8 Наскрізні тунельні печі

Наскрізні тунельні печі мають велику продуктивність з автоматичним регулюванням теплового режиму і використовуються головним чином на великих хлібокомбінатах.

В основному використовуються тунельні печі з рециркуляційним обігрівом. Такі печі придатні для випікання виробів широкого асортименту. Задовольняють сучасні вимоги виробництва, дозволяють організувати механізовані завантаження і вивантаження, позонне регулювання верхнього і нижнього обігрівання заготівок, що випікаються. Крім відомих переваг, які забезпечують поточне механізоване виробництво, ці печі мають чимало суттєвих недоліків: великі витрати металу, в 2-4 рази більша порівняно з тупиковими печами потреба у виробничих площах, висока ціна виготовлення тощо. У тунельних печах використовується рециркуляційна схема обігрівання (рис. 28).

Паливо (газоподібне або рідке) подається в форсунку 5, змішується з повітрям і згорає в циліндричній топці 6. Із зовнішнього боку топковий циліндр охолоджується відпрацьованими газами, які потім надходять в камеру змішування 7, де й змішуються з гострими газами, що виводять з топки. Температура газів в камері змішування 500…550 °С. Розподільними каналами 8 вони надходять у нагрівальні канали 2, розташовані згори та знизу тунельної пекарної камери 1. Відпрацьовані гази забираються рециркуляційним вентилятором 3, частина їх спрямовується знову в систему для розбавлення гострих газів, останні відводяться з системи в димову трубу.

Рисунок 28 – Принципова схема рециркуляційного обігрівання:
1пекарна камера; 2 – нагрівальні канали; 3 – рециркуляційний вентилятор; 4 – димова труба; 5 – пальники; 6 – топка; 7 – змішувальна камера; 8 – розподільний канал.

Розглянемо будову і схеми обігрівання деяких найбільш вдалих моделей тунельних печей з рециркуляційним обігріванням.

Печі БН-25 і БН-50 мають сітчастий конвеєрний під шириною 2100 мм. Система обігрівання рециркуляційна канальна з одним пальником у циркуляційному контурі.

Піч БН-25 (рис. 29) складається з тунельної пекарної камери 8 висотою 200 і шириною 2200 мм. Верхня і нижня стінки пекарної камери є теплопередаючими стінками верхнього 10 і нижнього 12 нагрівальних каналів. По нижній стінці каналу проходить робоча гілка сітчастого конвеєра 4, яка служить подом печі, а холоста гілка конвеєра 1 проходить під піччю. Привідний барабан 3 розташований на розвантажувальній частині печі. Біля нього розміщений автоматичний важільно-вантажний натяжний пристрій 5. Натяжний барабан конвеєра 24 розташований у посадочній частині печі. Циліндрична щітка 2 служить для очищення конвеєра. Циліндрична топка 17 печі закінчується змішувальною камерою, яка з’єднана з боковим каналом і коробами 18 і 19, в яких з допомогою шиберів гази розподіляються по ширині пекарної камери в паралельних каналах і трубах 9. Відпрацьовані гази збираються в короби 13, з’єднані з боковим збірним каналом 14.

Останній з’єднаний з всмоктувальним патрубком рециркуляційного вентилятора 15. Відпрацьовані димові гази частково повертаються в камеру змішування на рециркуляцію, а залишки викидаються в димову трубу 16. Система каналів оснащена вибуховими патрубками 11 з клапанами.

Парозволожувальний пристрій 22 являє собою шість перфорованих горизонтальних труб, закритих ковпаком. Виведення випарів з печі провадиться примусово з допомогою вентилятора 21 і системи труб 7 і 20, з’єднаних з витяжними зонтами 6 і 23 і пекарною камерою печі.

Рисунок 29 – Тунельна піч БН-25 і схема її обігрівання:
1 – холоста гілка конвеєра; 2 – щітка; 3 – привідний барабан; 4 – робоча гілка конвеєра; 5 – натяжний пристрій; 6; 23 – витяжний зонт; 7; 9; 20 – труба; 8 – пекарна камера; 10; 12 – нагрівальні канали; 11 – патрубок; 13; 18; 19 – короби; 14 – канал; 15; 21 – вентилятор; 16 – димар; 17 – топка; 22 – парозволожувальний пристрій; 24 – натяжний барабан.

Управління тепловим режимом печі здійснюється автоматично за допомогою двохпозиційного регулятора температури гріючих газів в місці виходу з камери змішування.

Печі БН-50 складаються з аналогічних елементів, але мають дві автономні топки.

Печі марки ПХЗС – це тунельні печі з рециркуляцією гріючих газів і автоматизованим керуванням тепловим режимом випікання. Вони працюють на газовому паливі, високоекономічні і забезпечують випікання високоякісних хлібобулочних виробів.

Піч Г4-ПХЗС-25 (25 м2 – площа поду) зібрана з чотирьох секцій металоконструкцій, в середині яких розміщена пекарна камера 3 (рисунок 30), захищена шаром теплоізоляції 16. Камера має плоскі верхній 11 і нижній 10 нагрівальні канали, по нижньому переміщується сітчастий конвеєр 1, його зворотна стрічка переміщається спеціальним теплоізольованим каналом, який перед виходом на завантаження підігрівається нижнім гріючим каналом, а потім входить в зону парозволоження 15. У пекарній камері по боках вмонтовані оглядові люки. Привід конвеєра 2 розташовано в вихідній частині, а натяжна станція 14 – в завантажувальній частині. Піч обладнана циліндричними топками 8 і 7 та зблокованими з ними рециркуляційними вентиляторами 4 і 9. Викид відпрацьованих газів та парів випікання забезпечується через коаксіальні труби 5. Розподіл газів по ширині печі виконують з допомогою шиберів 19. Каркас печі зовні облицьовано металевими щитами. Всі порожнини печі заповнені мінеральною ватою 16.

Нагрівальні комунікації в кількох місцях мають спеціальні вибухові клапани 18, вихід газу з яких закритий асбокартоном, розміщується на верхній поверхні обшивки печі.

Газові пальники В-56-9 мають автоматику для розпалу та підтримання заданої температури гріючих газів, а також аварійний захист на випадок погасання полум’я, зниження розрідження в топці або зниження тиску газу.

Піч комплектується окремим пультом управління. Прилади газової автоматики розміщені на газопроводах біля топки печі.

Працює піч таким чином. Спочатку при закритій газовій апаратурі протягом 5-8 хвилин ведуть продувку повітрям системи топок і нагрівальних каналів, потім включають подачу газу і за допомогою запальника розпалюють пальник. Включають привод конвеєра печі і прогрівають її до заданої температури, далі подають пару у парозволожуючий пристрій і починають завантажувати конвеєр тістовими заготовками. Останні спочатку проходять зону парозволоження, а потім випікаються, безперервно переміщуючись вздовж печі. Випечені вироби з конвеєра печі перевантажують на транспортери для охолоджування та затарюють в лотки і конвеєри.

Рисунок 30 – Тунельна піч Г4-ПХЗС-25:
1 – сітчастий конвеєр; 2 – привідна станція; 3 – пекарна камера; 4, 9 – рециркуляційні вентилятори; 5 – димова труба; 6 – рециркуляційний канал; 7,8 –топки; 10,11 – нагрівальні канали; 12 – витяжка; 13 – зонт; 14 – натяжна станція; 15 – парозволожувач; 16 – теплоізоляційна забивка; 17 – розподільний короб; 18 – вибухові канали; 19 – шибери.

Привідна станція печі обладнана спеціальним варіатором, який дозволяє регулювати тривалість випікання (проходження конвеєра через піч) – від 12 до 72 хв.

Печі Г4-ПХЗС-50 монтуються з тих же блоків 25-метрової печі, але мають більшу довжину, яка забезпечує робочу площину пічного конвеєра 50 м2. Технічна характеристика печей Г4-ПХЗС подана в таблиці 6.

Таблиця 6 – Технічна характеристика печей Г4-ПХЗС

Назва показника Г4-ПХЗС-25 Г4-ПХЗС-50
Робоча площа поду, м2 26 51
Ширина конвеєра печі, м 2,1 2,1
Продуктивність по батону, 0,4 кт, кг/год 650 1200
Питома витрата газу, м3 27,5 25
Максимальна температура гріючих газів, °С 550 550
Загальна потужність електродвигунів, кВт 12.5 14,5
Габарити, м:

довжина

ширина

висота

15,3

3,5

2,6

27,3

3,5

2,6

Маса, кг: металоконструкції 13520 23000
теплоізоляції (мінеральної вати) 8560 13000

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*