9 Устаткування для дозування води і рідких компонентів

Дозатори безперервної дії

Дозатори періодичної дії

Дозатори для опари, тіста і розчинів солі

Дозатори для води призначені для підготовки води необхідної температури і відмірювання її в необхідній кількості при замісі голівки (опари) чи тіста.

Одержання води заданої температури (у межах від 20 до 60 0С) досягається змішуванням холодної водопровідної води з гарячою в дозаторах.

Температура суміші води регулюється автоматично за допомогою терморегулятора, а в найпростіших установках – шляхом зміни положення вентилів чи клапанів на трубопроводах гарячої і холодної води.

При безупинному способі готування тіста застосовуються дозатори для води і рідких компонентів безперервної дії, а при порціонному тістоприготуванні – періодичної дії. Обидва види дозаторів працюють по об’ємному принципу.

Дозатори для рідких компонентів (сольовий, дріжджовий, для цукрового розчину і жиру) в основному аналогічні дозатори для води і працюють також по об’ємному принципу.

До дозаторів для води і рідких компонентів, так само як і до дозаторів для борошна, висувається основна вимога – точність дозування.

Принципова схема рідинного дозатора безперервної дії показана на рисунку 37, а. У бачок дозатора рідина надходить по трубі 1 через кульовий клапан 2, що забезпечує підтримку постійного рівня рідини в бачку. На фронтальній стінці бачка прикріплена коліноподібна зливна трубка 3. Повертаючи трубку під різними кутами стосовно вертикалі, можна змінювати висоту напору Н над отвором 4, а отже, продуктивність дозатора, що визначається покажчиком 5 на шкалі 6.

Принципова схема дозатора для рідин періодичної дії показана на рисунку 37, б. Рідина надходить у бачок 1 через електромагнітний клапан 2 і триходовий кран 3. При наповненні бачка поплавець 4 піднімається разом зі стрижнем 5. Коли відмірена задана порція рідини, контакт 6 замикає ланцюг через контакт 7, і електромагнітний клапан 2 закриває доступ рідини. Зміна кількості дозуємої рідини досягається переміщенням контакту по стрижні і закріпленням його на потрібному розподілі.

Рисунок 37 – Принципові схеми рідинних дозаторів:
а – безперервної дії; б – періодичної дії.

Класифікація дозаторів для води і рідких компонентів приведена на рисунку 38.

Рисунок 38 – Класифікація дозаторів для води і рідких компонентів.

Дозатори безперервної дії

При безупинному способі готування тіста застосовують дозатори води і рідких компонентів безперервної дії.

Дозатори для рідких компонентів (сольовий, дріжджовий, цукровий розчини і жир) аналогічні дозаторам для води і до них пред’являють ті ж основні вимоги – точність дозування. Рідкі компоненти в місильну машину подають у виді безупинного струменя чи малими дозами. Кількість подаваної рідини випливає швидко і її важко стабільно регулювати. Схеми рідинних дозаторів безперервної дії показані на рисунку 39.

Дозатори з вільним витіканням рідини (рисунок 39, а) складаються з бачка постійного рівня, підтримуваного кульовим краном. Рідина випливає по трубах через кран, постачений рукояткою з покажчиком і шкалою для регулювання величини вихідного перетину.

Для дозування таким способом дріжджових і сольових розчинів щоб уникнути засмічення кранів зваженими частками дріжджів і солі застосовують дозатори з пробковими кранами (рисунок 39, б), що роблять коливальний рух за допомогою тяги і коромисла. Амплітуду коливання крана, а отже, і витрату рідини визначають по шкалі. Зміна амплітуди коливання крана досягається зміною довжини тяги і відповідним переміщенням кінця її в пазу коромисла. Пульсуючий потік рідини в якомусь ступені перешкоджає засміченню крана, але швидкий знос хитних кранів – основний недолік подібних дозаторів.

Рисунок 39 – Схеми рідинних дозаторів безперервної дії :
а – з вільним витіканням рідини; б – із пробковим краном; в – з пірнаючим мірником; г – з обертовим склянкою; д – поршневого типу;
1 – бачок; 2 – кульовий кран; 3,5 – труби; 4 – пробковий кран; 6 – шкала; 7 – рукоятка; 8 – тяга; 9 – коромисло; 10 – мірна склянка; 11 – вкладиш із гвинтовим  регулюванням  висоти  установки; 12 – повзунно-шатуний механізм; 13 – корпус; 14 – гвинт; 15 – пробка; 16 – вихідний отвір; 17 – вхідний отвір; 18 – еліптичне вікно; 19 – корпус; 20 – нагнітальний клапан; 21 – усмоктувальний клапан; 22 – поршень; 23 – важіль; 24 – тяга; 25 – кривошип; 26 – палець.

Автоматичний дозатор з пірнаючим мірником (рисунок 39, в) застосовується для дозування рідини з бачка з постійним рівнем. У бачку кульовим краном підтримують постійний рівень рідини. Повзунно-шатуний механізм приводить у коливальний рух (на 450) трубу 5 разом з мірником (склянкою) і трубою 3. При підйомі мірника порція рідини виливається з нього по трубах назовні; при зануренні мірник знову заповнюється рідиною. Регулювання порції досягається зміною корисного обсягу мірника (від 0,6 до 1,5 л) переміщенням у ньому гвинтового вкладиша.

Положення склянки і рівень рідини в бачку повинні бути відрегульовані так, щоб рідина зі склянки не виливалася до виходу крайки склянки з рідини.

Дозатор безперервної дії з обертовою склянкою (рисунок 39, г) складається з нерухомого корпусу з вхідним і вихідним отворами і безупинно обертової порожньої мірної склянки з пробкою, що при переміщенні уздовж осі за допомогою гвинта змінює обсяг мірної склянки. Склянка виготовлена з нержавіючої сталі й обертається в бронзовій втулці. Поперек склянки розміщене еліптичне вікно, через яке мірна склянка заповнюється при верхньому положенні вікна і спорожняється при нижньому положенні.

Для відводу повітря зі спорожненої мірної склянки (при заповненні) у корпусі передбачений отвір, з’єднаний гнучким шлангом зі спеціально встановленими над дозаторами поплавковими бачками, куди з повітрям надходить струмінь розчину. Оскільки діаметр вхідного і вихідного отворів досить великий, то незалежно від кількості дозуємого розчину засмічення і залипання отворів виключається. Дозатор може забезпечити дозування навіть дрібних порцій з точністю до 0,5%.

Дозатор поршневого типу (рисунок 39, д) складається з корпуса, що всмоктує і нагнітального клапанів, поршня і механізму привода поршня, що включає важіль, тягу і кривошип. Дозатор працює за принципом поршневого насоса. Продуктивність змінюють пересуванням пальця в пазу кривошипа, у результаті чого змінюється хід поршня. У дозаторах даного типу для підвищення точності дозування часто застосовують керовані клапани з механічним приводом.

Дозатори періодичної дії

У дозаторах періодичної дії змішують холодну воду з гарячою для одержання води заданої температури і відмірюють її в необхідній кількості. Розповсюджена назва дозаторів цього типу – водомірно-змішувальні бачки.

Найбільш простим по конструкції є водомірно-змішувальний бачок ХВБ із ручним керуванням.

Більш зручними і надійними в роботі є дозатори з автоматичним наповненням бачка до заданого рівня з наповненням чи до постійного рівня і підтримкою встановленої температури.

Автоматичні водомірні бачки АВБ-100М и АВБ-200 (рисунок 40) використовуються для автоматичного змішування гарячої і холодної води для одержання води необхідної температури.

Дозатор рідких компонентів Ш2-ХДБ використовується для внутрішньозаводського дозування рідкого жиру, закваски, розчинів солі, цукру і дріжджів, води й інших рідких компонентів для готування тіста на хлібопекарських підприємствах.

Дозатор може робити послідовний набір доз рідких компонентів по заздалегідь заданій програмі відповідно до рецептури тіста, що замішується.

Дозатор призначений для роботи з тістоприготувальними машинами періодичної дії і може працювати з будь-якими живильними пристроями для подачі рідин під тиском не більш 0,1 МПа.

      Рисунок 40 – Водомірний бачок АВБ-100М:
1–пристрій для підведення холодної води; 2–пристрій для підведення гарячої води; 3–стічна труба; 4–випускна труба.

Дозування необхідної кількості води відбувається за допомогою регульованого поплавкового пристрою, зливу підготовленої води – за допомогою електромагнітного клапана з кнопковим керуванням. Повторення циклу наповнення – автоматичне з можливістю вимикання.

Температура води в бачку регулюється електроконтактним термометром чи дилатометричним терморегулятором, що керує через релейну установку. В останній час замість водомірних бачків застосовується дозатори рідких компонентів Ш2-ХДБ.

Технічна характеристика автоматичних дозуючих бачків і дозатора Ш2-ХДБ приведена в таблиці 8.

Таблиця 8 – Технічна характеристика автоматичних дозуючих бачків і дозатора Ш2-ХДБ.

Дозатор Ш2-ХДБ (рисунок 41) складається з бункера, підвішеного за допомогою вагового важеля до рами блоку клапанів і окремо монтуємої начіпної шухляди керування зі стійкою для дублюючого циферблатного покажчика. Рама служить для кріплення на ній всіх основних вузлів дозатора. Рама монтується на підприємстві-споживачі відповідно до монтажних схем установки дозатора в залежності від місцевих умов.

До рами кріпиться блок клапанів, що складається із шести соленоїдних клапанів і служить для подачі рідкого жиру, розчину дріжджів, закваски, розчинів цукру, солі і води із силосного відділення в бункер дозатора в дозах, що відповідають рецептурі тіста, що замішується. На рамі монтується циферблатний покажчик.

За допомогою підвісок із умонтованими подушками і призм, що є віссю повороту, до рами кріпиться ваговий важіль, одночасно зв’язаний тягою з ваговим циферблатним покажчиком УЦК-400-3ВД6.

Ваговий важіль призначений для кріплення до нього за допомогою таких же подушок і призм прийомного бункера і передачі зусиль, що виникають при наповненні бункера дозуючими компонентами, на циферблатний покажчик УЦК-400-3ВД6.

Для компенсації маси тари й установки стрілки циферблатного покажчика в нульове положення на ваговому важелі встановлені тарні вантажі.

Рисунок 41 – Дозатор рідких компонентів Ш2 – ХДБ:
1 – рама; 2 – підвіски; 3 – ваговий важіль; 4 – тарні вантажі; 5 – бункер; 6 – бункер; 7 – шафа керування; 8 – стійка; 9 – тяга; 10 – покажчик УДК – 400-3ВП6; 11 – покажчик УЦК-400-3ВД6; 12–блок клапанів.

Бункер призначений для послідовного набору заданих доз рідких компонентів по рецептурі тіста, що замішується, і одночасного зливу набраних компонентів через соленоїдний клапан. Бункер виконаний звареним з листової нержавіючої сталі.

Шафа керування призначена для розміщення в ній пускорегулюючої і сигнальної апаратури, необхідної для дистанційного керування роботою дозатора.

Шафа керування настінної конструкції монтується поблизу дозатора. Дозатор монтується над тістомісильною машиною, тому ваговий циферблатний покажчик розташований високо, що утрудняє його обслуговування. Для зручності обслуговування ваговий циферблатний покажчик зв’язаний сельсинною дистанційною передачею з дублюючим циферблатним покажчиком УЦД-400-3ВП6, що монтується на стійці поруч із шафою керування. За допомогою дублюючого циферблатного покажчика задаються дози; за допомогою цього ж покажчика візуально контролюється маса дозованих компонентів, які знаходяться в бункері.

На малих хлібопекарських підприємствах застосовують дозатори води марки Л4-ХПМ/2 чи А2-ХНП/5 (рисунок 42). Дозатори призначені для підготовки води заданої температури і дозування її в необхідній кількості при готуванні опари і тіста з пшеничного і житнього борошна. Конструкція їх аналогічна розглянутим вище.

Таблиця 9 – Технічна характеристика дозатора Л4-ХПМ/2

Рисунок 42 – Загальний вид дозатора води А2-ХНП/5:
1 – електронагрівник; 2 – мірне скло; 3 – регулюючий термометр; 4 – датчик температури води;  6,7 – крани.

Дозатор води Л4-ХПМ/2 являє собою безкаркасну конструкцію, до складу якої входить ТЕН, покажчик рівня, електроустаткування, трійник для подачі і зливу води, а також зливальна труба.

Бак виготовляється з нержавіючої сталі, усередині його розташований ТЕН для нагрівання води. На передній панелі розташований покажчик рівня зі шкалою, прилади керування і сигналізації роботи дозатора.

Вода в бачок надходить через трійник при відкриванні вентиля для наповнення. При переповненні бачка водою надлишки переливаються через зливальну трубу.

Підтримка необхідної температури води виробляється автоматично і контролюється термометром манометричним. Температура підігріву води може здійснюватися до 50 °С. Необхідна порція води зливається при відкриванні вентиля для зливу, при цьому керуються зниженням рівня води по покажчику рівня і розподілами по шкалі.

Дозатори для опари, тіста і розчинів солі

До складу тістоприготувальних агрегатів входять спеціальні дозатори для опари і тіста.

Дозатор Х-13 для опари (рисунок 43) застосовується в тістоприготувальном агрегаті ХТР.

Рисунок 43 – Дозатор для опари в агрегаті ХТР

Дозатор приєднаний до дна корита 1 для шумування опари, що надходить безупинно на шнек 2 і переміщається їм по коліноподібній трубі 3 через мундштук 4 у тістомісильну машину для тіста. У мундштуці встановлена поворотна пластина 5, за допомогою якої можна змінювати швидкість потоку опари.

Шнекові дозатори працюють по об’ємному принципу, і для їхньої правильної роботи консистенція і тиск тіста в прийомній лійці повинні бути постійними. Якщо ці умови забезпечити не можна, варто застосовувати вагові дозатори. Найпростіший з них являє собою повільно обертовий шнек 1 (рисунок 44), що випресовує через мундштук 2 масу, що відрізається (шматками) ножем 3, що сидить на валу шнека.

Рисунок 44 – Ваговий дозатор

Шматки тіста падають у ківш 4, рама 5 якого підвішена на тягах 6 до системи вагових важелів автоборошноміра. Коли в ковші набирається задана кількість маси, електроконтакт вагових важелів виключає електродвигун шнека. При повороті засувки 7 відважена порція випадає в діжу, тому що ківш 4 повернеться на цапфах 8.

Розчини солі дозують дозатором СБК-2 (рисунок 45). Він являє собою прямокутний бачок 1, усередині якого розміщена коліноподібна зливальна труба 5; кут нахилу труби, через отвори 4 якої випливає розчин, визначає дозу розчину, що зливається в діжу і випливає з бачка.

Рисунок 45 – Дозатор солі СБК-2

На кришці бачка розміщений повітряний клапан 2 з ковпаком 11, зв’язаний з поплавцем 3, через який витісняється повітря при заповненні бачка розчином солі. Коли сольовий розчин, що надходить в бачок, підніме поплавець 3, його подача припиняється. Положення зливальної труби регулюється штурвалом 8, розташованим на осі 12. Стрілка 7 фіксує кут повороту труби за допомогою шкали 6. Сольовий розчин надходить по трубі 9 і подається на виробництво трубою 10 за допомогою триходового крана 14. У бачку встановлена спускна труба 13.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*