4 Просіювачі з нерухомими барабанними ситами

Просіювач марки “Піонер”.

Просіювач марки П2-П.

Просіювач “Воронеж”.

Просіювач фірми “Бюлер”

Просіювач марки Ш2-ХМВ (Ш2-ХМВ-01).

До цього типу машин відносяться просіювачі ПП (“Піонер”); П2-П; “Воронеж”; Ш2-ХМВ; Ш2-ХМВ-01 та інші. Вони мають нерухоме напівциліндричне або циліндричне сито, відносно якого борошно пересувається за допомогою бичів, що обертаються, або лопатей.

Технічна характеристика цих машин приведена в таблиці 2

Таблиця 2 – Технічна характеристика просіювачів з нерухомими барабанними ситами

Просіювач марки “Піонер”.

Призначений для просіювання борошна або видалення з нього феромагнітних домішок, а також застосовується для просіювання цукру на підприємствах невеликої потужності.

Основні вузли просіювача (рис. 5, а) – завантажувальний бункер 1 з кришкою і запобіжною решіткою 2, вертикальний шнек 3, центрифугальний просіювач 4, магнітний уловлювач 5 і привідний механізм 6.

Приймальний отвір завантажувального бункеру закривається кришкою; на дні його обертаються дві спіральні лопатки 7, які спрямовують борошно через отвір у корпусі вертикального шнеку. Шнек розташований у металевій трубі при обертанні підіймає борошно у просіювач. Просіювач складається з циліндричного сита 8 з круглими отворами (для затримання великих домішок), вертикальних лопаток 9, які обертаються, з нахиленими лопатками 10, які приварені до конусу 11, та зовнішнього ситового барабану 12.

Одне півколо ситового барабану утворюється суцільним металевим листом 13 (рис. 5, б). Інше півколо являє з себе зйомну ситову рамку 14, яка прикріплена за допомогою гвинтового запору до вертикальних кутників корпусу машини. Зовні ситова рамка закривається металевим кожухом 15, який запирається у чотирьох місцях запорами.

Рис. 5 Просіювач марки “Піонер”:
а – загальний вид; б – просіювальна головка.

Магнітний уловлювач обладнаний постійними магнітами, полюса яких звернуті вниз і знаходяться на близькій відстані від поверхні нахиленої площини. Намагнічування магнітних дуг проводиться без витягання їх з апарату; для цього дуги оснащені постійними котушками, електричний струм у які підводиться через спеціальний прилад.

Привод 6 складається з трьохструменевої клинопасової передачі та електродвигуна, закріпленого на кронштейні у вертикальному положенні.

Робота просіювача відбувається наступним чином. Борошно з мішка засипають у бункер, де воно перемішується спіральними лопатями; звідси борошно підіймається шнеком у просіювач, який виконує подвійне просівання: спочатку борошно протирається  крізь сито з круглими отворами; потім воно захоплюється лопатями, що обертаються, відкидається відцентровою силою на зовнішнє сито і просівається крізь нього. Борошно, що просівається, спрямовується під полюси магнітів і далі попадає у діжу.

Великі домішки, які залишаються при першому просіванні усередині циліндричного сита підіймаються шнеком на поверхню конуса 11; звідси вони відцентровою силою скидаються через отвір у стінці у збірник 16 для сторонніх предметів. Дрібні домішки, затримані зовнішнім ситом, підіймаються вгору нахиленими лопатями 10 і викидаються в той же збірник для сторонніх предметів.

Просіювач марки П2-П.

Просіювач марки П2-П (рис. 6) є модернізованою конструкцією просіювача “Піонер” і складається із станини 9, прийомного бункеру 8 із запобіжною решіткою 7 та кришкою 6, борошнопроводу із шнеком 1, просіювальної головки 4, магнітного апарата 3 та приводу 5.

У просіювальній головці містяться два сита: внутрішнє із крупнішим розміром отворів і зовнішнє з мілкішим розміром отворів. Для вивантаження сторонніх домішок, котрі не пройшли крізь внутрішнє сито, у верхній його частині розміщено обертовий конус, по поверхні якого домішки потрапляють до збірника відходів.

У просіювальній головці також змонтовано приводний механізм, який складається із електродвигуна та клинопасової передачі, за допомогою якої приводиться у дію вал шнеку, що встановлений на верхньому та нижньому підшипникових вузлах.

Приймальний бункер виконаний із листової сталі і встановлений на литу станину. Для подачі борошна до шнеку і транспортування його до просіювальної головки на дні бункеру розміщено спіральні лопаті. Для приводу вала лопатей в станині розміщено привод, який складається з пари зубчастої передачі. Привод здійснюється від вала шнеку.

Працює просіювач борошна наступним чином. Борошно засипається в прийомний бункер, звідки спіральними лопатями та вертикальним шнеком подається у просіювальну головку. Під дією відцентрової сили борошно потрапляє на внутрішнє сито, крізь яке проходить первинне просіювання. При проходженні внутрішнього сита борошно обертовим барабаном з похилими лопатями відкидається до зовнішнього сита, де проходить кінцеве просіювання. Таким чином забезпечується подвійне просіювання борошна. Просіяне борошно потрапляє в канал магнітного апарата, де за допомогою магнітного вловлювача проходить відділення феромагнітних домішок. Далі борошно вивантажується через рукав в підготовлену тару.

 Рис. 6 Просіювач П2-П (а – загальний вид; б – кінематична схема.):
1 – вертикальна труба; 2 – рукав; 3 – апарат для магнітного захисту; 4 – просіювальна головка; 5 – привід; 6 – кришка; 7 – решітка; 8 – завантажувальний бункер; 9 – станина; 10 – зовнішнє сито; 11 – внутрішнє сито; 12, 13 – шківи; 14 – двигун; 15 – спіральні лопатки; 16, 17 – зубчаті колеса; 18 – шнек.    

Домішки, що не пройшли крізь внутрішнє сито, шнеком транспортуються на поверхню обертового конуса, звідки відцентровою силою скидаються в збірник відходів. Періодичне вивантаження домішок із збірника здійснюється через відкидний клапан. Феромагнітні домішки видаляються з поверхні магнітів щіткою.

Просіювач “Воронеж”.

Просіювач «Воронеж» (рис. 7) являє собою корпус із прийомним патрубком, усередині якого розташовані горизонтальний несучий вал, в зоні прийомного патрубка пір’я шнеку, що подають, а в зоні горизонтального циліндричного ситового барабану – лопаті розпорошувача. Вал шнека й розпорошувача встановлений на виносних підшипниках, змонтованих  у корпусі машини. У корпусі просіювача розміщено нерухомо-знімний ситовий барабан, сито якого виконано зі сталевої сітки № 2. Під ситовим барабаном встановлено чотири пари підковоподібних магнітів. Торцева кришка горизонтального валу просіювача виконана з’ємною і забезпечена отвором й патрубком для видалення сходу.

Рис. 7 Просіювач “Воронеж” з нерухомими горизонтальним ситовим барабаном:
1 – корпус; 2 – нерухомий ситовий барабан; 3 – вал; 4 – зворошувач; 5 – приймальний патрубок; 6 – шків приводу вала; 7 – привід; 8 – живильний шнек; 9 – вихідний патрубок; 10 – магнітний уловлювач; 11 – патрубок для видалення відходів.

Горизонтальний вал обертається за допомогою електродвигуна з частотою обертання 930 хв-1 через клинопасову передачу. Електродвигун встановлюють на рамі поза машиною у зручному для обслуговування місці.

Принцип дії просіювача полягає в наступному. Борошно, яке потрапляє в прийомний патрубок машини з системи пневмотранспорту, шнеку, норії або іншого устаткування, захоплюють пір’я шнеку і подають його на ситовий барабан. Лопатки розпорошувача відкидають борошно на внутрішню поверхню сита. Просіяне борошно проходить вниз через вихідний патрубок між встановленими в ньому магнітними уловлювачами. Сторонні домішки, затримані ситом, переміщаються до торцевої кришки горизонтального вала і через спеціальний патрубок видаляються в збірник для відходів.

Ефективність роботи просіювача і його продуктивність залежать від зазору між ситом і розпорошувачем, що повинен складати 3…5 мм. Якщо зазор більше, то продуктивність різко знижується і значна кількість борошна викидається в схід. Тертя розпорошувача об сітку неприпустимо, тому що може викликати її розриви. Тому при заміні сита необхідно ретельно контролювати кріплення і натяг сітки на каркасі ситового барабана, а також правильність його установки.

Перевагою просіювача «Воронеж» є його малі габаритні розміри і висока продуктивність, що дозволяє застосовувати його на хлібопекарських підприємствах різної потужності.

Просіювач «Воронеж» може бути рекомендований для роботи на підприємствах, що отримують сировину, що вже пройшла попереднє очищення на борошномельних заводах, тому що сито просіювача “Воронеж” являє собою нерухомий циліндр, через який матеріал, що просіюється, продавлюється обертовими лопатками (аналогічно просіювачу “Піонер”), і включення, які не мають великої механічної міцності, можуть бути продавлені через осередки ситової поверхні.

Просіювач фірми “Бюлер”

Аналогічну конструкцію має горизонтальний відцентровий просіювач типу МКZ фірми “Бюлер” (Швейцарія).

Просіювач (рис. 8, а) складається з корпусу 5 з люками 6 і 8, оглядовим вікном 7, завантажувальним отвором 9 та електродвигуна 10, розвантажувальних патрубків 12 і 13 для продукту і патрубку 14 для відходів. Просіювач кріпиться до фундаменту чотирма опорами 11. Очищення і ремонт сита здійснюється за допомогою дверцят, що відкриваються 3, які кріпляться до корпусу двома гвинтами 4. При цьому накладкою 2 замикається контакт блокувального кінцевого вимикача 1, який запобігає запуску електродвигуна 10 при відкритих дверцятах 3.

На рисунку 8, б зображена схема горизонтального відцентрового просіювача. У корпусі 1 встановлено циліндричне сито 2. В залежності від призначення сито може мати однакові за розміром отвори. Якщо ж розмір отворів різний (над відвідним патрубком 9 – менший, а над відвідним патрубком 10 – більший), то суміш можна розділити на дві фракції (горіхи, какао-крупка і т.п.).

Рис. 8 Горизонтальний відцентровий просіювач типу MKZ:
 а – загальний вид; б – функціональна схема.

Сито виготовляють з нейлону або перфорованого металевого листа. Всередині сита розташований вал 4 із двома розетками (хрестовинами) 5, до яких кріпляться планки-лопатки 3 (мінімальний зазор 0,5…1 мм), що примикають до сита 2. Під завантажувальним отвором 7 на валу 4 укріплений шнек 6. Вал приводиться в обертання від електродвигуна 8.

Продукт, призначений для просівання, надходить в отвір 7 і шнеком 6 переміщається усередину сита 2. Тут він підхоплюється планками-лопатами 3 і відкидається на сито. Частки з меншим діаметром, ніж отвори в ситі, проходять крізь сито і зсипаються в патрубки 9 і 10, частки, що не пройшли крізь сито, виводяться через патрубок 11.

Просіювач марки Ш2-ХМВ (Ш2-ХМВ-01).

Просіювач борошна марки Ш2-ХМВ (рис. 9) складається зі зварної рами, на якій закріплено корпус 1, вал ситового барабана 7, ситовий барабан 5, блок зірочок 2, збірник 3, борошнопровід 4, натяжну станцію 6.

Рис. 9 Загальний вигляд просіювача борошна Ш2-ХМВ:
1 – корпус; 2 – блок зірочок; 3 – збірник; 4 – борошнопровід; 5 – ситовий барабан; 6 – натяжна станція; 7 – вал ситового барабана.

Корпус – зварна конструкція, виконана із листової сталі і профільованих деталей. Він призначений для прийняття і вивантаження борошна. Корпус встановлено на зварну раму, для розміщення його на фундаменті у виробничому приміщенні.

За умови використання пневмотранспорту, у верхній частині корпуса зі сторони подачі борошна міститься, закріплений за допомогою фланця шлюзовий затвор, який призначений для подачі борошна на просіювання, а також для видалення повітря з борошна. Шлюзовий затвор приводиться в дію від вала за допомогою блока зірочок.

Якщо ж застосовується механічне транспортування, то у верхній частині корпуса монтують живильник відповідної подачі.

Вал 7, встановлений в корпусі на підшипниках, призначений для передачі обертового руху лопат, які переміщують борошно відносно ситової поверхні в осьовому і радіальному напрямках. Лопаті (чотири) кріпляться до вала за допомогою хрестовин, що розміщені в середній його частині. Для більш рівномірної подачі борошна на ситовий барабан в передній частині вала розміщено похилі лопаті. Вал приводиться в дію від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі.

Збірник призначений для збирання відходів борошна та сторонніх домішок. Він герметично закріплений до нижньої частини борошнопровода за допомогою замків, для чого в його верхній частині розміщено фланець.

Борошнопровід – зварна конструкція, що виконана розбірною для полегшення доступу до заднього підшипникового вузла та проведення санітарної обробки внутрішніх поверхнь просіювача.

Приводні елементи (шківи клинопасової передачі та блок зірочок) закриті захисним кожухом.

Вмикання і вимикання просіювача здійснюється з пульта керування, що розміщений на рамі просіювача.

Порядок роботи просіювача борошна наступний. Борошно подається у шлюзовий затвор. При приведенні у рух вала шлюзового затвора борошно потрапляє у корпус, де розподіляється похилими лопатками і захоплюється чотирма лопатями, які пермішують його в осьовому і радіальному напрямі. Борошно, що пройшло скрізь ситовий барабан, потрапляє у борошнопровід і транспортується далі. Відходи борошна проходять до збірника, звідки регулярно видаляються.

Просіювач марки Ш2-ХМВ-01 встановлюється при подачі на склад борошна механічним транспортером. У якості живлячого пристрою застосовується будь-яке обладнання відповідної продуктивності (норії, шнеки і т.п.). Борошно не повинне подаватися у просіювач під тиском.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*