Контрольні запитання та тести

1. Які способи приготування тіста ви знаєте?

2. Назвіть апаратні схеми безопарного способу приготування тіста.

3. Що можна віднести до переваг опарного способу приготування тіста?

4. Опишіть основні схеми машин періодичної дії із стаціонарно закріпленими діжами.

5. Надайте будову і принцип дії машини тістомісильної РЗ–ХТІ–3.

6. З яких основних частин складається і як працює машина тістомісильна ТММ-1М?

7. В чому відмінність машини тістомісильної А2-ХТБ від попередніх конструкцій?

8. Що відноситься до конструктивних особливостей і переваг машин “Інтенсив-140” і “Інтенсив-200”?

7. Які види діжеперекидачів Ви знаєте?

8. Сформулюйте склад і порядок роботи діжеперекидача марки А2-ХП2-Д.

9. Опишіть призначення і види тістоспусків.

10. Надайте класифікацію тістомісильних машин безперервної дії.

11. З яких частин складається і яке працює тістомісильна машина ФТК-1000?

12. Які операції проводяться при технічному обслуговуванні тістомісильних машин?

13. Сформулюйте основні вимоги безпечної роботи тістомісильних машин.

14. Опишіть будову і принцип дії тістоприготувального агрегату КВТ-1000.

ТЕСТ “Заміс тіста”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*