3 Механічне транспортне обладнання

  Ручні візки.

  Універсальні вильчаті навантажувачі.

  Конвеєри.

  Конвеєри з зануреними скребками (редлери).

  Норія.

  Транспортні шнеки та гвинтові конвеєри

Ручні візки.

Ручні візки бувають двох-, трьох- і чотирьохколісні.

Ручні візки

У борошняних складах хлібопекарських підприємств малої і середньої потужності можуть застосовуватися підйомно-підкатні візки. У таких візках вантаж піднімається за допомогою підйомних механізмів чи гідравлічним підйомом на 44 мм. Візки типу ТР-0,25, ТР-1 і ТР-2 виготовляють вантажопідйомністю 250, 1000 і 2000 кг. При гарних дорожніх умовах зусилля для пересування візка по горизонталі складає 6…8 кг на 1 т вантажу.

Універсальні вильчаті навантажувачі.

З різного роду візків на складах тарного зберігання борошна доцільно застосовувати автонавантажувачі з вильчатим підйомником (рис. 4).

Рисунок 4 Автонавантажувач з вильчатим захопленням 1-вильчате захоплення; 2-рама

Вильчатий навантажувач використовується для навантаження і вивантаження різних вантажів, штабелів мішків борошна на стелажах, і для транспортування їх у межах борошняного складу, навантажувальних площадок та ін.

Навантажувачі моделей 4004 і КВЗ випускаються двох типів – з низьким підйомом вантажопідйомної рами (4004 і КВЗ-04) та з високим підйомом рами (4004А і КВЗ-02). Навантажувачі моделі МВШ мають висувний телескопічний вантажопідйомник, що дозволяє зменшувати габаритні розміри навантажувача під час руху і розворотів, завдяки чому забезпечується підвищена в порівнянні з нормальними навантажувачами маневреність.

Електроустаткування вильчатих навантажувачів з акумуляторною батареєю складається з двох електродвигунів: тягового (для пересування) і двигуна насоса, що приводить в дію гідравлічний привод для підйому і нахилу. Технічна характеристика акумуляторних навантажувачів приведена в таблиці 3.

Таблиця 3 -Технічна характеристика акумуляторних навантажувачів

Автонавантажувач являє собою самохідний візок, забезпечений для живлення електродвигуна акумуляторною батареєю. Спереду візка розташований підйомник з вильчатим захопленням 1, переміщуваний по рамі 2. Автонавантажувач використовується з піддонами, на які укладають мішки трійниками чи п’ятериками (рис.5) по 4-6 рядів у висоту. Піддони з мішками перевозяться автонавантажувачами у нижньому положенні захоплень; при доставці вантажу на місце піддони можна установити в 2 яруси.

Рис. 5 Укладання мішків на піддоні

Конвеєри.

По конструкції робочого ведучого органу розрізняють конвеєри ґвинтові (шнекові), роликові: неприводні (гравітаційні) та приводні, стрічкові, стрічково-візкові, стрічково-канатні, скребкові, вібраційні, пластинчасті та ін.

До конвеєрів належать також елеватори та ескалатори.

Для горизонтального і похилого переміщення мішків з борошном застосовують стаціонарні і пересувні стрічкові конвеєри.

Припустимі кути нахилу конвеєрів для тістових заготівель та готових виробів 15…20°. Щоб шматки тіста і хлібобулочні вироби не скачувалися з конвеєрів, застосовують поперечні накладки.

Конвеєри з зануреними скребками (редлери)

Конвеєри (транспортери) із зануреними скребками в хлібопекарській промисловості застосовуються при транспортуванні борошна в борошняних складах, при безтарному зберіганні сировини та ін. Продукт переміщається в закритому жолобі суцільним потоком за допомогою тягового органу (ланцюга) на відстань до 100 м.

Скребкові конвеєри суцільного волочіння застосовують для переміщення матеріалу в горизонтальному, похилому і вертикальному напрямках.

Скребкові конвеєри поділяють на дві групи. До першої відносяться конвеєри для переміщення матеріалів у горизонтальному напрямку чи під кутом до горизонту меншим, ніж кут природного укосу матеріалу, що транспортується. Тяговим органом у цій групі є в більшості випадків звичайний пластинчастий ланцюг із широкими ланками. До другої групи відносяться конвеєри для переміщення матеріалів у вертикальному напрямку. Як тяговий орган у цій групі застосовують ланцюги з прикріпленими до них V- чи П-образними контурними лопатками чи захватами. Ширина, жолоба конвеєра коливається від 75 до 750 мм.

Конвеєр із зануреними скребками відрізняється від звичайного скребкового конвеєра меншими по висоті скребками і кроком між ними. Якщо в звичайних скребкових конвеєрах відношення висоти скребків до висоти жолоба близько до одиниці, то в конвеєрах із зануреними скребками воно складає 1:6 – 1:10.

Для доставки вантажу по вертикалі використовують петлеподібні конвеєри.

Для без перевантажного перенесення вантажу в горизонтальній і вертикальній площинах застосовують L-подібні конвеєри з однією нижньою горизонтальною ділянкою і Z-подібні конвеєри з двома (нижньою і верхньою) горизонтальними ділянками. Плоскі скребки замінені в цих конвеєрах контурними.

Перевагою конвеєра з зануреними скребками є цілком закрита конструкція жолоба, що виключає утворення пилу і втрати борошна, такий жолоб забезпечує пожежо- і вибухобезпечність, можливість завантаження і розвантаження конвеєра в декількох місцях по довжині, можливість саморегулювання завантаження.

Недоліками конвеєрів із зануреними скребками є: труднощі роботи шарнірного ланцюга в середовищі вантажу і внаслідок цього інтенсивне зношування ланцюга і знос жолоба; неможливість транспортування погано сипучих і несортованих вантажів із твердими включеннями; велика витрата енергії.

Норія.

Ковшовий елеватор для підйому борошна (рис. 6) складається з башмака, труб, верхньої голівки і стрічки з ківшами.

У башмаку і голівці розміщуються вали з натягнутими на них шківами, на які натягнута плетена стрічка з прядив’яного шпагату. Для рівномірної подачі борошна в норію (у кількості, не перевищуючої її пропускної здатності) служить крильчастий живильник у башмаку, що приводиться в рух від валу башмака норії, або шнека, що примикає до норії.

У голівці норії знаходиться клапан, що відкидає частину борошна, яка направляється назад у трубку норії. Стрічку можна натягати переміщенням униз підшипників башмака спеціальним пристроєм. Замість стрічки застосовують ланцюгові тягові елементи з одним-двома ланцюгами.

Норії виготовляють дерев’яними чи металевими.

Для борошняних норій застосовуються ковші різних розмірів (табл. 4).

Таблиця 4  Технічна характеристика ковшів для норії

У хлібопекарному виробництві найбільше поширення одержали норіїз барабаном діаметром 400 мм і шириною  стрічки 150 мм.

Транспортні шнеки та гвинтові конвеєри.

Транспортні шнеки застосовують для переміщення борошна й інших насипних вантажів у горизонтальному і вертикальному напрямках. По конструкції гвинта шнеки розрізняють: із суцільною поверхнею гвинта для переміщення не злеглого дрібнозернистого чи пилоподібного вантажу; зі стрічковим гвинтом для переміщення кускового чи налипаючого вантажу; з лопатевим гвинтом; з фасонним гвинтом для переміщення і перемішування (розминання) злеглих та спресованих матеріалів.

Шнеки бувають із правим і лівим ходом. Їх установлюють у сталевих жолобах і коритах. Між гвинтом шнека, дном і стінками штампованого корита повинний бути зазор 3-4 мм. У звичайних конструкціях шнеків зазор досягає 6-9 мм.

Дальність передачі гвинтовими конвеєрами не перевищує 60 м. Найбільш сприятливі умови для гвинтового конвеєра створюються при передачі на короткі відстані до 10 м.

У хлібопекарному виробництві можна застосовувати гвинтові конвеєри з гвинтами діаметром (D) 150, 200, 250, 300, 350 і 400 мм. Частота обертання гвинтового конвеєра в хв-1 у залежності від фізико-механічних властивостей транспортуючого матеріалу, приймається наступною:

для неабразивного матеріалу

для важкого неабразивного матеріалу

 для важкого абразивного матеріалу

Для переміщення борошна із силосів в автоборошноміри застосовують гвинтові конвеєри типу ТШРП (рис. 7 ).

При переміщенні сипучих матеріалів крок гвинта приймається рівним діаметру гвинта чи 0,8 його діаметра. Великі величини кроку рекомендується приймати для горизонтальних шнеків чи при транспортуванні рухливих матеріалів, а менші – 0,5… 0,75 діаметра для похилих шнеків чи при транспортуванні малорухомих матеріалів.

Рис. 7 Гвинтовий конвеєр ТШРП

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*