9 Технічне обслуговування та охорона праці при роботі з печами

Вимоги до хлібопекарських печей

 1. Печі повинні відповідати розмірам і параметричним рядам за ДСТ 8032 «Переважні числа і ряди переважних чисел» з відхиленнями не більш ± 15%.
 2. Печі повинні виготовлятися в каркасному виконанні, що забезпечує транспортабельність і герметичне з’єднання.
 3. Печі повинні мати надійне заземлення.
 4. В якості поду печі можуть бути використані: листова сталь; металева сітка; сітчасті, пластинчасті і колискові конвеєри.
 5. Температура зовнішньої поверхні облицювання печі не повинна перевищувати 45 0С, температура підшипникових вузлів – не більш 60 0С.
 6. У системі приводу конвеєра печі повинний бути передбачений ручний (аварійний) привод із зусиллям не більш 15 кг.

Технічне обслуговування печей

Оператор, що обслуговує обладнання, зобовязаний:

 • слідкувати за роботою всіх елементів обладнання;
 • суворо дотримуватись правил та вимог охорони праці;
 • здійснювати регулювання, налагоджування обладнання;
 • слідкувати за правильним веденням технологічного процесу;
 • слідкувати за санітарним станом обладнання;
 • виконувати всі вимоги до порядку роботи, які викладені в технічній документації та інструкції по експлуатації.

Для забезпечення тривалої безвідмовної роботи пекарних камер доцільно заздалегідь виявляти ступінь спрацювання деталей і вузлів, вчасно їх ремонтувати або замінювати. Це потрібно здійснювати при проведенні профілактичних оглядів обладнання.

При щоденному технічному огляді необхідно перевіряти:

– справність обладнання зовнішнім оглядом;

– під’єднання заземлення машини;

– здійснювати очищення та санітарну обробку обладнання.

Для обліку заходів та всіх видів несправностей обладнання необхідно завести відповідний журнал обліку, у якому зазначити:

 • результати профілактичного огляду обладнання;
 • несправності обладнання, їх усунення та простоювання обладнання внаслідок несправності;
 • вид ремонту, який здійснювався, та перелік деталей обладнання, що було замінено.

Охорона праці при роботі з печами

До роботи з машинами допускаються тільки працівники, які навчені прийомам роботи і пройшли ввідний інструктаж з охорони праці та інструктаж на робочому місці.

Робоче місце повинно освітлюватись згідно з вимогами правил охорони праці і промислової санітарії харчових виробництв.

Повинен забезпечуватись вільний доступ до всіх частин і механізмів обладнання.

Для запобігання опіків при вийманні готових виробів з печі необхідно користуватись захисними термостійкими рукавицями або спеціальним додатковим інструментом.

У випадку несправності машини ремонт слід виконувати тільки після відєднання її від електричної мережі з обовязковим вивішуванням таблички “НЕ ВМИКАТИ! Ремонтні роботи”.

Для запобігання ураженню електричним струмом машина повинна бути надійно заземлена згідно з вимогами чинних державних стандартів.

Перед початком роботи необхідно:

 • прибрати з обладнання та навколо нього все, що може заважати роботі;
 • переконатися у повній справності обладнання;
 • перевірити роботу машини без навантаження.

Під час роботи необхідно:

 • постійно підтримувати робоче місце в чистоті і порядку;
 • перед кожним вмиканням машини переконатись, що нікому не загрожує небезпека;
 • не залишати увімкнену машину без нагляду;
 • регулювати і ремонтувати машину тільки при вимкненні її з електричної мережі;
 • при появі електричного струму на корпусі негайно вимкнути машину з електричної мережі;
 • при проведенні регулювальних, ремонтних та інших робіт користуватись тільки справним інструментом.

Після закінчення роботи необхідно:

 • вимкнути електроживлення обладнання;
 • очис тити машину і форми від залишків тіста та хліба;
 • здійснити миття машини та обладнання;
 • у випадку виявлення недоліків у роботі машини повідомити про це керівництво.

 

4 Comments

1 Trackback / Pingback

 1. Зміст | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*