8. Підприємства з переробки птиці

Досить актуальними на сьогодні залишаються проблеми, пов’язані з виробництвом і переробкою птиці. Взагалі положення залишається складним, однак з’явилися підприємства, що змогли адаптуватися до умов економічних перетворень і розширити продуктивну базу вирощування та переробки птиці за прискореною технологією.

Тут  можна запропонувати три відмінних одна від одної технологічних лінії: обладнання малої потужності на базі маніпулятора для переміщення і центрифуги для общипування птиці; лінія циклічної дії на базі підвісного конвеєра для транспортування птиці і центрифуги для її общипування; конвеєрна лінія на базі підвісного конвеєра для переміщення птиці і дискових автоматів для общипування.

Обладнання малої потужності (рисунок 10) розміщується на майданчику до 180 м2, його легко монтувати, воно надійне в роботі при порівняно невеликих експлуатаційних витратах, але має жорстко обмежену продуктивність – максимально 120 голів птиці в годину. Саме така кількість може пройти через ванну шпарки, у яку одночасно занурюється не більше шести тушок.

Рисунок 10 – Схема розміщення обладнання малої потужності для переробки птиці:
1 – жолоб знекровлювання; 2 – маніпулятор; 3 – ванна шпарки; 4 – візок для пера; 5 – стіл дообщипування; 6 – центрифуга для общипування; 7, 8 – столи для патрання; 9 – транспортер; 10 – стіл для сортування; 11 – стіл для таврування; 12 – візок; 13 – стелаж пересувний

Маніпулятор має три штанги із шістьма підвісками для кріплення птиці, що послідовно переміщуються від жолоба знекровлювання до ванни шпарки і центрифуги для общипування. Під час переміщення над центрифугою тушки проходять через машину, що відрізає лапи, і тушки падають у центрифугу. Всі операції після навішення і забою птиці, тобто шпарка, відрізання лап і общипування, виконуються автоматично. Після общипування тушки вивантажуються на стіл дообщипування, відкіля вручну подаються на патрання, що виконується у підвісках над столом, потім транспортером на стіл сортування, таврування й упакування. Оброблені тушки укладаються на пересувний стелаж і подаються у холодильник.

Продуктивність лінії циклічної дії (рисунок 11) залежить від часу шпарки тушок птиці і пропускної здатності ванни шпарки, що вміщує до 15 тушок і більше, вона може досягати 500 голів за годину. Роботою лінії у циклічному режимі керує автоматична система (САК). Основними перевагами лінії циклічної дії є її комплектність і можливість високої організації праці. Останнє забезпечується тим, що найбільш трудомісткі операції (навішення птиці, забій і патрання) виконуються у фазі зупинки конвеєра. Скидання оброблених тушок з конвеєра в центрифугу для общипування здійснюється автоматично шляхом відрізання ніг.

Рисунок 11 – Схема розміщення лінії переробки птиці циклічної дії:
А – без оглушення птиці; Б – з оглушенням птиці; 1 – конвеєр; 2 – жолоб знекровлювання: 3 – ванна шпарки; 4 – машина для відрізання ніг; 5 – центрифуга для общипування; б – стіл дообщипування; 7 – візок для пера; 8 – жолоб патрання; 9 – машина для відрізки голів; 10 – машина для мийки тушок; 11 – стіл; 12 – дискова пилка; 13 – апарат для таврування; 14 – апарат для електрооглушення; 15 – ваги

Нормальна циклічна робота лінії в режимі “рух-зупинка” забезпечується при визначеному, точно розрахованому розташуванні місця навішення і забою птиці, ванни шпарки, центрифуги для общипування, жолоба патрання. Так само, як і на устаткуванні малої потужності, Система автоматичного керування лінії циклічної дії забезпечує фіксоване положення тушок, закріплених у підвісках, у місці навішення і забою, у ванні шпарки, проходження через машину для відрізання ніг, автоматичне скидання у центрифугу общипування, а після патрання – автоматичне скидання при відрізанні голів у машину для мийки пір’я.

На лінії циклічної дії передбачається обробка в двох варіантах: з оглушенням і без нього. Обробка без оглушення птиці здійснюється на виробничій площі, що дорівнює 108 м2 (рисунок 11, а), з оглушенням – 144 м2 (рисунок 11, б). При цьому значно поліпшуються умови приймання і навішення птиці на конвеєр. Як правило, передбачається заїзд транспортного засобу безпосередньо у відділення навішення, тобто під час приймання птиця знаходиться під дахом. Максимальна продуктивність лінії –  500 курей за годину.

Для переробки великої кількості птиці передбачається застосування конвеєрної лінії (рисунок 12). Її продуктивність від 350 до 1000 голів за годину (таблиця 2).

Таблиця 2 – Характеристика обладнання при максимальних завантаженнях у процесі переробки птиці

Показник Установка малої потужності Лінії циклічної дії Лінії конвеєрного типу
Продуктивність у год., голови 125 450 1000
Спожита електроенергія, кВт·год. 32 4,5 (44,5)* 41
Витрата пари, кг/год. 35 35
Витрата води, м3/год. 0,9 1,5 12,3
Число робітників 5 8 21
Займана площа, м2 108 108 (144)** 180 – 252***

* При нагріві ТЕНами.
** У скобках – з електрооглушенням.
*** У залежності від виробництва.

Питомі витрати електроенергії, води, пари і праці зростають при обсягах надходження птиці менш ніж 350 голів, тому що вони не зменшуються пропорційно зниженню продуктивності. При зниженні продуктивності в 2-3 рази, коли птицю навішують через одну або через дві підвіски, витрати електроенергії і пари залишаються такі ж: постійно працюють дискові автомати (26 кВт/год.), та ж витрата пари на підтримку температури води у ванні шпарки, та ж кількість людей на конвеєрі, тому що кожен робітник виконує одну-дві визначені операції. Правильно вибрати технологічне обладнання для переробки птиці можна за таблицею 2. 

Рисунок 12 – Схема розміщення конвеєрної лінії:
1 – конвеєр; 2 – апарат для електрооглушення; 3 – жолоб для знекровлення; 4 – ванна шпарки; 5 – дисковий апарат; 6 – жолоб для потрошіння; 7 – душ; 8 – машина для відрізання ніг; 9 – столи для сортування і клеймування

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*