10. Виробництво м’ясокопченостей

10.1 Класифікація м’ясокопченостей

М’ясокопченостями називають вироби, які виготовлені з окремих частин туш свинини, яловичини та баранини, піддані тільки посолу або спочатку посолу, а потім термічній обробці. Ці продукти повністю готові для вживання.

За способом термообробки м’ясні продукти поділяють на:

 • сирокопчені,
 • варені,
 • копчено-варені.
 • копчено-запечені,
 • запечені,
 • смажені.

У найбільш широкому асортименті випускаються свинні продукти, які мають найвищі смакові якості.

До вищого ґатунку свинних продуктів відносять: окорока, рулети, корейку, грудинку, бекон, шинку, шийку, філей, балик, смаженину, карбонад, пастрому та інші (рисунок 14).

Рисунок 14 – Асортимент м’ясних копченостей зі свинини

Загальна класифікація копченостей наведена на рисунку 15.

Рисунок 15 –  Загальна класифікація копченостей

 10.2 Сировина для копченостей

Якість солоних виробів залежить від складу, стану і властивостей сировини, характеристики якої строго регламентуються технічними вимогами, що використовується.

Продукти з свинини готують з різних частин свинячих полутуш всіх категорій вгодованої у охолодженому стані. Не допускається використовувати м’ясо кабанів, м’ясо з м’яким шпиком, що маже, а для виробництва сирокопчених продуктів – свинину четвертої категорії. Використовують свинину в шкурі, з частково знятою шкурою і без неї.

Вироби з інших видів м’яса виробляють з туш, напівтуш і четвертин першої і другої категорії у охолодженому стані. Для виготовлення безкісткових варених, копчено-варених, копчено-залікованих, запечених і смажених продуктів рекомендується застосовувати парне м’ясо за умови його ритмічного надходження. Температура парного м’яса в товщі стегна повинна бути 30-35°С, після оброблення – не менше 30°С, після шприцювання розсолом температурою 1-5 °С – не вище 18 °С.

Загальними для всіх видів сировини, направленої на виробництво м’ясних продуктів, є вимоги до санітарно-гігієнічного стану, який визначає якість готових продуктів і термін їх зберігання. Сировина повинна бути від здорових тварин, свіжою, без ознак мікробного псування і згіркнення жиру.

З метою запобігання розвитку мікрофлори температура в глибині охолодженої сировини повинна знаходитися на рівні 0-4°С, розмороженої – не нижче 1°С.

Важливу роль при підборі сировини для виробів виконує значення рН. Цей показник впливає на найважливіші критерії якості виробів: вологоутримання, готовність до посолу, термін зберігання, органолептичні показники. Найбільшою мірою всім критеріям якості відповідає м’ясо з рН між 5,6 і 5,8.

Високі значення рН утрудняють масообмін під час посолу і термічної обробки. Таке м’ясо більш придатне для варених і варено-копчених продуктів, які в результаті меншої водовіддачі при нагріванні виходять соковитішими і ніжнішими. Вироби з м’яса з рН>6,2 гірше забарвлюються і мають скорочений термін зберігання. М’ясо з рН менше 5,8 краще не піддавати тепловій обробці, оскільки через високі втрати вологи вироби виходять жорсткими і сухими. Таку сировину доцільніше використовувати для сирокопчених виробів.

Таким чином, сортування сировини за рН перед обробкою є необхідним елементом технологічного процесу. При цьому слід мати на увазі, що між різними м’язами можуть бути істотні відмінності значень кислотності.

10.3 Технологічний процес виробництва м’ясних копченостей

Технологія продуктів з свинини, яловичини і баранини включає ряд загальних операцій: підготовку і оброблення сировини, посол, підготовку сировини до термічної обробки, термічну обробку, упаковку готових виробів. Разом з тим кожна група виробів відрізняється своїми специфічними особливостями (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Загальна технологічна схема виробництва м’ясних копченостей

Підготовка і оброблення сировини. При прийманні сировину оглядають і при необхідності додатково проводять суху або мокру обробку. При сухій обробці ножем зіскоблюють або зрізають кров’яні згустки, синці, залишки щетини, крововиливи, забруднення, залишки діафрагми, бахрому і т.д.

Мокру обробку всієї поверхні (зовнішньої і внутрішньої) здійснюють у мийній машині або зі шланга з щітками при температурі води 35-50°С і тиску 1,5-2,0 МПа.

Розподіл туш виконують за схемами, вказаними тут.

Посол. У промисловій практиці користуються трьома класичними способами посолу: сухим, мокрим і змішаним, а також їх різними модифікаціями. В основі більшості варіантів посолу лежить шприцювання розсолом.

Вибір параметрів посолу залежить від призначення частин напівтуш, способів їх оброблення і особливостей організації технологічних процесів. Параметри посолу виробів з свинини (по А.І.Жарінову) представлені у таблиці 8.

Таблиця 8. – Технологічні параметри посолу свинини при різних способах організації процесу

Вид виробу Умови і параметри посолу
Окороки варені, копчено-варені Змішаний: шприцювання розсолом + натирання + витримка в чанах (1сут.) + витримка в розсолі (5-7 діб)
Мокрий: шприцювання + однократне масажування (1 ч) + витримка в розсолі (2-3 доби)
Корейка, грудинка копчено-варені

 

Мокрий: шприцювання розсолом + витримка в розсолі у чанах (3-5 діб) + витримка в розсолі (1 доба)
Змішаний: натирання сухою посолочною сумішшю + витримка в чанах (1доба) + витримка в розсолі (5-7 діб) + витримка без розсолу (1 доба)
Балик свинячий копчено-варений Натирання сухою посолочною сумішшю Витримка в чанах (2 доби.) + витримка в розсолі (5-7 діб) + витримка без розсолу ( 5 діб)
масажування (1-2 доби) у присутності розсолу (1 доба)
Окороки і рулети сирокопчені Змішаний: шприцювання розсолом + натирання сухою посолочною сумішшю + витримка (3 доби) + витримка в розсолі (7-10 діб) + вимочування, промивка
 

Корейка, грудинка, бекон сирокопчені

 

 

Спосіб 1: шприцювання розсолу + натирання сухою посолочною сумішшю + витримка в чанах (1-2 доби) + витримка у розсолі (5-7 діб) + витримка без розсолу (1 доба) + промивка
Спосіб II: натирання сухою посолочною сумішшю + витримка в чанах (1-2 доби) + витримка а розсолі (8-10 діб) + витримка без розсолу (1 доба) + промивка
Окорок, шинка, рулет, корейка, грудинка копчено-запечені Спосіб 1: шприцювання розсолом + витримка в розсолі (3-5 діб) + витримка без розсолу (1-2 доби)
Спосіб II: шприцювання розсолом + масажування

(1-1,5 доби)

Шийка запечена Спосіб 1: витримка в розсолі (1,5-2 год.)
Спосіб II: натирання сухою сумішшю солі і спецій
Спосіб III: масажування у присутності сухої суміші солі і спецій
Шпик солоний, угорський, листковий Сухий: натирання сухою сіллю + витримка у штабелі (7-10 діб)
Мокрий: укладання у чани з пересипкою сухою сіллю + заливка розсолом + витримка в розсолі (5-7 діб.)

При сухому способі посолу продукт натирають сіллю або сухою посолочною сумішшю вручну або у спеціальних машинах. При подальшому укладанні в штабель або чани кожний ряд додатково пересипають сіллю. Загальна витрата солі – 8-15 % до маси сировини. Тривалість посолу коливається від 7 до 30 діб залежно від виду, стану і розміру м’ясопродуктів. На посол 1 кг м’яса звичайно рекомендується 2-2,5 дні. Ступінь обезводнення м’яса при сухому посолі залежить від технології посолу. Найбільша втрата вологи відбувається при багатократній обробці сухою сіллю в умовах вільного стікання розсолу, якнайменша – при однократній обробці з подальшим укладанням продукту в непроникну тару.

Сухий посол дає найстійкіший продукт при зберіганні, але має ряд недоліків. Ці недоліки якнайменше виражені при посолі жирних м’ясопродуктів, оскільки жирова тканина майже не втрачає вологи. Сухий посол з подальшою витримкою у посолі застосовують при виготовленні шпика солоного, шпика по-домашньому, шпика копченого, сирокопчених і сиров’ялених окороків, бекону.

Для виробництва сирокопченого і сиров’яленого м’яса можна використовувати метод посолу у вакуумних пакетах. М’ясо натирають точно зваженою кількістю посолочної суміші, вкладають у пакет і проводять вакуумну упаковку. Посол проводять при температурі +5°С протягом 2-4 тижнів, при цьому кожні 2-3 дні перевертають шинку в пакеті Після закінчення процесу шинку промивають, підсушують і коптять. Перевагою даного методу є стандартизація якості виробів. При виготовленні буженини, карбонаду, шийки і свинини пресованої м’ясну сировину піддають сухому посолу без подальшої витримки в посолі. Сухий посол яловичини і баранини проводиться як вимушена міра.

Природний розсол, виділений при сухому посолі, (м’язова тканина виділяє 9-12 % розсолу до маси м’яса) містить, крім високої концентрації солі, розчинні білки і важливі для процесу посолу бактерії, стійкі до солі. Його доцільно використовувати для розведення  новонаведених розсолів.

Мокрий посол м’яса здійснюється шляхом занурення або введення розсолу в товщу продукту (шприцювання). Розсол, що вводиться при шприцюванні, називається шприцювальним, а що використовується для заливки – заливальним.

Змішаний посол широко використовується при виробництві майже всіх видів виробів з свинини, яловичини і баранини. Класична технологія цих виробів, заснована на змішаному посолі, полягає у наступному. Сировину шприцюють розсолом, натирають сухою посолочною сумішшю і витримують у штабелях, перекладаючи через певні проміжки часу для рівномірного просолення. Потім продукти заливають розсолом (30-60 % від маси сировини), попередньо підпресувавши їх, щоб продукти не спливли. Після закінчення мокрого посолу сировину витримують без розсолу для розподілу посолочних речовин і зтікання вологи.

Вказана технологія через тривалість і трудомісткість процесу використовується обмежено, переважно для посолу сирокопчених виробів великих розмірів (окороків, бекону та ін. ) У даний час, в основному застосовують інтенсивні методи посолу, що дозволяють істотно скоротити виробничий цикл.  Порівняльні схеми посолу показані на рисунку 17.

Слід зазначити, що подальша підготовка сировини до термічної обробки залежить від технології посолу.

Рисунок 17– Схеми посолу сировини

 Шприцювання розсолів у сировину можна проводити наступними способами: через кровоносну систему, уколами в м’язову тканину, безголковими  ін’єкторами.

Шприцювання через кровоносну систему проводять за допомогою голки без бічних отворів. Голку вводять у кровоносну судину (у окорок – в стегнову артерію, у лопатки – через плечову артерію), яку можна легко знайти при правильному обробленні туші.

Розсол уводять під тиском 105 Па у кількості від 6 до 16 % до маси сировини. Розсол витісняє залишкову венозну і артеріальну кров з кровоносних судин і капілярів, заповнюючи їх і просочуючи м’язову тканину сіллю. Перевага шприцювання через кровоносну систему – гігієнічність, швидкість, цілісність м’язової тканини і рівномірний розподіл розсолу. Необхідною умовою для посолу через кровоносну систему є хороше знекровлення і збереження судин непорушеними. Якщо на окороку або лопатці є порізи, то їх не можна шприцювати через кровоносну систему.

Даний метод не набув широкого поширення в галузі у зв’язку з високою трудомісткістю і необхідністю високої професійної підготовки робітників, а також неможливістю використовування багатокомпонентних розсолів.

Посол шприцюванням у м’язову тканину здійснюють за допомогою порожнистих латунних або нікельованих голок з діаметрально розташованими один від одного на рівній відстані отворами. Уколи проводять всією поверхнею продукту за спеціальними схемами.

Залежно від виду продукту вводять від 4 (корейки, грудинки) до 10 % (окороки) розсолу до маси продукту.

Перед шприцюванням  визначають початкову масу кожного відрубу. Кількість розсолу, що вводиться, контролюють  за допомогою спеціальних терезів і витратомірів. Дозування розсолу має особливе значення, оскільки вміст солі у готовому продукті впливає на його якісні характеристики.

Шприцювання можна проводити ручним одноголчатим ін’єктором або багатоголчатим шприцом з автоматизованою подачею сировини, його закріпленням і шприцюванням.

Шприцювання одноголчатим ін’єктором відрізняється простотою, проте не дає гарантій рівномірного розподілу посолочних речовин у сировині. Такий спосіб шприцювання використовують на підприємствах невеликої потужності.

Вживання багатоголчатих шприців забезпечує не тільки рівномірний розподіл посолочних речовин, але і дозволяє збільшити кількість розсолу, що вводиться, до 60-100 % до маси м’яса. Сучасні моделі шприців мають різні конструктивні рішення і різні комбінації голок для будь-яких продуктів. Деякі види шприців дають можливість одночасно проводити тендерізацію м’яса. Вони оснащені голками з ріжучою кромкою різного профілю, або голками з двома трубками: через внутрішню подається розсол; через зовнішню – повітря або вуглекислий газ, що розпушує структуру сировини.

Безпосередньо після шприцювання розсол зосереджений у початковій зоні, розміри якої залежать від проникності сировини і тиску шприцювання. Подальший перерозподіл розсолу в сировині відбувається за законом нестаціонарної фільтрації, представлені раніше.

Для підвищення проникності сировини застосовують механічну тендерізацію або масажування м’яса перед шприцюванням.

Механічна обробка сировини. Для інтенсифікації процесів розподілу розсолу і дозрівання м’яса застосовують механічну тендерізацію м’яса, тумблерування і масажування.

Тендерізація і тумблерування, як правило, використовуються для обробки низькосортної сировини, масажування – для м’яса з переважаючим вмістом м’язової тканини.

Механічна тендерізаиія – це спосіб розм’якшення тканин м’яса шляхом наколювання або відбиття сировини. Часткове руйнування і розпушування тканинних структур дає можливість поліпшити консистенцію, соковитість, збільшити проникність посолочних речовин і прискорити ферментативні процеси. Найбільш доцільно проводити механічну тендерізацію яловичини, яка в подальшому використовується для виготовлення реструктурованих продуктів.

Тендерізацію проводять на різного виду пристроях: валах з насічкою або з клиновидними зубами, пластинах з рифленою поверхнею або оснащених голками .

Найефективнішим є поєднання тендерізації з тумблеруванням або масажуванням.

Ці види механічної обробки сировини засновані на принципі використовування енергії падіння шматків м’яса з деякої висоти, удару їх один об одного, об виступи і стінки апарату. При цій обробці сировина піддається інтенсивним механічним деформаціям, що приводять до підвищення тиску в місці контакту. Стиснення і розширення м’язової тканини, що супроводжується виникненням змінних внутрішніх напруг, забезпечує інтенсивний перерозподіл фільтрації розсолу за системою пір і капілярів всередину м’яса.

Ефект масопереносу при тумблеруванні і масажуванні додатково посилюється у зв’язку з появою мікророзривів тканини і підвищенням її проникності.

Тумблерування – це обробка продукту в тумблерах, тобто ємностях (найчастіше циліндрових) з горизонтальною віссю обертання, оснащених шнеками, лопатями і виступами на внутрішній поверхні, що обертаються .

Тривалість тумблерування залежить від розмірів шматків, виду стану і властивостей сировини, типу пристроїв, попередньої обробки. Проте механічна обробка більше 16-24 ч погіршує органолептичні показники і знижує вихід у результаті деструкції м’яса.

У тумблерах переважно обробляють жорсткішу сировину – безкісткову яловичину і баранину.

Масажування – різновид інтенсивного перемішування. Масажер є місткістю, оснащеною лопатями, або шнеками, що обертаються. У масажерах відсутні ударні дії, тому обробка сировини менш інтенсивна, ніж у тумблерах, тривалість масажування значно більше.

Розсол можна вводити в сировину не тільки шприцюванням, але і частково в масажері або тумблері. Обробку в цих апаратах виконують безперервно або циклічно. В період механічних дій відбувається фільтрація-дифузійне перенесення, в період спокою – дифузійно.

Вибір параметрів механічної обробки для кожного виду продукту здійснюється індивідуально, виходячи з виду сировини і типу устаткування, яке є на підприємстві. Проте, є загальні рекомендації, що дозволяють одержати продукт хорошої якості:

–загальна тривалість активної фази механічної обробки повинна складати 300-500 хв.;

– кількість ударних дій робочого органу апарату на сировину за весь період посолу повинно бути не менше 3000 для свинини і 6000 для яловичини;

– загальна тривалість посолу свинини (за інших рівних умов) на 25-33% менше, ніж для яловичини.

Кісткову сировину (окороки) обробляють у тумблерах при частоті обертання 8 об/хв. за режимом: 10-20 хв. – обертання, однократна зупинка на 50 хв. Безкісткову сировину обробляють у массажерах за режимом: 20-30 хв. обертання, 45-60 хв. – зупинка; цикл повторюється 24-36 годин.

Використання вакууму (до 50 кПа) збільшує ефективність механічної обробки сировини. Механізм дії вакууму полягає у розтягуванні і потоншенні стінок клітин, розширенні пір і капілярів, видаленні повітряних міхурів, що в сукупності забезпечує краще проникнення посолочних речовин у м’ясо.

Однією з переваг вакуум-обробки є поліпшення кольору, смаку, аромату, консистенції в результаті виключення контакту кисню з продуктом. Крім того, вживання вакууму знижує бактерійне обсіменіння готового продукту, зменшує втрати цінних речовин і підвищує вихід.

Особливо ефективне вживання вакуумування при обробці яловичини. В даний час існують пристрої (фірма H.J. Lahgren, Голландія), що суміщають вакуум-масажування з підшприцьовуванням шматків м’яса і голковою тендерізацією.

Електромасажування, що  використовується для обробки парного м’яса, полягає в дії електричних імпульсів на заздалегідь ін’єктоване м’ясо. Періодичне скорочення і розслаблення парних м’язів (пульсація) впливає на процес перерозподілу посолочних речовин так само, як і механічна дія.

 • Особливості виробництва продукції формованого типу

Сучасний ринок вимагає новизни. Увагу споживача можна привернути навіть за рахунок додання продукту нової незвичайної форми.

Спосіб виробництва продуктів, сформованих з шматків м’яса, широко застосовується у практиці. Сировиною при цьому служать окремі, невеликих розмірів шматки м’яса, а зовнішній вигляд продукції повинен імітувати цільном’язові вироби. Такий ефект можна одержати в результаті реструктурування, тобто склеювання або відновлення структури м’яса.

Технологія, заснована на принципі реструктурування, має ряд переваг.

Відновлення структури засновано на адгезійно-когезійній взаємодії шматків м’яса. Основним компонентом, який забезпечує цю взаємодію, є м’язові білки.

Масажування або тумблерування сировини у присутності солі викликає часткове руйнування клітинних структур м’язових волокон і перехід солерозчинних білків у розчин (ексудат).

У результаті міжмолекулярної взаємодії м’язових білків підвищується адгезія (клейкість) ексудату і відбувається склеювання шматків м’яса, які після теплової обробки утворюють моноліт.

Утворення монолітної структури залежить від вигляду і стану м’яса (краще парне і охолоджене), від конструктивних особливостей масажера і режимів процесу, від використання зв’язуючих добавок.

Оптимальним є співвідношення тканин: 40 % м’язової, не більше 30 % жирової і не більше 15-20 % сполучної тканини.

Як зв’язуючи добавки, найбільш ефективне використовування плазми крові, молочних білків, желатину, підготовленої свинячої шкірки, а також метилцелюлози, карбоксиметилцелюлози, амілопектина.

Технологія реструктурованих продуктів обов’язково включає процеси їх пресування і формування, призначення яких полягає у посиленні когезійних властивостей зв’язуючих компонентів, утворенні суцільної структури (без шпарин) і наданні зручної для упаковки, транспортування, зберігання і порціонування форми.

Підготовка м’ясної сировини до термічної обробки. М’ясну сировину, посолену класичними методами посолу, вимочують, промивають, залишають для стікання, підсушують і формують (рисунок 19).

Вимочування проводять для видалення надмірної кількості солі із зовнішніх шарів продукту.. Продукт вимочують у проточній воді при температурі не вище 20°С. В кінці процесу проводять промивку, очищення шкури, видалення бахроми і можливих прирізок, стікання і підсушування протягом 2-3 годин. Підготовлені таким чином окороки, корейки, грудинки підпетльовують і відправляють на термообробку.

Для безкісткових виробів (рулетів, шинки у формі і в оболонках і інших видів) після вимочування і промивки з відрубів видаляють всі кістки і хрящі. Безкісткову сировину рекомендується масажувати в массажерах протягом 20-30 хв., після чого проводять формування.

При використовуванні інтенсивних способів обробки безкісткової сировини при посолі її відразу ж спрямовують на формування, що істотно спрощує процес.

Рисунок 19 – Підготовка сировини до термообробки після посолу

Формування проводять різними способами залежно від виду продукції, що виробляється. До них відносяться: перев’язування шпагатом і підпетльовування (карбонад, шийка, філей); загортання у полімерні плівки з подальшим перев’язуванням шпагатом, накладенням кліпс і підпетльовування (рулети, балик, окорок, філей); закладка сировини безпосередньо в прес-форми (рулети, шинка, яловичина пряна варена); упаковка спочатку в плівкові полімерні пакети, а потім в прес-форму (шинка); наповнення кусковою сировиною оболонок великого діаметру (реструктуровані вироби), вкладання сировини в еластичні сітки різного діаметру і конфігурації.

При виробленні виробів у прес-формах форми заздалегідь вистилають целофаном або пергаментом для запобігання прилипанню продукту після термообробки.

Сучасні типи прес-форм мають на внутрішній поверхні адгезіоннє покриття, у зв’язку з чим целофан і пергамент не застосовують. Упаковка сировини у вакуум-пакети дає можливість подовжувати термін зберігання готової продукції.

Для отримання необхідного ступеня монолітності формованих виробів необхідно уникати пустот при закладці, додатково масажувати (30-40 хв.) перед формуванням, використовувати підвищуючі адгезію добавки, а також підпресовують сировину.

Найвищі якісні показники одержують при використовуванні сучасних вакуумних пристроїв, для укладання, підпресовування і закриття прес-форм.

Термічну обробку цільном’язових м’ясопродуктів з свинини, яловичини і баранини проводять з наступною метою: продукт повинен бути доведений до стану кулінарної готовності, мати необхідні органолептичні показники і гарантовану санітарно-гігієнічну безпеку, стійкість при зберіганні. Основні операції термічної обробки солоних виробів – копчення, запікання, варіння, сушка, охолоджування.

Копчення проводять при виробництві копчено-варених, копчено-запечених і сирокопчених виробів, що, в основному, мають відкриту поверхню.

Оскільки копченню, як правило, передує операція посолу, то в процесі посолу, особливо при інтенсивних методах обробки, істотно збільшується проникність сировини для коптильних речовин.

У період копчення одночасно з поглинанням м’ясною сировиною коптильних речовин протікають і інші процеси. У поєднанні з збезводненням, сушкою консервуючою дією куховарської солі, копчення забезпечує достатню стійкість виробів до дії мікроорганізмів, тобто є одним із способів консервування. Копчення слід розглядати як комплекс взаємопов’язаних процесів: власне копчення, збезводнення і біохімічні зміни.

Характер протікаючих процесів обумовлюється режимами копчення. При гарячому копченні (30-50°С) і копченні-запіканні (80-95°С) відбувається зварювання колагену і часткова денатурація білків, при холодному копчені (18-22°С) розвиваються ферментативні процеси. Міняючи спрямованість біохімічних змін, за допомогою температури копчення можна одержувати різний технологічний результат, органолептичні показники і стійкість при зберіганні.

Тривалість процесу холодного копчення – від 12 до 72 год. Тривалість гарячого копчення, характерного для копчено-варених і копчено-запечених виробів, складає при 80-100 °С від 1 до 18 год., при 30-50 °С від 2 до 48 год. Швидкість руху коптильного середовища 0,125-0,35 м/с.

Після завершення копчення копчено-варені м’ясопродукти спрямовують на варіння, копчено-запечені – на запікання, сирокопчені – на сушку.

Запікання. Нагрівання гарячим повітрям або легко-димовою сумішшю застосовують при виготовленні копчено-запечених, запечених і смажених м’ясопродуктів. Температура запікання – 80-185 °С. Запікання здійснюють у контакті з гріючим середовищем або у формах до досягнення температури в центрі продукту 70-72 °С.

При запіканні швидко встановлюється градієнт температур, направлений від периферії продукту до його центру. Це сприяє підсушуванню і ущільненню поверхневого шару. Подальший нагрів при-наявності сухого шару на поверхні продукту зумовлює особливості зміні продукту: на його поверхні характерні зміни, властиві сухому нагріву, для внутрішньої частини – вологому. У зовнішньому шарі починають протікати процеси пірогенетичного розпаду складових частин м’яса, в результаті яких, при температурі вище 5°С утворюються леткі речовини з приємним смаком і ароматом. Утворення ущільненого шару перешкоджає випаровуванню вологи, виділенню бульйону і жиру. Завдяки цьому запечені вироби мають вищі виходи, ніжну консистенцію і соковитість.

Запікання здійснюють у електричних або газових ротаційних печах, або у звичайних обжарювальних камерах.

Карбонад, буженину і шийку укладають у металеві тази, змащені свинячим жиром і ставлять на полиці печі. Тривалість запікання залежить від температури повітря, маси продукту і складає при температурі 120-150 °С для буженини 3-5 год., карбонаду – 1,5-2 год., шийки – 2 5-3,5 год.

При запіканні буженини і карбонаду в термокамерах при температурі 35-90 °С тривалість обробки складає 5-7 год. Процес запікання м’ясопродуктів може бути інтенсифікований у разі вживання східчастих режимів запікання у термокамерах з автоматичним регулюванням режимів. Запікання проводять у три стадії, перша стадія – температура гріючого середовища 185 ± 5 °С до досягнення у товщі продукту температури 10 °С, друга стадія – температура гріючого середовища 115 ± 5 °С до досягнення у товщі продукту температури 60 °С, третя стадія – температура гріючого середовища 145 + 5 °С  до досягнення у товщі продукту температури 72 °С

Копчено-запечені вироби піддаються тепловій обробці у обжарювальних камерах при температурі 95-100 °С (2-3 год.), а потім 75-80 °С до досягнення її в товщі продукту 68-70 °С.

Рулет київський особливий запікають у повітряному середовищі при температурі 30-85 °С до досягнення у товщі продукту температури 70-72 °С.

Запечені вироби охолоджують в  камерах при   8 °С до температури не вище 8 °С.

Обсмажування. Під обсмажуванням розуміють теплову обробку м’ясних продуктів у присутності достатньо великої кількості жиру (5-10 % маси продукту). Розплавлений жир виконує роль рідкого теплоносія і забезпечує рівномірний нагрів всієї поверхні і на деяку глибину до температури вище 100 °С в умовах, близьких до сухого нагріву. Жир володіє невеликою теплопровідністю і захищає продукт від сильного місцевого перегріву. В процесі обсмажування відбуваються специфічні хімічні зміни компонентів жиру, що надає продукту своєрідного запаху і смаку.

При обсмажуванні, як і при запіканні, зневоднюється зовнішній шар внаслідок випаровування води і термовологопровідності. Температура поверхневого шару .при обсмажуванні підвищується до 135 °С і більше. При виготовленні буженини і карбонаду в смаженому виді обсмажування виконують на плиті протягом 1 год., після чого поміщають у духову шафу і продовжують процес при 150-170 °С, буженини 2,5-4 год., карбонаду 0,5 год. Готові вироби охолоджують при 0-8 °С до досягнення температури в товщі виробу 8 °С і нижче.

Варіння. Цей спосіб теплової обробки використовують як проміжний процес технологічної обробки, або як завершальний етап виробництва продукції, на якому продукти доводять до стану кулінарної готовності.

Варіння цільном’язових м’ясопродуктів проводять гарячою водою, пароповітряною сумішшю або вологим повітрям при температурах вище 70 °С. Варіння, як вологий нагрів, при помірних температурах супроводжується розвитком важливих фізико-хімічних змін.

При нагріванні до 60-75°С завершується теплова денатурація білків, відбувається незворотне скорочення м’язових волокон. Це викликає відділення вологи, зміцнення структури.

При температурі 58-65°С відбувається перехід колагену у водорозчинний глютин, який після охолодження желює. Желювання глютину підвищує водоутримуючу здатність і адгезійну міцність реструктурованих м’ясопродуктів. Отримання монолітного соковитого виробу відбувається при певному ступені гідротермічного розпаду колагену, дезагрегувати повинно не менше 35-40 % колагену.

У результаті розпаду білків, ліпідів і інших речовин у продукті накопичуються смако-ароматичні речовини. При цьому, чим м’якші режими варки, тим більше виражений специфічний м’ясний аромат готових виробів. У процесі варки при температурі 60-70 °С завершується реакція кольороутворення, в результаті якої продукт набуває рожево-червоного забарвлення.

Пастеризуючий ефект нагріву один з найважливіших аспектів варки. При нагріві до 68-70°С гине основна маса мікроорганізмів, ферменти інактивуються.

Враховуючи всі фізико-хімічні зміни продукту і зміни мікрофлори, варку закінчують досягши температури  в товщі виробу 71 ± 1°С

Способи і режими варки істотно впливають на якісні характеристики продукту, втрати маси і цінних харчових речовин.

Вирішальну дію на ці зміни надає температура і тривалість варки, розміри продукту і співвідношення кількості продукту і води.

М’які режими варки (при температурах 70-75°С) дозволяють одержувати продукцію соковитішу, ніжну, з підвищеними виходами. З підвищенням температури збільшується кількість жиру, що виплавляється, Так, при варінні солоної свинини втрачається 25-35 % води, 5-7 % азотистих речовин (в основному, глютина і екстрактних речовин), більше 50 % куховарської солі, нітриту натрію і мінеральних речовин, до 5 % жиру до маси свинини. При варінні копчених виробів втрачається деяка кількість коптильних речовин. Обезводнення при тепловій обробці приводить до збільшення жорсткості продукту.

Таким чином, чим нижче температура теплової обробки, тим більше вихід і якість продукту. З цієї причини варіння проводять при температурі гріючого середовища близькій до 70-72 °С.

При тривалому варінні посилюються втрати розчинних речовин і жиру, руйнуються з’єднувальні оболонки, що зв’язують м’язові пучки, м’ясо стає волокнистим.

Щоб зменшити перехід розчинних речовин у бульйон, треба завантажувати продукт у воду або пароварочні камери, в яких температура у момент завантаження знаходиться на рівні 95-100 °С. При цьому в результаті денатурації білків на поверхні продукту утворюється ущільнений шар, який затрудняє перехід у воду корисних речовин. При варінні у воді об’єм води повинен бути мінімальним, оскільки втрати речовин прямо пропорційні об’єму води.

Термообробку окороків, корейок, грудинок, рулетів і виробів у формі, як правило, проводять найпростішим способом – у воді в котлах. Підготовлену сировину в корзині (формі) або на рамі (окороки, корейки, грудинки) повністю занурюють у воду, нагріту до 95-100 °С Через 30 хв. температуру в котлах встановлюють на рівень 70-85 °С і ведуть процес з розрахунку 45-55 хв. нагріву на 1 кг маси продукту. При варінні окороків через 30 хв. рівень води в котлах знижують на 7-10 см, та на довжину голяшки або рульки. Для рулетів, корейки і грудинки після посолу або копчення тривалість варіння при температурі 75-80°С розраховують, виходячи з терміну – 50-55 хв. на 1 кг маси

Варіння парою – більш сучасне, гігієнічне і інтенсивне. Всі види солоних виробів можна піддавати термообробці у пароварочних камерах. При цьому, слід мати на увазі наступне: – для окороків може відбутися розварювання м’ясної частини біля ніжки, – рулети необхідно варити тільки в спеціальних піддонах для збору жиру, – оптимальна температура нагріву виробів у прес-формах 78-90 °С, – температура варіння залежить від виду оболонки, що використовується, для білкозинової і кутізинової – не більше 76-78 °С, для целофанової – 78-80 °С, для синюги і фіброуса – 80-85 °С.

Тривалість нагріву – 2,5-3,5 год. залежно від діаметра оболонки.

При варінні сировини в прес-формах гріючим середовищем є металева поверхня. Варіння у формах має ряд переваг: зменшуються втрати маси продукту, допускається заміна водяного обігріву паровим або повітряним, забезпечується вищий санітарний рівень виробництва. При варінні у формах завдяки меншій втраті м’ясного соку продукт виходить монолітним і смачним. Бульйон і жир, що виділився при варінні, залишається у формі, утворюючи при застиганні желе. Вихід продукції збільшується.

Термообробку сировини в прес-формах проводять у котлах або пароварочних камерах. Протягом перших 30хв. підтримують температуру 100 °С, а потім її знижують до 80-85 °С і підтримують до закінчення процесу. Тривалість варіння встановлюють з розрахунку 50 хв. на 1 кг шинки. Потім з форм зливають бульйон, продукт охолоджують протягом години і підпресовують, а потім остаточно охолоджують протягом 12 год. при температурі  0-2 °С.

Для оплавлення застиглого бульйону і жиру на стінках охолоджені форми з шинкою короткочасно обігрівають гарячою водою. Шинку витягують перекиданням форм. Продукт зачищають від застиглого жиру і бульйону, загортають у пергаментний папір або целофан і спрямовують на реалізацію.

Варені окороки корейки, грудинки, рулети промивають водою температурою 30-40 °С і охолоджують під душем. Вироби, що виготовляються у оболонках, для запобігання скупчуванню бульйону, проколюють голкою (штрикують), а потім промивають батони водою під душем.

Окороки після охолоджування зачищають і видаляють тазову кістку.

Сушіння. При виробництві сирокопчених і сиров’ялених виробів на завершальному етапі технологічного процесу їх піддають сушці. Тривалість сушки  залежить від виду виробів. Для філею, шийки і балику, які коптять і сушать у оболонці, тривалість процесу – 10-15 діб; для окороків, рулетів, грудинки – 3-7 діб.

Сушку проводять у спеціальних камерах, оснащених кондиціонерами при температурі 12-15°С, відносній вологості 75-82 % і швидкості руху повітря 0,05-0,1 м/с.

При обезводненні виробів із збереженою природною клітинною структурою протікають такі ж фізико-хімічні і мікробіологічні процеси як і при сушці сирокопчених ковбас.

Охолодження і зберігання. Охолодження після теплової обробки необхідне для запобігання розвитку спор мікроорганізмів, що викликають псування готових продуктів. Пониження температури повинне бути швидким, щоб уникнути розвитку мікрофлори.

Швидке охолоджування дозволяє також понизити втрати маси. З цієї причини варені і копчено-варені вироби охолоджують у два прийоми: під душем водою з температурою 10-12°С протягом 20-30 хвилин до температури в центрі 27-30 °С, а потім у камерах повітряного охолоджування при температурі 4 °С і відносній вологості повітря 95 %. Температура у центрі виробів повинна бути 4 ± 4 °С. Формовані вироби також краще охолоджувати двофазним способом при наступних режимах. Перша фаза –охолоджування водопровідною водою (t = 12-15 °С) протягом 30-40 хв. до досягнення температури в центрі виробу 38-40 °С. Друга фаза – охолодження повітрям або розсолом при негативних температурах (не нижче 7 °С) протягом 40-50 хв. до досягнення температури в центрі 2 ± 2 °С. Такий спосіб дозволяє не тільки інтенсифікувати процес, але і понизити втрати маси на 2–3 % (при порушенні правил охолоджування вони можуть досягати 6 %).

Охолоджування копчено-запечених, запечених й смажених виробів проводять повітрям у камерах охолоджування при температурі 4 °С і відносній вологості повітря 95 %. Термін зберігання нормується залежно від виду виробу і способу упаковування. Варені вироби зберігають 3-4 доби, копчено-варені, запечені і смажені – 5 діб, сирокопчені залежно від температури – від 15 діб до чотирьох місяців.

З метою подовження термінів зберігання готової продукції у деяких випадках використовують принцип пост-пастеризації, полягаючий у тому, що після охолоджування виробу знов упаковують в полімерні пакети і піддають короткочасному високотемпературному нагріву. Вживання паро-, газонепроникних (особливо поліамідних і асептичних) пакувальних матеріалів, вакуумування пакетів з продукцією, введення у пакети при упаковці інертних газів і їх сумішей знижує вірогідність мікробіологічного псування.

Продукцію сервірувальної нарізки в деяких випадках обробляють з поверхні аерозолем, що містить 0,5-3.0 % молочної або аскорбінової кислоти.

Коптінням називають обробку солених м’ясопродуктів димом. Коптіння має консервуючу дію, надає продуктам специфічного аромату. Коптильний дим – продукт згорання дерева, в якому знаходяться бактерицидні речовини (фенол, крезол, скипидар, формалін, різні спирти, альдегіди і кислоти), а також аміак, вуглекислота, окис вуглецю.

Бактерицидна дія коптильного диму особливо сильно проявляється в сполученні з посолом.

Механізм коптіння представляє собою поступове проникнення складових компонентів диму з поверхні продукту в його глибину. Спочатку частина компонентів підкладається на поверхні продукту, причому чим вища вологість продукту, тим більша кількість речовин залишається на його поверхні. Коли поверхня підсихає, умови проникнення диму в середину продукту погіршуються. Коптильні речовини тим швидше проникають у продукт, чим більша концентрація і вологість диму і вище його температура.

Коптіння змінює колір м’яса шляхом відкладання на його поверхні і частково в глибині дрібних часток диму, вифарбованих у коричнево-червоний колір. Інтенсивність забарвлення залежить від густоти, температури і вологості диму, від ступеню дисперсності, швидкості і характеру руху диму по відношенню до продукту.

Коптіння виконує також дубильну дію на натуральні ковбасні оболонки. В результаті підвищення їх стійкості до взаємодії з теплом і вологою не порушується цілість ковбасних батонів при тепловій обробці (варці).

Джерелом коптильного диму є деревина. Найбільш повноцінне коптіння отримують при згоранні дров і стружки дуба, чинари, бука, берези (без кори), вільхи, кедра, коли отримують неповне згорання деревини і утворений дим в достатній кількості насичений органічними речовинами. Для отримання такого диму на дрова насипають шар зволоженої стружки. Це призводить до того, що зона і інтенсивність горіння зменшується, дим стає більш насиченим корисними компонентами.

Існують два способи коптіння – гарячий і холодний.

За гарячого способу коптіння проходить при температурі 40…60 °С на протязі від 6… 12 годин до 1…2 діб. Перевага його полягає у швидкості виконання операції. Але так як тривалість коптіння невелика і продукти втрачають дуже мало вологи, вони непридатні для тривалого зберігання.

Холодне коптіння проводять при температурі 12…22 °С протягом 2…5 діб. При цьому продукти піддають дії негустого диму, волога з виробів видаляється рівномірно, копченості добре підсихають і зберігаються тривалий час.

Продукти коптять у спеціальних камерах або в автокоптилках. Камери будують у вигляді закритих цегляних споруд або у вигляді шахт. Паливо спалюють унизу шахти або обладнують спеціальні димогенератори.

Режим коптіння встановлюється залежно від призначення і якості виробів. Перед коптінням солоні вироби промивають водою, пересолені вимочують у холодній воді на протязі 2…5 годин. Потім їх підсушують в прохолодному приміщенні. Коптять спочатку більш густим димом, потім густоту диму і температуру поступово знижують. Добре прокопчені продукти забарвлені в жовто-коричневий колір, приємно пахнуть і мають суху поверхню.

Окорока коптять від 3 годин до 2…3 діб у залежності від цільового призначення. Щоб покращити стійкість копчених окороків до зберігання, їх сушать 10…20 діб при 12…15 °С і відносній вологості 75 %.

2 Comments

 1. Will I get travelling expenses? dapsone side effects usmle Facebook’s Tom Stocky wrote in a post on the site: “I’m excited to announce that we’ve agreed to acquire Mobile Technologies, a company with an amazing team that’s behind some of the world’s leading speech recognition and machine translation technology.

 2. Would you like a receipt? xenical generico Australia used to revere sportsmen like Warner who were combative, aggressive and got into the faces of opponents with none-too-witty sledging. Having a “bit of mongrel” in you was both desirable and necessary in past eras. Yet Australia has changed and with it its cricket team and where once their Test side had five or six players chipping away to distract you, Warner tends to stand out now like some primitive howling at the moon.

 3. Another year maxalt melt The Xperia Z got attention when it was announced in January at the International CES gadget show in Las Vegas. It has been sold overseas, but hasn’t been available in the U.S. until now. It’s one of the first major phones that No. 4 carrier T-Mobile is getting exclusively in the United States.

 4. What’s the current interest rate for personal loans? viagra in deutschland kaufen China’s official Xinhua news agency quoted Xi as telling former Taiwanese Vice President Vincent Siew that the time had come to achieve much greater progress on the Taiwan-China political track, which has been largely shunted aside by Taiwanese President Ma Ying-jeou, even as he presses for enhanced economic synergy across the 160-kilometer- (100-mile-) wide Taiwan Strait.

 5. I’m doing a phd in chemistry jual obat cialis asli di jakarta Bryant, who turned 35 last month, is at the end of his contract that pays him $30.5 million this season, a salary we haven’t seen for a player since Jordan was winning his final two titles in Chicago. But for the Lakers to be able to afford James and one other star, he will have to agree to take a $20 million pay cut.

 6. Through friends hemp2o target A letter circulating at Def Con and signed by some of themost prominent academics in computer security said the law waschilling research in the public interest by allowing prosecutorsand victim companies to argue that violations of electronic”terms of service” constitute unauthorized intrusions.

 7. How much does the job pay? ceclor bd 500 mg It’s still way too soon for any conclusions, but the early returns suggest this quirky, international coach swap stuff has been a tougher adjustment for the Rangers, who have struggled with the change in systems, personalities and demands.

 8. I’d like to take the job extenze alternative For Tuesday’s hearing, the four men, sentenced to death for raping and murdering a young woman on a New Delhi bus, walked under police escort from a bus into the Delhi High Court complex, amid a crowd of security forces, media and angry protesters.

 9. magic story very thanks survival md pdf Dr. Arthur Siegel, from McClean Hospital in Boston, is a leading researcher on sudden death in long distance running and a consultant to IMMDA. He published his results of groundbreaking research in 2013 in the World Journal of Cardiovascular Disease (2013, 3, 17-20). His work gives the scientific evidence to back up the IMMDA recommendation.

 10. Where are you from? rhinocort 64 What a doozy of a day for the Coolio clan. The rapper, 48, was arrested in Las Vegas on March 9 after he and a friend were pulled over for a routine traffic violation, TMZ reports. Upon running Coolio’s name through the system, the police officer discovered that the ‘Gangsta’s Paradise’ rapper had two active bench warrants out for his arrest based on multiple traffic violations, and arrested him on the spot. Coolio was taken to the Clark County Detention Center, where, incidentally, his son Grtis Ivey, is also being held …

 11. An envelope vahard Their outlay is almost three times as much as European and Bundesliga champions Bayern Munich, who have spent £192m, according to the latest Prime Time Sport Football Transfer Review published last month.

 12. OLE98 สล็อตยอดนิยม รวมทั้งมีนักพนันล้นหลามไว้เนื้อเชื่อใจที่จะเข้ามาใช้บริการอย่างมากมาย ทำให้ท่านได้เข้ามาใช้บริการจะได้รับความปลอดภัยในทุกการใช้แรงงานเป็นอย่างมาก ถ้าหากคุณกำลังมองหา
  สล็อต แตกง่าย 2020 เว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทางที่ตอบปัญหานักการพนันทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักการพนันที่เล่นพนันมานานแล้ว หรือมือใหม่ก็ตาม

 13. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  I am curious to find out what blog platform you happen to be
  using? I’m having some small security issues with my latest site and I’d like to find something more safe.

  Do you have any recommendations?

 14. I enjoy you because of all your efforts on this site. Ellie enjoys doing internet research and it’s easy to see why. All of us hear all concerning the compelling means you deliver good information by means of the blog and as well cause contribution from other people about this concept plus my daughter is actually being taught a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a first class job.

 15. I am only writing to make you understand what a superb experience our princess undergone viewing yuor web blog. She picked up such a lot of things, with the inclusion of what it is like to possess an ideal teaching style to make the others without hassle thoroughly grasp specified tricky topics. You undoubtedly surpassed visitors’ expected results. Thanks for showing those valuable, trustworthy, revealing not to mention unique tips on your topic to Sandra.

 16. I’d like to thank you for the efforts you have put in penning this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now ;)|

 17. My coder is trying to convince me to move to .net
  from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way
  I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 18. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you are just extremely excellent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you
  say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.

  I cant wait to read much more from you. This is actually a
  terrific site.

 19. With havin so much content do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of exclusive content I’ve either created
  myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help reduce content from being ripped off?
  I’d truly appreciate it.

 20. Have you ever consіdered creating an ebook ߋr guest authоring on other
  websites? I have a blog ϲentered on the same subjects you discusѕ and would love to
  have yоu share some stories/information. I know my readers would
  enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel fгee local datіng siteѕ
  (freedatingsiteall.com) to
  shoot me an e mail.

 21. Hc care ile ne iyi leke kremine sahip olarak cildinize önem vermek için artık
  geç değil!
  Cilt lekelerine karşı benzersiz bir ürün olduğunu iddia ediyoruz, hc her konuda olduğu gibi leke kremi konusundada
  sizlere benzersiz kalitesini sunmaktan gurur duyuyor.

 22. What i don’t realize is in truth how you’re no longer actually much more neatly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You know thus significantly in the case of this matter, produced me for my part imagine it from a lot of various angles. Its like women and men aren’t involved except it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice. Always care for it up!

 23. If you gamble online and would like to use bitcoin, the first step is to find the best bitcoin gambling sites. A good bitcoin gambling site offers everything other online casinos are offering as well as exclusive perks for bitcoin users. I have visited several bitcoin gambling sites, and it’s clear to me that they have amazing bonus deals for all players. They have deals for new players and seasoned players looking for a new gaming experience. On this page, I’ll take you through the different types of bonuses offered by the best bitcoin gambling sites. I’m sure you’ll find a bitcoin site that meets your gaming needs. However, the ease-of-use and accessibility provided by Bitcoins allow many casinos to skirt these rules. They may use questionable proprietary games and avoid regulation, with the sole goal of scamming you. Fortunately, these sites are incredibly rare, and it’s very easy to determine the legitimacy of a Bitcoin casino. https://codydwtj420976.blogdeazar.com/3301525/mobile-casino-paysafecard-4-0 Indiana Casino Open – Characteristics of legal casinos Casino Usa Online No Deposit – Play in casinos with online bonuses On most of these sites, Blackjack. That is what I have been doing for many years now, Slots and more other interesting games. Gambling in miami fl most online casinos use free spins as a welcome bonus in order to allow new players to place some lighthearted bets into the site’s games without risking their money, customer service. You can usually buy gift cards with credit cards, online security. So, bonuses and payout percentage. Odds of 6 to 1, in making their choices. Best Gambling Card Games – Online casino reviews: the online casino toplist Fortunately, Egyptian players can enjoy some of the best live dealer casinos provided by top studios such as Evolution Gaming and Playtech. The only thing that you’ll need to consider is that live streaming requires higher loading speeds, although this won’t be a problem for many players. See below for the best live dealer casinos.

 24. Hi there, simply become alert to your blog thru Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you proceed this in future. A lot of people can be benefited from your writing. Cheers!

 25. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 26. I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this info So i am glad to express that I have a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much definitely will make sure to do not put out of your mind this website and provides it a look regularly.

 27. I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative web sites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 28. Throughout this grand pattern of things you get a B- just for hard work. Where exactly you misplaced us ended up being in all the specifics. You know, as the maxim goes, details make or break the argument.. And it couldn’t be more accurate right here. Having said that, let me tell you precisely what did deliver the results. The authoring is certainly extremely convincing and this is possibly why I am making the effort to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. Second, despite the fact that I can easily notice the leaps in logic you come up with, I am not really certain of exactly how you seem to connect the points which inturn produce the actual final result. For now I will, no doubt subscribe to your point but hope in the future you actually connect your dots better.

 29. An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you become experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It’s highly helpful for me. Big thumb up for this blog publish!

 30. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 31. Thanks for some other magnificent post. The place else may anybody get that type of info in such a perfect manner of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 32. I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

 33. We absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write concerning here. Again, awesome web site!

 34. I like the valuable information you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 35. I¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i am happy to express that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot undoubtedly will make sure to don¦t overlook this website and give it a glance on a relentless basis.

 36. The heart of your writing while appearing reasonable originally, did not really sit very well with me after some time. Somewhere within the sentences you were able to make me a believer unfortunately just for a very short while. I however have got a problem with your jumps in assumptions and one would do well to fill in those breaks. When you can accomplish that, I would certainly end up being fascinated.

 37. Great blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any ideas? Kudos!

 38. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web-site.

 39. Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog is in the very same niche as yours and my visitors would certainly benefit from some of the information you present here. Please let me know if this alright with you. Cheers!

 40. Can I just say what a aid to seek out somebody who really knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know methods to convey an issue to light and make it important. Extra individuals need to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more fashionable because you definitely have the gift.

 41. A lot of thanks for all your valuable work on this website. My mom enjoys making time for investigation and it’s simple to grasp why. All of us know all about the powerful manner you present insightful strategies on the web site and in addition invigorate participation from other people about this concern and my child is undoubtedly studying a great deal. Take pleasure in the rest of the new year. You’re performing a superb job.

 42. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 43. Youre so cool! I dont suppose Ive learn anything like this before. So nice to seek out somebody with some authentic ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is something that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the internet!

 44. I’ve been browsing on-line greater than three hours lately, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the internet will probably be a lot more helpful than ever before.

 45. Thanks , I have recently been looking for info about this subject for ages and yours is the best I have came upon till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

 46. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info specially the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 47. Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 48. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is really annoying. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web-site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 49. I must point out my appreciation for your kindness giving support to people that have the need for guidance on this important niche. Your special dedication to getting the message all over had been astonishingly important and have enabled somebody like me to realize their endeavors. Your new informative guideline entails a whole lot to me and somewhat more to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 50. Its like you read my thoughts! You seem to grasp so much about this, like you wrote the e-book in it or something. I think that you just could do with some p.c. to pressure the message home a bit, however instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I will definitely be back.

 51. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 52. Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and best of luck.

 53. hello there and thanks for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues the usage of this web site, as I skilled to reload the web site lots of instances prior to I may just get it to load properly. I have been puzzling over if your web hosting is OK? Not that I am complaining, however slow loading circumstances times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can glance out for a lot extra of your respective intriguing content. Ensure that you replace this again soon..

 54. What i don’t realize is if truth be told how you are no longer really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You already know therefore significantly when it comes to this topic, produced me individually consider it from a lot of numerous angles. Its like women and men are not involved except it¦s one thing to do with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. All the time take care of it up!

 55. Thank you for sharing excellent informations. Your web site is so cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great website.

 56. I do like the manner in which you have framed this situation and it does indeed give me personally some fodder for thought. However, coming from what precisely I have seen, I only wish as the actual opinions stack on that people today keep on issue and don’t embark on a tirade associated with some other news of the day. Yet, thank you for this fantastic piece and although I do not necessarily concur with this in totality, I value your point of view.

 57. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So i?¦m satisfied to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I came upon just what I needed. I so much no doubt will make sure to do not forget this website and provides it a glance regularly.

 58. Simply desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is just cool and i could assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 59. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal web-site.

 60. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

 61. There’s also the idea that governments are looking at their own regulated versions of cryptocurrency right now. Investors may forget that for decades, gold ownership was banned by the federal government, as it eliminated the gold standard and moved to a fiat currency system. Cryptocurrencies have offered a unique selling point for many online casinos, attracting a new customer base and many casinos offer special benefits and offers that other forms of traditional currency simply can’t compete with. If a bettor wants to transfer bitcoin into real money, there are several options available. The most common method is to sell it on a cryptocurrency exchange site but be prepared for verification processes and withdrawal limits for some currencies. Another option is bitcoin ATMs, however there are currently only 2,200 established worldwide. Some online exchanges will offer bitcoin payment in the form of prepaid debit cards, which is the most flexible option as it allows users purchase items online or in person. https://www.devwithdave.co.uk/community/profile/heidilafferty19 Paysafecard is a pre-paid card that allows a customer to conclude financial transactions online in a safe and error-free environment. Owing to the popularity and safety of the payment method, Paysafecard has become a common way of settling betting transactions, and by extension esports wagers. The following Paysafecard betting sites are a great option for esports enthusiasts. As soon as you load up the Rivalry website, you will quickly see that this site is a little different from the traditional sports betting website. This is because the brand foregrounds things like esports news and live streaming so that you have scroll down to find your relevant esports bets. Best casino apps for rewards With esports betting becoming increasingly widespread, we believe it’s more important than ever to draw attention to licensed operators that employ safe and transparent gambling practices.

 62. Great blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Many thanks

 63. Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Firefox, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, terrific blog!

 64. I?¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this info So i am happy to show that I have a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to do not disregard this site and give it a glance on a relentless basis.

 65. Yesterday, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 66. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise a few technical points using this website, since I experienced
  to reload the web site a lot of times previous to I could get
  it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect
  your placement in google and can damage your high-quality
  score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this
  RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective
  fascinating content. Ensure that you update this again soon.

 67. Leke Kremi Satışında Lider Firma hc.com.tr

  Cilt lekeleri, cilt tonu farklılıkları leke kremi gibi cildinizde oluşan herhangi
  bir leke için
  Hccare leke kremini deneyebilirsiniz iddalı bir marka olan bu firmanın tüm ürünleri güvenilir olduğu gibi leke kremi de güvenlidir.

  Leke kremi ; https://m2.tc/OZjV

 68. I simply desired to thank you so much once more. I’m not certain the things I could possibly have achieved in the absence of those smart ideas provided by you concerning such situation. It seemed to be a distressing condition in my circumstances, however , taking a look at the very well-written manner you solved it took me to leap with happiness. Extremely happier for your advice and as well , expect you comprehend what a great job your are getting into educating many people all through a web site. Most likely you’ve never come across any of us.

 69. Magnificent goods from you, man. I have take into account your stuff prior to and you’re just extremely magnificent.
  I really like what you have acquired here, really like what you are saying and the best way wherein you assert
  it. You make it entertaining and you continue to care for to
  stay it sensible. I can not wait to read much more from you.
  That is really a tremendous website.

 70. Thanks for every other informative website. The place else may just I am getting that type of information written in such an ideal manner? I’ve a venture that I’m just now working on, and I’ve been at the look out for such info.

 71. I simply could not depart your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person supply for your visitors? Is going to be again regularly in order to check up on new posts

 72. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great information being shared freely out there.

 73. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site provided us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 74. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 75. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

 76. There are certainly a number of details like that to take into consideration. That is a nice point to convey up. I provide the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up where a very powerful factor will be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around things like that, but I’m certain that your job is clearly identified as a good game. Both boys and girls really feel the affect of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

 77. You actually make it appear so easy with your presentation however I in finding this matter to be actually something that I feel I might by no means understand. It seems too complicated and extremely extensive for me. I’m taking a look ahead on your next put up, I will attempt to get the hang of it!

 78. Admiring the commitment you put into your site and detailed information you offer. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Fantastic read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 79. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d certainly donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Talk soon!

 80. Just wanna input on few general things, The website style and design is perfect, the subject matter is really wonderful. “To establish oneself in the world, one has to do all one can to appear established.” by Francois de La Rochefoucauld.

 81. Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb blog!

 82. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 83. Im no longer certain where you are getting your info, but great topic. I must spend a while finding out more or working out more. Thank you for excellent info I used to be in search of this information for my mission.

 84. My spouse and i ended up being joyous that Edward could carry out his basic research from the ideas he made from your web site. It’s not at all simplistic to just always be offering hints many people could have been trying to sell. So we see we’ve got the writer to give thanks to because of that. Those explanations you’ve made, the simple blog menu, the friendships you can give support to promote – it is mostly unbelievable, and it’s helping our son and our family reckon that that issue is exciting, and that is truly indispensable. Thank you for all the pieces!

 85. I actually wanted to compose a simple note to be able to thank you for these marvelous pointers you are posting at this website. My long internet search has now been paid with extremely good ideas to share with my contacts. I ‘d express that most of us site visitors are unequivocally endowed to dwell in a fine website with many perfect people with insightful things. I feel truly grateful to have encountered your entire web pages and look forward to so many more thrilling minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.

 86. I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 87. Hello would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good hosting provider at a honest price? Kudos, I appreciate it!

 88. I’m usually to running a blog and i really respect your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your website and maintain checking for brand spanking new information.

 89. hello there and thanks for your information – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical issues the usage of this website, since I experienced to reload the web site many times prior to I may just get it to load correctly. I had been pondering if your web hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading circumstances instances will often impact your placement in google and could injury your high-quality ranking if advertising and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot extra of your respective fascinating content. Ensure that you update this once more soon..

 90. obviously like your web-site but you have to take a look at the spelling on several of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the reality however I will surely come back again.

 91. My spouse and I absolutely love your blog and find the majority of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content in your case? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write related to here. Again, awesome site!

 92. Appreciating the persistence you put into your website and detailed information you provide. It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

 93. There are some interesting closing dates on this article however I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity but I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 94. What¦s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to give a contribution & aid other customers like its helped me. Great job.

 95. obviously like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to inform the reality then again I will definitely come back again.

 96. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you?¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What a perfect site.

 97. I keep listening to the news update lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you tell me please, where could i get some?

 98. You actually make it seem really easy with your presentation however I find this topic to be really one thing that I feel I might never understand. It kind of feels too complex and extremely extensive for me. I am taking a look ahead on your subsequent publish, I’ll attempt to get the dangle of it!

 99. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 100. What i don’t understood is actually how you’re not actually much more well-liked than you may be now. You’re very intelligent. You realize therefore considerably relating to this subject, produced me personally consider it from numerous varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. Always maintain it up!

 101. Hiya, I am really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and net and this is really annoying. A good website with exciting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 102. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 103. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 104. I’m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 105. hello there and thanks on your info – I have definitely picked up anything new from proper here. I did alternatively expertise several technical issues the usage of this web site, as I experienced to reload the site many times previous to I may just get it to load properly. I have been considering in case your web hosting is OK? Now not that I am complaining, however slow loading instances occasions will very frequently have an effect on your placement in google and can damage your high-quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for much extra of your respective interesting content. Ensure that you replace this again very soon..

 106. I cling on to listening to the news bulletin talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you tell me please, where could i find some?

 107. Hey there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 108. Howdy! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Cheers