12. Контроль якості готової продукції

Після охолоджування кожна партія ковбасних виробів піддається всесторонньому контролю за органолептичними, хімічними і бактеріологічними показниками, а також визначається вихід продукції. Відбір проб і проведення аналізів здійснюється в строгій відповідності з Держстандартами на дані аналізи. Від кожної партії ковбасних виробів піддають зовнішньому огляду не менше 10 батонів продукції.

При органолептичній оцінці якості оцінюють зовнішній вигляд, смак, колір, аромат, консистенцію, вигляд на розрізі – рівномірність розподілу компонентів рецептури, ступінь гомогенності і т.п. (рисунок 7).

 Рисунок 7 – Показники якості ковбасних виробів

До основних гарантійних хімічних показників якості відносять визначення масової частки вологи, хлориду натрію, нітриту натрію, крохмалю, залишкової активності кислої фосфатази.

Періодично ведуть перевірку на вміст у готовій продукції солей важких металів: свинцю, кадмію, миш’яку, ртуті, міді, цинку, а також афлатоксина Bj. Мікробіологічні дослідження включають: визначення загальної кількості мезофільних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, аеробів, патогенної мікрофлори роду сальмонели, протея, кишкової палички, сульфіт-редукуючих клостридій, стафілококів.

При зовнішньому огляді визначають ознаки свіжих, сумнівної свіжості та несвіжих ковбасних виробів та копченостей (рисунок 8 та 9).

Рисунок 8 – Ознаки свіжих і сумнівної свіжості ковбасних виробів

 Рисунок 9 – Ознаки несвіжих ковбас та копченостей

Не допускаються до реалізації ковбасні вироби з дефектами, які з’являються в результаті порушення технології виготовлення (рисунок 10).

Рисунок 10 – Дефекти, які з’являються в результаті порушення технології виготовлення ковбасних виробів та копченостей

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*