4. Організація експлуатації технологічного обладнання

Експлуатація являє собою сукупність усіх періодів «існування» обладнання: транспортування із заводу-виготовлювача, зберігання до монтажу, монтаж, налагодження, здача в експлуатацію, використання за призначенням, технічне обслуговування й ремонт.

Експлуатація технологічного обладнання здійснюється відповідно до інструкцій з експлуатації (складаються службою головного механіка) і заводської (фірмової) технічної документації. Дані інструкції містять правила підготовки, роботи й зупинки обладнання, повсякденного догляду й змащення механізмів; карту змащення; короткі відомості про можливі несправності; основні вимоги безпеки.

Повсякденна експлуатація та технічне обслуговування обладнання здійснюється робітниками, що обслуговують його, слюсарями-наладчиками, електриками, черговими слюсарями й електриками цеху або підприємства. Огляди й планово-попереджувальні ремонти устаткування виконуються службою головного механіка.

Для забезпечення працездатності, безпечної, безаварійної й ефективної роботи обладнання необхідно:

 • вивчити технічну документацію (описи, схеми, креслення й т.п.), принцип роботи, конструктивні особливості, правила складання, розбирання й налагодження;
 • швидко й безпомилково виконувати всі дії, що забезпечують безаварійний пуск, експлуатацію й вихід машини з дії;
 • здійснювати належний догляд за обладнанням, тримати його в технічно справному стані, проводити регулювання відповідно до вимог заводу-виготовлювача, усувати характерні несправності вузлів і механізмів машини.

Робітники, зайняті експлуатацією технологічного обладнання, відповідають за схоронність машин. Особливу увагу варто приділяти організації експлуатації, рухливим частинам технологічного обладнання, пристроям, що працюють під тиском, справності контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматичного керування й електричних систем, виконанню обслуговуючим персоналом правил безпеки й виробничої санітарії.

Перед пуском обладнання в експлуатацію необхідно підготувати робоче місце й оглянути обладнання. Під час огляду перевіряють наступне:

 • чистоту й справність обладнання, відсутність сторонніх предметів на частинах, що рухаються;
 • наявність і справність огороджень на обертових частинах і частинах, що рухаються, справність завантажувальних (розвантажувальних) пристроїв;
 • надійність кріплення вузлів і деталей обладнання, (станин, стійок, редукторів і т.д.), справність сполучних муфт, храпових, стопорних, гальмових пристроїв і т. д ;
 • справність ланцюгових, пасових і інших передач. При необхідності треба відрегулювати натяг останніх відповідно до вимог інструкції заводу-виготовлювача;
 • наявність і справність контрольно-вимірювальних приладів, що вчасно пройшли перевірку, засобів світлової й звукової сигналізації;
 • наявність і справність заземлюючих або занулюючих пристроїв.

Для перевірки наявності змащення необхідно:

 • очистити забруднені фільтри, набити змащенням прес-маслянки, наповнити ємності й пристрої рідким мастилом, змазати вручну відкриті тертьові частини обладнання, стежачи за тим, щоб змащення не потрапило на оброблюваний продукт, робочі поверхні гальм, шківів пасових передач і т.д.;
 • перевірити рівень мастила в картерах, ємностях централізованих систем змащення і, якщо буде потреба, поповнити їх;
 • прокачати системи централізованого змащення й перевірити надходження змащення до всіх точок, доступних для огляду;
 • несправності, відзначені при огляді, необхідно усунути й виконати необхідні налагодження й регулювання обладнання. Підготувати до пуску приводи й обслуговуючі системи для випробування на холостому ході.
 • вручну виконати провертання обертових вузлів машини (якщо є можливість), а потім зробити пуск на холостому ході протягом 2-3 хв. і перевірити:
 • відсутність сторонніх шумів, стукоту, вібрації й т.д.:
 • взаємодію й злагодженість роботи всіх частин обладнання;
 • відсутність неприпустимого нагрівання у частинах, що рухаються;
 • роботу систем змащення, відсутність витоків мастила, рідин і т.д.

Плавно, без ривків зробити пуск машини, вивести на заданий режим і надати навантаження.

При експлуатації обладнання необхідно:

 • стежити за тим, щоб обладнання працювало без сторонніх шумів і вібрації;
 • стежити за навантаженням обладнання, вчасно змінювати режими роботи не допускаючи перевантаження;
 • спостерігати за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і сигнальних пристроїв;
 • стежити за роботою систем змащення, запобігати витоку мастила через ущільнювальні пристрої валів, кришок, пробок, фланців і т.д., вчасно змащувати відкриті поверхні тертя вузлів і деталей. Контролювати температуру й тиск у системах змащення, вчасно очищати й міняти фільтри;
 • контролювати температуру підшипників, втулок, сальників, частин, що труться, не допускати їхнього перегріву.

Забороняється:

 • працювати на несправному обладнанні;
 • усувати несправності й проводити ремонт під час роботи обладнання;
 • виконувати чищення й змащення працюючого обладнання без спеціальних пристосувань, що забезпечують повну безпеку обслуговуючого персоналу;
 • навантажувати обладнання понад установлених норм;
 • працювати на обладнанні при відсутності огороджень, захисних пристроїв і пристроїв, що блокують;
 • доручати керування обладнанням особам, що не мають на це допуску;
 • залишати працююче обладнання без догляду.

Про виявленні під час роботи обладнання несправностях необхідно доповісти наладчикові, майстрові (начальникові цеху, механікові) і вжити заходів до усунення несправностей.

Після закінчення роботи обладнання необхідно:

 • виконати його зупинку відповідно до інструкції заводу-виготовлювача;
 • привести механізми керування у вихідне положення;
 • провести огляд, чищення, мийку й змащення;
 • прибрати робоче місце;
 • доповісти механікові (слюсареві-наладчикові) про всі помічені недоліки за минулу зміну.

Обладнання повинне бути негайно зупинене в наступних випадках:

 • при виявленні несправностей кінцевих вимикачів, систем електричного захисту, приводів, гальм, храпових пристроїв і пристроїв, що блокують;
 • з появою неприпустимих стукоту, шуму, вібрації, нагрівання окремих вузлів, деталей, підшипників;
 • при падінні тиску, витоку масла або підвищенні його температури понад припустимої;
 • з появою небезпеки для обслуговуючого персоналу;
 • при виявленні браку.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*