3 Обладнання для остаточного вистоювання тіста

На малих хлібопекарських підприємствах широко використовують шафи для остаточного вистоювання тіста. Шафи застосовують з полицями (листові) або етажерочні. Вистоювання тіста в них здійснюється на полицях і листах етажерок або стелажних візків.

Шафа ферментаційна марки Л4 – ХПМ/5 виробництва ВАТ “Смілянський машинобудівний завод” призначена для ферментаційного вистою при заданій температурі та вологості заготовок з дріжджового тіста для широкого асортименту хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів.

Шафа може використовуватися на підприємствах громадського харчування, невеликих пекарнях, кондитерських цехах, закладах торгівлі.

Шафа також може використовуватись для сушіння фруктів, овочів, грибів, лікарських рослин, тощо.

Шафа забезпечує оптимальну температуру та показує відносну вологість середовища (відповідно 35…40 0С та 75…85 %), завдяки чому відбувається взаємодія ферментів борошна i дріжджів у сформованих тістових заготовках. Заготовки знаходяться у хлібопекарних формах або на листах (дечках), що розміщуються на спеціальних стелажних візках, обладнаних чотирма коліщатами, за допомогою яких візок закочується до камери шафи. Тривалість процесу ферментації (вистою) залежить від розміру виробів, рецептури тіста, якості борошна та інших факторів.

Конструктивно шафа виконана камерною. Шафа може використовуватись у комплекті з візками стелажними i дечками (лотками), які постачаються окремо.

Таблиця 1. Основні параметри та розміри шафи

Назва параметра або розміру Одиниця виміру Значення параметра
Ємність геометрична, не менше м3 0, 96
Діапазон регулювання температури у робочій камері
0С
30… 50
Відхилення значення температури у робочій камері від заданого, не більше 0С -5… +5
Встановлена потужність кВт 2
Кількість стелажних візків, що розміщені у камері шт. 2
Габаритні розміри
ширина
глибина
висота
  мм
1660
840
1750
Маса шафи кг 170

Каркас являє собою просторову конструкцію, виконану з гнутого профілю тонколистового металу звичайної якості. Він встановлений на трьох опорах.

Двері являють собою металоконструкцію з подвійними стінками, між якими знаходиться повітря.

У двері вмонтоване гумове ущільнення, замок i двоє вікон, що забезпечують можливість візуального нагляду за процесом.

Пульт управління та електронагрівач живляться від мережі змінного струму 220 В частотою 50 Гц.

Після підключення шафи до електромережі (рис. 4) засвітиться лам­па “МЕРЕЖА”, загоряння якої сигналізує про подачу напруги до шафи.

Після досягнення в камері необхідної температури в неї закочують візки з тістовими заготовками та вмикають відлік часу ферментації.

По закінченні часу ферментації терморегулятор подає сигнал про закінчення процесу, візки викочують i подають тістові заготовки на випічку.

Пуск шафи виконувати у такій послідовності:

– перевірити наявність води у ванночці 5 (рис. 4);

– підключити шафу до мережи електричного живлення, при цьому живлення подається на шафу, про що свідчить сигнальна лампа ” МЕРЕЖА” у верхній частині пульта управління;

– на регуляторі температури ТРЦ-02 В встановити значення необхідної температури;

– перевірити положення заслінки 8 (рис. 4);

– після досягнення заданої температури закотити візки, зачинити двері шафи i на терморегуляторі ТРЦ – 02 В встановити тривалість часу ферментації;

– по досягненню необхідної температури електронагрівник (ТЕН) авто­матично відключається, про що свідчить виключення сигнальної лампи “НАГРІВАННЯ УВІМКНЕНО”, i у шафу закочуються візки з тістовими заготовками;

– зачинити двері шафи i встановити тривалість часу процесу ферментації (вистою);

– потрібну вологість у камері підтримувати положенням заслінки 8 (рис. 4). Вологість визначається по сухому та вологому термоперетворювачу.

– по закінченні циклу ферментації лунає звуковий сигнал, після чого натиснути кнопку “СТОП” i викотити візки з шафи.

Відключення шафи:

– заслінку поставити у положення “ВІДКРИТО”;

– вимкнути електричне живлення .

Технічне обслуговування виконується згідно “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” i “Правил улаштування електроустановок”.

Технічне обслуговування включає:

– підтримання належного санітарного стану шафи;

– міжремонтного обслуговування;

– ремонтні роботи.

Підтримання належного санітарного стану передбачає щозмінне прибирання внутрішньої поверхні камери та періодичну (один раз на 10 днів) санітарну обробку – промивання миючим засобом олеінсульфатом “Прогрес” з подальшим просушуванням.

Міжремонтне обслуговування:

– періодично, не менше двох разів на місяць перевіряти надійність затяжки клемних з’єднань i контактів електрообладнання, а при необхідності зачищати їх;

– періодично, не менше одного разу на місяць, очищати пульт управління від пилу i перевірити технічний стан комплектуючого електрообладнання згідно вимог відповідних паспортів та інструкцій;

– один раз на рік перевіряти опір електричної ізоляції електронагрівача відносно оболонки. Опір електричної ізоляції, виміряний мегомметром на 1000 В, повинен бути не менший 0,5 МОм;

– один раз на рік перевіряти наявність електричного з’єднання між контактним затискачем зовнішнього захисного проводу i кожною, доступною для дотику, металевою не струмопровідною частиною шафи, яка може опинитися під напругою. Опір ланцюга не повинен перевищувати 0,1 Ом. Зовнішній огляд заземлюючого проводу виконувати один раз на шість місяців;

– один раз на рік перевіряти опір ізоляції між електрично незалежними силовими ланцюгами i ланцюгом захисту у холодному стані. За нормальних кліматичних умов, при напрузі 500 В постійного струму, опір ізоляції повинен бути не меншим 1 МОм;

– заміна освітлювальної лампи камери шафи виконується згідно з “Керівництвом з експлуатації” світильника.

Рис. 4. Шафа ферментаційна марки Л4 – ХПМ/5:
1 – каркас, 2 – короб, 3 – кришка, 4 – двері ( 2 шт.), 5 – пульт управління, 6 – пристрій для підтримання вологості у камері.

Камера з обертовим стелажем (рис.5) призначена для вистоювання дрібноштучних виробів у спеціалізованих цехах хлібозаводів.

Рисунок 5 Камера з обертовим стелажем:
1 – каркас; 2 – завантажувальні дверцята; 3 – вивантажувальні   дверцята; 4 – стелаж; 5 – нагрівальний прилад; 6 – стіл; 7 – стрічковий транспортер.

Камера являє собою металевий або дерев’яний восьмикутний каркас 1, з протилежних сторін якого маються дверцята – завантажувальна 2 і вивантажувальна 3. У центрі камери встановлений обертовий стелаж 4 – вертикальний вал із прикріпленими до нього полицями. Під стелажем розташовані нагрівальні прилади 5, що підтримують необхідну температуру повітря усередині шафи.

Шафу встановлюють перед фронтом печі на відстані 1-1,2 м від неї; з протилежної сторони на такій же відстані поміщають стіл 6, на який стрічковим транспортером 7 від тістоформуючої машини подаються шматки тіста. Ці шматки укладають на металеві листи і встановлюють на полиці стелажа.

На великих хлібопекарських підприємствах, що мають потоково-механізовані лінії  з тунельними печами, широко застосовують універсальні шафи і конвеєрні агрегати. Конвеєрні агрегати можуть бути встановлені Т-, Г- або П-подібної форми в залежності від умов підприємства, типу печей і конструкції посадкових механізмів (рис. 6).


Рисунок 6 Різні варіанти схем установки конвеєрних агрегатів для остаточного вистоювання:
а – установка агрегату до печей типу ФТЛ-2; б – установка агрегату до печей типу ХВЛ; в – установка пересувного агрегату до печей типу ХВК; г – установка агрегату до печей типу УТС-К; д – установка пересувної шафи до печей типу УТС-К; е – установка агрегату при П-подібному технологічному потоці до двох печей типу УТС-К.

Технічна характеристика універсальних вистоювальних шаф і агрегатів приведена в таблиці 2.

 Таблиця 2. Технічна характеристика універсальних вистоювальних шаф і агрегатів

Уніфіковані шафи А2-ХРА, А2-ХРБ і А2-ХРВ зібрані з тих самих вузлів і відрізняються одна від одної кількістю проміжних секцій. На рис. 7 показана шафа А2-ХРА. Шафа А2-ХРБ має дві, а шафа А2-ХРВ – три проміжні секції. Усі секції однакові.  

Приводний вал установлений на двох шарикопідшипниках, що знаходяться в нижній секції шафи вистоювання. Між тяговими ланцюгами в отвори пластин через шість ланок підвішені колиски з трьома полицями, на які укладаються тістові заготовки.

Розмір колиски 340х1930 мм. Рух конвеєра переривчастий. Колиски під час зупинок на рівні двох протилежних вікон завантажуються і розвантажуються. Для попередження розгойдування колисок при завантаженні і розвантаженні передбачений обмежувач.

Переривчастість руху колискового конвеєра здійснюється механізмом регулювання тривалості вистоювання, що складається з диска з десятьма упорами і кінцевим вимикачем. Диск одержує обертання від приводного валу через ланцюгову передачу. При провертанні диска упори, натискаючи на ролик кінцевого вимикача, переривають ланцюг контактора магнітного пускача, вимикаючи електродвигун приводу. Половина упорів диска, будучи рухливими, можуть через один відключатися від кінцевого вимикача. Якщо в роботі беруть участь всі упори диска, то електродвигун виключається після кожного просування конвеєра на одну колиску. У цьому випадку всі колиски підряд зупиняються проти вікон, і кожна з них завантажується і розвантажується.

Якщо відключити один, два і більш рухливих упори, то вони при повороті диска не будуть взаємодіяти з кінцевим вимикачем і, отже, відповідна кількість колисок буде проходити повз вікна без завантаження і розвантаження. Скорочення числа колисок, що зупиняються, укорочує цикл вистоювання. Таким чином, тривалість вистоювання залежить від кількості працюючих упорів на диску механізму регулювання тривалості вистоювання, і тому що з загальної кількості упорів може відключатися половина, то тривалість вистоювання в шафі може регулюватися в діапазоні 1:2. Регулювання тривалості вистоювання в такому діапазоні по щаблях забезпечує погоджену роботу печі і шафи без зміни її продуктивності.

Пуск електродвигуна приводу може здійснюватися трьома способами: безпосередньо від печі за допомогою змонтованого на печі механізму вимикання; від реле часу; ручним способом; натисканням на кнопку «Пуск».

Для включення електродвигуна приводу від печі завод-виготовлювач поставляє механізм включення, розрахований для установки на печі ФТЛ-2.

Необхідна температура і вологість у шафі остаточного вистоювання підтримується кондиціонером. Для приєднання кондиціонера в торцевих стінках каркаса передбачені приєднувальні фланці.

Для підтримки усередині камери конвеєра нормального санітарного стану і для спостереження за вузлами в процесі експлуатації передбачаються дверцята, що відкриваються знизу і по бічних сторонах горизонтальної частини, а також дверцята в підставі шафи для чищення поду шафи.

Рисунок 7 Уніфікована шафа остаточного вистоювання А2-ХРА:
1 – каркас; 2 – теплоізоляційні щити; 3 – зірочки; 4 – напрямні; 5 –натяжні станції; 6 – колиски з трьома полицями; 7 – привід; 8 – вимірювальні прилади; 9 – ведучі зірочки; 10 – вікно; 11 – головний вал; 12 – диск механізму регулювання тривалості вистоювання; 13 – упори.

Конструкція колиски універсальна, що передбачає вистоювання як формових, так і подових виробів. При вистоюванні формових виробів з колисок знімаються верхні полиці, і форми-трійники встановлюються на нижню полицю колиски. Вистоювання подових виробів виробляється на листах, що укладаються на три полиці колиски. Тривалість вистоювання тістових заготівок регулюється зміною кількості працюючих упорів механізму регулювання тривалості вимикача.

Зміна кількості працюючих упорів досягається переміщенням рухливих упорів у пазах диска механізму регулювання тривалості вистоювання.

Тривалість вистоювання залежить від тривалості випічки і сорту виробів.

Механізм включення приводу шафи настроюється в залежності від типу і виду виробів.

Одна колиска шафи з трьома полицями завантажує подовими виробами три колиски печі, тому кожна третя колиска печі включає електродвигун шафи вистоювання.

При випічці подових виробів диск механізму працює з одним постійним пальцем. Два додаткових пальця знімаються. При випічці формових виробів на диску встановлюються два додаткових пальця. Тоді кожна колиска печі ФТЛ-2 буде включати електродвигун шафи.

Універсальні агрегати Т1-ХР-2А-30, Т1-ХР-2А-48 і Т1-ХР-2А-72 для остаточного вистоювання тістових заготівок різноманітного асортименту хліба і булочних виробів встановлюються в комплекті з колисковими або стрічковими печами, що мають ширину поду 1,9 – 2,1 м і площу поду 16, 25 і 40 м2 відповідно.

Рисунок 8 Універсальні агрегати для остаточного вистоювання Т1-ХР-2А-30, Т1-ХР-2А-48 і Т1-ХР-2А-72:
1 – головний вал; 2 – ведучі зірочки; 3 і 19 – лицювальні об’ємні щити; 4 – вертикальна секція; 5 – напрямні; 6 – механізм включення; 7 – натяжна станція; 8 – поворотна зірочка; 9 – підставка; 10 – привід; 11 – колиска; 12 – пост керування; 13 – вбудований кондиціонер; 14 – кінцева секція; 15 – дверцята; 16 – тяговий ланцюг; 17 – проміжна секція; 18 – лобова секція; 20 – вимикач ручного керування.     

Універсальний агрегат для вистоювання тістових заготівок (рис. 8) являє собою каркас Г-подібної форми, у якому переміщаються колиски, шарнірно підвішені до двох паралельних тягових ланцюгів.

Каркас виконаний у вигляді звареної конструкції з кутового прокату, що складається з уніфікованих секцій.

У вертикальній секції встановлений головний вал з ведучими зірочками, а в лобовій і кінцевій секціях – осі з поворотними зірочками і натяжні станції. Ведучі, поворотні і натяжні зірочки обгинаються тяговими ланцюгами.

Пластинчасто-каткові ланцюги з кроком 100 мм відповідають ДСТ 588 – 81. У них передбачені спеціальні консольні пальці для підвішування колисок. Ланцюги переміщаються катками по напрямних, встановленим у проміжках між поворотними зірочками.

Колиски з двома полицями підвішені з кроком 500 мм. Верхня полиця легко знімається. Тривалість вистоювання регулюється пристроєм з дистанційним керуванням зміною числа завантажених колисок.

Агрегат облицьований об’ємними щитами і дверцятами. Щити і дверцята виконані зі сталевих панелей, між якими прокладений теплоізоляційний матеріал. По контуру щитів і дверцят закріплені гумові прокладки, що ущільнюють. Горизонтальна частина агрегату спирається на підставки, виконані зі швелерів.

Параметри вистоювального середовища (температура і відносна вологість) регулюються автоматично за допомогою вбудованого кондиціонера і приладів, установлених на агрегаті.

Вистоювання подових виробів здійснюється на листах, установлюваних на двох полицях, формового хліба – на нижній полиці, верхня полиця знімається. Завантаження і вивантаження тістових заготівок провадяться вручну через відповідні вікна у вертикальній секції.

Пуск двигуна приводу конвеєра може здійснюватися вручну за допомогою поста керування або змонтованого на печі механізму включення. Для вимикання агрегату в аварійних випадках мається пост ручного керування.

Агрегати універсальні Т1-ХР-2А, Т1-ХР-2А-48 і Т1-ХР-2А-72 по конструкції і роботі ідентичні і відрізняються між собою тільки числом проміжних секцій каркаса і колисок.

Агрегат Т1-ХР-2А-30 комплектується механізмом включення від печі ФТЛ-2, агрегати Т1-ХР-2А-48 і Т1-ХР-2А-72 крім цього – механізмом включення від тунельної печі.

Конвеєри марок Т1-ХРГ-30 і Т1-ХРГ-50 призначені для остаточного вистоювання тістових заготівок різноманітного асортименту хліба і булочних виробів.

Конвеєри встановлюються в комплексі з колисковими або стрічковими печами, що мають ширину поду 1,4—1,5 м.

Конвеєр (рис. 9) являє собою каркас Г-подібної форми, облицьований теплоізоляційними щитами, у якому переміщаються колиски, шарнірно підвішені до двох паралельних тягових ланцюгів з кроком 100 мм.   

Каркас складається з уніфікованих секцій зварної конструкції, виконаних з кутового профілю.

Проміжна секція – базова, а інші секції відрізняються від неї тільки наявністю додаткових куточків для кріплення складальних одиниць.

У вертикальній секції встановлений головний вал з ведучими зірочками. До бічних куточків кінцевих секцій консольно прикріплені поворотні зірочки і дві натяжні станції. Ведучі, поворотні і натяжні зірочки обгинаються тяговими ланцюгами.

Колиски з трьома полицями підвішені з кроком 600 мм. Верхні дві полиці колисок легко знімаються. Тривалість вистоювання регулюється спеціальним механізмом зміною числа колисок конвеєра вистоювання, що завантажуються. Вистоювання подових виробів здійснюється на листах, установлюваних на всіх трьох полицях, формового хліба – на нижній полиці, дві верхні полиці при цьому знімаються. Тістові заготівки завантажуються і вивантажуються вручну через відповідні вікна у вертикальній секції. Пуск двигуна приводу конвеєра може здійснюватися вручну натисканням кнопки «Пуск», за допомогою змонтованого на каркасі печі механізму включення або реле часу.

Рисунок 9 Конвеєри Т1-ХРГ-30 і Т1-ХРГ-50 із колисками з трьома полицями для остаточного вистоювання тістових заготівок:
1 – тягові ланцюги; 2 – поворотні зірочки; 3, 7 – кінцеві секції;  4 – натяжні станції; 5 – теплоізоляційні щити; 6 – проміжна секція; 8 – контрольно-вимірювальні прилади; 9 – колиска; 10 – ведучі зірочки; 11 – головний вал; 12 — механізм включення; 13 – реле часу; 14 – вертикальна секція; 15 – привід; 16 – вікна.

В торцевих стінках горизонтальної частини каркаса маються фланці для підключення кондиціонера. У шафі вистоювання передбачені парова гребінка і калорифер для підтримки необхідної температури і вологості повітря при відсутності кондиціонера. Для контролю параметрів пароповітряного середовища (температура і відносна вологість) на шафі встановлені прилади.

Конвеєр Т1-ХРГ-50 – це друге виконання конвеєра Т1-ХРГ-30, він включає дві додаткові проміжні секції з двадцятьма колисками.

Універсальні агрегати Т1-ХР-2Г-ЗО, Т1-ХР-2М-48 призначені для остаточного вистоювання тістових заготівок різноманітного асортименту хліба і булочних виробів, випускаються в комплекті з печами, що мають ширину поду 1,4-1,5 м.

Універсальні агрегати для остаточного вистоювання Т1-ХР-2М-30 і Т1-ХР-2М-48 (рис. 10) мають ідентичну конструкцію з тією різницею, що в агрегаті Т1-ХР-2М-48 додається ще одна проміжна секція.

Аналогічно конвеєру Т1-ХРГ агрегат для остаточного вистоювання являє собою секційний каркас Г-подібної форми, облицьований щитами і який має дверцята. Усередині каркаса змонтований чотиринитковий конвеєр.

Каркас складається з об’ємних секцій, зварених з куточків – вертикальної, лобової і кінцевої, а в агрегаті Т1-ХР-2М-48 є ще і проміжна секція.

На вертикальній секції установлений ведучий вал із зірочками, у лобовій і кінцевій секціях – осі з поворотними зірочками і натяжною станцією. Ведучі, поворотні і натяжні зірочки обгинаються тяговими ланцюгами. Пластинчасто-катковий ланцюг з кроком 100 мм відповідає ДСТ 588-81. Для підвішування колисок в ланцюзі передбачені спеціальні консольні пальці. Ланцюги переміщаються катками по напрямних, встановленим у проміжках між поворотними зірочками. Колиски з двома полицями закріплені шарнірно на пальцях з кроком 500 мм.

Рисунок 10 Універсальні агрегати Т1-ХР-2М-30 і Т1-ХР-2М-48 для остаточного вистоювання:
1 – механізм включення; 2 – ведучий вал; 3 – зірочки; 4, 17 – теплоізоляційні щити; 5 – вертикальна секція: 6 – напрямні; 7 – натяжна станція; 8 – підставки; 9 – привід конвеєра; 10 – колиски; 11 – пост керування; 12 – кондиціонер; 13 – кінцева секція; 14 – дверцята; 15 – чотири нитковий конвеєр; 16 – лобова секція; 18 – поворотні зірочки.

В агрегаті встановлений уніфікований привід конвеєра.

Двигун приводу включається вручну натисканням на кнопку «Пуск» поста керування або безпосередньо від печі за допомогою механізму включення. Для регулювання тривалості вистоювання мається пристрій з дистанційним керуванням.

Параметри вистоювального середовища (температура і відносна вологість) регулюються за допомогою вбудованого кондиціонера.

Щити і дверцята виконані з двох панелей, між якими покладений теплоізоляційний матеріал.

Горизонтальна частина агрегату спирається на підставки, зварені зі швелерів.

Вистоювання подових виробів здійснюється на листах, установлюваних на двох полицях, причому кожна колиска з двома полицями завантажує дві полиці печі (при роботі в комплексі з колисковою піччю).

При виробленні формового хліба верхня полиця знімається, і форми з тістом установлюються тільки на нижню полицю. Колиски завантажуються і розвантажуються вручну через два вікна вертикальної секції.

Основні відомості про експлуатацію конвеєрних шаф і агрегатів.

Укладальник для подачі шматків повинний працювати синхронно з конвеєром шафи.

Для правильної роботи шаф і агрегатів необхідно дотримувати наступне:            

– при ручному завантаженні правильно класти шматки в кишені, на полиці колиски або на стрічку;

– не можна допускати ослаблення конвеєрних ланцюгів або стрічок; їх варто періодично натягати за допомогою натяжних пристосувань;

– змащення конвеєрних ланцюгів потрібно робити один-два рази на місяць, а змащення підшипників — один раз у зміну.

– необхідно перевіряти колиски на вільне їхнє розгойдування в шарнірах ланцюгів щоб уникнути заїдання в них пальців колисок, що може привести до аварії при переході ланцюгів через блоки;

– потрібно стежити за кріпленням блоків, не допускаючи їхнього зсуву уздовж валів; – на направляючих ланцюгів не повинно бути нерівностей і скривлень, що можуть викликати зачіпання торців втулок ланцюгів об напрямні.

107 Comments

 1. No, I’m not particularly sporty clindamycin phosphate administration “What was surprising was the high biomass and diversity we found,” researcher David Pearce said. “This is the first time microbes have been identified living in the sediments of a subglacial Antarctic lake and indicates that life can exist and potentially thrive in environments we would consider too extreme.”

 2. Please call back later buy alli diet pills uk Foreign Minister Ahmet Davutoglu said Turkey would brief its NATO allies and the United Nations Security Council. NATO’s founding treaty calls for consultations and the possibility of collective self-defense in the event of an armed attack on a NATO member.

 3. Which university are you at? coupons for prevacid otc “The Federal Reserve’s decision to appeal is the right thingto do for consumers who value debit cards and the financialinstitutions that serve them,” Frank Keating, president of theAmerican Bankers Association, said in a statement on Wednesday.

 4. What university do you go to? sarsaparilla root wiki The U.S. and Russia began talks on Thursday on Moscow’s planfor Syria to surrender its chemical weapons as Damascus formallyapplied to join a global poison gas ban, but Secretary of StateJohn Kerry held fast to the position that the U.S. may still usemilitary force if diplomacy fails.

 5. Do you like it here? best coq10 brand canada Whitman’s urgency is easy to understand. Two years into what she has always described as a five-year effort, HP’s sales and profits are still sliding and Wall Street is losing patience. The stock has fallen 17 percent in the past three months and is down more than half its value since 2010.

 6. I’d like to take the job meri adalat hd movie download Citi CEO Michael Corbat has said he wants to get the bank back to industry-average levels of profitability by about 2015, after years of underperformance. Driven by expense cuts and lower losses at Citi Holdings, a unit set up to manage underwater mortgage securities and other troubled assets, Citi posted a return on assets of 0.69%, up nearly seven-fold from the same quarter last year. Corbat has set a 2015 target of 0.9% to 1.1% return on assets.

 7. Do you know each other? nashua nutrition coupons It is unclear if Rodriguez and his advisers would agree to a ban of 200 or more games, and A-Rod attorney David Cornwell told ESPN Radio this week that he was focusing on preparing an appeal. But if Rodriguez agreed not to fight the suspension, he would still be entitled to the $61 million he is owed for the 2015-2017 seasons. He would not receive any of that money if he was banned for life.

 8. I’d like to apply for this job clorfenamina amantadina paracetamol jarabe plm WASHINGTON (AP) – The National Security Agency, working with the British government, has secretly been unraveling encryption technology that billions of Internet users rely upon to keep their electronic messages and confidential data safe from prying eyes, according to published reports based on internal U.S. government documents.

 9. I can’t get a signal trental side effects bruising Meanwhile, Yankee COO Lonn Trost reaffirmed that the team has merely informed A-Rod that he’ll be disciplined for violating the labor agreement after failing to inform the club he was seeking a second opinion on his quad injury during his rehab a couple weeks ago.

 10. Could I have an application form? testo black xt pills 2. Details of how to enter form part of the terms and conditions. It is a condition of entry that all rules are accepted as final and that the competitor agrees to abide by these rules. The decision of the judges is final and no correspondence will be entered into.

 11. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this
  is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.

 12. Fascinating blog! Is your theme custom made
  or did you download it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your theme. Appreciate it

 13. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored subject matter
  stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the
  same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 14. Hi, I do believe this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I may come back yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich
  and continue to guide other people.

 15. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and
  bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 16. Simply want to say your article is as surprising. The
  clearness in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 17. Independance Immobilière – Agence Dakar Sénégal
  Av. Fadiga, Immeuble Lahad Mbacké
  BP 2975 Dakar
  +221 33 823 39 30

  Agence Immobilière Dakar

  A fascinating discussion is worth comment.
  I believe that you need to write more on this topic, it may not be a
  taboo subject but typically people do not speak about
  these topics. To the next! Cheers!!

 18. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d
  definitely donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will share this blog with my Facebook group.

  Chat soon!

 19. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  My brother recommended I might like this blog. He was totally right.
  This post actually made my day. You can not imagine just
  how much time I had spent for this information! Thanks!

 20. Hey would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Many thanks, I appreciate it!|

 21. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your blog? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures. Maybe you could space it out better?|

 22. Hey! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Appreciate it!|

 23. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about setting up my
  own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

 24. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have developed some nice practices and we are looking to trade methods with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.|

 25. I believe that is one of the such a lot vital information for me. And i’m happy reading your article. But should observation on few common things, The web site style is great, the articles is truly nice : D. Excellent task, cheers|

 26. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 27. Today, I went to the beach with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 28. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers|

 29. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|

 30. Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.|

 31. I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i am happy to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I so much no doubt will make sure to do not disregard this website and give it a look on a constant basis.|

 32. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal blog and would like to learn where you got this from or what the theme is called. Kudos!|

 33. Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 34. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is fundamental and everything.
  However think of if you added some great images or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with images and clips,
  this blog could undeniably be one of the very best
  in its niche. Good blog!

 35. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!|

 36. Howdy! This post could not be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this post to him. Pretty sure he’ll have a very good read. Thanks for sharing!|

 37. Hey there just wanted to give you a quick heads up.
  The text in your article seem to be running off the screen in Safari.
  I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with
  web browser compatibility but I thought I’d post to let you know.

  The design and style look great though! Hope you get the issue fixed soon. Thanks

 38. I do believe all the ideas you’ve introduced for your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. Could you please prolong them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 39. Excellent goods from you, man. I’ve take note your stuff prior to and you’re just extremely great. I really like what you have bought here, really like what you’re saying and the way in which by which you say it. You make it entertaining and you still take care of to stay it smart. I can’t wait to learn far more from you. This is actually a great site.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*