1. Машини для замісу тіста періодичної дії із стаціонарно закріпленими діжами.

До цього типу машин відносяться машини тістомісильні ТМ–63М, Т2М–63, ТММ–120, РЗ–ХТІ–3, Л4–ШКТ та А2–ХТЦ (рис. 1).

Рисунок 1. Тістомісильні машини Л4–ШКТ (а) та А2–ХТЦ (б).

Машини ТМ–63М і Т2М–63 (рис. 2) призначені для замісу крутого тіста і застосовуються у виробництві бубличних, борошнистих кондитерських і макаронних виробів. Вони мають стаціонарно встановлене корито, дно якого є двома напівциліндрами. Заміс проводиться двома Z–подібними лопатями, що обертаються в протилежному напрямі в чотирьох підшипниках, встановлених в стінках корита мішалки. Підшипники мають шпильки, якими вони спираються на виїмки литої станини. Корито розвантажується при повороті його навколо осі передньої лопаті мішалки, вал якої встановлений в підшипниках станини.

Лопаті мішалок одержують рух від електродвигуна через клинопасову передачу і дві пари циліндричних косозубих шестерень. Корито повертається черв’ячним механізмом, який одержує рух від електродвигуна через клинопасову передачу і пару циліндричних шестерень.

Тісто замішується на машині таким чином: через патрубки в кришці корита завантажують борошно, воду, дріжджі і інші компоненти, включають електродвигун, що приводить в рух місильні лопаті. Після закінчення замісу включають електродвигун повороту корита і воно нахиляється на 90°.

Верхній край корита і кришка є циліндровою поверхнею, вісь якого співпадає з віссю обертання корита. При повороті кришка, встановлена на стійках, залишається на місці. В нерухомій кришці є патрубки для завантаження машини і відкидна кришка для спостереження за процесом замісу.

Рисунок 2. Тістомісильна машина Т2М–63:
1 – станина; 2, 6 – вали з лопатями; 3 – корито мішалки; 4 – привід; 5 – кришка; 7 – механізм повороту корита.

Модернізована машина Т2М–63 має корито більшої ємності і, відповідно, більшу продуктивність.

Машина ТММ–120 (рис. 3) має аналогічну конструкцію, але заміс проводиться одним валом мішалки і корито має меншу ємність.

Машина складається із станини, короба, приводу і механізму перекидання.

Рисунок 3. Тістомісильна машина ТММ–120:
1 – станина; 2 – привод машини; 3 – короб; 4 – кришка; 5 – завантажувальна воронка; 6 – вал з лопатями; 7 –– механізм перекидання; 8 – подвійні стінки.

Станина складається з плити і двох боковин, стягнутих стягуваннями. На плиті встановлений привод машини, який складається з двигуна і черв’ячного редуктора.

Короб є місткістю з подвійними стінками, між якими циркулює гаряча вода. Подача і злив її здійснюється через штуцера. Тепловий режим підтримується регулюванням кількості і температури води, що подається. В коробі укладені Z–подібні лопаті, розташовані під кутом 90° одна до іншої, закріплені на одному валу.

Механізм перекидання складається з черв’яка, черв’ячного сектора і рукоятки.

Процес замісу тіста здійснюється Z–подібними лопатями, що обертаються в коробі. Після закінчення замісу машину зупиняють і рукояткою механізму перекидання нахиляють короб, після чого вивантажують готове тісто. Після закінчення вивантаження обертанням рукоятки повертають короб в початкове положення.

Спостереження за процесом замісу тіста ведеться через отвір завантажувальної кришки.

Машина тістомісильна періодичної дії РЗ–ХТІ–3 з інтенсивною механічною обробкою тіста призначена для приготування різних сортів житньо–пшеничного і пшеничного тіста і замісу тіста для бубличних виробів на підприємствах хлібопекарної промисловості.

Машина оснащена трьохшвидкісними електродвигунами, що дозволяє вести заміс за наперед заданою програмою з різним ступенем інтенсивності. Тривалість і інтенсивність замісу програмуються залежно від хлібопекарських властивостей борошна і складає 2 – 3 хв.

Машина повністю задовольняє вимогам, що пред’являються до устаткування для приготування тіста прогресивним прискореним способом, заснованим на інтенсивній механічній обробці тіста. При цьому процес тістоприготування скорочується з 5 – 6 год. до 1 год.

Скорочення процесу бродіння, пов’язаного з витрачанням сухих речовин, дає можливість заощадити до 2% борошна. В результаті інтенсивної механічної обробки тіста при замісі клейковина набуває кращої здатності утримувати газ, тому питомий об’єм виробів на 10 – 15 % вище, ніж при звичайному замісі, зокрема на машинах “Стандарт”.

В результаті поліпшення фізичних властивостей тіста істотно підвищується якість продукції.

Машина тістомісильна марки РЗ–ХТІ–3 (рис. 4) складається з каркаса, приводів робочого органу, місильної ємності і приводу повороту місильної ємності.

Каркас складається з підставки і двох стійок – лівої і правої та призначений для установки на ньому всіх складальних одиниць.

На верхній частині каркаса кріпиться утримувач, який складається з проміжного каркаса, кронштейна і кришки. На кришці є воронка для завантаження борошна і два патрубки для подачі рідких компонентів в ємність мішалки.

Рисунок 4. Машина тістомісильна РЗ–ХТІ–3:
1 – кришка; 2 – місильна ємність; 3 – пульт управління; 4 – тумба правого приводу органу мішалки; 5 – тумба лівого приводу органу мішалки і приводу повороту ємності.

Ємність мішалки – це зварний резервуар з напівциліндровим дном, виконаний з нержавіючої сталі. До боковин ємності кріпляться ліва і права опори, які у свою чергу встановлюються на верхніх майданчиках стійок.

Опори валу мішалки (рис. 5) є підшипниками ковзання, до однієї з яких прикріплена поворотна зірочка, усередині підшипника проходить шліцьовий вал, на якому встановлюється привідна зірочка і закріплюється робочий орган.

Рисунок 5. Місильна ємність:
1 – привідні зірочки; 2 – зірочка приводу повороту; 3 – підшипник; 4 – підшипник ковзання; 5 – шліцьовий вал; 6 – вилка; 7 – втулка; 8 – скалка; 9 – робочий орган; 10 – хрестовина; 11 – корито; 12 – вузли змащення; 13 – втулка.

Привод кожної хрестовини робочого органу здійснюється від свого трьохшвидкісного електродвигуна (див. рис. 4) через клинопасову передачу, циліндричний редуктор і ланцюгову передачу.

Для вивантаження готового тіста ємність мішалки за допомогою приводу повертається навколо горизонтальної осі на 120°. При роботі ємність мішалки закріплюється в строго вертикальному положенні фіксатором.

Управління роботою машини здійснюється з окремо розташованого щита управління і блоку управління, вбудованого в праву стійку корпусу машини.

На панелі щита управління вмонтовується блок реле часу, що дозволяє програмувати тривалість замісу. Максимально можлива тривалість замісу 12 хв.

Ємність мішалки з робочими органами є головним вузлом машини тістомісилки і є резервуаром з напівциліндричним дном, виконаний з нержавіючої сталі. Два робочі органи мають вилки і хрестовини, сполучені загальною скалкою. Швидкість обертання одного робочого органу дещо відрізняється від швидкості обертання іншого. Оригінальність конструкції робочих органів полягає в тому, що в процесі замісу змінюється їх конфігурація. В результаті тістова маса піддається деформації з усіх боків і рівномірній механічній обробці по всьому об’єму камери мішалки з повним перемішуванням всіх інгредієнтів.

Тістомісильна машина “Момент–100” (рис. 6) призначена для суперінтенсивного замісу пшеничного і житнього тіста по спеціальній рецептурі, що дозволяє скоротити процес бродіння перед обробленням до 20 хв. при безопарному тістоприготуванні. Використовуються для замісу різних сортів кондитерського тіста.

Рисунок 6. Машина тістомісильна “Момент–100”:
1 – рама; 2 – катки; 3 – електродвигун; 4 – вал; 5 – шарнірні опори; 6 – клямка з рукояткою; 7 – діжа; 8 – ручка; 9 – клямка; 10 – кришка; 11 – вал мішалки; 12 – лопаті мішалок; 13 – штепсельний роз’єм: 14 – фіксуючі гвинти.

Трубчаста рама машини  закріплена на трьох катках, що забезпечують зручне її переміщення в цеху. В робочому стані рама фіксується за допомогою гвинтів. Машина обладнана стаціонарною діжею, в центрі якій розміщений вал мішалки. Привод машини здійснюється від електродвигуна, на подовженому валу якого закріплено дві лопаті мішалок. Зверху ємність мішалки закривається кришкою і фіксується клямкою в ручці.

Діжа з електродвигуном спираються на раму за допомогою валу, укріпленого в станині на шарнірних опорах. Ліва опора має підпружинену клямку з рукояткою, що дозволяє фіксувати діжу у вертикальному (робочому) і горизонтальному положеннях для розвантаження і очищення діжі. Машина підключається до електромережі за допомогою штепсельного роз’єму.

Тривалість замісу встановлюється по реле часу і не повинна перевищувати 2,5 хв., в іншому випадку навколо валу почне залипати тісто, що може виявитися причиною погіршення його якості. Воду треба охолоджувати так, щоб наприкінці замісу температура тіста не перевищувала 32–35 °С.

Технічна характеристика машин приведена в таблиці 1.

На підприємствах застосовуються також тістомісильні машини із стаціонарною діжею імпортного виробництва «Штефан» (Німеччина), «Момент», «Твіді» (Англія) і ін.

Таблиця 1 – Технічна характеристика тістомісильних машин періодичної дії зі стаціонарною діжею

2 Comments

 1. When can you start? how long does it take to wean off prilosec Most animals rely upon a routine to stay balanced and your pet relies upon you to create and keep that routine. If your pet is exhibiting destructive behaviors it’s possible you aren’t creating enough opportunities for them to expend their energy. This means you need to increase the amount of time your pet gets to play. When you up the frequency of activity sessions you can decrease the possibility of them getting into trouble. A tired pet is a happy pet, but it is up to you to ensure they tire out. If a daily walk and 15 minutes of play is not enough for your pet to tire out, then you need to increase the frequency or intensity of the workout. It’s possible the vigor of the workout needs to be increased; for example if you can get your pet to run instead of walk this may do the trick.

 2. Where did you go to university? lisinopril dosage rxlist Firefox is a Web browser created Mozilla Corporation. Since its release in 2002 (as Phoenix 0.1, later named as Firebird then Firefox as of 0.8 to present), the browser has become one of the most popular Web browsers in the market, trailing only Microsoft’s Internet Explorer as of July 2009.

 3. Languages what is nizagara tablets I do, because they haven’t asked for negotiations.  They said, “Yeah, we negotiate with everybody and we don’t like where it came out.  We want our way.  It’s our way or the highway.  And if you don’t do it, we’ll shut the government down.”  I think there are times when you have to call people’s bluff.  And it’s terrible, because all over the world, people say, like, you know, I’ll listen to some of Senator Cruz’s (PH) filibuster on the health care bill.  And he just kept making all these claims that just aren’t so and everybody knows they’re not.

 4. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
  Excellent work!

 5. Did not return questions as to how. But on the likelihood of answering their questions and offering a number of a long
  time now. This Nonetheless remember many central banks beginning now with the consciousness about
  market developments and prospects. Below their system can’t escape the wrath of central
  bank to do with it. The risk of token standard for Ethereum to interrupt the privateness of the monetary system has.
  Completely different banks have totally different threat appetite relying on the sending wallet the very best.
  Legitimate in decreasing block of 50 the genesis block was created bitcoins have.
  Go to enterprise Insider’s homepage for extra upside with the following block on the Bitcoin.
  Everybody’s gonna turn into more rich however they can’t management
  digital foreign money in 2009. The CEO of Bakkt a Bitcoin giveaway scam to the risks and digital
  foreign money. Interfacing with third-occasion apps for
  conducting mobile Bitcoin transactions and minting new foreign money models.

  Motels can accept Bitcoin and different altcoins are making
  progress for the main cryptocurrency.

 6. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Hi! I could have sworn I’ve visited this website
  before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m definitely pleased I stumbled upon it and I’ll be bookmarking
  it and checking back frequently!

 7. Greetings! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!|

 8. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly
  like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a terrific
  website.

 9. Hey there! I understand this is kind of off-topic but I needed to
  ask. Does operating a well-established blog like yours require a lot of work?
  I am completely new to writing a blog but I do write in my
  diary daily. I’d like to start a blog so I will be able
  to share my experience and thoughts online. Please let me know if you have any ideas or tips for
  new aspiring blog owners. Appreciate it!

 10. Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome.

  I’m not sure if this is a format issue or something
  to do with internet browser compatibility but I thought I’d
  post to let you know. The design look great though!

  Hope you get the issue resolved soon. Kudos

 11. May I simply just say what a comfort to discover an individual who really understands
  what they’re talking about over the internet. You actually know how to bring a problem to light and make
  it important. More people have to read this and understand this side of
  the story. I can’t believe you aren’t more popular given that you surely
  have the gift.

 12. Wonderful blog you have here but I was curious about if you knew of any forums that cover the same
  topics talked about here? I’d really love to be a part of
  group where I can get feed-back from other knowledgeable people that share the
  same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Many thanks!

 13. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from my iphone. I’m trying
  to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.
  If you have any suggestions, please share. With thanks!

 14. В апреле крупные иностранные производители лекарственных средств выразили обеспокоенность возможными случаями оборота их продукции под видом биологически активных добавок и обратились к профильным организациям с просьбой провести соответствующий мониторинг. Содержание Кстати, именно «Уропальмен» можно использовать с целью дополнения любой схемы лечения эректильной дисфункции, и именно эти капсулы для потенции активно назначаются врачами как для усиления мужской потенции, так и в составе комплексной терапии простатита, при функциональных нарушениях урогенитальной системы с гиперплазией предстательной железы и т. д. http://gildiasmok.pl/forum/user-53610.html ПАНТОВЫЕ ОРЕШКИ – натуральный продукт на основе природных веществ. В состав средства входят панты алтайского марала, женьшень, красный корень, семена лимонника, кедровый орех. Пантомакс восстанавливает эрекцию, нормализует гормональный фон, устраняет воспалительные процессы предстательной железы. Препарат быстро проникает в кровь и начинает действовать уже через 30 минут Ваша корзина Аптечная сеть ТОО «МФК «Гиппократ» стремительно развивается, каждый год открываются новые аптеки

 15. HIT ANDROID APPS(9990) Recent update APK TOP CASINO GAMES AT JACKPOTCITY ONLINE CASINO Experience the best in online casino with our exciting classic casino games. Using APKPure App This apk is safe to download Enjoy our exclusive range of MONOPOLY-themed casino and slot games. You can explore the famous board game and trigger a number of exciting bonuses, giving you the opportunity to land big slot wins! Classic MONOPOLY features such as Chance and Community Chest cards are also available in our collection of themed games. Firstly, you log in as normal with your user account and click on the “deposit” link. This presents a list of different payment methods to choose from, whereby paysafecard must be selected. The amount to be paid into the account is then determined before clicking on “deposit amount,” which takes you to the paysafecard page. Once you have entered your PIN, accepted the general terms and conditions and clicked on “pay now,” the transaction is complete. Done! Once the payment has gone through successfully, you will then be redirected back to the William Hill site and the amount will be credited to your account as soon as possible. https://www.michaelveracka.com/community/profile/elliotibr188314/ Bitcoin Poker FAQIf you have any questions about funding your poker account and receiving your winnings through Bitcoin, then look through our FAQ below. We’ve collected common questions and answers about this subject below for your enlightenment. PokerTube is the world‘s largest poker media portal, providing all the essential poker TV shows, live events and other relevant videos. Using cryptocurrency is a logical solution: there have already been many things said about an adult having the right to make their own choices, including where and how to spend their own money. Cryptocurrencies make sure this right is not infringed upon, while crypto poker sites without forced KYC processes — like CoinPoker — make sure your personal data is protected. Let’s face it; poker is mainly a skill game and it doesn’t change if you play traditional poker compared to the online poker with crypto. The better you are, the more likely you are to make money out of it. And, of course, the weaker your opponents are, the more likely you are to win.

 16. Правильная и полезная пища может помочь невзгодам с потенцией / Фото unsplash Из поколения в поколение передаются действенные способы лечения импотенции народными средствами. Считается, что некоторые продукты питания и отвары трав способны избавить от этого недуга. В интернете есть много советов для повышения уровня потенции без применения лекарственных препаратов. Так, как утверждают, имбирь, настоянный на водке, творит чудеса. Растительный мир Сибири и Дальнего Востока богат целебными растениями. Они широко используются в нетрадиционной медицине как народные средства, повышающие потенцию у мужчин.
  https://kolkata.indiaolx.com/user/profile/415414
  Login to quote this blog Мужественность, силу, энергию, неутомимость, страстность – всё это дарит оригинальный попперс SPUNK. Вас порадует мощная формула на базе пропилового нитрита и отсутствие побочных эффектов. © 2017 «RUPOPPERS» Все права защищены. Круглосуточная доставка попперсов Попперсы – результативные стимуляторы, испарения которых помогают максимально расслабиться, улучшить настроение, приобрести игривый мощный эротический настрой и прочувствовать всю красочность ярких моментов. Интернет-магазин Poppers Love гарантирует вам качественную продукцию, быструю доставку, полную АНОНИМНОСТЬ, вежливый и тактичный персонал, а также консультацию по выбору. Наши опытные специалисты подстроятся под любую вашу ситуацию.

 17. My spouse and I stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.

 18. Nice blog right here! Additionally your web site a lot up fast! What web host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink for your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 19. Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s really a nice and useful piece of information. Ia??a?аАа’аАТ‚аЂ m satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.