Харчові добавки (адитиви) — природні, ідентичні природнім або штучно синтезовані речовини, які додають у їжу як інгредієнт з технологічних міркувань: подовжити термін зберігання (консерванти), перетворити їжу в відношенні кольорусмаку (щоб зберегти і підвищити смак), текстуриконсистенції, зовнішнього вигляду. Звичайно до харчових добавок не відносять речовини, які підвищують харчову цінність продуктів  харчування: вітамінимікроелементиамінокислоти. Деякі добавки використовувались протягом століть, наприклад, для збереження їжі — оцетсіль (соління бекону, м’яса, риби і ін.), або використання діоксиду сірки в деяких винах (E220). З появою оброблених харчових продуктів у другій половині 20-го століття було введено багато інших добавок, як природного, так і штучного походження. Станом на 2010 рік відомо більш 2800 найменувань харчових добавок. Одне з головних достоїнств вживання покращувачів функціональних властивостей – істотне підвищення економічних показників виробництва в результаті зниження вартості початкової сировини і збільшення рентабельності виробництва продукції. При цьому підвищується можливість найраціональнішого використання м’ясної сировини перш за все зниженої сортності, скорочення втрат при технологічній обробці. Функціональні добавки (ФД), що використовуються у м’ясній промисловості, повинні відповідати певним вимогам. За характером дії на зв’язуючи властивості білків м’яса добавки можуть: підвищувати їх за рахунок фізико-хімічної активації (фосфати, цитрати і ін.); не впливати, а самі проявляти ці властивості (крохмаль, пектин, каррагенани, білкові препарати і ін.).

Фосфатні добавки. Вони широко використовуються при виробництві м’ясопродуктів і є натрієвими і калієвими солями ортофосфорної кислоти, пірофосфорної, триполіфосфорної і гексаметафосфорної кислот.

Фосфатні добавки багатофункціональні. Вони підвищують здатність м’язових білків зв’язувати воду і жир, тим самим покращують соковитість, ніжність і вихід продукту; покращують емульгуючу здатність; регулюють рН; збільшують окислювальну стійкість ліпідів, тобто є антиокислювачами. Проте фосфати відрізняються один від одного ступенем дії на жир, білки м’яса. Багато в чому це залежить від величини рН 1 % розчину солей. По ньому визначають напрям їх використовування і класифікують на кислі, нейтральні і лужні.

Кислі солі (рН нижче 5,8) негативно впливають на гідратацію білкових речовин через зниження рН м’ясної системи і наближення її до ізоелектричної точки. Їх використовують, як правило, для розм’якшення і набухання з’єднувальних білків, наприклад, свинячої шкірки. Кислі фосфати покращують умови кольороутворення

Нейтральні – недостатньо ефективні, але здатні уповільнити процеси окислення ліпідів.

Лужні фосфати підвищують водоутримуючу і емульгуючу здатність білків м’язової тканини, проте можуть надавати мильний присмак, погіршувати колір продукту і створювати сприятливі умови для розвитку небажаної мікрофлори. У зв’язку з цим доцільне вживання сумішей з кислих, нейтральних і лужних фосфатів, які, покращуючи функціональні властивості м’яса, не підвищували б рН готового продукту більш ніж до 6,5 і не змінювали його органолептичних властивостей.

Особливо ефективне використання фосфатів при переробці мороженого і худого м’яса.

Структурорегулюючі добавки із зв’язуючими властивостями.  Ці добавки застосовують для поліпшення структури, зниження вмісту небажаної вільної вологи, яку не вдалося зв’язати білками м’яса, а також для посилення емульгуючих, желюючих, зв’язуючих властивостей м’ясних систем. Використовування цих добавок дозволяє скоротити втрати при тепловій обробці і підвищити вихід готового продукту.

Асортимент зв’язуючих добавок широкий і постійно поповнюється завдяки пошуку нових джерел отримання і модифікації відомих. Основні види зв’язуючих добавок, що використовуються в м’ясній промисловості, показані на рисунку 3.

Рисунок 3 – Основні види зв’язуючих добавок

Білкові добавки.

Рослинні білкові добавки широко застосовуються як регулятори харчової цінності і замінників м’яса. Так, широке розповсюдження вони знайшли завдяки своїм високим функціональним властивостям, що дозволяють підвищити економічну ефективність їх використання.

Функціональні властивості цих добавок залежать від хімічного складу рослин і способів їх обробки. В рослинах, окрім білка, містяться речовини небілкової природи (вуглеводи, жири, клітковина), які погіршують функціональність добавок. Тому в практиці набуло популярність попереднє виділення (ізолювання) білкових компонентів і їх концентрація. Відомі технології отримання борошна, концентратів, ізолятів з рослинних джерел. Найбільше поширення набули соєві білкові продукти. Заслуговують уваги також і концентрати і ізоляти з соняшнику, ріпаку, квасолі, гороху, чечевиці.

Для активізації функціональних властивостей рослинної сировини використовують різні способи дії – фізичні, хімічні, біохімічні. Найбільше поширення набула екструзійна обробка зернової сировини.

Рослинні білкові препарати, як правило, характеризуються високою вологозв’язуючою, емульгуючою здатністю утворювати стійкі гелі і емульсії, диспергуванням і адсорбцією жиру. Вони діють аналогічно структуроутворюючим м’язовим білкам. Білкові молекули рослинних препаратів здатні адсорбувати воду і достатньо міцно її утримувати. Здібність рослинних білків до гелеутворення, як до холодного, так і до гарячого (нагріваючи при 100 °С) виконує особливо важливу роль в технологічній практиці, позитивно впливаючи на консистенцію і вихід м’ясопродуктів. Емульгуююча дія рослинних білків пов’язана з тим, що вони знижують поверхневий натяг і збираються на поверхні розділу фаз жир – вода, стабілізуючи емульсії. Зв’язуючі властивості добавок залежать від зовнішніх чинників – температури, рН середовища, іонної сили і інших. У зв’язку з цим для кожного виду білкового препарату повинні бути встановлені оптимальні умови розчинності, гідратації, гелеутворення, емульгування. На їх підставі визначають способи підготовки і внесення добавок в м’ясну сировину.

Оцінка зв’язуючих добавок повинна проводитися не тільки за їх функціональними властивостями, але і за органолептичними показниками: смаком і запахом, впливом на колір і консистенцію готових виробів. При використовуванні добавок з нейтральним смаком і запахом рекомендують збільшувати масову частку спецій і стабілізаторів забарвлення.

Білкові добавки тваринного походження. Молочно-білкові препарати одержують із знежиреного молока або сироватки, видаляючи воду, мінеральні речовини, лактозу при одночасній концентрації білків. Можна використовувати і молочні продукти в свіжому вигляді (молочний відвійок, вершки, знежирене молоко).

Більшість молочно-білкових препаратів містить водорозчинні білки (лактоальбуміни і лактоглобуліни) і мають високу водозв’язуючу і піноутворюючу здатність. На водозв’язуючу здатність молочно-білкових препаратів впливає спосіб їх отримання, хімічний склад, наявність солей, величина рН. Водозв’язуюча здатність сухого знежиреного молока складає 58 %, казеїну – 70 %, казєїнату натрію – 270%.

Сухе незбиране і знежирене молоко, сухий білковий концентрат з підсирної сироватки володіють вираженою емульгуючою здатністю, при нагріванні утворюють гелі. Кухонна сіль дещо знижує емульгуючу здатність, але зміцнює гель, не впливаючи на розчинність і набухаємість.

Казєїнат натрію має високу емульгуючу і водозв’язуючу здатність, добре розчиняється при рН 7,0. Присутність солей підвищує стабільність емульсій з казєїнатом натрію, але не впливає на розчинність. Цей препарат не може утворювати гелі, проте сприяє формуванню міцніших структур водорозчинних м’язових білків.

Молочно-білкові препарати:

 • сухе цільне і знежирене молоко;
 • сироваткові білкові концентрати;
 • казєїнат натрію;
 • харчовий казеїн;
 • харчовий альбумін.

Розчинні низькокальцієві коприцепітати на відміну від нерозчинних мають хороші водозв’язуючу і емульгуючу здібності і кращий смак. Емульгуючі властивості розчинних молочних препаратів пояснюються наявністю природного емульгатора лецитину.

У технології м’ясопродуктів молочно-білкові препарати застосовують не тільки для оптимізації функціональних характеристик, але і для підвищення харчової і біологічної цінності готових виробів.

Кров і кров’яні продукти. Кров застосовується у всіх формах у виробництві ковбас, зельців, холодців, консервів, дитячих продуктів з антианемічним ефектом. Вона надає комплексну дію: підвищує якість, біологічну цінність і вихід готових виробів, стабілізує колір м’ясних продуктів.

Висока функціональність крові і препаратів з неї – плазми, сироватки і ін. обумовлена їх білковим складом. Альбуміни легко взаємодіють з іншими білками, ліпідами і вуглеводами, мають високу водозв’язуючу здатність. Глобуліни – хороші емульгатори.

Всі білки плазми крові здатні утворювати гелі при нагріванні. При цьому фібріногени мають виражену гелеутворюючу здатність, переходячи у фібрин під впливом ряду чинників (зсув рН до ізоелектричної точки, наявність іонів Са²+) і утворюючи просторовий каркас.

Найбільше розповсюдження одержало вживання плазми крові при виробництві емульгованих м’ясопродуктів.

Колаген і желатин. Колагеновмісна сировина тваринного походження (шкірка, жилки, м’ясна обрізь, субпродукти другої категорії) широко використовується в технології м’ясопродуктів. Колаген в нативному вигляді має високу механічну міцність і нерозчинний у воді, проте при тривалій витримці у воді сильно набухає, його маса збільшується в 1,5-2 рази.

При подрібненні і під впливом термообробки колаген добре гідролізується. При цьому утворюються глютин і желатози, які володіють водозв’язуючою і студнеутворюючою здатністю, що дозволяє частково стабілізувати властивості готових м’ясних виробів. Жиропоглинальна здатність колагену низька. Ступінь гідратації колагену підвищується при рН 5, 7.

 Функціональні властивості білків крові:

 Функціональна дія желатину:

 • водозв’язування;
 • гелеутворення;
 • емульгування і стабілізація емульсій.

Желатин використовують для стабілізації структури переважно при виробництві делікатесних м’ясних продуктів і пастеризованих консервів.

Желатин (фр. gelatine, від лат. gelātus «заморожений») — білковий продукт тваринного походження, який являє собою суміш лінійних поліпептидів з різною молекулярною масою; продукт денатурації колагенугідролізований колаген. Желатином є білкова желейна речовина, похідна колагену, фібрилярний білок сполучної тканини тварин. Складається з гліцинупроліну і оксипроліну. Отримують виварюванням (тривалим кип’ятінням з водою) кістокхрящів та сухожиль, сполучної тканини, в основному свинячі і яловичі.

Отриманий розчин випарюють (з сировини одержують екстракт, який освітлюють й висушують), освітлюють і охолоджують до перетворення в желе, яке розрізають на шматки і висушують. Виготовляють листовий желатин і подрібнений. Желатину не вистачає незамінної амінокислотитриптофану, тому він не вважається повним білком. У неочищеній формі желатин також відомий як «тваринний клей». При охолодженні желатину утворюються драглі, при збиванні — піна.

Гідроколоїди за своїм хімічним складом належать до полісахаридів, зокрема галактоманнанам (камідь гуара, камідь тара, камідь ріжкового дерева).

Полісахариди (або поліцукриди) або полімери цукрів — складні високомолекулярні сполуки, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням простіших полісахаридів, потім дисахаридів, і врешті-решт багато (сотні і тисячі) молекул моносахаридів.

Полісахариди, що складаються із залишків моносахаридів одного виду, називаються гомополісахаридами, а ті полісахариди, що містять моносахариди двох і більше видів, які регулярно чи нерегулярно чергуються, називаються гетерополісахаридами.

Важливі представники полісахаридів — крохмаль і целюлоза. Їхні молекули побудовані з ланок — (С6Н10О5)-, є залишками шестичленних циклічних форм молекул глюкози, що втратили молекулу води, тому склад крохмалю та целюлози виражається однією формулою (С6Н10О5). Різниця тільки в властивостях цих полісахаридів обумовлених просторовою ізомерією утворюючих їх моносахаридних молекул: крохмаль побудований із ланок α-, а целюлоза — β-форми глюкози.

Полісахариди поділяються на петозани (крохмальінуліндекстринцелюлоза тощо) і гексозани (ксиланарабан).

До полісахаридів також відносяться: пектинигеміцелюлоза (напівклітковина), лігнінхітин та ін.

Полісахариди, які складаються з двох або й більше різних моносахаридних ланок. Пр., альгінові кислоти (головні структурні компоненти клітинних стінок бурих водоростей), мономерні ланки яких становлять залишки D-мануронової і L-гулуронової кислот, з’єднані 1→4 глікозидними зв’язками.

Їх одержують спеціальними методами з екстрактів морських водоростей, соку рослин, самих рослин або зерен. За своєю здатністю зв’язувати воду і формувати термостабільні гелі гідроколоїди перевершують білкові продукти. Вони реагують з білками, викликаючи взаємодію між полімерними групами, що дозволяє стабілізувати структуру продуктів. Основна частина гідроколоїдов розчинна у гарячій воді. Гелеутворення, в основному, починається при тепловій обробці і проходить краще в спеціальних умовах (за наявності іонів калію і кальцію)

Крім того, для різних продуктів необхідні стабілізатори з різними функціональними властивостями. У зв’язку з цим у м’ясній промисловості переважають спеціально підібрані суміші колоїдів і інших компонентів, призначені для використовування в певних м’ясопродуктах.

Каррагенан – кращий з гідроколоїдів, що використовують у м’ясній промисловості. Його одержують шляхом водного екстрагування з певних видів червоних водоростей у вигляді сипкого порошку білого кольору. Каррагенан є складним полісахаридом, що складається переважно з Д-галактози. Один або більш атомів водню в молекулі каррагенана замінений сульфатною групоюГалактоза – один з простих цукрів. Відрізняється від глюкози просторовим розташуванням водневої і гідроксильної груп в 4-го вуглецевого атома. Міститься в тваринних і рослинних організмах, у тому числі в деяких мікроорганізмах. Входить до складу молочного цукру. При окисненні утворює галактоновугалактуронову та слизову кислоти.

Існує декілька видів каррагенана, які, залежно від хімічної будови, відрізняються своїми властивостями. Каррагенан володіє високою гелеутворюючою і водозв’язуючою здатністю. Унаслідок наявності на поверхні негативних зарядів легко взаємодіє з білками і катіонами; утворює після циклу «нагрів-охолоджування» міцну просторову сітку, в осередках якої утримується вода. Дуже важливою властивістю для технології м’яса є те, що застиглі гелі каррагенана не виділяють воду при зберіганні.

Найбільш ефективне використання каррагенана в технологічному процесі виробництва м’ясопродуктів з підвищеним вмістом жирів і сполучної тканини, розмороженого, мало ознаки PSE, м’яса механічної дообвалки, м’яса птаха.

Каррагенан не розщеплюється ферментами шлунково-кишкового тракту і може бути використаний не тільки як регулятор структури, але і для створення низькокалорійних м’ясних продуктів.

Агар – суміш полісахаридів і агарпектину, яку одержують з водоростей. За технологічною дією поступається каррагенану. Агар (також відомий як кантенагал-агаляпонський риб’ячий клей) — складна природна суміш полісахаридів; нерозгалужені полісахариди, що містяться в деяких червоних морських водоростях родів GracilariaGelidiumAhnfeltia, які ростуть в Білому морі і Тихому океані; продукт, одержуваний з морських водоростей (бурихчервоних (анфельцій або фурцелярій). В залежності від виду водоростів склад виділених полісахаридів може змінюватись. Вуглеводи агару є сумішшю сульфатованих полісахаридів: лінійного полісахариду — агарози і гетерогенної суміші молекул меншого розміру, яку називають агаропектином.

Хімічно агар-агар є полімером, складеним з частин цукрової галактози, компонентом стінок клітин деяких водоростей (Sphaerococcus euchema). У промислових масштабах видобувають з Gelidium amansii.

До складу агару входять вуглеводи (до 70%), сполуки білкової природи (1-2%), сліди олії і значна кількість іонів кальцію. Суміш вуглеводів, містить азотсіркутощо.

Альгінова кислота і альгінат натріюпродукти, які отримують у якості сполучних гелеутворюючих і емульгуючих речовин. Альгінова кислота (англ. Alginic acid) — полісахариди, які побудовані із залишків β-D-маннуронової і α-L-гулуронової кислот, які знаходяться в піранозній формі і зв’язані в лінійні ланцюги 1,4-глікозидними зв’язками. Цю в’язку гумоподібну речовину, отримують з водоростей родів Ламінарія (зокрема японської ламінарії) і Macrocystisкласу Бурі водорості (Phaeophyceae). Вміст альгінової кислоти в ламінарії коливається від 15 до 30 %.

Альгінова кислота нерозчинна у воді і в більшості органічних розчинників. 1 частина альгінової кислоти адсорбує300 масових частин води, що обумовлює її застосування як загусника. Альгінова кислота є полімерним ланцюгом, що складається з двох мономерів — залишків поліуронових кислот (D-мануронової і L-гулуронової) в різних пропорціях, що варіюються залежно від конкретного виду водоростей.

Альгінат натрію — полісахариди[1], які одержують з бурих водоростей, він дає прозорі безколірні драглі. Виготовляють у вигляді світло-коричневих пластинок з жовтим відтінком. Пластинки у воді (оптимальне співвідношення 1:10) бубнявіють і набувають драглистої консистенції. Здатність утворювати драглі у нього в 4 рази вища, ніж у желатину. Альгінат натрію — сіль альгінової кислотиСмаку і запаху не має, при тривалому кип’ятінні — своїх властивостей не змінює.

Альгінова кислота у воді не розчиняється, але добре зв’язує воду, у зв’язку з чим краще всього її використовувати при виробництві реструктурованих м’ясопродуктів. Альгінати натрію, калію розчинні в холодній воді, але не розчинні в сольових розчинах. Альгінатні гелі стійкі до дії як низьких, так і високих температур, що вигідно відрізняє їх від гелів агару, желатину, каррагенана і ін.

Альгінат натрію при розчиненні у воді знижує поверхневе натягнення на межі розділу фаз, тобто проявляє властивості поверхнево-активних речовин. Емульгуюча здатність альгінату натрію найвища при рН 5.

Альгінати не засвоюються організмом людини, але сприяють виведенню важких металів.

Крохмаль і модифіковані крохмалі застосовуються як адгезиви, студнеутворювачі і зв’язуючі воду речовини. Нативний крохмаль в основному, використовують при виробництві м’ясопродуктів зниженої сортності; модифіковані крохмалі – у складі багатокомпонентних добавок.

Крохмаль (лат. amylum), (С6Н10О5)n — рослинний виокомолекулярний  полісахарид амілози  і  амілопектинумономером яких є глюкоза. Резервний гомополісахарид рослин. Нагромаджується в результаті фотосинтезу у плодахзернікоренях і бульбах деяких рослин як запасна форма  вуглеводів.

Модифікований крохмаль — це продукт з заданими властивостями. У техніці перетворення крохмалю на глюкозу (процес оцукрювання) відбувається шляхом кип’ятіння його упродовж декількох годин із розчином сірчаної кислоти (каталітичний вплив сірчаної кислоти на оцукрювання крохмалю було винайдено в 1811 р. К. С. Кирхгофом). Щоб із утвореного розчину вилучити сірчану кислоту до нього додають крейду, утворюючи з сірчаної кислоти нерозчинний сульфат кальцію. Останній відфільтровують і речовину упарюють. Утворюється густа солодка маса — крохмальна патока, яка крім глюкози має значну кількість інших продуктів гідролізу крохмалю.

Однією з найважливіших властивостей крохмалю є його клейстерізація в процесі термічної обробки. Полісахаридні компоненти крохмалю (амілопектин і амілоза) при цьому переходять у рідку фазу і поглинають вологу, утворюючи гель. Низькі значення рН прискорюють набухання гранул крохмалю. Серед природних крохмалів найбільшу водопоглинальність і в’язкість при знижених температурах гелеутворення демонструє картопляний і рисовий крохмаль.

Модифікація крохмалів проводиться для посилення їх функціональних властивостей. Добавка крохмалю в м’ясні вироби дозволяє вирішити і деякі технологічні питання.

2 Comments

 1. Another service? alendronate sodium tablets 70 mg side effects And here she is again proving her hipster street credentials in this graphic T-shirt from Kesh x American Apparel. This collaboration with LA based artist Kesh Kumari has resulted in a stand out capsule collection of black and white T-shirts, leggings, a bikini, baseball cap, underwear and bomber jacket. You can even get a cropped top version of Cara's oversized Eye T-shirt.

 2. Will I get paid for overtime? ciprofloxacin 500mg used for diverticulitis One of the first statistics that jumps out at the Student Loan Ranger suggests that postsecondary education is a big business and a growth business. Education accounted for a whopping 3.2 percent of the nation’s gross domestic product in 2010 – up from 2.6 percent in 2000 – and total expenditures by postsecondary institutions increased 43 percent, from $338 billion to $483 billion, between 2000 and 2011, the report shows.

 3. I’d like a phonecard, please cefaclor ceclor dosage Many of these divisions also are reflected in views of the Martin case, including whether the shooting was justified, views on the verdict and opinions on whether or not Zimmerman should be charged with violating Martin’s civil rights. In one striking division that reaches beyond race and ethnicity, 58 percent of 18- to 29-year-olds favor civil rights charges against Zimmerman, the only age group in which a majority holds this view. Among senior citizens, by contrast, just 25 percent agree.

 4. About a year kentucky silk pie ingredients “The time has come to change the rules. I want to change them in an orderly fashion. I want a time agreement. But, barring that, if I have to be forced into a corner to try for majority vote I will do it because I am going to do my duty as I see my duty, whether I win or lose…. If we can only change an abominable rule by majority vote, that is in the interests of the Senate and in the interests of the nation that the majority must work its will. And it will work its will.” – Mitch McConnell on Senate floor, May 23, 2005

 5. Children with disabilities pharmatech dominicana Investors were relieved when data showed China’s economy grew 7.8 percent in the third quarter, its fastest pace this year and in line with expectations, as firmer foreign and domestic demand lifted factory production and retail sales.

 6. I’d like to cancel this standing order best price generic viagra After many people asked her about how she washed her hair in space, she recorded the process to show them how she did it. American astronaut Karen Nyberg aboard ISS has recently posted a video on YouTube that shows zero-gravity hair washing.

 7. I’d like to pay this cheque in, please maxiclimber australia For Brightmoor residents, the debate over Detroit’s futurefootprint has encouraged them to embrace the blight removalproject alongside other efforts to prove people live here anddeserve the services they pay taxes for. They don’t want to becast off.

 8. I’d like to send this letter by effexor xr for adhd Although the cuts in subsidies and a hike in energy priceshave been recommended by the IMF to help shore up the publicfinances – suggesting they should be replaced by direct aid tothe poorest – the royal elite is worried their implentationcould trigger more unrest.

 9. A First Class stamp vermox online canada The number of Texans receiving federal food assistance — commonly known as food stamps — has increased by nearly 1.4 million in the last four years. Nearly 15 percent of Texans now receive food stamps, and many more than that are eligible.

 10. We need someone with qualifications ubiquinol coq10 sam’s club At the KSC Visitor Center, there are two IMAX theaters; a life-size replica of a space shuttle that guests can tour and the Shuttle Launch Experience, an attraction designed by astronauts which gives guests the feeling they are actually taking off in a shuttle.

 11. The United States vytorin manufacturer coupon 2018 I have had an entirely clear case for an older iPod – providing some protection from external damage while not obstructing the design in any way. Not sure that I have seen many similar examples lately – and keep in mind that for most case makers I would think their goal is to make the device look entirely different and or promote themselves. Where many online reports take the view of does this enhance or detract from the stock look and feel of the device, I suspect that the case makers are for the most part treating the device as a blank slate. The other category is battery cases which provide enhanced functionality. 

 12. I’ve been cut off mitotropin reviews It was Wallops’ second high-profile launch this month. On Sept. 6, the company took part in a NASA moonshot that dazzled skywatchers along the East Coast. Wednesday’s late-morning liftoff, while at a much more convenient hour, was not nearly as visible because of the daylight. The rocket exhaust plume, at least, was visible from Washington, D.C.

 13. I saw your advert in the paper mygrandeprairienow That importance to China’s economy means the generational handover of family businesses will be closely watched by investors and politicians. A chief concern among academics is that professional management will not be an option for some time.

 14. We need someone with experience ketoconazole shampoing france Boeing also has strong supporters in Congress, where appropriators from both the Senate and House of Representatives have already earmarked initial funding in the fiscal 2014 budget that would pave the way for 22 additional F/A-18 Super Hornet purchases in fiscal 2015.

 15. Insufficient funds saw palmetto bodybuilding forum William Masters and Virginia Johnson became famous in the 1960s for their groundbreaking and controversial research into the physiology of human sexuality. Instead of just asking people about their sex lives, Masters and Johnson actually observed volunteers engaging in self-stimulation and sexual intercourse. Changes throughout their bodies during arousal were measured with medical equipment.

 16. Will I get paid for overtime? gu energy gel sale As seen in the shockingly simple diagram below, astronauts would travel in a 30-foot-long cruise habitat vehicle that would launch on a conventional rocket. It would later separate from a lander module but remain tethered to it via cable.

 17. Punk not dead harga gabapentin 100 mg Volume could be light in advance of the Wednesday statementfrom the Federal Reserve, which is expected at the end of atwo-day policy meeting of the Federal Open Market Committee.Investors will scrutinize the statement for any additional hintsof when the central bank may begin to pare its $85 billion amonth in bond purchases.

 18. Which university are you at? methylprednisolone high dose The prospectus included a trading update in which it said income for July and August was £500m lower than the same time a year ago. In the nine pages of legal disclosures in the prospectus, Barclays also revealed that as a result of an investigation by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) into the way it traded electricity in California, it has now been contacted by the criminal division of the United States Attorney’s Office in the Southern District of New York. Barclays is contesting the FERC findings.

 19. I’m on business royal jelly for acne B&N said in June it would no longer make new tablets unless it found a partner. An August Ipsos poll conducted for Reuters found that only 2 percent of those very or somewhat interested in purchasing a tablet in the upcoming holiday season were inclined toward a Nook, with Apple’s Inc’s iPad, Amazon’s Kindle Fire and the Samsung Galaxy far ahead.

 20. I want to report a where to buy vitacup And criminals know what’s going on. When I was on the street and we’d  stop a guy, they would always say, “I know my rights” and I would say, “That’s good, but did you know that what you were doing right there was illegal?”

 21. Hello there, I think your website could possibly
  be having internet browser compatibility issues.

  When I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it’s got some
  overlapping issues. I just wanted to provide you with a
  quick heads up! Other than that, excellent website!

 22. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Brief but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
  A must read post!

 23. Having read this I thought it was very informative.I appreciate you taking the time and energy to put this informative articletogether. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.But so what, it was still worth it!

 24. I think this is one of the most important information for me. And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really excellent : D. Good job, cheers|

 25. Unquestionably believe that which you stated. Your favourite justification appeared to be at the web the easiest thing to take into accout of. I say to you, I certainly get irked whilst other folks consider issues that they plainly don’t realize about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the entire thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will probably be again to get more. Thanks|

 26. Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!|

 27. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!|

 28. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I’ve truly loved surfing around your weblog posts. After all I will be subscribing to your feed and I am hoping you write again very soon!|

 29. Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much. I hope to give something back and aid others like you aided me.|

 30. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 31. Fantastic goods from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you’re simply extremely magnificent. I actually like what you’ve obtained right here, certainly like what you are stating and the best way through which you assert it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. That is really a wonderful website.|

 32. Hey there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 33. You actually make it appear really easy together with your presentation but I to find this topic to be really one thing which I feel I would never understand. It kind of feels too complicated and very huge for me. I’m looking ahead in your next publish, I’ll try to get the hold of it!|

 34. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any tips for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 35. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been conducting a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your web page.|

 36. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.|

 37. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!|

 38. I blog often and I genuinely thank you for your content.This great article has really peaked my interest.I’m going to take a note of your website and keep checking for new details aboutonce per week. I subscribed to your RSS feed as well.

 39. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e mail.|

 40. I do accept as true with all the ideas you’ve introduced on your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. May just you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.|

 41. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.|

 42. I am not sure where you’re getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.|

 43. This design is spectacular! You certainly know how to keep
  a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job.
  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
  Too cool!

 44. Hey would you mind letting me know which web host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a fair price? Thank you, I appreciate it!|

 45. Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

 46. Having read this I believed it was rather informative. I appreciate you taking the time and energy to put this article together. I once again find myself spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!|

 47. Great work! This is the kind of info that are meant to be shared across the web. Disgrace on the search engines for no longer positioning this post upper! Come on over and seek advice from my website . Thanks =)|

 48. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 49. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 50. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Kudos!|

 51. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e mail.|

 52. Woah! I’m really digging the template/theme of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between superb usability and appearance. I must say you’ve done a superb job with this. Additionally, the blog loads extremely quick for me on Internet explorer. Exceptional Blog!|

 53. Thanks , I’ve recently been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out till now. However, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the supply?|

 54. I’m no longer positive the place you’re getting your info, however good topic. I needs to spend a while studying more or understanding more. Thank you for excellent information I used to be looking for this info for my mission.|

 55. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the exact same area of interest as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Regards!|

 56. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

 57. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 58. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!|

 59. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Reading this information So i’m satisfied to express that I have a very just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much certainly will make certain to don?t omit this web site and give it a look regularly.|

 60. I believe that is one of the such a lot important info for me.
  And i am happy reading your article. But want to observation on some general issues, The
  site taste is ideal, the articles is truly excellent : D.
  Just right job, cheers

 61. Its like you read my mind! You appear to grasp so much about this, like you
  wrote the e-book in it or something. I think that you
  just can do with a few p.c. to power the message house a bit, but other than that,
  that is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.

 62. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 63. A fascinating discussion is worth comment. I do think that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but generally folks don’t discuss these subjects. To the next! All the best!!|

 64. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon.|

 65. Howdy, I think your blog may be having internet browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, wonderful website!|

 66. A motivating discussion is definitely worth comment. I do believe that you should write more about this subject matter, it might not be a taboo subject but typically people do not talk about these topics. To the next! Many thanks!!|

 67. I was curious if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 68. This is partially because of the fact that unfair practices and cheating takes place in even the biggest of poker rooms on the market. From PlanetPoker, the first market leader in online poker, through to Full Tilt, incidents of unethical practices have surfaced out about numerous sites. With transparency being the industry’s Achilles’ heel, CoinPoker was created to deliver unprecedented security and transparency. Podcast Notes The crypto-based poker sites are part of the Online Poker League and the freerolls can be accessed via the OPL. Players allied with the OPL can compete at different poker rooms on a nightly basis and take advantage of freerolls and value added tournaments. Georg Christoph Lichtenberg “So it became a remittance tool for these high stakes players that were coming in internationally. A lot of them realized the value of it and started investing in it,” he says. “I did notice that probably around 2015, a lot of poker players that I knew were holding Bitcoin already. By 2016 everybody knew about Bitcoin in the poker world.” https://wordpress-snippets.com/community/profile/terribeard29282/ If you love poker, then you will love PokerTube.The world’s largest Poker Media website has everything you need to follow the games that matter to you. With over 20,000 videos available covering a wide variety of live and online games, Pokertube is a priceless resource for enthusiasts and professionals alike. PokerStars Europe Seven Card Stud Inclusion of Bitcoin to Poker Freeroll The biggest bitcoin poker site, has hundreds of active players and has some great opportunities for you to build your bankroll for free. Players earn Krill (points) on every game they play. The more Krill they earn gives them Freeroll entries and will qualify for rake back when they hit the higher levels. At SwC (Seals With Clubs) Poker, gamblers will find freerolls every hour alternating between 3 and 30 prizes, so they get more chances of winning.

 69. Повышение квалификации март 2013-апрель 2013 в ИДПО ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России — Актуальные вопросы детской уроандрологии. Наиболее часто женщины обращаются с острым циститом – воспалением мочевого пузыря. При этом жалобами являются частое мочеиспускание, боли в конце мочеиспускания. Часторецидивирующий цистит (более 3-х обострений в год) требует углубленного обследования и лечения специальными препаратами. Замечательный врач! Обратились с мужем с проблемой бесплодия. Все подробно обследовала, изучила все анализы, не назначает ничего лишнего, посоветовала операцию. Сама оперирует, что является большим плюсом! И вот, спустя полтора года, мы ждём свою первую малышку, хотя другие врачи говорили, что шансов у нас нет. Спасибо ей большое! Замечательный и компетентный доктор! Лапароскопические. Хирургическое вмешательство происходит через маленькие проколы. В них вводится троакар. Переподготовка декабрь 2009 — Детская урология-андрология в ГОУ ВПО Российский гос.медицинский Университет Росдрава. Отправляя данную форму я даю согласие на обработку моих персональных данных. http://jaidenukyn532087.blogripley.com/4313789/упражнения-для-поднятия-потенции Товар добавлен в корзину клинические исследования >>> Действующим веществом препарата ЭРОТОН компании «Фитофарм» является сильденафил. ЭРОТОН — высокоэффективное, надежное, простое в применении лекарственное средство, обладает благоприятным профилем безопасности. При отторжении трансплантата корректировка дозы или отмена препарата не нужна, так как данная реакция не приводит к изменению фармакокинетики микофеноловой кислоты. Эректильная дисфункция является патологическим состоянием, вследствие которого половой член во время эрекции и полового акта недостаточно твердый. Терапия данной патологии всегда комплексная, включает в себя средства от импотенции растительного и синтетического происхождения, физиотерапевтические процедуры и другие методы.

 70. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am going through troubles with your RSS. I donít understand the reason why I am unable to join it. Is there anybody having the same RSS problems? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 71. สถานการณ์โรคโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง วานนี้(17 กรกฏาคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 466 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย ค่อนข้างหนักอีก 23 ราย
  Go to https://ipro999.com/