Контрольні запитання та тести

 1. Наведіть класифікацію обладнання для вистоювання шматків тіста.
 2. Яке обладнання для попереднього вистоювання тіста Ви знаєте?
 3. Опишіть конструкцію і порядок роботи шафи попереднього вистоювання тіста.
 4. Перелічіть види обладнання для остаточного вистоювання тіста.
 5. Які основні складові частини і порядок роботи шафи для остаточного вистоювання тіста?
 6. Назвіть варіанти схем установки конвеєрних агрегатів для остаточного вистоювання заготовок.
 7. Опишіть конструкцію уніфікованої шафи остаточного вистоювання А2-ХРА.
 8. Які правила експлуатації шаф і агрегатів остаточного вистоювання?
 9. Назвіть призначення і наведіть функціональну схему технологічного кондиціонера Ш2-ХКА.
 10. В чому полягає призначення і схеми посадкових механізмів?
 11. Опишіть конструкцію і принцип роботи стрічкового автоукладальника “Київський”.
 12. Які відмінності між конструкціями розподільних пристроїв посадкових механізмів?
 13. Які способи передачі тепла при випіканні хліба?
 14. Надайте класифікацію хлібопекарських печей.
 15. Де застосовуються і які бувають види тупикових печей?
 16. В чому полягає будова і порядок роботи печі А2-ХНП/10?
 17. Опишіть основні складові частини дво- і трикамерних шаф.
 18. Надайте схему роботи етажеркових тупикових печей.
 19. Які складові частини і порядок роботи тунельних тупикових печей? Наведіть приклади видів обігріву хлібу у таких печах.
 20. Опишіть будову тунельної печі БН-25 і надайте схему її обігрівання.
 21. Які основні вимоги до хлібопекарських печей?
 22. В чому полягає порядок технічного обслуговування і вимоги техніки безпеки при роботі з печами?
 23. Які суттєві відмінністі між тунельними і тупиковими печами?

 

ТЕСТ “Вистоювання тіста та випікання хліба”

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*