7 Переробка птиці

7.1 Технологія переробки птиці
7.2 Потоково-механізовані лінії для переробки птиці

7.1 Технологія переробки птиці

Переробка птиці проводиться з метою звільнення м’ясної тушки від нехарчових і малоцінних частин, надання товарного вигляду і підготовки до зберігання. В сучасних умовах забій і обробку птиці проводять на потоково-механізованих лініях. Це комплекс машин, апаратів і пристроїв, встановлених так, щоб забезпечити єдиний технологічний потік переробки птиці. Сировина птицепереробної промисловості – сухопутні птиці (кури, індики, цесарки); водоплавні птиці (качки, гуси).

Птицю обробляють на декількох підвісних конвеєрах, де виконують ручні, механізовані і автоматизовані операції: конвеєри первинної обробки, воскування (тільки водоплавних птахів), потрошіння, охолоджування і сортування.

Продукти переробки птиці: м’ясо птиці (тушка або фасоване), харчові субпродукти (серце, печінка, м’язовий шлунок, шийка); перо-пухова сировина, технічні відходи (сировина для виробництва тваринних кормів, біологічних препаратів, гидролізатів). Переробка птиці може проводитися з випуском напівпотрошених і повністю потрошених тушок.

Технологічний процес первинної переробки сухопутної і водоплавної птиці, що включає всі операції аж до підготовки тушок до потрошіння, здійснюють за схемою (рисунок 1.26).

Рисунок 1.26 – Технологічна схема переробки сухопутної і водоплавної птиці

Махове і хвостове оперення при добре налагоджених дискових автоматах повністю віддаляється при обскубуванні, так що необхідність вискубування вручну відпадає. Якщо махове і хвостове оперення не відділяється при обскубуванні на машинах, його видаляють вручну після шпарення. Дообскубування необхідно проводити при обробці старих птахів або при обробці птахів за дуже м’яким режимом.

Відділення голів можна здійснювати як на конвеєрі первинної обробки птиці, так і на конвеєрі потрошіння.

Навішування на конвеєр первинної обробки. Процес переробки починається з навішування птиці на конвеєр первинної переробки. У разі направлення птиці на забій, відразу після доставки контейнери з птицєю вивантажують з допомогою електроталі або електронавантажувача, зважують і встановлюють над вантажною горловиною стрічкового конвеєра (рисунок 1.27). Допускається надходження птиці на забій в пересувних клітках. Одночасно обробляють птицю одного виду і віку. На конвеєрі птиця підраховуються за допомогою спеціального пристрою. 

Рисунок 1.27 – Прийом і навішування птахів на конвеєр забою:

1 – відкидний майданчик, 2 – контейнер для перевезення птахів, 3 – підвісний шлях,
4 – тельфер, 5 – бункер, 6 – просторовий конвеєр, 7 – орієнтуючий пристрій, 8 – рахунковий пристрій, 9 – стрічковий конвеєр для подачі птахів, 10 – робочий стілець, 11 –естакада 12 – рахунковий пристрій (дистанційний), 13 – кабіна приймальника птахів, 14 – терези

Птицю закріплюють у підвісках конвеєра уручну, фіксуючи в певному положенні за допомогою спеціальних спрямовуючих підвісок конвеєра. Це необхідно для якісного проведення операції оглушення.

Мета оглушення: полегшення операції забою, повніше знекровлення, поліпшення санітарного стану виробництва.

Оглушення. З існуючих способів оглушення птахів найпоширенішим є електрооглушення, яке здійснюється автоматично в спеціальних апаратах змінного електричного струму промислової або високої частоти. Різні конструкції апаратів передбачають пропускання струму через все тіло птиці, або тільки через голову, або з використовуванням як контактного середовища води або слабкого розчину електроліту.

У будь-якому випадку устаткування для оглушення повинне забезпечувати надійний контакт птиці з джерелом струму. Параметри оглушення залежать від виду і віку птахів. При оглушенні струмом підвищеної частоти значно зменшуються порушення серцевої діяльності, які бувають при оглушенні струмом промислової частоти і нерідко викликають параліч серцевого м’яза. Тривалість дії – 3-6 с.

Рисунок 1.28 – Способи забою птиці:

 а – внутрішній (перерізання з’єднання яремної і мостової вен через ротову порожнину); б – зовнішній (розрізання яремної вени і гілки сонної лицьової артерії); в – прокол шиї (перерізання гілки сонної артерії і яремної вени шляхом крізного проколу шиї); 1 – яремна вена і сонна артерія; 2– нижня щелепа; 3 – вушна мочка

Забій і знекровлення. При забої птиці повинно бути забезпечено повне знекровлення тушок в найкоротший час – не пізніше ніж через 30 с після оглушення. За ступенем знекровлення визначають товарний вид птиці і тривалість її зберігання. Кров, яка залишається в кровоносних судинах, служить сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. Особливо помітно погане знекровлення на крилах і кряжах, де утворюються червоні плями.

Забій птиці може проводитися перерізанням сонної артерії і яремної вени внутрішнім або зовнішнім способами (рисунок 1.28), а також відрізуванням частини голови.

При внутрішньому способі забою перерізують кровоносні судини порожнини рота птиці. Ножицями з гостро загостреними кінцями перерізують сплетіння яремної і мостової вен в задній частині піднебіння над язичком з подальшим уколом в мозочок. При цьому методі знекровлення виходить повнішим, зберігається хороший товарний вид птиці, оскільки місце розрізу кровоносних судин приховано в ротовій порожнині. Крім того, після уколу в мозочок м’язи, утримуючі пір’я в перових сумках, розслабляються, і полегшується процес обскубування тушок. Внутрішній спосіб використовують при обробці тушок в напівпотрошеному вигляді.

Зовнішній спосіб менш трудомісткий. Він буває одно- і двостороннім. При односторонньому забої у сухопутної птиці роблять розріз на голові на 15-20 мм нижче за вушну мочку, а у водоплавної птиці під вухом перерізують ножем шкіру, яремну вену, гілки сонної і лицьової артерій. Довжина розрізу, щоб уникнути відриву голови при подальшій обробці, не повинна перевищувати 10-15 мм у курей, курчат, качат і гусят і 20-25 мм у гусей, качок і індиків.

При двосторонньому способі шию проколюють ножем на 10 мм нижче за вушну мочку, перерізають сонну артерію і яремну вену, не ушкоджуючи стравохід і трахею. Довжина розрізу не повинна перевищувати 15 мм. При цьому способі забезпечується швидке і повне знекровлення тушки, скорочуються випадки їх недорізу. Спосіб простий і нетрудомісткий, на одну голову витрачається близько 1,2-1,7 с.

При обробці птиці на автоматизованих лініях використовують спосіб відрізування частини голови. Він не вимагає високої кваліфікації робітників і дозволяє краще і швидше обезкровлювати тушки. В автоматах для забою дисковим ножем відрізується потилична частина голови на рівні очних впадин. Недоліком даного способу є порушення цілісності шкіри, що може привести до відриву голови при знятті оперення на бильних машинах.

Кров збирають в жолоб, розташований під конвеєром знекровлення. Тривалість стікання крові для курей і курчат – 90-120 с, для качок, гусей і індиків – 150-180 с. Вихід крові (в % до живої маси птиці) повинен складати не менше 4 % для сухопутної птиці і 4,5 % – для водоплавної птиці.

Видалення оперення. Це найскладніша і трудомістка операція, оскільки необхідно подолати силу утримання оперення в шкірі птиці, яка є значною і досягає декількох кілограмів  на одну пір’їну.

Труднощі зв’язані також і з тим, що сила утримання оперення в шкірі птиці неоднакова і залежить від виду і віку птиці, виду оперення, розмірів і глибини залягання пір’я і пуху. Неякісне проведення операції видалення оперення (пеньки, пориви, подряпини) призводить до зниження сортності тушки незалежно від її вгодованості.

Різні види пір’я за розмірами, структурі і силі утримання можна розділити на три групи: крупне (махове, рульове), середнє (контурне з боків, спини, шиї, дрібне пір’я з крил) і дрібне(пух, ниткоподібне пір’я і ін.).

Рисунок 1.29 – Схема видалення оперення з тушок  птиці шляхом двостороннього затиску

Видалення перового покриву починають з вискубування махового і хвостового оперення. В машинах для видалення крупного пір’я застосовують спосіб двостороннього затиску пір’я двома робочими гумовими рифленими валами, що обертаються назустріч один одному (рисунок 1.29). На такій машині крупне пір’я може бути видалене без попереднього ослаблення сили утримання за рахунок теплової обробки. При відділенні оперення тушки з конвеєра не знімають.

Перед видаленням середнього пір’я тушку обробляють гарячою водою або парою.

Мета шпарення: ослаблення сили утримання оперення в шкірі птиці; підвищення коефіцієнта тертя робочих органів перознімальних машин.

Шпарення гарячою водою набуло найбільшого поширення у промисловості. При шпаренні тушок під дією тепла м’язи, утримуючі пір’я в пір’яній сумці, розслабляються і пір’я легко видаляється за допомогою машин. При обробці тушок птиці гарячою водою оперення змочується і коефіцієнт тертя при ковзанні робочих органів машини за оперенням збільшується приблизно в 1,5-2 рази. Параметри шпарення повинні бути такими, щоб забезпечити достатнє ослаблення утримання оперення і в той же час не викликати значного пошкодження шкіри. Недошпарювання утрудняє видалення пір’я, збільшує бактерійне обсіменіння тушки. Перешпарювання знижує утримуваність оперення, але приводить до злущування верхнього шару шкіри, що погіршує товарний вид тушки.

Залежно від напряму використовування птиці в промислових умовах застосовують м’які і жорсткі режими шпарення.

Вживання високих температур теплової обробки тушок можливе за умови використання птиці в мережі громадського харчування, для вироблення консервів і у разі швидкого охолоджування і упаковки тушок в полімерні плівки з вакуумуванням.

У водоплавної птиці оперення щільніше, ніж у сухопутних, пухове покриття розвинено сильніше, а жирове змащення, що оберігає перове покриття від намокання у воді, перешкоджає проникненню гарячої води У зв’язку з цим шпарення водоплавної птиці краще проводити пароповітряною сумішшю при вищих температурах і триваліший час.

Режими теплової обробки птиці представлені в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10 – Режими теплової обробки птахів

Вид птахів Температура води, °С при режимі Тривалість, с
м’якому жорсткому
Кури 52-55 62 120
Бройлери 56-58 60 120-150
Курчата 53-54 60 120
Каченята 58-61 63 180
Качки 63-64 66 180
Гуси 70-72 120
Індики 51-54 62 150
Шпарення пароповітряною сумішшю
Каченята 66-71 150-180
Качки 72-75 150-180
Гуси 76-83 150-180

У зв’язку з тим, що на різних ділянках тушки сила утримуваності пір’я неоднакова, проводять підшпарення крил, голови, шиї курей і індичок при вищій температурі води 60-65 °С протягом 30 с.

Теплову обробку тушок здійснюють в спеціальних ваннах з автоматичним регулюванням температури води або зрошуванням їх гарячою водою. Шпарення зрошуванням знижує мікробіальне обсіменіння тушок. При шпаренні методом занурення у воду з метою зниження мікробіального обсіменіння і утримання оперення рекомендується використовувати 0,002…0,004-відсотковий розчин соляної кислоти.

Для тривалості термінів зберігання птиці застосовують зрошування тушок гарячою водою з подальшою обробкою гарячим повітрям, що має високу відносну вологість.

Водоплавну птицю обробляють в парових камерах пароповітряною сумішшю.

Зняття оперення. Оперення знімають відразу після теплової обробки, оскільки через 15–20 хв.. після шпарення сила утримування оперення майже повністю відновлюється.

 Машини для зняття оперення засновані на використовуванні сил тертя, що виникають між робочими органами машини і пір’яним покровом птахів. Оперення видаляють на бильних і дискових машинах, автоматах типу центрифуг і інших машинах.

У бильних машин робочими органами є рифлені гумові била, закріплені на паралельних валах, що обертаються назустріч один одному. Тушки в процесі руху конвеєром або центрифугування піддаються ударній дії бил, внаслідок чого оперення відділяється. В сучасних промислових лініях переробки птиці використовують дискові автомати, конструктивною відмінністю яких є диски із закріпленими на них перпендикулярно руху конвеєра з тушками птиці еластичними гумовими пальцями.

Для ретельнішого очищення тушок сухопутної птиці від ниткоподібного пір’я застосовують обпалювання, а для звільнення від залишків пір’я і пеньків водоплавної птиці – воскування.

Обпалювання проводять в газовій камері при 700°С протягом 5-6 с. Полум’я газових пальників повинне бути відрегульовано так, щоб повністю охоплювати тушки, що проходять конвеєром, і спалювати ниткоподібне пір’я, не ушкоджуючи шкіри.

Воскування тушок водоплавної птиці здійснюється автоматично при русі конвеєра шляхом двократного занурення їх в розплавлену воскомасу, що знаходиться в спеціальних ваннах з паровим обігрівом.

При використовуванні воскомаси КІП або ВМЦ тривалість кожного занурення складає 5-6 с, витримка для стікання маси – 20 с. Температура воскомаси КІП в першій ванні – 62-65°С, в другій – 65-54°С. Температура воскомаси ВМЦ в першій ванні – 80-85°С, в другій – 70-75°С.

Допускається воскування в одній ванні. В цьому випадку температура воскомаси КІП повинна бути 52-54 °С, воскомаси ВМЦ – 75-80 °С. Тривалість кожного занурення – 5-6 с, інтервал між зануреннями – 20 с.

Товщина воскового шару за всією поверхнею тушки повинна залишатися 2-2,5 мм. Для затвердіння шару воскомаси тушки охолоджують у ванні з холодною водою (температура не вище 4 °С) протягом 90-120 с.

Восковий шар разом з пір’ям і пухом видаляють в перознімальних машинах.

Використану воскомасу регенерують: розплавляють при 90-95 °С і потім центрифугують для відділення пеньків, пір’я і пуху.

Технологічні операції на конвеєрі первинної обробки птиці завершуються відрізуванням ніг по заплюсневому суглобу вручну або за допомогою автоматів з дисковими ножами.

Напівпотрошіння і потрошіння. Напівпотрошіння – це ручне видалення кишечника з клоакою і зобу, якщо він наповнений. Зоб видаляють через розріз шкіри. Біля напівпотрошених тушок порожнину рота і дзьоба очищають від кормів і крові. Потрошіння – це видалення усіх внутрішніх органів, голови з шиєю і ніг. При потрошінні виконується найбільша кількість ручних операцій у птахопереробній галузі, особливо при розрізанні черевної порожнини і видаленні внутрішніх органів з тушки птиці. Це обумовлено тим, що автомати для таких операцій є достатньо складними і не завжди забезпечують надійну якість, особливо при переробці птиці, що не калібрується.

Порядок виконання технологічних операцій практично однаковий для ручної обробки і при обробці на автоматизованих лініях. Птицю переміщають на підвіски конвеєра потрошіння за заплюсневі суглоби ніг.

Весь процес потрошіння проводиться над системою жолобів, призначених для безперервного прийому і транспортування потоком води харчових субпродуктів і технічних відходів.

При потрошінні тушок птиці розрізають стінку черевної порожнини від клоаки до кіля грудної кістки, зміщуючи розріз трохи вліво.

Внутрішні органи (серце, печінка, легені, м’язовий шлунок, кишечник і зоб) витягують автоматично на пристрої для витягання внутрішніх органів або вручну. Витягнуті внутрішні органи залишають для проведення ветеринарно-санітарної експертизи.

Після ветеринарно-санітарного огляду доброякісні тушки конвеєром подаються до робочих місць для відділення внутрішніх органів. Відділяють серце і жовчний міхур від печінки. М’язовий шлунок розрізають уподовж, видаляють вміст і промивають водою, з шлунку сухопутної птиці видаляють кутикулу на спеціальній машині. Голову видаляють між другим і третім шийними хребтами, потім видаляють зоб, трахею і стравохід, для чого роблять подовжній розріз шкіри шиї. Шию можна видаляти з шкірою або без неї. В останньому випадку шкіра шиї заправляється за крило. Легені і нирки видаляють з тушок за допомогою вакуумного пристрою.

Харчові субпродукти (печінка, серце, м’язовий шлунок, шийки) після миття і охолоджування крижаною водою температурою 0-2°С протягом 10 хв. поступають на спеціальний стіл для розбирання і упаковки. Субпродукти розбирають за комплектами, упаковують у пакети з полімерної плівки або целофану і подають до місця вкладання у потрошені і охолоджені тушки. Субпродукти можна використовувати для випуску супових наборів або наборів для холодцю. Голови і ноги використовують на харчові цілі або для виробництва сухих кормів.

Технічні відходи (кишечник, кутикула, зоб, трахея, стравохід, легені, нирки, селезінка, сім’яник) транспортують водою в сепаратор для відділення зайвої вологи і спрямовують на вироблення кормового борошна.

Потрошені тушки промивають і спрямовують на охолоджування.

Охолоджування. Застосовують декілька методів охолоджування птиці. Повітряний метод полягає в тому, що тушки поміщають в камеру з низькою температурою. Теплоносієм у цьому випадку є повітря. Повітряний метод застосовують для охолоджування напівпотрошених тушок.

Найпоширенішим промисловим способом охолоджування птиці є охолоджування шляхом занурення в холодну воду з попереднім зрошуванням тушок водою або без нього. Теплоносієм є вода з вищим коефіцієнтом тепловіддачі.

Техніка охолоджування у воді полягає в наступному. Потрошені тушки навішують на підвіски конвеєра охолоджування за крила по 10-12 тушок на кожну. Тушки заздалегідь зрошують водопровідною водою температурою 12-18 °С в спеціальній камері, а потім занурюють у ванну з крижаною водою (1 + 1 °С). Температура в товщі грудного м’яза після охолоджування у воді повинна бути не вищою 4 °С.

Прогресивною є технологія виробництва м’яса птиці, який дозволяє при температурі 2˚С збільшити термін зберігання до 21 доби.

Вона полягає в попередньому «шоковому» зануренні тушок на 10 хв. в хладагент з температурою – 5°С а потім охолоджування у воді до 4 °С в товщі грудного м’яза. Після охолоджування у воді тушки витримують на конвеєрі для видалення зайвої вологи і підсихання поверхні протягом 15 хв. при одночасному обдуванні їх повітрям або проходженні через бильноочисну машину.

Через високу вірогідність збільшення мікробіологічного обсеменіння і перехресного зараження м’яса птиці при зануренні у воду необхідно строго контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Комбінований метод охолоджування, поєднуючий гідроаерозольне і повітряне охолоджування, є найефективнішим. Він усуває перехресне обсеменіння, забезпечує регулювання поглинання вологи, знижує витрату води, а також покращує якість і скорочує усихання.

Сортування і маркування. Тушки птиці після охолоджування сортують за видом і масою (кури, курчата, качки, качата, гуси, гусята, індики, індичата, цесарки), способом обробки (потрошені і напівпотрошені), угодованості і якістю обробки (перша і друга категорії). Вгодованість характеризується ступенем розвитку м’язової тканини і розміром жирових відкладень. Тушки птиці всіх видів, що не задовольняють за вгодованістю вимогам другої категорії, відносять до худої. Кожну партію тушок оглядає ветеринарно-санітарний лікар.

Тушки птиці маркують електроклеймом, яке наносять на гомілку ноги. Тушки першої категорії клеймлять цифрою I, другої – П. Застосовується також маркування птахів шляхом наклеювання на ноги паперових етикеток різного кольору. Тушки, упаковані в пакети з полімерної плівки, не клеймлять.

Упаковка. Тушки потрошеної птиці упаковують в полімерні плівкові пакети з вакуумуванням або без нього, або в полімерну плівку.

Перед упаковкою тушки формують: кінець шиї заправляють під крило, прикриваючи місце розрізу, крила притискують до боків. Ноги гусей і індиків заправляють в розріз черевної порожнини. Тушки, упаковані в пакети з термоусадочної плівки, вакуумують на вакуум-пакувальній машині і затискають алюмінієвою скріпкою. Горловина пакету з тушкою без вакуумування може скріплятися липкою стрічкою. Пакети з тушкою подаються в термоусадочну камеру, де плівка піддається усадці при температурі 96-200°С. Упаковані або неупаковані тушки зважують і укладають в ящики, на торцеву стінку яких наклеюють етикетку або наносять маркування штампом. Повинні бути вказані: найменування підприємства – виробника, його товарний знак, умовне позначення виду птахів, способу обробки і категорії вгодованості, кількість тушок, маса нетто, дата виготовлення, позначення стандарту.

7.2 Потоково-механізовані лінії для переробки птиці

Основну частину птиці переробляють на уніфікованих конвеєрних лініях різної продуктивності від 500 до 3000 голів в годину (рисунок 1.30).

Рисунок 1.30 – Схема автоматизованої лінії первинної обробки курей потужністю 3000 гол. /год

1 – підвісний конвеєр; 2 – апарат для електрооглушення; 3 – автомат для забою; 4 – механізм для підвісок; 5 – жолоб обезкровлення; 6 – апарат для теплової обробки тушок; 7 – апарат для підшпарки голови, шиї, крил; 8, 9 – дискові автомати для зняття оперення; 10 – камера газової обпалки; 11 – автомат для інспекції і миття тушок; 12 – автомат для відрізання ніг; 13 – пристрій для видалення ніг із підвісок

Машини і апарати ліній уніфіковані, що дозволяє встановити їх у такому варіанті, який забезпечує необхідну продуктивність даної лінії.

Залежно від виду птиці застосовують спеціалізовані лінії, призначені для роздільної обробки сухопутної або водоплавної птиці, і універсальні, на яких обробляють всі види птиці. Універсальні лінії доцільно використовувати на підприємствах невеликої потужності. Широке розповсюдження мають лінії, що забезпечують повне потрошіння і упаковку птиці з механізацією всіх технологічних операцій.

80 Comments

 1. good material thanks purchase vermox mebendazole “The backlog is now declining,” VA Secretary Eric K. Shinseki said at the national convention of the Veterans of Foreign Wars in July, according to The Times. “We are somewhat behind where we predicted and would have wanted to be, but that percentage will shift downward quickly.”

 2. I’d like to open a personal account ibuprofeno 600 mg como tomar A BBC spokesperson, said: “We have the utmost respect for real life medical professionals and in no way was it our intention to suggest that our portrayal of a heart transplant was an accurate reflection of how such ascenario would typically be handled within the NHS.

 3. Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check
  it out. I’m definitely enjoying the information.
  I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Terrific blog and wonderful style and design.

 4. Wonderful website you have here but I was curious about
  if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Many thanks!

 5. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get setup?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet smart so I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would be
  greatly appreciated. Cheers

 6. Gracias a su flexibilidad y reconfigurabilidad, estos centros mecanizados permiten un cambio automático de herramientas, el uso de paletas transportadoras y el posicionamiento automático de la pieza de trabajo. El mecanizado CNC es adecuado para una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros inoxidables, aluminio, magnesio, cobre y muchos plásticos.

 7. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring
  on other sites? I have a blog centered on the same
  topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know
  my audience would value your work. If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 8. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  This is my first time pay a quick visit at here and i am truly impressed to
  read all at single place.

 9. Excellent goods from you, man. I’ve consider your stuff previous to and you are just extremely
  great. I actually like what you have obtained here,
  certainly like what you’re saying and the best way in which you are saying it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to stay it
  smart. I cant wait to read much more from you. This is really a tremendous website.

 10. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one
  and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 11. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

 12. I don’t know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing issues with your blog. It appears as if some of the text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen previously. Appreciate it|

 13. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thanks!|

 14. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!|

 15. I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and would like to learn where you got this from or just what the theme is named. Thanks!|

 16. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any methods to prevent hackers?|

 17. of course like your web site but you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come back again.|

 18. I am really loving the theme/design of your website.
  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A couple of my blog visitors have complained about my site not working correctly in Explorer but looks
  great in Chrome. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 19. Hi there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a look. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and superb design and style.|

 20. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have learn this put up and if I could I wish to counsel you some interesting issues or advice. Maybe you can write next articles relating to this article. I desire to learn even more issues about it!|

 21. What i don’t realize is in reality how you are now not really much more neatly-preferred than you might be right now. You are so intelligent. You know therefore significantly in relation to this subject, made me individually imagine it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren’t interested unless it’s one thing to accomplish with Woman gaga! Your own stuffs outstanding. Always take care of it up!|

 22. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!|

 23. you’re really a excellent webmaster. The website loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a magnificent task on this topic!|

 24. I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours. It’s lovely value sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.|

 25. Good day I am so thrilled I found your blog page, I really found you by accident, while I was browsing on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great b.|

 26. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.|

 27. Thanks for your marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you will be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back someday. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice evening!|

 28. Simply want to say your article is as astounding. The clarity to your submit is just spectacular and i could think you’re an expert in this subject. Fine with your permission allow me to seize your feed to keep updated with impending post. Thank you a million and please continue the enjoyable work.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*