3. Заморожування м’яса

Найбільш поширеним видом заморожування є заморожування у повітрі.

Порядок розміщення туш такий самий, як і в камерах охолодження, тобто між тушами залишають проміжки, що забезпечують циркуляцію повітря. Великі і вгодовані туші розмішують ближче до пристрою охолодження.

Повітря у камерах заморожування охолоджується батареями випарювання холодоагенту (як правило, аміаку), або частково батареями і повітроохолоджувачами.

Перед завантаженням камер заморожування з батарей видаляють снігову шубу, інакше холодовіддача від труб зменшується внаслідок низької теплопровідності снігової шуби. Повітря у камерах повинне бути чистим. Очищають повітря озонаторами.

Температуру повітря при завантаженні камер заморожування підтримують на декілька градусів нижче її величини в процесі заморожування. Відносну вологість повітря у камерах підтримують на рівні 90-95 % залежно від температури повітря; чим нижча температура, тим більша відносна вологість повітря у камері.

Циркуляція повітря у камерах може бути природна або штучна. Штучна прискорює процес заморожування і забезпечує більш рівномірне розподілення повітря у камері. Процес заморожування м’ясних туш при температурі мінус 23 °С і природній циркуляції повітря триває 48 год., а при штучній – 32 год.

У морозильні камери м’ясо надходить охолоджене до температури 0-4°С. Якщо направляють м’ясо на зберігання, то заморожувати його слід до температури мінус 18 °С. Температура середовища має велике значення для прискорення процесу заморожування, тому що різниця температур між продуктом і охолоджуючим середовищем пропорційна швидкості заморожування, внаслідок чого при повітряному заморожуванні потрібно підтримувати більш низьку температуру.

М’ясо у невеликих відрубах і блоках заморожують у швидкоморозильних камерах. У блоках можна заморожувати м’ясо фасоване, обвалене, жиловане, а також субпродукти, ендокринні ферменти, птицю. Товщина і розміри блоків можуть бути різними в залежності від технологічних конструкцій апаратів: чим менша товщина блоку, тим менша тривалість заморожування при інших рівних умовах. М’ясо в блоках може бути з кістками і без кісток.

Заморожування м’яса і м’ясопродуктів у блоках має ряд переваг. Зменшуються витрати холоду на одиницю маси. Камери заморожування і зберігання мороженого м’яса, а також транспортні засоби використовуються більш ефективно, тому що норма розміщення на одиницю площі або об’єму блочного м’яса приблизно в три рази більша, ніж норма розміщення м’яса в тушах і півтушах.

Заморожування і зберігання м’яса в блоках дозволяє створити кращі санітарно-гігієнічні умови виробництва. Заморожування можна здійснювати не тільки в камерах, але і в швидкоморозильних апаратах при найбільшій швидкості циркуляції повітря, а також застосовувати для заморожування тверде охолоджуюче середовище при більш низьких температурах.

Заморожування парного м’яса однофазним способом. Заморожування парного м’яса однофазним способом проводиться у камерах, де, крім стельових і стінних батарей, додатково встановлені підвісні вертикальні і дворядні батареї, причому вони підняті над рівнем підлоги на 2…4 м, що дає можливість використовувати камери для штабелювання вантажів. Тривалість заморожування парного м’яса залежить від температури і швидкості руху повітря у камері, початкової і кінцевої температури м’яса, а також розмірів туші. При температурі повітря мінус 23°С і нормальній його циркуляції тривалість заморожування яловичих туш до температури мінус 18 °С становить 36 годин, свинячих – 4 години, при тій же температурі і швидкості руху повітря 4 м/хв. яловичі туші заморожують 22 год., а свинячі – 18 годин. При температурі мінус  35 °С і швидкості повітря 4 м/хв. тривалість заморожування яловичих туш 14 год., свинячих 9 год., а баранячих туш становить близько 14 % тривалості заморожування яловичих. Однофазне заморожування має ряд переваг у порівнянні з двофазним. За смаковими якостями таке м’ясо не відрізняється від м’яса, замороженого двофазним способом. А за рядом показників – навіть краще (наприклад за ступенем зворотності властивостей при розморожуванні).

Заморожування м’яса і м’ясопродуктів природним способом. Коли немає або не вистачає штучного холоду, застосовують метод природного заморожування. При заморожуванні м’яса на відкритих площах необхідно захищати його від дії сонячного проміння, опадів, сильних вітрів, а також від птахів, гризунів, домашніх тварин. Для цього використовують брезент, щити. Направляти на природне заморожування можна тільки доброякісні, чисті і свіжі м’ясопродукти. Тривалість заморожування природним холодом залежить від температури зовнішнього повітря і швидкості його руху. Природне заморожування м’яса проводять при температурі зовнішнього повітря не вище мінус 18 °С. У процесі заморожування необхідно вести облік втрат м’яса, вимірювати температуру зовнішнього повітря через кожні 8 год., а також температуру м’яса і м’ясопродуктів до і після заморожування.

Зберігання мороженого м’яса. Температура зберігання мороженого м’яса залежить від температури заморожування. Якщо температура зберігання буде вища, ніж температура заморожування, то відбудеться конденсація водяної пари па поверхні м’яса і розмерзання частин вимерзлої води, а це призведе до збільшення льодових кристалів у м’ясі. Перепад між температурами зберігання не повинен перевищувати  5…7 °С.

Відносна вологість повітря при зберіганні повинна бути тим більшою (90 % і більше), чим нижча температура зберігання, але не досить високою, щоб водяна пара не конденсувалась, і не дуже низькою, щоб не висихало м’ясо. На ступінь висихання впливають розміри штабелів, на які складають м’ясо, надходження тепла іззовні, а також розміри камери. При тривалому зберіганні м’язова тканина стискається і консистенція м’яса стає більш щільною; набуває зернистої структури і кришиться; колір м’яса стає темнішим, збільшується концентрація кров’яних пігментів. Слабшає, а інколи і зовсім зникає поперечна волокнистість м’яса. Кінець зберігання визначають ветеринарно-санітарні експерти залежно від стану якості м’яса, ступеня висихання поверхні, втрати аромату і смаку, прогіркання жиру, пліснявіння.

У процесі низькотемпературного зберігання у м’ясі спостерігаються біохімічні і фізико-хімічні зміни (рисунок 3).

Реакція рН середовища м’яса зсувається у кислий бік, глибокого розпаду білків не спостерігається. Збільшується вміст загальнорозчинного білкового азоту, в’язкість, електропровідність, поверхня натягу зменшується. Зі збільшенням строку зберігання вологоутримуюча здатність м’яса погіршується, збільшуються втрати м’ясного соку.

Чим нижча температура зберігання, тим менше можливість ураження м’яса мікроорганізмами. Існують мікроорганізми, які розвиваються при низьких температурах, наприклад, деякі гнильні бактерії витримують температуру мінус 78°С, а частина хвороботворних бактерій не гине навіть при мінус 180 °С. Більшість мікроорганізмів і плісеней не розвиваються при низьких температурах. Але якщо підвищити температуру, то вони можуть розвиватися краще, ніж до заморожування. Під час всього процесу холодильної обробки потрібно підтримувати належний санітарно-гігієнічний стан.

Заморожене м’ясо зберігають у камерах, обладнаних батареями безпосереднього випаровування аміаку. Можна застосовувати і батареї з розсолом. Розташовують їх на стінах або на стелі. Повітря охолоджується охолоджувачами. Система охолодження може бути змішаною. Втрати маси м’яса при такому способі охолодження нижчі. При зберіганні в тушах і півтушах його  розрізняють за видами і кондиціями.

Рисунок 3 – Процеси, що відбуваються під час заморожування та зберігання м’яса

 

Допустимі терміни зберігання охолодженого м’яса та мороженого м’яса забійних тварин, птиці та субпродуктів надані у таблицях 3.1 і 3.2.

Таблиця 3.1. – Допустимі терміни зберігання охолодженого м’яса

Вид м’яса Температура повітря, °С Відносна вологість повітря, % Термін зберігання, діб
Яловичина від 0 до -1,5 85-90 10-16
Телятина від 0 до -1,0 7-12
Свинина від 0 до -2,0 7-14
Баранина від 0 до -1,0 7-12

 Таблиця 2 – Терміни зберігання мороженого м’яса забійних тварин, птиці та субпродуктів

Вид і категорія м’яса

Термін зберігання (у міс.) при температурі, °С
-12 -15 -18 -21
Яловичина і баранина І категорії 6 9 12 18
Яловичина і баранина ІІ категорії 5 7 10 15
Свинина у шкурі 5 7 10 15
Свинина без шкури 4 6 8 12
Кури, індички 5 7 10 15
Гуси, качки 4 6 8 12
субпродукти не більше 4-6 місяців

 Існують декілька способів подовження строків зберігання охолодженого м’яса (рисунок 4).

 

Рисунок 4 – Способи подовження строків зберігання охолодженого м’яса

Розморожування м’яса. Заморожене м’ясо після зберігання йде в торгову мережу або на переробку, тому його необхідно розморожувати.

При розморожуванні температуру у товщі м’яса доводять до мінус 1°С. Метою розморожування є отримання якісного м’яса з властивостями, близькими до охолодженого. Розморожене м’ясо повинне бути стійким при подальшому зберіганні, якість його і оцінку цього способу визначають за органолептичними властивостями. Якість розмороженого м’яса залежить від сировини і правильного процесу холодильної обробки, від способу розморожування. Найбільший ступінь зворотності має розморожене м’ясо, заморожене в парному вигляді. Чим нижча при цьому температура заморожування і досконаліший спосіб розморожування, тим краща якість розмороженого м’яса.

Застосовують різні способи розморожування. Залежно від температури середовища розморожування умовно називають

 • повільним,
 • прискореним (або швидким).

Крім того, розморожування можна проводити в різних середовищах: повітряному, пароповітряному і в рідині.

Повільне розморожування у повітряному середовищі можна здійснювати при початковій температурі повітря у камері 0°С і відносній вологості 90 %. Температуру підвищують до 6…8 °С, понижуючи її під кінець розморожування до 0 °С. Тривалість розморожування яловичих туш 3-5 діб залежно від маси туші і вгодованості. Якщо початкову температуру підтримувати на рівні 3-4 °С, то тривалість розморожування складає 2-3 доби. Швидке розморожування у повітряному середовищі – 15-25 год. проводять при температурі 12-20 °С і відносній вологості 55-60 %.

Повільне розморожування супроводжується великими втратами маси в результаті випаровування вологи з поверхні м’ясних туш. При цьому утворюється темна і дуже щільна кірка.

У пароповітряному  середовищі  м’ясо  можна розморожувати при температурі 4-5 °С протягом 16 год. і при 20-25 °С – 10- 12 год. Головним недоліком розморожування м’яса в пароповітряному середовищі є різке погіршення якості – на поверхні продукту конденсується волога, збільшується кількість мікрофлори, м’ясо ослизнюється. Хоча при цьому методі маса не втрачається, проте губиться частина білкових речовин. М’ясо знебарвлюється, втрачає аромат, набуває гнильного запаху. Якщо проводити контактне розморожування м’яса в рідині, то якість м’яса після розморожування більш низька, ніж у пароповітряному середовищі. Вона буде тим нижчою, чим вища температура води або розсолу. Внаслідок цих причин контактне розморожування у рідкому середовищі застосовують не часто.

3 Comments

 1. History cafepharma shire The shutdown also means the closure of most of the popular attractions here in Washington, D.C. that are funded by the government. That includes the Smithsonian’s 19 museums and the National Zoo, Ford’s Theater and the National Gallery of Art. NPR’s Elizabeth Blair reports.

 2. Do you know what extension he’s on? isagenix amped nox reviews Every product these guys have ever tried, from talking Barney Dolls to Zune, that has not been protected by their windoz monopoly has been a bust. Now they don’t have the monopoly and the whole firm is a bust. They need a 1992-93 IBM moment – 60K of layoffs, and if they think Nokia is a solution, they’re headed to that moment.

 3. I work for myself buy viagra in hcmc Ms Clwyd said: “They already have the highest mortality rates in Wales and that figure is well above average. This is what happened with Mid Staffs – I think we are seeing the Welsh equivalent. High mortality rates were what prompted that inquiry, and the smoke signals are clearly there.  I am surprised we have to hear about this through the surgeons. What other things are happening that we don’t know about?

 4. Would you like a receipt? albuterol spray dosage Gold is considered to be the place to hide in the event of amarket meltdown. Lately, it hasn’t looked especially safe – theprice per ounce of the precious metal has fallen about 22percent this year. And during the last financial crisis it lostluster, too.

 5. Accountant supermarket manager indapamide retail price “The whole concept is always going to be on the platform,” Ahlborn added. “Everything is going to be very transparent, and we intend to reserve a percent of future revenues for people that work with us on the platform.” For instance, Ahlborn said even naming the company will be a crowdsourced effort.

 6. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and fantastic style and design.|

 7. I was very pleased to find this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely loved every bit of it and i also have you bookmarked to check out new information on your website.|

 8. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 9. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a leisure account it. Look complex to more introduced agreeable from you! By the way, how can we keep in touch?|

 10. Hi there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider at a reasonable price? Thanks, I appreciate it!|

 11. Hello there, simply turned into aware of your weblog through Google, and found that it’s really informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll appreciate should you proceed this in future. A lot of other folks will be benefited from your writing. Cheers!|

 12. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this in my hunt for something regarding this.|

 13. Its like you learn my mind! You seem to grasp a lot about this, like you wrote the book in it or something. I feel that you just could do with a few to force the message home a little bit, however other than that, that is great blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 14. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 15. Hi there! This blog post couldn’t be written much better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he will have a great read. Thank you for sharing!|

 16. Great beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast provided bright clear concept|

 17. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a weblog website? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent concept|

 18. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice methods and we are looking to trade strategies with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.|

 19. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 20. Wonderful items from you, man. I have take note your stuff prior to and you are just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which wherein you say it. You’re making it enjoyable and you continue to take care of to stay it wise. I cant wait to learn far more from you. That is actually a tremendous site.|

 21. I’ve been browsing online more than 3 hours lately, yet I never discovered any fascinating article like yours. It is beautiful value enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you probably did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.|

 22. I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any suggestions to help fix this problem?|

 23. You are so interesting! I do not think I’ve truly read a single thing like this before. So great to discover somebody with some unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!|

 24. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 25. Hey there! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!|

 26. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade strategies with others, why not shoot me an e-mail if interested.|

 27. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post. They’re very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.|

 28. Thanks for every other informative site. The place else may I am getting that kind of info written in such an ideal method? I’ve a undertaking that I’m just now working on, and I have been at the look out for such info.|

 29. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers|

 30. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 31. Its like you learn my mind! You appear to know so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something. I believe that you could do with a few to drive the message home a bit, however other than that, that is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.|

 32. Its like you learn my mind! You seem to understand a lot about this, such as you wrote the e book in it or something. I feel that you simply can do with some to power the message house a little bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.|

 33. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a hard time clearing my mind in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!|

 34. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!|

 35. Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Many thanks|

 36. Thanks for the marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you are a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back down the road. I want to encourage you continue your great writing, have a nice holiday weekend!|

 37. Appreciating the commitment you put into your blog and in depth information you present. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 38. I believe this is among the so much important information for me. And i am satisfied studying your article. But wanna statement on some normal issues, The website taste is great, the articles is in reality great : D. Excellent process, cheers|

 39. I am really enjoying the theme/design of your website. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A small number of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this issue?|

 40. Hi there would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 41. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 42. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 43. Good day! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!|

 44. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 45. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 46. You really make it seem really easy with your presentation however I in finding this matter to be really something that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complicated and extremely wide for me. I am taking a look forward in your next put up, I’ll attempt to get the hang of it!

 47. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something. I believe that you just can do with some to power the message house a little bit, however instead of that, this is excellent blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.

 48. I was just looking for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 49. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 50. Hello there, simply became alert to your weblog through Google, and located that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful in case you proceed this in future. Many folks will likely be benefited from your writing. Cheers!

 51. I’m impressed, I need to say. Actually not often do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me inform you, you might have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the difficulty is something that not enough people are talking intelligently about. I’m very comfortable that I stumbled across this in my seek for something regarding this.

 52. Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all tabs and related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 53. I just like the helpful info you provide for your articles. I will bookmark your blog and test once more right here frequently. I am relatively sure I will be told many new stuff proper right here! Best of luck for the following!|

 54. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending way to much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!

 55. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 56. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a long time. Thank you and best of luck.

 57. Hi, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, may check this?K IE nonetheless is the market chief and a large component of folks will omit your magnificent writing due to this problem.

 58. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve done a excellent job with this. In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari. Superb Blog!

 59. Please let me know if you’re looking for a article writer for your weblog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an e-mail if interested. Regards!

 60. Hello, Neat post. There’s an issue together with your web site in web explorer, may test this?K IE nonetheless is the marketplace leader and a good part of other people will leave out your excellent writing due to this problem.

 61. I am extremely impressed along with your writing skills as neatly as with the format for your blog. Is that this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it is rare to see a nice weblog like this one these days..

 62. I’ve been surfing on-line more than 3 hours lately, but I by no means found any fascinating article like yours. It?¦s beautiful price sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the web will be a lot more useful than ever before.

 63. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 64. What i do not realize is actually how you are not actually much more well-liked than you may be now. You are so intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, made me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. Always maintain it up!

 65. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 66. Good V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 67. I do like the way you have framed this particular problem and it really does present me some fodder for consideration. Nonetheless, through everything that I have experienced, I really wish as the actual opinions pack on that people today stay on issue and in no way get started upon a soap box of the news of the day. Yet, thank you for this fantastic point and though I do not necessarily concur with it in totality, I regard the perspective.

 68. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 69. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thank you!|

 70. With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement? My blog has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help stop content from being ripped off? I’d really appreciate it.

 71. I’ve recently started a site, the info you provide on this web site has helped me greatly. Thank you for all of your time & work. “The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.” by Mark Twain.

 72. I and also my buddies ended up going through the nice information located on your site then unexpectedly I got a terrible feeling I never thanked the site owner for them. The ladies happened to be consequently thrilled to see all of them and have now definitely been taking pleasure in them. We appreciate you truly being considerably considerate and also for choosing these kinds of fantastic information most people are really needing to be informed on. My personal sincere regret for not expressing gratitude to sooner.

 73. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective fascinating content. Make sure you update this again very soon..

 74. I discovered your blog website on google and verify a couple of of your early posts. Proceed to maintain up the superb operate. I simply additional up your RSS feed to my MSN News Reader. In search of ahead to reading extra from you afterward!…

 75. Hiya very cool blog!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?KI’m glad to search out a lot of useful info right here in the post, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 76. I haven¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 77. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 78. I simply had to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would’ve followed without these points contributed by you on such a situation. This has been a very frustrating crisis in my view, but discovering the very specialized way you resolved it took me to leap over joy. Now i’m happier for this work and in addition believe you are aware of a powerful job you happen to be carrying out educating most people by way of a site. I’m certain you have never come across all of us.

 79. Hello I am so happy I found your website, I really found you by mistake, while I was researching on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.

 80. Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your publish is simply excellent and that i can suppose you’re knowledgeable in this subject. Well along with your permission allow me to grab your feed to stay up to date with impending post. Thank you one million and please continue the rewarding work.

 81. I do enjoy the way you have presented this concern and it does indeed supply me a lot of fodder for consideration. However, because of what precisely I have experienced, I really trust as other comments pile on that people today remain on issue and in no way get started upon a tirade regarding some other news of the day. Anyway, thank you for this excellent piece and while I do not agree with it in totality, I regard your viewpoint.

 82. Featured Games Friday night, near the end of the first quarter of the Carver vs. Warren Easton game, multiple gunshots were fired. The officer was pronounced dead at the hospital. The City of Windsor, Ontario, Canada has been selected to host the 2022 Can-Am Police-Fire Games. For complete text of the News Release, please visit the What’s New page. The metropolitan area already has been on edge because of the ongoing trial of the first of four police officers charged in George Floyd’s death last May. https://www.otsnews.co.uk/forum/profile/arielbeers53065/ The Green Box. Our biggest and best expansion ever, with 300 new cards to mix into your game, making your life worth living again. Special action cards deliver game-changing moments as they each perform a function to help you defeat your opponents. These include Skips, Reverses, Draw Twos, colour-changing Wild and Draw Four Wild cards. The following data may be collected but it is not linked to your identity: If you place no value on your time, help us make the game better by playing some simulated hands at the Cards Against Humanity Lab.

 83. Leke Kremi Hc içerikleri

  HC Pigment-Control’ün cilt lekelerine karşı hızlı ve güçlü etkisi, Kuzey
  Kanada Bozkırları’na özgü bir tarla bitkisi olan Rumeks’ten (Tyrostat™), tabiatın yeniden canlandırma
  mucizesi olan Yeniden Diriliş Bitkisi’ne kadar birçok doğal ve
  saf aktif bileşene dayalıdır. Tüm bu aktif bileşenlerin, lekeler ve cilt yaşlanması üzerindeki etkileri in-vivo testler ve klinik laboratuvar çalışmalarıyla kanıtlanmıştır.

  Tüm cilt tiplerinde, leke problemlerini giderme ve önlemede,
  cilt tonu eşitsizliğinde, cilt aydınlatmasında, nem ihtiyacı
  olan ciltlerde güvenle kullanılabilir.

  https://rebrand.ly/hclekekremi

 84. I do like the manner in which you have presented this particular concern and it does provide me some fodder for thought. On the other hand, from just what I have personally seen, I only hope as the opinions pile on that individuals keep on point and in no way start upon a tirade of the news of the day. Anyway, thank you for this exceptional point and even though I can not necessarily concur with it in totality, I value the perspective.

 85. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “We are near waking when we dream we are dreaming.” by Friedrich von Hardenberg Novalis.

 86. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 87. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i¦m glad to express that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot certainly will make certain to do not omit this website and provides it a glance on a continuing basis.

 88. With every little thing that seems to be building within this specific subject matter, a significant percentage of opinions are somewhat stimulating. Nevertheless, I beg your pardon, but I do not subscribe to your entire suggestion, all be it refreshing none the less. It seems to us that your remarks are actually not totally validated and in actuality you are generally yourself not really totally convinced of the point. In any case I did take pleasure in examining it.

 89. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 90. What¦s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 91. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 sure. Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

 92. I got what you intend, regards for putting up.Woh I am happy to find this website through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

 93. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. thanks

 94. Good – I should definitely pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 95. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

 96. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get that “perfect balance” between usability and visual appeal. I must say you’ve done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

 97. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.

 98. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is really irritating. A good web site with interesting content, that is what I need. Thanks for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 99. My brother recommended I may like this blog. He was once totally right. This post actually made my day. You can not believe just how so much time I had spent for this information! Thanks!

 100. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you’ve done a superb job with this. Also, the blog loads super quick for me on Firefox. Excellent Blog!

 101. Good day very nice blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to seek out so many helpful information right here within the submit, we want develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 102. Hi there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any suggestions, please share. Thank you!

 103. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.

 104. Thank you for another informative web site. Where else could I get that type of information written in such a perfect way? I’ve a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 105. After examine a couple of of the blog posts on your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will likely be checking again soon. Pls check out my site as nicely and let me know what you think.

 106. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 107. Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 108. Can I just say what a relief to find someone who actually knows what theyre talking about on the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to read this and understand this side of the story. I cant believe youre not more popular because you definitely have the gift.

 109. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks!