4 Просіювачі з нерухомими барабанними ситами

Просіювач марки “Піонер”.

Просіювач марки П2-П.

Просіювач “Воронеж”.

Просіювач фірми “Бюлер”

Просіювач марки Ш2-ХМВ (Ш2-ХМВ-01).

До цього типу машин відносяться просіювачі ПП (“Піонер”); П2-П; “Воронеж”; Ш2-ХМВ; Ш2-ХМВ-01 та інші. Вони мають нерухоме напівциліндричне або циліндричне сито, відносно якого борошно пересувається за допомогою бичів, що обертаються, або лопатей.

Технічна характеристика цих машин приведена в таблиці 2

Таблиця 2 – Технічна характеристика просіювачів з нерухомими барабанними ситами

Просіювач марки “Піонер”.

Призначений для просіювання борошна або видалення з нього феромагнітних домішок, а також застосовується для просіювання цукру на підприємствах невеликої потужності.

Основні вузли просіювача (рис. 5, а) – завантажувальний бункер 1 з кришкою і запобіжною решіткою 2, вертикальний шнек 3, центрифугальний просіювач 4, магнітний уловлювач 5 і привідний механізм 6.

Приймальний отвір завантажувального бункеру закривається кришкою; на дні його обертаються дві спіральні лопатки 7, які спрямовують борошно через отвір у корпусі вертикального шнеку. Шнек розташований у металевій трубі при обертанні підіймає борошно у просіювач. Просіювач складається з циліндричного сита 8 з круглими отворами (для затримання великих домішок), вертикальних лопаток 9, які обертаються, з нахиленими лопатками 10, які приварені до конусу 11, та зовнішнього ситового барабану 12.

Одне півколо ситового барабану утворюється суцільним металевим листом 13 (рис. 5, б). Інше півколо являє з себе зйомну ситову рамку 14, яка прикріплена за допомогою гвинтового запору до вертикальних кутників корпусу машини. Зовні ситова рамка закривається металевим кожухом 15, який запирається у чотирьох місцях запорами.

Рис. 5 Просіювач марки “Піонер”:
а – загальний вид; б – просіювальна головка.

Магнітний уловлювач обладнаний постійними магнітами, полюса яких звернуті вниз і знаходяться на близькій відстані від поверхні нахиленої площини. Намагнічування магнітних дуг проводиться без витягання їх з апарату; для цього дуги оснащені постійними котушками, електричний струм у які підводиться через спеціальний прилад.

Привод 6 складається з трьохструменевої клинопасової передачі та електродвигуна, закріпленого на кронштейні у вертикальному положенні.

Робота просіювача відбувається наступним чином. Борошно з мішка засипають у бункер, де воно перемішується спіральними лопатями; звідси борошно підіймається шнеком у просіювач, який виконує подвійне просівання: спочатку борошно протирається  крізь сито з круглими отворами; потім воно захоплюється лопатями, що обертаються, відкидається відцентровою силою на зовнішнє сито і просівається крізь нього. Борошно, що просівається, спрямовується під полюси магнітів і далі попадає у діжу.

Великі домішки, які залишаються при першому просіванні усередині циліндричного сита підіймаються шнеком на поверхню конуса 11; звідси вони відцентровою силою скидаються через отвір у стінці у збірник 16 для сторонніх предметів. Дрібні домішки, затримані зовнішнім ситом, підіймаються вгору нахиленими лопатями 10 і викидаються в той же збірник для сторонніх предметів.

Просіювач марки П2-П.

Просіювач марки П2-П (рис. 6) є модернізованою конструкцією просіювача “Піонер” і складається із станини 9, прийомного бункеру 8 із запобіжною решіткою 7 та кришкою 6, борошнопроводу із шнеком 1, просіювальної головки 4, магнітного апарата 3 та приводу 5.

У просіювальній головці містяться два сита: внутрішнє із крупнішим розміром отворів і зовнішнє з мілкішим розміром отворів. Для вивантаження сторонніх домішок, котрі не пройшли крізь внутрішнє сито, у верхній його частині розміщено обертовий конус, по поверхні якого домішки потрапляють до збірника відходів.

У просіювальній головці також змонтовано приводний механізм, який складається із електродвигуна та клинопасової передачі, за допомогою якої приводиться у дію вал шнеку, що встановлений на верхньому та нижньому підшипникових вузлах.

Приймальний бункер виконаний із листової сталі і встановлений на литу станину. Для подачі борошна до шнеку і транспортування його до просіювальної головки на дні бункеру розміщено спіральні лопаті. Для приводу вала лопатей в станині розміщено привод, який складається з пари зубчастої передачі. Привод здійснюється від вала шнеку.

Працює просіювач борошна наступним чином. Борошно засипається в прийомний бункер, звідки спіральними лопатями та вертикальним шнеком подається у просіювальну головку. Під дією відцентрової сили борошно потрапляє на внутрішнє сито, крізь яке проходить первинне просіювання. При проходженні внутрішнього сита борошно обертовим барабаном з похилими лопатями відкидається до зовнішнього сита, де проходить кінцеве просіювання. Таким чином забезпечується подвійне просіювання борошна. Просіяне борошно потрапляє в канал магнітного апарата, де за допомогою магнітного вловлювача проходить відділення феромагнітних домішок. Далі борошно вивантажується через рукав в підготовлену тару.

 Рис. 6 Просіювач П2-П (а – загальний вид; б – кінематична схема.):
1 – вертикальна труба; 2 – рукав; 3 – апарат для магнітного захисту; 4 – просіювальна головка; 5 – привід; 6 – кришка; 7 – решітка; 8 – завантажувальний бункер; 9 – станина; 10 – зовнішнє сито; 11 – внутрішнє сито; 12, 13 – шківи; 14 – двигун; 15 – спіральні лопатки; 16, 17 – зубчаті колеса; 18 – шнек.    

Домішки, що не пройшли крізь внутрішнє сито, шнеком транспортуються на поверхню обертового конуса, звідки відцентровою силою скидаються в збірник відходів. Періодичне вивантаження домішок із збірника здійснюється через відкидний клапан. Феромагнітні домішки видаляються з поверхні магнітів щіткою.

Просіювач “Воронеж”.

Просіювач «Воронеж» (рис. 7) являє собою корпус із прийомним патрубком, усередині якого розташовані горизонтальний несучий вал, в зоні прийомного патрубка пір’я шнеку, що подають, а в зоні горизонтального циліндричного ситового барабану – лопаті розпорошувача. Вал шнека й розпорошувача встановлений на виносних підшипниках, змонтованих  у корпусі машини. У корпусі просіювача розміщено нерухомо-знімний ситовий барабан, сито якого виконано зі сталевої сітки № 2. Під ситовим барабаном встановлено чотири пари підковоподібних магнітів. Торцева кришка горизонтального валу просіювача виконана з’ємною і забезпечена отвором й патрубком для видалення сходу.

Рис. 7 Просіювач “Воронеж” з нерухомими горизонтальним ситовим барабаном:
1 – корпус; 2 – нерухомий ситовий барабан; 3 – вал; 4 – зворошувач; 5 – приймальний патрубок; 6 – шків приводу вала; 7 – привід; 8 – живильний шнек; 9 – вихідний патрубок; 10 – магнітний уловлювач; 11 – патрубок для видалення відходів.

Горизонтальний вал обертається за допомогою електродвигуна з частотою обертання 930 хв-1 через клинопасову передачу. Електродвигун встановлюють на рамі поза машиною у зручному для обслуговування місці.

Принцип дії просіювача полягає в наступному. Борошно, яке потрапляє в прийомний патрубок машини з системи пневмотранспорту, шнеку, норії або іншого устаткування, захоплюють пір’я шнеку і подають його на ситовий барабан. Лопатки розпорошувача відкидають борошно на внутрішню поверхню сита. Просіяне борошно проходить вниз через вихідний патрубок між встановленими в ньому магнітними уловлювачами. Сторонні домішки, затримані ситом, переміщаються до торцевої кришки горизонтального вала і через спеціальний патрубок видаляються в збірник для відходів.

Ефективність роботи просіювача і його продуктивність залежать від зазору між ситом і розпорошувачем, що повинен складати 3…5 мм. Якщо зазор більше, то продуктивність різко знижується і значна кількість борошна викидається в схід. Тертя розпорошувача об сітку неприпустимо, тому що може викликати її розриви. Тому при заміні сита необхідно ретельно контролювати кріплення і натяг сітки на каркасі ситового барабана, а також правильність його установки.

Перевагою просіювача «Воронеж» є його малі габаритні розміри і висока продуктивність, що дозволяє застосовувати його на хлібопекарських підприємствах різної потужності.

Просіювач «Воронеж» може бути рекомендований для роботи на підприємствах, що отримують сировину, що вже пройшла попереднє очищення на борошномельних заводах, тому що сито просіювача “Воронеж” являє собою нерухомий циліндр, через який матеріал, що просіюється, продавлюється обертовими лопатками (аналогічно просіювачу “Піонер”), і включення, які не мають великої механічної міцності, можуть бути продавлені через осередки ситової поверхні.

Просіювач фірми “Бюлер”

Аналогічну конструкцію має горизонтальний відцентровий просіювач типу МКZ фірми “Бюлер” (Швейцарія).

Просіювач (рис. 8, а) складається з корпусу 5 з люками 6 і 8, оглядовим вікном 7, завантажувальним отвором 9 та електродвигуна 10, розвантажувальних патрубків 12 і 13 для продукту і патрубку 14 для відходів. Просіювач кріпиться до фундаменту чотирма опорами 11. Очищення і ремонт сита здійснюється за допомогою дверцят, що відкриваються 3, які кріпляться до корпусу двома гвинтами 4. При цьому накладкою 2 замикається контакт блокувального кінцевого вимикача 1, який запобігає запуску електродвигуна 10 при відкритих дверцятах 3.

На рисунку 8, б зображена схема горизонтального відцентрового просіювача. У корпусі 1 встановлено циліндричне сито 2. В залежності від призначення сито може мати однакові за розміром отвори. Якщо ж розмір отворів різний (над відвідним патрубком 9 – менший, а над відвідним патрубком 10 – більший), то суміш можна розділити на дві фракції (горіхи, какао-крупка і т.п.).

Рис. 8 Горизонтальний відцентровий просіювач типу MKZ:
 а – загальний вид; б – функціональна схема.

Сито виготовляють з нейлону або перфорованого металевого листа. Всередині сита розташований вал 4 із двома розетками (хрестовинами) 5, до яких кріпляться планки-лопатки 3 (мінімальний зазор 0,5…1 мм), що примикають до сита 2. Під завантажувальним отвором 7 на валу 4 укріплений шнек 6. Вал приводиться в обертання від електродвигуна 8.

Продукт, призначений для просівання, надходить в отвір 7 і шнеком 6 переміщається усередину сита 2. Тут він підхоплюється планками-лопатами 3 і відкидається на сито. Частки з меншим діаметром, ніж отвори в ситі, проходять крізь сито і зсипаються в патрубки 9 і 10, частки, що не пройшли крізь сито, виводяться через патрубок 11.

Просіювач марки Ш2-ХМВ (Ш2-ХМВ-01).

Просіювач борошна марки Ш2-ХМВ (рис. 9) складається зі зварної рами, на якій закріплено корпус 1, вал ситового барабана 7, ситовий барабан 5, блок зірочок 2, збірник 3, борошнопровід 4, натяжну станцію 6.

Рис. 9 Загальний вигляд просіювача борошна Ш2-ХМВ:
1 – корпус; 2 – блок зірочок; 3 – збірник; 4 – борошнопровід; 5 – ситовий барабан; 6 – натяжна станція; 7 – вал ситового барабана.

Корпус – зварна конструкція, виконана із листової сталі і профільованих деталей. Він призначений для прийняття і вивантаження борошна. Корпус встановлено на зварну раму, для розміщення його на фундаменті у виробничому приміщенні.

За умови використання пневмотранспорту, у верхній частині корпуса зі сторони подачі борошна міститься, закріплений за допомогою фланця шлюзовий затвор, який призначений для подачі борошна на просіювання, а також для видалення повітря з борошна. Шлюзовий затвор приводиться в дію від вала за допомогою блока зірочок.

Якщо ж застосовується механічне транспортування, то у верхній частині корпуса монтують живильник відповідної подачі.

Вал 7, встановлений в корпусі на підшипниках, призначений для передачі обертового руху лопат, які переміщують борошно відносно ситової поверхні в осьовому і радіальному напрямках. Лопаті (чотири) кріпляться до вала за допомогою хрестовин, що розміщені в середній його частині. Для більш рівномірної подачі борошна на ситовий барабан в передній частині вала розміщено похилі лопаті. Вал приводиться в дію від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі.

Збірник призначений для збирання відходів борошна та сторонніх домішок. Він герметично закріплений до нижньої частини борошнопровода за допомогою замків, для чого в його верхній частині розміщено фланець.

Борошнопровід – зварна конструкція, що виконана розбірною для полегшення доступу до заднього підшипникового вузла та проведення санітарної обробки внутрішніх поверхнь просіювача.

Приводні елементи (шківи клинопасової передачі та блок зірочок) закриті захисним кожухом.

Вмикання і вимикання просіювача здійснюється з пульта керування, що розміщений на рамі просіювача.

Порядок роботи просіювача борошна наступний. Борошно подається у шлюзовий затвор. При приведенні у рух вала шлюзового затвора борошно потрапляє у корпус, де розподіляється похилими лопатками і захоплюється чотирма лопатями, які пермішують його в осьовому і радіальному напрямі. Борошно, що пройшло скрізь ситовий барабан, потрапляє у борошнопровід і транспортується далі. Відходи борошна проходять до збірника, звідки регулярно видаляються.

Просіювач марки Ш2-ХМВ-01 встановлюється при подачі на склад борошна механічним транспортером. У якості живлячого пристрою застосовується будь-яке обладнання відповідної продуктивності (норії, шнеки і т.п.). Борошно не повинне подаватися у просіювач під тиском.

42 Comments

 1. I work with computers lexafem in canada Berke said information in the articles sourced to “a personfamiliar with the investigation” seemed to come from thegovernment, either the Federal Bureau of Investigation, whichhas been conducting the investigation, or U.S. prosecutors inNew York. He bemoaned the appearance of a Wall Street Journalreporter with a camera at dawn at Steinberg’s apartment to filmhis arrest.

 2. Could I borrow your phone, please? retin a micro tretinoin gel coupon Coincidentally, the leaker’s electronics were held by law enforcement since May 11, 2012, just four days after the AP story was published, as part of a child pornography investigation. Sachtleben also agreed to plead guilty to child pornography charges, with a recommended 97-month sentence, prosecutors announced Monday.

 3. I want to report a eriacta wirkung In the first set of results since Simon Segars took over aschief executive from Warren East on July 1, the Cambridge-basedcompany reported pretax profit of 86.6 million pounds ($133million) on revenue up 26 percent to 171.2 million, both aheadof forecasts.

 4. Through friends https //www.sanfordhealthplan.org/employers NOTES: Seattle released TE Victor Marshall and re-signed LB/TE Jameson Konz following Tuesday’s practice. Konz was originally selected by Seattle in the seventh round of the 2010 NFL draft. He appeared in one game in 2011 before injuring his knee and landing on injured reserve. … DE Michael Bennett was absent from practice to attend to the birth of his child.

 5. I study here citalopram uk The first chronicles researchers’ use of a lentiviral vector encoding a functional version of the gene encoding WASP, a cytoskeleton-regulating protein implicated in the inherited immunodeficiency Wiskott-Aldrich syndrome. San Raffaele Scientific Institute’s Luigi Naldini, M.D., Ph.D., and his colleagues applied such a vector to genetically correct hematopoietic stem/progenitor cells (HPSCs) from three Wiskott-Aldrich syndrome patients, which they then reinfused.

 6. We used to work together buy nexium 40 mg Anchored by the story of two young siblings separated in early 1950s Afghanistan, “And the Mountains Echoed” features a patchwork of characters navigating familial relationships, histories and obligations over the next half century in places ranging from Greece to Paris to Northern California.

 7. I’m sorry, I didn’t catch your name success rate of prostaglandin gel Gerard Darel is a French design house founded in 1971. It's one of those brands that we associate with going shopping with our Mum to John Lewis or House of Fraser where it was always next to MaxMara and Country Casuals. But Gerard Darel is a lot more than just a department store stalwart. In fact in recent weeks a number of celebrities have been seen carrying the new covetable Gerard Darel fold over shoulder bag and Angelina Jolie and Jennifer Garner have been seen in the same maxi dress by Darel. So look again with fresh eyes at this high street hero and you never know what you'll find.

 8. This site is crazy 🙂 progene produk cni The world’s largest companies, including Northwestern Mutual, Thrivent Financial, Farmers Insurance Group, and 24 Hour Fitness, use Hearsay Social’s award-winning technology platform to achieve regulatory compliance, build stronger customer relationships, and bolster their brand across all the major social networks, including Facebook, LinkedIn, Twitter, Google , and foursquare. Hearsay Social, a SIFMA strategic partner, has raised $21M from Sequoia Capital, NEA, and top executives from Twitter, Facebook, LinkedIn, Google, and YouTube, and is headquartered in Silicon Valley with dedicated local…

 9. I study here furosemide 500 mg indication 10. EU contributions need to be rebalanced to reflect the migration. The UK must be one of the major locations for immigration from the EU, yet there is no EU budget rebalancing to reflect this. The UK should be getting a bigger budget rebate from the EU to reflect the movement of people to the UK.

 10. I quite like cooking gia ventolin 2 5mg Washington considers the Yemen-based al-Qaida to be the most dangerous offshoot of the terror network after it was linked to several attempted attacks on U.S. targets, including the foiled Christmas Day 2009 bombing of an airliner over Detroit and explosives-laden parcels intercepted the following year aboard cargo flights.

 11. Free medical insurance robin mcgraw revelation coupon code And that is where major Woods would have taken charge, running his putt into the heart of the hole, putting even more pressure on Westwood’s putt. Instead, he left his putt hanging on the left edge with Westwood, breathing a sigh of relief, jamming his clutch bogey putt home, still clinging to a share of the lead.

 12. What qualifications have you got? mometasone teva 50 microgram/dosis When you’re born with star genes, it’s no wonder that fame runs in the family … Elvis’ granddaughter wants you to recognize her by more than just her famous name! Riley Keough, daughter of Lisa Maria Presley and Danny Keough, is stripping down for Australian clothing company Bonds. Keough shows off her model body for Bonds’ 2013 summer underwear line called “Lacies.” Keough is a third generation celebrity and is the oldest grandchild of Elvis and Priscilla Presley.

 13. Have you got any qualifications? rabeprazole sodium & domperidone sustained release capsules The Shanghai Composite Index rose 1 percent, extending lastweek’s gains. Citic Securities Co. and Haitong Securities Co.climbed 4 percent after regulators almost doubled qualifiedforeign institutional investment quotas to $150 billion. BYDgained 11 percent. Tencent Holdings Ltd. (700), China’sbiggest Internet company, led technology stocks higher in HongKong trading after the central government announced plans toboost the telecommunications industry.

 14. How do I get an outside line? how do u pronounce quetiapine fumarate It shouldn't be forgotten that all this would have happened in the briefest of moments. Broad had been batting with resolve and patience, his whole focus on not getting out, on sticking around with Ian Bell to take England from deep trouble towards the sort of lead that their bowlers could attack.

 15. Do you like it here? wikem bactrim In particular, policies with an unwieldy name – nationally appropriate mitigation actions, or NAMAs – are being created in developing countries and would not only help the environment but also improve communities and boost local economies.

 16. Where are you from? can you take imodium and zantac CLOSE GUANTANAMO NOW. PROSECUTE THESE GUYS IN THE OPEN AND QUIT LOWERING AMERICAN VALUES TO THE TERRORISTS LEVELS BY USING CLANDISTINE AND MILITARY INCARCERATION FACILITIES IN ORDER TO USE QUESTIONBLE INTEROGATION TECHNIQUES TO GET INFORMATION OUT OF THEM. THIS SEEMS MORE A GAME BY REPUBLICANS TO KEEP THE GUANTANAMO FACILITY OPEN. Abu Anas has been indicted in a New York federal court and that is where he should be tried. Very few of those charged with offenses and being tried by the military tribunals have been convicted in the decade since 9/11. Those terrorist processed through the justice system in federal court have seen over 90% conviction rate. What seems to be the problem with Republicans that they are so adverse to speedy and fair justice being render in these terrorist cases??? It is costing taxpayers millions and millions of dollars to continue to operate Guantanamo with a very poor return on our money. It is a fiscal anchor on the Pentagon budget and does considerable damage to American prestige through out the world. There is absolutely no credible intelligence coming from these detainees after a decade of incarceration and virtually no contact with the outside world. Republican legislators need to do a reality check on what America’s immediate priorities are all about. I am quite sure the majority of Americans, like me, would be more that satisfied to see these terrorist tried, convicted and put in prison for the rest of their lives or whatever just sentence is handed down by the court. Where is the justice in isolating these prisoners for decades without ever having their cases adjudicated and existing in perpetual limbo?

 17. Another service? finpecia india The Renaissance Festival opens this weekend to help kick off the fall festival season with a bang, and the annual event in Bonner Springs runs on weekends through Oct. 14. The two other biggies this weekend are the Kansas City Irish Fest at Crown Center and the Santa-Cali-Gon Days Festival. The Irish Fest runs Friday through Sunday; Santa-Cali-Gon Days runs Friday through Monday.

 18. I’ve just started at vitamix a3500 white “Certainly as I go through this part of my career, there’s been some bumps, but I feel that I’m getting stronger and stronger as I go through these first seven games,” Stepan said Wednesday. “The last two games I feel that I’m much closer to myself defensively and (as far as) my timing throughout the game. Now the next step is scoring a goal and helping out offensively.”

 19. The line’s engaged abilify side effects reddit In areas such as the northern town of Raqqa and parts of the rebel-held city of Aleppo, the influence of hardline Islamist fighters has held sway for months. Sharia courts judge everything from killings to “morality crimes” such as drinking alcohol and “immodest” dressing by women. Punishments range from public floggings to execution.

 20. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
  like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with some pics to drive the message home
  a little bit, but other than that, this is great blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*