3. Устаткування для вивантаження тіста з діжей

Діжеперекидачі призначені для звільнення діж від тіста і передачі його на подальшу обробку. Ці машини направляють тісто в спеціальні бункера-тістоспуски чи безпосередньо в лійки тістоділильних машин.

Залежно від розташування тістомісильного і тісторозділочного відділень для розвантаження діжей від тіста застосовуються підйомні перекидачі, які піднімають діжу і потім нахиляють, і перекидачі, які тільки нахиляють діжу.

В нашій промисловості отримали розповсюдження підйомоперекидачі ПО-1, А2-ХПД і перекидачі О-2 та діжеперекидачі А2-ХОД.


Рис. 24 Класифікація діжеперекидачів

Діжеперекидач ПО-1 призначений для підйому і звільнення від тіста діжей місткістю 140, 230 і 330 л машин тістомісильних типа «Стандарт», Т1-ХТ2А, А2-ХТБ, ТММ-1М.

Рис. 25. Перекидач діжі А2 – ХПД.

Таблиця 7. Технічна характеристика діжепідйомоперекидачів

Машина ПО-1 (рис. 26) складається з фундаментної плити, двох укріплених на ній порожнистих стійок з направляючими пазами, підйомних гвинтів, розміщених всередині стійок, підйомного майданчика і приводного механізму. Підйомний майданчик має дві щоки, на яких встановлені по два верхніх і нижніх ролика. Ці ролики переміщаються в направляючих пазах стійок, причому нижні ролики сполучені з гайками, встановленими на підйомних гвинтах.

Діжу з тістом накатують на майданчик до упора, якщо ж діжа встановлена неправильно, то підйомний майданчик рухатися не буде.

Рух від електродвигуна при натисненні кнопки «Підйом» передається через клинопасову передачу на головний вал і далі гвинтовим шестерням. При обертанні гвинтів гайки переміщаються вгору з майданчиком, при цьому ролики котяться в пазах стійок. Досягнувши криволінійних пазів, верхні ролики, відхилюючи стрілки, прямують в криволінійні пази. При цьому стрілки повертаються і відкривають прохід для продовження вертикального підйому нижніх роликів.

Діжа повертається на 110°, і упор, що є на лівій стороні майданчика, натискує на верхній кінцевий вимикач, миттєво зупиняючи машину завдяки наявності електромагнітного гальма.

Після звільнення діжі від тіста натискують на кнопку «Пуск». Для зупинки діжі в будь-якому положенні натискують на кнопку «Стоп» на щиті управління машиною.

Привод розташований в нижній частині машини на спеціальному кронштейні і складається з електродвигуна і клинопасової передачі.

Рис. 26. Підйомоперекидач ПО-1:
1 – фундаментна плита; 2 – нижній ролик; 8 – підйомні гвинти; 4 – трьохкнопковий пускач; 5 – верхній кінцевий вимикач; в – порожнисті стійки; 7 – верхні ролики; 8 – приводной шків; 9 – шків електродвигуна; 10 – гальмівний електромагніт; 11 – криволінійний направляючий паз для ролика; 12 – верхній кінцевий вимикач.

Діжеперекидач А2-ХПД (рис. 27) випускається в правому і лівому виконанні (рис. 5.27 а, б) і складаєтьсяз колони двотаврового перетину, каретки, рухомо закріпленої на колоні за допомогою роликів, майданчика, шарнірно закріпленого на каретці і має ролик, що спирається на зовнішню полицю колон та утримуює майданчик в горизонтальному положенні і забезпечує її поворот за допомогою приводу.

Привод діжеперекидача складається з двигуна і клинопасової передачі. Він розташований у верхній частині колони і приводить в обертання підйомний гвинт, встановлений усередині колони на підшипниках кочения.

Для зручності накатування діжі на майданчик діжепідйомоперекидач обладнаний чавунною плитою литої конструкції має направляючі для ходових коліс і ролика діжі.

Огорожа робочої зони діжепідйомоперекидача встановлена на плиті і виконана з труб. Одна стійка огорожі використовується для розміщення пульта управління, а інша стійка з труби зварної конструкції.

Огорожа робочої зони обладнана електроблокуванням, що не дозволяє включати привод при відкритій огорожі. Майданчик обладнаний електроблокуванням, що не допускає підйом при не замкнутій фіксатором діжі. На колоні встановлено два кінцеві вимикачі, що вимикають привод в кінцевих положеннях каретки. Підйомний гвинт закритий швидкозйомним кожухом, клинопасова передача закрита щитком.

Рис. 27. Діжеперекидач А2-ХПД (а – праве, б – ліве виконання):
1 – огорожа робочої зони; 2 – стійка; 3 – пульт управління; 4 – кожух; 5 – колона; 6 – головка приводу; 7 – ролик; 8 – чавунна плита; 9 – щиток; 10 – каретка; 11 – майданчик.

Діжеперекидач П0-2 повністю аналогічний підйомному діжеперекидачу ПО-1, але призначений для звільнення діжі від тіста без їх підйому.

Діжеперекидач А2-Х0Д (рис. 28) по конструкції і принципу дії аналогічний підйомному діжеперекидачу А2-ХПД без підйому діжі.

Рис. 28. Діжеперекидач А2-Х0Д:
1 – огорожа; 2 – стійка; 3 – пульт керування; 4 – кожух гвинта; 5 – колона; 6 – голівка приводу; 7 – ролик; 8 – каретка; 9 – щиток; 10 – майданчик; 11 – чавунна плита.

Діжеперекидачі одногвинтові виробництва Смілянського машинобудівного заводу (рис. 29) призначені для перекидання діж з тістом місткістю 330 л. в проміжні бункери на підприємствах хлібопекарської і кондитерської промисловості.

Привод діжеперекидача складається з електродвигуна і клинопасової передачі, розташованих у верхній частині колони, і приводить в обертання підйомний гвинт, встановлений усередині колони на підшипниках кочення.

Таблиця 8. Технічні характеристики діжеперекидачів одногвинтових

Гайка підйомна встановлена в каретці на сферичних опорах і застопорена від обертання двома настановними гвинтами.

Гайка блокуюча розташована під гайкою підйомною і гвинтом з циліндровим кінцем, що входить в її паз, стопоряться від обертання при справній роботі діжеперекидача.

У разі обриву різьби в гайці підйомній, навантаження на себе приймає гайка блокуюча, при цьому циліндровий кінець гвинта виходить з її паза і гайка блокуюча обертається спільно з гвинтом, не проводячи підйому. При обертанні гвинта у зворотному напрямі, гайка стопориться від обертання собачкою і проводить опускання майданчика. Таким чином, гайка блокуюча попереджає падіння майданчика з діжей при обриві різьби в гайці підйомній.

Для зручності накатування діжі на майданчик діжеперекидач обладнаний спеціальною плитою 6, має направляючі для ходових коліс і ролика діжі.

Огорожа 7 робочої зони діжеперекидача кріпиться до колони і спирається на стійку 8. Огорожа і стійка виконана з труб. Блок управління 10 встановлюється на колоні.

Майданчик обладнаний електроблокуванням, що не допускає підйом майданчика при не замкнутій фіксатором діжі.

На колоні встановлено два кінцеві вимикачі, що вимикають привод в кінцевих положеннях каретки.

Клинопасова передача закрита спеціальним щитком 9.

Рис. 29. Схема діжеперекидача марки А2-ХП2-Д.

Робота діжеперекидача відбувається таким чином.

На майданчик накатують діжу з тістом. При цьому пружинний замковий пристрій автоматично замикає діжу. Палець діжі, потрапивши в отвір стійки, натискує на систему важелів, яка впливає на кінцевий вимикач блокування фіксації діжі, встановлений на підставі колони. Контакти цього кінцевого вимикача замикаються. Якщо діжа встановлена неправильно, тобто якщо вона не замкнута пружинним фіксатором, контакти кінцевого вимикача будуть розімкнені і підйом діжі не можливий.

Натисненням на кнопку «Вгору» включають привід. Каретка з майданчиком починає підійматися вгору. Коли ролик майданчика потрапляє в паз кронштейна, майданчик з діжею перекидається на кут 110°. При цьому упор, закріплений на каретці, по досягненні останньою крайнього верхнього положення, натискає на ролик верхнього кінцевого вимикача майданчика і привод зупиниться.

Після спорожнення діжі включають привод натисненням на кнопку «Вниз». Каретка починає опускатися. При цьому ролик майданчика в пазі кронштейна вчинить човниковий рух, майданчик повернеться в горизонтальне положення і потім опуститься. В крайньому нижньому положенні упор, закріплений на каретці, натискуватиме на ролик нижнього кінцевого вимикача майданчика і привод зупиниться. Одночасно упор, закріплений на майданчику, натискуватиме на ролик кінцевого вимикача блокування фіксації діжі і розімкне його нормально замкнуті контакти, тим самим, страхуючи роботу кінцевого вимикача останову майданчика в нижньому положенні.

Натискують ногою на педаль пружинного фіксатора і викочують діжу. Далі цикл повторюється.

Тістоспуски. Вони призначені для прийому і переміщення тіста до ділильних машин. Виготовляють тістоспуски з листової сталі товщиною 2,5-3 мм із нахилом стін до горизонтальної площини не менш 45°. Розмір нижнього отвору повинний бути не менш 300´400 мм. Тістоспуск може обслуговувати 1-2 машини. Заслінки для тістоспусків можуть бути вертикальні, горизонтальні і похилі.

Основні відомості про експлуатацію діжеперекидувачів

Для нормальної роботи діжеперекидувачів необхідно:

1) накочувати діжі на фундаментну плиту діжеперекидувачів обережно, без ударів;

2) ретельно перевіряти закріплення діжі на плиті машини;

3) регулярно очищати направляючі канавки для коліс діжі від прилиплого тіста;

4) систематично очищати від тіста стінки тістоспуску і направляючі заслінки, не допускаючи його підсихання (наприкінці зміни стінки тістоспуску повинні бути очищені та ретельно промиті гарячою водою);

5) періодично перевіряти кріплення і стан штирів, а також запірних механізмів для діжі;

6) систематично перевіряти нижнє положення штирів траверси щодо підлоги, для того, щоб отвори діжі легко сполучалися з цими штирями;

7) уважно стежити за станом кінцевих вимикачів, не допускати їхнього забруднення;

8) щотижня очищати і змазувати підшипники головного вала, ланцюгові передачі, шестірні, піднімальні гайки і гвинти, перевіряти кріплення цих деталей, а також огороджень і шпонок;

9) суворо дотримуватись вимоги норм охорони праці і виробничої санітарії.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*