1 Види і породи забійних тварин

Для виробництва м’ясопродуктів та інших продуктів забою використовуються туші всіх тварин і птахів, м’ясо яких вважається придатним для харчування людини. Основною сировиною для виробництва м’ясних продуктів в Україні є велика рогата худоба (ВРХ), свині і свійська птиця (кури, курчата, качки, гуси, індики). Невелику частку займають вівці, а також кози, коні і кролики (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Розподіл сировини для отримання м’яса в Україні

Технологічний потенціал м’ясної сировини, залежать від породи, виду тварин, генетики, статі, віку, раціону годування, умов утримання, стану здоров’я (рисунок 1.2).

Показниками м’ясної продуктивності є жива маса і забійна маса тварини і його забійний вихід.

Жива маса – маса тварини до забою. Визначається вона зважуванням і виражається в кілограмах. Велика рогата худоба має максимальну живу масу – 300-1200 кг, а дрібна рогата худоба (вівці і кози) – мінімальну – 55-190 кг.

Забійна маса – це маса обробленої м’ясної туші без шкури, нижніх кінцівок і внутрішніх органів. Вона також визначається зважуванням і виражається в кілограмах. Найбільша жива маса – у великої рогатої худоби.

Рисунок 1.2 – Схема формування технологічного потенціалу м’ясної сировини

Забійний вихід – це відношення забійної маси худоби до його живої маси, виражене у відсотках. Найвищий забійний вихід мають свині – 60-80 %. У великої рогатої худоби він складає 55-70 %, у дрібної – 45-60 %. Найбільший забійний вихід серед всіх видів худоби звичайно у молодих і вгодованих тварин, а також самців.

Порода сільськогосподарських тварин і птиці впливає на забійний вихід м’яса, співвідношення в м’ясі м’язової, жирової і кісткової тканин, якість м’яса.

Велика рогата худоба за продуктивністю поділяється на м’ясну, молочну і комбіновану (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 – Розподіл ВРХ за продуктивністю

 Забійна маса спеціалізованих м’ясних порід набагато вища (60-70 %), ніж у порід молочного і комбінованого напрямів (54-56 %). Від тваринних м’ясних порід одержують найбільш цінне м’ясо з добре розвиненою м’язовою і жировою тканинами, тому екстер’єр тварин має велике значення для м’ясної промисловості (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Будова тіла великої рогатої худоби:

а) молочної породи; б) м’ясної породи.

Для тваринних м’ясних порід характерні скороспілість, добре розвинені м’язи, помірне відкладення жиру, який розташовується головним чином між м’язами і у меншій мірі під шкірою і біля внутрішніх органів.

Переваги мають і якісні показники м’яса. Таке м’ясо ніжне, соковите і смачне (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Характеристика тварин м’ясної направленості

Українська м’ясна порода великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності виведена в Україні, апробована і затверджена наказом Мінсільгосппроду України від 30 липня 1993 року № 211. Перша вітчизняна м’ясна порода, виведена після здобуття Україною незалежності. Вона одержана методом складного відтворювального схрещування з використанням чотирьох вихідних порід: шароле, кіанська (спеціалізовані імпортні м’ясні), симентальська і сіра українська (місцеві молочно-м’ясні). У процесі створення породи було визначено 50 найкращих бугайців, які в 12-місячному віці мали живу масу понад 500 кг. Станом на 2010-і роки популяція породи становила близько 20 тис. голів, з яких було 5 тис. корів. Завдяки високій акліматизаційній здатності її успішно розводять у більшості природно-кліматичних зон України.

 Комбіновані породи займають проміжний стан між молочною і м’ясною за всіма показниками. Забійний вихід становить до 65%. М’ясо молочно-м’ясних порід характеризується нижчою якістю, в ньому більше кісток і сполучної тканини, значно менше внутрішньом’язового жиру, воно гірше засвоюється.

ВРХ молочних порід відрізняється більш пізнім терміном визрівання ніж м’ясні породи, дає менший вихід м’яса і має характерні ознаки, показані на схемі (рисунок 1.6).

 Рисунок 1.6 – Характеристика ВРХ молочної направленості

 Дрібна рогата худоба налічує близько 40 високопродуктивних порід овець (рисунок 1.7). У нашій країні розводять головним чином тонкорунних овець. Тонкорунні породи характеризуються хорошим розвитком шерстного покрову і хорошими м’ясними якостями. Кращими породами овець, пристосованими до природних умов України, є асканійська і гірно-карпатська.

Рисунок 1.7 – Породи дрібної рогатої худоби 

Свині, як сировина м’ясної промисловості, займають одне з основних місць. Це обумовлено хорошою плодючістю, скороспілістю, високими забійними виходами. За напрямками продуктивності всі породи свиней розділяють на три основні типи: сальні, м’ясні і беконні (рисунок 1.8).

Рисунок 1.8 – Класифікація порід свиней за продуктивністю

Свині сального напряму продуктивності характеризуються округлим, широким тулубом, невеликою головою. Кінцівки короткі і товсті, окости великі, шкіра тонка. Вони, як правило, скоростиглі, їх маса в 12-місячному віці досягає 135-140 кг, забійний вихід коливається від 75 до 88 %, зокрема вихід сала досягає 50 %.

Основна маса свиней, які поступають на забій – це породи м’ясного напряму. Вони мають пропорційно розвинений тулуб, широку спину і поясницю, помірної довжини кінцівки і добре розвинені окости. Забійний вихід коливається від 75 до 80 %. При хорошій відгодівлі жива маса свині у віці 8-9 місяців досягає 120 кг, а забійний вихід 60-70 %. Від свиней цього напряму одержують ніжне, смачне тонковолокнисте м’ясо.

Робота зі створення української м’ясної породи свиней розпочалася у 1981 році на основі апробованого у 1978 році полтавського м’ясного типу свиней ПМ-1 та покручів різних поєднань харківської, білоруської та асканійської селекції. Порода створена внаслідок застосування нового методу складного відтворювального схрещування з максимальним використанням на всіх етапах селекційного процесу рекордних тварин, оцінки гено- і фенотипу, спадкових конституціональних властивостей, морфологічних, фізіологічних ознак та фізико-хімічних показників якості м’яса і сала. У породі створено три заводських типи: центральний полтавський, харківський і асканійський з генеалогічною структурою 12 ліній кнурів і 25 родин свиноматок.

Автори породи (науковий керівник і основний виконавець) професор Баньковський Б. В., а також учені й виробничники Медведєв В. О., Соловйов І. В., Ткачов А. Ф., Акімов С. В., Жиркова Р. М., Баньковська І. Б., Луценко В. А., Борисенко М. М., Ткаченко Л. О., Москаленко І. М., Сотніченко Г. І., Кравчук М. О., Манько Г. М., Брижко Ф. Я., Харченко А. П. та інші.

За даними породного обліку, загальна чисельність свиней української м’ясної породи становить 67,8 тис. голів, у тому числі 3040 основних свиноматок і 400 кнурів-плідників. Свиней м’ясної породи розводять у 22 господарствах різних зон України та за її межами.

Свині беконного напряму продуктивності відрізняються довгим тулубом, глибокими грудьми, високими кінцівками, розвиненими окостами і тонкою гладкою шкірою. При раціональній відгодівлі свиней породи ландрас якість м’яса і товарні показники відповідають вимогам світового стандарту. М’ясо, одержане від беконних свиней, ніжне, соковите і з твердим жиром, в ньому міститься більше білків, ніж жиру, що підвищує якість і біологічну цінність. Жива маса дорослих свиней дорівнює 250-260 кг. Тварини швидко ростуть і мають високі прирости живої маси. Забійний вихід – 76-78 % при виході м’яса 74 %.

Сільськогосподарські птиці. Для отримання м’яса використовують курей, качок, гусей і індиків (рисунок 1.9). Скороспілість птиці і значна енергія зростання дозволяють швидко і у великій кількості одержувати високоякісну продукцію.

Птиці класифікуються за напрямком продуктивності, а також за географічною ознакою.

 Рисунок 1.9 – Породи сільськогосподарської птиці

 Яєчні породи курей відрізняються високою яйценоскістю, але недостатньо вираженою м’ясною продуктивністю і порівняно низькою якістю м’яса. У м’ясо-яєчних порід якість м’яса значно краща, ніж у яєчних порід.

М’ясні породи курей мають велику живу масу і хорошу скороспілість. Їх розводять головним чином для виробництва м’ясних курчат (бройлерів). Жива маса півнів складає 4,5-5,5 кг, курей – 3,4-4,0 кг. Забійний вихід напівпатраних тушок курчат 80 %, патраних – 59-60 %, дорослого птаха – відповідно 80 і 62 %.

Найбільш поширеними є породи м’ясного напряму продуктивності. Племінна робота направлена на підвищення виходу м’яса, зниження витрат на корм, підвищення яйценоскості і скороспілості.

М’ясні породи качок характеризуються хорошою якістю м’яса і здатністю накопичувати значні кількості жиру. Жива маса дорослих качок коливається в межах 3,0-3,5 кг, селезнів – 3,5-4,0 кг. Забійний вихід патраних тушок – 59-60 %.

Гуси м’ясних порід відрізняються достатньо високою скороспілістю і хорошими м’ясними якостями.

Залежно від породи жива маса гусей коливається від 4,0-5,0 (китайська порода) до 11-12 кг (тулузька порода). В середньому жива маса більшості порід знаходиться в межах 6,0-7,0 кг, а забійний вихід патраних тушок складає 60 %.

Індики різних порід розрізняються за живою масою, скороспілістю, але завжди зберігають м’ясний тип будови тіла. В середньому індички більшості порід важать 6,0-8,0 кг, індики – 12-18 кг, забійний вихід патраних туш – 34 %.

Кролі за напрямком використання ділять на м’ясні, м’ясо-шкуркові, пухові, а залежно від розміру – на великі (більше 4,5 кг), середні (3,0-4,5 кг) і дрібні (до 3 кг). Кролики м’ясних порід, серед яких найбільш поширеними є сірий велетень, радянська шиншила, відрізняються високою скороспілістю, пристосованістю до клімату України, великою масою і хорошою якістю шкірки. Кращі тварини окремих ліній важать біля 6-7 кг, забійний вихід 51-55 %.

Вид тварин робить визначальний вплив на якість м’яса. Видову приналежність м’яса встановлюють за його кольором, запахом, консистенцією м’язової тканини і жиру і т.д. Звичайно, чим більше за розміром і масою вид тварини, тим грубіші м’язові волокна, сильніше розвинена внутрішньом’язова сполучна тканина, темніший колір м’яса. Так, м’ясо великої рогатої худоби представлене грубішою м’язовою тканиною, ніж м’ясо свиней. До складу яловичини входить значна кількість водо- і солерозчинних білків, що обумовлюють високу водозв’язуючу здатність і колір.

Свинина містить більше жирової тканини, має ніжну консистенцію. Завдяки екстрактним речовинам і легкоплавкому жиру цей вид м’яса має хороші органолептичні показники.

Генетика. Основні показники якості м’яса – ступінь розвитку м’язових волокон, рівень рН, стресочутливість передаються тваринам за спадком.

Досягнення науки останніх років відкривають можливість генної модифікації сільськогосподарських тварин. За рахунок інтеграції в організмі тварини специфічних генів можна не тільки прискорити формування продуктивних показників і значно поліпшити їх, але і підвищити стійкість до захворювань, направлено змінити їх спадкові ознаки, ступінь небезпеки для здоров’я людини модифікованих генів.

Стать. Цей чинник впливає на вихід і якість м’яса у дорослих і старих тварин. Статеві відмінності в ранньому віці тварин менш виражені. М’ясо самців в порівнянні з м’ясом самок містить більше вологи і менше білка і жиру. Консистенція м’яса самців жорсткіша, грубіша із-за високого вмісту сполучної тканини, забарвлення темне. М’ясо некастрованих самців має специфічний запах. Кастровані тварини відрізняються менш грубою мускулатурою. М’ясо, що одержують від них, має характерний малюнок «мармуровості».

Вік. З віком тварини змінюється морфологічна структура м’яса і його хімічний склад. Вік тварин впливає на жорсткість м’яса у зв’язку з потовщенням м’язових волокон, із зниженням розчинності колагену. Оптимальний вік худоби для промислової переробки: ВРХ – 15-18 міс., свиней – 8 міс.

Вгодованість тварин. За інших рівних умов ступінь вгодованої тварин безпосередньо впливає на якість м’яса. Із збільшенням вгодованості істотно змінюється морфологічний, а разом з ним і хімічний склад м’яса. Від добре відгодованих тварин одержують більше найбільш цінних тканин – м’язової і жирової. В загальній масі білків зменшується частка колагену і еластину, що підвищує повноцінність білків м’яса, воно має ніжнішу консистенцію. М’ясо відгодованих тварин містить більше глікогену, що забезпечує глибоке протікання процесу дозрівання, відрізняється високою вологоутримуючою здатністю. З підвищенням вгодованості збільшується категорійність м’яса і збільшується кількість м’яса вищих сортів.

Умови утримання худоби. Промислова технологія вирощування худоби забезпечує отримання тварин м’ясної вгодованості. Проте безвигульне утримання, порушення складу раціонів годування підвищує сприйнятливість тварин до стресу і негативно позначається на якості м’яса.

135 Comments

 1. We’re at university together amitriptyline hydrochloride 75 mg Under Obama’s healthcare reform law, as many as 9 millionAmericans are expected to obtain health coverage next year asthe income threshold for Medicaid eligibility is raised to 138percent of the federal poverty level in states that accept theexpansion. The federal government will cover the entire cost ofnew beneficiaries for the first three years, and then lower itsparticipation to 90 percent over the remaining decade.

 2. We went to university together xenical reviews youtube “Directors today, in general, are doing an excellent job intheir oversight role, whereas 15-25 years ago there was muchmore rubber stamping going on. The result of that though is thatmanagement teams can be hesitant to bring deals to boards ofdirectors, unless they’re perfect or near perfect,” saidCravath’s Barshay.

 3. I’ve come to collect a parcel furosemide for dogs buy uk He talked tough about the Yankees, implying that they’d rather collect insurance money than allow him to play again. He talked about fighting Major League Baseball on a suspension, all but daring Bud Selig to go ahead and try to hit him with a lifetime ban. Above all, he seemed to dare anyone to whom it applied to keep him from playing for the Yankees in Chicago on Monday night.

 4. On another call promescent spray walgreens The New York Stock Exchange fell 133 points after rising a day earlier when optimism spread that a deal might be at hand. Separately, Fitch Ratings announced after the markets had closed it was putting the government’s AAA bond rating on watch because of uncertainty over the debt limit.

 5. How much were you paid in your last job? viagra vrouw bestellen The formation of the Army of Islam in the capital’s eastern fringe under Zahran Alloush, leader of the group Liwa al-Islam, strengthens Salafist jihadis owing allegiance to Riyadh against the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), an al Qaeda branch which has in recent weeks taken control of territory from other Islamist forces in parts of northern and eastern Syria.

 6. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Please let me know if you’re looking for a author for your site.
  You have some really great articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an email if interested. Thanks!

 7. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I will send this information to him. Pretty sure he’s going to have a great read. I appreciate you for sharing!|

 8. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!|

 9. Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be interesting to read content from other authors and use a little something from other websites. |

 10. Good day very nice site!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also? I am happy to seek out numerous helpful info here within the put up, we need develop extra strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .|

 11. I’m extremely pleased to discover this site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you book marked to look at new information on your site.|

 12. Hi there! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back frequently!|

 13. Howdy are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!|

 14. This is very fascinating, You are an excessively skilled blogger. I have joined your feed and stay up for seeking more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks|

 15. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my hunt for something regarding this.|

 16. After exploring a number of the articles on your site, I really appreciate your way of writing a blog. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Take a look at my web site as well and tell me your opinion.|

 17. Magnificent goods from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you are simply too magnificent. I actually like what you’ve bought right here, really like what you are stating and the best way by which you assert it. You’re making it entertaining and you continue to take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a wonderful site.|

 18. Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!|

 19. You’re so awesome! I do not think I’ve truly read through anything like that before. So good to find somebody with a few genuine thoughts on this subject. Really.. thank you for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with a little originality!|

 20. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam remarks? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated.|

 21. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the info you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful blog!|

 22. Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after reading through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|

 23. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 24. Howdy this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 25. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 26. Hi there superb website! Does running a blog like this take a large amount of work? I have very little understanding of computer programming but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject however I just had to ask. Cheers!|

 27. Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you so much, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody else getting similar RSS problems? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx!!|

 28. you are in reality a excellent webmaster. The web site loading velocity is incredible. It seems that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a excellent job on this subject!|

 29. Its such as you learn my thoughts! You seem to grasp a lot about this, such as you wrote the ebook in it or something. I believe that you just could do with a few p.c. to force the message home a bit, but other than that, that is great blog. An excellent read. I will certainly be back.|

 30. Hi superb blog! Does running a blog such as this take a massive amount work? I have very little understanding of programming but I was hoping to start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic however I just needed to ask. Cheers!|

 31. Whats up this is somewhat of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!|

 32. Hey this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!|

 33. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. many thanks|

 34. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!|

 35. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon. Cheers|

 36. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.|

 37. First of all I would like to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my thoughts out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Kudos!|

 38. Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to check it out. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and superb style and design.|

 39. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

 40. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

 41. Hello there I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the superb work.|

 42. I am curious to find out what blog platform you have been using? I’m having some small security issues with my latest blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?|

 43. I’ve been surfing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.|

 44. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.|

 45. you are really a good webmaster. The website loading pace is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you have performed a magnificent job in this matter!|

 46. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my hunt for something regarding this.|

 47. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing on your augment and even I achievement you access persistently rapidly.|

 48. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thanks a lot!|

 49. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Thank you!|

 50. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it. Is there anybody else getting similar RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 51. Hi there I am so excited I found your website, I really found you by accident, while I was researching on Digg for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a remarkable post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.|

 52. You actually make it appear so easy along with your presentation but I find this topic to be really something that I think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I am taking a look ahead for your next submit, I will try to get the hold of it!|

 53. You are so interesting! I do not think I’ve read through anything like that before. So wonderful to find somebody with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the web, someone with a little originality!|

 54. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thanks!|

 55. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!|

 56. What i don’t realize is actually how you are not actually a lot more well-appreciated than you might
  be now. You’re very intelligent. You understand thus significantly with regards to this topic, produced
  me in my view consider it from numerous numerous angles.
  Its like men and women are not fascinated until it is one thing to do with Lady
  gaga! Your own stuffs nice. At all times handle it up!

 57. What i do not understood is actually how you’re no longer really much more neatly-favored than you may be right now. You’re so intelligent. You understand therefore considerably in the case of this matter, made me personally believe it from so many various angles. Its like women and men aren’t interested unless it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs nice. Always handle it up!|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*