9 Устаткування для дозування води і рідких компонентів

Дозатори безперервної дії

Дозатори періодичної дії

Дозатори для опари, тіста і розчинів солі

Дозатори для води призначені для підготовки води необхідної температури і відмірювання її в необхідній кількості при замісі голівки (опари) чи тіста.

Одержання води заданої температури (у межах від 20 до 60 0С) досягається змішуванням холодної водопровідної води з гарячою в дозаторах.

Температура суміші води регулюється автоматично за допомогою терморегулятора, а в найпростіших установках – шляхом зміни положення вентилів чи клапанів на трубопроводах гарячої і холодної води.

При безупинному способі готування тіста застосовуються дозатори для води і рідких компонентів безперервної дії, а при порціонному тістоприготуванні – періодичної дії. Обидва види дозаторів працюють по об’ємному принципу.

Дозатори для рідких компонентів (сольовий, дріжджовий, для цукрового розчину і жиру) в основному аналогічні дозатори для води і працюють також по об’ємному принципу.

До дозаторів для води і рідких компонентів, так само як і до дозаторів для борошна, висувається основна вимога – точність дозування.

Принципова схема рідинного дозатора безперервної дії показана на рисунку 37, а. У бачок дозатора рідина надходить по трубі 1 через кульовий клапан 2, що забезпечує підтримку постійного рівня рідини в бачку. На фронтальній стінці бачка прикріплена коліноподібна зливна трубка 3. Повертаючи трубку під різними кутами стосовно вертикалі, можна змінювати висоту напору Н над отвором 4, а отже, продуктивність дозатора, що визначається покажчиком 5 на шкалі 6.

Принципова схема дозатора для рідин періодичної дії показана на рисунку 37, б. Рідина надходить у бачок 1 через електромагнітний клапан 2 і триходовий кран 3. При наповненні бачка поплавець 4 піднімається разом зі стрижнем 5. Коли відмірена задана порція рідини, контакт 6 замикає ланцюг через контакт 7, і електромагнітний клапан 2 закриває доступ рідини. Зміна кількості дозуємої рідини досягається переміщенням контакту по стрижні і закріпленням його на потрібному розподілі.

Рисунок 37 – Принципові схеми рідинних дозаторів:
а – безперервної дії; б – періодичної дії.

Класифікація дозаторів для води і рідких компонентів приведена на рисунку 38.

Рисунок 38 – Класифікація дозаторів для води і рідких компонентів.

Дозатори безперервної дії

При безупинному способі готування тіста застосовують дозатори води і рідких компонентів безперервної дії.

Дозатори для рідких компонентів (сольовий, дріжджовий, цукровий розчини і жир) аналогічні дозаторам для води і до них пред’являють ті ж основні вимоги – точність дозування. Рідкі компоненти в місильну машину подають у виді безупинного струменя чи малими дозами. Кількість подаваної рідини випливає швидко і її важко стабільно регулювати. Схеми рідинних дозаторів безперервної дії показані на рисунку 39.

Дозатори з вільним витіканням рідини (рисунок 39, а) складаються з бачка постійного рівня, підтримуваного кульовим краном. Рідина випливає по трубах через кран, постачений рукояткою з покажчиком і шкалою для регулювання величини вихідного перетину.

Для дозування таким способом дріжджових і сольових розчинів щоб уникнути засмічення кранів зваженими частками дріжджів і солі застосовують дозатори з пробковими кранами (рисунок 39, б), що роблять коливальний рух за допомогою тяги і коромисла. Амплітуду коливання крана, а отже, і витрату рідини визначають по шкалі. Зміна амплітуди коливання крана досягається зміною довжини тяги і відповідним переміщенням кінця її в пазу коромисла. Пульсуючий потік рідини в якомусь ступені перешкоджає засміченню крана, але швидкий знос хитних кранів – основний недолік подібних дозаторів.

Рисунок 39 – Схеми рідинних дозаторів безперервної дії :
а – з вільним витіканням рідини; б – із пробковим краном; в – з пірнаючим мірником; г – з обертовим склянкою; д – поршневого типу;
1 – бачок; 2 – кульовий кран; 3,5 – труби; 4 – пробковий кран; 6 – шкала; 7 – рукоятка; 8 – тяга; 9 – коромисло; 10 – мірна склянка; 11 – вкладиш із гвинтовим  регулюванням  висоти  установки; 12 – повзунно-шатуний механізм; 13 – корпус; 14 – гвинт; 15 – пробка; 16 – вихідний отвір; 17 – вхідний отвір; 18 – еліптичне вікно; 19 – корпус; 20 – нагнітальний клапан; 21 – усмоктувальний клапан; 22 – поршень; 23 – важіль; 24 – тяга; 25 – кривошип; 26 – палець.

Автоматичний дозатор з пірнаючим мірником (рисунок 39, в) застосовується для дозування рідини з бачка з постійним рівнем. У бачку кульовим краном підтримують постійний рівень рідини. Повзунно-шатуний механізм приводить у коливальний рух (на 450) трубу 5 разом з мірником (склянкою) і трубою 3. При підйомі мірника порція рідини виливається з нього по трубах назовні; при зануренні мірник знову заповнюється рідиною. Регулювання порції досягається зміною корисного обсягу мірника (від 0,6 до 1,5 л) переміщенням у ньому гвинтового вкладиша.

Положення склянки і рівень рідини в бачку повинні бути відрегульовані так, щоб рідина зі склянки не виливалася до виходу крайки склянки з рідини.

Дозатор безперервної дії з обертовою склянкою (рисунок 39, г) складається з нерухомого корпусу з вхідним і вихідним отворами і безупинно обертової порожньої мірної склянки з пробкою, що при переміщенні уздовж осі за допомогою гвинта змінює обсяг мірної склянки. Склянка виготовлена з нержавіючої сталі й обертається в бронзовій втулці. Поперек склянки розміщене еліптичне вікно, через яке мірна склянка заповнюється при верхньому положенні вікна і спорожняється при нижньому положенні.

Для відводу повітря зі спорожненої мірної склянки (при заповненні) у корпусі передбачений отвір, з’єднаний гнучким шлангом зі спеціально встановленими над дозаторами поплавковими бачками, куди з повітрям надходить струмінь розчину. Оскільки діаметр вхідного і вихідного отворів досить великий, то незалежно від кількості дозуємого розчину засмічення і залипання отворів виключається. Дозатор може забезпечити дозування навіть дрібних порцій з точністю до 0,5%.

Дозатор поршневого типу (рисунок 39, д) складається з корпуса, що всмоктує і нагнітального клапанів, поршня і механізму привода поршня, що включає важіль, тягу і кривошип. Дозатор працює за принципом поршневого насоса. Продуктивність змінюють пересуванням пальця в пазу кривошипа, у результаті чого змінюється хід поршня. У дозаторах даного типу для підвищення точності дозування часто застосовують керовані клапани з механічним приводом.

Дозатори періодичної дії

У дозаторах періодичної дії змішують холодну воду з гарячою для одержання води заданої температури і відмірюють її в необхідній кількості. Розповсюджена назва дозаторів цього типу – водомірно-змішувальні бачки.

Найбільш простим по конструкції є водомірно-змішувальний бачок ХВБ із ручним керуванням.

Більш зручними і надійними в роботі є дозатори з автоматичним наповненням бачка до заданого рівня з наповненням чи до постійного рівня і підтримкою встановленої температури.

Автоматичні водомірні бачки АВБ-100М и АВБ-200 (рисунок 40) використовуються для автоматичного змішування гарячої і холодної води для одержання води необхідної температури.

Дозатор рідких компонентів Ш2-ХДБ використовується для внутрішньозаводського дозування рідкого жиру, закваски, розчинів солі, цукру і дріжджів, води й інших рідких компонентів для готування тіста на хлібопекарських підприємствах.

Дозатор може робити послідовний набір доз рідких компонентів по заздалегідь заданій програмі відповідно до рецептури тіста, що замішується.

Дозатор призначений для роботи з тістоприготувальними машинами періодичної дії і може працювати з будь-якими живильними пристроями для подачі рідин під тиском не більш 0,1 МПа.

      Рисунок 40 – Водомірний бачок АВБ-100М:
1–пристрій для підведення холодної води; 2–пристрій для підведення гарячої води; 3–стічна труба; 4–випускна труба.

Дозування необхідної кількості води відбувається за допомогою регульованого поплавкового пристрою, зливу підготовленої води – за допомогою електромагнітного клапана з кнопковим керуванням. Повторення циклу наповнення – автоматичне з можливістю вимикання.

Температура води в бачку регулюється електроконтактним термометром чи дилатометричним терморегулятором, що керує через релейну установку. В останній час замість водомірних бачків застосовується дозатори рідких компонентів Ш2-ХДБ.

Технічна характеристика автоматичних дозуючих бачків і дозатора Ш2-ХДБ приведена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Технічна характеристика автоматичних дозуючих бачків і дозатора Ш2-ХДБ.

Дозатор Ш2-ХДБ (рисунок 41) складається з бункера, підвішеного за допомогою вагового важеля до рами блоку клапанів і окремо монтуємої начіпної шухляди керування зі стійкою для дублюючого циферблатного покажчика. Рама служить для кріплення на ній всіх основних вузлів дозатора. Рама монтується на підприємстві-споживачі відповідно до монтажних схем установки дозатора в залежності від місцевих умов.

До рами кріпиться блок клапанів, що складається із шести соленоїдних клапанів і служить для подачі рідкого жиру, розчину дріжджів, закваски, розчинів цукру, солі і води із силосного відділення в бункер дозатора в дозах, що відповідають рецептурі тіста, що замішується. На рамі монтується циферблатний покажчик.

За допомогою підвісок із умонтованими подушками і призм, що є віссю повороту, до рами кріпиться ваговий важіль, одночасно зв’язаний тягою з ваговим циферблатним покажчиком УЦК-400-3ВД6.

Ваговий важіль призначений для кріплення до нього за допомогою таких же подушок і призм прийомного бункера і передачі зусиль, що виникають при наповненні бункера дозуючими компонентами, на циферблатний покажчик УЦК-400-3ВД6.

Для компенсації маси тари й установки стрілки циферблатного покажчика в нульове положення на ваговому важелі встановлені тарні вантажі.

Рисунок 41 – Дозатор рідких компонентів Ш2 – ХДБ:
1 – рама; 2 – підвіски; 3 – ваговий важіль; 4 – тарні вантажі; 5 – бункер; 6 – бункер; 7 – шафа керування; 8 – стійка; 9 – тяга; 10 – покажчик УДК – 400-3ВП6; 11 – покажчик УЦК-400-3ВД6; 12–блок клапанів.

Бункер призначений для послідовного набору заданих доз рідких компонентів по рецептурі тіста, що замішується, і одночасного зливу набраних компонентів через соленоїдний клапан. Бункер виконаний звареним з листової нержавіючої сталі.

Шафа керування призначена для розміщення в ній пускорегулюючої і сигнальної апаратури, необхідної для дистанційного керування роботою дозатора.

Шафа керування настінної конструкції монтується поблизу дозатора. Дозатор монтується над тістомісильною машиною, тому ваговий циферблатний покажчик розташований високо, що утрудняє його обслуговування. Для зручності обслуговування ваговий циферблатний покажчик зв’язаний сельсинною дистанційною передачею з дублюючим циферблатним покажчиком УЦД-400-3ВП6, що монтується на стійці поруч із шафою керування. За допомогою дублюючого циферблатного покажчика задаються дози; за допомогою цього ж покажчика візуально контролюється маса дозованих компонентів, які знаходяться в бункері.

На малих хлібопекарських підприємствах застосовують дозатори води марки Л4-ХПМ/2 чи А2-ХНП/5 (рисунок 42). Дозатори призначені для підготовки води заданої температури і дозування її в необхідній кількості при готуванні опари і тіста з пшеничного і житнього борошна. Конструкція їх аналогічна розглянутим вище.

Таблиця 9 – Технічна характеристика дозатора Л4-ХПМ/2

Рисунок 42 – Загальний вид дозатора води А2-ХНП/5:
1 – електронагрівник; 2 – мірне скло; 3 – регулюючий термометр; 4 – датчик температури води;  6,7 – крани.

Дозатор води Л4-ХПМ/2 являє собою безкаркасну конструкцію, до складу якої входить ТЕН, покажчик рівня, електроустаткування, трійник для подачі і зливу води, а також зливальна труба.

Бак виготовляється з нержавіючої сталі, усередині його розташований ТЕН для нагрівання води. На передній панелі розташований покажчик рівня зі шкалою, прилади керування і сигналізації роботи дозатора.

Вода в бачок надходить через трійник при відкриванні вентиля для наповнення. При переповненні бачка водою надлишки переливаються через зливальну трубу.

Підтримка необхідної температури води виробляється автоматично і контролюється термометром манометричним. Температура підігріву води може здійснюватися до 50 °С. Необхідна порція води зливається при відкриванні вентиля для зливу, при цьому керуються зниженням рівня води по покажчику рівня і розподілами по шкалі.

Дозатори для опари, тіста і розчинів солі

До складу тістоприготувальних агрегатів входять спеціальні дозатори для опари і тіста.

Дозатор Х-13 для опари (рисунок 43) застосовується в тістоприготувальном агрегаті ХТР.

Рисунок 43 – Дозатор для опари в агрегаті ХТР

Дозатор приєднаний до дна корита 1 для шумування опари, що надходить безупинно на шнек 2 і переміщається їм по коліноподібній трубі 3 через мундштук 4 у тістомісильну машину для тіста. У мундштуці встановлена поворотна пластина 5, за допомогою якої можна змінювати швидкість потоку опари.

Шнекові дозатори працюють по об’ємному принципу, і для їхньої правильної роботи консистенція і тиск тіста в прийомній лійці повинні бути постійними. Якщо ці умови забезпечити не можна, варто застосовувати вагові дозатори. Найпростіший з них являє собою повільно обертовий шнек 1 (рисунок 44), що випресовує через мундштук 2 масу, що відрізається (шматками) ножем 3, що сидить на валу шнека.

Рисунок 44 – Ваговий дозатор

Шматки тіста падають у ківш 4, рама 5 якого підвішена на тягах 6 до системи вагових важелів автоборошноміра. Коли в ковші набирається задана кількість маси, електроконтакт вагових важелів виключає електродвигун шнека. При повороті засувки 7 відважена порція випадає в діжу, тому що ківш 4 повернеться на цапфах 8.

Розчини солі дозують дозатором СБК-2 (рисунок 45). Він являє собою прямокутний бачок 1, усередині якого розміщена коліноподібна зливальна труба 5; кут нахилу труби, через отвори 4 якої випливає розчин, визначає дозу розчину, що зливається в діжу і випливає з бачка.

Рисунок 45 – Дозатор солі СБК-2

На кришці бачка розміщений повітряний клапан 2 з ковпаком 11, зв’язаний з поплавцем 3, через який витісняється повітря при заповненні бачка розчином солі. Коли сольовий розчин, що надходить в бачок, підніме поплавець 3, його подача припиняється. Положення зливальної труби регулюється штурвалом 8, розташованим на осі 12. Стрілка 7 фіксує кут повороту труби за допомогою шкали 6. Сольовий розчин надходить по трубі 9 і подається на виробництво трубою 10 за допомогою триходового крана 14. У бачку встановлена спускна труба 13.

3 Comments

 1. An envelope cozaar 50mg preo pacheco The graphene layer acts as an atomically thin protective coating. Pint and his group argue that this approach isn’t limited to graphene. “The ability to engineer surfaces with atomically thin layers of materials combined with the control achieved in designing porous materials opens opportunities for a number of different applications beyond energy storage,” he says.

 2. I work here terbinafine tab 250mg cost This is normally a Tampa 2 situation for Southern Cal and any Tampa 2 defense. The premise of the Tampa 2 is to create pressure with just the front 4 of a defense. It works to perfection if you have strong pass rushers across the board on the line. Once you bring an extra rusher, you mess with the responsibilities of the coverage unit. This isn’t a big deal for defensive backs in the system because they’re still DBs. Changing coverages isn’t something that should slow down corners and safeties. Where it becomes an issue is for the linebackers, specifically for the middle linebacker. But I’ll get to that later.

 3. I’m sorry, she’s lexapro for anxiety does it work The Manhattan U.S. Attorney’s Office exempted members of thetrial team in its lawsuit against Bank of America over allegedlydefective mortgages sold to Fannie Mae and Freddie Mac by the bank’s Countrywide unit, according to a letterthat U.S. Attorney Preet Bharara’s office sent to Judge Preska.

 4. I’ve only just arrived lamictal 100 The glut in equipment even forced FTS International, owner of North America’s fourth-largest pressure pumping fleet – behind Halliburton, Schlumberger and Baker – to withdraw its initial public offering late last year.

 5. International directory enquiries wellevate me promo code Oh, sorry. Back to oarfish. Well, they’re the longest bony fish alive, they’re a member of the herring family, and you can eat them if you want but they’re known for their unpleasantly “gelatinous consistency,” according to the food review website Wikipedia. Oarfish!

 6. Could you ask her to call me? how to get diflucan “These meetings with civil society can be with (the independent election monitoring group) Sumate, they can be with a group of women, with mothers who have lost children or with an environmental group that wants to lobby for cleaning a park,” she said. “If we aren’t talking with these people, we aren’t doing our jobs.”

 7. Sorry, I ran out of credit non prescription bactrim This comes from our ad serving technology and is used to track how many times you have seen a particular ad on our sites, so that you don’t just see one advert but an even spread. This information is not used by us for any other type of audience recording or monitoring.

 8. Yes, I love it! superdrug slimfast porridge “I haven’t looked at difference in budgets for black schools. But you’re really amazed at what they’re paying coaches at white institutions and compare that with what they’re paying coaches as historically black colleges. There’s really no comparison. How we can continue doing that? We can’t justify that kind of blatant discrimination. It’s continuing in 2012 and I don’t think we’re going to see it broken up for years to come.”

 9. Is it convenient to talk at the moment? diltiazemsalbe • MLB is paying $5 million to Anthony Bosch, the proprietor of the now-defunct Biogenesis anti-aging clinic suspected to be a source of illegal PEDs to players, for his cooperation in its case against Rodriguez.

 10. An envelope nutriloss Others were in Monteith’s hotel room on Friday night but evidence, including fob key entries, indicated he returned to his room by himself early on Saturday and was alone when he died, police said. He was due to check out of the hotel that day.

 11. I’d like to send this letter by qivana scam India’s midday meal scheme is one of the world’s biggest school nutrition programs. State governments have the freedom to decide on menus and timings of the meals, depending on local conditions and availability of food rations. It was first introduced in southern India, where it was seen as an incentive for poor parents to send their children to school.

 12. How do you know each other? protonix dry mouth While Turkey is not officially part of the BRIC countries, it very much fits their broad definition of a rapidly growing middle-income economy, large population, a rising entrepreneurial and middle class and a relatively competent government (particularly compared to fragile or failed states). Some writers created a new acronym, TIMP, which includes a different configuration of emerging market economies that includes Turkey, Indonesia, Mexico and the Philippines. Pop business analysis famously predicted these countries would be the economic wave of the 21st century.

 13. Can you hear me OK? xtend life kiwi klenz reviews The Republicans as usual are hypocrites with short memories. When the Democrats were filibustering the appointments of Alito and Roberts to SCOTUS the Republicans threatened to “go nuclear” and change senate rules if they weren’t given a straight up and down vote. Now they are threatened with the same thing and they are crying about it

 14. Have you got any ? argireline peptide the ordinary Presidential spokesman Reuben Abati told The Associated Press that al-Bashir had come to attend the African Union summit, and not at Nigeria’s invitation. He said Nigeria allowed him to come in line with instructions from the African Union, which has told its 53 member states not to cooperate with the European-based court that some accuse of targeting Africans.

 15. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this website.
  I really hope to check out the same high-grade content by you
  in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉

 16. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest
  thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while
  people consider worries that they plainly do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined
  out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 17. You are so cool! I don’t suppose I have read a single thing like this before. So good to discover somebody with some original thoughts on this topic. Really.. many thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the web, someone with a little originality!|

 18. Thank you for another informative site. The place else may I am getting that kind of info written in such an ideal approach? I’ve a mission that I’m simply now running on, and I’ve been at the glance out for such information.|

 19. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.|

 20. Hello! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 21. Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it develop over time.|

 22. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions? Thank you|

 23. Hey there I am so glad I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the fantastic jo.|

 24. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 25. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days.|

 26. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. cheers|

 27. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Appreciate it!|

 28. Hello there, simply was alert to your blog thru Google, and found that it is truly informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll appreciate in case you continue this in future. Lots of folks will likely be benefited out of your writing. Cheers!|

 29. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, superb blog!|

 30. Wonderful blog you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Cheers!|

 31. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting a little research on this. And he actually ordered me lunch simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this subject here on your website.|

 32. Unquestionably imagine that that you said. Your favourite reason appeared to be at the web the simplest thing to take into accout of. I say to you, I definitely get irked even as other people think about issues that they plainly do not recognize about. You managed to hit the nail upon the top as well as outlined out the whole thing without having side-effects , folks could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks|

 33. I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something not enough people are speaking intelligently about. I am very happy I came across this in my search for something relating to this.|

 34. Today, I went to the beachfront with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!|

 35. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos|

 36. Hey There. I found your blog the usage of msn. That is a really smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to learn more of your helpful info. Thank you for the post. I will certainly return.|

 37. Have you ever thought about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But just imagine if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with pics and videos, this blog could definitely be one of the very best in its field. Fantastic blog!|

 38. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.|

 39. Hey there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!|

 40. Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply nice and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.|

 41. Greetings from Florida! I’m bored at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good site!|

 42. You really make it appear so easy along with your presentation but I to find this matter to be actually one thing that I think I might never understand. It kind of feels too complicated and very broad for me. I’m looking forward to your subsequent post, I will try to get the cling of it!|

 43. Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 44. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks|

 45. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

 46. Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas? Cheers!|

 47. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 48. Hello there! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back often!|

 49. of course like your website but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth nevertheless I will definitely come back again.|

 50. Excellent items from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re just too great. I actually like what you have got here, certainly like what you are stating and the way during which you are saying it. You make it entertaining and you continue to care for to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. This is really a great website.|

 51. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 52. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.|

 53. I like the valuable info you provide on your articles. I will bookmark your blog and test again right here regularly. I am slightly sure I’ll be told many new stuff proper right here! Good luck for the following!|

 54. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!|

 55. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!|

 56. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really great posts and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some content for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Kudos!|

 57. Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m hoping to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any tips? Bless you!|

 58. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz answer back as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers|

 59. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 60. Thanks for one’s marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author.I will make certain to bookmark your blog and definitely will come back someday. I want to encourage yourself to continue your great work, have a nice holiday weekend!|

 61. I like the helpful information you provide to your articles. I’ll bookmark your weblog and take a look at again here frequently. I am quite certain I will be informed many new stuff right right here! Best of luck for the following!|

 62. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you have done a very good job with this. Also, the blog loads extremely quick for me on Opera. Exceptional Blog!|

 63. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something. I think
  that you can do with some pics to drive the
  message home a little bit, but other than that, this is excellent
  blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 64. hello there and thank you for your information – I’ve
  certainly picked up something new from right here. I did however expertise
  several technical issues using this website, since I experienced to reload the
  website a lot of times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading
  instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score
  if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am
  adding this RSS to my e-mail and could look out for a lot more of your respective
  interesting content. Make sure you update this again soon.

 65. Hello! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe
  guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site addresses a lot of the same subjects
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.

  If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the
  way!

 66. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!|

 67. Undeniably believe that which you stated. Your
  favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they plainly do not know about.

  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people could
  take a signal. Will probably be back to get more.
  Thanks

 68. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Thank you, I appreciate it!|

 69. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it improve over time.|

 70. You really make it seem really easy together with your presentation however I find
  this topic to be actually one thing which I feel I would
  never understand. It sort of feels too complex and extremely large
  for me. I am having a look ahead to your subsequent post, I will try to get the hold of it!
  0mniartist asmr

 71. Hi there! I realize this is kind of off-topic but I needed to ask. Does managing a well-established blog like yours require a massive amount work? I am completely new to operating a blog however I do write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for new aspiring blog owners. Appreciate it!|

 72. I’ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this information So i am glad to show that I’ve a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I most unquestionably will make sure to do not fail to remember this web site and give it a glance regularly.|

 73. I was recommended this web site by my cousin. I am not positive whether this submit is written through him as nobody else
  recognize such designated about my trouble. You are incredible!
  Thanks!

 74. Greetings from California! I’m bored to tears at work so I decided to
  browse your site on my iphone during lunch break. I really like the
  information you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how fast your blog loaded on my phone .. I’m
  not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 75. Hey I am so grateful I found your blog page, I really found you by mistake, while I was browsing on Digg for something else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great job.|

 76. Howdy! I could have sworn I’ve been to this website before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 77. The very next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, however I genuinely believed you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of complaining about something that you could possibly fix if you were not too busy searching for attention.

 78. You are so interesting! I don’t believe I’ve truly read through anything like that before. So wonderful to find someone with some original thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a little originality!

 79. Although security is important online, accessibility is typically top of most people’s list of payment priorities. When it comes to ease of use, Paysafecard is up there with the big names in the payment processing world. In simple terms, the way you use Paysafecard is simple: you type in a unique PIN and the money is credited to your account. Basically, if you’ve ever used a credit or debit card like VISA, Paysafecard casino deposits are exactly the same. In fact, they’re slightly quicker because you only have to input one main number and not additional details such as the card’s expiry date or security code. As easy to use as Paysafecard is, one of its biggest advantages is the level of protection it offers. Eco Card is a trusted payment option provided by EcoPayz in the form of a pre-paid debit card for easier payments. https://victor-wiki.win/index.php/Best_online_casino_paysafecard_qr Schritt-fГјr-Schritt-Anleitung fГјr die erste Einzahlung mit Paysafecard in Online Casinos: Full T&Cs apply. 18+. New players only. One bonus offer per player. Minimum deposit ВЈ20. Max bonus bet is ВЈ5. Bonus spins on selected games only and must be used within 72 hours. Bonus funds must be used within 30 days otherwise any unused bonus shall be removed. Bonus funds are 100% match up to ВЈ300 on your 1st deposit, 25% match up to ВЈ800 on your 2nd deposit, and 50% match up to ВЈ400 on your 3rd deposit. Bonus funds are separate to Cash funds, and are subject to 35x wagering the total bonus & cash. Only bonus funds contribute towards any wagering requirements. BeGambleAware.org. L’inscription sur un casino en ligne est aujourd’hui un processus trГЁs sГ»r. Mais cela ne signifie pas que vous devez faire aveuglГ©ment confiance au premier site que vous trouvez. Quelle que soit la somme de vos premiers dГ©pГґts, 5 ou 50 euros, choisissez bien votre casino. Les critГЁres que vous devez prendre en compte :

 80. When I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Cheers!

 81. certainly like your web site but you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very bothersome to inform the truth on the other hand I will definitely come back again.|

 82. You are so cool! I don’t think I’ve truly read through a single thing like that before. So nice to discover somebody with unique thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This web site is one thing that is required on the internet, someone with a bit of originality!

 83. scoliosis
  Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I’ve truly loved surfing around
  your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write
  again very soon! scoliosis

 84. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 85. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 86. I’ve been surfing on-line greater than three hours lately, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the net will be much more helpful than ever before.|

 87. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough people are speaking intelligently about. Now i’m very happy I stumbled across this during my hunt for something concerning this.

 88. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little homework on this. And he actually bought me dinner due to the fact that I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this subject here on your web site.

 89. Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you spending some time and energy to put this content together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

 90. Can I simply say what a comfort to uncover somebody that actually knows what they are discussing over the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people ought to read this and understand this side of the story. I was surprised you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 91. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am having troubles with your RSS. I don’t know why I can’t join it. Is there anyone else getting similar RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!

 92. free dating sites
  hello there and thank you for your info
  – I’ve definitely picked up something new from
  right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I
  experienced to reload the site many times previous to I could get it to load properly.

  I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but
  slow loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Well I’m adding this RSS to my
  email and could look out for much more of your respective intriguing content.

  Ensure that you update this again soon. https://785days.tumblr.com/ dating sites

 93. Next time I read a blog, I hope that it won’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I truly believed you would probably have something interesting to say. All I hear is a bunch of complaining about something you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 94. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my hunt for something regarding this.

 95. This design is steller! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 96. This design is steller! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 97. I seriously love your website.. Great colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own site and would like to learn where you got this from or just what the theme is called. Kudos!

 98. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something not enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this during my hunt for something relating to this.