9 Машини й обладнання для забою великої рогатої худоби і свиней

9.1. Класифікація машин й обладнання для забою великої рогатої худоби і свиней
9.2 Підвісний транспорт
9.3. Машини й обладнання для оглушення, забою та знекровлення
9.4 Обладнання для знімання й обробки шкур
9.5 Обладнання для обробки туш
9.6 Машини й обладнання для оброблення туш

Похожее изображение

9.1. Класифікація машин й обладнання для забою великої рогатої худоби і свиней

Технологічний процес у м’ясній промисловості починається з приймання живих тварин і закінчується виготовленням сировини для подальшої переробки її на готову продукцію. Ця сировина є охолоджене м’ясо – основним продукт, а також кишки, субпродукти, тваринний жир, кров, шкіри та інше.

З точки зору механізації велику частину обладнання для забою ВРХ і свиней слід розглядати разом. Це обладнання для забою і знекровлення, знімання шкури, розпилювання і розбирання туш.

Загалом машини й обладнання для забою і розбирання туш ВРХ і свиней у потоково-технологічних лініях можна класифікувати відповідно до схеми, наведеної у таблиці 1.11.

Таблиця 1.11. – Класифікація машин й обладнання для забою  і розбирання туш ВРХ і свиней

Забій ВРХ Забій свиней
зі зніманням шкури без знімання шкури
·     підвісний транспорт;

·     обладнання для оглушення;

·     обладнання для знекровлення

·     обладнання для миття туш
·     обладнання для часткового обшпарювання і миття туш ·     обладнання для обшпарювання туш
·     скребкові машини для відокремлення щетини
·     машини для кінцевого очищення туш ·     обладнання для обпалювання туш без знімання шкури
·     машини для додаткового очищення туш
·  обладнання для знімання шкури
·  обладнання і машини для розпилювання і розрубування туш

 9.2 Підвісний транспорт

Підвісні шляхи – основний транспортний засіб підприємства для транспортування туш у цеху забою тварин і розбирання туш.

Підвісні шляхи класифікують:

1) за профілем рейки:

 • прямокутного профілю зі сталевої шини – однорейковий підвісний шлях;
 • швелерного профілю – дворейковий підвісний шлях;
 • трубчастого профілю – трубчасті шляхи.
 • за видом приводу:
 • вручну;
 • механізований;
 • гравітаційний (по похилій рейці).

Підвісні шляхи з механізованим переміщенням туш називають конвеєрними. Конвеєрні лінії класифікують за:

1) призначенням:

 • для одного виду продукту;
 • універсальні.

2) конструкцією вантажоносійних органів:

 • з постійно закріпленими;
 • зі знімними.

3) розміщенням у просторі:

 • площинні (горизонтальні, вертикальні, похилі);
 • просторові.

4) типом тягового органу:

 • ланцюгові;
 • канатні.

5) типом руху тягового органу:

 • безперервного руху;
 • пульсуючі.

Однорейковий підвісний шлях. В однорейковому підвісному шляху (рисунок 1.32, а) підвіска кріпиться до балки за допомогою стяжного башмака (болти кріплення стяжного башмака до несучої балки й болт кріплення рейки до підвіски на рисунку відзначені тільки осьовими лініями). Рейкою зі смугової сталі котиться ходовий ролик. На стромі ролика підвішується вантаж. Осьова лінія підвішеного вантажу збігається з осьовою лінією рейки. Край ролика не повинен сходити з рейки. Для попередження цього над роликом перебувають захисні ґрати, що особливо потрібні для тих безконвеєрних підвісних шляхів, на які вантаж підвішується за допомогою підйому. Захисні ґрати не дозволяють ролику зіскочити з рейки.

Дворейковий підвісний шлях.

Дворейковий підвісний шлях (рисунок 1.32, б) за конструкцією каркаса й типу підвіски однотипний зі звичайним підвісним шляхом. У ньому як рейка використовуються два швелери або двотавровий профіль висотою 120 мм і відстанню між балками 25 мм (між якими підвішується серга для вантажу). Як несучий орган застосовується литий візок із двома роликами, що за масою значно перевершує несучий ролик шляху зі смугової сталі.

Трубчастий підвісний шлях.

На малих бойнях, а також на лініях знекровлювання свиней і на ділянках оброблення туш зустрічаються трубчасті шляхи з переміщенням вантажу на ковзному гаку (рисунок 1.32, в). Трубу необхідно змащувати для зменшення тертя при ковзанні гака. Через наявність змащення такий тип підвісного шляху не відповідає санітарним вимогам виробництва.

Рисунок 1.32 – Підвісні шляхи:

а)- однорейковий: 1- балка для кріплення рейки; 2- стяжний башмак; 3- захисні грати; 4- підвіска; 5- ходовий ролик; 6- рейка підвісного шляху;
б) –  дворейковий: 1- підпора; 2- литий візок; 3- розгалужина шляху; 4- двотаврова рейка; 5- підвіска;
в) – трубчастий: 1- шлях; 2- підвіска, що ковзає;
г) – трубчастий з котковою підвіскою: 1- підвіска; 2- підшипник; 3- дужка; 4- коток; 5- труба

Трубчастий шлях з котковою підвіскою зустрічається у м’ясопереробних підприємствах малої та середньої потужності. За елементами конструкції (рисунок 1.32, г) він подібний з однорейковим підвісним шляхом зі смугової сталі. Але замість рейки тут труба, якою переміщається підвіска – ролик або коток.

Вимоги  до підвісних шляхів:

 • забезпечення поточності виробництва;
 • простота і легкість конструкції;
 • можливість регулювання швидкості руху тягового органу;
 • безпека обслуговування;
 • зручність монтажу, ремонту і експлуатації;
 • забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов обробки продукції і переміщення вантажів.

Підвісні конвеєри (рисунок 1.33) складаються з: привідної і натяжної станції 1, кареток з підвісками 2, підвісного шляху 3, ланцюга конвеєру 4, поворотних кутових блоків 5.

 

Рисунок 1.33 – Схема підвісного конвеєра:

1 — привідна і натяжна станції; 2 — поворотні кутові блоки;
3 — каретка з підвісками; 4 — підвісний шлях; 5 — ланцюг конвеєра

Вимоги безпеки при експлуатації підвісних конвеєрів.

Конвеєр на початку, наприкінці й на всьому протязі не більш ніж через кожні 10 м повинен мати кнопки аварійної зупинки, розташовані у легкодоступних і освітлених місцях. При проходженні конвеєра через кілька приміщень кнопки «Стоп» повинні бути в кожному приміщенні, а кнопки «Пуск» – тільки у одному або двох кінцевих пунктах. На ділянках конвеєрів, що перебувають поза зоною видимості оператора пульта керування, повинна бути встановлена попереджувальна звукова або світлова сигналізація, що включається автоматично при пуску конвеєра. Від моменту подачі сигналу до пуску конвеєра повинно бути досить часу (мінімум 10 с), щоб люди, що перебувають у небезпечній зоні, могли вийти. Похилі й вертикальні ділянки конвеєрів повинні мати запобіжні пристосування, що запобігають можливість зворотнього ходу або перевищення швидкості конвеєрів у випадку відключення привода. Термінова зупинка конвеєра у випадках, передбачених виробничою інструкцією шляхом натискання кнопки «Стоп», повинна здійснюватись особою, що першою виявила аварійну ситуацію.

Проходи й робочі місця, розташовані під трасою проходження підвісного конвеєра, повинні бути обгороджені сіткою, що забезпечує захист персоналу від травмування у випадку падіння вантажу з конвеєра. Обертові елементи конвеєрів, розташовані нижче 2,4 м, а також привод повинні бути закриті кожухами. Шляхові балки підвісного конвеєра, до яких повинні кріпитися смугові або трубчасті шляхи, повинні мати шестиразовий запас міцності. Підвіски смугового шляху, за допомогою яких смуговий шлях прикріплюється до шляхових балок, повинні мати несучу здатність не менш 430 кг і мати запас міцності не менш 1,5 номінального навантаження. Після монтажу й обкатування, а також періодично один раз у три роки конвеєри повинні бути піддані статичним випробуванням при навантаженні 1,25 номінальною, а також динамічним випробуванням при навантаженні 1,1 номінальною. Стрілки підвісних шляхів повинні бути розраховані на навантаження не менш 500 кг і мати запас міцності не менш 1,5. Крайні положення переміщень повинні бути обмежені.

Швидкість руху ланцюгових конвеєрів повинна бути при транспортуванні штучних вантажів стопками 0,1-0,15 м/с, а при транспортуванні окремих штучних вантажів (ящиків) 0,3-0,5 м/с.

Відстань між осями роликів повинна відповідати розмірам переміщуваного вантажу таким чином, щоб він опирався не менш ніж на три ролики. Кут нахилу роликового конвеєра повинен бути не менш 4°. Наприкінці похилих роликових конвеєрів при швидкості руху вантажу більше 1 м/с повинні бути встановлені гасителі швидкості у вигляді зустрічних ухилів або амортизаторів.

Періодичність огляду вантажозахватних пристроїв посадовими особами становить: траверс – 1 раз в 6 місяців; кліщів і інших захватів – 1 раз на місяць; строп – кожні 10 днів, за винятком рідко використовуваних, які оглядаються перед роботою.

9.3. Машини й обладнання для оглушення, забою та знекровлення

Обладнання для оглушення тварин

Призначення оглушення тварин: паралізувати тварину, щоб полегшити її забій та видалення крові. Обладнання для оглушення повинне проводити забій тварин за короткий проміжок часу (до 20 с).

Для оглушення тварин використовують різне обладнання, яке в залежності від способу оглушення класифікується таким чином:

 • електричне (забій електричним струмом);
 • механічне (дерев’яним молотом, пневмомолотом, пістолетом без порушення цілості кісток черепа);
 • анестезійне (газова суміш діоксиду вуглецю і повітря або, переважно для свиней, вуглекислий газ).

На підприємствах м’ясної промисловості застосовують три схеми електрооглушення у залежності від способу підведення електроконтактів до туші тварин (рисунок 1.34).

Рисунок 1.34 – Засоби електрооглушення ВРХ

Перша схема. Для оглушення контакти накладають на потиличну частину голови, проколюючи шкіру за допомогою вилкоподібного стеку 1 (рисунок 1.34, а).

Друга схема. Одним контактом служить вмонтований у стек 1 гострий стрижень, який накладають на потиличну частину голови, проколюючи шкіру. Другим контактом є металева плита 2, на якій тварина стоїть передніми ногами. Задніми ногами тварина стоїть на ізольованій гумовій плиті 3 (рисунок 1.34, б).

Третя схема. Електроконтактами є плити, що змонтовані на підлозі боксу. Плити ізольовані між собою, до них підведений трифазний струм: І фаза підведена до першої і четвертої плит, ІІ – до другої і п’ятої, ІІІ – до третьої і шостої плит. Після розміщення тварини у боксі до контактів підводять електричний струм (рисунок 1.34, в).

Для оглушення свиней використовують електрощипці і вилкоподібний стек.

Апарати для електрооглушення. Апарат ФЕОР-1 (рисунок 1.35, а) складається із двох кінцевих вимикачів, станції керування й стека. Кінцеві вимикачі встановлюють у боксі. Вони слугують для розмикання ланцюга, що живить електрострумом стек, при піднятій рухливій стінці боксу. Станція керування являє собою металеву шафу, у якому змонтовані трансформатор, реле часу, проміжне реле, запобіжники. На лівій стороні шафи встановлені контрольно-вимірювальні прилади й вимикач апарата.

Вимикач на рукоятці стека обладнаний важелем. При натисканні на важіль подається напруга на стек, а на апараті загоряється сигнальна лампа, що вказує його готовність до роботи. Для оглушення тварини робітник кінцем стека вколює його в потиличну частину голови, натискаючи при цьому на важіль вимикача доти, поки у тварини не припиняться рухові функції. Залежно від виду й віку тварин напругу змінюють у межах 70-80 В. Тривалість оглушення становить у середньому для телят 6-7 с, дорослих тварин 10-15, биків до 25 с.

Апарат ФЕОС (рисунок 1.35, б) складається зі станції керування, високочастотного агрегату й двох вилок для оглушення тварин. Станція керування являє собою металеву шафу, на лицьовій панелі якої розташовані контрольно-вимірювальні й сигнальні прилади, а також кнопки вмикання й вимикання апарату.

Високочастотний агрегат являє собою генератор високої частоти (220 В, 240 Гц), як привод у ньому використаний електродвигун. Кожна із двох вилок (стеків) – це порожня труба, на кінці якої закріплені на ізоляційній колоді два мідних електроди. Електричний струм до електродів подається дротами, пропущеними через трубку. Стек має вимикач подачі напруги на електроди.

Рисунок 1.35 – Апарати для електрооглушення:
а — апарат ФЕОР-1  для великої рогатої худоби:1 — кінцеві вимикачі; 2— станція керування; 3 — стек для оглушення;

б — апарат ФЕОС для свиней: 1 — вилка; 2 — станція керування; 3— генератор високої частоти

Тварин оглушають шляхом накладення електродів стеків на потиличну частину голови, злегка пробиваючи шкіру. Електроди розміщають якнайближче до скроневих ямок, притискаючи їх з деяким зусиллям для створення гарного контакту. При слабкому контакті в місці зіткнення електродів зі шкірою спостерігається іскріння й виділяється велика кількість теплоти, що приводить до опіків шкіри, а ефективність оглушення різко знижується. Тривалість оглушення 8-12 с.

Технічні характеристики апаратів для електрооглушення наведені в таблиці 1.12.

Таблиця 1.12 – Технічні характеристики апаратів для електрооглушення

Показник ФЕОР-1 ФЕОС
Пропускна здатність, голів у годину 50 100
Тривалість оглушення, с До 25 До 15
Напруга струму для оглушення, В 70-80 (110-130) 220-250
Напруга мережі, В 220/380 220/380
Маса станції керування, кг 47 117
Маса стека, кг 2 3

 Бокси й фіксуючі конвеєри.

Електрооглушення худоби виконують у боксах. Вони являють собою пристрої, призначені для фіксації тварин у певному положенні. Залежно від схеми організації загону тварин і розташування боксів у цеху їх виготовляють у правому і лівому виконаннях. Конструкція боксів повинна забезпечити безпеку робітників і не утрудняти виконання ними операції оглушення; необхідно, щоб стінки й підлога були гладкими, без виступів, які могли б ранити тварину при її падінні; прохідні двері повинні закриватися за ходом руху тварин.

Бокси бувають періодичної й безперервної дії; напівавтоматичними й автоматичними; одинарними – для розміщення однієї тварини, подвійними – для розміщення двох тварин; карусельними й універсальними (рисунок 1.36) Довжина одинарного боксу 2,5 м, подвійного – 5, ширина боксу 0,7-0,9 м. У подвійному боксі спочатку оглушають тварину, що ввійшла в бокс другою, потім – ту, що ввійшла першою.

Напівавтоматичний бокс (рисунок 1.36, а) складається з металевої камери й приводного механізму (лебідки). Камера – це прямокутне приміщення, відкрите зверху й відповідне розмірам тварин. При включенні приводного механізму підлога камери повертається, передня стінка піднімається й приголомшена тварина зсковзує на підлогу.

Автоматичні бокси простіші за конструкцією, ніж напівавтоматичні, і займають меншу площу. Рама автоматичного боксу зварна. Задня й одна бічна стінки виконані глухими, інша бічна стінка має дверцята, через яку в камеру боксу заганяють тварин. Дверцята переміщаються у вертикальній площині за напрямними. Їх піднімають і закривають вручну за допомогою лебідки й противаги. Підлога боксу закріплена на поворотній осі. Передня рухлива стінка з’єднана з підлогою через систему блоків і, перебуваючи в крайньому нижньому положенні, утримує підлогу в нормальному (горизонтальному) положенні. У боксі є засувки, які приводяться в дію електромагнітами. Вони закріплюють підлогу й рухливу стінку у необхідних положеннях.

У автоматичного боксу немає приводного механізму. Опускання підлоги й підйом передньої стінки відбуваються під дією маси оглушеної тварини. Бокс обладнаний пультом керування й електроапаратурою для оглушення. Поруч із боксом встановлене сковзало – похила площадка, що облицьована листовою сталлю. Вона забезпечує вивантаження тварини з камери боксу й повернення підлоги боксу у вихідне положення. Сковзало постачене пристосуванням для амортизації з гумового листа, що зм’якшує удар тварини при вивантаженні.

Бокс В 2-ФБУ (рисунок 1.36, б) має продуктивність 50 голів у годину при максимальній масі тварин 1000 кг. Площа, займана боксом, 1,5 м2, встановлена потужність 1,5 кВт.

Універсальний бокс безперервної дії (рисунок 1.36, в) являє собою кільцеву площадку з обертовою підлогою. Нерухлива зовнішня й рухлива внутрішня стінки кільцевої площадки утворюють дугоподібну камеру боксу шириною 700 мм. Підлога боксу жорстко з’єднана із внутрішньою стінкою. Переміщення тварини в боксі обмежено спеціальними фіксаторами, що піднімаються, які укріплені на внутрішній рухливій стінці на висоті 700 мм. Фіксатори приводяться в дію від нерухливого копіру через ролик, що копіює, каретку, що переміщається у напрямних, і тягу. Обертова частина боксу обладнана роликовими котками, укріпленими під підлогою.

Рисунок 1.36 – Бокси:

а – напівавтоматичний бокс: 1 – блок, що піднімає; 2 – двері; 3- камера боксу; б– бокс В2-ФБУ; в – універсальний бокс безперервної дії: 1 – камера боксу; 2 – привод; 3 – рухомий фіксатор

Бокс працює в такий спосіб. Тварини по вузькому коридорі надходять на обертову підлогу боксу. На ділянці загону тварин на рухому підлогу боксу фіксатори перебувають в опущеному стані. При русі підлоги разом із твариною фіксатори поступово виходять із пазів внутрішньої стінки й, піднімаючись, займають горизонтальне положення, чим обмежують переміщення тварини. На площадці для оглушення тварину оглушають. Утримуване фіксаторами, вона надходить до місця вивантаження, а в цей час оглушають наступну тварину. У місці вивантаження фіксатори опускаються, тварину за допомогою відбивача скидають на підлогу цеху для підйому на шлях знекровлювання.

Фіксуючий конвеєр Г 2-ФПКФ (рисунок 1.37) застосовують для електрооглушення свиней. Він складається з наступних основних частин: каркасів, опорної рами, двох пластинчастих стрічок конвеєра, привода, площадки робітника і рольганга.

Рисунок 1.37 – Фіксуючий конвеєр для оглушення свиней Г2-ФПКФ:

1 – душ; 2—пандус із бортами; 3 – обмежник; 4 – фіксуючий конвеєр; 5 – привід; 6 –  похилий рольганг;   7 – вилка;  8 – станція керування ФЕОС;  9 – генератор підвищеної частоти; 10 – елеватор ланцюговий; 11 – шлях знекровлення

Каркаси являють собою зварені конструкції зі сталевих труб. Один з каркасів закріплений на опорній рамі нерухомо, а іншій може переміщатися у поперечному напрямку. Відстань між пластинчастими стрічками регулюють залежно від розміру свиней.

Технічна характеристика конвеєра Г 2-ФПКФ

Продуктивність, голів у годину                       100

Швидкість руху стрічки конвеєра, м/с            0,1

Установлена потужність, кВт                         2,6

Габаритні розміри, мм                                     8037x2535x2535

Маса, кг                                                              3193

Свиней по одній заганяють за допомогою електричних погонялок на фіксуючий конвеєр. Попередньо їх миють теплою водою у передзабойній бухті. При русі конвеєра свиней оглушають в автоматичному режимі протягом 1,5-2,0 с. Приголомшена тварина вивантажується з фіксуючого на пластинчастий конвеєр, що подає її до місця підчеплення. Робітник накладає на задню ногу свині путо, закріплене на конвеєрі, яким вона подається на шлях знекровлення.

Обладнання для знекровлення.

Значення пристроїв для збирання крові тварин з кожним роком збільшується, тому що кров багата цінними харчовими речовинами, необхідними як для харчування людини, так й для виготовлення кормів та іншої продукції.

Спосіб знекровлення залежить від подальшого використання крові: для харчових цілей або на технічну переробку.

Для збирання крові на харчові цілі необхідна повністю закрита система, щоб усунути шкідливе забруднення кров’ю навколишнього середовища.

На технічні цілі кров збирають у піддони, розташовані під конвеєром. Піддон виготовляють із залізобетону, внутрішню поверхню облицьовують метлаською плиткою, а зовнішню — асфальтом. Ухил днища піддона залежить від його довжини, мінімальний ухил до трапа дорівнює 5°. Піддон оснащений трапом, ринвою, установленою під продовженням рейки підвісного шляху, і помостом, на якому перебуває робітник – закольщік.

Для харчових і лікувальних цілей кров збирають порожніми ножами (рисунок 1.38 ).

Рисунок 1.38 – Порожній ніж:

1 – рифлена поверхня; 2- муфта; 3- стопорне кільце; 4- труба; 5- направляюча канавка; 6- лезо

При зборі крові у великої рогатої худоби порожній ніж уводять у шию тварини із правої сторони трахеї й ведуть його по напрямку знизу нагору, поки не ввійде в праве передсердя. Кінець шланга ножа тримають опущеним у посудину для збору крові. Коли рясне витікання крові припиниться, порожній ніж витягають із туші й перерізують простим ножем шийні кровоносні судини, щоб стекла кров, що залишилася, яка використовується для технічних цілей.

При зборі крові свиней застосовують порожній ніж меншого розміру, чим при зборі крові від великої рогатої худоби. Кров надходить через порожнину ножа в шланг і стікає у посудину. Коли кров перестає стікати, робітник витягає порожній ніж і перерізує звичайним ножем шийні кровоносні судини для повного витікання крові з наступним використанням її на технічні цілі. Знекровлювання триває 6-8 хв.

Кров дрібної рогатої худоби збирають на технічні цілі в жолоб або підставлені посудини.

Для збору крові великої рогатої худоби застосовують установки В 2-ФБУ різної продуктивності (рисунок 1.39).

Рисунок 1.39 – Схема установки для збору харчової крові:

1 – мірна ємність; 2 – пустотілий ніж; 3 – шланг; 4 – фляга; ³ – вакуум-насос; 6 – електродвигун; 7 – плита; 8 – резервуар; 9 – фільтр; 10 – вакуумметр

9.4 Обладнання для знімання  й обробки шкур

Забіловка – це сукупність ручних операцій для попереднього відділення шкури від окремих частин туш: з голови, передніх і задніх ніг, хвоста, розріз по білій лінії живота і часткове знімання шкури з живота і грудей, стегон, лопаток і шиї.

Для полегшення операції забіловки і покращення її якості перед забіловкою під шкуру ВРХ піддувають стиснене повітря, що сприяє покращенню якості знімання шкури і полегшує умови праці робочих.

Для піддування повітря використовують пістолети з пустотілими голками, подібним голкам фарборозпилювача.

Для ручного забілювання застосовують ножі різної конструкції (рисунок 1.40). Найбільш поширені ножі з лезом довжиною 130 – 150 мм. Часто використовують також ножі із зігнутим лезом.

Обладнання для знімання шкури класифікують за:

1) принципом дії:

 • періодичної;
 • безперервної.

2) видом тварин:

 • для ВРХ;
 • для свиней;
 • для малої рогатої худоби.

 

Рисунок 1.40 – Ножі для зняття шкір з туш худоби:

а – ніж для зняття шкіри з ніг і відділення голів Я2-ФІН-2; б-ніж для підсікання шкіри     Я2-ФИН-3; в – ніж для зняття шкіри і відділення путового суглоба Я2-ФІН-4; г – ніж для зйомки шкіри Я2-ФІН-5

 Обладнання для знімання шкури періодичної дії (рисунок 1.41)

За робочим органом обладнання класифікується:

 • з роликовою кареткою, що рухається профільною напрямною (для ВРХ) (рисунок 1.41, а);
 • з тяговим ланцюгом, що рухається профільною напрямною (для ВРХ) (рисунок 1.41, б);
 • з тяговим ланцюгом, що рухається вертикально знизу вгору (для ВРХ і свиней) (рисунок 1.41, в);
 • електроталь (для ВРХ і свиней) (рисунок 1.41, в);
 • барабанні (мала рогата худоба) (рисунок 1.41, г).

 

Рисунок 1.41 – Обладнання для знімання шкури періодичної дії

Зняття шкури на установках періодичної дії починають із того, що підвісним шляхом подають забілювану тушу до фіксатора. Тушу фіксують за передні ноги гачками, а на кінці шкури із двох сторін надягають петлю з ланцюга з кільцем на кінці, що накидають на гак  тягового ланцюга, що безупинно рухається (з певною швидкістю для даної туші). При русі тягового ланцюга в напрямній профільній кривій відбувається зйомка шкури з туші спочатку в горизонтальному, а потім майже у вертикальному напрямках. Застосування спеціального профілю напрямних в установці створює найкращі кути відриву шкури від туші. По закінченні зйомки шкури тушу відводять від місця зйомки й одночасно подають наступну. Знята шкура по трубі падає на лоток, звідки зсковзує на стіл огляду, на якому її звільняють від ланцюга. Ланцюг вертається до місця фіксації туш.

Швидкість зйомки шкури (від 0,05 до 0,15 м/с) залежить від статі, віку, вгодованості тварини.

Переваги установок періодичної дії:

 • простота конструкції;
 • легкість обслуговування;
 • невелика площа для монтажу;
 • зміна швидкості знімання для різних туш (індивідуально).

Недоліки установок періодичної дії:

 • шкіра падає після знімання на місце знімання і її необхідно приймати;
 • шкіра розміщена над тушею і може її забруднити;
 • мала продуктивність;
 • періодичність дії.

Установки для знімання шкури безперервної дії (ВРХ) виконують зазначену операцію у процесі руху туші у похило-вертикальному положенні.

Установка містить:

 • підвісний горизонтальний конвеєр, що переміщує тушу вздовж установки;
 • конвеєр фіксації передніх ніг;
 • конвеєр для знімання шкури.

Існують установки Петербурзького і Московського м’ясокомбінатів. Відрізняються вони тим, що в Петербурзькій установці шкура знаходиться над тушею, і це є недоліком порівняно з Московською установкою, де шкура знаходиться під тушею.

Усі конвеєри працюють синхронно і безперервно.

Ці установки використовують переважно на великих м’ясокомбінатах. На малих підприємствах використовують установки періодичної дії.

Міздріння шкур. При міздрінні  шкур вручну (рисунок 1.42) використовують колоду – встановлену похило масивну дошку, на яку розстеляють шкури, з опуклою й гладкою поверхнею. Колода нижньою частиною впирається у піддон – збірник міздри. Шкуру розстеляють на колоді вовною долілиць (на ній не повинно бути сухого навалу) без складок і горбків, у противному випадку можливі порізи шкури.

М’ясо й жир зрізують зі шкури міздряком (вигнутим гострим ножем із двома ручками) або косою (рисунок 1.42). На колоді видаляють більші прирези жиру, що залишився, жир знімають на міздрільної машині. Шкури кнурів міздрят тільки вручну.

Машину ММГ-3200-1-К застосовують для міздріння шкур великої рогатої худоби й свиней.

Рисунок 1.42 Міздрільний інструмент та обладнання:

а – колода й інструмент для міздріння шкур 1 – міздряк, 2 – коса, 3 – ніж 4 – колода, 5 – ящик для збору міздри

Посол шкур. При обробці шкур засіл застосовують з метою консервування. Під консервуванням шкур розуміють таку обробку, що забезпечує збереження якості під час зберігання, передачі або транспортування їх на шкіряні заводи.

Розрізняють наступні способи засолу шкур: сухий (посол сухою сіллю), мокрий – тузлукування (посол у розсолі), а також комбінування цих способів із застосуванням (або без) сушіння й обробки шкур кислотно-сольовою посолочною сумішшю. Остання являє собою суміш повареної солі, алюмокалієвих квасців, хлориду амонію й інших хімічних речовин.

Сухим і мокрим способами солять шкури великої рогатої худоби, свиней, коней, верблюдів, а шкури дрібної рогатої худоби – тільки сухим способом.

Для засолу застосовують спеціалізоване обладнання періодичної (посолочні чани, гашпілі, підвісні барабани) і безперервної (барабанні й шнекові апарати) дії. Посол шкур сухою сіллю здійснюється вручну або механізованим способом, а посол у розсолі – тільки механізованим.

Посолочний чан показаний на рисунку 1.43. Робоча частина чана жолобчастого або прямокутного перетину, стінки чана залізобетонні, цегельні або дерев’яні. Для завантаження й вивантаження шкур і зручності обслуговування чани встановлюють так, щоб їхній верхній зріз розташовувався над рівнем чистої підлоги на висоті 0,2-0,75 м при завантаженні вручну й на висоті 1 м при механізованому завантаженні. Дно чана повинне мати ухил убік відводу тузлуку не менш 5 град.

Рисунок 1.43 – Посолочний чан:

1,2 – труби; 3- душове пристосування; 4- плита відкидна; 5- приямок; 6- засувка

Шкіри завантажують у чан вручну або за допомогою спеціальних пристосовувань.

9.5 Обладнання для обробки туш

Обладнання для обшпарювання туш свиней. Обшпарювання – короткочасна теплова обробка поверхні туш свиней при температурі теплоносія (вода, пара) 51 – 83 0С з метою послаблення зв’язку щетини з тушею. Свині туші в шкурі обшпарюють у випадку виробництва бекону та шинкових виробів, частково – для зняття крупону. Обшпарювання проводять у воді або пароводяній суміші температурою 63…65 0С терміном 3…5 хв.

Для обшпарювання використовують:

 • обшпарювальні чани (малі підприємства) (рисунок 1.44);
 • шпарильні (закриті) камери, у яких туша обшпарюється з усіх боків у вертикальному положенні під час руху (середні підприємства) (рисунок 1.45);
 • конвеєрні обшпарювальні чани для повного і часткового обшпарювання туш (середні і великі м’ясокомбінати) (рисунок 1.46).

Рисунок 1.44 – Обшпарювальний чан:

1 – тяга клапана; 2 – фільтр; 3 – запірний клапан; 4 – металева арматура

Рисунок 1.45 – Шпарильна камера:

1 – конвеєрний підвісний шлях; 2 – форсунки; 3 – шар теплоізоляції

Рисунок 1.46 – Конвеєрний обшпарювальний чан:

1 – трубопровід з двома рядами душових ріжків; 2 – люлька; 3 – ланцюг; 4 – крупон

Туші в шпарильному чані переміщуються вручну веслом або конвеєром.

Завантаження та вивантаження здійснюються:

 • вручну;
 • лебідкою;
 • похилим шляхом;
 • спеціальними апаратами.

Час обшпарювання залежить від віку, породи свиней та характеру волосяного покрову й складає приблизно 4 хв.

Для усунення недоліків при обшпарюванні туш у гарячій воді застосовують обшпарювання туш гарячим повітрям. Принцип дії таких обшпарювальних вертикальних установок такий: туші закритим тунелем рухаються у вертикальному положенні і оброблюються повітрям високої вологості і температурою 65 – 70ºС. Такий спосіб обшпарювання відповідає вимогам виробництва, витрати води для цього  – невеликі, і тушу не потрібно знімати з підвісного шляху.

Скребкові машини. Після пом’якшення верхнього шару шкури тварин обшпарюванням на скребкових машинах видаляють щетину.

Застосовують горизонтально-поперечні, горизонтально-повздовжні, горизонтально-барабанні і вертикальні скребмашини.

В м’ясній промисловості найпоширенішими є горизонтально-барабанні скребкові машини періодичної дії В2 – ФОМ і В2 – ФСИ – 60 (рисунки 1.47 і 1.48). Граблеподібна завантажувальна машина закладає свинячу тушу з обшпарювального чана в скребкову машину на скребковий барабан. У скребковій машині барабани обертаються у напрямку руху туші. Поверхня одного барабану 1 (рисунок 1.47) має виступи, на другому барабані кріпляться металеві скребки 4 на гумовій прокладці 3. Кінці скребків закруглені, це полегшує видалення щетини.

Співвідношення швидкості обертання скребкових барабанів 1:2. Барабан зі скребками обертається швидше і видаляє щетину. Барабан з виступами утримує свинячу тушу і робить попереднє очищення поверхні шкури. Барабани, обертаючись, обертають і свинячу тушу. В результаті обертання вся поверхня туші обробляється скребками. Волосся з вух та ніг скребкова машина не видаляє, тому необхідна ще операція очищення цих частин туші.

Під час оброблення свинячу тушу поливають водою, яка змиває зняту щетину. Щетина видаляється знизу шнековим конвеєром. З однієї  свинячої туші щетину видаляють 18 – 40 с у залежності від густоти щетини та кількості барабанів у скребковій машині (від 1 до 3 барабанів).

Рисунок 1.47 – Схема роботи скребкової машини:

1 – рифлений барабан; 2 – упорна решітка; 3 – гумова прокладка; 4 – скребок

 

Рисунок 1.48 – Скребкова машина В2-ФСИ-60:

1 – електродвигун; 2 – каркас; 3 – огорожа; 4 – система опалення; 5 – привід пристрою завантаження; 6 – шторка; 7 – пристрій завантаження; 8, 16 – вали; 9 – боковина; 10 – штовхач; 11, 12 – трубопроводи; 13 – шток; 14 – важіль; 15 – електромагніт; 17 – скребки; 18 – піддон

На великих підприємствах встановлюють вертикальні скребкові машини безперервної дії, у яких видалення щетини проходить під час руху туші робочим конвеєром. Скребкова машина – це металева камера, у якій по обидві сторони змонтовані пластинчасто – шарнірні ланцюги зі скребками. Ланцюги надіті на зірки і рухаються зверху униз. Довжина камери залежить від швидкості руху туш та часу очистки туш.

Існують  різні типи скребків (рисунок 1.49).

Рисунок 1.49 – Типи скребків:

а) барабанні скребки; б) радіальні скребки; в) гумові скребки.

Барабанні скребки (рисунок 1.49, а) закріплюють на гумових прокладках безпосередньо на барабані відносно великого діаметру, дотично до нього. Туша безпосередньо давить на барабанні скребки. Дотичне розміщення скребків майже виключає пошкодження шкіри.

Радіальні скребки (рисунок 1.49, б) розміщені променеподібно відносно валу, тому скребки упираються у шкіру. Цим шляхом посилюється їх робоча дія, але шкіра може легко пошкоджуватися в процесі видалення щетини.

Гумові скребки (рисунок 1.49, в) найбільш придатні для видалення щетини, тому їх використовують як при первинній обробці, так і при додатковому очищенні та митті туш після скребмашини. Можна встановлювати також щітки із штучного матеріалу. На гумових прокладках сталеві скребки закріплюють гвинтами або заклепками таким чином, щоб їх можна було швидко замінити і щоб їх відривання не спричинило травми (рисунок 1.50).

Рисунок 1.50. Схема кріплення скребків:

1 – гумова прокладка; 2 – барабан, 3 – скребок.

Миття туш. Перед обпалюванням свинячі туші зволожують і миють під душем, щоб запобігти утворенню тріщин на шкурі. Миття свинячих туш можна проводити в мийній машині типу К7-ФМД (рисунок 1.51).

 

Рисунок 1.51 – Мийна машина К7 – ФМД:

1 – горизонтальний барабан; 2 – гумові били; 3 – привод; 4 – клинопасова передача;5 – вертикальний барабан; 6 – привід; 7 – пристрій для зрошування; 8 – захисні стінки; 9 – підвісний конвеєр

Машина складається з трьох горизонтальних барабанів 1 з гумовими билами 2 і вертикального барабану 5. Середній барабан обертається від приводу 3, інші – через клинопасову передачу. Частота обертання горизонтальних барабанів однакова.

Вертикальний барабан 5 за конструкцією аналогічний повздовжнім і приводиться у рух приводом 6.

Туша зрощується за допомогою зрошувального пристрою 7 з форсунками, встановленими зверху з обох боків підвісного конвеєра 8. Щоб уникнути розкидування води, з обох боків машини маються захисні стінки 8.

Обладнання для обпалювання.

Мета обпалювання: видалення з поверхні туші залишків щетини, дезинфекція поверхні туші, а при виготовленні бекону також створення специфічного смаку, кольору і запаху шкурки.

Температура обпалювання досягає 1000ºС. Для обпалювання поверхні туш і для виготовлення яловичини достатня температура гасаючого полум’я, тобто 300ºС.

Для часткового обпалювання туш використовують ручний пальник ФФГ. Пальник виконаний у вигляді пістолета. За допомогою цього пальника робітник обробляє 20— 24 туші за годину. Споживання гасу (при тиску 0,2 МПа) становить 18 л/ч, а повітря (при тиску 0,29 МПа) — 80— 120 м3/ч. Габаритні розміри пальника масою 8 кг дорівнюють 325x170x250 мм.

Рисунок 1.52 – Опалювальна піч:

1 — паливний бак, 2 — вентиль, 3 — димохід; 4 — підвісний шлях, 5 — циліндричні стінки; 6 — паливопровід; 7 — пальник

Опалювальна піч (рисунок 1.52) застосовується для опалювання усієї свинячої туші. Піч складається з двох півциліндричних стінок 5. У печі знизу розміщені пальники 7, які заправляються газом або рідким пальним. Відкриваються і закриваються півциліндри пневматичним пристроєм.

 У тунельній обпалювальній печі безперервної дії (рисунок 1.53) обпалювання проводиться за допомогою газових пальників 4, що розміщені з обох боків печі.

Свиняча туша безперервно рухається на підвісному шляху 1 і обпалюється пальниками. Рейка підвісного шляху охолоджується водою.

Рисунок 1.53 – Тунельна обпалювальна піч безперервної дії:

1 – підвісний шлях; 2 – хитні гумові дверцята; 3 – стінка печі з теплоізоляцією; 4 – газовий пальник

Полірування туш. Полірування туш після обпалювання здійснюють на мийних машинах типу К7-ФМД (рисунок 1.54).

Голова й ноги – найбільш важкі для полірування частини туши. Після полірування у свинячій туші в її вигинах зберігаються залишки щетини й епідермісу. Ці залишки звичайно видаляються вручну. Однак більш продуктивне механічне видалення залишків на полірувальній машині (рисунок 1.54), що встановлюють на технологічній лінії забою свиней.

Туша пересувається підвісним шляхом, підвішеною за задні ноги. Для полірування задніх ніг паралельно підвісному шляху встановлюють два полірувальних круга з капроновими щітками. Ці круги, крім обертання, ще пересуваються вгору й униз, повністю захоплюючи поліруванням всю поверхню задніх ніг.

Передні ноги свинячої туші, що рухається підвісним шляхом, розташовані приблизно перпендикулярно до туші. Передні ноги полірують два полірувальних круги, через які ноги проходять. Круги обертаються у протилежні сторони. Осі кругів розташовуються похило з тією метою, щоб ефективно робити полірування ніг різного розміру.

Для полірування голови на машині змонтовані дискові полірувальні круги.

 

Рисунок 1.54 – Машина для полірування свинячих голів і ніг:

1 – щітки для полірування задніх ніг, 2 – підвісний шлях, 3 – щітки для полірування передніх ніг, 4 – дискові круги для полірування голови

9.6 Машини й обладнання для оброблення туш

Обладнання для оброблення туш худоби відповідно до технологічних процесів можна розділити на наступні групи: обладнання для розбирання й інспекції внутрішніх органів; обладнання для розпилювання туш і напівтуш; обладнання для зняття свинячої шкури, пластування шпику й різання м’ясної сировини.

Обладнання для розбирання й інспекції внутрішніх органів. Внутрішні органи розбирають і інспектують на конвеєрних столах: пластинчастих – для великої рогатої худоби, чашкових – для свиней і дрібної рогатої худоби. Внутрішні органи укладають на столи проти тієї туші, з якої вони витягнуті. Рух конвеєрних столів повинен бути синхронним, щоб при ветеринарному огляді було відомо, якій туші належать внутрішності. При забої худоби на безконвеєрних лініях внутрішні органи укладають на виробничі столи або візки.

Прийом, розбирання й інспекцію нутрощів при нутровці  великої рогатої худоби на підвісному конвеєрі виконують на конвеєрних столах ДО 7-ФИ 1-А продуктивністю від 250 до 1000 голів у зміну при ширині стрічки стола 1000 мм і її швидкості від 0,016 до 0,06 м/с. Для обробки свиней і дрібної рогатої худоби використовують столи конвеєрні ДО 7-ФИ 1-Б продуктивністю від 500 до 2000 голів свиней у зміну й 1000- 2500 баранячих туш у зміну. Швидкість руху конвеєрної стрічки при ширині 500 мм для різних модифікацій стола становить від 0,016 до 0,06 м/с.

Пилки для розпилювання туш і напівтуш. Для розпилювання туш худоби застосовують переносні й стаціонарні пилки й установки безперервної дії. Переносні пилки можуть бути стрічковими, дисковими або ланцюговими з електро-, пневмо- або гідроприводом або із приводом від гнучкого вала із гладким або зубчастим лезом. На рисунку 1.55 і 1.56 показані переносні стрічкові й дискові пилки. При роботі з переносними пилками потрібні більша обережність, увага, а також достатні фізичні дані, тому що робітник, що обслуговує пилку, сприймає на себе зусилля подачі й різання. Для полегшення праці й підвищення маневреності пилки використовують шарнірні підвіски.

Переносні стрічкові пилки застосовують для поздовжнього розпилювання туш великої рогатої худоби й свиней на напівтуші, розкриття грудної клітки, розпилювання крижової кістки. Туши великої рогатої худоби розпилюють на напівтуші з боку спини. Лінія розрізу проходить зверху долілиць на 7- 8 мм вправо від середньої лінії хребта. Свинячі туші розпилюють по середині хребців.

Переносні дискові пилки використовують для розпилювання свинячих туш на напівтуші, оброблення свинячих отрубів, розрізування ребер, оброблення передніх четвертин великої рогатої худоби й ін. Вони мають більшу продуктивність у порівнянні з переносними стрічковими, дають рівну поверхню зрізу, невелику кількість дроблених костей і забезпечують безпеку при експлуатації. Пилки оснащені пристроями миттєвої зупинки диска й механізмом, що дозволяє регулювати розпилювання туш під різними кутами у вертикальній і горизонтальній площинах.

Рисунок 1.55 – Переносні стрічкові пилки:

а – ФЕП; б – ФЕГ; в – з додатковим ріжучим полотном; г – моделі 464  «Wellsam»  фірми «Wells Manufacturing» (США); д – моделі 203 фірми «Кеntmaster» (США); е – моделі 250 фірми «Best & Donovan» (США); 1 – підвіска; 2, 10- електродвигуни; 3 – ручка; 4 – лучок; 5- ріжуче полотно; 6- корпус; 7- кріплення для ріжучого полотна; 3 – пневмопривід; 9 – фітинг для повітря

Рисунок 1.56 – Переносні дискові пилки:

а – вітчизняної конструкції; б-модель 1200F фірми «Jarvis Соrроrаtion» (США); в – модель 750-I фірми «Best & Donovan» (США); 1 – дискове полотно; 2- захисний кожух; 3, 7 – електродвигун; 4 – ручка; 5 – фітинг для повітря, 6- обойма для ручки; 8 – магнітний диск

Технічні характеристики стрічкових і дискових пилок наведені в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13 – Технічні характеристики переносних пилок

Показник Стрічкові пилки Дискові пилки
ФЕП ФЕГ 1200F (CША) «Best & Donovan» (США)
Продуктивність, туш/год. 125 200 1200 700
Установлена потужність, кВт 1,7 1,1 0,8 0,8
Габаритні розміри, мм 1200х260х480 680х270х540
Маса, кг 48 35 2,5 5,5

Стаціонарні пилки для розпилювання туш і напівтуш бувають стрічковими (з одним пильним полотном) і дисковими (з одним або декількома пильними полотнами). Дискові пилки використовують для відділення рогів, кулаків, виробної кістки. Найбільше застосування у промисловості одержали стаціонарні дискові пилки з одним пильним полотном. Така пила складається зі стола, привода й дискового полотна, встановленого на консольній частині приводного вала. Виступаюча частина дискового полотна має захисний кожух. Продукт завантажують вручну на прийомний стіл пилки. Роботи на дискових пилках вимагають обережності й уваги.

Автоматична установка ДС-16 фірми «Шлумбергер» (Франція) для розрубки туш свиней на напівтуші. Вузли різання й фіксації в цій установці (рисунок 1.57) розділені  органом, що рубає – вібросікачем із одним ножем 7, виконаним у вигляді плоскої пластини із прямою ріжучою крайкою й двостороннім заточенням. Сікач міститься між двома пластинами корпуса 8, які фіксують його в площині розрізу, закріплений на вісі 12 і приводиться у коливальний рух від електродвигуна 16 через передачі, ексцентрик 18 і шатун 15.

Корпус 8 ріжучого механізму встановлений на двох втулках 10, які можуть переміщатися горизонтальними напрямними 11. Ці напрямні закріплені в каретці 14, що переміщається вертикальними стійками 22. На корпусі ріжучого механізму є важіль 19, до якого пальцем 20 шарнірно кріпиться внутрішній упор 21. Зовнішній фіксатор складається із двох пар роликів: великих 3 і малих 6, встановлених на вісях на пластині 4, Пластина шарнірно прикріплена до каретки 5, що переміщається стійками 2. Стійки 2 і 22 закріплені на підставі 1.

Ріжучий механізм, а також зовнішній фіксатор переміщаються в горизонтальній і вертикальній площинах пнемоциліндрами (на схемі не показані). Туша подається до установки черевною частиною підвісним шляхом 9, після чого включається автоматичний цикл роботи машини. Ріжучий механізм переміщається вперед і розташовується між задніми кінцівками туши. Упор 21 розташовується в зоні хребта й притискає його до роликів 3 і 6 фіксатора. Після цього включається електропривод сікача й приводи синхронного переміщення кареток ріжучого механізму й фіксаторів.

Довжина розрубу регулюється кінцевим датчиком, що дає команду на вимикання сікача й повернення його й зовнішнього фіксатора у вихідне положення. У цей період відбуваються їхня мийка й стерилізація гарячою водою.

Рисунок 1.57 – Принципова  схема  автоматичної установки
ДС-16 фірми «Шлумбер
гер» (Франція) для розрубки туш свиней на напівтуші:

1 – підстава; 2 – стійка; 3, 6  – великі й маленькі ролики; 4 –  пластина; 5 – каретка фіксатора;  7 – ніж; 8 — корпус; 9 – підвісний шлях; 10 – втулка корпуса; 11 – горизонтальні напрямні; 12 – вісь сікача; 13.20 – пальці; 14 – каретка ріжучого механізму; 15 — шатун; 16 – електродвигун; 17 – вал аксцентрика; 18 – ексцентрик; 19 – важіль; 21 – внутрішній упор; 22 – стійка ріжучого механізму

Продуктивність установки до 360 туш свиней за 1 год. при масі туши 68…100 кг. Потужність електродвигуна ріжучого механізму 4 кВт, маса установки 4000 кг.

3 Comments

 1. I can’t get a signal buy premarin nasal spray S&P 500 futures fell 0.1 point and were roughly evenwith fair value, a formula that evaluates pricing by taking intoaccount interest rates, dividends and time to expiration on thecontract. Dow Jones industrial average futures gained 6points, and Nasdaq 100 futures added 4.25 points.

 2. Could I borrow your phone, please? celebrex 200 mg But there were two very different descriptions of what this fake study assessed – which was designed to test how people handled the problem based on their political beliefs. Some were told that the study simply measured the effectiveness of a new skin rash treatment. But others were told that the fake scientific study was assessing a gun control ban.

 3. Cool site goodluck 🙂 cloxacillin medscape His travel agency operates in a region where it is almost impossible to do business, as its 1.7 million residents are not able to travel as and when they please. Crossing the border via Rafah had been an exercise in patience in the weeks leading up to Morsi’s ouster, but at least the conditions for leaving Gaza had been relaxed.

 4. Punk not dead how to buy paxil “I don’t think our show would have even lasted beyond seasontwo if it wasn’t for video on demand, and also the Internetcomponent of it where folks get to chat,” “Breaking Bad” creatorVince Gilligan said backstage. “It really has held us in goodstand. It’s a bold new era.”

 5. I’ve only just arrived masteron side effects forum “I voted against Vice Chairman Yellen’s original nominationto the Fed in 2010 because of her dovish views on monetarypolicy,” Senator Bob Corker of Tennessee said in a statement.”We will closely examine her record since that time, but I amnot aware of anything that demonstrates her views have changed.”

 6. We’d like to invite you for an interview androbolix 300 xl reviews A Laos Airlines official, who did not wish to be named, told Reuters that 44 passengers and five crew members were on Flight QV301 from the capital, Vientiane, to Pakse in the country’s south when it ran into bad weather. Earlier officials said a total of 44 passengers and crew had died in the crash.

 7. What’s the interest rate on this account? buy cialis online dubai “A house like this is the holy grail,” says Tim Macpherson, the director at Carter Jonas responsible for the sale. The property is on the market for £34 million, valuing it at around £2,370 per square foot: average for houses over £5 million in central London, but low by local standards.

 8. I’ve got a part-time job cleocin liquid price Brandy Hamilton and Alexandria Randle were pulled over for speeding in Brazoria County by Texas state trooper Nathaniel Turner on Memorial Day in 2012. They were on their way home to Houston after spending the day at Surfside Beach on the Gulf of Mexico.

 9. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the
  pictures aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different browsers and both show the same
  results.

 10. Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little
  lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or
  go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused ..
  Any tips? Bless you!

 11. Howdy would you mind letting me know which web
  host you’re using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I
  must say this blog loads a lot faster then most. Can you
  suggest a good web hosting provider at a fair
  price? Thanks, I appreciate it!

 12. Cool blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your theme.

  With thanks

 13. Hi, Neat post. There’s an issue with your website in internet explorer, may test this?
  IE still is the marketplace leader and a big portion of folks will leave out
  your fantastic writing due to this problem.

 14. Install AOL desktop Gold is the one that you should definitely think
  of. To experience even better features than before, you can always get an upgrade to the latest update to get Install AOL desktop gold.
  The latest upgrade is known to have even more enjoyable features along with higher security so that you can explore different items without much of
  a risk.AOL desktop have been offering benefits to many of the
  users till date with its diverse features and functions.
  Now the latest update of the same has got even better features so that you can have even better experience working along with it.If you have been searching for a perfect desktop suite where you can find various activities such as
  emailing, messaging, and others all together.

  https://sites.google.com/site/installaoldesktopgolddownload/

 15. Howdy! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it aand I’ll
  be bookmarking and checking back frequently!

 16. Good day I am so delighted I found your blog, I really found you by
  accident, while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now
  and would just like to say thanks for a marvelous post
  and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to read through it all at the moment but I
  have book-marked it and also included your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the great
  job.

 17. First off I want to say great blog! I had a quick question which
  I’d like to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and
  clear your head prior to writing. I have had a difficult time clearing
  my thoughts in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are usually lost just
  trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Many thanks!

 18. I’m really enjoying the design and layout of your website.

  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
  me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Excellent work!

 19. Please let me know if you’re looking for a author
  for your blog. You have some really great posts and I feel I would
  be a good asset. If you ever want to take some
  of the load off, I’d love to write some material for your
  blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an e-mail if interested.

  Thank you!

 20. I think everything said made a great deal of sense. However, what about this?
  suppose you were to create a killer post title? I ain’t saying your content is not solid., however
  suppose you added something to possibly get folk’s attention? I mean 9 Машини й обладнання для забою великої рогатої худоби і свиней | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА is kinda
  boring. You should look at Yahoo’s home page and note how they
  create article headlines to grab viewers interested. You might try adding a video
  or a related picture or two to get readers interested about what you’ve written. In my opinion, it
  might make your posts a little bit more interesting.

 21. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.

  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you
  would have some experience with something like this. Please let me
  know if you run into anything. I truly enjoy reading
  your blog and I look forward to your new updates.

 22. To activate ESET software follow the provided steps.

  You first need to go to eset.com/us/activate.

  Put in your ESET activation key.
  Choose the correct country.
  Enter your first and last name.
  Provide the enterprise’s name if you want.

  Provide the email address.
  You may also provide your phone number.
  After filling all the information, you need to click the
  reCAPTCHA option.
  Press Submit.
  Choose the preferred subscription package.

  Click Continue, and you are good to go.

  http://eset-usactivate.com/

 23. Its like you read my thoughts! You appear to know so much about
  this, such as you wrote the e book in it or something.

  I think that you simply can do with some % to power
  the message home a bit, however other than that, that is excellent blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 24. “Our results suggest a favoring toward cholecalciferol [D3] in lieu of ergocalciferol [D2] supplementation with respect to the more effective improvement of vitamin D status,” wrote the
  researchers. Perhaps you are unsure should you need to take this driver’s
  physical exam inside first place. The vegetable stock
  of cabbage may be prepared by boiling the sliced cabbages in water till the water becomes half
  of the original quantity and then the cabbage can be
  strained and the left water may be the vegetable stock of cabbage.

 25. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive
  the message home a bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A great read. I will certainly be back.

 26. I’m impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is an issue that not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this in my hunt for something relating to this.

 27. Hello there, I found your web site by way of Google at the same time as looking for a comparable subject, your web site got here up,
  it appears to be like great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, simply was alert to your weblog via Google, and located that it’s really informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will appreciate when you proceed this in future.

  A lot of people shall be benefited from your writing.

  Cheers!

 28. Good day I am so delighted I found your site, I really found you by error, while I
  was looking on Digg for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round interesting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it
  and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the fantastic work.

 29. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it!

 30. Activate AVG from avg.com/retail

  To Activate AVG Antivirus using license number provided on AVG retail card its easy from avg.com/retail.The full version of AVG
  internet security offers computer protection, Web & Email protection, hacker attack & data stealer protection, privacy protection, payments protection and mobile data
  protection. From commercial work to business works, avg Internet Security offers a shield for both.

  avg.com/retail

 31. Thanks for finally writing about > 9 Машини й обладнання для забою великої рогатої худоби і свиней |
  НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА < Loved it!

 32. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who was
  conducting a little homework on this. And he in fact ordered me
  breakfast due to the fact that I found it for him… lol.

  So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your
  website.

 33. My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and
  am concerned about switching to another platform.

  I have heard good things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress posts into
  it? Any kind of help would be really appreciated!

 34. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Chrome.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know.

  The layout look great though! Hope you get the issue resolved soon.
  Cheers

 35. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 36. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house .
  Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.

  Studying this information So i am satisfied to express that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much certainly will make sure to do not forget this
  site and give it a glance regularly.

 37. Having read this I thought it was extremely informative.
  I appreciate you finding the time and effort to put this information together.
  I once again find myself spending way too much time both reading and posting
  comments. But so what, it was still worth it!

 38. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a
  comment is added I get 4 emails with the same
  comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

 39. Just desire to say your article is as surprising.The clarity on your put up is just spectacular and that i couldsuppose you are an expert on this subject.Fine together with your permission let me to grab yourRSS feed to stay updated with imminent post. Thanks a million and please carryon the gratifying work.

 40. You’re so awesome! I do not believe I’ve truly read throughsomething like this before. So wonderful to discover somebody with a few unique thoughts on this subject.Seriously.. thank you for starting this up. Thissite is one thing that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 41. Cool blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme.
  With thanks

 42. A fascinating discussion is definitely worth comment. I
  think that you should publish more about this subject matter, it may not be a
  taboo matter but typically folks don’t talk about these subjects.
  To the next! Cheers!!

 43. you’re in reality a just right webmaster. The web site loading pace is
  incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick.

  Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a wonderful activity on this matter!

 44. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!|

 45. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, very good blog!|

 46. Definitely consider that that you said. Your favourite justification seemed to be on the net the easiest factor to take into
  account of. I say to you, I definitely get irked at the same time as people
  think about worries that they just do not understand about.
  You managed to hit the nail upon the highest and also defined out the
  entire thing with no need side effect , folks can take a signal.
  Will probably be again to get more. Thanks

 47. I feel this is one of the such a lot vital information for me. And i’m happy studying your article. But want to statement on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really nice : D. Just right job, cheers|

 48. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!|

 49. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?|

 50. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really good posts and I think I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested. Regards!|

 51. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.|

 52. I do believe all the concepts you’ve offered to your post. They’re very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.|

 53. Howdy I am so grateful I found your website, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.|

 54. We are a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You have done a formidable activity and our whole neighborhood will likely be thankful to you.|

 55. Hello exceptional website! Does running a blog like this take a lot of work? I have no understanding of computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I simply had to ask. Thanks a lot!|

 56. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it|

 57. You really make it seem so easy together with your presentation however I to find this matter to be actually something that I believe I’d by no means understand. It sort of feels too complex and very extensive for me. I am taking a look ahead to your subsequent submit, I will attempt to get the dangle of it!|

 58. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!|

 59. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 sure. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks|

 60. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

 61. Right here is the perfect site for anybody who hopes to understand this topic. You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been discussed for a long time. Wonderful stuff, just wonderful!|

 62. I’m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any tips to help fix this issue?|

 63. Hi would you mind letting me know which webhost you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Cheers, I appreciate it!|

 64. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility issues? A small number of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?|

 65. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.|

 66. Magnificent items from you, man. I have take into account your stuff prior to and you’re just extremely great. I really like what you have acquired right here, certainly like what you are stating and the way by which you are saying it. You’re making it enjoyable and you still care for to keep it sensible. I cant wait to learn much more from you. That is actually a tremendous web site.|

 67. Admiring the dedication you put into your website and detailed information you provide. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed information. Excellent read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.|

 68. Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!|

 69. Thank you for every other informative web site. Where else may just I get that kind of info written in such an ideal method? I have a venture that I am simply now running on, and I have been on the look out for such info.|

 70. Attractive portion of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to claim that I get actually loved account your blog posts. Any way I’ll be subscribing for your augment and even I fulfillment you get right of entry to consistently fast.|

 71. Heya exceptional website! Does running a blog such as this take a large amount of work? I’ve very little expertise in computer programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyhow, should you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I know this is off subject but I just needed to ask. Cheers!|

 72. I blog often and I really thank you for your content. The article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.|

 73. Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up. Do you have any methods to protect against hackers?|

 74. Howdy, I do believe your website could be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, wonderful site!|

 75. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Thank you!|

 76. I’m extremely impressed along with your writing skills and also with the structure for your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway keep up the nice high quality writing, it’s rare to peer a great blog like this one today..|

 77. Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to join it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks!!|

 78. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 79. My wife and i have been so relieved when Michael managed to finish up his studies via the precious recommendations he obtained using your web site. It is now and again perplexing to simply happen to be offering things which often some others might have been trying to sell. We remember we need you to thank for this. The type of illustrations you made, the straightforward website navigation, the relationships your site make it easier to instill – it is most spectacular, and it is letting our son in addition to us reckon that this subject matter is pleasurable, which is certainly truly serious. Thanks for the whole lot!

 80. I’m commenting to let you be aware of of the awesome discovery my child developed browsing the blog. She came to find a good number of details, including how it is like to have a great coaching character to get a number of people clearly completely grasp a number of advanced issues. You actually did more than her desires. I appreciate you for churning out such beneficial, dependable, edifying and cool guidance on that topic to Emily.

 81. Hello there! This article couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this information to him. Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!|

 82. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!|

 83. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site. Reading this information So i’m happy to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot indisputably will make sure to do not fail to remember this site and provides it a look regularly.|

 84. Hi there I am so glad I found your webpage, I really found you by accident, while I was looking
  on Bing for something else, Regardless I am here now and would
  just like to say thank you for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to browse it all at the moment but I have
  saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the superb work.

 85. Just wish to say your article is as astounding. The clarity in your submit is just excellent and that i could suppose you’re knowledgeable in this subject. Fine along with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thank you 1,000,000 and please carry on the gratifying work.|

 86. Hi just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a
  linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 87. I have been browsing on-line more than 3 hours lately, but I never discovered any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the net might be much more useful than ever before.|

 88. Hi, There’s no doubt that your web site may be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Other than that, fantastic site!|

 89. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 90. Hey! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!|

 91. Thanks , I’ve just been looking for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I’ve discovered till now. However, what about the bottom line? Are you positive in regards to the supply?|

 92. Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!|

 93. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am having difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!|

 94. I was very pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every little bit of it and i also have you book-marked to look at new stuff on your website.|

 95. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back someday. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice holiday weekend!|

 96. First off I would like to say awesome blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head prior to writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it!|

 97. Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any suggestions for novice blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 98. Wow that was unusual. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say excellent blog!|

 99. Howdy! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does running a well-established website such as yours take a lot of work? I am brand new to writing a blog however I do write in my journal every day. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and views online. Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!|

 100. Hi! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at some of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|

 101. It is the best time to make some plans for the long run and it is time to be happy. I’ve read this publish and if I could I desire to counsel you some interesting issues or advice. Perhaps you could write subsequent articles referring to this article. I wish to read more things approximately it!|

 102. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?|

 103. I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am glad to convey that I have an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed. I such a lot indubitably will make sure to don?t overlook this web site and provides it a glance regularly.|

 104. Hello there, simply was aware of your weblog via Google, and located that it is really informative. I’m going to be careful for brussels. I will appreciate if you happen to continue this in future. Numerous folks will probably be benefited from your writing. Cheers!|

 105. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too great. I really like what you’ve acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to read far more from you. This is really a great site.|

 106. Sự xuất hiện của đèn neon sign hcm đã mang đến một
  xu hướng mới trong nghành nghề quảng cáo của khá nhiều doanh nghiệp.
  các loại biển quảng cáo sử dụng bằng đèn neon sign không những mang đến kết quả cảm giác của
  mắt cao bởi sự ấn tượng về Màu sắc mà còn là 1 cách để doanh nghiệp cải tiến vượt bậc Brand Name,
  tăng sự chuyên nghiệp trong mắt khách hàng.

  Đèn neon sign là gì?
  Đèn neon sign hcm là các ống có đường kính & form size không giống nhau.
  có công dụng phát xạ ánh sáng từ bên trong, tạo nên màu sắc rất đẹp.

  nguyên lý vận động là phản ứng của khí neon hay
  argon khi có dòng điện chạy qua. bạn có thể
  pha màu để ánh sáng của đèn neon đa
  dạng màu sắc hơn. Người ta rất có thể uốn đèn neon sign thành nhiều hình dáng khác biệt phụ thuộc vào mong muốn.

  đường kính của đèn neon sign thường từ 8-15mm.
  Đèn neon trong nhà thường có kích cỡ bé hơn (8-11mm) những loại đèn neon ngoài trời (11-15mm).

  Đèn có đường kính càng nhỏ thì càng dễ uốn cong nhưng lại khó nhìn thấy
  từ xa, loại đèn này thường đc dùng làm trang trí bên phía trong những quán café, quán ăn, quán karaoke, khách
  sạn… Đèn có size lớn đã mắt thấy từ xa
  và phù hợp làm những loại biển hiệu quảng cáo.

  Thiết kế thi công bảng đèn neon sign hcm giá rẻ

  Nguyên Nhân nên sử dụng đèn neon sign hcm trong kinh doanh?

  màu sắc đa dạng mẫu mã
  Đèn neon sign có đủ loại màu không giống nhau như: xanh, trắng, vàng,
  hồng, tím…với nhiều sắc độ khác biệt.

  Nhờ tác dụng của các chất neon hay argon,
  khi kết phù hợp với nguồn điện tạo nên các màu sắc độc đáo, tuyệt vời mà
  hoàn toàn không loại đèn nào rất có
  thể làm đc. không chỉ có tạo ra ánh sáng đẹp,
  đa chủng loại Color mà đèn neon sign hcm
  còn auto đổi khác Màu sắc làm cho biển hiệu
  trở nên sinh động hơn.

  Chiếu sáng tốt
  Với ưu điểm nổi bật là đa dạng về màu sắc
  nên ống đèn neon được ứng dụng rộng thoải
  mái trong nghành nghề quảng cáo. chúng ta cũng có thể bắt gặp đèn neon sign ở những trung tâm Thương mại dịch
  vụ, khu chơi nhởi, quán karaoke, khách sạn, nhà hàng…
  hơn nữa, với hệ thống chiếu sáng giỏi, Màu sắc bắt mắt, cảm giác của đèn neon sign đã đánh trực tiếp vào thị giác, gây sự tuyệt hảo and lôi kéo sự để
  ý của người sử dụng.

  Tạo hình dễ dàng
  Nhờ kết cấu dẻo dai, hoạt bát với kích thước phù hợp,
  đèn neon sign hcm hoàn toàn có thể uốn theo bất cứ
  hình dáng hoặc loại chữ nào mà quý khách hàng
  muốn. có thể là hình hoa lá, logo tên thương hiệu, đồ vật… hay những loại chữ in đậm,
  in nghiêng. Đèn neon sign được thiết kế theo nhiều quý phái, đóng góp phần tăng hiệu
  quả quảng cáo cho khách hàng.

  Thiết kế thi công bảng đèn neon sign hcm giá rẻ

  Độ bền cao
  còn nếu như không có các sự cố bất ngờ thì đèn neon sign có tuổi thọ không hề nhỏ.
  Trung bình một đèn neon sign có công suất lớn và thời hạn vận hành lên tới mức hơn 200.000 giờ.

  Nếu đem đối chiếu với đèn sợi tóc thì độ
  bền của đèn Neon vượt trội hơn ít nhiều.

  Ngân sách thấp, dễ sản xuất
  Với nguyên tắc hoạt động dễ chơi, phối kết hợp nguồn điện với những
  ống đèn, hãng sản xuất sử dụng nhiệt để uốn thành nhiều hình dạng,
  logo and chữ không giống nhau. cũng tương tự đèn neon sign led được làm bằng
  silicon cũng tương đối dễ để tạo hình theo ý thích.
  Do vậy, đèn neon sign hcm có Ngân sách chi
  tiêu khá rẻ.

  – họa tiết thiết kế thi công bảng Đèn Led Neon Sigh HCM giá tốt
  Uy Tín .
  Đèn Led Neon Sigh HCM

  Neon Sight

  Neon Sight

  – Nhận thiết kế thiết kế uốn chữ bảng
  Đèn Led Neon Sign HCM uy tín giá cực tốt
  ~ giá đèn neon sign tphcm
  ~ họa tiết thiết kế xây cất bảng đèn led neon sign giá bèo
  ở TP sài thành .
  họa tiết thiết kế xây đắp bảng đèn led neon sign giá rẻ ở sài thành , họa
  tiết thiết kế thi công bảng đèn led neon sign giá thấp
  ở TP.Hồ Chí Minh.
  Sử dụng ống Neon Led nhập khẩu từ Taiwan cho màu
  sắc hiển thị đẹp, tuổi thọ tới 40,000g sử
  dụng.
  * đc quý khách hàng tại sài thành :

  Tin dùng and săn đón nhiều nhất, đó là vinh dự cho Shop chúng tôi & là động lực để
  Shop chúng tôi cho ra đời nhiều mẫu bảng đèn Neon Led quality đáp ứng cho quý khách nơi
  đây.
  Thiết kế thi công bảng đèn led neon sign giá rẻ ở sài gòn .

  Bảng hiệu led neon sign giá thấp ở hcm

  bây chừ C.ty Neon Led nhận xây dựng làm bảng đèn Led Neon Sign giá thấp ở sài gòn tại tất cả mọi quận, huyện nội ngoại thành.
  chỉ cần quý khách có ý tưởng, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi
  sẽ thiết kế cho người tiêu dùng 1 mẫu bảng hiệu unique and gần với ý nghĩ
  đó mà người tiêu dùng đang cần. Vậy còn mong chờ gì nữa?.
  liên hệ ngay với công ty chúng tôi theo Địa Chỉ sau.

  – Địa chỉ cửa hàng làm bảng đèn Led Neon Sign giá rẻ ở TP sài thành
  phong cách thiết kế kiến tạo bảng đèn led neon sign giá rẻ ở TP sài thành
  .

  ~ neon sign sài gòn
  Tiền thân là đơn vị kiến thiết Neon Sign thủy tinh
  uy tín bậc nhất tại TpHCM, Cửa Hàng chúng tôi luôn trao
  rồi kỹ năng và kiến thức, tiếp thu công nghệ mới nhất
  từ những nước phát triển, để từ đó cho ra các mẫu biển hiệu đèn Led siêu chất lượng tới
  khách hàng tại HCM nói chung và VN nói riêng.

  => chúng tôi :
  Hiểu rằng công việc thay đổi công nghệ
  không phải là ngày một ngày hai, mà đó là cả 1 công việc rất dài từ Dùng thử – thực tế tới tính bền bỉ của sản phẩm.

  Từ đó mới đổi khác được thói quen của người tiêu dùng,
  nếu như khách hàng là người tiêu dùng ở HCM hãy
  tới ngay Showroom sau đây để tìm hiểu mẫu bảng hiệu Neon Led siêu bền nhé.

  * Với đội ngũ thợ uốn Đèn Led
  Neon Sigh :
  trên 20 người, Cửa Hàng chúng tôi thỏa sức
  tự tin xong mọi đơn hàng của người tiêu dùng
  & các đơn vị tổ chức sự kiện tại HCM trong thời
  gian ngắn nhất.
  phong cách thiết kế thi công bảng đèn led neon sign giá thấp ở sài thành .

  những loại đèn neon sign thông dụng hiện thời
  Đèn neon sign hiện nay có 2 loại đó là đèn neon sign thủy tinh và đèn neon sign led.

  Đèn neon sign thủy tinh
  là dòng đèn ống tròn thủy tinh có chứa những loại khí neon hay argon. Người thợ sử
  dụng máy khò tạo nhiệt để gia công mềm ống thủy tinh, sau đó uốn theo khá nhiều
  hình dạng không giống nhau theo nhu cầu của
  công ty. thời hạn xong tùy thuộc vào độ khó dễ của bạn dạng vẽ.

  Thiết kế thi công bảng đèn neon sign hcm giá rẻ

  một vài ưu điểm nhấn của đèn neon sign thủy tinh:

  – rất có thể lắp đặt trực tiếp đèn neon sign hcm lên bề
  mặt tường, gỗ, kính, alu… trừ những tình huống đặc
  trưng mới cần làm đế hoặc nền để giữ đèn.

  – Ánh sáng tỏa ra từ ống đèn thủy tinh rất rực rỡ tỏa nắng, sinh động.

  – Chi tiêu lắp đặt thấp và tiết kiệm điện năng.

  Thiết kế thi công bảng đèn neon sign hcm
  giá rẻ

  Đèn neon sign led
  Hay có cách gọi khác là đèn neon led flex, led silicon. Loại đèn này sử dụng
  loại ống nhựa dẻo bằng silicon, bên trong là chip mạch dẫn điện phát
  sáng rất an ninh. có thể uốn theo khá nhiều hình dạng khác nhau theo nhu cầu của chúng ta & dễ dãi thắt chặt và cố định trên một tấm nền.

  một số ưu điểm khác biệt của đèn neon sign led:

  – họa tiết thiết kế dây đèn neon sign bằng
  silicon dẻo, dễ dàng uốn cong được mọi góc cạnh theo nhiều hình dáng không giống nhau.
  hơn nữa, dây đèn được thiết kế với 1 lớp silicon đục tản nhiệt
  bo tròn, giúp góc chiếu sáng 180 độ đều & đẹp.

  – Led dây có bề rộng đạt 8mm, chiều cao 15mm thích ứng với tất cả chỗ đứng uốn chữ,
  đưa về giá trị cao cho không gian.

  – phong cách thiết kế đạt chuẩn mức IP65,
  chống nước và chống va đập chất lượng cao, sử dụng đc mọi điều kiện môi trường xung quanh.

  – Ngân sách chi tiêu lắp đặt thấp & tiết kiệm
  ngân sách điện năng.

  – một trong những mẫu bảng Đèn Led Neon Sign ưa dùng nhất ở
  HCM
  ~ size đèn neon sign

  Đèn Led Neon Sigh HCM

  Đèn Led Neon Sigh HCM

  Mẫu bảng hiệu Neon Sign : Rất đa chủng loại trong phong cách thiết
  kế, nhưng với đôi bàn tay khôn khéo của người thợ uốn, Shop chúng tôi đều thể hiện được hết các thông điệp mà quý khách
  muốn gửi tới người sử dụng một cách sống động nhất, chẳng thế
  mà người tiêu dùng giận dữ như FPT cũng tìm đến công ty Neon Led
  để đặt bảng Neon Sign dưới đây.

  * bên trên đây:
  Là những mẫu đèn Neon Sign đc uốn hoàn toàn bằng công nghệ
  LED mới nhất, dù bạn là quý khách khó tính nhất ở HCM cũng không cưỡng
  lại được những ưu thế tuyệt hảo mà mẫu đèn này còn có được dưới đây.

  Tuổi rất cao:
  Sử dụng chíp LED Epistar Đài Loan cho tuổi thọ
  đèn bên trên 10 năm.

  Chống bể vỡ:
  Ống Neon Sign Led phong cách thiết kế bằng nhựa PC chống lại mọi sự
  ảnh hưởng của ngoại lực.

  Không tỏa nhiệt:
  Mẫu Neon Sign Led không tỏa nhiệt giúp khoảng không mát mẻ hơn mẫu đèn Neon thủy tinh.

  Ánh sáng hiển thị đẹp:
  Sử dụng diot LED cho nhiệt độ hoàn màu chuẩn chỉnh,
  màu hiện thị đẹp và sắc nét.

  Chống cháy chập:
  Mẫu Neon Sight LED sử dụng điện áp 12V chống cháy chập siêu giỏi,
  Dường như ống LED không chứa chì, thủy ngân, tia
  UV rất bình yên cho sức khỏe người sử dụng.

  đây là 5 điểm mạnh mà chỉ có mẫu đèn Led Neon Sign mới có được.

  Sử dụng đèn neon sign hcm làm bảng hiệu quảng cáo cần để ý gì?

  mặc dầu có khá nhiều ưu điểm, nhưng nếu không sử dụng đèn neon sign hcm đúng cách
  dán rất có thể gây ra những kết quả quảng cáo không mong muốn. một trong những điểm cần lưu ý khi lắp đặt đèn neon sign:

  chớ nên lắp đặt vô số bảng:
  tầm nhìn là một trong những nhân tố cần thiết kích thích thị giác
  của người đi đường. Do cảm giác đèn neon sign phát ra ánh sáng khá mạnh nên nếu như khách hàng đặt bảng hiệu với khoảng cách
  quá gần sẽ làm quý khách hàng bị rối mắt & cảm thấy giận dữ
  vì ánh sáng này. Do vậy, khi lắp đặt, cần để ý khoảng cách
  cân xứng để làm tăng tác dụng quảng cáo.

  Nên sử dụng vào ban đêm: Hiếu ứng ánh sáng của đèn neon sign chỉ thực sự mang lại hiệu
  quả tuyệt vời nếu sử dụng vào đêm tối.

  Sử dụng đèn neon sign vào ban ngày thường chỉ gây lãng phí & làm
  giảm công năng chuyển động.

  chú ý đến kích thước: Ánh sáng sinh động của đèn neon sign hoàn toàn có thể hấp dẫn sự chăm chú của người đi đường
  từ xa. Do vậy, để bảo đảm yếu tố tầm nhìn và tăng hiệu quả quảng cáo, cần chú
  ý đến kích cỡ của biển hiệu đèn neon sign.

  Lắp đặt đúng quy trình: Để đèn được bền vững và phát huy hết chức
  năng, cần chăm chú tới các chi tiết nhỏ dại
  như sử dụng dây đồng, dây pine loại nào, đặt chỗ nào, chọn đơn vị nào….đều phải đc giám sát kỹ lưỡng và tuân theo quy trình.

  Đơn vị làm đèn neon sign hcm đẹp, giá tốt
  C.ty An Phát là 1 đơn vị dẫn đầu về sản xuất,
  thi công các loại bảng hiệu quảng cáo uy tín,
  đc nhiều du khách hàng đánh giá cao trên thị trường hiệu
  nay. An Phát hỗ trợ đèn neon sign hcm quality cho nhiều
  C.ty, shop hơn 10 năm qua. Sử dụng dịch vụ của An Phát, bạn rất có thể yên tâm.
  tay nghề của đội ngũ chuyên viên tương tự như tính thẩm mỹ và làm đẹp của dòng sản phẩm đc bảo đảm.

  Trong khi, là xưởng chế tạo không qua trung gian phân phối nên giá đèn neon sign của An Phát luôn luôn tốt.
  quan trọng đặc biệt, unique đèn luôn được An Phát kiểm tra kỹ trước
  khi giao đến cho doanh nghiệp. bảo vệ sản phẩm không mắc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào
  cũng như giống phiên bản vẽ 100%. lựa
  chọn làm đèn neon sign hcm tại An Phát,
  người sử dụng còn được “tận hưởng” nhiều tặng
  kèm khác:

  sản phẩm phong phú, kích cỡ
  Kho hàng tại nhiều quận ở Hồ Chí Minh
  phục vụ đúng tiến độ
  Bảo Hành đến 12 tháng
  khuyến mãi lôi kéo, chiết khấu cao khi đặt
  số lượng
  giao vận, lắp đặt tại nhà

  ĐỂ ĐẶT ĐÈN NEON SIGN HCM – HÃY GỌI NGAY AN PHÁT

  Đèn neon sign đẹp – quality bảo đảm

  giá thành hài hòa và hợp lý – Chiết khấu cao

  đáp ứng chu đáo – âu yếm tận tình

  Với C.ty Neon Led để nhận Bảng Báo Giá
  mẫu biển bảng hiệu Neon Led quality nhất tại HCM ngay hôm nay.

 107. We are a gaggle of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with helpful info to work on. You have performed an impressive job and our entire neighborhood will likely be thankful to you.|

 108. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!|

 109. Thank you for every other informative website. The place else could I am getting that kind of information written in such a perfect approach? I have a challenge that I’m simply now working on, and I have been on the look out for such information.|

 110. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for first-time blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 111. Hello, I do think your website could be having browser compatibility issues. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, excellent blog!|

 112. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 113. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 114. Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 115. Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me insane so any assistance is very much appreciated.|

 116. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!|

 117. I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Many thanks!|

 118. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!|

 119. Hey, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!|

 120. I’ve been browsing online more than three hours today, but I never discovered any fascinating article like yours. It’s pretty worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet will be much more useful than ever before.|

 121. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Many thanks!|

 122. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you might be a great author.I will always bookmark your blog and will come back from now on. I want to encourage you continue your great writing, have a nice afternoon!|

 123. Hey would you mind stating which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!|

 124. obviously like your web-site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come again again.|

 125. Art is actually an easy method to carry character as well as a little personal flair to the
  inner parts of your home. Perhaps these 7 suggestions are going to offer you a spot to begin if
  you have located it hard to include it to your home.

 126. Fine art is actually a basic method to deliver personality as well as a little personal flair to the inner parts of
  your home. If you have found it challenging to include it to your house, perhaps these 7 ideas will
  certainly provide you an area to begin.

 127. Attractive section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get in fact loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your feeds or even I success you get entry to constantly rapidly.|

 128. Nice post. I was checking constantly this blog and I am inspired! Very useful information specifically the last phase 🙂 I maintain such information much. I used to be looking for this particular info for a very lengthy time. Thanks and best of luck. |

 129. Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.|

 130. Throughout recnt years debt collectors, more than ever before, have placed importance on top quality, passion, scarcity as well as appeal in the
  acquisition of antique furniture. Despite the need to have examples which are actually genuine, and also whose market value
  will improve, colleectors have given little bit of focus
  tto certain crucial know-how relating to layout.

 131. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 132. Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept|

 133. Hi there! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this issue. If you have any recommendations, please share. With thanks!|

 134. With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site has a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any techniques to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.|

 135. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.|

 136. Thanks for your personal marvelous posting! I seriously enjoyed reading it, you will be a great author.I will always bookmark your blog
  and may come back in the foreseeable future. I want to encourage
  continue your great work, have a nice morning!