8 Устаткування для дозування борошна

Дозатори для борошна безперервної дії

Дозатори для борошна періодичної дії.

Для відмірювання визначених порцій борошна відповідно до рецептури на хлібозаводах застосовуються дозатори.

При безупинному способі готування тіста застосовуються дозатори безперервної дії, що працюють по об’ємному принципу.

При порціонному способі готування тіста застосовуються дозатори періодичної дії, що працюють по ваговому принципу.

Дозування борошна, як основної сировини, – одна з найважливіших операцій технологічного процесу приготування тіста. Від точності дозування борошна залежить дотримання встановленої рецептури, а отже, і якість виробів. Тому основною вимогою до дозаторів для борошна є точність їхнього дозування.

Принципова схема дозатора для борошна безперервної дії показана на рисунку 28 а. Дозатор складається з прийомної лійки 1 і жолобчастого барабана 2, що приводиться в обертання. Борошно подається живильним шнеком у лійку дозатора; при обертанні барабана борошно послідовно заповнює його жолобки і висипається з них у тістомісильну машину. Кількість подаваємого борошна регулюється шляхом зміни числа обертів барабана.

         Принципова схема дозатора для борошна періодичної дії (що називається автоборошноміром) показана на рисунку 28 б. Борошно подається із силосу 1 живильним шнеком 2 у бункер 3, що спирається двома призмами 4 на ваговий важіль 5, що встановлено на призмах 6. Шнек 2 одержує рух через черв’ячний редуктор 7 від електродвигуна 8. На правий кінець важеля 5, підвішується гиря 9, вага якої відповідає вазі заданої порції борошна.

Рисунок 28 – Принципова схема дозаторів для борошна:
а) – безперервної дії; б) – періодичної дії

При досягненні рівноваги важіль 5 розмикає електроконтакт 10 у мережі електродвигуна і живильний шнек зупиняється. Для повторного пуску електродвигуна шнека користаються пусковою кнопкою 11.

Дозатори для борошна безперервної дії

Дозатори для борошна безперервної дії бувають стрічкові, шнековіконвеєрні, барабанні, тарілчасті, роторні і вібраційні.

В установках безтарного збереження борошна для живлення борошном підсилосних шнеків і дозування її, застосовують барабанні дозатори марки ДМР–1 і ДМР–3 . Дозатор ДМР–3 показаний на рисунку 29.

Камерний барабан 1 дозатора ДМР–3 змонтований у підшипниках ковзання корпуса 2. Барабан має три секції, що зміщені одна щодо іншої. На одному кінці приводного вала 5 закріплено на шпонці храпове колесо 4з важелем 6 і собачкою, за допомогою яких приводиться в обертання барабан. Храпове колесо можна повертати на 90° навколо осі і фіксувати рукояткою 7, що дозволяє регулювати подачу продукту з барабана. Дозатор приводиться в дію від електродвигуна через редуктор.

Рисунок 29 – Дозатор борошна ДМР–3:
1 – барабан; 2 – корпус; 3 – бокова стінка; 4 – храпове колесо; 5 – загальний приводний вал; 6 – важіль; 7 – рукоятка.

Стрічковий дозатор (див. рисунок 25) складається з короткого стрічкового транспортера 3 шириною 350 мм і вертикального бункера 1 із заслінкою 2, за допомогою якої можна регулювати товщину шару борошна, винесеного з бункера стрічкою транспортера, що рухається.

Продуктивність стрічкового дозатора від 60 до 480 кг борошна на годину при точності дозування в межах 1,5%. Продуктивність дозатора можна регулювати, змінюючи швидкість транспортера і величину відкриття заслінки.

Технічна характеристика дозаторів ДМП – 1 і ДМП – 3 приведена в таблиці 5.

Таблиця 5 – Технічна характеристика дозаторів.

Шнековий дозатор (рисунок 30) складається зі шнека 1, храпового механізму 2 і регулюючого стрижня 3, на одному кінці якого прикріплена клинчаста пластина 4; інший кінець стрижня має різьбу з градуіровочною шкалою 5. Регулюючий стрижень переміщається уздовж своєї осі при повороті гайки 6. Храповий механізм приводиться в рух ланцюговою передачею 7, що обертає втулку 8. До торцевої поверхні втулки шарнірно прикріплений важіль 9, що має на одному кінці собачку, а на іншому пружину 10. У середній частині важеля 9 закріплений ролик 11, що котиться по стрижню 3. При накочуванні ролика 11 на пластину 4 собачка виключається з зачеплення з храповим кільцем 12. Храпове кільце закріплене в ободі пустотілого валу 13, що приводить в обертання шнек 1.

Рисунок 30 – Шнековий дозатор для борошна:
1 – шнек; 2 – храповий механізм; 3 – стрижень; 4 – пластина; 5 – шкала; 6 – гайка; 7 – ланцюгова передача; 8 – втулка; 9 – важіль; 10 – пружина; 11 – ролик; 12 – храпове кільце; 13 – вал; 14 – ґрати.

Поворот шнека 1 відбувається в той момент, коли ролик 11 важеля 9 котиться по поверхні регулюючого стрижня 3, і шнек зупиняється, коли ролик накочується на клинчасту пластину 4. Кількість борошна, подавана за один поворот шнека, у залежності від положення регулюючого стрижня змінюється в межах від 10 до 100 г.

Для більш точного дозування борошна наприкінці корпусу шнекового дозатора встановлені ґрати 14, що запобігають зсипанню борошна. Точність дозування даного дозатора   ±1,5%.

      На хлібопекарських підприємствах малої потужності можуть використовуватися тарілчасті дозатори типу ДТК: МТД – 1 і ДТ. Принцип дії тарілчастих дозаторів полягає в скиданні шкребком продукту з горизонтального обертового диска, розташованого під випускним отвором бункера.

Технічна характеристика шнекового дозатора для борошна.

Тарілчастий дозатор ДТК (рисунок 31) безперервної дії, що працює за принципом об’ємного дозування, призначений для дозування борошна й інших сипучих компонентів.

Рисунок 31 – Тарілчастий дозатор ДТК:
1 – електродвигун; 2 – корпус; 3 – таріль; 4 – циліндр із піднімальним пристроєм; 5 – бункер; 6 – шкребок.

Черв’як редуктора через пружну муфту з’єднаний безпосередньо з валом електродвигуна. На вертикальний вихідний вал редуктора насаджена тарілка 3. Усередині чавунного корпусу 2 знаходиться рухливий циліндр 4 з гайкою. Поворот гайки дозволяє піднімати чи опускати циліндр, змінюючи щілину між ним і тарілкою. На корпусі встановлений бункер 5.

Продукт, що висипається з бункера, розташовується на тарілці у виді усіченого конуса, зовнішня поверхня якого нахилена до обрію під кутом природного укосу продукту. При обертанні тарілки продукт знімається з неї шкребком (ножем) 6 і зіштовхується в трубу дозатора 7. Пересуваючи шкребок у напрямку радіуса тарілки, змінюють кількість продукту, що знімається.

Крім того, продуктивність дозатора регулюється підніманням і опусканням циліндра 4, що забезпечує різний обсяг продукту, що надходить з бункера на тарілку.

Аналогічну конструкцію мають дозатори МТД – 1 і ДТ.

Технічна характеристика тарілчастих дозаторів приведена в таблиці 6.

Таблиця 6 – Технічна характеристика тарілчастих дозаторів.

Для дозування борошна застосовуються також вібраційні дозатори. Такий дозатор являє собою лійку, дві протилежні похилі стінки якої приводяться в коливальний рух. Борошно виходить через щілину в передній стінці, що регулюється заслінкою.

На рисунку 32 показаний вібраційний дозатор, виконаний у виді бункера з двома  похилими  стінками. Усередині  бункера, на передній похилій стінці 1, вільно лежить накладний  лист 2 з текстоліту. Зв’язаний  шарнірною тягою 3  з вібруючою задньою стінкою 4, закріплений на петлях 5, лист робить коливальні рухи.

Вібрація задньої стінки 4 забезпечується за допомогою ролика 6, по якому ударяє кулачок, що обертається, 7. Повернення стінки в попереднє положення (після відходу кулачка) і затиснення його до нерухомого упорного валика 8 забезпечується двома пружинами 9, розміщеними на станині живильника в спеціальних стаканах на кронштейні. Таким чином, задня стінка постійно вібрує і передає зворотно-поступальний рух передньої стінки, запобігаючи виникненню склепіння борошна в бункері і забиванню вихідної щілини. Кулачок 7, що приводить в рух задню стінку, має три виступи і розміщується на кулачковому валику

Кулачковий валик обертається через ланцюгову передачу від валу тістомішалки, чим забезпечує одночасне включення дозатора борошна при роботі тістомішалки. Валик кулачка робить 150 об/хв.; так як у кулачка три виступи, то він повідомляє задній стінці 450 струшувань за хвилину.

Ексцентриситет нерухомого валика 8, до якого притискаються задня вібруюча стінка дозатора і вісь його опори, дорівнює 4 мм. На одному кінці ексцентрикового валика укріплена рукоятка, постачена стрілкою-покажчиком, переміщуваної щодо шкали з нанесеними на ній поділами від 0 до 10. Поворотом рукоятки ексцентрикового валика можна змінювати величину коливань вібруючої стінки від 0 до 8 мм, наближаючи ролик до струшуючого кулачку чи віддаляючи від нього.

З дозатора в тістомішалку борошно висипається через щілину, утворену рухливою передньою стінкою-шибером 10 і нижньою частиною вібруючої стінки бункера. Величина щілини регулюється висотою підняття передньої стінки, що закріплюється баранчиками 11.

Рисунок 32 – Вібраційний дозатор для борошна.

Дозатори для борошна періодичної дії.

Ці дозатори призначені для дозування борошна зважувальним принципом. У малих пекарнях борошно дозується на вагах, де порції відважують вручну. Для автоматичного відмірювання борошна застосовують автоборошноміри МД-100 і МД-200, розраховані на  зважування 100 і 200 кг борошна; автоваги для дозування борошна при порціонному замісі тіста й автоваги ДМ-20 для обліку борошна, що надходить у виробництво.

Автоборошномір МД-100 (рисунок 35) – товарні ваги, у яких замість платформи встановлений циліндричний бункер з нижньою конічною частиною.

Зверху бункера знаходиться кришка з отвором для подачі борошна. У нижній частині бункера знаходиться шибер для випуску борошна. Опорна рама ваг кріпиться до перекриття на чотирьох стійках. Ваговий важіль зв’язаний з коромислом, що знаходиться в металевій коробці, розташованої на стійці, прикріпленій до підлоги чи перекриття цеху.

 Рисунок 35 – Дозатор марки МД-100:
1 – кожух коромисла; 2 – коромисло; 3 – ртутний переривач; 4 – підвіски бункера; 5 – підвіска  каркаса  коромисла; 6 – серга  подвійна; 7 – тяга  коромисла; 8 – серга мала; 9 – серга велика; 10 – серга коротка; 11 – серга довга; 12 – важіль малий; 13 – важіль великий; 14 – бункер; 15 – заслінка бункера.

Автоборошномір працює в такий спосіб. Гиря, що пересувається, установлюється на необхідний розподіл коромисла, відкривається упорна рамка і зв’язаний з коромислом кінцевий вимикач включає електричний ланцюг.

Потім натисканням кнопки включається магнітний пускач двигуна живильного шнека і борошно починає надходити в бункер. При заповненні бункера заданою кількістю борошна коромисло приходить у рівновагу, кінцевий вимикач розмикає ланцюг електродвигуна і подача борошна в бункер припиняється.

         Для більш точного зважування шнек роблять з перемінним кроком – у міру наближення до бункера крок збільшується, заповнення шнека зменшується, унаслідок чого борошно надходить у бункер тонким струмком, що дозволяє автоборошноміру працювати з великою точністю. При відкритті шибера (вручну) борошно через полотняний рукав висипається в діжу чи іншу ємність, над якою установлені ваги. Перед заповненням бункера наступною порцією борошна необхідно перевірити, чи закритий шибер.

Маса однієї  порції борошна на автоборошномірі МД-100 складає від 10 до 100 кг. У залежності від установленої порції борошна автоборошномір завантажують і вивантажують протягом 2-5 хв.

По конструкції автоборошномір МД-200 принципово не відрізняється від автоборошноміра МД-100. Маса однієї порції борошна на автоборошномірі МД-200 складає від 20 до 200 кг.

В даний час замість автоборошномірів МД-100 і МД-200 випускають порціонний дозатор для сипучих компонентів Ш2-ХДА.

Автоматичні порціонні ваги марки ДМ-100-2 (рис. 36) призначені для автоматичного зважування борошна, що надходить на ваги безупинним рівномірним потоком.

Рисунок 36 – Автоматичні порціонні ваги ДМ-100-2:0
1,7 – брезентовий фартух; 2 – гиреутримувач з гирями (5 гирь по 20 кг); 3 -подвійне рівноплече коромисло; 4 – електродвигун; 5 – станина; 6 – лічильник схилів; 8 – живильний шнек; 9 – привод шнека; 10 – ківш із відкидним дном; 11 – штанга, що закриває дно ковша; 12 – затвор ковша.

Технічні характеристики автоборошномірів і дозатора Ш2-ХДА приведені в таблиці 7.

Таблиця 7 – Технічні характеристики автоборошномірів і дозатора.

Дозування борошна в автоматичних порціонних вагах засноване на тому, що живильний шнек 8, з’єднаний з горловиною борошняного силосу, при подачі борошна в ківш 10 зупиняється в момент, коли кількість її досягає заданої маси. Пружинна штанга і зв’язаний з нею ківш 10 у міру заповнення борошном опускаються, і заслінка поступово закривається. Після цього настає режим досипання, при якому борошно надходить у ківш через вузьку щілину між заслінкою і лійкою. В міру наближення порції до заданої маси ківш 10 опускається ще нижче, і по досягненні заданої маси днище ковша під дією системи важелів відкривається і ківш спорожняється. Потім під дією гирь ківш різко піднімається нагору, стискаючи пружину штанги й одночасно закриваючи днище затвором 12. Конструкція ваг марки ДМ-20 аналогічна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*