Про кафедру

Снимок

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика входить до складу Механіко-технологічного факультету і веде заняття з 26 дисциплін серед студентів денної та заочної форми навчання на трьох факультетах університету за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” та освітньо-професійною програмою «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Кафедра ОПХВ імені професора Ф.Ю. Ялпачика в своїй роботі постійно контактує з аналогічними кафедрами регіональних вузів, інститутами та університетами України. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з базовими підприємствами регіону. В результаті такої співдружності формується актуальна тематика науково-дослідницької та учбово-дослідницької роботи кафедри.

Для закріплення отриманих в учбовому процесі знань з 15 провідними переробними та машинобудівними підприємствами Запорізької області були налагоджені взаємозв’язки – створена потужна база практики, що дає змогу студентам застосувати свої знання на виробництві та поглибити здобуті навички зі спеціальності.

Популярність спеціалістів з обладнання та переробки харчових виробництв постійно зростає, особливо в умовах переходу до ринку і входження України в міжнародне інформаційне середовище. 92% випускників спеціальності “Обладнання та переробки харчових виробництв” працевлаштовані.

На кафедрі запроваджуються найбільш сучасні види навчальних занять: лекції, практичні, лабораторні заняття, комп’ютерний тренінг, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, виробнича практика тощо.

На кафедрі створено зразковий навчальний комплекс з сучасними лабораторіями, лекційною аудиторією, комп’ютерним класом, залою курсового і дипломного проектування, власною фаховою бібліотекою.

З січня 2019 року кафедру “Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика” очолює Самойчук Кирило Олегович.

Більше інформації про кафедру