5 Просіювачі з барабанними ситами, що обертаються

Просіювач марки П-5.

Універсальний просіювач А2-ХПВ.

Просіювач марки А2-ХПГ.

Пірамідальний бурат.

Пірамідальний бурат ПБ-1,5.

Просіювач ПР-100-1.

До цієї групи машин відносяться машини з барабанами, які обертаються навколо вертикальної осі, і бурати – машини безперервної дії, які мають циліндричне, конічне, призматичне або пірамідальне сито, яке обертається навколо горизонтальної або нахиленої осі.

Технічна характеристика просіювачів з барабанними ситами, що обертаються, надана у таблиці 3.

Таблиця 3 – Технічна характеристика просіювачів з барабанними ситами, що обертаються.

До першої групи відносяться просіювачі вертикального типу А2-ХПВ, які повинні повністю замінити усі види вертикальних просіювачів типу “Піонер” на хлібопекарнях з тарним зберіганням борошна. Аналогічно просіювачу А2-ХПВ створений також малогабаритний просіювач А2-ХПГ, який повинен замінити просіювачі П-5.

До другої групи відносяться бурати пірамідальні ПБ-1,5 і ХБЛ та призматичні БР-1.

Просіювач марки П-5.

Просіювальний агрегат П-5 призначений для просівання борошна в хлібопекарнях малої потужності.

Просіювальний агрегат (рис. 10) складається зі станини, прийомного бункера, розпорошувача, шнека, барабана, магнітних уловлювачів, бил, приводу із системою клинопасової і прямозубої циліндричної передач.

На верхньому фланці труби шнека кріпиться корпус, у якому обертається барабан, що просіває, закріплений на верхній цапфі шнеку, що подає. Барабан, що просіває, виконаний у виді циліндру із ситовою поверхнею. Усередині ситового барабана знаходяться біли, нерухомо закріплені на корпусі які ще служать для очищення сита від сторонніх включень. Магнітний уловлювач являє собою блок постійних магнітів. Привід просіювального агрегату здійснюється від двигуна через клинопасову і прямозубу циліндричну передачі.

Рисунок 10 Просіювальний агрегат П-5 (а – загальний вид; б – принципова схема):
1 – станина; 2 – розпорошувач; 3 – прийомний бункер; 4 – шнек, що подає; 5 – магнітний уловлювач; 6 – барабан, що просіює; 7 – біли; 8 – корпус; 9 – привід; 10,17 – зубчаті колеса; 11 – шнек; 12 – ситовий барабан; 13 – розпорошувач; 14 – двигун; 15, 16 – шківи.

Універсальний просіювач А2-ХПВ.

А2-ХПВ – машина періодичної дії з циліндричним ситовим барабаном, що обертається навколо вертикальної осі. Просіювач (рис. 11) складається зі станини, на якій змонтовано бункер, ситовий барабан, що відводить вертикальний шнек і привід. У верхній частині бункеру розташовані запобіжні грати і козирок для запобігання розпилу борошна, а у нижній – рухливе кільце, яке забезпечене пазами для кріплення на вихідному патрубку бункеру у необхідному положенні. Бункер встановлюється на спеціальні опори, які виконані на станині.

Під бункером на вертикальному приводному валу, який розташований по осі бункеру, закріплений порожній ситовий барабан, усередині якого розташований очисник внутрішньої ситової поверхні барабану. Усередині бункеру для усунення склепінь борошна на кінці вертикального приводного валу закріплений розпорошувач. На зовнішній поверхні ситового барабану закріплені пластини, що відводять просіяне борошно у шнек. Відвідний вертикальний шнек встановлений у трубі, на кінцях якої виконані вікна: нижнє – для прийому борошна, що пройшло, через ситовий барабан, верхнє, постачене відвідним патрубком, – для видачі просіяного борошна в прийомну ємність. На відвідному патрубку машини змонтовані магнітні уловлювачі.

Привід шнека і вертикального привідного валу здійснюється за допомогою електродвигуна і пасової передачі. Електродвигун змонтований у нижній частині станини.

Рис. 11 Універсальний просіювач А-2 ХПВ з вертикальним ситовим барабаном, що обертається:
1 – козирок для попередження розсипу борошна; 2 – бункер; 3 – запобіжна решітка бункера; 4 – розпорошувач; 5 – станина; 6 – вертикальним ситовий барабан; 7 – очисник внутрішньої ситової поверхні; 8 – рухоме кільце бункеру; 9 – суцільне дно ситового барабана; 10 – вертикальний привідний вал; 11, 13 – клинопасові передачі приводу; 12 – нижнє приймальне вікно труби шнеку; 14 – пластини відводу просіяного борошна у вікно труби шнека; 15 – відвідний вертикальний шнек; 16 – труба (кожух) шнека; 17 – відвідний патрубок; 18 – магнітний уловлювач; 19 – верхнє відвідне вікно труби шнеку.

Принцип дії просіювача полягає в наступному. Підлягаюче просіванню борошно засипають у нерухомий бункер, дном якого служить обертове суцільне дно ситового барабана. Шар борошна захоплюється дном барабана і подається в зазор між ним і кільцем, установленим на нижньому вихідному патрубку бункеру. Величину даного зазору установлюють відповідно до необхідної продуктивності машини.

Під дією відцентрової сили борошно з зазору відкидається на внутрішню поверхню ситового барабана, просіюється через сито і при допомозі пластин, які закріплені на зовнішній поверхні ситового барабану, подається у нижнє вікно труби відвідного шнеку. Відвідний вертикальний шнек транспортує борошно нагору до верхнього вікна в трубі шнека, де борошно розвантажується з машини через відвідний патрубок, постачений магнітним уловлювачем, і очищується від можливих металевих домішок.

Для полегшення витікання борошна з бункера і запобігання появі склепінь служить розпорошувач, що обертається, а для запобігання забивання борошном внутрішньої поверхні ситового барабану передбачений очисник. Для більш рівномірного розподілу борошна по ширині вступного патрубка з метою забезпечення надійного його очищення від металевих домішок останній зміщений від осі труби шнека в напрямку його обертання, тобто в напрямку струменя борошна, що виходить з труби шнека.

Просіювач марки А2-ХПГ.

Просіювач марки А2-ХПГ (рис. 12) складається з борошнопроводу 4, шнека 2, приймального бункера 12, магнітного вловлювача 6, станини 1, магнітного пускача 8 і ситового барабана 3.

Рис. 12 Загальний вигляд просіювача борошна А-2 ХПГ:
1 – станина; 2 – шнек; 3 – ситовий барабан; 4 – борошнопровід; 5 – кришка; 6 – магнітний вловлювач; 7 – вивантажувальний лоток; 8 – магнітний пускач; 9 – гвинт; 10 – запобіжна решітка; 11 – конічна вставка; 12 – приймальний бункер.

Борошнопровід – це труба, до верхньої частини якої під кутом приварений вивантажувальний лоток 7. Борошнопровід кріпиться на рамі за допомогою фланцевого з’єднання. Всередині борошнопровода розміщено шнек 2 виконаний із труби із привареною до нього за гвинтовою лінією смугою. Шнек встановлений на вал опори і закріплений болтами.

Приймальний бункер 12 виконаний з листової сталі у вигляді циліндричної ємності, в якій міститься конічна вставка 11 з отвором для виходу борошна. Прийомний бункер закривається кришкою 5, під якою міститься запобіжні грати 10.

Для видалення із борошна феромагнітних домішок на вивантажувальному лотку встановлено пакет постійних магнітів 8.

Ситовий барабан 3 виконаний у вигляді циліндра і складається з основи, сита і кільця.

Основою просіювача є лита станина 1, в якій встановлені опори шнека, ситового барабана та привод.

Привод ситового барабана, а через нього і шнека здійснюється від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі.

Працює просіювач борошна наступним чином. Борошно завантажується вручну, або перекидачем мішків у приймальний бункер. Вмикається привід ситового барабана і шнека. Під дією відцентрових сил борошно відкидається до стінок ситового барабана і проходить скрізь отвори в ситі.

Внутрішня стінка ситового барабана очищається очисником. Просіяне борошно подається до шнека через прямокутне вікно корпуса основи за допомогою спіральних лопатей. Шнеком борошно транспортується вверх і по вивантажувальному лотку висипається в діжу, дозатор борошна чи бункер для тимчасового зберігання.

Пірамідальний бурат.

Пірамідальний бурат типу ХБЛ (рис. 13). Основним його робочим органом є пірамідальний ситовий барабан, що жорстко встановлений на горизонтальному валу.

Ситовий пірамідальний барабан має вигляд шести- або п’ятигранника. Кожна грань являє собою знімні рамки, на які натягнуті плоскі сита. Рамки монтують на каркасі барабану за допомогою болтів з баранчиками. Борошно подається через завантажувальний отвір і шнеком, вводиться усередину барабану, де просіюється. Борошно після просіювання (прохід) подається на нахиленні щитки, які спрямовують його повз полюси магнітного вловлювача у відвідний розподільний шнек.

Магнітний уловлювач затримує дрібні металеві домішки, що пройшли крізь сито. Великі домішки (сход)переміщаються уздовж барабана, виходять з нього і по жолобу направляються в збірну шухляду відходів. Щоб очистити магнітний уловлювач, його необхідно повернути на 90° навколо шарнірів, на яких коробка магнітного уловлювача кріпиться до станини машини. Магніти варто очищати не менше 1 раз у зміну.

Для зручності очищення внутрішньої поверхні машини, огляду і заміни ситових рамок кришка корпуса може відкриватися на петлях, а в бічних стінках машини передбачені люки, що щільно закриваються. Щоб сито очистити чи замінити, з кожної грані барабану знімають рамку.

Рис. 13 Пірамідальний бурат з обертовим горизонтальним ситовим барабаном:
1 – завантажувальний отвір; 2 -подавальний шнек:; 3 – обертовий ситовий барабан; 4 – спиці ситового барабану; 5 – горизонтальний вал ситового барабану; 6 -знімні рамки (грані) ситового барабану, 7 – нахилені спрямовуючі щитки; 8 – магнітний уловлювач; 9 – жолоб для виводу відходів; 10 розподільний шнек, що відводить.

При експлуатації буратів найбільшому зносу піддаються сита, термін служби яких визначається ступенем їх натягу. При слабкому натягу сит термін служби їх значно скорочується і збільшується число обривів дроту.

Недоліками буратів є те, що тільки 1/41/6  частина поверхні ситового барабана є робочою.

Пірамідальний бурат ПБ-1,5.

Пірамідальний бурат ПБ-1,5 (рис. 14) виконаний у вигляді ситового п’ятигранного барабану, укріпленого спицями на горизонтальному валу 6 в підшипниках кочення 3.

Грані барабану являють собою знімні рамки, на які натягнуті плоскі сита. Рамки встановлені та закріплені на каркасі барабану 8 за допомогою спиць 10. Вал 6 і відвідний шнек 13 приводяться в рух від електродвигуна (Р=0,5 кВт, п=1400 хв-1) через черв’ячний редуктор, ланцюги передачі і зірочки 1 та 2.

Продукт, що просіюється, поступає через вхідний бункер 4 і коротким шнеком 5 переміщується усередину барабану 8, який обертається з частотою 10…60 хв-1. Просіяний продукт, розсікаючись на два потоки щитком 11, проходить повз полюси магніту 12 і очищується від феродомішок. Очищений продукт поступає у відвідний шнек 13 і через випускний отвір 14 спрямовується у виробничі цехи. Схід (домішки), переміщаючись вздовж барабану, поступають по каналу 7 у збірник.

Рис. 14 Пірамідальний бурат ПБ-1,5

Магніти знаходяться у коробках, які за допомогою шарнірів можна обертати на 90˚ для очищення. Магніти очищують не менше трьох раз за зміну. Барабан та всі елементи бурата розміщені у металевому корпусі 9.

Просіювач ПР-100-1.

На малих підприємствах доцільно використовувати просіювачі, що мають невелику продуктивність, наприклад, просіювач ПР-100-1. Цей просіювач простий в конструкції та в обслуговуванні.

Загальний вид просіювача зображено на рисунку 15, а.

Просіювачі складається з наступних складових частин: барабана 1, приводу 2, станини 3, завантажувальної вирви 4, з’ємних щитків 5,6,7, опорних гвинтів 8, буфера 9, покажчик нахилу 10, контейнера 11 та електрообладнання 12.

Барабан являє собою основний робочий орган просіювача. Він складається з каркаса, підшипника і 12 сит, замкнених на бокових поверхнях каркаса.

Каркас барабана являє собою зварну сталеву конструкцію гратчастого типу з валом в центральній частині.

Завантажувальний бункер рис. 15, б закріплений на станині з можливістю коливальних рухів в напрямку показаному стрілками А і Б.

Кулачок, котрий встановлений на призматичній частині вирви, взаємодіє з штовхачем В (рис. 15,б) барабана, що обертається, забезпечує відхилення вирви в напрямку стрілки А. Після досягнення крайнього положення, під дією власної сили тяжіння і утримуваного в ній початкового продукту, робить прискорений рух в напрямку стрілки Б до дотику упора вирви з буфером. При цьому відбувається переміщення початкового продукту в робочу зону барабана.

Рис. 15 Просіювач ПР-100-1:
а) загальний вигляд:1 – барабан; 2 – привід; 3 – станина; 4 – завантажувальна вирва; 5,6,7 – знімні щитки; 8 – опорні гвинти; 9 – буфер; 10 – вказівка нахилу; 11 – контейнер; 12, 13 – сита.
б) завантажувальна лійка: 1 – пірамідальна частина; 2 – призматична частина; 3 – шибер; 4 – упорний гвинт; 5 – кулачок; 6 – упор, 7 – цапфа, 8 – штовхач; 9 – кронштейн; 10 – башмак; 11 – вісь; 12 – різьбовий наконечник; 13 – контргайка; 14 – клямка.

Працює просіювач наступним чином.

Вихідний продукт за допомогою завантажувальних вирв подається до внутрішньої порожнини обертового барабану, встановленого з нахилом поздовжньої осі. При цьому вихідному продукту повідомляється два рухи, одним з яких є сковзання відносно ситових поверхонь барабану, а іншим – пресування вздовж його осі.

При сковзанні вихідного продукту відносно сит з мілким осередком, встановлених у головній частині барабану, через ситову тканину пройде борошно дрібного помелу, яке зсипається у контейнери, розташовані під вихідними прорізами А і Б (див. рис. 15, а)

Вихідний продукт, що залишився у внутрішній порожнині барабану, пересувається вздовж його осі і переходить на сита з великим осередком, при сковзанні вихідного продукту відносно вказаних сит через ситову тканину пройде борошно крупного помелу, яке засипається у контейнер, розташований під вихідним прорізом В.

Висівки сходять з барабану через його вихідний торець і зсипаються у контейнер, розташований під вихідним прорізом Г.

Величина нахилу барабану суттєво впливає на основні параметри просіювача – зі збільшенням нахилу зростає продуктивність, але знижується вихід готового борошна.

Враховуючи це, оператор повинен за допомогою покажчика нахилу встановити таку величину нахилу осі барабану, при якій у залежності від фізико-механічних властивостей продукту забезпечуються оптимальні значення цих показників.

42 Comments

 1. I’d like to change some money is penomet better than bathmate Also in 2008 — in February of that year — in a scene reminiscent of the movie “The Italian Job,” masked thieves drilled a tunnel into a Damiani jewelry company showroom in Milan, Italy. They tied up the staff with plastic cable and sticky tape, then made off with gold, diamonds and rubies worth some $20 million. The robbers had been digging for several weeks from a building under construction next door.

 2. How much will it cost to send this letter to ? venegra uk Deborah Hersman, chairwoman of the National Transportation Safety Board, said it wasn’t clear what could have caused the problem. Asked specifically whether it could have been a laser pointed from the ground, Hersman said she couldn’t say what caused it.

 3. Please wait viagra discount code The researchers from the University of Edinburgh suggest that if a mother is overweight or obese during pregnancy, this may cause permanent changes to the appetite and energy metabolism of their children. This could increase their risk of heart problems later on.

 4. I support Manchester United where to buy tamoxifen for men Thanks to their previous elected office — or to the reams of publicity about their sex scandals — both men are by far the best-known candidates in their races, the poll shows. Two months before the primary, 18% of Democrats said they hadn’t heard enough about Weiner to form an opinion of him, compared with 23% for Quinn and 45% for Thompson.

 5. I’m doing a masters in law fluticasone propionate spray walgreens That made it four blown saves for the season, two in a week, and once again reminded you that there is a reason why these occasional failures from Mo are so striking. It is because of the extraordinary level of brilliance, and excellence, he has given us for such a long time, going all the way back to 1996, when he was the eighth inning for the Yankees, and sometimes the seventh as well, instead of the ninth.

 6. I do some voluntary work well nutraceutical tablets A new IBM Mobile Feedback App, part of IBM’s Smarter Workforce portfolio, is a cloud-based mobile application that allows sales, marketing and research executives to “quickly plug into” the views and ideas of employees. Another app, called IBM Survey Analytics, uses text and visual analytics to automatically extract and display anonymous unstructured data derived from employee surveys.

 7. this post is fantastic pink rapture The preceding weeks had been challenging. I not only had many of the symptoms of a failing heart, I was also, due to the anticoagulants I was taking, suffering severe nosebleeds, including one so massive it required emergency surgery and a number of blood transfusions. On more than one occasion that spring, we had found ourselves speeding down the George Washington Parkway in Northern Virginia toward my doctors and the emergency room at George Washington University Hospital in the District of Columbia. In addition, my heart failure was causing severe sleep apnea. As soon as I nodded off to sleep, I would find myself awake again, gasping for air.

 8. What are the hours of work? venerx The day’s moves were “a reflection of the better economic data and a growing acceptance by the market that the Fed is going to scale back purchases sooner rather than later,” said Quincy Krosby, market strategist at Prudential Financial in Newark, New Jersey.

 9. Yes, I love it! arnold schwarzenegger series iron dream They have also been seeking measures to address the federalgovernment’s long-term debt in exchange for raising its $16.7trillion debt limit. If the borrowing cap is not increased, theUnited States could go into default, with what officials andeconomists say would be seriously damaging consequences for theU.S. and global economies.

 10. Did you go to university? 12mm steel rod bunnings But Eli Manning was just good enough, passing for 200 yards and one TD in his first interception-free game of the season, and the Giants’ ‘D’, hardly any good all season, held the dangerous Adrian Peterson to 28 rushing yards, his lowest total since Nov. 20, 2011.

 11. Can I use your phone? prednisone dose for sinus infection Religion is just one part of a person’s identity, among others like nationality and ethnicity. Wherever you find “religious” conflict in the modern world, the odds are it is because politicians are using the religious aspect of personal identity to gain power. Think of that the next time you read about the Sunni-Shia conflict. Ask yourself, what do the politicians get out of fanning this kind of sectarian warfare?

 12. How do you know each other? ciproxin cistite prezzo “It’s not like investors are saying, ‘OK, let me do the math…and see if this makes sense.’ They’re just selling their bond funds,” Zager said, who runs money for sophisticated investors, such as founders of bond funds and hedge funds.

 13. Have you got any experience? risperdal damla reetesiz alnr m She appealed the court’s decision. There was an even nastier twist: in the appeal case she represented herself. I pointed out that she was using the court system to intimidate me further – imagine, for example, a rape victim being cross-examined by her attacker – and was allowed to give my evidence from behind a screen.

 14. Where’s the nearest cash machine? avi truzman But what to use instead? Stick with “boyfriend” or “girlfriend”? Adopt the cumbersome “future husband” or “wife-to-be”, or the rather twee “betrothed” or “beloved”? One member of the party, channelling the Marquess of Bath, had gone for “wifelet”. Another called her husband-to-be her “Beyoncé”: a cross between “fiancé” and “boyfriend”.

 15. Stolen credit card fluconazole 150mg capsule uses Researchers compared three studies for this latest research. The Christchurch Health and Development Study (CHDS), which includes biological and adopted children; the Early Growth and Development Study (EGDS), an adoption-at-birth study; and the Cardiff IVF (In Vitro Fertilization) Study (C-IVF), an adoption-at-conception study within genetically related families and genetically unrelated families.

 16. Sorry, you must have the wrong number diamox cost without insurance “The Kenyan govt (government) is pleading with ourMujahideen inside the mall for negotiations. There will be nonegotiations whatsoever at #Westgate,” the al Shabaab militantgroup said on its official Twitter handle, referring to the mallwhere the attack happened.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*