Передмова

Загорко Н.П., Петриченко С.В.  ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСОПРОДУКТІВ, оn-line підручник / Кафедра ОПХВ імені проф. Ф.Ю.Ялпачика, 2018 р.

Україна має одні з найкращих умов у світі для виробництва м’яса, мо­лока та м’ясо-молочних продуктів, але проблему насиченості ними ринку не вдалося повною мірою вирішити навіть у найсприятливіші для розвитку м’ясо-молочного господарства роки.

На основі світового досвіду передбачається вивести м’ясо-молочну переробну галузь України на якісно новий рівень, що забезпечує відновлення обсягів продукції, що виробляється, підвищення її якості, істотне збільшення асортименту та глибини переробки сировини. Для вирішення поставлених задач необхідно здійснити технічне переобладнання м’ясопереробних і молокопереробних підприємств, а також значно підвищити технологічний рівень обладнання, що використовується на переробних підприємствах малої потужності.

Сучасна промислова переробка м’яса та молока – це складний ком­плекс взаємопов’язаних хімічних, фізико-хімічних, мікробіологіч­них, біохімічних, біотехнологічних, теплофізичних та інших тру­домістких і специфічних технологічних процесів. Підприємства м’ясної та молочної галузі оснащені сучасною переробною технікою. Раціональне використання технологічного обладнання потребує глибоких знань його особливостей. При цьому важливо максимально зберегти харчову та біологічну цінність компонентів сировини в м’ясних та молочних продуктах, які виготовляються.

Нині реальним чинником науково-технічного прогресу в переробній галузі АПК України, у тому числі й м’ясо – молочної переробної галузі стає міжнародне співробітництво. Україна імпортує з інших країн понад 90 найменувань обладнання для переробки сільськогосподарської продукції. У свою чергу, вона експортує 50 найменувань. Це позитивно впливає на задоволення дедалі зростаючих потреб народного господарства і підвищення технічного рівня  переробної галузі АПК України.

Впровадження сучасних технологій, механізованих і автоматизованих ліній, високопродуктивних і надійних агрегатів у м’ясо – молочної переробної галузі дає змогу підвищити ефективність виробництва, збільшити продуктивність праці, механізувати трудомісткі ручні процеси, скоротити виробничі площі, зменшити витрати цінної сировини, значно поліпшити якість продукції і санітарно-гігієнічні умови виробництва.

Україна перебуває на порозі вступу в СОТ і переозброєння м’ясо – молочної переробної галузі відповідно до європейських стандартів – єдиний спосіб залишитися на світовому ринку і випускати конкурентоспроможну продукцію.

У розв’язанні важливих, відповідальних завдань із розвитку і переоснащення м’ясо – молочної переробної галузі вирішальна роль належить кадрам. Сьогоднішній учень завтра стане кваліфікованим робітником, фахівцем, керівником, організатором виробництва, активним провідником технічного прогресу у своїй галузі. Тому мета підручника – допомогти майбутнім спеціалістам засвоїти основи технології та механізації виробництва м’ясо – молочних продуктів.

1 Trackback / Pingback

  1. Зміст | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*