10. Машини й обладнання для забою птиці й обробки тушок

10.1. Підвісний транспорт, устаткування для оглушення, забою і знекровлення
10.2  Машини для теплової обробки тушок і зняття оперення
10.3. Машини для туалету тушок, патрання, сортування й пакування

Машини й  обладнання для забою птиці й обробки тушок  можна класифікувати за наступною схемою:

 • підвісний транспорт і устаткування для оглушення, забою та знекровлення;
 • машини для теплової обробки тушок і зняття оперення;
 • машини для туалету тушок (обпалювання, воскування, душові камери, мийки);
 • машини для патрання;
 • машини для сортування й пакування.

10.1. Підвісний транспорт, устаткування для оглушення, забою і знекровлення

Підвісні конвеєри.

Підвісний конвеєр забезпечує міжопераційне транспортування тушок птиці при їх обробці. Застосовують горизонтальні і просторові конвеєри.

Підвісний конвеєр, як і конвеєр для ВРХ, незалежно від типу складається з приводної і натяжної станцій, кареток з підвісками 6 (рисунок 1.58).

Рисунок 1.58 – Схема навішення птиці на конвеєр забою:

1 – контейнер із птицею; 2 – бункер; 3 – стрічковий конвеєр; 4 – підвісний конвеєр; 5 – ланцюг конвеєра; 6 – підвіски;        – рух птиці

 Приймання та навішення птиці на конвеєр.

На забій птицю приймають з чистим оперенням, приймання здійснюють за кількістю та живою масою. Птицю доставляють у контейнерах 1, які зважують і встановлюють над бункером 2 (рисунок 1.58) стрічкового конвеєра 3. З контейнерів птицю вивантажують, послідовно висуваючи піддони з нижнього ярусу.

Птицю зі стрічкового конвеєра вручну закріплюють у підвісках 6 конвеєра 4 і фіксують у певному положенні за допомогою напрямних на підвісках конвеєра. За час проходження конвеєром від місця навішення до місця оглушення птах повинен заспокоїтись.

Електрооглушення.

Для зручності виконання операцій забою, поліпшення санітарного стану виробництва і більш повного знекровлення, птицю оглушають.

Використовують апарат типу Р3-ФЭО (рисунок 1.59). Робоча напруга подається до напрямної штанги 3 і до пластини у ванні 7, що заповнена водою 6. За руху конвеєра підвіска з птахом 1 у робочій зоні входить у контакт із напрямною штангою 3. Птах потрапляє головою в контактне середовище (вода, електроліт) 6, замикає електричний ланцюг, при цьому піддається впливу електричного струму. Наявність води чи електроліту забезпечує надійний контакт із тушкою птаха і створює необхідну робочу напругу для оглушення.

Рисунок 1.59 – Схема пристрою для оглушення птиці:

1 – птиця; 2 – провідники; 3 – штанга; 4 – трансформатор; 5 – металева пластина; 6 – електроліт; 7 – ванна.

Параметри електрооглушення:
Струм промислової частоти – 50 Гц:
Напруга – 550-950 В;
Сила струму – 25 мА;

Струм підвищеної частоти – до 300 Гц:
Напруга – 260–300 В;
Тривалість дії на:
– курей і курчат – 15-20 с;
– качок, гусей, індиків – 30 с

Контактне середовище – вода, розчин NaCl:
Напруга (кури, курчата) – 90-110 В;
(качки, гуси, індики) – 120-135 В;

Забій і знекровлення.

Забій птиці проводять зовнішнім чи внутрішнім способом не пізніше чим через 30 с після оглушення.

Знекровлення тушок повинне бути повним, від цього залежить їх якість.

У вітчизняній промисловості застосовують, в основному, зовнішній спосіб забою,  що не потребує  високої кваліфікації робітників і дозволяє краще й швидше знекровлювати тушки. Цей спосіб використовують на автомеханізованих лініях. Полягає він у тому, що птаху перерізають сонну артерію та яремну вену.

На рисунку 1.60 представлена схема машини для зовнішнього забою. Після електрооглушення тушки конвеєром подаються до машини. Голова на рівні шиї попадає у щілину, що утворена напрямними 1 і 2. Важелі 3 пригальмовують голову, поки сонна артерія і яремна вена не опиняться у зоні обертового дискового ножа 4. Відбувається розріз на голові на 15…20 мм нижче вушної мочки.

Рисунок 1.60 – Машина зовнішнього забою:

1,2  – напрямні; 3 – важіль гальмування голови; 4 – дисковий ніж; 5 – каркас

Після розкриття сонної артерії і яремної вени тушки надходять на лоток знекровлення.

При внутрішньому способі забою перерізають ножицями з гостро відточеними кінцями сплетення яремної і мозкової вен у задній частині порожнини рота, над язичком. Внутрішній спосіб використовують при обробці тушок у напівпатраному виді.

Птицю знекровлюють над спеціальним жолобом: курчат і курей – до 2 хв., качок, гусаків і індичок – до 3 хв.

10.2 Машини для теплової обробки тушок і зняття оперення

В основу принципу роботи більшості машин і автоматів, що знімають оперення з тушок птиці, покладене використання сили тертя ковзання гумових робочих органів по оперенню.

Для зменшення сили, що утримує перо в шкірі, тушки птиці піддають тепловій обробці в гарячій воді чи паро-повітряній суміші, після чого вказана сила зменшується в 2,5…4 рази.

На конвеєрній і універсальній лінії махове та хвостове оперення видаляють до теплової обробки тушок.

Крупне перо видаляють вручну, чи за допомогою машин. У машинах для видалення крупного пера застосовують спосіб двостороннього затискування пера двома робочими валиками, один із яких прогумований і підпружинений (рисунок 1.61).

Рисунок 1.61 – Схема машини для видалення махового пера:

1 – робочий валик; 2 – привод; 3 – прогумований валик; 4 – регулятор притискування верхнього валика

Апарат теплової обробки тушок (рисунок 1.62) являє собою ванну 5, яка зібрана із секцій, що встановлюються таким чином, щоб ділянка шляху конвеєра 4, змонтованого в апараті, служила продовженням шляху конвеєра лінії переробки птиці.

 

Рисунок 1.62. Апарат теплової обробки тушок птахів:

1, 2 – секції; 3 – поворотна секція; 4 – конвеєр; 5 – ванна

Усередині кожної секції на кронштейні змонтований зрошувач, що за допомогою осьового насоса забезпечує інтенсивне перемішування води з метою підтримки постійної температури і створення каскаду для затоплення тушок.

Знімати оперення потрібно негайно після теплової обробки тушок, тому що через 15…20 хв. після шпарення і при наступному охолодженні тушок сила, що утримує оперення, майже цілком відновлюється.

Середнє перо знімають у машинах за допомогою одностороннього чи двостороннього контакту робочого органу машини з пером. Робочий орган являє собою ротодиск чи барабан (вертикальний чи горизонтальний з гумовими рифленими бичами).

Видалення прилиплого пера і мийка тушок здійснюється при переміщенні останніх усередині бильно-очисної машини (рисунок 1.63). Перо видаляється гумовими билами зверху вниз завдяки нахилу всієї машини (барабанів) і руху конвеєра. Вода, що надходить через зрошувачі, змиває перо в систему жолобів під машиною.

Рисунок 1.63. Схема бильно-очисної машини:

1 – рама; 2 – електродвигун; 3 – барабан; 4 – гумові рифлені била; 5 – клинопасова передача; 6 – секція; 7 – зрошувач-напрямна

10.3. Машини для туалету тушок, патрання, сортування й пакування

До засобів механізації туалету тушок відносяться душові камери, ванни для воскування тушок, машини для зняття воску, опалювальні камери і бильно-душові машини.

Для видалення з тушок водоплавної птиці пеньків, пуху і залишків оперення застосовують воскування, що здійснюється у ванні з розплавленою восковою масою при t = 52…54°C. Воскова маса – сплав парафіну з оксидом кальцію і каніфоллю.

Тушки занурюють у воскомасу двічі на 3…6 с із інтервалом для стікання воскомаси 20 с.

Восковий шар видаляють у перознімальних машинах.

Для більш ретельного очищення тушок сухопутної птиці від волосоподібного пера застосовують опалювання. Опалювання здійснюють у газовій камері (рисунок 1.64) при t = 700°C на протязі 5.…6 с. Камеру встановлюють вздовж осі конвеєра перед бильно-душовою машиною.

Камера складається (рисунок 1.64) з двох щитів 2 коритоподібної форми з закріпленим усередині газовим пальником 3, газопроводу 5 і димоходу 4.

Рисунок 1.64 – Схема опалювальної камери:

1 – підвісний конвеєр; 2 – щит; 3 – газовий пальник; 4 – димохід; 5 –  газопровід

Бильно-душова машина (рис. 1.65) призначена для душування тушок курей і курчат після газового опалювання. Вона складається з корпуса 1 циліндричної форми, двох барабанів 2 з билами 3 і привода 4, що складається з двох клиноремінних передач 5 на барабани, редуктора привода 6, клиноремінної передачі привода 7 і електродвигуна 8.

 

Рисунок 1.65 – Схема бильно-душової машини:

1 – корпус; 2 – барабан; 3 – била; 4 – привід; 5, 7 – клинопасова передача; 6 – редуктор;  8 – електродвигун

Патрання. При патранні у тушки видаляють ноги, голову із шиєю й усі внутрішні органи. Після патрання тушки миють зсередини і зовні й охолоджують.

Машина для відділення голів В2-ФЦЛ-6/16 призначена для автоматичного відділення голів від тушок птиці (бройлерів, курок і курчат) до другого шийного хребця з одночасним видаленням стравоходу і трахеї.

Складається машина для відділення голів (рисунок 1.66) із ланцюга транспортуючого пристрою 2, розташованого між двома щоками 6 і 5, прикріпленими до регулюючої за висотою стійки 4, направляючих 7 і 8, приводу 1 з безступінчастим регулюванням швидкості ланцюга і тяги 3 для зміни кута нахилу машини. Ланцюг транспортуючого пристрою має спеціальні ланки, розташовані з кроком 160 мм, для захоплення голови птиці.

Рисунок 1.66 – Схема машини відділення голів В2-ФЦЛ-6/6:

1 – привід; 2 – транспортуючий пристрій; 3 – тяга; 4 – стійка; 5,6 – щоки; 7, 8 – напрямні

Швидкість руху ланцюга регулюється варіатором, закріпленим на валу електродвигуна.

Тушки птиці, підвішені за ноги на загальноцеховому конвеєрі, переміщаються до машини. Напрям руху ланцюга транспортуючого пристрою і конвеєра однаковий. Швидкість руху ланцюга повинна складати 80% від швидкості конвеєра. Голова птиці на рівні шиї потрапляє в щілину між напрямними і при переміщенні тушок конвеєром відбувається відділення шийних хребців і голови з трахеєю і стравоходом.

Спеціальні ланки ланцюга захоплюють відділені голови і видаляють їх з машини. Одна напрямна, що знаходиться з боку спинки тушки, повинна бути вище іншої на 2 мм.

Машина для відділення ніг В2-ФЦ-2Л-6/9 призначена для автоматичного відділення ніг від тушок бройлерів (курок, курчат).

Складається (рисунок 1.67) із лотка 1, маховика 2, напрямних 3 і 5, повідка 4, валів 6 і 7,  рами 8, приводу 10 з ножем 9, кронштейнів 11 і 12.

Рисунок 1.67 – Схема машини для відділення ніг В2-ФЦ-2Л-6/9 (пояснення у тексті)

Рама являє собою зварну конструкцію, виконану з труб і призначену для кріплення машини до конвеєра, а також вузлів і деталей до неї. Привід складається з корпуса, до якого прикріплений електродвигун, сполучений із валом, на якому встановлений ніж. Повідок – колесо зі штирями для переміщення тушок у зону відрізки. Напрямні утворюють щілину і служать для згинання ніг птиці у суглобі. Кронштейни призначені для регулювання напрямних у горизонтальній площині.

Вали для передачі обертів від поворотної зірочки конвеєра  мають на кінцях муфти. Маховик регулює повідок за висотою. Похилий лоток служить для подачі тушок на конвеєр.

Тушки птиці, зафіксовані ногами в підвісках конвеєра, подаються останніми у машину таким чином, що грудна порожнина звернена до повідка. При подальшому русі конвеєра й обертанні повідка, що одержує обертання через вал і регулюючий маховик, ноги птиці нижче заплюсневого суглоба потрапляють між штирями повідка. Під дією напрямних, відрегульованих кронштейнами, ноги згинаються в суглобі на торці повідка, після чого ножем, що рухається за допомогою приводу, відокремлюються від тушки птиці. Після відділення ніг тушка потрапляє на похилий лоток і зісковзує транспортером.

Машина відділення шиї Я6-ФШП призначена для автоматичного передавлювання і відділення шиї від тушки птиці (бройлерів, курок, курчат і каченят). Містить у собі (рисунок 1.68) корпус 6, підставу 7, шнек 2 із приводом і варіатором, диски 3, що передавлюють із приводом, форсунки 4 із водопровідною арматурою для подачі води, вижимні напрямні 5, органи регулювання зазору між дисками, кожух кришки 1 для захисту приводів від попадання води і забруднення.

Рисунок 1.68 – Схема машини для відділення шиї Я6-ФШП (пояснення у тексті)

Корпус встановлений на станині 8, що за допомогою черв’ячної пари може змінювати положення за висотою і кут нахилу корпуса машини.

При русі тушки птиці, закріпленої на підвісному конвеєрі за ноги, шия, що звисає униз, потрапляє між напрямними, розташованими на вході у машину, і захоплюється шнеками, що подають.

Зустрічнообертові шнеки відтягають шию униз і одночасно переміщають її до дисків, що передавлюють. Крила тушки при цьому спираються на кришки, що закривають шнеки. Шнеки мають два різних кроки витків, тому швидкість руху шиї на двох різноманітних ділянках шнеків неоднакова. На вході машини до вижимних напрямних вона в 1,24 рази більше, а після вижимних напрямних у 1,17 рази менше швидкості прямування конвеєра. Диски, що передавлюють, захоплюють шию і віджимають її на рівні плечей. Потім шия подається у зазор між вижимними напрямними. Пройшовши ділянку довжиною 40 мм, тушка птиці піднімається по гірці конвеєра. Шкіра шиї разом із тушкою витягається з зазору вижимних напрямних, а хрящова частина шиї відривається і падає у лоток або на транспортер.

Витягувач нутрощів Я6-ФП2-П призначений для автоматичної виїмки внутрішніх органів із тушок бройлерів, курчат і каченят.

Складається (рисунок 1.69) із ротора з закріпленими на ньому робочими органами -вилками, що витягають, станини, і привідного механізму, виконаного у вигляді обертового блоку, пов’язаного з конвеєром патрання.

Рисунок 1.69 – Схема витягувача нутрощів:

1 – підвісний шлях конвеєру;  2 – підвіска для тушок; 3, 4  – прижим; 5 – витягуюча вилка

Тушки бройлерів (каченят), розсортовані попередньо за ваговими групами із відмінністю у масі не більше 300 гр, після виконання попередніх операцій підвісним конвеєром патрання надходять до витягувача. Робочі органи витягувача спочатку механічно фіксують тушки, а потім захоплювач, розташований на спеціальному повзуні, входить у розтин черевної порожнини й автоматично витягає внутрішні органи курчат (каченят).

Після витягу нутрощів тушки розфіксуються і рухаються конвеєром в такому положенні, при якому внутрішні органи звисають з боку їхньої спини. При виїмці нутрощів безперервно подається вода, що змиває забруднення з тушок, робочих органів і стінок піддона витягувача.

Охолодження. Після патрання тушки стрічковим конвеєром подаються на охолодження у повітряному чи рідкому середовищі до 4°C (камери зрошування, установки охолодження, ванни).

Після охолодження тушки сортують і пакують.

Сортують:
♦за якістю;
♦за видом;
♦за віком.

Пакування. Пакують тушки у поліетиленові пакети чи у дерев’яні шухляди.

Для сортування й пакування використовують сортувально-пакувальні конвеєри.

154 Comments

 1. Could I take your name and number, please? manforce condom ad requests In the past those on the center-right who have dared to stand up to Berlusconi have been quickly dispatched to the political wilderness, but the media tycoon’s legal problems have opened the possibility of a break-up of the party that has dominated Italian politics for the last 20 years.

 2. Thanks for calling costco alli refill pack In Hong Kong, offices, schools and courts were shut and the stock market halted trading, bringing an eerie calm to the normally busy southern Chinese commercial hub. More than 350 flights were canceled or delayed and bus and commuter ferry services were curtailed.

 3. good material thanks penegra in australia Director General Yukiya Amano of the U.N.’s International Atomic Energy Agency (IAEA), which has inspectors in Iran almost all the time, told Reuters in June that Tehran was making “steady progress” in expanding its nuclear program and sanctions did not seem to be slowing it down.

 4. It’s a bad line supple drink for arthritis Defense lawyers will try to undermine his credibility, given his seniority at the firm and incentive to seek leniency, said Steven Feldman, a white collar defense lawyer at the law firm Herrick, Feinstein and a prosecutor in the U.S. Attorney’s Office in New York from 2002 to 2008.

 5. I’m a partner in minoxidil forte mk vs kirkland On Thursday, another car exploded in Dahieh with much heavier casualties — 24 dead and more than 336 others injured. The observers believe it was targeting the entire country and marked an alarming point for a very serious phase that could plunge Lebanon into serious sectarian strife.

 6. I love the theatre can you take paracetamol and breastfeeding Peña Nieto didn't comment publicly on the latest allegations of NSA intercepting his emails and other communications during his presidential campaign last year. But following July reports of NSA snooping on internet communications in Latin America, the Mexican president said it would be “totally unacceptable” for the US government to engage in spying here.

 7. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh yeastrol review The Journal quoted one of its sources as saying thatCerberus aims to sign a confidentiality agreement withBlackBerry that would give it access to private financialinformation, but that it might in the end not bid.

 8. Would you like to leave a message? vapen clear syringe review It doesn’t come much more surreal or absurd than this. On a night that Swansea fielded more Spaniards than Valencia, Michael Laudrup’s pass masters from south Wales demolished one of the great names of Spanish football and recorded the most remarkable result in their history.

 9. I came here to work bestafen ibuprofeno suspension para que sirve Tesco said it was acting “on behalf of the industry” in calling for the curbs. “We’ve had in-depth conversations with our customers about this issue, and we’re putting new measures in place based on what they have told us they want. We’ve listened carefully to the concerns raised by the campaign groups, but our priority is to make sure we meet our customers’ needs and expectations.”

 10. About a year septra nombre comercial It’s a longstanding and bloodboiling fact that New York’s many convicted public officials have been able to hold onto their sweet retirement payouts no matter what crimes they commit — even after being booted from office, convicted and thrown in prison.

 11. Nice post. I was checking continuously this blog aand I’m impressed!
  Very useful information specially the last part 🙂 I care for suchh info a lot.
  I was looking for this particular information for
  a long time. Thank you and berst of luck.

 12. You’re so interesting! I do not believe I’ve truly read through a
  single thing like this before. So good to find somebody with genuine thoughts on this issue.
  Seriously.. many thanks for starting this up. This site is something that is
  needed on the web, someone with a little originality!

 13. Greetings from California! I?m bored to death at work so I decided to check out your
  site on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can?t wait to
  take a look when I get home.
  I?m surprised at how fast your blog loaded on my cell phone ..

  I?m not even using WIFI, just 3G
  .. Anyways, amazing site! https://deauvilleshop.com/

 14. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  This post will assist the internet visitors for creating new blog or
  even a weblog from start to end.

 15. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you
  some interesting things or advice. Maybe you can write
  next articles referring to this article. I desire to
  read more things about it!

 16. I do accept as true with all the ideas you have offered on your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices. Could you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.|

 17. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!|

 18. Simply desire to say your article is as astonishing. The clearness for your submit is just cool and i could suppose you are knowledgeable on this subject. Fine along with your permission allow me to take hold of your feed to keep updated with impending post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

 19. Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 20. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.|

 21. certainly like your web-site however you need to test the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to tell the truth then again I will surely come back again.|

 22. Hello there, I think your blog could possibly be having web browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic blog!|

 23. I blog quite often and I seriously appreciate your information. This great article has truly peaked my interest. I will book mark your site and keep checking for new details about once per week. I opted in for your Feed too.|

 24. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.|

 25. you’re really a just right webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a great task on this matter!|

 26. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our entire community will be thankful to you.|

 27. Thanks on your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you could be a great author.I will make sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you continue your great writing, have a nice afternoon!|

 28. I simply wished to thank you very much yet again. I do not know what I would have worked on without those ways shown by you relating to this topic. This was the troublesome situation in my view, nevertheless witnessing your well-written way you treated the issue took me to weep with joy. Now i am thankful for your work as well as wish you recognize what an amazing job your are undertaking training the rest with the aid of your websites. Probably you haven’t met any of us.

 29. Attractive component of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing on your feeds and even I success you get admission to constantly rapidly.|

 30. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody having identical RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx!!|

 31. Simply desire to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.|

 32. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thank you!|

 33. Thank you a bunch for sharing this with all folks you actually realize what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally discuss with my website =). We can have a hyperlink exchange arrangement between us|

 34. Howdy this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors
  or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 35. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, amazing site!|

 36. Its like you read my thoughts! You appear to grasp a lot
  approximately this, such as you wrote the ebook in it or
  something. I feel that you just could do with some percent
  to pressure the message home a bit, but instead of that, that is
  magnificent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.

 37. I think that everything typed made a great deal of sense. However, what about this? suppose you were to create a killer headline? I am not suggesting your information isn’t solid., however suppose you added a post title to possibly get people’s attention? I mean BLOG_TITLE is a little boring. You ought to look at Yahoo’s home page and watch how they create article titles to grab people to click. You might add a related video or a picture or two to get people interested about what you’ve written. In my opinion, it might bring your posts a little livelier.|

 38. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from that service? Thanks a lot!|

 39. I was pretty pleased to uncover this great site. I need to to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely savored every bit of it and I have you book marked to look at new stuff on your site.|

 40. I will right away snatch your rss feed as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please allow me understand in order that I could subscribe. Thanks.|

 41. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.|

 42. I am now not sure the place you are getting your info, but good topic. I needs to spend some time finding out more or understanding more. Thanks for excellent info I used to be in search of this information for my mission.|

 43. You really make it seem so easy with your presentation but I find this
  topic to be really something that I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.

  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 44. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Excellent work!|

 45. Thanks , I’ve just been looking for info approximately this topic for ages and yours is the greatest I’ve came upon till now.
  But, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the supply?

 46. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I found this in my hunt for something relating to this.|

 47. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific site.|

 48. Fantastic goods from you, man. I’ve be aware your stuff previous to and you are simply extremely great. I really like what you’ve obtained right here, really like what you’re stating and the way in which by which you are saying it. You’re making it enjoyable and you still take care of to stay it smart. I cant wait to learn far more from you. This is really a tremendous web site.|

 49. Hello there, There’s no doubt that your web site might be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Apart from that, wonderful blog!|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*