2. Мікробіологічні процеси в м’ясі

Одним з найважливіших зовнішніх чинників, що корінним чином змінюють всі властивості м’яса, є діяльність мікроорганізмів. Мікроорганізми, або мікроби — мікроскопічні організми, занадто маленькі, щоб бути видимими неозброєним оком. Вивченням мікроорганізмів займається мікробіологія. Мікроорганізми можуть бути бактеріямиархеямигрибами або деякими іншими (ніж грибами) еукаріотами, але не вірусами або пріонами, бо останніх загалом класифікують як неживих, хоча мікробіологія вивчає і ці об’єкти. Мікроорганізми часто описують як одноклітинні організми; проте, деякі одноклітинні бактерії або протисти видимі неозброєним оком, а деякі багатоклітинні види мікроскопічні.

Мікроорганізми живуть майже усюди на Землі, де є рідка вода, зокрема у вологому ґрунті, у гарячих джерелах, у верхніх шарах океанської води і глибоко усередині скель в межах земної кори. Мікроорганізми критично важливі для харчового ланцюжка в природі, особливо переробки поживних речовин в усіх екосистемах. Оскільки деякі мікроорганізми можуть також фіксувати азот, вони — важлива частина азотного циклу. Проте, патогенні мікроби можуть вторгатися до інших організмів і спричиняти інфекційні хвороби.

М’ясо, завдяки високому вмісту вологи і білків, є сприятливим поживним середовищем для мікроорганізмів. Розвиваючись на м’ясі, мікроорганізми викликають його псування, оскільки для свого обміну вони використовують складові частини м’яса і виділяють такі продукти життєдіяльності, які різко погіршують його смак, запах, колір, консистенцію. Багато які з цих продуктів можуть бути причиною харчових отруєнь. Найхарактернішим і небезпечним видом псування м’яса під дією мікрофлори є гнильне розкладання. Метою майже всіх прийомів технологічної обробки є збільшення стійкості м’яса до гнильного розкладання.

Природна стійкість м’яса до гнильного псування. Ознаки гнильного розкладання з’являються тільки після деякого періоду зберігання м’яса, тривалість якого обумовлена активністю бактерій і стійкістю білків м’яса до розкладаючої дії мікробіальних ферментів. Перш за все це стосується збереження прижиттєвої структури саркоплазми, на стійкість якої впливає ряд чинників. За життя тварини такими чинниками є порода тварин, їх вік, раціон годування, стан здоров’я, фізіологічний стан перед забоєм.

Хвороби, перевтома, стреси викликають зниження вуглеводів і порушення прижиттєвих метаболічних процесів. Цим пояснюється прискорене гнильне розкладання швидко дозріваючого м’яса і м’яса з тимчасовим зсувом рН у кислу сторону.

Біологічна активність мікрофлори залежить від кількості мікроорганізмів, їх виду, а також умов середовища, в яких вони розвиваються (температура, вміст вологи, активність води, величина рН, окислювально-відновний потенціал). Уповільнення мікробіологічних процесів під час дозрівання м’яса обумовлено відсутністю умов, необхідних для життєдіяльності мікроорганізмів.

Первинне мікробіологічне обсіменіння м’яса. Інфікування м’ясних туш і інших продуктів забою відбувається ендогенним і екзогенним шляхом.

Ендогенне обсіменіння мікроорганізмами тканин і органів може відбуватися за життя тварин або після забою. М’ясо, одержане від здорових, відпочилих тварин, практично не містить мікроорганізмів і може обсіменятися тільки екзогенним шляхом з поверхні туші.

У виснажених і стомлених тварин знижується стійкість організму і бактерії з кишечнику і лімфовузлів проникають у кров і тканини, в цьому випадку у м’ясі знаходять кишкову паличку, паличку протея, стафілококи, анаероби. Таке м’ясо швидко псується і може бути потенційним джерелом харчових токсикоінфекцій і токсикозу.

Чинники, які поліпшують мікробіологічний стан туш при забої:

 • душування перед забоєм;
 • повне знекровлення;
 • відсутність контакту шкури і туші при зйомці шкури,
 • видалення забрудненої води в шпарильному чані;
 • проведення нутровки без порізів і не пізніше 30 хв. після оглушення;
 • якісна обробка при сухій і мокрій зачистці;
 • нанесення захисних покриттів;
 • високий санітарний стан інструментів, машин і приміщень.

Особливо активне обсіменіння м’яса спостерігається під час забою тварин і виконання основних операцій обробки туш, коли розчленовують тушу тварини, виймають внутрішні органи і знімають шкуру. При цьому всі частини туші контактують з навколишнім середовищем, інструментами і устаткуванням.

Серед різних джерел обсіменіння при забої головним є шлунково-кишковий тракт, звідки при незадовільній технології оброблення на м’ясо може потрапляти велика кількість мікрофлори. Екзогенне обсіменіння м’яса продовжується і під час подальшого холодильного зберігання і транспортування.

Розвиток мікрофлори м’яса. Мікробіологічне псування розвивається в результаті розмноження гнильної і анаеробної мікрофлори аероба. Якісний і кількісний склад мікрофлори на поверхні м’яса коливається: від 15 до 45 % – бактерії; від 2 до 40 % – мікрококи, стрептококи, молочнокислі бактерії і спорові аероби. На санітарну якість м’яса впливають як патогенні (сальмонели, ентеротоксичні стафілококи, гемолітичні стрептококи, із спорових – Вас. сеreus, з клостридій – Cl. botulinym, СІ. реrfingens і ін.), так і умовно патогенні мікроорганізми (Pfoteus vulgaris, E. coli і ін.). Дуже часто псування м’яса і м’ясопродуктів викликають Brochotrix thermospacta. Ці бактерії сприяють розкладанню білків, жирів, утворенню неприємного запаху. З патогенних мікроорганізмів останнім часом почастішали харчові отруєння, викликані Listeria monocytogenes. За даними American Meat Institute, лістерія викликає 28 % смертельних випадків серед всіх харчових отруєнь. Це грам-позитивний мікроорганізм, широко поширений в навколишньому середовищі. Лістерія стійка до високих і низьких значень рН, а також при заморожуванні і сушці протягом тривалого періоду.

Мікрофлора, яка потрапила на м’ясо, швидко проникає у товщу м’язів, особливо біля кісток, сухожиль і зв’язок. Швидше всього проходить у м’ясо умовно патогенна і патогенна мікрофлора. Інтенсивність і характер розвитку мікробіологічних процесів залежить не тільки від виду і кількості мікрофлори, але і від інших чинників.

Чинники, що уповільнюють мікробіологічні процеси:

 • зсув рН у кислу сторону;
 • низький вміст вільної води в м’ясі (aw не більше 0,8);
 • відносна вологість повітря менше (90-95 %);
 • наявність скориночки підсихання;
 • швидке зниження температури м’яса нижче 15 °С;
 • відсутність коливань параметрів зберігання;
 • наявність захисних покриттів і упаковок;
 • наявність бактерицидних і бактеріостатичних засобів (консервантів, інгібіторів, УФВ, газового середовища, вакууму і т.п.).

Природним стабілізатором м’яса, що захищає від ферментативної активності мікрофлори, є зсув реакції середовища в кислу сторону. Кисла реакція середовища впливає, перш за все, на життєдіяльність вегетативних форм бактерій. В той же час кисле середовище сприятливе для розвитку цвілі.

Розвиток мікрофлори м’яса швидшає при збільшенні вмісту води у м’ясі і навколишньому середовищі. При цьому в обміні речовин мікробних кліток бере участь тільки вода, що знаходиться у вільному стані, тобто біологічно доступна вода. У міру зниження активності води збільшується стійкість м’яса до гнильного розкладання, хоча може розвиватися цвіль. Прижиттєво сталий вміст біологічно доступної води залежить від породи худоби, її віку і кормового раціону. Для сирого м’яса характерний показник aw, рівний приблизно 0,99.

Глибокі стадії автолізу супроводжуються зниженням водозв’язуючої здатності і збільшенням активності води, що прискорює інтенсивність гнильного розкладання м’яса.

Збільшення вологості навколишнього середовища також сприяє розвитку мікрофлори. Прискорення гнильного розкладання м’яса при підвищеній вологості обумовлене безпосереднім поглинанням мікроорганізмами водяної пари з навколишнього середовища, збільшенням обсіменіння повітря, конденсацією води на поверхні м’яса у разі невеликих коливань температури. Найінтенсивніше бактерії розвиваються на м’ясі при відносній вологості повітря більше 90-95 %.

Зволоження поверхні м’яса водою особливо сприятливе для розвитку мікрофлори, оскільки частина вологи залишається незв’язаною і доступною для мікроорганізмів. Якщо на поверхні м’яса утворюється скориночка підсихання, то стійкість його до гнильного розкладання підвищується. Температура є одним з важливих чинників, що впливають на розвиток мікрофлори. Бактерії, що найінтенсивніше розкладають білки, відносяться до мезофільних мікроорганізмів, тому гнильне розкладання м’яса найшвидше відбувається при температурі 25-40 °С. Прискорене охолоджування м’ясних туш після забою до 15 °С гальмує ці процеси і використовується як спосіб консервування м’яса.

Вживання захисних покриттів, пакувальних матеріалів (особливо вакуум-упаковка), бактерицидних і бактеріостатичних засобів підвищують стійкість сировини до дії гнильної мікрофлори.

Гнильне псування м’яса. Різні види псування м’яса взаємозв’язані в своєму розвитку. Розкладання м’яса починається, як правило, з поверхні під дією мікроорганізмів аеробів (В. proteus, Вас. Subtilis, Pseudomonas, Cl. Sporogenes, Cl. Putrificus і ін.), які надалі проникають углиб прошарками сполучної тканини.

Аероби готують умови для анаеробів, оскільки м’ясо звичайно має кислу реакцію середовища, несприятливу для розвитку гнильних бактерій. Цвіль (Penicillium, Aspergillus, Cladosporium), що розвивається у кислому середовищі, виділяє ферменти, продукти життєдіяльності яких зсовують рН в лужну сторону і створюють умови для розвитку гнильних. Першою ознакою псування є ослизнення, що супроводжується суцільним зростанням бактерій. Процес швидшає при підвищених температурах і відносній вологості повітря.

Гнильні мікроорганізми виділяють у зовнішнє середовище протеолітичні ферменти, які викликають гідролітичний розпад білків м’яса. У початковий період гнильне розкладання супроводжується реакцією гідролізу, а після гідролізу пептидних ланцюгів і звільнення амінокислот відбувається дезамінування, декарбоксилування, окислення і відновлення.

У процесі розпаду білкових речовин у м’ясі утворюються різні хімічні продукти, що роблять істотний вплив на органолептичні показники і харчову цінність м’яса,  що зрештою викликає повну втрату його доброякісності.

У м’ясі нагромаджуються карбонові жирні (оцтова, масляна, мурашина) і оксикислоти, аміни, альдегіди, неорганічні речовини (Н20, NH3,C02, N2, H2S) і речовини, що змінюють смак і запах (фенол, крезол, індол, скатол, меркаптан). Ці речовини не тільки мають неприємний запах, але і отруйні, особливо індол і скатол. Гнильному псуванню частково піддається і жирова складова м’яса, що супроводжується гідролізом і окисленням жирів.

Запах м’яса гнильного псування спочатку слабкий, неприємний, з кислуватим відтінком, а потім змінюється до огидного, гнильного. Міняється також і колір м’яса внаслідок глибоких змін гемоглобіну і міоглобіну. В початковій стадії він коричневий, потім набуває сірого кольору, а на глибоких стадіях – зеленуватого відтінку.

Консистенція м’яса стає в’ялою в результаті руйнування волокон м’яса.

Вживання в їжу м’яса, що зіпсувалося, може привести до харчових отруєнь, які можуть бути двоякого типу: токсикоінфекції і токсикоз. Токсикоінфекції викликаються попаданням в організм бактерій, що виділяють отрути в травному тракті (сальмонели, кишкова паличка, протей, дизентерійна паличка і ін.). Токсикоз виникає при попаданні в організм бактерійних отрут (токсинів), які виділяють деякі види мікроорганізмів (стафілококи, стрептококи, паличка ботулінус) в процесі їх життєдіяльності.

Використовування м’яса з ознаками гнильного розкладання категорично заборонено.

Діагностику глибини післязабійних змін м’яса проводять за комплексом органолептичних показників, у спірних випадках доповнюють хімічними дослідженнями і бактеріоскопією.

Направлене використовування мікрофлори в технології м’ясопродуктів. При виробництві м’ясопродуктів мікрофлора виконує не тільки негативну роль, викликаючи псування. Разом з гнильними в м’ясопродуктах присутні і корисні мікроорганізми – молочнокислі бактерії, мікрококи, дріжджі. В багатьох технологічних процесах розвиток певної мікрофлори сприяє гальмуванню гнильного псування, формуванню бажаних органолептичних характеристик, прискоренню термінів дозрівання.

Молочнокислі і деякі інші корисні бактерії, розвиваючись на м’ясі в ході дозрівання, виділяють і протеолітичні ферменти, які виконують важливу роль в протеолізі білків тканин і, таким чином, покращують смак, запах, колір, консистенцію, підвищують рівень водозв’язуючої здатності сировини.

Багато бактерій є антагоністами гнильної мікрофлори. При тривалому мокрому посолі сировини в розсолах має місце селективний розвиток мікрофлори з інгібуванням гнильної і стимулюванням молочнокислої, діяльність якої підвищує ніжність сировини, додає смак і аромат, збільшує стійкість продукту до зберігання. Технологія сирокопчених і сиров’ялених ковбас заснована на використовуванні мікрофлори, яка сприяє біохімічним процесам гліколізу і протеолізу, і створенню умов, що пригнічують розвиток гнильної мікрофлори. Склад і властивості сировини при цьому набувають принципово нових якісних характеристик.

Для прискорення цих процесів застосовують спеціально підібрані бактерійні культури – молочнокислі закваски і денітрифікуючі бактерії. Останні беруть активну участь в реакціях кольороутворення м’ясних виробів з використанням нітриту натрію.

Ефективний захист виробів тривалого зберігання від дії зовнішніх чинників забезпечує обробка поверхні м’ясопродуктів антиплісневими дріжджами з роду Debaryomyces klocekery.

807 Comments

 1. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Excellent post. Keep posting such kind of information on your
  blog. Im really impressed by your blog.
  Hello there, You have done a great job. I will definitely
  digg it and individually suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this
  site.

 2. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hey! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and tell you I truly enjoy reading through your
  articles. Can you recommend any other blogs/websites/forums that
  deal with the same topics? Thanks!

 3. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue
  this in future. Numerous people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 4. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right
  here. I did however expertise some technical issues using this website,
  as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.

  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but
  slow loading instances times will often affect your placement
  in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for
  much more of your respective fascinating content.
  Make sure you update this again very soon.

 5. สถานการณ์โรคโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง วานนี้(17 กรกฏาคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 466 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย ค่อนข้างหนักอีก 23 ราย
  Go to https://ipro999.com/

 6. เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ กองหน้าตัวเก่ง เลสเตอร์ ซิตี้ ตั้งเป้าหมายพาทีมชนะและเก็บแต้มให้มากกว่าซีซั่นก่อน

  เคเลชี่ อิเฮียนาโช่ กองหน้าตัวเก่งของ “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ชาวไนจีเรียวัย 24 ปี ให้สัมภาษณ์หลังกลับมาเริ่มซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมกับการเล่นหลายรายการในซีซั่น 2021/22

  โดย อิเฮียนาโช่ กล่าวถึงการกลับมาฝึกซ้อมว่า “ตอนนี้เราต้องมุ่งมั่นกับการเตรียมตัว เราต้องโฟกัสและเตรียมทีมให้ดีที่สุดสำหรับฤดูกาลใหม่ ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้กลับมาอยู่กับบรรดาเพื่อนร่วมทีมที่พิเศษแบบนี้ พวกเราเป็นครอบครัว เป็นเพื่อน ดังนั้นมันจึงดีมาก ๆ ที่ได้กลับมาเจอทุกคน”

  กองหน้าเลสเตอร์ ซิตี้ ยังเปิดเผยถึงเป้าหมายฤดูกาลหน้าว่า “ผมยิงได้หลายประตูเมื่อฤดูกาลก่อน ผมคิดว่าปีนี้ เราต้องพยายามหนักกว่าเดิมและต้องโฟกัสที่ตัวเราเองเท่านั้น ผมรู้สึกว่านี่จะเป็นซีซั่นของเรา และเราจะทำตามเป้าหมายของเราได้”

  “ผมหวังว่าจะทำประตูให้มากกว่าเดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทีม ผมอยากให้ทีมชนะมากกว่าเดิมและมีแต้มมากกว่าเดิมด้วย” อิเฮียนาโช่ กล่าวปิดท้าย
  Go to https://ipro999.com/

 7. สล็อตออนไลน์ PG SLOT เว็บไซต์เดียวเล่นได้ทั้ง เกมสล็อต และ ยิงปลา เกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม จนแทบไม่อยากจะหยุดเล่น สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้
  https://ipro689.com/

 8. สล็อตออนไลน์ PG SLOT เว็บไซต์เดียวเล่นได้ทั้ง เกมสล็อต และ ยิงปลา เกมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีความสนุกเพลิดเพลินไปกับเกม จนแทบไม่อยากจะหยุดเล่น สมัครสมาชิกได้แล้ววันนี้
  https://ipro689.com/

 9. กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ควรกักตัวเองที่บ้านหรือที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโดยเร็วที่สุด สร้างความปลอดภัยให้ตนเองและสมาชิกในบ้าน โดยเน้นให้แยกห้องหรือพื้นที่ แยกทานอาหาร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีไข้เกิน 37.5 องศา และมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ท้องเสีย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม. ใกล้บ้านทันที
  Go to https://ipro999.com/

 10. คริสตอฟ มิลัก ยอดนักว่ายน้ำชาวฮังการี โชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีแชมป์โลกและเจ้าของสถิติโลก หลังแตะขอบสระเป็นคนแรกในประเภทผีเสื้อ 200 เมตรชาย คว้าเหรียญทองโดยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ 3 วินาที
  Go to https://ipro999.com/

 11. “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธ์ นักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยวัย 25 ปี มืออันดับ 13 ของโลก พบกับ อัน เซ-ยอง นักแบดมินตันสาวชาวเกาหลีใต้ มืออันดับ 8 ของโลก

 12. I am not speaking about totally free pens and espresso mugs
  using your emblem to them, I am speaking in regards to the digital immediate obtain supplies.
  In the last a few years, it is now possible, due to the boom inside the on the web industry.
  Check out the bingo reviews to get additional information regarding particular online bingo site and you will earn extensive money.
  Here is my web site 대구오피

 13. กลายเป็นกระแสที่ข้ามวงการกีฬาไปสู่วงการบันเทิงเลยทีเดียว สำหรับการที่ เจนนี่ Blackpink ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเคป็อป เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมครั้งล่าสุด
  Go to https://ipro999.com/

 14. “ถ้าไม่ได้ยินเสียงของอ๋อม ก็อยากให้ท่านได้ยินเสียงของประชาชนที่ต้องสูญเสียคนรักในทุกๆวัน เสียงเด็กร้องไห้ที่ต้องเสียคุณพ่อคุณแม่ เสียงร้องของความเจ็บปวดใจของประชาชนที่สิ้นหนทางเดินต่อในชีวิต มันโคตรเจ็บ…. ฝากถึงท่านคะ #callout #รัฐบาลไทย #ล้มเหลว #ที่สุด #ในประวัติศาสตร์”
  Go to https://ipro999.com/

 15. โดยหลังทางต้นสังกัดออกมาประกาศว่าไม่สามารถต่อสัญญากับ แข้งฟ้าขาววัย 34 ปี ได้เนื่องจากปัญหาทางด้านการเงินของสโมสร แม้ตัวของ เมสซี่ จะตัดสินใจลดค่าเหนื่อยลงให้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตาม
  Go to https://ipro999.com/

 16. 💚โปรแนะนำเพื่อน ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้มาก💚
  💰 หารายได้เสริมง่ายๆ ในยุคโควิด-19
  📈 ”รับคอมมิชชั่น” เต็มๆ ได้ทุกยอดเล่นของเพื่อน
  ✨ติดต่อสอบถามแอดมินได้ตลอด 24ชม 🙇‍♀️
  Go to https://www.ipro689.com/

 17. เป็นอีกหนึ่งสาวที่ออกมาเผยว่ากว่จะถึงวันนี้โดนบูลลี่มาอย่างหนัก สำหรับนักร้องสาวสวย อารมณ์ดี แพรว คณิตกุล ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าเมื่อก่อนเจ้าตัวผ่านการถูกบูลลี่มามากมายเช่นกัน
  Go to https://ipro999.com/

 18. Chelsea have considered making a move for Napoli defender Kalidou Koulibaly this summer, according to Eurosport‘s Dean Jones.

  The journalist says that the Senegalese international has been looked at as a potential alternative to Sevilla’s Jules Kounde.

  Reports in Italy suggest Koulibaly is valued at around €50m (£42.5m), which is a lot less than Kounde’s €80m (£68m) release clause. However, it does seem as though the Blues remain focused on signing the Sevilla defender who is a personal favourite of Thomas Tuchel’s.

  Other defenders have been considered. Villarreal’s Pau Torres is also on the London club’s radar while they did look into signing Real Madrid’s Raphael Varane before he joined Manchester United.

  In regards to Koulibaly, the fact that the centre-back is now 30 may have put Chelsea off from making a formal offer for the player, although you can’t rule out the Blues going back in for him if they can’t agree a deal for Kounde.

  http://www.ipro689.com

 19. Chelsea have considered making a move for Napoli defender Kalidou Koulibaly this summer, according to Eurosport‘s Dean Jones.

  The journalist says that the Senegalese international has been looked at as a potential alternative to Sevilla’s Jules Kounde.

  Reports in Italy suggest Koulibaly is valued at around €50m (£42.5m), which is a lot less than Kounde’s €80m (£68m) release clause. However, it does seem as though the Blues remain focused on signing the Sevilla defender who is a personal favourite of Thomas Tuchel’s.

  Other defenders have been considered. Villarreal’s Pau Torres is also on the London club’s radar while they did look into signing Real Madrid’s Raphael Varane before he joined Manchester United.

  In regards to Koulibaly, the fact that the centre-back is now 30 may have put Chelsea off from making a formal offer for the player, although you can’t rule out the Blues going back in for him if they can’t agree a deal for Kounde.

  http://www.ipro689.com

 20. มีข้อดีมากมายทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ทดลองเล่นพีจีสล็อต ที่ต้องการเล่นเกมสล็อตอนไลน์ เพราะเรามีช่องทางทรูวอลเล็ต มาช่วยอำนวยความสะดวกในการฝากทำธุรกรรมได้ตลอดเวลา เพื่อให้คุณลูกค้าได้รับการเดิมพันที่สนุกสนาน

 21. ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ของเรา จะต้องทำอะไรบ้างนั้น ง่ายๆ เพียงแค่คุณลูกค้าเกมสล็อตออนไลน์ต้องมี User เข้าระบบเพื่อใช้งาน ถ้ายังไม่มีสามารถสมัครสมาชิกใหม่ได้ง่ายๆ

 22. 👩‍💻ยิ่ง ชวน ยิ่ง ได้ เงิu

  🍏แชร์กับใคร ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น..!

  ✨facebook , ✨youtube , ✨ig หรือ ✨Twitter กันแบบง่ายๆ

  👯เพื่อนเล่น เราได้ แชร์เยอะ ยิ่งได้เยอะ
  https://www.ipro689.com/

 23. ความต้องการของผู้เล่นทำให้มาอยู่ในรูปแบบของออนไลน์ น่าเชื่อถือกว่า ทันสมัยกว่า เล่นที่ไหนก็ได้ เว็บเราได้รวบรวมสล็อตทุกค่าย มาให้ทุกท่านได้เลือกเกมส์เล่น เปลี่ยนได้ทุกวัน
  เล่นไม่มีซ้ำ ไม่เบื่อแน่นอน ทดลองความสนุกง่ายๆ สมัครสมาชิกสล็อตกับเรา https://BEO777.COM/

 24. แจกหนัก อัตราคูณเยอะ เล่นได้แตกเท่าไหร่ก็มีจ่าย พร้อมให้บริการคุณตลอดแน่นอน พร้อมบริการแบบไม่พลาดกับ
  สล็อตpgแตกง่าย ซื้อฟรีสปินได้ราคาถูกยันแพง https://BEO777.COM/

 25. “ผมหวังว่าจะทำประตูให้มากกว่าเดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทีม ผมอยากให้ทีมชนะมากกว่าเดิมและมีแต้มมากกว่าเดิมด้วย” อิเฮียนาโช่ กล่าวปิดท้าย
  อาม

 26. ผมหวังว่าจะทำประตูให้มากกว่าเดิม แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทีม ผมอยากให้ทีมชนะมากกว่าเดิมและมีแต้มมากกว่าเดิมด้วย” อิเฮียนาโช่ กล่าวปิดท้าย
  24-08

 27. สล็อตวอลเลท ความสะดวกสบาย ที่ไม่มีขีดจำกัด
  เราคือ 1 ในผู้ให้บริการ สล็อตวอลเลท ที่เป็นหนึ่งในรูปแบบ ความสะดวกสบาย โดยไม่มีขีดจำกัด ให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการเดินเกม ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสาน และไม่ว่าจะใช้บริการกับค่ายใดก็ตาม ผู้เล่นสามารถฝาก ถอน โอน จ่าย slot wallet ทุกค่าย ผ่านร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านได้ง่าย ๆ แล้ว โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาออกไป ให้การล่าเงินรางวัลของท่านขาดตอน เพียงแค่มีแอปพลิเคชั่น TRUE WALLET ติดสมาร์ทโฟนของคุณไว้ เท่านี้ทุกอย่าง ที่ว่ายาก ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายไปโดยปริยาย และที่พิเศษไปกว่านั้น เว็บสล็อตของเราจัดหาโปรโมชั่น ที่รู้ใจมากมายมามอบให้กับผู้เล่นทุกท่านแล้วนั่นคือ สล็อต ฝากถอน true wallet เครดิตฟรี ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบาย และความคุ้มค่า ที่เราตั้งใจมอบให้กับผู้ใช้บริการทุกท่าน อย่างไม่มีขีดกำจัด

  สล็อตวอเลท เปิดประสบการใหม่ ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน
  มาร่วมเปิดประสบการใหม่ ไปกับการเล่นเกม สล็อตวอเลท ในรูปแบบของการฝาก ถอน ผ่าน TRUE WALLET ช่องทางการเติมเงินที่หลายท่านให้ความสนใจ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งเป็นการใช้งานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ให้กับผู้เล่นทุกท่าน เราจึงได้เปิดช่องทางการเติมเงินผ่าน สล็อตวอเลท ฝากถอน true wallet ไม่มี ขั้นต่ำ ซึ่งนี่จะกลายเป็นครั้งแรก ที่เกมคาสิโนออนไลน์อย่าง สล็อต นั้น ถูกพัฒนาแซงหน้าเทคโนโลยี โดยจะเห็นได้ว่าการนำเครือค่ายคาสิโนออนไลน์ กับ แอปพลิเคชั่นอย่าง TRUE WALLET มาจับมือกันนั้น ถือเป็นความคุ้มค่าของผู้ใช้บริการอย่างมากที่สุด เท่านั้นยังไม่พอ เพราะผู้ใช้บริการยังสามารถเล่นสล็อตจากค่ายเกม สล็อตวอเลท PG ได้อย่างหนำใจอีกด้วย

  Go to website : https://ipro689.com/

 28. สล็อต XO ศูนย์รวมเกมทำเงินให้กับคุณ
  สล็อต XO สมัครเล่น สล็อต เล่นง่าย ผ่านเครือข่ายมือถือ 3G และ 4G ไร้ซึ่งขีดจำกัดของการเล่นเกมส์ สล็อตออนไลน์ เพราะเพียงแค่ คุณมีโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นสมา์ทโฟน และรองรับคลื่น สัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่ 3G ขึ้นไป เพียงเท่านี้ ก็สามารถเล่นได้แล้วง่าย ๆ โดยกินทรัพยากรของเครื่องน้อยมาก และที่สำคัญ เกมทุกเกมที่อยู่ในสล็อต XO ล้วนเป็นเกม สล็อตxo 1911 ที่มีโบนัสออกบ่อย ออกใหญ่ โดยเฉพาะถ้าได้เล่น ผ่านมือถือแล้วละก็ เตรียมรับทรัพย์กันได้ง่าย ๆ สมัครวันนี้ เล่นง่าย ๆ รับจริง โอนเร็ว เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีให้เล่นอย่างจุใจ คงไม่เพียงพอสำหรับสมาชิก เพราะนอกเหนือจากเกม ที่ทำกำไรให้คุณได้อย่างมาหาศาลแล้ว เรายังเตรียมทีมงานมืออาชีพ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเกมสล็อตออนไลน์ โดยเฉพาะ มาทำหน้าที่คอยบริการ และ ให้คำชี้แนะกับสมาชิกทุกท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าพลาดโอกาสรวย โหลดสล็อตxo มาพร้อมกับระบบ สล็อต xo ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา ที่ทำรายการได้อย่างรวดเร็วเพียง 3 นาที เท่านั้น

 29. 👩‍💻ยิ่ง ชวน ยิ่ง ได้ เงิu

  🍏แชร์กับใคร ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น..!

  ✨facebook , ✨youtube , ✨ig หรือ ✨Twitter กันแบบง่ายๆ

  👯เพื่อนเล่น เราได้ แชร์เยอะ ยิ่งได้เยอะ
  https://www.ipro689.com/

 30. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very web savvy so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 31. hi!,I love your writing very much! percentage we keep in touch more approximately
  your article on AOL? I require an expert in this house to unravel my problem.
  May be that is you! Looking ahead to look you.

 32. สล็อต XO ศูนย์รวมเกมทำเงินให้กับคุณ
  สล็อต XO สมัครเล่น สล็อต เล่นง่าย ผ่านเครือข่ายมือถือ 3G และ 4G ไร้ซึ่งขีดจำกัดของการเล่นเกมส์ สล็อตออนไลน์ เพราะเพียงแค่ คุณมีโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นสมา์ทโฟน และรองรับคลื่น สัญญาณโทรศัพท์ตั้งแต่ 3G ขึ้นไป เพียงเท่านี้ ก็สามารถเล่นได้แล้วง่าย ๆ โดยกินทรัพยากรของเครื่องน้อยมาก และที่สำคัญ เกมทุกเกมที่อยู่ในสล็อต XO ล้วนเป็นเกม สล็อตxo 1911 ที่มีโบนัสออกบ่อย ออกใหญ่ โดยเฉพาะถ้าได้เล่น ผ่านมือถือแล้วละก็ เตรียมรับทรัพย์กันได้ง่าย ๆ สมัครวันนี้ เล่นง่าย ๆ รับจริง โอนเร็ว เกมสล็อตออนไลน์ ที่มีให้เล่นอย่างจุใจ คงไม่เพียงพอสำหรับสมาชิก เพราะนอกเหนือจากเกม ที่ทำกำไรให้คุณได้อย่างมาหาศาลแล้ว เรายังเตรียมทีมงานมืออาชีพ ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านเกมสล็อตออนไลน์ โดยเฉพาะ มาทำหน้าที่คอยบริการ และ ให้คำชี้แนะกับสมาชิกทุกท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง อย่าพลาดโอกาสรวย โหลดสล็อตxo มาพร้อมกับระบบ สล็อต xo ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้น ต่ํา ที่ทำรายการได้อย่างรวดเร็วเพียง 3 นาที เท่านั้น

  สล็อตแตกง่าย ได้จริง ไม่อิงดวง
  แนะนำเกม สล็อตแตกง่าย ได้เงินจริง ใน เว็บสล็อต แตกง่าย 2021 ล่าสุด เกมไหนเล่นง่ายทำเงินได้จริงไปดูกัน แต่ก่อนอื่น ไปรู้จักกับเว็บสล็อตออนไลน์ที่ครบเครื่องที่สุดในตอนนี้อย่าง สล็อตแตกง่าย pg กันก่อนดีกว่า เพราะว่าเว็บนี้ได้รวบรวมเกมสล็อตเล่นง่าย ได้เงินจริง ไว้หมดในเว็บเดียวแล้วเลือกเล่นได้มากกว่า 26 ค่าย รวมแล้วกว่า 200 เกม นอกจากเกมสล็อตแล้ว ยังมีเกม ยิงปลา แทงบอล ป๊อกเด้ง และอื่น ๆ ให้เลือกเล่นอีกด้วย ซึ่งนอกจากนี้เว็บสล็อตของเรา ยังมีความน่าเชื่อถือ ของฐานผู้เล่นที่มีอยู่จำนวนมาก ผู้เล่นสามารถวางใจได้เลย ว่าจะไม่ถูกโกงเงินรางวัล เรียกได้ว่าเป็นอีกเว็บที่ สล็อตแตกง่าย ไม่โกงเงิน อย่างแน่อน
  Go to website : https://ipro689.com/

 33. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get
  my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thank you!

 34. I think this is among the most vital info for me. And i
  am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The
  website style is wonderful, the articles is really nice :
  D. Good job, cheers

 35. I no uncertainty esteeming each and every bit of it. It is an amazing site and superior to anything normal give. I need to grateful. Marvelous work! Every one of you complete an unfathomable blog, and have some extraordinary substance. Keep doing stunning keonhacai

 36. Magnificent goods from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you
  are simply too fantastic. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the best way during which you are
  saying it. You are making it entertaining and you continue
  to care for to stay it smart. I can’t wait to learn much more from you.
  That is really a wonderful website.

 37. 👩‍💻ยิ่ง ชวน ยิ่ง ได้ เงิu

  🍏แชร์กับใคร ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น..!

  ✨facebook , ✨youtube , ✨ig หรือ ✨Twitter กันแบบง่ายๆ

  👯เพื่อนเล่น เราได้ แชร์เยอะ ยิ่งได้เยอะ
  https://www.ipro689.com/

 38. Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to shoot me an e-mail. I look
  forward to hearing from you! Wonderful blog by the way! quest bars
  http://bitly.com/3C2tkMR quest bars

 39. Please let me know if you’re looking for a writer for your site.
  You have some really great posts and I feel
  I would be a good asset. If you ever want to take some of the
  load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Cheers!
  ps4 https://bitly.com/3nkdKIi ps4 games

 40. Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. But just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips, this blog
  could undeniably be one of the most beneficial in its field.
  Excellent blog! https://tadalafili.com/

 41. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you are just extremely magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and
  the way in which you say it. You make it enjoyable and you still
  take care of to keep it smart. I cant wait to read far more from you.
  This is really a tremendous web site. quest bars
  https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 42. I simply could not depart your site prior to suggesting that
  I really loved the standard info an individual supply to your guests?
  Is gonna be again incessantly to check out new posthttps://ipro689.com

 43. I’ve been using WordPress on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about ty le keo. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 44. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us

 45. Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between u

 46. รายได้ชั้นที่ 1☝ ได้ 0.3% ของยอดเล่นของเพื่อน ทุกๆยอดเล่น
  ถ้าเพื่อนคนที่พี่แนะนำมีการแนะนำเพื่อนต่อ..👩🤝🧑
  พี่ก็จะได้ 95% ของ 0.3%- ของเพื่อนพี่อีกทีค่ะ💸💸

  รายได้ชั้นที่ 2✌ ได้ 5% จาก 0.3% ของยอดเล่นของเพื่อน
  รายได้พวกนี้พี่ไม่จำเป็นต้องเล่นนะคะ พี่สามารถถอนได้เลย💸💸

  เพื่อนต้องสมัครจากลิงก์ที่พี่ส่งให้เท่านั้นนะคะ
  รายได้คิดจากยอดเล่นของเพื่อนนะคะไม่ใช่ยอดฝากค่ะ
  รายได้จะเข้าประมาณ6โมงเช้าของทุกวันนะคะ @ipro689

 47. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

 48. I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people
  could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1
  or two pictures. Maybe you could space it out better?

 49. First of all, thank you for your post. 메이저사이트 Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^

 50. First of all, thank you for your post. 메이저사이트 Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^

 51. First of all, thank you for your post. 메이저사이트 Your posts are neatly organized with the information I want, so there are plenty of resources to reference. I bookmark this site and will find your posts frequently in the future. Thanks again ^