3. Заморожування м’яса

Найбільш поширеним видом заморожування є заморожування у повітрі.

Порядок розміщення туш такий самий, як і в камерах охолодження, тобто між тушами залишають проміжки, що забезпечують циркуляцію повітря. Великі і вгодовані туші розмішують ближче до пристрою охолодження.

Повітря у камерах заморожування охолоджується батареями випарювання холодоагенту (як правило, аміаку), або частково батареями і повітроохолоджувачами.

Перед завантаженням камер заморожування з батарей видаляють снігову шубу, інакше холодовіддача від труб зменшується внаслідок низької теплопровідності снігової шуби. Повітря у камерах повинне бути чистим. Очищають повітря озонаторами.

Температуру повітря при завантаженні камер заморожування підтримують на декілька градусів нижче її величини в процесі заморожування. Відносну вологість повітря у камерах підтримують на рівні 90-95 % залежно від температури повітря; чим нижча температура, тим більша відносна вологість повітря у камері.

Циркуляція повітря у камерах може бути природна або штучна. Штучна прискорює процес заморожування і забезпечує більш рівномірне розподілення повітря у камері. Процес заморожування м’ясних туш при температурі мінус 23 °С і природній циркуляції повітря триває 48 год., а при штучній – 32 год.

У морозильні камери м’ясо надходить охолоджене до температури 0-4°С. Якщо направляють м’ясо на зберігання, то заморожувати його слід до температури мінус 18 °С. Температура середовища має велике значення для прискорення процесу заморожування, тому що різниця температур між продуктом і охолоджуючим середовищем пропорційна швидкості заморожування, внаслідок чого при повітряному заморожуванні потрібно підтримувати більш низьку температуру.

М’ясо у невеликих відрубах і блоках заморожують у швидкоморозильних камерах. У блоках можна заморожувати м’ясо фасоване, обвалене, жиловане, а також субпродукти, ендокринні ферменти, птицю. Товщина і розміри блоків можуть бути різними в залежності від технологічних конструкцій апаратів: чим менша товщина блоку, тим менша тривалість заморожування при інших рівних умовах. М’ясо в блоках може бути з кістками і без кісток.

Заморожування м’яса і м’ясопродуктів у блоках має ряд переваг. Зменшуються витрати холоду на одиницю маси. Камери заморожування і зберігання мороженого м’яса, а також транспортні засоби використовуються більш ефективно, тому що норма розміщення на одиницю площі або об’єму блочного м’яса приблизно в три рази більша, ніж норма розміщення м’яса в тушах і півтушах.

Заморожування і зберігання м’яса в блоках дозволяє створити кращі санітарно-гігієнічні умови виробництва. Заморожування можна здійснювати не тільки в камерах, але і в швидкоморозильних апаратах при найбільшій швидкості циркуляції повітря, а також застосовувати для заморожування тверде охолоджуюче середовище при більш низьких температурах.

Заморожування парного м’яса однофазним способом. Заморожування парного м’яса однофазним способом проводиться у камерах, де, крім стельових і стінних батарей, додатково встановлені підвісні вертикальні і дворядні батареї, причому вони підняті над рівнем підлоги на 2…4 м, що дає можливість використовувати камери для штабелювання вантажів. Тривалість заморожування парного м’яса залежить від температури і швидкості руху повітря у камері, початкової і кінцевої температури м’яса, а також розмірів туші. При температурі повітря мінус 23°С і нормальній його циркуляції тривалість заморожування яловичих туш до температури мінус 18 °С становить 36 годин, свинячих – 4 години, при тій же температурі і швидкості руху повітря 4 м/хв. яловичі туші заморожують 22 год., а свинячі – 18 годин. При температурі мінус  35 °С і швидкості повітря 4 м/хв. тривалість заморожування яловичих туш 14 год., свинячих 9 год., а баранячих туш становить близько 14 % тривалості заморожування яловичих. Однофазне заморожування має ряд переваг у порівнянні з двофазним. За смаковими якостями таке м’ясо не відрізняється від м’яса, замороженого двофазним способом. А за рядом показників – навіть краще (наприклад за ступенем зворотності властивостей при розморожуванні).

Заморожування м’яса і м’ясопродуктів природним способом. Коли немає або не вистачає штучного холоду, застосовують метод природного заморожування. При заморожуванні м’яса на відкритих площах необхідно захищати його від дії сонячного проміння, опадів, сильних вітрів, а також від птахів, гризунів, домашніх тварин. Для цього використовують брезент, щити. Направляти на природне заморожування можна тільки доброякісні, чисті і свіжі м’ясопродукти. Тривалість заморожування природним холодом залежить від температури зовнішнього повітря і швидкості його руху. Природне заморожування м’яса проводять при температурі зовнішнього повітря не вище мінус 18 °С. У процесі заморожування необхідно вести облік втрат м’яса, вимірювати температуру зовнішнього повітря через кожні 8 год., а також температуру м’яса і м’ясопродуктів до і після заморожування.

Зберігання мороженого м’яса. Температура зберігання мороженого м’яса залежить від температури заморожування. Якщо температура зберігання буде вища, ніж температура заморожування, то відбудеться конденсація водяної пари па поверхні м’яса і розмерзання частин вимерзлої води, а це призведе до збільшення льодових кристалів у м’ясі. Перепад між температурами зберігання не повинен перевищувати  5…7 °С.

Відносна вологість повітря при зберіганні повинна бути тим більшою (90 % і більше), чим нижча температура зберігання, але не досить високою, щоб водяна пара не конденсувалась, і не дуже низькою, щоб не висихало м’ясо. На ступінь висихання впливають розміри штабелів, на які складають м’ясо, надходження тепла іззовні, а також розміри камери. При тривалому зберіганні м’язова тканина стискається і консистенція м’яса стає більш щільною; набуває зернистої структури і кришиться; колір м’яса стає темнішим, збільшується концентрація кров’яних пігментів. Слабшає, а інколи і зовсім зникає поперечна волокнистість м’яса. Кінець зберігання визначають ветеринарно-санітарні експерти залежно від стану якості м’яса, ступеня висихання поверхні, втрати аромату і смаку, прогіркання жиру, пліснявіння.

У процесі низькотемпературного зберігання у м’ясі спостерігаються біохімічні і фізико-хімічні зміни (рисунок 3).

Реакція рН середовища м’яса зсувається у кислий бік, глибокого розпаду білків не спостерігається. Збільшується вміст загальнорозчинного білкового азоту, в’язкість, електропровідність, поверхня натягу зменшується. Зі збільшенням строку зберігання вологоутримуюча здатність м’яса погіршується, збільшуються втрати м’ясного соку.

Чим нижча температура зберігання, тим менше можливість ураження м’яса мікроорганізмами. Існують мікроорганізми, які розвиваються при низьких температурах, наприклад, деякі гнильні бактерії витримують температуру мінус 78°С, а частина хвороботворних бактерій не гине навіть при мінус 180 °С. Більшість мікроорганізмів і плісеней не розвиваються при низьких температурах. Але якщо підвищити температуру, то вони можуть розвиватися краще, ніж до заморожування. Під час всього процесу холодильної обробки потрібно підтримувати належний санітарно-гігієнічний стан.

Заморожене м’ясо зберігають у камерах, обладнаних батареями безпосереднього випаровування аміаку. Можна застосовувати і батареї з розсолом. Розташовують їх на стінах або на стелі. Повітря охолоджується охолоджувачами. Система охолодження може бути змішаною. Втрати маси м’яса при такому способі охолодження нижчі. При зберіганні в тушах і півтушах його  розрізняють за видами і кондиціями.

Рисунок 3 – Процеси, що відбуваються під час заморожування та зберігання м’яса

 

Допустимі терміни зберігання охолодженого м’яса та мороженого м’яса забійних тварин, птиці та субпродуктів надані у таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1. – Допустимі терміни зберігання охолодженого м’яса

Вид м’яса Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Термін зберігання, діб
Яловичина від 0 до -1,5 85-90 10-16
Телятина від 0 до -1,0 7-12
Свинина від 0 до -2,0 7-14
Баранина від 0 до -1,0 7-12

 Таблиця 2 – Терміни зберігання мороженого м’яса забійних тварин, птиці та субпродуктів

Вид і категорія м’яса

Термін зберігання (у міс.) при температурі, °С
-12 -15 -18 -21
Яловичина і баранина І категорії 6 9 12 18
Яловичина і баранина ІІ категорії 5 7 10 15
Свинина у шкурі 5 7 10 15
Свинина без шкури 4 6 8 12
Кури, індички 5 7 10 15
Гуси, качки 4 6 8 12
субпродукти не більше 4-6 місяців

 Існують декілька способів подовження строків зберігання охолодженого м’яса (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Способи подовження строків зберігання охолодженого м’яса

Розморожування м’яса. Заморожене м’ясо після зберігання йде в торгову мережу або на переробку, тому його необхідно розморожувати.

При розморожуванні температуру у товщі м’яса доводять до мінус 1°С. Метою розморожування є отримання якісного м’яса з властивостями, близькими до охолодженого. Розморожене м’ясо повинне бути стійким при подальшому зберіганні, якість його і оцінку цього способу визначають за органолептичними властивостями. Якість розмороженого м’яса залежить від сировини і правильного процесу холодильної обробки, від способу розморожування. Найбільший ступінь зворотності має розморожене м’ясо, заморожене в парному вигляді. Чим нижча при цьому температура заморожування і досконаліший спосіб розморожування, тим краща якість розмороженого м’яса.

Застосовують різні способи розморожування. Залежно від температури середовища розморожування умовно називають

 • повільним,
 • прискореним (або швидким).

Крім того, розморожування можна проводити в різних середовищах: повітряному, пароповітряному і в рідині.

Повільне розморожування у повітряному середовищі можна здійснювати при початковій температурі повітря у камері 0°С і відносній вологості 90 %. Температуру підвищують до 6…8 °С, понижуючи її під кінець розморожування до 0 °С. Тривалість розморожування яловичих туш 3-5 діб залежно від маси туші і вгодованості. Якщо початкову температуру підтримувати на рівні 3-4 °С, то тривалість розморожування складає 2-3 доби. Швидке розморожування у повітряному середовищі – 15-25 год. проводять при температурі 12-20 °С і відносній вологості 55-60 %.

Повільне розморожування супроводжується великими втратами маси в результаті випаровування вологи з поверхні м’ясних туш. При цьому утворюється темна і дуже щільна кірка.

У пароповітряному  середовищі  м’ясо  можна розморожувати при температурі 4-5 °С протягом 16 год. і при 20-25 °С – 10- 12 год. Головним недоліком розморожування м’яса в пароповітряному середовищі є різке погіршення якості – на поверхні продукту конденсується волога, збільшується кількість мікрофлори, м’ясо ослизнюється. Хоча при цьому методі маса не втрачається, проте губиться частина білкових речовин. М’ясо знебарвлюється, втрачає аромат, набуває гнильного запаху. Якщо проводити контактне розморожування м’яса в рідині, то якість м’яса після розморожування більш низька, ніж у пароповітряному середовищі. Вона буде тим нижчою, чим вища температура води або розсолу. Внаслідок цих причин контактне розморожування у рідкому середовищі застосовують не часто.

165 Comments

 1. History cafepharma shire The shutdown also means the closure of most of the popular attractions here in Washington, D.C. that are funded by the government. That includes the Smithsonian’s 19 museums and the National Zoo, Ford’s Theater and the National Gallery of Art. NPR’s Elizabeth Blair reports.

 2. Do you know what extension he’s on? isagenix amped nox reviews Every product these guys have ever tried, from talking Barney Dolls to Zune, that has not been protected by their windoz monopoly has been a bust. Now they don’t have the monopoly and the whole firm is a bust. They need a 1992-93 IBM moment – 60K of layoffs, and if they think Nokia is a solution, they’re headed to that moment.

 3. I work for myself buy viagra in hcmc Ms Clwyd said: “They already have the highest mortality rates in Wales and that figure is well above average. This is what happened with Mid Staffs – I think we are seeing the Welsh equivalent. High mortality rates were what prompted that inquiry, and the smoke signals are clearly there.  I am surprised we have to hear about this through the surgeons. What other things are happening that we don’t know about?

 4. Would you like a receipt? albuterol spray dosage Gold is considered to be the place to hide in the event of amarket meltdown. Lately, it hasn’t looked especially safe – theprice per ounce of the precious metal has fallen about 22percent this year. And during the last financial crisis it lostluster, too.

 5. Accountant supermarket manager indapamide retail price “The whole concept is always going to be on the platform,” Ahlborn added. “Everything is going to be very transparent, and we intend to reserve a percent of future revenues for people that work with us on the platform.” For instance, Ahlborn said even naming the company will be a crowdsourced effort.

 6. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and fantastic style and design.|

 7. I was very pleased to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you bookmarked to check out new information on your website.|

 8. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 9. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a leisure account it. Look complex to more introduced agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?|

 10. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!|

 11. Hello there, simply turned into aware of your weblog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate should you proceed this in future. A lot of other folks will be benefited from your writing. Cheers!|

 12. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.|

 13. Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the book in it or something. I feel that you just could do with a few to force the message home a little bit, however other than that, that is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 14. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 15. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!|

 16. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided bright clear concept|

 17. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent concept|

 18. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.|

 19. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 20. Wonderful items from you, man. I have take note your stuff prior to and you are just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which wherein you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I cant wait to learn far more from you. That is actually a tremendous site.|

 21. I’ve been browsing online more than 3 hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is beautiful value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.|

 22. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?|

 23. You are so interesting! I do not think I’ve truly read a single thing like this before. So great to discover somebody with some unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!|

 24. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 25. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!|

 26. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade strategies with others, why not shoot me an e-mail if interested.|

 27. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.|

 28. Thanks for every other informative site. The place else may I am getting that kind of info written in such an ideal method? I’ve a undertaking that I’m just now working on, and I have been at the look out for such info.|

 29. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers|

 30. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 31. Its like you learn my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you could do with a few to drive the message home a bit, however other than that, that is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.|

 32. Its like you learn my mind! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you simply can do with some to power the message house a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 33. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!|

 34. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!|

 35. Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks|

1 Trackback / Pingback

 1. Зміст | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*