7. Копчення м’яса

Копчення – це спосіб обробки поверхні м’ясопродуктів органічними компонентами, що утворюються при неповному згорянні (піролізі) деревини. У результаті продукт набуває специфічного кольору, аромату і смаку, а при холодному копченні – антиокислювального і бактерицидного ефекту, що робить його придатним для споживання без додаткової кулінарної обробки.

Способи копчення.

Залежно від температури процесу розрізняють холодне, гаряче і високотемпературне копчення. Вживання різних температур копчення обумовлено тим, що кожний діапазон по-своєму впливає на спрямованість біохімічних і мікробіологічних процесів.

Це дає можливість одержувати різні технологічні результати, органолептичні показники і стійкість до зберігання готової продукції. При холодному копченні температура при обробці коптильними компонентами не повинна перевищувати 22°С, щоб зберегти нативні властивості білків і ферментів. Готовність м’ясних продуктів холодного копчення досягається за рахунок комплексної дії на тканини куховарської солі, коптильних речовин, обезводнення, протеолітичних і ліполітичних ферментів.

Холодне копчення, в основному, призначене для обробки м’ясних виробів тривалого посолу, зокрема при виготовленні сирокопчених окороків, сирокопчених ковбас, кускового м’яса, шпика. При цьому процес копчення ведуть досить тривалий період – 3-7 діб.

Продукти холодного копчення відрізняються високими смаковими якостями і добре зберігаються, оскільки в процесі копчення вони сильно зневоднюються, внаслідок чого в них підвищується вміст куховарської солі. При холодному копченні відбуваються глибокі автолітичні процеси у м’язовій тканині і продукт набуває ніжної консистенції. При гарячому копченні в діапазоні температур 30-50 °С білки і ферменти денатуруються частково. Готовність продукту досягається за рахунок комплексу фізичних і біохімічних змін у тканинах.

Способи копчення:

 –  холодне (18-22 °С);

 –гаряче (30~50 °С);

 –високотемпературне(80-110 °С).

Гаряче копчення звичайно поєднують з попередньою кулінарною обробкою (варкою або запіканням) при виробництві таких продуктів, як напівкопчені і варено-копчені ковбаси, окороки, ковбаски-грилі, варені сосиски і сардельки.

Одержані при гарячому копченні продукти менш стійкі при зберіганні.

При високотемпературному копченні температура на основних етапах обробки, зокрема коптильними компонентами перевищує 80°С. У ковбасному виробництві короткочасне копчення при температурах 80-110°С називають обжарюванням. Білки після такої дії повністю денатуровані, а ферменти інактивовані. Готовність продукції досягається за рахунок високих температур процесу.

Обжарювання є основним етапом термічної обробки сосисок, сардельок, варених і напівкопчених ковбас. Високотемпературна обробка застосовується також при виробництві копчено-запечених виробів. Обжарюванню краще всього піддавати м’ясні вироби у оболонці, оскільки під впливом високих температур і речовин, що знаходяться у димі, відбувається зміцнення оболонки. Вона стає непроникною для мікроорганізмів, набуває приємного кольору, а в самому продукті формується специфічний смак і аромат.

Залежно від виду коптильного середовища розрізняють димове, бездимне і змішане копчення.

При димовому копченні продукт обробляють димо-повітряною сумішшю, що утворюється при безпосередньому спалюванні деревини. Така продукція має неповторні смако-ароматичні властивості завдяки багатому хімічному складу диму. Проте в продукт одночасно потрапляють і шкідливі речовини –ароматичні вуглеводи ,формальдегід, метанол, нітрозоаміни.

Недоліком звичайного димового копчення є тривалість процесу через повільне природне осадження диму.

Бездимне копчення – це обробка продукту коптильними препаратами, що є водними екстрактами (конденсати) продуктів термічного розкладання деревини. Продукція бездимного копчення не містить шкідливих компонентів, оскільки коптильні препарати заздалегідь від них звільняються.

При змішаному копченні комбінують операції димової і бездимної обробок, що спрощує і прискорює процес.

Залежно від рушійної сили осадження компонентів коптильного диму розрізняють природне (традиційне), електро- і комбіноване копчення.

Природне копчення здійснюється за рахунок осадження частинок коптильного диму під дією сили тяжіння, броунівського руху, відцентрової і інших сил.

Електрокопчення засноване на іонізації частинок коптильного диму і осадженні їх у електричному полі високої напруги на протилежний за знаком електрод (продукт). Перевагою цього способу є вища швидкість процесу в порівнянні з природним копченням.

Комбіноване копчення є поєднанням перерахованих способів.

Найпоширенішим у даний час є димове природне копчення. З екологічної і санітарно-гігієнічної точок зору найперспективніше бездимне копчення.

Характеристика коптильного диму.

Коптильний дим утворюється у результаті неповного згоряння деревини, тобто термічного розкладання її складових частин при обмеженому доступі кисню повітря.

При піролітичному розкладанні деревини розрізняють наступні стадії:

 • інтенсивне випаровування вологи при 100-170°С;
 • термічне розкладання геміцелюлози при 200-260°С;
 • термічне розкладання целюлози при 260-310°С;
 • термічне розкладання лігніну при 310-500°С.

Речовини піролітичного розкладання деревини, що з’являються у початковий період, небажані для коптильного диму. Це продукти первинних реакцій піролізу деревини – перш за все неароматичні гази і рідини, смола, деревне вугілля. Для отримання якісного диму дуже важливі речовини, що утворюються при вторинних реакціях піролізу і що є продуктами взаємодії один з одним і з киснем повітря. У результаті утворюється складна хімічна суміш, що складається приблизно з 10 тис. твердих, рідких і газоподібних органічних компонентів, близько 1000 з яких беруть участь у формуванні властивостей копченого продукту.

Крім цінних для копчення речовин, дим містить також речовини, що не беруть участі у копченні (газоподібні фракції), або погіршуючи якість продукту (сажа), або навіть шкідливі (метиловий спирт, канцерогенні вуглеводні, 3-4-бензопірен і ін.).

При температурі вище 350°С можливе запалювання деревини з меншим виходом корисних речовин і утворення канцерогенних вуглеводнів в результаті окислювальних і полімеризаційних процесів. Таким чином, з точки зору максимального виходу коптильних компонентів і нешкідливості диму більш переважна температура піролізу близько 300°С.

Коптильний дим є аерозолем, що складається з дисперсної фази (тверді і рідкі частинки розміром 0,5-0,75 мкм) і дисперсійного середовища в кількісному співвідношенні приблизно 10:1. Основна маса коптильних речовин зосереджена у дисперсній фазі. До складу дисперсійного середовища входять 79-90 % різних газів – кисень, водень, азот, окисел і двоокис вуглецю. Їх кількість тим більше, чим вища температура в зоні горіння і менше густина диму. Від 9 до 19 % доводиться на пару, у тому числі і пари води, що конденсується, у зв’язку з чим їх частка в більшій мірі залежить від вогкості спалюваної деревини.

Вплив ботанічного виду деревини на хімічний склад диму обумовлений неоднаковим вмістом основних компонентів її органічної маси – целюлози, геміцеллюлози і лігніну. Коптильний дим, одержаний з деревини твердих порід дерев, містить більше вуглеводнів, ніж дим з деревини хвойних порід. Кращим є дим, одержаний з деревини таких дерев як бук, дуб, вільха, горіх, береза (без кори), клен, ясен, рідкий каштан, верба, тополя, а також плодових дерев – дикої вишні, яблуні.

Вогкість деревини також впливає на склад коптильного диму: при збільшенні вогкості зменшується вміст фенолів, карбонільних з’єднань і інших корисних компонентів диму. Крім того, дим, одержаний при спалюванні вологої сировини (40 % води), містить у 3-4 рази більше сажі і золи, ніж сухої (20 % води), що негативно позначається на якості продукції.

Особливість димогенерації полягає у обмеженому доступі кисню повітря до тліючої деревини. Такі умови забезпечують повільне горіння деревини без видимого полум’я і значного виділення теплоти. З іншого боку, кисень бере участь у вторинних реакціях окислення летючих компонентів, що утворюються у результаті розкладання деревини. Таким чином, кількість поданого в зону димогенерації повітря впливає на хімічний склад диму. Зокрема, при збільшенні подачі повітря у зону димогенерації зменшується загальний вміст фенолів, кетонів і вищих альдегідів.

Склад і властивості диму, а також його температура нерівномірні за висотою камери. Концентрація речовин, що формують смак і запах продукту, вища у верхній частині камери, в нижній зоні переважають речовини, що володіють консервуючою дією. Таким чином, залежно від цільового призначення продукту можна одержати різний бажаний ефект, розміщуючи вироби в камері на різних рівнях.

Механізм копчення складається з двох фаз: осадження коптильних речовин на поверхні і перенесення їх від поверхні до центральної частини продукту.

Перша фаза, тобто зовнішнє перенесення дисперсних частинок обумовлене їх кінетичними властивостями, аеродинамікою коптильного середовища, а також конденсацією речовин, що знаходяться у пароподібному стані. Осадження компонентів диму засновано на декількох способах:

гравітаційне – відбувається у результаті падіння частинок під впливом сили тяжіння;

інерційне – відбувається у тому випадку, коли маса частинки або швидкість її руху настільки значна, що вона не може прямувати за потоком диму, що огинає продукт, а, прагнучи за інерцією продовжити свій рух, стикається з продуктом і осідає на його поверхні;

дифузійне – властиве дрібним частинкам, викликано градієнтом концентрації компонентів у димі і зв’язано, з одного боку, з броунівським рухом, а з іншого – з різницею температур коптильного диму і поверхні продукту (термофорез);

електричне – викликано утворенням заряду частинок дисперсної фази і осадженні їх в електричному полі.

Інтенсивність осадження компонентів прямо пропорційна концентрації диму, швидкості його руху, ступеню дисперсності, куту розташування, температурі і вогкості продукту. Істотне значення має розмір частинок.

У початковий період копчення, коли температура поверхні продукту значно нижче за температуру диму, осадження протікає переважно під дією термофореза дисперсних частинок і термодифузії. У цей період поверхнева вода випаровується, що підтримує відносно низьку температуру поверхні продукту. Інтенсивність термофореза залежить від різниці температур і розмірів частинок. Конденсація пароподібних складових диму залежить від температури поверхні продукту: чим вона нижча, тим процес інтенсивніший. Надалі у міру вирівнювання температур компоненти диму осідають під дією дифузійних і інерційних сил. До кінця процесу копчення, коли поверхня продукту адсорбує значну кількість компонентів диму, інерційні сили набувають велику роль у осадженні, і чим нижче температура диму, тим помітніше це переважання.

Для прискорення протікання першої фази використовують електричне поле високої напруги з постійним знаком, що викликає іонізацію частинок коптильних речовин, їх направлений рух і інтенсивне осідання на поверхні продукту. У результаті цього період осадження коптильних речовин скорочується з декількох годин до 5-20 хв.

Проте проведення першої фази копчення недостатньо для отримання копчених виробів. Коптильні речовини повинні проникнути на певну глибину продукту – тільки при цій умові може бути досягнутий повний ефект копчення. Рушійною силою процесу дифузії коптильних речовин є градієнт концентрацій. Інтенсивність перенесення коптильних речовин всередину виробу залежить від багатьох чинників і, в першу чергу, від температури середовища, властивостей поверхні продукту (гладка або шорстка, наявність оболонки або шкіри), вмісту вологи в сировині, співвідношення м’язової, жирової і сполучної тканини, ступеня подрібнення і інших чинників.

Температура копчення відноситься до найістотніших чинників, що впливають не тільки на інтенсивність осадження коптильних речовин на поверхні продукту, але і на дифузію усередині нього. Зокрема, при температурах 35-50 °С ефект насичення продукту коптильними речовинами досягається удвічі швидше, ніж при 18-22 °С.

Швидкість дифузії у різних тканинах м’яса істотно відрізняється. Шпиг поглинає коптильні речовини в 1,5 рази інтенсивніше, ніж свинина, і в 2,1 рази, ніж яловичина. Знаючи, що в свинячому шпику коптильні речовини просуваються в товщу продукту із зразковою швидкістю 0,1-0,2 мм/ч, легко визначити необхідний період витримки виробу для завершеності другої фази копчення. Натуральні ковбасні оболонки на 20-25 % більш проникні для коптильних речовин, ніж штучні. Швидкість внутрішнього перенесення коптильних речовин біля заздалегідь зварених неподрібнених продуктів (варено-солоні вироби) значно вище, ніж для виробів, виготовлених з подрібненого м’яса і без нагріву (сирокопчені ковбаси).

Проникність різних компонентів диму не однакова. Велика частина фенолів і кислот безперервно перерозподіляються за товщиною продукту у міру його копчення і зберігання, тоді як карбонільні з’єднання виявляються переважно на поверхні, або в тонкому поверхневому шарі продукту.

Дифузія кислот і фенолів пропорційна тривалості копчення, але швидкість проникнення їх зменшується при зберіганні внаслідок структурних змін копчених продуктів. Більшість компонентів карбонільної природи (формальдегід, гліоксаль і ін.), проникаючи в м’язову тканину, реагує з білками м’яса, створюючими структурну сітку, внаслідок чого остання стає менш проникною для коптильних речовин.

Фізико-хімічні і біохімічні процеси при копчення м’яса.

Фізико-хімічні зміни, що відбуваються під час копчення, пов’язані з обезводненням продукту, насиченням тканин компонентами диму, ферментативними процесами, а також тепловою дією.

Висока хімічна активність окремих компонентів коптильного диму і наявність реакційноздатних функціональних груп і, перш за все, білкових становлячих м’ясопродуктів, обумовлюють виникнення різноманітних хімічних реакцій між коптильними речовинами і складовими частинами м’ясопродуктів. Це приводить до утворення характерних властивостей і деякої консервації продукту.

Процес копчення супроводжується одночасно тепло і масообміном, внаслідок чого вироби зневоднюються, підвищується Aw, що затримує зростання мікрофлори і сприяє формуванню органолептичних показників.

Копчення при високій температурі супроводжується різним ступенем денатурації білків, внаслідок чого звільняються приховані функціональні групи, а також зменшується водозв’язуюча здатність тканин, продукт краще зневоднюється і ущільнюється. Найсильніші зміни при копченні зазнає колаген.

Біохімічні зміни при копченні, пов’язані з дією тканинних і мікробіальних ферментів, визначаються видом продукту і температурою копчення.

Утворення ознак копчених виробів

З технологічної точки зору вплив копчення на властивості готової продукції виявляється у декількох напрямах:

утворення кольору копченого продукту з широким спектром відтінків від ясно-жовтого до темно-коричневого;

поява специфічного приємного аромату і смаку копченого продукту, обумовлених утворенням у продукті відповідних смако-ароматичних речовин; зміцнення поверхні (утворення вторинної оболонки);  консервація за рахунок антиокислювальної, бактерицидної і антипротеолітичнї дії коптильних компонентів.

Негативна дія копчення перш за все пов’язана з попаданням у продукт ПАУ і зайвих кількостей формальдегіду, метанолу і деяких фенолів.

Зменшення харчової цінності продуктів при копченні пов’язано із зниженням вмісту амінокислот на 10-20 %, вступаючих у реакції з коптильними компонентами. При цьому втрати незамінних амінокислот складають 10-50 %, особливо чутливий до копчення лізин.

Утворення кольору. Фарбування поверхні копчених виробів у коричневі або золотисті тони є не тільки невід’ємною частиною ефекту копчення, що надає готовому продукту приємний і звичний для споживача зовнішній вигляд, але і служить певною мірою критерієм правильності здійснення самого процесу. Інтенсивність фарбування є показником ступеня прокопченості оброблюваного виробу.

Хімічні сторони ефекту фарбування складні і багатоманітні. У основі утворення кольору копченини лежать наступні процеси:

осадження забарвлених коптильних речовин;

– окислення, полімеризація компонентів диму як на поверхні продукту, так і в повітряному середовищі;

взаємодія компонентів диму з білковими речовинами продукту.

Крім того, формування кольору копченого продукту при високотемпературному і гарячому копченні йде і під дією високих температур середовища, що інтенсифікують усі кольороутворюючі реакції. Тому вироби даної групи забарвлені, як правило, в темно-коричневі тони.

Забарвленими коптильними компонентами є речовини смолянистої фракції диму, а також деякі інші, що мають коричневі відтінки: феноли, карбоніли, вуглеводи.

Відтінок кольору залежить від виду деревини, що використовується для отримання коптильного диму. Бук, клен, липа надають золотисто-жовті відтінки, дуб, вільха – жовтувато-коричневі. Збільшення концентрації кисню у зоні горіння сприяє інтенсивнішому фарбуванню продуктів.

Найважливіші процеси, що впливають на фарбування поверхні продукту – реакції взаємодії коптильних речовин з інгредієнтами продуктів. З аміногрупами білкових речовин реагують переважно карбонільні з’єднання диму з утворенням меланоїдинів – азотовмісних полімерів коричневого кольору. В кольороутворенні беруть участь також формальдегід, глікольовий альдегід, гліоксаль, метілгліоксаль, ацетол, діацетіл, фурфурол.

З фенолів найактивнішу участь беруть ті, які містять карбонільну групу, наприклад, ванілін, коніферіловий і синаповий альдегіди, а також поліфеноли Фарбування посилюється у результаті реакцій карамелізації вуглеводів, що утворюються при розпаді целюлози і геміцелюлози.

Індивідуальні амінокислоти, реагуючи з карбонільними з’єднаннями, дають забарвлення різних відтінків. Наприклад, при взаємодії метилгліоксаля з лізином з’являється коричневе забарвлення, з гліцином – жовте з оранжевим відтінком, з метіоніном і валіном, лейцином і деякими іншими – жовте.

Швидкість реакцій Майяра збільшується із збільшенням рН середовища, тому штучний зсув рН середовища в лужну сторону інтенсифікує кольороутворення при копченні. Використовування вологої деревини при димогенерації приводить до істотного погіршення забарвлення поверхні м’ясних продуктів, що може бути пояснено утворенням великої кількості кислот, які, потрапляючи на поверхню продукту, знижують рН.

Колір копченини багато в чому визначається видом виробу, його структурою і хімічним складом. Вироби з великим вмістом жиру мають кращий блиск.

Посиленню кольору сприяють протеолітичні процеси, тому солона, дозрівша сировина забарвлюється інтенсивніше.

Реакції кольороутворення продовжують протікати якийсь час і після закінчення процесу копчення. Фарбуючий ефект копчення фіксується органолептно і інструментально – з використанням об’єктивних колірних характеристик.

Утворення аромату і смаку. Характерні смако-ароматичні властивості копчених продуктів є результатом сукупної дії компонентів диму і речовин, що утворюються у результаті реакцій компонентів диму один з одним і з складовими продукту, що сорбують.

Аромат коптильного диму залежить від виду деревини, температури тління, типу димогенератора, ступеня дисперсності і хімічного складу диму. Вважається, що найароматніші компоненти містяться у газоподібній фазі диму. Аромат коптильного диму забезпечують представники багатьох класів органічних речовин, але основну частку вносять феноли і їх похідні. Встановлено, що «ключовими» компонентами в композиції є наступні речовини: гваякол, метилгваякол, пірокатехін, сирингол, ванілін, евгенол, крезол, циклотен. Крім того, на запах і смак впливають речовини, які видаляються водяною парою – альдегіди, кетон, феноли і органічні кислоти.

Механізм формування смакоутворюючих речовин при дифузії коптильних компонентів у продукт невідомий. Головну  роль в цьому відводять фенолам, особливо гваяколу, сирінголу і їх похідним. Вважається, що в середньому близько 75 % фенолових речовин у міру їх дифузії у продукт вступають в різні реакції з білковими і жировими компонентами продукту. При цьому смако-ароматичні відчуття багато в чому залежать від консистенції продукту, а також від його хімічного складу, зокрема, співвідношення у ньому ліпідів, білків, вологи і солі.

Аромат і смак копчених виробів змінюється у процесі їх виробництва і зберігання. Відразу після обробки димом копчений продукт має явно виражений запах і присмак диму. Через порівняно короткий проміжок часу запах і присмак слабшають внаслідок десорбції з поверхні продукту легколетючих компонентів диму, а також у результаті взаємодії з киснем повітря і продуктом.

Консервуючий ефект копчення. Копчення є одним із способів консервування, особливо в поєднанні з посолом і сушкою. Консервуючий ефект копчення ґрунтується на бактерицидній, антиокислювальній і антипротеолітичній дії численних речовин, що містяться у димі.

Бактерицидна дія. Вона є результатом комбінованого впливу антисептичних компонентів диму, обезводнення, посолу, зниження рН і високої температури при гарячому копченні.

Бактерицидна дія диму виявляється перш за все на поверхні продукту. У міру дифузії коптильних компонентів всередину продукту зона пригноблення мікрофлори збільшується.

Механізм бактерицидної дії фенолів полягає у зменшенні поверхневого натягу на межі бактерійної клітини, викликаючи зміни фізичного стану колоїдів в ній, що приводить до загибелі мікроорганізмів. Можлива також взаємодія фенолів з бактерійними білками, яка негативно впливає на життєдіяльність клітин і їх розмноження.

Таким чином, компоненти диму володіють широким спектром бактерицидної дії: кислоти найефективніше пригнічують спороутворюючі види, феноли – банальну і умовно-патогенну мікрофлору.

Найбільш стійка до дії коптильних речовин цвіль, яка здатна розвиватися на поверхні навіть добре прокопченого продукту, особливо якщо вона зволожена.

Температура копчення істотно впливає на характер життєдіяльності мікрофлори у продукті: 18-20°С – оптимальна температура для розвитку психрофільних мікроорганізмів, 35-40°С – для  розвитку мезофілів, 80-100 °С – надає пастеризуючий ефект великій частині вегетативної мікрофлори.

Таким чином, при знижених температурах копчення вища вірогідність переважного розвитку мікробів – антагоністів гнильних бактерій. У залишковій мікрофлорі переважають молочнокислі бактерії і грампозитивні мікрококи. У продуктах холодного копчення гине близько 50 % первинної кількості мікроорганізмів. Ці вироби при однаковому ступені прокопченості більш стійкі до мікробіального псування. Одночасно збільшення ступеня стабільності сирокопчених виробів у процесі зберігання обумовлено низькими значеннями рН.

При гарячому копченні знищення мікрофлори ґрунтується на двох чинниках: дії високих температур і антисептичних властивостях диму. Коптильні компоненти диму проникають у продукт в незначних кількостях внаслідок утворення ущільненого шару денатурованих білків. Тому консервуючий ефект для виробів гарячого копчення обмежується поверхнею, такі продукти менш стійкі, ніж вироби холодного копчення.

Коптильні речовини, адсорбовані на поверхні продукту і повільно проникаючі з поверхневих шарів у центральні, зберігають бактерицидні властивості протягом деякого часу і після копчення.

Бездимне копчення. Одним з найперспективніших напрямів вдосконалення технології і техніки копчення м’ясних продуктів є використовування коптильних препаратів.

Бездимне копчення має свої достоїнства і недоліки. У числі достоїнств необхідно перш за все відзначити, що технологія отримання коптильних препаратів дозволяє видалити з них ПАВ і деякі небажані речовини, зокрема смоли. Санітарна безпека коптильних середовищ дає можливість одержувати копчені продукти вищої якості. Заміна диму рідкими препаратами дозволяє організувати виробництво без димогенераторного підрозділу, виключити викиди диму в атмосферу, істотно скоротити тривалість процесу і спростити його. У комплексі це дає ефект зниження собівартості копченої продукції на 25-40 %.

Можливість регулювання дозування препарату забезпечує постійні смакові і ароматичні властивості продукції.

До недоліків бездимного копчення відноситься те, що не створений ще препарат, за допомогою якого можна повністю відтворити показники проведеної шляхом димного копчення продукції.

Через високу хімічну активність коптильних препаратів може змінюватися хімічний склад при зберіганні. Крім того, у зв’язку з високою кислотністю препаратів (рН 2-3), стимулюючих корозію металу, устаткування для їх нанесення на продукт повинне виконуватися з антикорозійних матеріалів.

Проте, достоїнства коптильних препаратів перевершують їх недоліки.

Класифікація коптильних препаратів. Переважаючу частину коптильних препаратів виготовляють на основі продуктів переробки деревини і її складових. Виготовлення коптильних препаратів, ідентичних коптильному диму, здійснюють з конденсатів диму двома шляхами:

 уловлюванням компонентів диму водою з подальшою обробкою; відгоном летких компонентів, нейтралізацією надлишку кислот, видаленням тих або інших інгредієнтів диму селективним екстрагуванням або адсорбентами і т.п.

Численну групу так званих «синтетичних» коптильних препаратів одержують шляхом розчинення у воді окремих груп речовин з урахуванням їх ролі в створенні смаку і аромату копчення.

Коптильні препарати можна класифікувати:

1) коптильні рідини. Це водні розчини компонентів диму або продуктів сухої перегонки деревини, водні або кислотні екстракти деревини, а також водні розчини суміші речовин, що володіють коптильними властивостями. До цих препаратів відносять МІНХ, «Вахтоль», «Амафіл», ВНІЇМП, ВНІЇМП-1, КП-72, КП-74, «Чарзол», «Рідкий дим-063», та інші;

2) жиророзчинні коптильні  препарати.  До цієї  групи відносять препарати на масляній основі («Коптильну олію-1», «Коптильну олію-2», «Фумарол» жиророзчинний та інші);

3) коптильні пасти і порошки. Ці коптильні препарати є насиченими коптильними компонентами (звичайно димом), харчовими добавками або продуктами, наприклад куховарська сіль, борошно, порошки на декстриновій основі та інші.

За хімічним складом коптильні препарати підрозділяють таким чином:

1) фенолові коптильні препарати. До них відносять препарати, основу яких складають фенолові речовини, наприклад «Чарзол», «Смоук-текс» та інші;

2) кислотні коптильні препарати. Це препарати, що складаються переважно з кислот, наприклад МІНХ, «Амафіл», синтетичні препарати типу ВНІЇМП-1;

3) комбіновані коптильні препарати. До них відносять препарати на основі водних розчинів диму. Ці препарати містять більшість класів коптильних речовин, що утворюються при піролізі деревини. Хімічний склад  коптильних препаратів прийнято характеризувати концентрацією в них основних груп коптильних компонентів, наявністю баластних і шкідливих речовин (таблиця. 3.4).

Коптильні препарати мають відмінність не тільки за змістом окремих груп речовин, але і за їх якісним складом. Особливе ж значення мають феноли, карбонільні з’єднання і кислоти, що визначають коптильні властивості препаратів. Всіх препаратах обов’язковим повинен бути низький зміст канцерогенних ПАУ і нітрозамінов (бензпирен і N- нітрозодіметиламін не вищі, ніж, відповідно, 0,1 і 1 мкг в 1 л).

Аналіз сучасних коптильних середовищ дозволяє класифікувати їх залежно від прояву основних ефектів копчення на 5 основних груп: власне коптильні препарати, коптильні фарбники, смако-ароматичні добавки, антиоксиданти, антисептики.

Таблиця 3.4 – Хімічний склад коптильних препаратів

Компонент препарату Номер і найменування препарату, міліграм на 100 мл
Аромат
копчення
(Японія)
ПДВ
(PDW)
(Польща)
Коптильна
рідина
(Канада)
ВНДІМП Вахтоль МІНХ
Фенол 2,4 30 2,1 1,2 2,2 9,4
Карбонільні
з’єднання
18,1 7,8 16,1 5,5 10,5 4,6
зокрема:
ненасичені

насичені17,47,811,65,361.20,7-5,60,24,53,4Фурфурол2,30,60,52,10,5-Кислоти451,610016,74523,3Складні ефіри17,21,58,13,844,60,8Метиловий спирт15,33,24,94,11.6-Нелеткі з’єднання2,313,63,50,021,415,2

Коптильні препарати найбільш близькі до коптильного диму за всіма ефектами копчення. Для коптильних фарбників найбільш виражена здатність до фарбування. Смако-ароматичні вносять лише аромат і смак копченості у готові вироби. Антиоксиданти відповідальні тільки за антиокислювальний ефект копчення. Антисептики володіють вираженою бактерицидною дією.

Технологія бездимного копчення. Залежно від типу коптильного препарату, виду продукту, що виготовляється, а також характеру взаємодій коптильного препарату, що використовується, з оброблюваною сировиною можуть бути використані наступні технологічні прийоми введення коптильного препарату в продукт:

ін’єкція коптильного препарату в товщу продукту;

обробка продукту з поверхні (занурення, зрошування);

– обробка в парах коптильного препарату.

Додавання коптильного препарату безпосередньо у продукт використовується при виробництві виробів на основі фаршу – ковбас, сосисок, сардельок і різних консервів. Спосіб простий, не вимагає спеціального устаткування. Недоліком способу є обмежене вживання при виготовленні копчених виробів, характерна ознака яких – специфічне золотисте забарвлення поверхні.

Спосіб ін’єкції коптильного препарату в товщу продукту застосовується для виробів типу шинки і окороків, а також пастеризованої шинки в банках. Ін’єкція коптильного препарату дозволяє одержувати продукт з рівномірним ступенем прокопченості. Препарат уводять у склад розсолу в кількості 0,2-1%. Обробка продукту коптильною рідиною з поверхні методом занурення і витримки в коптильному середовищі є одним з найпростіших способів бездимного копчення. Теплова обробка проводиться нагрітим повітрям. До недоліків способу відноситься велика витрата коптильної рідини (до 20 % маси оброблюваної сировини).

Зрошування поверхні продукту коптильними препаратами проводять або спеціальними душуючими пристроями на пристосуваннях транспортерного типу, або в камерах шляхом диспергування препарату через форсунки. Тонке розпилювання коптильного препарату знижує його витрату, але вимагає вільного розміщення продукту в камері.

Сучаснішим способом бездимного копчення є обробка продукту в парах спеціальні коптильного середовища. Коптильне середовище розпилюють форсунками в потік гарячого повітря. Одержане пароподібне середовище імітує дим і дозволяє одержувати копчену продукцію з достатньо високими органолептичними показниками. Метод використовується переважно для гарячого копчення.

88 Comments

 1. I absolutely love your blog and find many of your post’s to
  be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to
  write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here.
  Again, awesome web site!

  Here is my blog – 먹튀사이트

 2. My spouse and I stumbled over here different website and
  thought I may as well check things out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to finding out about your web page again.

  Feel free to visit my webpage: 카지노

 3. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I acquire
  in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to
  your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 4. I’m at Liverpool University lotemax augentropfen beipackzettel Land-use surveyor Michael Pallamary published a newspaper notice Sunday to begin a recall bid, two days after gay rights activist and newspaper publisher Stampp Corbin did so. Pallamary accused Corbin of being a stealth supporter of the mayor and threatened to file a complaint with the San Diego County district attorney’s office alleging election law violations.

 5. When do you want me to start? how much does accutane cost uk The researchers used data from a national study that surveys hospitals about their ambulatory care and scales up the results to reflect the general U.S. population. Their report included information on 2,298 patients age 21 and under who visited an ER in 2006 to 2009 with stomach pain, cramps or spasms, representing 8.1 million such visits across the country.

 6. I’m sorry, she’s virmax ukraine Latest EPFR data seems to confirm that trend with Europeanequity funds enjoying their second biggest inflow year-to-datein the week ending Sept. 11, helped by investors’ continuedswitch out of bonds and into stocks as the global economyrecovers.

 7. What are the hours of work? medlabmobile.ca The strike is centered around Amplats mines near the town of Rustenburg in the restive platinum belt, where AMCU has poached tens of thousands of members from the once unrivalled National Union of Mineworkers (NUM) in a bloody turf war that has killed dozens of people the past 18 months.

 8. Will I get travelling expenses? order felodipine It was also noted from the study that students of parents whom had a college education were more likely to engage in binge drinking, but actually displayed a lower chance of extreme binge drinking (greater than 15 drinks in a row).

 9. On another call tadalafil alcohol reddit Data next week include Chicago PMI and the Dallas Fed Manufacturing Survey, due on Monday. The Institute for Supply Management manufacturing and construction spending reports are due on Tuesday, followed by the ADP private-sector employment report on Wednesday. Weekly jobless benefits claims data will be released on Thursday.

 10. Just over two years urimax 400 “The compromise we reached will provide our economy with the stability it desperately needs,” said Senate Majority Leader Harry Reid, D-Nev., who reached the agreement with Senate Minority Leader Mitch McConnell, R-Ky.

 11. I’m at Liverpool University german body composition training reddit Paramedics remove body bags containing the bodies of the victims of a boat that sank off Java island on Friday to be taken to a hospital, in Cianjur, West Java, Indonesia, Saturday, Sept. 28, 2013. Rescuers battled strong currents and high waves Saturday while searching for dozens of people missing and feared dead one day after the boat carrying asylum seekers sank en rout to Australia off the coast of Indonesia’s main island of Java. (AP Photo)

 12. I like watching TV polysporin on dog stitches It achieves all this thanks to the use of two clutches: one which looks after the odd-number gears; and the other taking care of the even numbers. It is able to adapt to the driver’s demands by selecting a gear that delivers the correct amount of power when required.

 13. What do you want to do when you’ve finished? fluconazole for dogs price Earlier this year, Colorado officials turned to compounding pharmacies to seek out sodium thiopental, a common execution drug until major drug companies two years ago refused to supply it. The information was disclosed in a letter sent by the Colorado corrections department to compounding pharmacies that became public in a lawsuit filed in May by the ACLU.

 14. US dollars viviscal extra strength Those lofty expectations, however, can cross the line. Yin Li, an English instructor at Yantai University on China’s east-central coast, described Chinese parents as pushy, admitting some “encourage with force.” Their ultimate goal, however, is the next generation will have a brighter future.

 15. Very funny pictures amoxil bd bula In 16th-century Verona, romance blooms, on first sight, between our star-crossed lovers. She’s a Capulet, he’s a Montague, and — just like, say, humans and vampires — the two clans are violent and bitter enemies. Forgive the spoiler, but things may not end well.

 16. Yes, I play the guitar tylenol commercial voice Other things the instructors allegedly told the 12-year-old black girl and her classmates include “Nigger if you can read, there is a problem,” “You don’t have any rights, we own you” and “How dare you look those dark eyes at me, I am higher than you.”

 17. This platform. You probably can go for ready-made Bitcoin trade platform is available in each individual.

  Scandals have continuously attempted to 20k after which makes use
  of the Bitcoin/us dollar exchange charge. The potential makes use of
  of the Ether in the present day. I might get the added bonus on your funding that can deliver good potential in the run up.

  Bitcoin’s seven-day average hashrate has gained from prospectors trying to be a good idea.

  And good observe mining wallet website and also that will quickly
  be extinct. Unified decentralized and cross breed frameworks
  for mining will change into mainstream and have.
  Mining cryptos can hold Cardano ADA. Such a system though there
  will be for all intents and purposes not utilized. Subsequently this fee system or much less transaction delay in varied process thus leading to a tangible form.

  Abstract Although Bitcoin Ripple Ethereum Litecoin thus traders have a six hour drive.

  Plan that the worldwide news can smash the whole deposits for
  traders to know.

 18. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?

  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and
  I must say this blog loads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price?
  Many thanks, I appreciate it!

  Also visit my web blog :: 카카오웹툰

 19. He looks to be following the exact tactic with CBS Network and Warner Bros.
  ve discussed the Biblical framework for sex a number of times, and he understands that pornography is a warped, satanic distortion of what God intended it to be.
  This teaches you that no matter how strange or eccentric you are, if your films capture an audience,
  you can still be remembered by audiences even after you pass.

 20. 3 – Select the number of Gold and Gems you want to have added to your account and click on “Generate”.
  The road drops down to a narrow part between sea and
  rockface; this is where the penguins have their own chosen crossing to access their shelters
  and nests, so you have to take care to avoid any which might be waddling across.

  After about half an hour of easy walking look for the narrow entrance
  to the Moria Gate Arch, a limestone formation over the river.

  My final rating, because I believe the story only gets better as you play it,
  is an 8 out of 10. This game is wonderful and deserves a
  buy out of the gate. I know there probably isn’t any other review out there that
  says that (just in case you missed it, that was sarcasm.
  From helmets and jodhpurs for you – and saddles,
  leg wraps and masks for your horse, there are thousands of looks you can create.TAME BEAUTIFUL HORSESCreate a magical bond with wild horses such as the Mustang, Dapple Grey and
  Appaloosa as you tame and care for them, preparing the stallion to be ridden as you set out on your
  quest.A MYSTERY TO SOLVEUncover the mystery of the
  fabled fantasy sky riders – mystical Pegasus and Unicorn horses who once
  roamed free in the haven above the clouds.JOIN THE SHOW JUMPING & DRESSAGE ACADEMYYou may be invited to join the prestigious Meadowcroft riding academy, a school that’s
  seen countless thousands of equestrians pass through its gates and over
  its grasslands.

  You can disable the in-app purchasing functionality by adjusting
  your device settings.A network connection is required to play.
  Just select device and country and wait a bit. On hearing this bit of
  information, Sally was a little frightened but he told her that there was no danger as these animals rarely attack humans
  unless they were unable to get any prey for themselves.
  Sleepy. Rustic. Idyllic. Full of animals big and small.
  But everything will not be as simple as it seems since our
  first approaches with each steed will have to be cautious so as not
  to scare the animals. 2. Now you will be directed to the download page.
  It was a city with beautiful historical buildings but is even now
  a scene of rubble and devastation, its inhabitants trying to reassemble their lives.
  Mrs. Jones was positively delighted and she dressed
  up her daughter to the best of her ability, even applying the shade of
  lipstick to her and tying her hair in a ponytail so that her large expressive
  eyes stand out. Sally and Mrs. Jones could make out that it was pretty costly
  as it was studded with diamonds.

 21. I blog frequently and I genuinely thank you for your information. The article
  has really peaked my interest. I’m going to book mark
  your site and keep checking for new details about once per week.
  I opted in for your RSS feed as well.

 22. The appliance of cryptocurrency he was able to entry different elements of the
  service. The peer-to-peer digital cryptocurrency that has been recently introduced many
  individuals are investing in. Bitcoin remains comparatively unregulated cash Although the Blockchain-powered instruments are nonetheless many persons are left with.
  As to what to do if two individuals on the community without delay.
  The assault have been 6,000 to Migrator software is the processing of transactions in this community are free.

  TSA noticed Ethereum rise from an EMP assault to take over
  and the Senate. Arrange take just a few as well as as data is collected individuals ought to even be
  used to. The Congress spokesperson informed cops she had
  tried to take a position in Bitcoin. The place can I use and other drugmakers announced their support for Mediledger looking for
  to transfer the Bitcoin. Patel mentioned that
  the chain that may be diverse by way of trading volume.

  A customizable buying and selling bot to investors the best resolution is coin base which is a giant difference.

 23. Hello there! This post could not be written much
  better! Looking through this article reminds me
  of my previous roommate! He continually kept preaching about this.
  I most certainly will send this post to him. Fairly
  certain he will have a good read. I appreciate you
  for sharing!

1 Trackback / Pingback

 1. Зміст | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*