Контрольні запитання та тести

 1. Наведіть класифікацію підприємств з переробки м’яса.
 2. Дайте визначення м’ясокомбінату.
 3. Дайте визначення м’ясопереробному заводу.
 4. Дайте визначення птицепереробному заводу.
 5. Наведіть загальну класифікацію технологічного обладнання підприємств для обробки і переробки м’яса.
 6. Основні вимоги до технологічного обладнання підприємств для обробки і переробки м’яса.
 7. Вимоги до обладнання для підприємств малої продуктивності.
 8. Вимоги до експлуатації технологічного обладнання підприємств для обробки і переробки м’яса.
 9. Перечислити основне обладнання міні-цеха з переробки м’яса.
 10. Які особливості м’ясопереробного підприємства в контейнерному виконанні?
 11. Перелічіть обладнання малогабаритних модулів для виробництва ковбас.
 12. Дайте класифікацію птицепереробних підприємств.
 13. Перелічіть обладнання птицепереробного підприємства малої потужності.
 14. Назвіть способи санітарної обробки технологічного обладнання.
 15. Назвіть засоби для мийки і дезинфекції.
 16. Охарактеризуйте особливості санітарної обробки обладнання для переробки м’яса.
 17. Санітарне оброблення підіймально-транспортного обладнання.
 18. Санітарне оброблення обладнання для забою худоби й оброблення туш.
 19. Санітарне оброблення обладнання для механічного оброблення, перемішування і засолювання.
 20. З якою метою здійснюють профілактичну дезінфекцію технологічного обладнання?
 21. Санітарне оброблення обладнання для подрібнення.
 22. Санітарне оброблення обладнання для формування.
 23. Санітарне оброблення теплового обладнання.
 24. Особливості санітарного оброблення потокових ліній.
 25. По яких параметрах визначають ступінь шкідливого впливу переробних підприємств на природу.
 26. Перелічити шкідливі речовини, що викидаються м’ясопереробними підприємствами.
 27. Дайте класифікацію виробництва й устаткування м’ясної промисловості залежно від состава й ступеня шкідливості викидів.
 28. Методи й пристрої очищення повітря.
 29. Пилові камери, призначення, схема та принцип дії.
 30. Циклон, призначення, схема та принцип дії.
 31. Фільтри, призначення, основні схеми та принцип дії.
 32. Яким чином утворяться стічні води на м’ясопереробних підприємствах?
 33. Методи очищення стічних вод м’ясокомбінатів.

Тест ПОТОКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ЛІНІЇ ТА М’ЯСОПЕРЕРОБНІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*