3. Основні вимоги до технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств

Загальні вимоги. До загальних вимог, пропонованих до технологічного обладнання м’ясопереробних підприємств, належать: необхідна продуктивність, мінімальні матеріало- і енергоємність, трудомісткість і максимальна безпека в обслуговуванні, якість вироблюваної продукції, ремонтопридатність, надійність, довговічність, екологічна безпека.

Санітарні вимоги. Особливість технологічного обладнання, що переробляє тваринну сировину, – це високі санітарні вимоги до його конструкції.

Виконавчі органи технологічного обладнання конструктивно виконують таким чином, щоб при самих несприятливих умовах експлуатації виключити можливість проникнення в робочу зону сторонніх предметів, мастил, іржі або металевого пилу, одержаного від зношування деталей.

Конструкційні матеріали технологічного обладнання при контактуванні з харчовими продуктами не повинні утворювати домішок, що забруднюють харчову продукцію й знижують її якість.

Забороняється застосовувати в робочій зоні деталі зі свинцю, цинку, міді, сплавів і покриття з них, а також покриття з  кадмію, нікелю, хрому, емалей, пінопластів, пластмас на основі формальдегіду, матеріалів, що містять скловолокно, азбест, а також виробів з деревини (за винятком твердих порід для розрубки, оброблення), кераміки, скла, ..

Застосовувані матеріали повинні бути стійкими до хімічних, теплових і механічних впливів при систематичній мийці, чищенні й дезінфекції устаткування. Колір конструкційних матеріалів у робочій зоні не повинен впливати на оцінку якості харчової продукції й утруднювати виявлення забруднень.

Для виготовлення металоконструкцій (рам, станин і т.д.) варто застосовувати профілі замкнутого перетину.

Конструкція обладнання повинна забезпечувати захист продукту від зовнішніх забруднень, виключати викиди продукту або допоміжних матеріалів у навколишнє середовище, забезпечувати повне спорожнювання й гарну очистку обладнання, запобігати застою залишків продукту й утворення вогнищ гниття. Всі поверхні повинні бути доступні для санітарної обробки й контролю її якості.

У конструкції робочої зони обладнання не повинне бути місць, що не промиваються, глухих кишень, щілин, а також перегородок, сходів, крайок, різких звужень поперечного перетину, необхідність у яких не викликається вимогами технологічного процесу. Зокрема, чани, ванни, ринви металеві, технологічні ємності й деталі, що стикаються із продуктами, повинні мати гладку поверхню, без щілин, зазорів, частин, що виступають, і інших елементів, що утрудняють їхнє чищення.

Конструкція робочої зони обладнання, що передбачає замкнуту систему санітарної обробки (безрозбірну мийку), повинна забезпечувати можливість періодичного розбирання для ручного чищення й контролю. Знімні й розбірні деталі і вузли повинні мати легкороз’ємні з’єднання.

У робочій зоні обладнання не допускається застосовувати заклепки, болти, точкове зварювання, з’єднання наопашки. Стики поверхонь і вершини кутів повинні бути округлені радіусом не менш 6 мм, а при застосуванні механізованої мийки устаткування – радіусом не менш 50 мм. Чистота обробки поверхні деталей і вузлів обладнання визначається шорсткістю, що встановлюється за ДСТ 2789. Ущільнювальні пристрої валів повинні виключати влучення м’ясного соку (фаршу, мийних засобів і т. д.) у механізм привода, а мастильних матеріалів – у продуктову зону.

Розміщення обладнання, обв’язка його трубопроводами, з’єднання із системою каналізації не повинні перешкоджати санітарній обробці й контролю.

Ізоляція поверхонь обладнання повинна бути виконана з теплоізолюючих матеріалів, що не забруднюють навколишнє середовище й продукт. Зокрема, для теплоізоляції будь-яких поверхонь не можна використовувати матеріали, що містять скловолокно або шлаковату.

Вимоги безпеки. ДЕРЖСТАНДАРТ 12.2.003 «Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки» встановлює вимоги безпеки до виробничого обладнання у частині конструкцій, органів його керування, засобів захисту, що входять у конструкцію, а також вимоги безпеки, обумовлені особливостями монтажних і ремонтних робіт, транспортуванням і зберіганням виробничого обладнання.

Обладнання повинне бути безпечним при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні й зберіганні, не повинне забруднювати викидами шкідливих речовин навколишнє середовище (повітря, ґрунт, водойми) вище встановлених норм. Безпека обладнання забезпечується вибором принципу дії, конструктивних схем, безпечних елементів конструкції й т.п., застосуванням засобів механізації, автоматизації, дистанційного керування й захисту; виконанням ергономічних вимог, включенням вимог безпеки в технічну документацію при монтажі, експлуатації, ремонті, транспортуванні й зберіганні.

Обладнання повинне бути пожеже- і вибухобезпечним, стійким до підвищеної вологості, коливанням тиску й температури, дії агресивних речовин, вітрових навантажень, обмерзання.

Крім загальних вимог безпеки до виробничого обладнання необхідно враховувати також специфічні вимоги до обладнання м’ясної промисловості, передбачені галузевим стандартом ОСТ 27-00-216 «Машини й обладнання продовольчі. Загальні вимоги безпеки».

Частини обладнання, що рухаються – гребінки, кінці валів, що виступають, і елементи їхніх частин (гвинти, шпонки), живильні й накатні валики, ролики, відкриті передачі, торці барабанів (роликів) у місцях набігання конвеєрної стрічки (пластин), у місцях термо- і ультразвукового зварювання, живильні вирви (бункери) – повинні мати огородження. Не закріплені наглухо (на болтах, гвинтах і т.п.) огородження зубчастих передач повинні мати пристрої, що дозволяють відкрити їх тільки після повної зупинки машини і які забезпечують її пуск лише при закритому огородженні. Рухливі противаги повинні міститися усередині машини або надійно захищатися.

Робочі місця обслуговуючого персоналу повинні перебувати поза зоною переміщення механізмів, сировини й готової продукції.

Конструкція обладнання повинна передбачати міри (теплоізоляція) обмеження виділення конвекційного й променистого тепла. У машинах з місцевим охолодженням повинен бути пристрій, що блокує пуск машини при відсутності холодоагенту.

Обладнання, що виділяє вологу, гази, пил і сторонні відходи, повинне мати максимальну герметизацію. При недостатній герметизації необхідно використовувати місцевий відсмок повітря.

Органи керування (кнопки, рукоятки, маховички й т.д.) біля постійного робочого місця повинні розміщатися у робочій зоні, обмеженій у межах: довжиною не більше 0,7 м, глибиною не більше 0,4 і висотою не більше 0,6 м; зазначені органи керування повинні бути над рівнем підлоги (площадки) на висоті в межах від 0,9 до 1,5 м при обслуговуванні стоячи й на висоті 0,6-1,2 м при обслуговуванні сидячи. Усі кнопки, рукоятки, маховички й інші органи керування повинні мати позначення або написи, що пояснюють їхнє функціональне призначення, а також пофарбовані у відповідні кольори:

 • червоний колір – зупинка;
 • ахроматичний колір (чорний, сірий або білий), допускається зелений – пуск;
 • ахроматичний колір – поперемінні зупинка або пуск;
 • жовтий колір – аварійне включення:
 • ахроматичний або синій колір – спеціальне включення (перемикання частоти обертання чаші куттера).

Площадки обслуговування машин і обладнання, розташовані на висоті, повинні мати огородження й сходи з поручнями, а площадки, крім того, повинні мати вільний прохід шириною не менш 0,7 м. Настили площадок повинні виключати ковзання й мати по краях суцільне зашиття.

Зусилля на рукоятках, важелях постійного користування при ручному керуванні не повинне перевищувати 40 Н, а при ручному регулюванні й налагодженні – 100 Н.

Пускові педалі ножного керування обладнання повинні мати огородження або запобіжні пристрої, що виключають випадкове включення устаткування (падіння предмета, випадкове натискання). Огородження педалі повинне бути міцним, не мати гострих країв і не заважати руху ноги.

Стаціонарна контрольно-вимірювальна апаратура повинна бути встановлена на робочих місцях не вище 2 м від рівня підлоги (робочої площадки).

Струмоведучі частини обладнання повинні бути надійно електроізольовані, обгороджені або перебувати в недоступних для людей місцях.

Температура нагрітих поверхонь обладнання, огороджень і трубопроводів на робочих місцях не повинна перевищувати 45 °С. Ванни, баки й інші робочі ємності варто обладнати зливальними й переливними пристроями, що з’єднуються з каналізацією закритим способом, з розривом струменя й запірних пристроїв.

Конструкція обладнання, що працює під тиском, повинна відповідати правилам його проектування, виготовлення й експлуатації.

Вимоги до обладнання для підприємств малої продуктивності. Експлуатація технологічного обладнання великої продуктивності, а виходить, і високої вартості на малих підприємствах невигідна, не вистачає сировини, щоб завантажити їх на повну потужність.

Економічно доцільно застосовувати універсальне (за призначенням) і багатоопераційне обладнання. Воно повинне бути легко й швидко переналагоджуваним, дешевим, надійним і довговічним. Таке обладнання можна створювати за принципом агрегатування, застосовуючи загальний привід і змінні органи для виконання різних операцій. Деталі й вузли повинні бути уніфіковані й мати мінімальні розміри.

Для роботи обладнання на малих підприємствах, як правило, не потрібно використання пари (особливо високого тиску), стисненого повітря й газу.

Для експлуатації обладнання на малих підприємствах необхідні спеціально підготовлені технологи, механіки, лаборанти й робітники.

Найбільш ефективна робота обладнання й усього малого виробництва, в цілому, буде при використанні місцевих природних джерел тепло-, водо- і холодозабезпечення. При проектуванні виробництва необхідно враховувати можливість використання природного холоду для зберігання сировини й продукції.

1 Comments

 1. I’d like to cancel this standing order diltiazem salbe Apart from personal computers, analysts say arch-rival HPalready outpaces Dell in key areas of the industry includingnetworking and storage. HP is also making strides intoenterprise computing, catching attention with its just-launchedMoonshot micro-servers, intended to save on power and costs forcorporations.

 2. It’s serious slim roast weight loss coffee reviews Also collected were some human remains, which Berg declined to describe in detail. But he said the material, encapsulated for decades in ice, is well-preserved and includes “things we believe to be tissue” – a contrast with conditions in Southeast Asia or other hot climates where the team travels to retrieve military remains long ago decomposed.

 3. When you’ve ever noticed the free Lightroom Presets which is offered for download, you will know there is no real”maintenance” required.
  These are essentially a set of adjustments that may be made into the preset along with your own camera, so you are
  able to get the most out of the photo editing software, and save some
  cash at the same time. The most popular one is the Adobe Lightroom preset.
  You will find hundreds, or even tens of thousands of downloads available on this site, and all
  of them have the same standard characteristics. These
  include adjusting, adding, removing, and renaming the images you want
  to upload.

 4. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Hi there Dear, are you truly visiting this website on a regular basis, if so afterward you will
  without doubt obtain nice experience.

 5. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  I think the admin of this web page is actually working hard in support of his web site,
  since here every material is quality based material.

 6. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 7. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 8. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 9. Fantastic items from you, man. I’ve remember your stuff prior to and you are just extremely great. I actually like what you’ve got right here, really like what you are stating and the best way during which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise. I can not wait to learn much more from you. That is actually a wonderful website.|

 10. Wonderful goods from you, man. I’ve take into account your stuff prior to and you’re just too fantastic. I really like what you have got right here, certainly like what you’re saying and the way in which during which you are saying it. You’re making it entertaining and you continue to take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a tremendous website.|

 11. I think that is among the such a lot significant info for me. And i am glad reading your article. However wanna observation on few normal things, The site style is perfect, the articles is actually great : D. Just right job, cheers|

 12. Simply want to say your article is as astounding. The clearness for your post is just great and that i could think you are a professional on this subject. Well with your permission allow me to snatch your feed to stay up to date with forthcoming post. Thank you a million and please carry on the rewarding work.|

 13. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I wish to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I want to read more issues approximately it!|

 14. You’re so interesting! I don’t suppose I’ve read something like that before. So nice to find somebody with some unique thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality!|

 15. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Thanks|

 16. Thanks for your personal marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you could be a great
  author.I will be sure to bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want
  to encourage you to definitely continue your great posts, have a nice
  holiday weekend!

 17. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m planning to start my own blog soon but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!|

 18. I’m very happy to discover this website. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you saved to fav to check out new things in your web site.|

 19. I do consider all the ideas you have presented for your post. They are really convincing and can certainly work. Still, the posts are very short for starters. May just you please extend them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 20. I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you develop this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my very own website and would love to know where you got this from or what the theme is named. Thanks!|

 21. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My blog is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you present here. Please let me know if this ok with you. Appreciate it!|

 22. Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips, this site could definitely be one of the greatest in its niche. Amazing blog!|

 23. Thanks for another informative web site. Where else may just I get that type of info written in such an ideal approach? I’ve a mission that I’m just now operating on, and I have been on the glance out for such information.|

 24. Howdy great website! Does running a blog such as this take a great deal of work? I’ve very little expertise in coding however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off subject nevertheless I simply had to ask. Cheers!|

 25. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any suggestions for inexperienced blog writers? I’d really appreciate it.|

 26. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100 sure. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Many thanks|

 27. Please let me know if you’re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please blast me an email if interested. Thank you!|

 28. I’m really inspired along with your writing abilities as smartly as with
  the layout to your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your self?
  Either way stay up the nice quality writing, it is uncommon to see a nice blog like this one today..

 29. I’ve been surfing online greater than 3 hours these days, yet I by
  no means found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers
  made excellent content as you did, the internet can be
  much more useful than ever before.

 30. Fantastic blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?

  I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There
  are so many options out there that I’m totally confused ..
  Any tips? Cheers!

 31. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments
  are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails
  with the exact same comment. Is there a means you can remove me
  from that service? Thank you!

 32. This is the perfect site for anyone who wants to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that’s been written about for years. Excellent stuff, just excellent!|

 33. Thanks , I have just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the greatest I’ve found out till now. But, what concerning the conclusion? Are you sure about the source?|

 34. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any assistance is very much appreciated.|

 35. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!|

 36. Hello, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.|

 37. Hey there I am so excited I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyways I am here now and would just like to say cheers for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.|

 38. First of all I want to say excellent blog! I had a quick question which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing. I’ve had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out there. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints? Kudos!|

 39. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.|

 40. With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I’d definitely appreciate it.|

 41. Побочные эффекты практически отсутствуют, но от приёма препарата рекомендуется воздержаться разве что мужчин с недавно перенесённым инфарктом или инсультом, а также страдающих серьёзными заболеваниями печени, в этом случае рекомендуем всё уточнить у своего врача. Силденафил Софт 100 мг с увеличеной скоростью действия Всасывание. После приема внутрь быстро всасывается. При приеме натощак ранний пик Cmax может быть достигнут через 15 мин, однако в 90% случаев в среднем Cmax достигается через 60 мин (от 30 до 120 мин). Абсолютная биодоступность составляет около 15%. В рекомендованном диапазоне доз (5–20 мг) величина показателя AUC и Сmax увеличиваются пропорционально величине дозы. https://milolewk42097.rimmablog.com/3520030/левитра-в-аптеках-омска +7 928 23 22 335,+7 900 265-04-22, Оглавление природные препараты для повышения потенции Оно используется в традиционной и народной медицине. Калорийность — 884 ккал/100 г. +7 928 23 22 335,+7 900 265-04-22, Заполните форму для консультации и заказа Молния Зевса средство для потенции. Оператор уточнит у вас все детали и мы отправим ваш заказ. Через 1-10 дней вы получите посылку и оплатите её при получении Кроме того, применение масла расторопши рекомендуется при эмоциональном дискомфорте и болезненных ощущениях в предменструальный и климактерический периоды.

 42. Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wished to mention that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing for your rss feed and I’m hoping you write again very soon!|

 43. Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, good blog!|

 44. The vig is how the bookmakers cover themselves if the money is heavier on one side or the other, just in time for Father’s Day. What can you expect from a slot site designed for mobile gaming, best casino roulette system comes the Dad Joke Bot. Innanzitutto scegli quanto giocare, but keep your eyes to the skies…While you wait. You know there was a time when we had to travel when we felt like playing some casino games, we’re always excited to hear your feedback. Be sure to visit our Promotions section frequently as new and improved offers are released continuously, so please get in touch and leave a review. As long as recognize something about it, you can play and have fun without worrying about risking your money. The advent of Paysafecard to online casinos has changed how payments are made on these platforms. Years ago, players had to provide their personal details before depositing money at an online casino. This process included waiting for the long hours before each deposit transaction is processed. Thankfully, the whole experience is different and a lot better with Paysafecard. Without having to give out your details, you can easily make payments with Paysafecard at an online casino in minutes. https://imblackhat.com/community/profile/lorenmackenzie2/ Online support provided by the casino is one of the most important factors as we reach out to the support in case we need help or are encountering a payment problem. Fortunately, this can be easily tested by opening a ticket before even spending a dime at the casino. A trustworthy Bitcoin casino will have multiple support channels such as social media, email support,24/7 live chat, etc. The more the number of support channels a casino has, the better their customer support system. We also need to take into account the time taken by the support team to resolve a query or to answer a mail. Earlier it was difficult for US players to locate reliable online casinos that accept players from the USA. But the emergence of Bitcoin in 2009 has changed all that. Now, there are many US trusted bitcoin casinos offering gambling services to US citizens through digital currency. US Friendly Bitcoin casinos do not impose any restrictions on the US player in terms of games or promotional offers.

 45. First off I want to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind prior to writing. I’ve had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips? Thank you!|

 46. Как мы лечим импотенцию Иногда рак может задеть только небольшую часть предстательной железы, поэтому в отдельных случаях в образце ткани, взятом при биопсии, можно и не обнаружить раковые клетки, хотя на самом деле рак там есть. Это называют «ошибочно негативным ответом». Эсли образец Вашей биопсии не содержит раковые клетки, но врач уверен в том, что у Вас все-таки есть рак, необходимо провести повторную биопсию. Для вазоактивного теста пациенту делается инъекция специального препарата непосредственно в половой орган. Укол вызывает незначительные болезненные ощущения, но подавляющее большинство мужчин переносят его легко. Дозировка действующего вещества рассчитывается исходя из веса, возраста и общего состояния здоровья пациента.
  https://www.gaypeach.com/community/profile/louie53q7597943/
  Препарат принимают внутрь, размешивая содержимое монодозы с водой. Положительный результат будет заметен уже на пятый день применения. Затем — перерыв на столько же дней, и повтор курса. Эффект держится от трёх до шести месяцев, при желании, курс можно повторить. Помимо лечебных процедур, вы можете хорошо провести время за бильярдным столом, в кафе, посетить теннисный корт, поиграть в настольный теннис, сходить на каток. Имеется доступ к интернету. Есть возможность взять напрокат спортивный и пляжный инвентарь. Вниманию автолюбителей – есть охраняемая стоянка.

 47. สถานการณ์โรคโควิดที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่อง วานนี้(17 กรกฏาคม) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 52 ราย อยู่ในโรงพยาบาล 466 ราย ในจำนวนนี้อาการหนัก 3 ราย ค่อนข้างหนักอีก 23 ราย
  Go to https://ipro999.com/

 48. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I ave shared your web site in my social networks!