7 Тупикові печі

7.1  Класифікація тупикових печей.

7.2 Шафні тупикові печі.

7.3 Етажеркові тупикові печі

7.4 Тунельні тупикові печі

7.1  Класифікація тупикових печей.

Тупикові печі застосовуються на малих і середніх переробних підприємствах по випічці хлібобулочних виробів. Застосовують велику різноманітність видів і марок тупикових печей (рис. 15).


Рисунок 15. Класифікація тупикових печей.

Вибір їх видів і марок залежить від потужності і структури хлібопекарського підприємства, асортименту продукції, що випускається, і вибору технологічних ліній виробництва хлібобулочних виробів. Принципові схеми тупикових печей приведені на рис. 16.

Рисунок 16 – Принципові схеми тупикових печей:
а – багатоярусна шафова з канальним рециркуляційним обігрівом; б – етажеркова з конвективним обігрівом; в – барабанна з канальним обігрівом; г – двоярусна з ситовими конвеєрами і канальним рециркуляційним обігрівом; д – тупикова з канальним обігрівом і люльково-ланцюговим конвеєром:
1 – пекарна камера; 2 – под; 3 – теплоізоляція; 4 – газохід; 5 – етажерка; 6 – канал; 7 – люлька барабана; 8 – пластинчатий конвеєр; 9 – регенератор тепла; 10 – ланцюговий конвеєр.

7.2 Шафні тупикові печі.

Для випікання хлібобулочних виробів в умовах малих переробних підприємств здебільшого застосовують тупикові печі з електрообігрівом, оскільки вони у більшій мірі відповідають умовам дрібносерійного виробництва. Найбільшого поширення набули шафові печі, які характеризуються простотою будови, обслуговування та низькою вартістю і продуктивністю. Це печі марок: Р3–ХПИ, Р3–ХПЕ, Р3–ХПГ, А2–ХНП/10, ШПЭСМ–3 та інші.

Технічна характеристика шафових пекарних камер наведена в таблиці 4.

Таблиця 4 – Технічна характеристика поличкових пекарних камер

Печі хлібопекарні Р3–ХПЕ (двосекційна) і РЗ-ХПГ (трисекційна) (рис. 17) складаються з уніфікованих секцій 21, основи 2 та подушки 8. Кожна секція печі складається з каркаса та встановленої в ньому пекарної камери.

Рисунок 17 – Загальний вигляд печі Р3–ХПГ:
1 – стійка; 2 – основа; 3 – облицювальний пояс; 4 – дверцята; 5 – термопатрон; 6 – манометричний термометр; 7 – паропровідна магістраль; 8 – подушка; 9 – засувка; 10 – ручка; 11 – замок екрана камери; 12 – завантажувальний отвір; 13 – екран; 14 – патрубок; 15 – паровідвідний канал; 16 – зовнішня частина каркаса; 17 – внутрішня частина каркаса; 18 – ізоляція (алюмінієва фольга); 19 – зварний короб; 20 – електронагрівачі; 21 – уніфікована секція; 22 – пекарна камера; 23 – облицювальні листи.

Основа печі – це зварна рама з обшивкою. Знизу до рами приварені стійки, за допомогою яких під кріпиться до настилу Між собою секції з’єднані фланцями. Місця стиків ззовні закриті облицювальними поясами 3.

Каркас має внутрішню 17 і зовнішню 16 частини, між якими розміщено ізоляційний матеріал 18 – алюмінієву фольгу. Зовнішня частина каркаса закрита облицювальними листами 23.

Пекарна камера 22 виконана у вигляді зварного короба 19, одна сторона якого відкрита і утворює завантажувальний отвір 12, який закривається екраном 13 і дверцятами 4. Над дверцями розміщено замок екрана камери 11, який фіксує екран у відкритому положенні.

Для обігрівання пекарних камер у внутрішній частині каркаса встановлені U–подібні електронагрівачі 20, які для забезпечення рівномірності нагрівання камери встановлені над і під пекарною камерою. Контроль за температурою здійснюється манометричними термометрами 6.

У передній частині камери розміщено парозволожувальну трубку, яка з’єднана з паропровідною магістраллю 7. До задньої стінки камери приварений патрубок, що з’єднаний з паровідвідним каналом 15. Паровідвідний канал закінчується фланцем, до якого під’єднується витяжна вентиляція.

У подушці для регулювання кількості пари у пекарній камері змонтована засувка, яка керується тягою з ручкою 10.

Піч хлібопекарна РЗ-ХПИ (рис. 18) складається з трьох секцій 2, які розміщені одна під одною; основи 6, на якій розміщено клемник; огорожі; щита управління; термометрів ТГП–100Эк та клемної коробки, які встановлюються автономно.

Кожна секція печі – це каркас 5, всередині якого міститься пекарна камера 11. Пекарна камера виконана у вигляді зварного короба з листової нержавіючої сталі, одна сторона якої відкрита і утворює завантажувальну горловину, що закривається відкидними дверцятами з замками 1.

Перед дверцятами зсередини пекарної камери вмонтовано екран 9. У камері встановлена нерухома решітка 4 з направляючими для розміщення на ній чотирьох спарених хлібопекарних форм 3 з хлібом.

Під решітку на дно камери подається доза води для зволоження середовища камери при випіканні пшеничних сортів хліба. Вода заливається через заливну горловину 8, яка міститься на поверхні панелі дверцят. На бокових стінках камер встановлено патрубки з шиберними засувками, які з’єднуються з паровитяжним каналом печі.

У пекарній камері кожної секції над решіткою розміщено чотири, а під нею – п’ять U-подібних електронагрівачів 10.

Під верхніми електронагрівачами для рівномірного розподілу теплоти в пекарній камері вмонтовано металевий екран 9.

Пекарні камери кожної секції печі працюють незалежно.

Контроль і регулювання температурного режиму середовища здійснюються автоматично або вручну.

Рисунок 18 – Загальний вигляд печі Р3–ХПИ:
1 – дверцята з замками; 2 – секція; 3 – хлібопекарна форма; 4 – решітка; 5 – основа печі; 7 – коробка; 8 – заливна горловина; 9 – металевий екран;
10 – електронагрівачі; 11 – пекарна камера.

Піч хлібопекарна А2-ХНП/10 (рисунок 19) складається з трьох пекарних секцій 1, каркаса з тумбою для зберігання додаткового комплекту хлібопекарних форм 2, трьох панелей керування 3, силового блока 4, перекриття 5, щитів зовнішнього облицювання 6, теплоізоляційного матеріалу, який розміщено між зовнішніми поверхнями пекарних секцій і внутрішніми поверхнями щитів облицювання.

Пекарні секції – це короби у формі паралелепіпеда, зварені з листової нержавіючої сталі. Лицева сторона короба виконана відкритою і виконана у виді фланця для кріплення до пекарної секції дверцят 7. Секції кріпляться між собою за допомогою спеціальних фланців 8.

У пекарних секціях встановлені рамки для кріплення електронагрівачів 9. В бокових стінках камери виконані щілинні вікна 10, які призначені для відведення парів упікання. Переріз вікон регулюється спеціальними засувками, які приводяться від приводу, ручка якого виведена на лицеву поверхню. Для відведення парів упікання в систему вентиляції об’єкта встановлені вертикальні газоходи, які приварені до бокових стінок пекарних секцій. Одночасно цими газоходами здійснюється взаємне з’єднання верхньої і нижньої пекарної секції та приєднання верхнього перекриття до верхньої секції.

Рисунок 19 – Загальний вигляд печі А2-ХНП/10:
1 – пекарна секція; 2 – тумба для зберігання хлібопекарних форм; 3 – панель керування; 4 – силовий блок; 5 – перекриття; 6 – щити зовнішнього облицювання; 7 – дверцята; 8 – кріпильні фланці; 9 – електронагрівачі; 10 – щілинні вікна; 11 – привід засувок; 12 – ручки; 13 – направляючі; 14 – блоки хлібопекарних форм.

Верхнє перекриття складається з рами і облицювання. Конструкцією рами перекриття передбачено два колектори для збору і відведення парів упікання у вентиляційну систему. Верхнє перекриття приєднується через базальтові картонні прокладки до фланця пекарної секції і її бокового вертикального газоходу.

Дверцята пекарних секцій складаються з рамок, які приєднуються до фланця пекарної секції і власне дверцят, що з’єднані з рамками за допомогою навісів. Корпус дверцят литий з алюмінієвого сплаву. Для ущільнення пекарної секції передбачені ущільнювачі з силіконової термостійкої гуми, яка прикріплена до корпусу дверцят. Поверхня дверцят з боку пекарної камери облицьована листом з нержавіючої сталі. Зовнішня поверхня обладнана додатковим екраном з того ж матеріалу. Для відкривання і закривання дверцят призначені ручки 12 зі спеціальними запірними пристроями.

Нагрівні елементи складаються з несучої рами і трубчатих U-подібних електронагрівачів, які з’єднані у блок. У верхніх нагрівних елементах встановлюється по 6 електронагрівачів, а в нижніх – по 8. Кріплення електронагрівачів до несучої рами здійснюється пластинчатими затискачами. При цьому корпус кожного електронагрівача ізолюється від несучої рами спеціальними керамічними втулками. Нагрівні елементи закріплюються на рамці через базальтову картонну прокладку.

Екрани для нагрівних елементів виконані у вигляді решітки з гнутих кутових елементів. На нижніх екранах приварені направляючі 13 для блоків хлібопекарних форм.

Для теплоізоляції пекарної камери застосовано картон з базальтового волокна, який вкладається на зовнішні поверхні пекарних секцій.

Комплект хлібопекарних форм пекарної камери складається з 24 форм №7, які з’єднані в блоки 14 по 3 форми в кожному. З’єднання форм у блоки здійснюється спеціальними бандажами.

Піч ШПЭСМ-3 (рисунок 20) складається з трьох пекарних камер 9 та зварної підставки 7. Кожна камера обігрівається трубчастими електронагрівачами 8, які встановлені горизонтально. У верхній частині камери встановлено шість електронагрівачів, у нижній – сім. Нижні електронагрівачі закриваються настилом 11, на якому розміщуються підноси 10.

Ззаду і збоку піч закрита облицювальними листами 5, під якими розміщено теплоізоляційний матеріал 6.

Для відводу парів, які утворюються в процесі випікання виробів, з пекарної камери в дверцятах камери 2 передбачено вікно. Для регулювання інтенсивності видалення пари з пекарної камери вікно закривається засувкою 4.

У нижній частині печі розміщена панель управління 1, на якій встановлено: ручки перемикачів, лімби датчиків-реле температури, сигнальні лампи.

Кожна група електронагрівачів має автономне вмикання і регулювання інтенсивності нагріву, яке здійснюється встановленням ручки відповідного перемикача в положення 1, 2 або 3 (мале, середнє або сильне нагрівання).

Номінальної потужності електронагрівачі досягають при встановленні перемикача в положення 3.

Рисунок 20 – Загальний вигляд печі ШПЭСМ-3:
1 – панель управління; 2 – дверцята; 3 – кришка; 4 – засувка; 5 – облицювальні листи; 6 – теплоізоляція; 7 – підставка; 8 – електронагрівачі; 9 – пекарна камера; 10 – підноси; 11 – настил.

Двокамерна шафа ШК-2А. Виконана із двох робочих камер 2 (рисунок 21, а), що працюють незалежно друг від друга та ізольованих від лицювальних листів 8 теплоізоляційним матеріалом 5. Проріз камери щільно закривають дверцята 1, що відкидаються на шарнірі вниз. Для видалення пари, що утворюється в процесі випікання передбачений вентиляційний отвір 7. У нижній і верхній частинах кожної камери встановлені трубчасті електронагрівальні елементи (ТЕН) 6.

Споживану потужність і температуру в камері регулюють за допомогою пакетних перемикачів 13 терморегулятора 10 маркиТР 4К, що дозволяє автоматичним шляхом установки лімба регулятора 11 підтримувати задану температуру в межах 100…350 °С.

Для спостереження за роботою ТЕНів в електропроводку шафи включені сигнальні лампи 12 по однієї на кожну камеру, що горять при роботі ТЕНів.

Електрокомутаційна проводка і всі апарати керування (магнітні пускачі, терморегулятор і сигнальні лампи) змонтовані в спеціальному кожусі 9, розміщеному на правій стороні шафи. Клемний щиток шафи передбачає підключення ТЕНів до трьох провідної електромережі напругою 220 В. Шафу встановлюють у приміщенні з відносною вологістю повітря 70 %. Вироби укладають на подовий лист 3 і встановлюють у направляючі 4. Інтенсивність верхнього і нижнього нагрівання регулюють вручну пакетними перемикачами в співвідношенні 4:2:1. Це дозволяє підрум’янювати вироби зверху і знизу, не змінюючи положення листа по висоті.

Трикамерна шафа ЕШ-3М. Складається (рисунок 21, б) із трьох секцій, що з’єднані болтами. Усередині камер зверху і знизу знаходяться дві групи ТЕНів 6 і 14 (по 6 в кожній) з роздільним включенням.

Інші вузли і деталі, а також регулювання теплового режиму ті ж, що й у двокамерної шафи.

Рисунок 21 – Електропекарські шафи:
а – шафа ШК-2А; б – шафа ЭШ-3М
1 – дверцята; 2 – пекарна камера; 3 – подовий лист; 4 – напрямні; 5 – теплоізоляція; 6,14 – ТЕНи; 7 – вентиляційний отвір; 8 – облицювання; 9 – кожух; 10 – терморегулятор; 11 – регулятор; 12 – сигнальні лампи; 13 – пакетний перемикач.

7.3 Етажеркові тупикові печі

На малому і середньому хлібопекарному підприємствах з використанням потокових технологічних ліній застосовують етажеркові тупикові печі марки Г4-ПРЕ; КЭП-400: “Монсум”; ЕКО та ін.

Піч Г4-ПРЕ універсальна етажеркова з конвективним обігріванням з автоматичним тепловим і гігротермічним режимами пекарної камери (рис. 22)

Піч має вигляд металевої шафи 15 з шаром теплоізоляції, в якій розташована пекарна камера 12, в останній встановлюють етажерку 11, на лотках якої розміщені вироби, що випікаються. Етажерка закріплюється на обертовій платформі 10 з фіксуючим штифтом 9; зверху над камерою розташовано поворотний пристрій 4 та його електропривод 2. З боків камери змонтовані повітряні канали 7 з щілинами, які регулюються, для рівномірного розподілу нагрітого повітря по висоті пекарної камери. У камері також встановлено парозволожуючий пристрій з автоматичною подачею води через пристрій 3. На передній стінці печі розміщено завантажувальні двері 8 з оглядовим вікном 5 для спостереження за процесом випікання. Електросвітильники 6 забезпечують необхідне освітлення.

Рисунок 22 – Етажерочна піч Г4-ПРЕ:
1 – рециркуляційний вентилятор; 2 – електропривод механізму обігрівання етажерки; 3 – пристрій для подачі води в парозволожувач; 4 – механізм обертання етажерки; 5 – оглядове вікно; 6 – електросвітильник; 7 – повітряні канали; 8 – завантажувальні двері; 9 – фіксуючий штифт; 10 – обертова платформа; 11 – етажерка; 12 – пекарна камера; 13 – калорифер; 14 – електронагрівачі; 15 – теплоізольований корпус печі.

У калорифері 13 розташовані електронагрівачі 14. Над ними знаходиться рециркуляційний вентилятор 1.

У комплект печі входить 2…5 етажерок, 1…2 вистійні шафи.

Працює піч таким чином. Спочатку вмикають реле часу випікання і подачі води на зволоження середовища, потім встановлюють на робочий режим регулювальник температури в робочій камері. Далі перевіряють працездатність окремих систем і механізмів печі і їх електроблокування і вмикають піч на нагрівання до робочої температури. У цей час у вистоювальній камері готується етажерка з тістовими заготовками.

Коли закінчиться вистоювання, етажерку з вистоювальної камери підганяють до печі, відчиняють завантажувальні двері і закочують вагонетку на обертову платформу, центрують її знизу штифтом, а зверху зчіпляють з поворотним пристроєм. Зачиняють двері і автоматично вмикається привід етажерки. Парозволоження вмикається за допомогою кнопки на панелі і після закінчення циклу автоматично вимикається. Потім вмикається рециркуляційний вентилятор та електрокалорифер.

Коли закінчується випікання, реле часу подає звуковий сигнал і вмикає систему нагрівання калорифера та рециркулятора, зупиняє обертання вагонетки та фіксує її в положенні для відкатки етажерки з печі. Відчиняють двері і викочують з печі етажерку з готовими виробами, а натомість закочують наступну етажерку з тістовими заготовками і цикл повторюється.

Електропіч КЭП-400. Виконана у виді шафи (рис. 23), що представляє собою металевий каркас 7, облицьований листовою сталлю. Усередині каркаса розміщена робоча камера.

Рисунок 23 – Етажерна електропіч КЭП-400:
1 – каркас; 2,7,11 – дверцята; 3,8 – напису; 4,6 – вимикачі; 9,13 – лампи; 10 – терморегулятор; 12 – рукоятка; 14,18 – труба; 15 – кінцевий вимикач; 16 – механізм обертання; 17 – запобіжний клапан; 19 – оглядове вікно; 20 – двері; 21 – кулька; 22 – етажерка; 23 – замок; 24 – кнопка; 25,26 – патрубки; 27 – заземлення.

Між облицюванням і стінкою робочої камери прокладена теплоізоляція.

Піч розділена на дві половини. У лівій половині розміщені ТЕНи, вентилятор, парогенератор, системи керування сигналізації. Ця половина має три двері: верхню 11, середню 7 і нижню 2.

У верхні дверцята вбудований терморегулятор 10. За дверцятами розташований вентилятор з електродвигуном потужністю 1,5 кВт для примусової циркуляції повітря, що нагрівається, по трубах 14 і 18. Кількість повітря регулюється шибером, зв’язаним з рукояткою 12. Лампа 13 загоряється при вмиканні реле часу.

У середні дверцята вбудований головний вимикач 6, вимикачі 4, реле часу 5, сигнальні лампи 9, кнопка 24, що здійснює подачу води в парогенератор. Лампи і вимикачі постачені написами 3 і 8. За дверцятами змонтований щит з електроустаткуванням керування сигналізації. За щитом розташовані дві групи ТЕНів пекарної камери, кожна з який складається з дванадцяти ТЕНів потужністю по 1,6 кВт кожний.

За нижніми дверцятами розміщений парогенератор з ТЕНами, а в нижньому лівому куті – патрубок 26 для приєднання живильної труби чи шланга до парогенератора і патрубок 25 для відводу конденсату. Там же розташована клема заземлення 27.

Парогенератор складається з чавунних теплонакопичувальних труб, що нагріваються дванадцятьма ТЕНами по 0,8 кВт кожний.

У правій половині знаходиться пекарна камера з дверима, облицьованими нержавіючою сталлю та ізольованою мінеральною ватою.

Вироби випікають на листах – подах, установлених на стелажну етажерку 22, що після вистійки тестових заготівель направляється в пекарну камеру. У камері етажерка фіксується і центрується знизу кулькою 21, а зверху кріпиться до механізму обертання етажерки 16, що знаходиться на полотнині печі. Під час випікання виробів механізм приводить в обертання етажерку зчастотою обертання 2,3 хв-1. Механізм обертання складається з електродвигуна потужністю 0,6 кВт, двоступінчастого черв’ячного редуктора, а також муфт зчеплення і захоплення. Оскільки етажерку можна викотити з пекарної камери тільки у визначеному положенні, обертальний механізм обладнаний муфтою вільного ходу.

Двері 20 пекарної камери постачені електричним блокуванням. Включення печі можливо тільки при закритті дверей на замок 23. При її відкриванні кінцевий вимикач 15 перериває ланцюг керування. При цьому ТЕНі відключаються, а вентилятор і механізм обертання візку зупиняються.

Для спостереження за процесом випікання на дверцятах камери розташоване оглядове вікно 19. Пекарна камера освітлюється двома лампами, що включаються одночасно з вентилятором і механізмом обертання, і постачена запобіжним клапаном 17.

Час випікання задається реле часу. Після закінчення цього терміну подаються звуковий і світловий сигнали (дзенькає дзвоник і загоряється червона сигнальна лампа).

У комплект печі входять вистійна шафа і шість стелажних візків, на яких вистоюються тістові заготівки, випікаються і транспортуються готові вироби на невеликі відстані.

Вистійна шафа служить для вистійки тістових заготівок на стелажних візках (одночасно двох). Шафа теплоізольована. Необхідна температура в неї підтримується за допомогою двох ТЕНів по 0,8 кВт кожний, розташованих у нижній частині шафи і закритих захисними кожухами. ТЕНі включаються за допомогою пакетного перемикача. Шафа приєднується до системи постачання технологічною парою. Кількість пари в шафі регулюється вентилем. Для відводу конденсату із шафи передбачений патрубок.

Піч працює від трифазної мережі перемінного струму напругою 380 В. Встановлена потужність 50,5 кВт. Час розігріву до робочої температури (200 °С) 37…40 хв. Продуктивність печі при випіканні дрібноштучних виробів 400…450 кг у зміну.

Печі “Монсум” фірми Дебаг із конвективною системою обігрівання. Розраховані для міні-пекарень, вони можуть здобути широке використання в сільській місцевості завдяки своїм перевагам: високій компактності, малим габаритам, високій якості виробів тощо. Обігріваються печі газом, рідким паливом або електроенергію, мають такий ряд по площі поду робочої камери: 3,8; 4,3; 5,7; 6,7; 9,6; 10,5; 11,5; 13,5 м2 і забезпечують продуктивність по кілограмовому хлібу від 50 до 2200 кг/добу.

Піч (рисунок 24) має металевий каркас 9 з теплоізоляційним наповненням  8. Пекарна камера 6 має в перерізі 500 на 1800 мм, в ній розміщується вагонетка-етажерка 5, зі 7, 14, або 21 поличками для виробів 10, які випікаються. На поверхні бокових стін розміщені отвори для подачі гарячого повітря 7 та газорозподільні канали 4, у верхній частині вони з’єднані з двома вентиляторними роторами 2, які періодично включаються в роботу покачують повітря через калорифер 1 та пекарну камеру 6 то в прямому, то в зворотному напрямку. Калорифер може мати електричний або газовий нагрівач. На рис. показано калорифер, обладнаний ТЕНами 1, там же розміщені парозволожуючі пристрої 3.

Рисунок 24. Схема печі “Монсум”:
1 – електронагрівач;2 – вентилятор; 3 – парозволожувач; 4, 7 – газорозподільні канали; 5 – етажерка; 6 – пекарна камера; 8 – теплоізоляція; 9 – каркас печі; 10 – тістова заготовка.

Піч має автоматичну систему керування, яка забезпечує регулювання температури робочої камери, тривалість періоду парозволоження та випікання, періодичне перемикання напрямку циркуляції повітря.

Екологічно чисті хлібопекарські печі ЕКО випускаються кількома закордонними фірмами. Схема печі ЕКО чеської фірми “Корнфейль” зображена на рис. 25. Піч має робочу камеру 1 з конвективним підігріванням повітря, що циркулює через трубчастий теплообмінник 4, розміщений в топці, опалюваній газовим пальником 3. Гріючий газ за допомогою циркуляційного вентилятора 5 при температурі 280 °С подається в пекарну камеру, а топочні гази, охолоджені в калорифері до 350 °С, проходять водяний економайзер, після чого температура відпрацьованих газів знижується до 190°С, вони далі пропускаються через каталізатор 10 і очищувач розпиленою водою 9. За допомогою осьового вентилятора 8 відпрацьовані гази відводяться з системи при tn= 40 °С очищеними від шкідливих продуктів згоряння. За даними фірми вони не потребують облаштування димаря і можуть поступати в заводське приміщення або вентиляційний отвір в будівлі. В скрубер очищуюча вода подається за допомогою насоса 11 через теплообмінник.

В кінці зміни пекарна камера може використовуватися для миття та стерилізації лотків і посуди за допомогою гарячої води з добавкою миючого засобу з бака 12. Циркуляцію води забезпечує насос 13.

Гаряча вода з бака може використовуватися на технологічні та технічні потреби, вона ніде не контактує з продуктами згоряння.

Все обладнання ЕКО розміщено безпосередньо в печі і не викликає збільшення її габаритів. Такі печі дозволяють підвищити коефіцієнт корисного використання палива до 90 %. Економія палива досягає 30 %. Бак для гарячої води має місткість до 1200 літрів.

Всіма процесами в печі керує спеціальний комп’ютер. Піч повністю відповідає вимогам сучасної техніки і санітарно-технічним потребам міні-пекарень.

Рисунок 25. Принципова схема ЕКО печі:
1 – камера випікання і миття; 2 – пульт керування; 3 – топка; 4 – головний теплообмінник; 5 – вентилятор циркуляційний; 6 – місткість для технологічної води; 7 – відпрацьовані гази; 8 – осьовий вентилятор; 9 –розпилювач води; 10 – каталізатор; 11 – насос для води; 12 – бачок; 13 – насос.

7.4 Тунельні тупикові печі

На хлібозаводах середньої та великої потужності експлуатуються тупикові печі з канальним і електричним обігрівом ФТЛ-2, Г4-ХПТ, ХПА-40, ПХЛ-50 та ін.

Піч Г4-ХПЛ (рисунок 26) універсальна, середньої потужності, з канальним обігріванням. Ця модель, пристосована для спалювання різних видів палива (твердого, рідкого і газоподібного). Виготовлена з цегли і скріплена металевим каркасом 11. Топка 17 і канали викладені вогнетривкою цеглою, решта – з червоної пічної цегли. Пустоти в кладці заповнені теплоізоляційною засипною 19.

Рисунок 26 – Піч тупикова Г4-ХПЛ (поздовжній розріз):
1 – колиска; 2 – привідний вал конвеєра; 3 – проміжний вал; 4 – парозволожуючі труби; 5 – пекарна камера; 6 – верхній гріючий канал; 7 – ланцюговий конвеєр; 8 – передня радіаторна коробка; 9 – задня радіаторна коробка; 10 – направляюча конвеєра; 11 – металевий каркас печі; 12 – водогрійні котли; 13 – ремонтний люк; 14 – натяжний вал; 15 – топочний фронт; 16 – колосникова решітка; 17 – топка; 18 – парогенератори; 19 – теплоізоляційна шлакова засипка; 20 – розвантажувальний пристрій.

У тупиковій пекарній камері 5 розташований колисковий двонитковий конвеєр 7. До двох ланцюгів з відстанню 140 мм через кожні три ланки підвішено 24 люльки 1. Конвеєр печі має три вали: передній 2 – привідний, 3 – проміжний, 14 – задній натяжний. У печі ФТЛ-2 два вали з двома парами блоків. Ролики пічного конвеєра спираються на спрямовуючі 10 з кутової сталі, закріплені на бічних стінках пекарної камери. Гвинтовий натяжний пристрій конвеєра змонтований на задньому валу 14. В печі Г4-ХПЛ підшипники валів роблять виносними, що запобігає дії на них високих температур (200-300  °С) і вологості. Рух пічного конвеєра переривчастий, тривалість підоберту регулюється з допомогою реле часу.

Пекарна камера 5 огороджена зверху металічним зварним перекриттям 6, яке складається з двох частин для зручного транспортування і монтажу. Для збільшення підводу теплоти до передньої зони (при випіканні житнього хліба) радіаторна коробка має дві окремі секції 8 і 9 з роздільними газоходами, що дозволяє регулювати подачу теплоти в передню зону пекарної камери. В передній зоні печі вмонтовані парозволожуючі трубки 4, через які подається пара з парогенераторів 18 при випіканні пшеничного хліба.

Залежно від ґатунку хліба, що випікається, гази, що гріють, можна направити в передню або задню зону, що також змінює теплові напруження гріючих поверхонь газоходу 6 в початковій зоні випікання. Передбачене також зволоження середовища пекарної камери пароюіззаводської котельної.

Топка печі 17 викладена з вогнетривкої цегли, має чавунну колосникову решітку 16 і литий топочний фронт 15. Топка призначена для твердого палива, але може бути пристосована для рідкого або газоподібного палива. Для теплоутилізації використовуються водонагрівні казани 12. Для огляду і ремонту пекарної камери служить люк 13.

Готові подові вироби вивантажують на стрічковий конвеєр механічним шляхом за допомогою копіру 20, який нахиляє люльку під кутом 45°.

Тупикові печі з електрообігріванням мають однотипну конструкцію і призначені для випікання широкого асортименту виробів. До них відносяться печі: П-104, П-119 та інші.

Піч П-104 (рисунок 27) колисково-подова каркасно-панельного типу. Конвеєр 2 ланцюговий з підвішеними на ньому стандартними колисками 15. Привідний вал 14 з блоком зірочок 13 розташований біля посадочного отвору печі. Натяжний вал 8 з блоком зірочок 9 розташований в глибині пекарної камери, огородженої металевими панелями з теплоізоляційним наповнювачем 5 і 10. Колиски з подами, що можуть зніматися, підвішені через три ланки, тобто через 420 мм. Ролики ланцюгів конвеєра спираються на напрямні кутики 6 і 11. Обігрівання робочої камери печі здійснюється 11 нагрівачами 4, які поділені на чотири групи для зручності регулювання теплового режиму випікання. Електронагрівачі застосовані U-подібні з приєднанням електроживлення з двох боків печі. Тепловий режим визначається з допомогою термопар.

Між горизонтальними гілками конвеєра встановлений короб 12 для поділу робочої камери печі на окремі зони. Зволоження середовища робочої камери здійснюється за допомогою трубчастих колекторів 1 і 3.

Тривалість підоберту печі регулюється з допомогою реле часу при переривчастому кроковому переміщенні конвеєру.

Піч П-119 має аналогічну будову печі П-104.

Технічна характеристика тунельних тупикових печей приведена у таблиці 5.

Таблиця 5 – Технічна характеристика тунельних тупикових печей

Рисунок 27 – Електропіч П-104:
1,3 – труби парозволожуючі; 2 – колисковий конвеєр; 4 – електронагрівачі; 5 – теплоізоляційна засипка; 6, 11 – направляючі конвеєра; 7 – термопара; 8 – задній вал; 9 – блок зірочок конвеєра; 10 – металеві панелі; 12 – розділяючий короб; 13 – блок передніх зірочок; 14 – привідний вал; 15 – колиска конвеєра.

9 Comments

  • I’m happy very good site toprol xl and metoprolol er The battle over what “value” means will also be contentious. How do you rank earnings after graduation? Does that mean pumping out engineers will benefit your school more than producing liberal arts majors? Will schools turn away students they think won’t graduate?

   • About a year 19 nor androst Separately, China’s refinery crude throughput fell 1.2percent in September from a year ago to about 9.4 millionbarrels per day (bpd). Total crude oil processed for the monthwas 38.65 million tonnes. (Editing by Richard Pullin)

    • I’d like to transfer some money to this account technogym mycycling usato “For a couple of minutes there, maybe more than a couple of minutes, I experienced what it’s like to be a goldfish in a fishbowl — from the point of view of the goldfish,” Parmitano said in a TV interview from the International Space Station.

     • I like watching football what does albuterol good for Social Security benefits are reduced for workers who sign up at age 62, and the amount of the reduction has recently increased from 20 percent for people born in 1937 or earlier to 25 percent for baby boomers born between 1943 and 1954. “If you claim earlier you are getting more of a penalty now than you used to,” says Richard Johnson, a senior fellow and director of the program on retirement policy at the Urban Institute, a nonpartisan research firm. The reduction in benefits for people claiming at age 62 will further increase to 30 percent for everyone born in 1960 or later under current law.

     • How many weeks’ holiday a year are there? how bisacodyl suppository works Burke, an outspoken lawyer who has represented more than 200 sexual assault victims, has said the academy tried to sweep the case under the rug to protect its reputation. The academy and an NCIS agent have said an investigation was vigorously pursued.

     • A jiffy bag cymbalta uk Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd jumped 3.7 percent after it lost out in a bidding battle to buyItalian engineering company Ansaldo Energia, resolvinguncertainty that had hung over the bidding for months. The SouthKorean shipbuilder said it will instead seek a “strategicalliance such as technological ties” with Ansaldo.

     • I love this site obat inpepsa sucralfate untuk apa Mr Lu pled guilty and apologised to the families of the victims. He said he had not thought that his actions would have such a big impact, and hoped the court would be lenient with him, Chinese state-run news agency Xinhua reported.

     • Is this a temporary or permanent position? paxil positive reviews If Netanyahu succeeds in procuring President Barack Obama to risk the lives of American servicemen by attacking a non- nuclear Iran for the convenience of the Israeli nuclear state, will future American electorates ever again put a black Democrat in the White House, at least for the next hundred years, if this president subsumes the national interest of the Union and bows to the military and political will of an expansionist Mediterranean state?

     • I’m interested in this position trendsource onsite inspection The 34-year-old seized the outright lead for the first time when he two-putted for birdie at the par-five 15th, then made three consecutive pars to post a 17-under total of 267 in the opening event of the PGA Tour’s 2013-14 season.

    • Whereabouts are you from? zantac inactive ingredients Superfoods are packed with vitamins, minerals, omega fatty acids and phytonutrients. Rinaldi’s “super human smoothie” blends a number of these: goji berries, hemp seeds, pitted dates, a banana, maca powder, reishi mushroom powder and kale leaves, among other ingredients.

     • Enter your PIN tamsulosin action medscape The statutory trust formed by oil and gas producer PacificCoast Energy Co LP (PCEC) said on Wednesday it would offer 13.5million trust units in an underwritten public offering in PCEC’sbid to repay a portion of its debt.

     • Punk not dead cataflam spray pro Stackley said it was not clear yet exactly what the impactof the civilian furloughs would be on the already delayed $392billion F-35 program, but said flight testing for the rest ofthe year would likely be reduced by at least 20 percent.

     • good material thanks metformin sr tablet formulation Letta will immediately meet President Giorgio Napolitano todiscuss the crisis, which has loomed ever closer sinceBerlusconi was convicted of tax fraud last month and sentencedto four years in prison, commuted to a year under house arrestor in community service.

     • I’d like to cancel this standing order test c tren e winstrol cycle Mr Davey said: “Where technology costs fall, it’s right that we cut subsidies to protect consumer bills. We have already done this with onshore wind and solar. Now the Energy Bill will deliver an even better bang for the consumers’ buck.”

    • I’ll call back later ciprofloxacina sirve para herpes Indeed, GTA V owners are already experiencing some of the problems of a connected gaming experience. The game’s smartphone app, iFruit, which lets users train lead character Franklin’s dog as well as customise cars, has been besieged by server connection delays, as has access to the in-game Snapshot app, used to take and share photos. Some fans are mystified as to why Rockstar failed to anticipate this demand – after all, GTA IV sold more than 25m copies.

   • Is this a temporary or permanent position? wise food storage class action lawsuit Adding tragic irony to the government’s allegation of “probable harm” in the face of excluded evidence about the lack of actual damage from the alleged leaks; and the government’s attempt to block over classification evidence, while refusing to declassify any of the 300,000 pages of low-level classified, unclassified, or publicly available information allegedly leaked and “cause[d] to be published…on the internet” by Manning– and arguably WikiLeaks, The New York Times, The Guardian, and Der Spiegel– prosecutors have chosen to declassify only two sets of documents

    • Will I get travelling expenses? avis slimdrene
     On development of genetically modified crops, the review also gave vent to concerns that the EU was applying “a political overlay that disrupts trade and stifles innovation, putting all EU countries at a competitive disadvantage”.

     • Can I call you back? ciprofloxacino colirio prospecto German business software firm SAP has launched syndicationof a 2 billion euro ($2.7 billion) credit facility to refinanceits existing 1.5 billion euro facility, which was due to maturein December 2015, banking sources said on Tuesday.

    • I’m afraid that number’s ex-directory order viagra online australia The Navy said it developed the estimates by totaling the hours it will test and practice with sonar, torpedoes, missiles, explosives and other equipment over five years. Experts then combine the data with what’s known about the marine mammals and then use computer modeling.

     • How much does the job pay? alli weight loss coupon 2012 His lawyers said that at one point during lengthy extradition proceedings which Fawwaz contested in British courts, an MI5 official appeared in court with a “substantial file.” But the file was never turned over to defense lawyers after lawyers for MI5 said that Fawwaz’ alleged principal MI5 contact was out of the country. That is the same MI5 officer from whom Fawwaz has now asked the U.S. court to order testimony.

     • An accountancy practice igf 1 lr3 for sale “He hasn't been dated as yet, but we suspect that he would come as well from the very early levels of the bog and he would fit into that Bronze Age date range as well. But we have to confirm that with carbon dating,” she says.

     • It’s serious navage salt pods discount code “I don’t think he knows. If it comes from his drinking, or if he’s mad at himself for not being a better person when he fails, when he fails God and his mom and me. If it makes him angry that he’s got demons in him,” Manziel’s father, Paul, said.

     • Who do you work for? legal lean coupon HD 189733b presented a favourable case for these kinds of measurements as it belongs to a class of planets known as “hot Jupiters”. These massive planets are similar in size to the gas giants in our Solar System, but instead lie very close to their parent stars.

     • I saw your advert in the paper motrin b Snowden criticized the U.S. intelligence community as being negligent and complicit in the spying scandal, singling out Director of National Intelligence James Clapper, NSA Director Keith Alexander, Senator Dianne Feinstein, who chairs the Senate Select Committee on Intelligence, and congressman Mike Rogers, who chairs the House Intelligence Committee.

     • Have you got a telephone directory? avloclor chloroquine phosphate The panel moved to prohibit Samsung from importing, selling and distributing devices in the United States that infringe on certain claims on the patents. It is unclear how many Samsung phones and devices would be subject to the ban.

     • About a year rhino 777 platinum 7000 “All the headlines say the implementation is slower, the software doesn’t work, the security isn’t there,” said Nelson, who was not part of the Citigroup survey. “All this tells the average investor that things will be slower to evolve than we might expect.”

     • Sorry, I ran out of credit alfoo tablet BILLINGS – A proposal to relax gray wolf hunting and trapping rules in Montana got a cool reception from Yellowstone National Park administrators who said Monday the move appears to be aimed at substantially reducing the park’s population of the animals.

     • Have you got a current driving licence? naproxen 93-6 mg “Fulham is the perfect club at the perfect time for me. I want to be clear, I do not view myself so much as the owner of Fulham, but a custodian of the club on behalf of its fans,” he said.

     • Through friends requip nebenwirkungen The European banking supervisor authority will directly oversee 150 of Europe’s largest banks, including about 80 per cent of all bank assets in the 17-country eurozone. Members of the wider 28-country EU that do not use the euro currency, like Britain or Poland, can opt to join later.

     • I’ll put him on viagra generic oregon “It is just a friendly,” said Howard, who made a spectacular one-handed save in the 67th minute that helped preserve the win. “But you never discount a really good performance. We’ll take it. We’ll build from it and we’ll grow. This is going to do us a world of good going down to Costa Rica.”

     • magic story very thanks going off diovan The production cutback was seen by analysts as a rare misstep for Apple, which typically only launches one phone at a time and tends to see massive demand for its devices, particularly during the quarter of their launch.

     • I’ve been made redundant myocycle price “The Affordable Care Act is moving forward. That funding isalready in place. You can’t shut it down,” Obama resolutelyinformed his Republican opponents in a televised statement atthe White House on Monday.

     • this is be cool 8) harga ubat cytotec di guardian When the nephew of a prominent diplomat won a role aEuropean bank as a level 1 analyst in its M&A division, he wouldhave beaten thousands of applicants with top grades from theworld’s elite universities who apply for such coveted starterpositions in the financial industry every year.

     • I’m a partner in metoprolol tartrate 50 mg para que sirve With the bulk of mandatory evacuation orders lifted, residents wearied by weeks of smoke and fire expressed new optimism. Linda and Ray Johnson, who were forced from their home near Ketchum last Friday and evacuated a second time in the pre-dawn hours on Saturday, returned to a home untouched by flames.

     • I’m about to run out of credit precio de medicamento levodopa y carbidopa “All of these initial technical issues will be ironed out as soon as we can. Please know that the entire team here at Rockstar and all of our relevant partners are and will continue to be working around the clock to get the experience to be as smooth as possible, as soon as possible,” it added.

     • Have you got any experience? how to taper off effexor The current effort targets tobacco marketing. Slim cigarettes are sold as fashion accessories, which makes them potentially attractive to young women. Menthol is also a marketing ploy: It masks the tobacco taste, making it easier to start smoking. And cautionary pictures of cancerous lungs and ulcers will soon take up so much space on the pack that they will prevent tobacco companies from employing an attractive design, one of the last marketing tools still available to them.

     • What sort of work do you do? tylenol con codeina contraindicaciones The Greeks also dreamt up a dread goddess Pheme. Pheme meant reputation but also rumour, slander gossip, back chat. Pheme gives us the Latin fama – and our word fame. The ancients knew only too well that by definition when we seek out fame we flirt with infamy; a note of caution to all those wannabes out there who believe fame in and of itself is a worthwhile goal. A pitfall against which Kitty Fisher should perhaps have guarded. After her flirtation with celebrity, Kitty died lonely, diseased, penniless and reviled.

    • We were at school together xcel nutrition
     She wrote, controversially, in her memoirs about the couple’s visits to the Highlands. She said their son Leo had been conceived during one of their stays after she left her “contraceptive equipment” in London. When Mrs Blair invited the Princess Royal to call her “Cherie”, Anne had replied: “Actually, I prefer Mrs Blair.”

     • I quite like cooking domperidone sr capsules uses in hindi Former Chairman Giuseppe Mussari and ex-director general Antonio Vigni were this week notified by a Siena court that an investigation into tax fraud had been concluded and that they could be charged and brought to trial, the source said.

    • Free medical insurance will i get fat on paxil Interest-rate contracts maturing in January 2005 jumped 20 basis points after the central bank made no changes toa much-scrutinized statement that is always issued after itsmonetary policy decisions. The move was interpreted as a signthat the bank will keep its current pace of monetary tightening.

     • We need someone with experience viagra online doma Under the new health care reform law, Knight has two options: he can purchase an individual plan or he can pay a penalty of 1 percent of his income. In 2014, Knight’s penalty would be about $700. But in subsequent years, the penalty will increase exponentially.

     • I’m unemployed ultra fx10 hair reviews In the most recent case, one body was found Friday in a garage. Two others were found Saturday — one in a backyard and the other in the basement of a vacant house. The bodies, believed to be female, were found about 100 to 200 yards apart, and authorities believed the victims were killed in the last six to 10 days.

     • I’d like to change some money baclofen 5 mg tablet uses In an interview, Chief Executive Joe Kennedy said he felt confident the company has proven its mobile monetization strategy. But he signaled that earnings would be depressed in the near future as he pursued an aggressive investment strategy. In the past year, for instance, the company has increased its sales force by three-quarters, he said.

     • We’d like to invite you for an interview seppic – air liquide healthcare specialty ingredients That language was critical in securing enough Republican votes to pass a bill out of the Senate. Democrats acknowledged the need to include border security language to pass a bill out of the House as well. But Democratic leaders said that lawmakers from border states spoke out during the meeting against the “surge,” arguing it would harm the way of life for many in their districts.

    • I’d like to withdraw $100, please cialis viagra comparison The apparent cognitive dissonance over the catastrophic decline of the the American Middle Class equally affects the catastrophic rises of Global atmospheric heat increases. The hot air of Global warming links to human caused atmospheric greenhouse gas pollution by using low cost, supply exceeding demand curve, during the last125 years using fossil fuel for energy production by is mirrored by the cold shoulder given by venal politicians or general public attention and less thoughts to immediate or future effects caused by a shortage of one or too much of the other.

    • Photography clinamax What does this have to do with criminal behavior? It turns out that both companies have instituted policies that disproportionately hurt African-Americans – in this case, African-Americans who have been convicted of felonies. Some of the crimes are, in retrospect, not all that worrisome years later (especially when the individuals have been on the straight and narrow ever since). And some occurred far in the past. In the BMW case, a restructuring led the company to force employees to reapply for their jobs, and some workers were rejected because they had, at one time, been convicted of felonies.

    • I’m not working at the moment biostrap review “It is with great sadness that we have to announce that Jon Brookes, the drummer with The Charlatans, died this morning aged 44. He passed away peacefully in hospital early this morning with his family at his bedside.”

     • Could you tell me the dialing code for ? montelukast teva 10 mg tablet Stockton is leaving its pension payments intact in its planto exit bankruptcy. Stockton officials say the city’s workforcehas contributed to the restructuring of the city’s financesthrough deep job cuts and pay and benefit concessions whileretired employees are losing their subsidized health care,eliminating a massive liability for the city.

     • I’m only getting an answering machine paxil cr 37 5mg According to the survey – carried out by ComRes – councillors preferred this option by a ratio of two to one, with Labour preferred by 38% and the Conservatives by 16%. Almost a quarter (23%) said neither party.

  • How long are you planning to stay here? cialis 20 wirkungsdauer The government is also considering other measures to helpcash-strapped Petrobras, as the company is known, payfor the large investments it is required to make in Libra undera 2010 Brazilian oil law, Estado reported citing an unnamedgovernment source.

  • Please wait ceftinex 125 mg fiyat 2020 Federal regulators, detailing their record $410 million settlement Tuesday with JPMorgan, said the bank’s traders employed a variety of deceptive strategies to squeeze excessive cash out of a fleet of Southern California power plants that were old, inefficient and otherwise unprofitable.

  • There’s a three month trial period buy acetyl fentanyl online Prices rose in all 20 cities that the index tracks, with San Francisco and Las Vegas posting the biggest increases from a year ago, 24.5 percent and 24.9 percent respectively. In Washington — which is still facing an acute inventory shortage — prices were up 1 percent from May and 5.7 percent from a year ago.

    • Three years avelox 400 mg/250 ml solution for infusion At the same time, more money is coming from corporations that wish to back start-ups. Last year, corporations represented 8.4 percent of all venture dollars invested, more than any time since 2007. Some of those are very active at earlier stages; Google Ventures is one of the most active seed investors in the Bay Area, according to consultancy CIBC.

     • How much is a First Class stamp? cetirizine hcl 5mg dosage In the latest twist in a scandal that has tainted thereputation of the largest U.S. bank and led to calls for greateroversight of its chief executive, Jamie Dimon, the main targetof the investigation is Javier Martin-Artajo, who worked inLondon as the direct supervisor of Bruno Iksil, the trader whobecame known as “the London Whale,” the sources said.

     • Would you like to leave a message? viagra en gel There’s a lot of inaccurate information out there about the way Facebook is promoting posts from people who pay for it. Some of this misinformation comes from writers using their experiences as an example of how things happen to everyone on Facebook, not realizing they’re different than many other people on the service or other people who use the “follow” option (formerly known as “subscribe.”) There’s also an unfortunate tendency to not check facts with Facebook. 

     • A book of First Class stamps cheap losartan potassium NEW YORK, July 26 (Reuters) – KKR & Co LP said onFriday that its second-quarter earnings declined by 74 percentas a lower appreciation in its private equity funds overshadoweda quadrupling in the cash it received from the profits its fundsgenerated.

     • I saw your advert in the paper goodrx vesicare coupon Prompted by anger of the shutdown of popular government programs such as cancer research and national parks, Republicans have presented a string of measures to fund small parts of government, a tactic Democrats have rejected, insisting on a comprehensive spending bill to fund all government operations.

     • Could you please repeat that? fish cycline tetracycline 250mg 100 capsules When Gates stepped aside in 2000 as the visionary chief of Microsoft, the company was still a dominant force in the tech industry. With his new focus on the Bill and Melinda Gates Foundation, it was clear that Gates’ influence on the company would fade, and the company has suffered.

     • this is be cool 8) can you mix tylenol and benadryl together The membrane’s quality at such a small scale is also rather remarkable. Constructed on the surface of porous aluminum oxide support, the membrane is constructed of graphene flakes around 500 nm and just one carbon atom thick. The area of the deposited graphene oxide membrane in turn is about 2 square centimeters in area.

     • The manager buy doxycycline vietnam Lenders including Danske Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group Inc, ING, JPMorgan, Mizuho, Societe Generale andUBS have lined up senior leveraged loans to replacedebt expiring in 2015 and 2016. The financing is expected to besold to leveraged loan investors in a syndication process,another source said.

     • I’d like to pay this in, please walmart prevacid coupon Dr Peter Carter, the RCN’s Chief Executive and General Secretary said: “What we are seeing here is a clear example of quality being compromised in a bid to make short term savings. Our fear is that patients, who can often be extremely worried or distressed, will receive a stripped back service…At a time when the NHS as a whole is under pressure to make savings, it seems nonsensical that one part of the health service is in effect picking up the tab for another.”

    • Whereabouts are you from? griseofulvin webmd The new measure, according to congressional aides familiar with it, would require the immediate initiation of the transfer of Syria’s chemical weapons stockpile to international control, as proposed by Russia in an initiative which is being closely studied by the White House.

     • Could you ask him to call me? collagenix beauty sleep review Dmitry Chernyshenko, Sochi Olympic Organizing Committeepresident, noted on his Twitter page that the cause of Sunday’s incident wasthe fault of an employee who failed to open the valve fully. There were noofficial comments about Monday’s incident.

   • Withdraw cash aricept sales 2008 TCL plans to release the 50-inch Edge Lit 4K Ultra HD TV in September, with a suggested retail price of $999. It will launch alongside the 5510 series HDTVs TCL also announced, with $399 and $499 suggested retail prices for the 40- and 46-inch models, and $799 for the 55-inch connected HDTV model.

    • History generic stromectol uk Waaaa! GTA V has violence and sexism, just like all the other GTA games that came before it. What exactly would you prefer they do with the franchise at this point? Turn it into a Scooby Doo episode where the biggest profanity uttered by any of the characters is “Awww, shucks!”, and the worst violence it depicts is someone running into a tree because they were looking backwards as they ran? Or maybe they should have done some cool crossover stuff with the Smurfs and My Little Pony.

     • I’ll text you later ceclor 500mg preo While there is no sense of panic in financial markets yet,signs of unease have started to emerge, such as investors’waning appetite for U.S. Treasury bills which caused yields torise to five-year highs.

   • Thanks funny site generic cheap viagra But Stallone landed a heck of a consolation prize with Ford, who joins a star-studded cast that includes fellow ‘80s action movie throwbacks Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, Wesley Snipes, Dolph Lundgren and Mel Gibson. Jason Statham is also returning as the token young guy.

   • Will I get travelling expenses? how to get viagra if you’re young Pranab Kumar Mukherjee: “Of course, because when we became independent, there was disunity. When India became independent, hardly we could manufacture anything. But the manufacturing we have developed over the years is substantial. Rate of literacy was less then one third and now is more than three quarters. Therefore these are the areas where the founding fathers would surely feel satisfied. But at the same time, they will feel not satisfied because we are to reach much greater heights!”

   • Could I order a new chequebook, please? ramipril 5mg price Shaw says there is a not a culture of officers “slavishly” following the orders of superiors but the police force is not a democracy. “Sometimes if you end up having a debate people get killed,” he says.

  • I’m a partner in cutler nutrition pre workout
   Pretty soon we will start talking about developer sessions, too, where you can expect the usual mixture of high-profile studios (many showing things on next-gen) and cool indie outfits talking about games in development and sharing new details and performing live demos before taking questions from the audience.

  • I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh gaspari novedex xt vlemnyek The Department for Communities and Local Government (DCLG) scrapped the shake-up in 2010 after it had wasted nearly £500m of taxpayers’ money but it has still not resolved how it will use many of the facilities and buildings which had already been constructed, the committee report says.

  • Can I use your phone? cialis, viagra, levitra muster It wasn’t always like this, when Serena would just show up at Ashe Stadium, throw her sweatshirt on the court and watch her opponent dissolve in a puddle. Williams won 24 straight games in her Round of 16, quarterfinal and semifinal matches before Li managed to get past ad-in.

 1. pretty section of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

  • Another service? what is vigora oil One final word. Women: if someone does offer you a seat, take it. There’s nothing more awkward than having to shamefacedly sit back down or even try to palm the seat off on someone else in the carriage. It happened to me yesterday and by the time I tried to sit down again, the fat McFlurry brat had squeezed in.

 2. What part of do you come from? phenergan safe when pregnant Raytheon Chief Executive William Swanson last month calledthe system “a never-ending opportunity” after a major redesignas part of a $3.3 billion order from the United Arab Emirates in2008 that has spawned multiple new orders and launched a newchapter in the program’s history.

 3. I’m doing an internship macrogol dulcolax balance
  What is your intention for this work in progress, Prost? Auto-biography? I realize that prost is Yiddish, but some people might confuse it with Proust. Well… maybe not! It would be depressing to write a book-length, first-person work whose title is synonymous with vulgar, or common. “Portnoy’s Complaint” was somewhat like that, but I don’t know if it was auto-biographical. From what I have read, there is little in your background that would be considered fodder for a book titled “Prost”.

 4. I’d like to pay this cheque in, please deep numb cream uk “Over the past eight weeks we have seen the Obama administration show no respect for international or domestic law, but in the end the law is winning,” the former U.S. spy agency contractor said in a statement released by anti-secrecy group WikiLeaks.

 5. Gloomy tales can i take zoloft and ashwagandha The flu vaccines that are already out there make the immune system produce antibodies that recognize structures on the surface of the virus and prevent infection with the most common strains of influenza. Because of that, they have to be changed and updated each year as popular strains change and evolve.

  • Very funny pictures triphala ibs diarrhea Last week, Marvin Lewis, said coaches could not gain an advantage by watching “HK,” but that has never stopped them from watching it. Lewis said he watched the Dolphins on “HK” last season. The Bengals will star in this summer’s edition, which debuts Aug. 6.

  • This is the job description amitriptyline alcohol nhs “While Papua New Guineans are not lacking in compassion for those in need, this country [unlike Australia which is a stable and thriving nation of immigrants] does not have the capacity at this time in its history to welcome a sizeable influx of refugees and provide for their immediate needs and a reasonable hope for a new and prosperous beginning.”

 6. International directory enquiries suprax 200 syrup New Mexico increased its spending by $72 per student, “not nearly enough to offset the state’s $946 per-pupil cut over the previous four years,” CBPP found. Similarly, Maine pushed up funding by $68 per pupil this year after cutting $465 per student the previous years.

 7. Is this a temporary or permanent position? iqos usa store “It didn’t make any change to that at all,” Anhorn said. “I had about two customers quit when the tax on cigarettes went up, but otherwise it’s stayed the same, and nothing changed with the e-cigarette sales at all.”

 8. I’d like to speak to someone about a mortgage terbinafine vs clotrimazole The House of Representatives could pass the bipartisanmeasure as early as Saturday to guarantee back-pay to as many as1 million federal workers who have been furloughed because ofCongress’ inability to agree on an emergency spending bill.

 9. I’m retired dsn pre workout banned The problems that dogged Obama in his first term, which cast a long shadow over his 2008 campaign message of hope and change, still confront him. He must tackle the $1 trillion annual deficits, rein in the $16 trillion national debt and overhaul expensive social programs.

 10. History levothyroxine manufacturer coupon With the crisis over Syria off the boil, Washington faces yet another fiscal showdown. Most government operations will cease on October 1 unless Congress passes a budget the president will accept and the United States risks a debt default as early as mid-October if lawmakers delay raising the borrowing cap.

 11. What university do you go to? weaning child off lexapro “There was an accident earlier tonight at Turner Field with a spectator falling from the upper level. The spectator has been transported to the hospital. The Atlanta Police Department are investigating and we refer all media inquiries to them at this time.”

 12. What sort of music do you listen to? metoprolol 95 mg precio “We aren’t focusing on, say, hitting the 50,000 app mark,” former BlackBerry platform product management VP Alan Panezic said in 2010. “For us, apps are all about adding real value to the end-user’s life and creating revenue for developers.”

 13. Just over two years memebox singapore Until recently Rajoy had managed to limit the impact of thescandal, which involves alleged illegal donations byconstruction magnates that were supposedly distributed as cashpayments to party leaders in return for juicycontracts.

 14. I’d like a phonecard, please venta de cytotec online For example, Google says it eventually plans to bake more social features into Maps, which will include plotting your favorite locations for posterity, and hopefully will allow you to share with friends or the greater public. Yelp has its forums, but being able to just take a map full of notable locations and make it public is much more simple and powerful.

 15. I stay at home and look after the children tribest dynapro dps-1050a-b The indication by the panel’s Democratic chairman, TimJohnson of South Dakota, and its ranking Republican, MichaelCrapo of Idaho, that they plan to move forward on a housingfinance reform bill is the latest sign of movement in an oftencontentious debate that has frequently divided the two parties.

 16. magic story very thanks orlistate 84 capsulas ems The president also lamented that the U.S. and Iran have been isolated from each other since the Islamic revolution of 1979. The Iranians have complained of U.S. interference in their affairs, while the U.S. has mistrusted an Islamic government that has either directly or through proxies taken American hostages, killed U.S. troops in Iraq and threatened Israel with destruction.

 17. I can’t get a dialling tone buy cialis clomid Barbara Mason Van, a board member for HOPE’S Wing, was one of the people tying teal ribbons on Sunday, and said raising awareness about this disease is so important because many of the symptoms — abdominal bloating, heart burn, urinary problems — can be attributed to other causes.

 18. Could you tell me my balance, please? can you take zoloft and trazodone at the same time But the composition has shifted. In the three months to March, Treasuries comprised 81 percent of China’s $66 billion purchases of long-term dollar bonds and stocks. That proportion dropped to 56 percent in the second quarter. In July, China sold $6.4 billion of Treasuries and bought $20 billion of bonds issued by U.S. government agencies.

 19. What are the hours of work? micardis price philippines The attack on the woman, believed to be in her 20s, occurred at about 4:41 p.m., about 50 yards offshore of the beach also known as “White Rock,” according to a joint news release from fire, county ocean safety and state Department of Land and Natural Resources officials Wednesday.

 20. How many weeks’ holiday a year are there? curso de storytelling The ferry should have done what Captain Schettino(Concordia) did, turn right & run aground! Less people dead and easy to salvage. 150′ ain’t shallow. The cargo ship was busy “texting” at the time? So defensive driving by the ferry was called for.

 21. perfect design thanks does differin gel work for cystic acne ANZ’s stake did not come with management rights, and in 2010it unsuccessfully tried to buy the Gunawan family’s 46 percentstake in the Indonesian lender, which has further strained theirrelationship, sources said. The deal fumbled as the two partiesfailed to reach an agreement over price, Reuters reportedpreviously.

 22. I don’t know what I want to do after university amitriptyline hydrochloride tablets ip 10mg uses in hindi Students assigned by lottery to receive a tour of the museum could, at very high rates, recall historical details depicted by paintings they saw — even though there was no test motivating them to absorb that information. Students remembered these details because they found them interesting, not because they were coerced through test preparation.

 23. The manager tren ace masteron test prop cycle However, the KNC has complained that the PYD has not honoured the power-sharing agreement. The PYD's armed wing, the Popular Protection Units (YPG), has been accused of refusing to share security responsibility in most of the towns and villages in the Kurdish area with the KNC's fighters. Parties in the KNC have also claimed that the Kurdish Supreme Committee has become a tool of the PYD.

 24. I’d like to cancel this standing order tylenol pm for menstrual cramps As The News has reported, MLB is believed to have extensive evidence, including Bosch’s own testimony, that Rodriguez committed multiple violations of the joint drug agreement, including acquiring performance-enhancing drugs from Bosch for several years. The self-described “biochemist” has been cooperating with MLB for several weeks in exchange for being dropped from baseball’s lawsuit against him for tortious interference with its player contracts, indemnifying him for legal expenses and putting in a good word for him with law enforcement, and he is believed to have provided proof of his dealings with Rodriguez.

 25. Enter your PIN mist voi ostaa viagraa House Republicans have been working through nearly a dozenbills to fund targeted programs. They included: nutritionprograms for low-income women and their children; a program tosecure nuclear weapons and non-proliferation; intelligencegathering; border patrols; weather monitoring; Head Start schoolprograms for the poor. With a major storm approaching the Gulfcoast, one of the measures passed by the House on Friday wouldfund federal disaster assistance.

 26. Can I take your number? nutrabolics hydropure canada “I’ve been in a lot of relationships,” Patric said in an interview with “20/20” anchor David Muir. “I was always worried about having a child. … But I was with someone, and I was at a certain age, [with] someone that I trusted and I loved. And so I said, ‘Well, we can try this route.'”

 27. perfect design thanks ketotifen dosage medscape Take a current best-buy, 24-month personal-use lease on an automatic, diesel, four-door Mercedes C-Class Sport Saloon. Your initial payment would be £2,293.20, which is nine times the following 23 months’ payments of £254.80. An arrangement fee of £230 also applies. You get a limit of 10,000 miles per year. After 24 months, your use of this car – excluding insurance, fuel, and so on – has cost you £8,383.60.

 28. Your cash is being counted keflex treats Blackstone, known for large buyout deals globally, has made16 private equity investments totalling $1.7 billion in Indiabut only two of those were for a controlling stake, in a countrywhere outright private equity buyouts are rare.

 29. Could I take your name and number, please? cloxacillin in pregnancy “We are emerging from this unusual period in our firm’s history as strong as ever, and with renewed conviction about how we add value to the marketplace and society as a whole,” Bain’s managing directors wrote in a letter to investors, which was first reported on by the Boston Globe and a copy of which was obtained by Reuters.

 30. I work for myself lamisil prescription coupon It’s the second time this season that the aging stadium, currently named the O.co Coliseum, has had to deal with a sewage backup. Back in June, the 45-year-old multi-purpose bowl suffered a massive backup that spilled sewage into both clubhouses, the managers’ offices and all the clubhouse level bathrooms.

 31. Recorded Delivery eron plus Perhaps even more valuable is the way the letter throwslight on Buffett’s approach to value investing. Buffett tries toact not like a typical fund manager but like a company ownerthinking about buying another company. The crucial ingredients:patience, to get a good purchase price; courage, to stick withyour investment if the business is doing well but the marketdoesn’t agree; and a willingness to sell into a bubble when, asso often happens, one comes along.

 32. This is your employment contract acheter xenical le moins cher “I never expected to see him again. My feelings cannot be described in words, the joy of the whole world is with me,” said Adel Mesleh, whose brother Salama Mesleh was jailed in 1993 for killing an Israeli. “I am happy he was freed as a result of negotiations. Negotiations are good.”

 33. We’ve got a joint account secnidazole tablets dosage Sexy rapper Nicki Minaj suffered a Janet Jackson-like wardrobe malfunction on Aug.t 5, while performing in an itsy-bitsy top in Central Park. Viewers around the country got an eyeful when Minaj’s left nipple popped out during her performance on ABC’s ‘Good Morning America.’ The Queens native, known for her eccentric outfits, was rocking a neon-pink vinyl jacket over a barely-there sky-blue tank-top when – oops! – her nipple made a cameo.

 34. Another service? diovan preisvergleich No organization has claimed responsibility for the attack or been linked to the crime in Konduga, Borno state. However, the radical Islamist militant group Boko Haram has terrorized citizens in that area, assaulting mosques with clerics that oppose them, Christian churches and schools. 

 35. I work for myself glucophage metformina clorhidrato 2. Details of how to enter form part of the terms and conditions. It is a condition of entry that all rules are accepted as final and that the competitor agrees to abide by these rules. The decision of the judges is final and no correspondence will be entered into. The Promoter reserves the right to modify the Promotion at any time without prior notice.

 36. Sorry, I ran out of credit addicted to motrin Gee and her future husband started taking ferries to outlying islands surrounding Hong Kong on the weekends, and enjoying restaurants popular with locals, instead of the fancy expat ones. “I was just as happy spending $2 on a mini bus and $10 on an outdoor meal … It was revelatory,” she says. 

 37. I’m only getting an answering machine creadrive “Most people don’t consider an eye test to be an integral part of their health routine, but it can detect health conditions for which you may be experiencing no symptoms and allows early intervention to save sight,” he explained.

 38. I’ve come to collect a parcel retin-a 0.25 gel The hallmark of Perry’s comedy is believable characters, who get caught up in hilarious situations. “I don’t do jokes. My comedy is character driven,” says the man who has created some of the most memorable comic characters in television history.

 39. How many would you like? que es aleve en ingles We are living in the age of the technocrats. In business, Big Data, and the Big Brains who can parse it, rule. In government, the technocrats are on top, too. From Washington to Frankfurt to Rome, technocrats have stepped in where politicians feared to tread, rescuing economies, or at least propping them up, in the process.

 40. I’ll put him on wellbutrin xl and prozac weight loss At every opportunity, Obama has been ratcheting up his rhetoric in an attempt to push the GOP away from its hard-line position and capitalize on polls that show Republicans taking the lion’s share of blame for the shutdown and the stalemate on raising the debt limit. Obama is scheduled to make his case again in interviews with four local television anchors at the White House Wednesday.

 41. I’m happy very good site prevacid solutab dosage for babies “It’s a very large gap. What hurts me most (is) he shows the world that he helps children. That he’s a good person, he’s very humane. So with something of his own, he may trick the world and everybody who sees him because he’s the big star that he is. But there’s a reality, which is a son who doesn’t (receive) the quality of life he’s supposed to.”

 42. I’d like to cancel a cheque methylprednisolone mims philippines I immediately recognized the father as I approached a small house from an alley on the outskirts of Cebu city. It was late afternoon and I had just a few hours before my flight back to Manila. When the parents, Reynaldo and Josephine, confirmed to me that their baby died due to difficulty breathing and because of birth complications. I felt a tightness in my chest and throat. They also told me they named their baby boy, Garon, after a famous local college basketball player. They asked if I wanted to come with them to a cemetery to visit their baby’s grave.

 43. A few months alendronate 70 mg dose Tim Lincecum (9-13) won again at Petco Park as the Giants avoided the three-game sweep. In Lincecum’s first start at San Diego since throwing a no-hitter on July 13, he worked 5 2-3 innings and allowed five runs on seven hits in gaining his third straight win.

 44. We’d like to offer you the job tribex On Sunday, the Republican-controlled House ofRepresentatives passed a measure that ties government funding toa one-year delay of President Barack Obama’s landmark healthcarerestructuring law, while Senate Democrats have vowed to rejectit.

 45. Excellent work, Nice Design triamterene-hctz and ibuprofen The case is the latest chapter in a long-running debate in Kansas over what to teach students about 19th century naturalist Charles Darwin’s theories on evolution and scientific developments since. Kansas has had six different sets of science standards in the past 15 years, as conservative Republicans skeptical of evolution gained and lost board majorities.

 46. I’m doing a masters in law zentel albendazole 200 mg 2 tablets Tuberculosis is caused by a bacterium that typically attacks the lungs and can be fatal if not treated properly. It’s spread through the air when the infected person “coughs, sneezes, speaks or sings” and another person breathes in the bacteria, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Symptoms include a bad cough that persists for three weeks or longer, fatigue, chest pain and coughing up blood.

 47. I’d like to send this parcel to doxepin 75 mg But while piranhas have the reputation for being able to strip their victims to the bone in minutes, some species of fish that live alongside them have evolved ways of avoiding their sharp teeth and powerful jaws.

 48. What do you want to do when you’ve finished? arteroprotect sastav Dishon most recently served eight years and eight months in state prison after being convicted of sodomy in 2005. He was due to be released from prison on Sept. 6, but was rearrested on an indictment charging him with sexually abusing a girl who was less than 12-years-old in 1982.

 49. Not available at the moment dermalife spa-jet kapsula iskustva The biggest problem is that right now the Yankees’ pitching can’t match up with the highest-scoring lineup in the majors. And it’s not just that the Sox can mash; they’re patient, they grind out at-bats in the manner of the best Yankee teams over the last 15 years, and it seems they rarely miss mistake pitches.

 50. Will I get paid for overtime? ibuprofen obat apa ya To try to address some of the concerns, China’s FinanceMinistry is developing a nationwide government procurementsystem that will have a shared database and more e-commercerelated functions to enable online bid appraisal and payments.

 51. Where do you live? do you need a prescription for tylenol suppository Their team mate Jillian, 26, works in finance, and used to play cricket for her native Ireland. Despite not having much of a cricket culture, she explains, Ireland has a much better organised cricket league for girls than we do. “The downside of that is I’ve never been forced to play against boys like some of the team, so I haven’t ever lost that fear.”

 52. Who would I report to? dapoxetine 30 mg maroc The Trojans were hit with severe NCAA sanctions a few months after Kiffin arrived — he had nothing to do with the wrongdoing that wound up costing the school 30 scholarships over three years and the right to go to the postseason twice — but it set the tone for another bumpy ride.

 53. How do you spell that? rejoyn medical Check out the athletes who’ve faced the long lens of the law … Former New England Patriots tight end Aaron Hernandez was led out of his house in handcuffs by law enforcement officials on June 26, 2013. Hernandez was charged with murder in connection to the death of 27-year-old Odin Lloyd, in addition to five gun-related charges. The tight end, who was released by the Patriots shortly after his arrest, entered a not guilty plea. His next hearing is July 24 and he is being held without bail. Lloyd’s body was discovered by a jogger less than a mile from Hernandez’s spacious home on Monday June 17, 2013. Police said Lloyd had been out with Hernandez and two other men before his death. Hernandez’s home security system, which includes video surveillance, was destroyed and his cell phone was “in pieces” when it was turned over to investigators, sources told ABC News.

 54. Very funny pictures nebivololum compr 5mg pret Comments regarding the above article. This case has to be one of the most ridiculous that I have seen in many years. Do I approve of her behaviour? NO!! However, far worse “crimes” have been ignored or a “slap on the wrist” type of punishment. I guess a appropriate perspective would be “If a male “coach, teacher or neighbour” would they be given the same punishment, if so, your prisons would be more than full to capacity. Please review records has a male EVER received this type of penalty, in the past, for the same crime!

 55. What sort of music do you listen to? cozaar xq 5 mg/100 mg Rachel Pettigrew, senior economist at the manufacturers’ organisation, the EEF, added: “This positive trade data supports our view that the manufacturing sector will gain momentum and will be a source of growth for the UK economy over the coming years.” The sector, which accounts for 10.4pc of national output, shrank by 1.7pc in 2012.

 56. An estate agents irbesartan 150 mg generic name Because MERS Co-V does not seem to jump readily between people, scientists believe that its natural reservoir may be an animal, as is the case with bird-flu strains that originate in fowl and are picked up by people who come in contact with them. Most coronaviruses are believed to be generated by bats, but since human and bat populations rarely come in direct contact with each other, researchers believe intermediate species, like livestock, or, in the case of SARS, civet cats, are acting as the conduit. Identifying such chains of transmission are critical for controlling spread of the virus and preventing new cases from emerging.

 57. Have you got a current driving licence? salbutamol sulphate price Assange also noted that “the bond that develops between anactor and a living subject is significant,” and that ifCumberbatch was to take the role, “we will forever be correlatedin the public imagination. Our paths will be forever entwined.”

 58. Do you know the address? how fast will ciprodex work It will be interesting to see if Michigan’s constitutional protection of public employee pensions is ruled null and void by a federal bankruptcy judge. Invalidation of a portion of Michigan’s constitution by a federal judge seems like a violation of the 10th Amendment of the U.S. Constitution.

 59. I’d like to tell you about a change of address levothroid 88 mcg The Mac-11 subcompact machine pistol was discovered at the airport’s Terminal 1 during renovation work at the international terminal, which is used by Air France, Turkish Airlines, Korean Air and others, WABC/Ch. 7 News reported.

 60. Directory enquiries venta de medicamento danazol A police dossier on the case shown briefly to an Associated Press reporter contained sketches of how police believe the accident happened. The sketch shows the American’s SUV turning at a rounded four-way intersection on the edge of Nairobi and driving into the lane of oncoming traffic.

 61. magic story very thanks valacyclovir or acyclovir In Lac-Megantic, Reuters saw several derailed but undamagedrailcars that were made before 2011, which suggests they werenot manufactured to the new code. There were also some cars madein late 2011, just as the industry adopted higher standards. Thefire burnt the markings on many cars.

 62. I saw your advert in the paper osta metformin Of course Alaia dresses come at the highest of high end prices with a similar dress to Naomi's available at browns for over £4000… so if you want to copy Naomi's look try a diffused version from the high street. The beading on the dress from Jacques Vert below gives it a Gatsby-esque feel as well so you'll be bang on trend for this year.

 63. I’d like some euros zen core sound
  Conte said he met with Rodriguez and Romanowski for about 45 minutes. Conte said he believes Rodriguez was looking for products that would give him a legal edge, but that the Yankee didn’t want their transactions to become public knowledge.

 64. I hate shopping used caravans for sale scotland gumtree In the end, 13 people, including the alleged shooter, died at the Navy Yard Monday. After nearly six hours in lockdown, dozens of Navy Yard employees were finally released. They filed down M Street in Southeast Washington. Some wore their Navy fatigues, others wore expressions of relief. One man walking by whispered into the phone “I love you honey, I’ll see you when I get home.”

 65. I was made redundant two months ago scentbird.com reviews While the children’s combined shareholding is just shy ofthe 25 percent needed to pass special resolutions, it puts themin a position to press their rights as minority shareholders andseek more power via the courts, legal experts say.

 66. I quite like cooking xenical pastillas precio WASHINGTON: Exactly. You don’t see my character actually hurt anyone, and I was very keen on that idea, is that this was going to be more of a psychological thriller as opposed to glorifying or sensationalizing in any way violence, and particularly coming on as a producer I wanted to make very sure that we would handle the subject matter – although it’s based on actual events – with kid gloves, as best we could.

 67. I’m about to run out of credit benadryl claritin d In December, Sinofsky disclosed that he would teach at the Harvard Business School this spring, and in Thursday’s blog post he reiterated that he will continue being an Entrepreneur In Residence there as well as “pursue other business and product development opportunities that arise.”

 68. Remove card kegunaan obat ponstelax mefenamic acid 500 mg
  Investors can still muster some cheer from Facebook’srevenue and profitability track. The social networking sitepulled in $272 million in revenue in 2008 but lost $55 million,according to Facebook’s S-1 document. In 2009, it swung to aprofit of $262 million after increasing its revenue nearlythree-fold to $777 million. Facebook is now solidly profitable.

 69. A book of First Class stamps what is diclofenac used for Egypt’s new government has been formed under Adly Mansour, the former head of the Supreme Constitutional Court, and enforced by Gen. Abdel Fattah el-Sisi, the leader of the military. It is considering outlawing the Muslim Brotherhood for the kind of public and fiery activism Badie employed in his open criticism of the July 3 coup.

 70. I love the theatre alsigra 100
  Charlie Chaplin had his first break with the Eight Lancashire Lads – a troupe of child performers. He then worked with the comedy impresario Fred Karno, before the Keystone Film Company spotted him in 1912. International stardom followed.

 71. Through friends glucocil gnc cost Leaders of the world’s number two economy will “coordinate the tasks of stabilising growth, restructuring the economy and promoting reforms”, according to a statement from the Political Bureau of the ruling Communist Party’s Central Committee.

 72. A packet of envelopes antibiotic flagyl treatment “I really liked the character, but the show wasn’t exactly going to be part of my overarching quest for world domination,” she says. And while she’s eternally grateful for her job voicing an iconic TV character — not to mention the financial windfall (around $300,000 per episode) that comes with starring on television’s longest-running prime-time sitcom — Smith says it took her about a decade before she realized how successful she had become.

 73. I can’t get a dialling tone prednisone 60 mg taper “Guillermo del Toro Cabinet of Curiosities: My Notebooks, Collections, and Other Obsessions,” which goes on sale on October 29, will give readers a glimpse into the imaginative mind of the director of 2006 fantasy film “Pan’s Labyrinth,” which won three Oscars, and this year’s sci-fi disaster movie “Pacific Rim.”

 74. Have you got any qualifications? can you get high off 2 tylenol 3 In the past, advertisers resisted paying for on-demand slots beyond three days because they felt their messages were stale, particularly when pitching movie openings or one-day sales. But the new technology lets networks insert fresh ads starting on day four for on-demand shows offered by some cable operators.

 75. I’ve only just arrived weaning from effexor side effects As the truck bounced over the dune, a medic noticed something astonishing: The boy took a breath. Then, the cut on his head started bleeding. The jolt apparently shocked Nathan’s body back to life, Huffman said. Nathan was rushed to the hospital and was crying in the emergency room when Huffman arrived a few minutes later.

 76. I don’t like pubs how long does olanzapine withdrawal symptoms last Clinton also leads all her potential Republican opponents in a general election match-up, the survey found. Against Christie, Clinton led 47 percent to 41 percent; against Bush, she led 48 percent to 40 percent, and against Rubio, Paul and Ryan each she garnered at least 50 percent of the vote in a one-on-one matchup, with all three politicians failing to top 40 percent in the head-to-heads.

 77. How many weeks’ holiday a year are there? bcaa powder 12000 ultimate nutrition The latest jobs data was due to be released on October 4, but the deadlock over the US debt ceiling and government shutdown meant the release was postponed. The figures, published this afternoon, showed the American economy added 148,000 jobs last month, far fewer than the 180,000 that had been expected, while unemployment fell to 7.2pc.

 78. Can I call you back? buy amlodipine-benazepril Add these extras to your hire car policy at the desk in the airport and you’ll pay as much as £20 per day on top of existing rental charges. And it’s totally unnecessary. Pay for this cover before you go away and you’ll get it for a fraction of the hire car companies’ cost. I found Protectyourbubble.com and Questor Insurance both offering excess reimbursement insurance for less than £20 for a week.

 79. I can’t stand football boldenona carne colombia “Scott has an upper body injury probably going to keep him out for at least a week,” he said. “We will know better tomorrow. Vinny’s is a lower body issue, he’s probably going to be out at least a week as well and we will know more tomorrow on both guys once we have further evaluation.”

 80. I’m interested in what is augmentin 875 good for In June, AstraZeneca entered into an agreement with Hanmi and Amneal to “streamline litigation issues” regarding Esomezol, whereby the latter two conceded the validity and enforceability of a couple of patents that protect Nexium. The Anglo-Swedish drugmaker then filed an appeal in July concerning an earlier judgement in December 2012.

 81. Is there ? cursos intecap 2019 zona 10 The ratings agency Standard & Poor’s said a shutdown of less than two weeks would not materially affect the credit of big defense contractors, though a longer shutdown could weaken smaller defense contractors. Most defense contractors would not be paid, new contracts would not start and orders would be delayed, with service contracts hardest hit, S&P said.

 82. I’d like some euros pre kaged flavor review
  * Pandora Media Inc on Wednesday named BrianMcAndrews, a technology and digital advertising executive, itschief executive and chairman. He succeeds Joseph Kennedy, whoannounced his resignation in March after nine years withPandora, a leading Internet radio service. ()

 83. Have you got any qualifications? women who take viagra It is a far cry from the rhetoric of other religious leaders, particularly Cardinal Keith O’Brien, the now disgraced former head of the Catholic Church in Scotland, who was accused of “whipping up prejudice” with his claim that the proposals were “madness” and a “grotesque subversion of a universally accepted human right”.

 84. I’m training to be an engineer test enanthate stack with equipoise Joseph will get his first chance to do that on Saturday in Pittsburgh. All the Giants’ defensive tackles have been waiting for weeks to really hit, to prove that last season’s nightmare performance against the run was an aberration. And Saturday, they’ll get to do that against the smashmouth, always-physical Steelers.

 85. I work here bulk powders complete greens review Cool! The fact that it was delayed by a glitch (that was corrected) and then delayed again because of a traffic jam shows that the system is flexible and can handle unforeseen contingencies. Bravo Orbital Sciences! (Watch out SpaceX!) Perhaps someone will reach the goal of several hundred dollars per pound to orbit? Isn’t competition grand?

 86. Hello good day is metformin capitalized “I worked for $5 an hour, which seemed like so much money atthe time. I did everything from filing scripts, to catalogingart for Michael Ovitz, to working as an assistant forRichard Lovett, who had just been made an agent and now runs thewhole show there. But basically my job involved a whole lot ofnothing.

 87. Photography canadian viagra pharmacy online “These guys are damaged by their experiences, but they’re not done,” says Scott. Last season they saved Africa from stolen nuclear triggers; this time they’ll hunt bad guys from Bogota to Beirut for the shadowy Section 20, based on an anti-IRA unit launched in the ’80s.

 88. It’s serious can you take pristiq with adderall None of the above, actually. Of the reported 24,107 artists vying for attention across the city, the one who has generated the most column inches is the 76-year-old playwright, actor and director Steven Berkoff. He first performed on the Fringe in 1974 in his version of Poe’s The Fall of The House of Usher and has done 16 productions in total, sometimes suffering brickbats of disapproval but never as many as those generated by remarks he made during a live interview with the Radio2 DJ Johnnie Walker at New Town Theatre last Saturday.

 89. I’d like to send this parcel to voltaren buy nz A newspaper cited sources on Monday as saying Loescher was not yet prepared to give up and would fight for his job or else drag supervisory board chairman Gerhard Cromme, who hired him six years ago, down with him.

 90. I want to report a uk viagra prescription Elsewhere in post-communist Europe, the limits to power of political leaders are also hotly debated. In Hungary, for example, Prime Minister Viktor Orban has drawn accusations from home and abroad that his policies run counter to the behavior expected of a European leader – charges he denies.

 91. Thanks for calling walmart finasteride 5mg Such changes can have serious security consequences. For example, changing the DNS (Domain Name System) servers used by the router—and inherently every device on the network—with DNS servers controlled by an attacker would enable the attacker to redirect users to rogue websites when trying to access legitimate ones.

 92. We went to university together costo voltaren pomata The corpse twitched and jerked and even 'opened an eye' as an electric current was applied. There were reports of fainting and a particularly sensitive audience member died of shock – a wonderfully Georgian thing to do. The scientist – a visiting Italian called Giovanni Aldini – was forced to leave the country, when in fact his motives were absolutely sound. He was trying to resuscitate people using electricity.

 93. We need someone with qualifications depakote er 250 mg obat apa The Concordia’s skipper, Francesco Schettino, has beencharged with offences including manslaughter, causing ashipwreck and abandoning ship after the 290-metre vessel,carrying more than 4,000 passengers and crew, struck a reef offthe island of Giglio and keeled over with the loss of 32 liveson Jan. 13, 2012.

 94. A few months bactrim ds uk The report showing the unemployment rate had fallen in July came two days after the Fed ended its regular policy-setting meeting, at which it made no changes to its bond-buying program and gave no indication it was moving closer to reducing it.

 95. Do you have any exams coming up? growth maximizer pro
  The broad equities-friendly backdrop was reinforced by theEuropean Central Bank reiterating plans to keep rates low for an”extended period” and by comments from the U.S. Federal Reserveovernight which dampened expectations of its stimulus beingscaled back as soon as September.

 96. Which team do you support? caverta 50 for female Canada, the world’s second biggest producer of uraniumbehind Kazakhstan, currently restricts foreign companies fromowning more than 49 percent of any uranium mine. There are noownership restrictions on foreign participation in exploration.

 97. I’m doing a phd in chemistry ciprofloxacin-hcl generic Damon was a key cog in the Bombers’ six-game series against Philadelphia in that ’09 Fall Classic. Rodriguez admitted to using banned substances during the Yankees’ spring training four years ago, but said his use was limited to the three seasons he played for Texas (2001-03).

 98. Could you give me some smaller notes? goodrx lamotrigine coupon No amount of hand-wringing over how hard it is to be taken seriously will any good either. There are plenty of support structures along the way to encourage and prepare young women for politics, but what network is in place once we get there? Westminster can be a terrifying place whether you’re a graduate researcher, a newly-elected MP or even a trainee Comms officer, and there are a lot of intangible variables no one tells you about when it comes to learning how to navigate the system. We learn how to strike the right balance on an ad-hoc basis, through trial and embarrassing error.

 99. I’m sorry, I didn’t catch your name probolan 50 avis forum Mosque leaders blamed anti-Muslim prejudice for the attack but had not identified a specific motive. “We have been working very hard within the local community, building bridges, and we were hoping we wouldn’t have this kind of problem, but in the current climate there are elements within society that are not happy and there are issues,” said Zia Rehman, the Islamic Centre’s vice-chairman.

 100. Cool site goodluck 🙂 atarax tablete uputstvo The Atlantic Cities explores the most innovative ideas and pressing issues facing today’s global cities and neighborhoods. By bringing together news, analysis, data, and trends, the site is an engaging destination for an increasingly urbanized world.

 101. I like watching TV leafly cannabliss One of the reasons why Microsoft’s Passport was an abysmal failure was that most people don’t trust providers to maintain privacy. Oddly, Microsoft was mystified – stating publicly that they couldn’t understand the public’s demand for privacy.

 102. The manager sarms mk 677 buy “We were awoken by heavy gunfire last night, we thought anal Shabaab base at the beach was captured,” Sumira Nur toldReuters from Barawe by telephone. “We also heard sounds ofshells, but we do not know where they landed,” she added.

 103. I’m training to be an engineer amazon l arginine plus SEOUL, Sept 17 (Reuters) – South Korean shares fell onTuesday as investors locked in profits ahead of a three-daymarket holiday and the U.S. Federal Reserve’s rate meeting, withheavyweight Samsung Electronics’ weighing on thebroader market.

 104. International directory enquiries probolic sr review
  Of course it is the way the whole campaign has gone for de Blasio, at least so far. He was running back in the pack and nobody was listening to him, and then he came out with the ad featuring his teenaged son, Dante; Dante the product of a biracial marriage; Dante with charm and good looks and that wonderful Afro haircut. It only became one of the best local political ads of recent memory.

 105. There’s a three month trial period metronidazole iv davis pdf “Disappointing results would almost certainly bring forwardexpectations of additional central bank easing,” he said in anote, suggesting that such a move “might even become a liveoption” when policy makers conclude their next meeting onFriday. A more realistic date, however, was the BOJ’s Oct. 31meeting.

 106. What do you do for a living? royal jelly capsules in india The Institute of Advanced Motorists (IAM) said new testing equipment would help tackle the problem. Neil Greig, its Scotland-based policy and research director, said: “What is clear from the survey is the new drug driving laws currently being consulted on for UK-wide implementation are long overdue.”

 107. What university do you go to? hemogenin preo farmacia
  He had the right stuff from the beginning, Kinney said Monday. “He moved in a very natural way to begin with, and for a novice stage actor, that’s really something. He didn’t really suffer from nerves; he didn’t have a problem going out there in front of people.” At the same time, Kinney said, “there was always a distance between his public persona and the private man.”

 108. I’m sorry, she’s amoxil 1g dosage Fay Scullion, general manager for Macmillan Cancer Support in Northern England said: “We congratulate South Tyneside NHS Foundation Trust for achieving some of the best results in the recent patient experience survey.”

 109. Sorry, you must have the wrong number apm network monitoring Rather than a more moderate law that would apply based on an individual’s conduct under the regime, the version that passed cuts wide and deep across Libyan society, and makes no exception for those who played a significant role in the revolution. It has drawn widespread international criticism. According to a recent op-ed by William Lawrence, a former US State Department official in Libya, “the law not only further weakens already weak institutions, it could cripple them.”

 110. I’ve just started at 12v 8ah lithium polymer battery pack In a speech last week, Sir Ian said the watchdog had been “impressed by the idea that MPs' pay should move in line with the fortunes of those they represent, such that MPs' pay would be indexed to movements in national average earnings. If the average wage goes up, MPs' pay would go up. If the average wage falls, MPs' pay would fall.”

 111. What sort of music do you listen to? quetiapine 25mg tablet “When BloomReach detects that the intent and behavior on a single merchant’s web and mobile sites are significantly similar, the system observes and correlates the anonymous users to determine if its the same person,” according to Joelle Kaufman, BloomReach director of marketing. “Once the engine is reasonably confident, the BloomReach Mobile application will begin to incorporate behavior from the website into the mobile experience through ‘Just for You’ dynamic categories and even the priority of search suggestions.

 112. Could I have , please? trileptal recreational reddit In contrast to the above.Hillingdon hospital in London which is sinking ever deeper in debt.Appointed a Matron who on appointment :-Changed the nursing uniforms – only two years after they had been changed – a total wast of funds & not forgetting that the nurses had to pay for 2 out of 5 setts.Gave strict instructions that ALL paperwork will be completed – EVEN at the expense of patient care !!!!!That at a time when a ward has equipment not fit for purpose making nursing problematic and wasting nurses time.Then she goes and spends about £350 each on fans – hey you are in debt.Now she has at a stroke canceled all approved annual leave for this year for nursing staff !!!!She then rescheduled all leave – take it or leave it. This is playing havoc with staff who had already made arrangements.Then two patients were transferred from intensive care requiring 1 to 1 nursing [not for the first time]A nurse demanded more staff, money and equipment and was FORCED to take 6 months sick leave – in other words disciplined for caring for the patients well-being.Now several nurses have been suspended pending an inquiry – all because they voiced support of that nurses action.Which planet did this Matron come from ? I suspect the same as the senior managers above her who are in support of her.Is there any wonder this hospital is in debt – clearly they are incapable of managing.One sister has already left to work at a checkout in a supermarket, as she was so disgusted at what she was being expect to do. She said this is not what I was trained to do.I challenge Mr Hunt & Lamb to :-One respond to my emails Two go to Hillingdon hospital and work there and I will join them.

 113. Will I have to work shifts? pepcid ac for asian glow Cris Carter, who played for the Vikings from 1990 to 2001, was the seventh and final inductee from the Class of 2013 on Saturday night. He spoke forcefully and emotionally for about 17 minutes. More than 120 Hall members, a record, returned for the 50th anniversary celebration of the shrine.

 114. I’ve lost my bank card bed bug bully detergent Speakingafter the case, Superintendent Danny Long, who is responsible for policing in the centre of Birmingham, said: “The murder of Wayne and Ianhad a significant impact on everyone who lives, works and visits Birmingham particularly homeless people and street vendors.

 115. I’d like to take the job purchasesuhagra in india Sumwalt said a preliminary review of the voice and data recorders showed the pilots received the first of two audible warnings before the sound of impact can be heard, indicating the United Parcel Service Inc cargo plane was descending at a hazardous rate.

 116. What part of do you come from? vasotec dose “You know, (Johnny) is like a little brother to me,” Moore said. “I think people are being a little too hard on him, but at the same time, it’s like my dad always said, I don’t look at who’s right or wrong, I look at what you do to put yourself in that situation.”

 117. I’m not interested in football brilinta vs plavix stroke Steve Connor is the Science Editor of The Independent. He has won many awards for his journalism, including five-times winner of the prestigious British science writers’ award; the David Perlman Award of the American Geophysical Union; twice commended as specialist journalist of the year in the UK Press Awards; UK health journalist of the year and a special merit award of the European School of Oncology for his investigative journalism. He has a degree in zoology from the University of Oxford and has a special interest in genetics and medical science, human evolution and origins, climate change and the environment.

 118. Have you got any qualifications? paroxetine zwangerschap forum Cohen should be embarrassed by his innumeracy. He cherry-picked one piece of data and drew biased, grand generalizations, which serve no purpose other than to stoke “white fear” and reinforce a long running stereotype of the “Negro Savage,” a term used by white supremacists to assert that a slave was a docile creature, content in captivity, but as a freeman, a dangerous menace from the dark continent driven by base and barbaric instincts to rape and pillage white society. The Ku Klux Klan and others used this stereotype to justify lynching and other violence against blacks during the segregation era.

 119. Children with disabilities ciprofloxacin ratiopharm 500 “At the moment they are just trying to stabilise thecurrency but I don’t think it will be effective,” said ClaireDissaux, head of global economics and strategy at MillenniumGlobal Investments in London. “They are intervening, but thereis pressure on them to raise interest rates.

 120. When do you want me to start? simvastatin tablet picture The suit is especially critical of Selig, accusing him of presiding over a “scandal-ridden” term as commissioner in which MLB suffered a work stoppage that caused the cancellation of a World Series, willingly allowing the proliferation of PED use in baseball as a means of rebuilding the game’s appeal and adopting an anti-PED stance only under increasing pressure from fans and Congress in 2006.

 121. I’m doing a masters in law hotel havana barcelona terraza Should the present Queen live to be 100, the Prince of Wales would be 78 and Prince William 44 at that time. Even assuming that both Prince Charles and Prince William live to be 95, Prince George would be in his mid sixties on becoming King, not considered very old even today.

 122. Could you tell me my balance, please? abilify withdrawal timeline The proposal for Yanzhou to buy the 22 percent of YancoalAustralia Ltd it does not own appears to run counter toprevious requirements it be run as an Australian company. Italso comes at a time when sensitivity over Chinese firms buyingforeign assets is high.

 123. How do you know each other? viagra at cvs cost King was set up in Sweden a decade ago by friends working atthe same tech startup and got 34 million euros funding from ApaxPartners and Index Ventures in 2005. It has been profitablesince, a fact that analysts put down to its ability to persuadeplayers to pay several times over to continue the same game. Its”freemium model”, in which games are free but players can payfor add-ons or extra lives, has been particularly effectivebecause of the success of Candy Crush, described by someanalysts as a global phenomenon.

 124. I’m from England goodrx irbesartan 300 mg “As the world’s largest supplier of biologics, Roche iscommitted to making the necessary investments to ensure ongoingsupply of these medicines at the highest quality standards,”�said Daniel O’Day, Chief Operating Officer of Roche’sPharmaceuticals Division.

 125. I’m a trainee acheter tadalafil 5mg mylan Kidal was the birthplace of last year’s uprising by Tuareg separatists, a rebellion which set in motion a sequence of events that led to the coup in the capital, after disgruntled soldiers mutinied over the army’s inept and lackluster handling of the insurgency. The rebels capitalized on the security vacuum created by the coup in the south. They pushed into the main cities in northern Mali, occupying and briefly holding an area the size of France, before being pushed out by al-Qaida’s fighters in the region. For the brief interval in which they controlled northern Mali, the separatists declared the birth of a new Tuareg nation, named “Azawad.”

 126. How do you do? buy rogaine walmart Berlin has suggested that a bank resolution agency should only have power over the euro zone’s largest lenders. That would reduce any potential bill to be shared by the 17 euro zone countries, but such a deal could mean that small risky banks, at the heart of the current crisis, slip through the net.

 127. I’m originally from Dublin but now live in Edinburgh simvastatina normon efectos secundarios Lawrence PhillipsYears in NFL: 1996-1999Years Behind Bars: 2005-presentCurrently serving a 10-year sentence for running over three teenagers with his car in 2005, Phillips found himself in the headlines again after being convicted in early August of seven felony charges for choking his girlfriend, including assault, false imprisonment and making a criminal threat.

 128. I’d like to open a business account amoxicillin and potassium clavulanate tablet uses in hindi “This may turn into the TV business, where there are lots of revenues but from time to time it’s unprofitable,” he said, referring to the occasional gluts of production in that industry that squeeze retailers and manufacturers. “Still, when you take a look at our home utility bill, the rates that you are paying only go up and the price of solar only goes down. I think we’re now at the point where people can make money with a sensible business approach,” he said.

 129. I’m doing a masters in law viagra online uk boots I marveled at the Heidelberg Project, an outdoor community art gallery in the heart of a hardscrabble neighborhood on the city’s east side. The art pieces, made of recycled material and found objects, are commentaries on social and economic issues.

 130. Can I use your phone? ezetimiba atorvastatina plm At the other end of the spectrum are the softer ballads on “New.” “Early Days,” produced by Johns, to me suggests another Beatle’s work, at least musically: George Harrison’s “All Things Must Pass.” With a delicate minor-key strum, McCartney sings of flipping through records, “hair slicked back with Vaseline like the pictures on the wall of the local record shop,” discovering rock ‘n’ roll with John Lennon by “hearing noises we were destined to remember.”

 131. I’m doing a phd in chemistry testenate depot 250 price The stress almost led him to an early grave. He quickly signed on with Charlie Weis when Weis left the Patriots to become head coach at Notre Dame, and started work with quarterback Brady Quinn. Cutcliffe, struggling with his health, fought pains in his chest when he exercised. One night, when 16 inches of snow dropped on South Bend, he wiped down his car at the Residence Inn. Afterward, he lay down on his bed.

 132. Incorrect PIN viagra sklep-online opinie Kourtney Kardashian is having no problem dropping the baby weight! Six weeks after giving birth to daughter Penelope Scotland, the reality star squeezed into a pair of curve-hugging skinny jeans for an afternoon out with son Mason, 2, on Aug. 23, 2012. Kardashian admitted she gained nearly 45 pounds during her pregnancy. “I’m 5 feet tall, so that’s a lot,” she told Us Weekly.

 133. I’m sorry, I didn’t catch your name ibuprofen 800 walgreens “I thought about appealing,” Dempster said before Boston played the Giants. “At the end of the day, I think Major League Baseball does a really good job of thinking through punishments before they hand them out. I thought it was in the best interest of us as a team to go ahead and serve my suspension.”

 134. I quite like cooking coming off topamax “Creatively, I really feel like I gave it my all, and I feel ready to let her go,” an emotional Oh told THR. “It’s such an interesting thing to play a character for so long and to actually get the sense that she wants to be let go as well. [Cristina] wants to be let go, and I am ready to let her go.”

 135. I read a lot tylenol 3 need prescription “This kind of stuff is absolutely the rarest of the rare,” said Mark Gessler, president of the Historic Vehicle Association in Gaithersburg, Md. “You can see plenty of cars that have been restored. We want to ensure that we’re celebrating the original craftsmanship, the original technique. It’s a touchstone of our past.”

 136. Just over two years sarecycline reddit
  In 2005, FedEx Corp successfully challenged the IRSover deducting the cost removing aircraft engines for repairs.The U.S. Court of Appeals for the Sixth Circuit affirmed thatFedEx could deduct the engine repair costs and thepackage-delivery company was awarded a $66.5 million tax refund.

 137. I saw your advert in the paper bupropion reviews uk I imagine archaeologists in the future having a pretty easy time working out what matters to us today. The Egyptians had their pyramids, the Romans had aqueducts, Victorians their railways. What we've got are gigantic glass and steel boxes of desks, whiteboards and water coolers.

 138. What’s the interest rate on this account? l arginine and viagra together The index is based on contract signings (with sales usually finalized one or two months later), and is benchmarked to 2001 contract activity. (An index of 100 is equal to the average level of contract activity during 2001, which was the first year the association examined data).

 139. How many would you like? duloxetine gastro resistant tablets 20 mg One lawsuit, filed in Ingham County Circuit Court in the state capital Lansing, seeks to stop Governor Rick Snyder from allowing the emergency manager, Kevyn Orr, to file Chapter 9 municipal bankruptcy. That lawsuit claims Orr’s plan to significantly cut vested pensions would violate strong protections in the Michigan constitution for retirement benefits of public-sector workers.

 140. What sort of music do you listen to? thermoxyn canada In his first Monetary Policy Committee meeting as Bank Governor, Mark Carney unified the nine members into voting to leave QE unchanged and rates at 0.5pc. Paul Fisher and David Miles had previously been voting with former governor Sir Mervyn King in favour of £25bn extra QE.

 141. Just over two years asacol wiki Hanns was a tough interrogator with a burning vengeance. It is not difficult to understand why. At Belsen he wrote about the “dead bodies walking about, dead bodies lying about, people who thought they were alive and they weren’t,” a vivid summary of the hell the camps had become. Hanns represented a decent and more tolerant Germany and was willing to fight alongside Germany’s enemies to see his country restored.

 142. Pleased to meet you para que sirve el inderalici pastillas This loss to savers has been a boon to state-owned enterprises and other heavy-industry firms, which can effectively tap a giant source of cheap finance intermediated by powerful banks. That’s the financial machine that has driven China’s investment- and construction-led economic model, and it remains very much in place. True structural reform still has a long way to go in China.

 143. What do you want to do when you’ve finished? da zeagra The cricketing Jeeves never knew of his influence on the character who appeared alongside Bertie Wooster, being killed in the Battle of the Somme ten months after the short story was published in the Saturday Evening Post. It is thought he could have made the England team had he survived.

 144. Which university are you at? voltaren krema gel Maybe it’s a New York bias, but it wouldn’t have the same feel if Clayton Kershaw were starting for the National League, great as he may be. Harvey has that Verlander-factor that demands you watch his every pitch.

 145. Where are you calling from? cyp2d6 tamoxifeno In addition to having scope to grow Hub through moreacquisitions in the fragmented insurance brokerage market,Hellman & Friedman will also be able to charge higher pricesfollowing years of falling rates in the insurance industry,according to the person familiar with the deal.

 146. I like it a lot where can i get tinidazole online The so-called media shield law approved by the Senate Judiciary Committee Sept. 12 would likely fail to curtail the Obama administration’s most controversial legal offensives against reporters, critics and supporters alike say. Furthermore, it’s possible courts could also restrict limited reporter protections if the “Free Flow of Information Act” becomes law.

 147. Which team do you support? business operations specialist amazon The council members who voted for the proposal are either stupid, evil, or so deeply in the pockets of organized labor and other special political interests that they cannot see the forest for the trees. The rationale, that big companies can afford to pay more and therefore should pay more, may be the cornerstone of the Obama-ism affecting governments in the big cities, but it isn’t going to help the folks who are chronically unemployed in this, the fifth year of the Obama economy.

 148. I’m only getting an answering machine isotretinoin rosacea forum * Activist investor Carl Icahn is finally abandoning hisbattle against Dell Inc’s sale to its founder MichaelDell. The billionaire investor disclosed on Friday that he isforgoing his right to have the Delaware Court of Chanceryappraise the value of his shares in the computer company. ()

 149. What sort of music do you like? ciprofloxacina presentacion
  So far she has gone on a hot air balloon, learned to drive and regularly rides a horse as part of her therapy, and bragged she has advanced to cantering with her horse and is now saddling the horse by herself. Working with horses, she said, teaches her confidence and assertiveness.

 150. Which university are you at? maxman pills review A USA Today/Pew Research Center poll shows young people overwhelmingly believe the leaks by Snowden. Sixty percent of 18 to 29 year olds polled support the leaks, compared with 36 percent of those 65 and older. (I’m not 18, but heck, I’m not a senior yet!!)

 151. Whereabouts are you from? cytotec 200mg ThyssenKrupp needs capital as it aims to shift its strategyfrom steelmaking to technology, while struggling to sell itsunprofitable Steel Americas unit that consists of steel mills inBrazil and the U.S. state of Alabama.

 152. My battery’s about to run out atarax posologia vademecum Paulson& Co halved its stake to 10.2m shares in the three months ended June 30, from 21.8m at the end of the first quarter, according to an official US filing. The New York–based firm, which manages $18bn (£12bn), cut its ownership for the first time since 2011 “due to a reduced need for hedging,” it said.

 153. Could you tell me my balance, please? drostanolone propionate steroid.com A top GOP leadership aide says Boehner invited Majority Leader Eric Cantor to join the meeting, and House Minority Whip Steny Hoyer also accompanied Pelosi, placing the House’s top echelon of leadership together behind closed doors for the first time since the shutdown began Oct. 1.

 154. I’d like to send this parcel to stamitrol
  “Deep down, I think [the Devils] are happy because they [save] a ton of dough,” Cherry said. “He was playing alright — never would I say he was playing bad. And he was the one Russian I didn’t mind because, remember when he chased Sean Avery in New York? I like him. But with that contract, they were expecting 40 or 50 goals a year, something like OV, eh? But they were getting 29, 30. I don’t think they were too unhappy [to see him go].

 155. I’d like to speak to someone about a mortgage oxytetracycline treat acne Polk Country Sheriff Grady Judd told Fox News Thursday that if evidence indicates the parents of one of the two girls knowingly allowed the girl to post the bullying comments online, they could be charged with contributing to the dependency or delinquency of a child.

 156. How much will it cost to send this letter to ? does amlodipine-benazepril cause hair loss The X-47B will never be put into operational use, but it will help Navy officials develop future carrier-based drones. Those drones could begin operating by 2020, according to Winter. Four companies are expected to compete for a contract to design the future unmanned aircraft, which will be awarded in Fiscal Year 2014.

 157. Could I make an appointment to see ? premarin manufacturer coupon “The government didn’t get killed, but it was wounded,”said Francesco Galietti, founder of Rome-based research firmPolicy Sonar. “This sentence is initiating a civil war withinthe PD, something that has been in the cards for a while but isnow clearly erupting.”

 158. I’ve just graduated omeprazole para que es When Spitzer made his first run for attorney general in 1994, he claimed to have financed the unsuccessful race with personal funds. In fact, he had borrowed from a bank and, in an end-run around campaign laws, used a $3 million bailout from his father, a wealthy real estate magnate.

 159. I’m not sure primobolan and trenbolone cycle Trojans are asteroids that share the orbit of a planet. They occupy stable positions known as Lagrangian points. These points mark positions where the combined gravitational pull of two large masses provides precisely the centripetal force required to orbit with them. Before now, though, researchers thought the presence of Trojans near Uranus to be unlikely; they believed the gravitational pull of larger neighboring planets would destabilize and expel any Uranian Trojans over the age of the solar system.

 160. Whereabouts are you from? 1xd testosterone reviews Judge Reggie Walton of the Foreign Intelligence Surveillance Court issued Monday’s ruling. The government is expected to decide by August 26 which parts of the 2008 opinion may be published, according to a separate court filing by the Justice Department.

 161. One moment, please robaxin vs zanaflex MMX Mineração e Metálicos SA has a take-or-paycontract with the MRS Logística SA railway to ship36 million tonnes of iron ore a year through 2026 at 26.46 reais($12.03) a tonne. The iron ore was to be shipped from MMX minesin Minas Gerais state to MMX’s Sudeste Port near Rio de Janeiro.

 162. What do you study? aciclovir 400 mg tabletten einnahme And I think there’s a way for– Mr. Putin, despite– me and him having a whole lot of differences, to play an important role in that.  And so I welcome him being involved.  I welcome him saying, “I will take responsibility for pushing my client, the Assad regime– to deal with these chemical weapons.”

 163. I’d like to open a personal account generic drug for toprol xl With Philippe Coutinho resting a calf strain and summer signing from Manchester City, Kolo Toure, also omitted due to a knock, Rodgers chose to start with Suarez on the substitutes’ bench due to the forward only beginning pre-season training on Monday.

 164. Very interesting tale dr. song 2.5 benzoyl peroxide advanced acne gel One could make a case for not sending aid to the nations evolved in warfare so as to not lesson the horror and suffering of war, allowing those natural consequences of war deter nations from engaging in war. This may seem harsh, but just as the ease, impersonal nature, and lack of personal danger of today’s drones encourage the Obama administration to kill without consequences or restraint, war that is too “easy” is too easy to start and continue. War should be it’s own deterrence.

 165. Would you like to leave a message? peptopro intra training This is a type of cookie which is collected by Adobe Flash media player (it is also called a Local Shared Object) – a piece of software you may already have on your electronic device to help you watch online videos and listen to podcasts.

 166. What qualifications have you got? viagra kaufen bar bezahlen Amid pressure from the NAACP and several Democratic lawmakers to pursue Zimmerman, the department has set up a public email address asking for any tips or information regarding the case. The move appears to mark an expansion of the probe, after Attorney General Eric Holder said in an address Tuesday to the NAACP that his department would “consider all available information” before deciding whether to move forward.   

 167. I can’t get a signal zoloft causing alcohol cravings Its shareholders, a disparate group of 21 Italian investorsincluding bank Intesa Sanpaolo and road operatorAtlantia, will vote on a capital increase of at least100 million euros on Oct. 14 to keep the business running as itseeks fresh bank financing and a longer-term solution to itsfinancial plight.

 168. Do you know each other? testo rpm review
  Balloons surround the porch at the home of Gina DeJesus in Cleveland Friday, May 10, 2013. DeJesus was freed Monday from the home of Ariel Castro where she and two other women had been held captive for nearly a decade. (AP Photo/Mark Duncan)

 169. The line’s engaged cvs imodium multi symptom One of the stock market’s most closely watched measures ofinvestor nervousness, the Chicago Board Options ExchangeVolatility Index, on Tuesday surged to its highest levelsince late June. The Standard & Poor’s 500 index was down0.75 percent in early afternoon trading.