3. Основні вимоги до технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств

Загальні вимоги. До загальних вимог, пропонованих до технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств, належать: необхідна продуктивність, мінімальні матеріало- і енергоємність, трудомісткість і максимальна безпека в обслуговуванні, якість вироблюваної продукції, ремонтопридатність, надійність, довговічність, екологічна безпека.

Санітарні вимоги. Особливість технологічного обладнання, що переробляє тваринну сировину, – це високі санітарні вимоги до його конструкції.

Виконавчі органи технологічного обладнання конструктивно виконують таким чином, щоб при самих несприятливих умовах експлуатації виключити можливість проникнення в робочу зону сторонніх предметів, мастил, іржі або металевого пилу, одержаного від зношування деталей.

Конструкційні матеріали технологічного обладнання при контактуванні з харчовими продуктами не повинні утворювати домішок, що забруднюють харчову продукцію й знижують її якість.

Забороняється застосовувати в робочій зоні деталі зі свинцю, цинку, міді, сплавів і покриття з них, а також покриття з  кадмію, нікелю, хрому, емалей, пінопластів, пластмас на основі формальдегіду, матеріалів, що містять скловолокно, азбест, а також виробів з деревини (за винятком твердих порід для розрубки, оброблення), кераміки, скла, ..

Застосовувані матеріали повинні бути стійкими до хімічних, теплових і механічних впливів при систематичній мийці, чищенні й дезінфекції устаткування. Колір конструкційних матеріалів у робочій зоні не повинен впливати на оцінку якості харчової продукції й утруднювати виявлення забруднень.

Для виготовлення металоконструкцій (рам, станин і т.д.) варто застосовувати профілі замкнутого перетину.

Конструкція обладнання повинна забезпечувати захист продукту від зовнішніх забруднень, виключати викиди продукту або допоміжних матеріалів у навколишнє середовище, забезпечувати повне спорожнювання й гарну очистку обладнання, запобігати застою залишків продукту й утворення вогнищ гниття. Всі поверхні повинні бути доступні для санітарної обробки й контролю її якості.

У конструкції робочої зони обладнання не повинне бути місць, що не промиваються, глухих кишень, щілин, а також перегородок, сходів, крайок, різких звужень поперечного перетину, необхідність у яких не викликається вимогами технологічного процесу. Зокрема, чани, ванни, ринви металеві, технологічні ємності й деталі, що стикаються із продуктами, повинні мати гладку поверхню, без щілин, зазорів, частин, що виступають, і інших елементів, що утрудняють їхнє чищення.

Конструкція робочої зони обладнання, що передбачає замкнуту систему санітарної обробки (безрозбірну мийку), повинна забезпечувати можливість періодичного розбирання для ручного чищення й контролю. Знімні й розбірні деталі і вузли повинні мати легкороз’ємні з’єднання.

У робочій зоні обладнання не допускається застосовувати заклепки, болти, точкове зварювання, з’єднання наопашки. Стики поверхонь і вершини кутів повинні бути округлені радіусом не менш 6 мм, а при застосуванні механізованої мийки устаткування – радіусом не менш 50 мм. Чистота обробки поверхні деталей і вузлів обладнання визначається шорсткістю, що встановлюється за ДСТ 2789. Ущільнювальні пристрої валів повинні виключати влучення м’ясного соку (фаршу, мийних засобів і т. д.) у механізм привода, а мастильних матеріалів – у продуктову зону.

Розміщення обладнання, обв’язка його трубопроводами, з’єднання із системою каналізації не повинні перешкоджати санітарній обробці й контролю.

Ізоляція поверхонь обладнання повинна бути виконана з теплоізолюючих матеріалів, що не забруднюють навколишнє середовище й продукт. Зокрема, для теплоізоляції будь-яких поверхонь не можна використовувати матеріали, що містять скловолокно або шлаковату.

Вимоги безпеки. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.2.003 «Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки» встановлює вимоги безпеки до виробничого обладнання у частині конструкцій, органів його керування, засобів захисту, що входять у конструкцію, а також вимоги безпеки, обумовлені особливостями монтажних і ремонтних робіт, транспортуванням і зберіганням виробничого обладнання.

Обладнання повинне бути безпечним при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні й зберіганні, не повинне забруднювати викидами шкідливих речовин навколишнє середовище (повітря, ґрунт, водойми) вище встановлених норм. Безпека обладнання забезпечується вибором принципу дії, конструктивних схем, безпечних елементів конструкції й т.п., застосуванням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування й захисту; виконанням ергономічних вимог, включенням вимог безпеки в технічну документацію при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні й зберіганні.

Обладнання повинне бути пожеже- і вибухобезпечним, стійким до підвищеної вологості, коливанням тиску й температури, дії агресивних речовин, вітрових навантажень, обмерзання.

Крім загальних вимог безпеки до виробничого обладнання необхідно враховувати також специфічні вимоги до обладнання м’ясної промисловості, передбачені галузевим стандартом ОСТ 27-00-216 «Машини й обладнання продовольчі. Загальні вимоги безпеки».

Частини обладнання, що рухаються – гребінки, кінці валів, що виступають, і елементи їхніх частин (гвинти, шпонки), живильні й накатні валики, ролики, відкриті передачі, торці барабанів (роликів) у місцях набігання конвеєрної стрічки (пластин), у місцях термо- і ультразвукового зварювання, живильні вирви (бункери) – повинні мати огородження. Не закріплені наглухо (на болтах, гвинтах і т.п.) огородження зубчастих передач повинні мати пристрої, що дозволяють відкрити їх тільки після повної зупинки машини і які забезпечують її пуск лише при закритому огородженні. Рухливі противаги повинні міститися усередині машини або надійно захищатися.

Робочі місця обслуговуючого персоналу повинні перебувати поза зоною переміщення механізмів, сировини й готової продукції.

Конструкція обладнання повинна передбачати міри (теплоізоляція) обмеження виділення конвекційного й променистого тепла. У машинах з місцевим охолодженням повинен бути пристрій, що блокує пуск машини при відсутності холодоагенту.

Обладнання, що виділяє вологу, гази, пил і сторонні відходи, повинне мати максимальну герметизацію. При недостатній герметизації необхідно використовувати місцевий відсмок повітря.

Органи керування (кнопки, рукоятки, маховички й т.д.) біля постійного робочого місця повинні розміщатися у робочій зоні, обмеженій у межах: довжиною не більше 0,7 м, глибиною не більше 0,4 і висотою не більше 0,6 м; зазначені органи керування повинні бути над рівнем підлоги (площадки) на висоті в межах від 0,9 до 1,5 м при обслуговуванні стоячи й на висоті 0,6-1,2 м при обслуговуванні сидячи. Усі кнопки, рукоятки, маховички й інші органи керування повинні мати позначення або написи, що пояснюють їхнє функціональне призначення, а також пофарбовані у відповідні кольори:

 • червоний колір – зупинка;
 • ахроматичний колір (чорний, сірий або білий), допускається зелений – пуск;
 • ахроматичний колір – поперемінні зупинка або пуск;
 • жовтий колір – аварійне включення:
 • ахроматичний або синій колір – спеціальне включення (перемикання частоти обертання чаші куттера).

Площадки обслуговування машин і обладнання, розташовані на висоті, повинні мати огородження й сходи з поручнями, а площадки, крім того, повинні мати вільний прохід шириною не менш 0,7 м. Настили площадок повинні виключати ковзання й мати по краях суцільне зашиття.

Зусилля на рукоятках, важелях постійного користування при ручному керуванні не повинне перевищувати 40 Н, а при ручному регулюванні й налагодженні – 100 Н.

Пускові педалі ножного керування обладнання повинні мати огородження або запобіжні пристрої, що виключають випадкове включення устаткування (падіння предмета, випадкове натискання). Огородження педалі повинне бути міцним, не мати гострих країв і не заважати руху ноги.

Стаціонарна контрольно-вимірювальна апаратура повинна бути встановлена на робочих місцях не вище 2 м від рівня підлоги (робочої площадки).

Струмоведучі частини обладнання повинні бути надійно електроізольовані, обгороджені або перебувати в недоступних для людей місцях.

Температура нагрітих поверхонь обладнання, огороджень і трубопроводів на робочих місцях не повинна перевищувати 45 °С. Ванни, баки й інші робочі ємності варто обладнати зливальними й переливними пристроями, що з’єднуються з каналізацією закритим способом, з розривом струменя й запірних пристроїв.

Конструкція обладнання, що працює під тиском, повинна відповідати правилам його проектування, виготовлення й експлуатації.

Вимоги до обладнання для підприємств малої продуктивності. Експлуатація технологічного обладнання великої продуктивності, а виходить, і високої вартості на малих підприємствах невигідна, не вистачає сировини, щоб завантажити їх на повну потужність.

Економічно доцільно застосовувати універсальне (за призначенням) і багатоопераційне обладнання. Воно повинне бути легко й швидко переналагоджуваним, дешевим, надійним і довговічним. Таке обладнання можна створювати за принципом агрегатування, застосовуючи загальний привід і змінні органи для виконання різних операцій. Деталі й вузли повинні бути уніфіковані й мати мінімальні розміри.

Для роботи обладнання на малих підприємствах, як правило, не потрібно використання пари (особливо високого тиску), стисненого повітря й газу.

Для експлуатації обладнання на малих підприємствах необхідні спеціально підготовлені технологи, механіки, лаборанти й робітники.

Найбільш ефективна робота обладнання й усього малого виробництва, в цілому, буде при використанні місцевих природних джерел тепло-, водо- і холодозабезпечення. При проектуванні виробництва необхідно враховувати можливість використання природного холоду для зберігання сировини й продукції.

74 Comments

 1. I’d like to cancel this standing order diltiazem salbe Apart from personal computers, analysts say arch-rival HPalready outpaces Dell in key areas of the industry includingnetworking and storage. HP is also making strides intoenterprise computing, catching attention with its just-launchedMoonshot micro-servers, intended to save on power and costs forcorporations.

 2. It’s serious slim roast weight loss coffee reviews Also collected were some human remains, which Berg declined to describe in detail. But he said the material, encapsulated for decades in ice, is well-preserved and includes “things we believe to be tissue” – a contrast with conditions in Southeast Asia or other hot climates where the team travels to retrieve military remains long ago decomposed.

 3. When you’ve ever noticed the free Lightroom Presets which is offered for download, you will know there is no real”maintenance” required.
  These are essentially a set of adjustments that may be made into the preset along with your own camera, so you are
  able to get the most out of the photo editing software, and save some
  cash at the same time. The most popular one is the Adobe Lightroom preset.
  You will find hundreds, or even tens of thousands of downloads available on this site, and all
  of them have the same standard characteristics. These
  include adjusting, adding, removing, and renaming the images you want
  to upload.

 4. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Hi there Dear, are you truly visiting this website on a regular basis, if so afterward you will
  without doubt obtain nice experience.

 5. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  I think the admin of this web page is actually working hard in support of his web site,
  since here every material is quality based material.

 6. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 7. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 8. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 9. Fantastic items from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you are just extremely great. I actually like what you’ve got right here, really like what you are stating and the best way during which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to learn much more from you. That is actually a wonderful website.|

 10. Wonderful goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re just too fantastic. I really like what you have got right here, certainly like what you’re saying and the way in which during which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.|

 11. I think that is among the such a lot significant info for me. And i am glad reading your article. However wanna observation on few normal things, The site style is perfect, the articles is actually great : D. Just right job, cheers|

 12. Simply want to say your article is as astounding. The clearness for your post is just great and that i could think you are a professional on this subject. Well with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you a million and please carry on the rewarding work.|

 13. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I want to read more issues approximately it!|

 14. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read something like that before. So nice to find somebody with some unique thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!|

 15. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks|

 16. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great
  author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want
  to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice
  holiday weekend!

 17. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 18. I’m very happy to discover this website. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you saved to fav to check out new things in your web site.|

 19. I do consider all the ideas you have presented for your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for starters. May just you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 20. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and would love to know where you got this from or what the theme is named. Thanks!|

 21. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Appreciate it!|

 22. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could definitely be one of the greatest in its niche. Amazing blog!|

 23. Thanks for another informative web site. Where else may just I get that type of info written in such an ideal approach? I’ve a mission that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such information.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*