6. Бункерні агрегати для порційного приготування тіста

Широке розповсюдження в хлібопекарській промисловості отримали агрегати безперервної дії ХТР і бункерні агрегати.

До цього виду агрегатів відносяться агрегати системи Гатіліна. В основу їх дії покладено принцип приготування опари і тіста в циліндрових бункерах з конічними днищами, що періодично повертаються навколо своїх вертикальних осей.

Широке розповсюдження в хлібопекарській промисловості отримали агрегати И8-ХАГ-6, Л4-ХАГ-13, МТІПП, РМК.

В основу конструкції цих агрегатів покладено спосіб приготування тіста на великих густих опарах. Опара бродить в циліндровому бункері з конічним днищем. Бункер розділений перегородками на шість відсіків, які періодично заповнюються опарою. До складу цих агрегатів входять машини тістомісильні безперервної дії для замісу опари і тіста, пристрої для транспортування опари і тіста, дозуючі пристрої і ємність для бродіння тіста.

Тістоприготувальні агрегати И8-ХАГ-6 і Л4-ХАГ-13 (рис. 39). Вони аналогічні за принципом дії і мають бункери для бродіння місткістю 6 і 13 м3 відповідно.

Опара замішується в машині тістомісильній і шнековим насосом подається в бункер для бродіння. Бункер періодично обертається навкруги вертикальної осі, і під навантаження подається наступна (порожня) секція бункера.

Бункер розвантажується з секції, в якій опара вже вибродила, через отвір в днищі бункера, над яким встановлюється відповідна секція при повороті бункера на крок секції (60°). З бункера опара потрапляє в шнековий насос, передається до другої тістомісильної машини для замісу тіста, звідки тісто подається в збільшену воронку (бункер) над тістоділильником.

Рис. 39. Тістоприготувальний бункерний агрегат И8-ХАГ-6:
1 – воронка для тіста; 2 – пульт керування; 3 – машина місильна (тістова); 4 – шнековий насос опари (закваски); 5 – бункер для бродіння опари (закваски); 6 – нагнітач опари; 7 – місильна машина (опарна, заквасочна) із станцією дозування ВНИИХП-0-5; 8 – шнековий насос для тіста; 9 – трубопровід для тіста.

Для вироблення житнього тіста передбачено повернення закваски на заміс нової порції.

В агрегаті И8-ХАГ-6 бункер, що обертається, має ємність 6 м3 (продуктивність відповідно 15 т/добу), а в агрегаті Л4-ХАГ-13– 13 м3 (продуктивністю 30–40 т/добу).

Агрегати И8-ХАГ-6 і Л4-ХАГ-13 компактні, розміщуються на одному поверсі, що має висоту 3,6–4,2 м. Можлива також і вертикальна компоновка.

Тістоприготувальні агрегати МТІПП РМК і И8-ХТА-12 відрізняються від агрегатів Л4-ХАГ і И8-ХАГ в основному тим, що бродіння відбувається в стаціонарному бункері. Це спрощує конструкцію бункера, але викликає додаткові труднощі при завантаженні і розвантаженню секцій опарою. Завантаження проводиться через розподільний лоток, який направляє замішану опару у відповідну секцію бункера, що періодично обертається. Для розвантаження служить отвір в днищі бункера, що обертається. Днище і розподільний лоток встановлено на одному вертикальному валу і завантаження проводиться в розвантажену секцію.

Для переміщення тіста і опари застосовуються лопатеві нагнітачі тіста. Бродіння тіста відбувається в бродильному кориті.

Тістоприготувальний агрегат И8-ХТА-6 (рис. 40).

Як і агрегат И8-ХТА-12, складається з наступного устаткування: двох машин тістомісильних И8-ХТА-12/1; бункерів для бродіння опари И8-ХТА-6/2 або И8-ХТА-12/2; нагнітача опари И8-ХТА-12/3; дозатора опари И8-ХТА-12/4; нагнітача тіста И8-ХТА-12/5; корита для бродіння тіста И8-ХТА-12/8; двох станцій дозувань ВНИИХП-0-6.

Рис. 40. Тістоприготувальний агрегат И8-ХТА-6:
1 – бункер для бродіння опари; 2 – трубопровід; 3, 8, 9 – пульти управління; 4 – дозатор опари; 6, 13 – трубопроводи; 8, 12 – приводи; 7, 11 – станції дозувань ВНИИХП-0-6; 10 – машини тістомісильні; 14 – корито для бродіння тіста.

Відмінність тістоприготувальних агрегатів полягає в тому, що ємність бункера для бродіння опари агрегату марки И8-ХТА-12 (12 м3) в 2 рази більше місткості бункера агрегату марки И8-ХТА-6 (6 м3). За рахунок цього удвічі збільшується продуктивність і змінюється висота агрегату до 4650 мм замість 3655 мм в агрегаті И8-ХТА-6.

Устаткування, що випускається, можна компонувати по різних схемах. За бажанням споживача компоновку можна міняти залежно від конкретних умов хлібозаводу на одному або двох поверхах. Щоб уникнути перегріву тіста і перевантаження нагнітача, довжина окремих тістопроводов і висота підйому тіста на кожній ділянці повинна бути мінімальною. Технічна характеристика бункерних агрегатів приведена в табл. 12.

Процес приготування тіста в тістоприготувальних агрегатах И8-ХТА полягає в наступному.

Борошно і рідкі компоненти поступають в машину тістомісильну для замісу опари. Готова замішана опара за допомогою лопатевого нагнітача опари по трубопроводу подається на лоток бункера бродіння. З лотка опара поступає в одну з секцій бункера, де відбувається бродіння. Через певний час лоток повертається, і опара нагнітається в наступну секцію. Повний поворот лотка відповідає часу бродіння опари.

З бункера виброжена опара за допомогою дозатора по трубопроводу подається в другу тістомісильну машину, туди ж другою станцією дозування подаються рідкі компоненти і борошно, необхідні для замісу тіста.

Таблиця 12. Технічна характеристика бункерних агрегатів

Замішене тісто з машини нагнітачем тіста по тістопроводу прямує в корито бродіння, звідки через регульовану заслінку – у воронку тістоділильної машини.

Для управління всіма процесами приготування тіста передбачено чотири пульти управління. Перший пульт передбачає управління першою машиною тістомісильною і нагнітачем опари, другий – машиною тістомісильною і нагнітачем тіста. Третій пульт передбачає управління бункером бродіння опари і дозатором опари. Четвертий пульт передбачає управління роботою механізму заслінки корита.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*