10 Основні відомості про експлуатацію обладнання і охорону праці

Для нормальної роботи просіювачів необхідно дотримуватись наступних умов:

1) подавати борошно на сито рівномірно;

2) очищати сита не менш одного разу в зміну (для запобігання псування сита – трав’яною щіткою);

3) стежити за станом сит і при виявленні ушкодження чи ослаблення натяжки заміняти їх справними; для цього рекомендується мати на підприємстві запасні рамки з натягнутими ситами;

4) стежити за щільним приляганням до корпусу знімних щитків: щоб уникнути розпилювання борошна;

5) очищати внутрішню поверхню машини від борошняного пилу не менше одного разу на тиждень.

Загальні вимоги, пропоновані до конструкції просіювачів, зводяться до наступного. Конструкція машини повинна забезпечувати зручність обслуговування, легкість знімання сит, герметичність корпусу, легкість розбирання при ремонті і безпеку роботи обслуговуючого персоналу.

Охорона праці при роботі з просіювачами борошна.

До роботи допускаються тільки робітники, які навчені прийомам роботи і пройшли ввідний інструктаж з охорони праці згідно з інструкцією на робочому місці.

Повинен бути забезпечений вільний доступ до всіх механізмів просіювача, захаращення проходів не допускається.

Всі зовнішні рухомі елементи повинні бути закриті захисними кожухами.

У випадку несправності просіювача, ремонт слід проводити тільки після від’єднання його від електричної мережі з обов’язковим вивішуванням таблички “НЕ ВМИКАТИ! Працюють люди”.

Просіювач повинен бути заземлений згідно з вимогами.

На просіювачі повинні бути встановлені блокувальні пристрої.

Не залишати працюючий просіювач без догляду.

Слід фіксувати кришку приймального бункера, коли її встановлюють у відкрите положення.

Магнітний захист просіювачів.

Магнітні вловлювачі встановлюються на шляху проходження борошна до і після її просіювання. Від місця розташування уловлювачів залежить їх конструкція.

На хлібопекарських підприємствах установлюються постійні магніти, виготовлені із сортової сталі, і литі постійні магніти.

Магнітний уловлювач складається з магнітних дуг, спарених між собою, які створюють магнітний блок, змонтований у корпусі. Для зручності очистки полюсів магнітів корпус шарнірно кріпиться до станини машини і може повертатися на 90°.

Для виділення з борошна металевих домішок застосовують в основному магнітні дуги з поперечним перетином смуги 48Î12 мм, граничною нормою вантажопідйомності якої є 12 кг, а мінімально припустима вантажопідйомність такої магнітної дуги 8 кг.

Для дуги іншого перетину, наприклад 30Î10 мм, вантажопідйомність буде дорівнювати 6,25 кг.

Якщо вантажопідйомність нижче мінімальної, дуги варто намагнічувати.

Магнітні уловлювачі розташовують у вихідних каналах просіюючих машин. Якщо після просіюючої машини встановлена норія, то магнітні загородження додатково встановлюють у вихідному патрубку норії. В розрахунок загальної довжини магнітної лінії вони не входять.

Загальну довжину всієї лінії магнітних загородженні визначають, виходячи з розрахунку 2 см на 1 т борошна при максимальній добовій пропускній здатності борошняної лінії. Довжиною лінії магнітних загороджень вважається довжина ряду, складеного з усіх магнітних дуг основних магнітних загороджень, які є на підприємстві, при установці їх впритул одна до іншої.

Магнітні загородження встановлюють у жолобах для борошна, розташованих під кутом до 55°. У місцях установки магнітних загородженні не повинні відбуватися різкі струси й удари, неприпустима наявність проводів перемінного струму.

При установці магнітних уловлювачів у просіюючих машинах магнітні дуги розміщають з проміжками чи впритул одна до іншої в один ряд. При установці магнітних уловлювачів у патрубках норії дуги ставлять у верхній кришці уловлювача у шаховому порядку. Відстань між магнітними уловлювачами і дном патрубка не повинна перевищувати 8– 10 мм. Щоб уникнути зустрічного розташування полюсів магнітів не можна встановлювати додаткові магнітні дуги на протилежній стороні магнітних апаратів.

Борошно повинне переміщатися під полюсами магнітів шаром, висота якого не повинна перевищувати 10 мм, і зі швидкістю не більше 0,5 м/с. При більшій швидкості руху борошна можливе збивання часток, притягнутих магнітами.

Для нормальної роботи дозаторів для борошна періодичної дії необхідно дотримувати наступні умови:

  • утримувати в чистоті вагові і живильний механізми;
  • стежити за чистотою призм і електричних контактів у переривачі струму;
  • періодично регулювати ваговий механізм без гирь;
  • не робити різкого відкривання клапана при випуску борошна з бункера, тому що це може порушити роботу опорних призм.

При установці автоборошномірів необхідно дотримувати такі умови:

  • домагатися мінімальної висоти падіння борошна з вихідного отвору шнека в бункер автоборошноміра;
  • не допускати в приводному механізмі живильного шнека великих обертових мас;
  • порціонні ваги варто встановлювати на металевій чи дерев’яній  підставі такої висоти, щоб відстань між дном ковша, що відкривається,  і похилою стінкою нижнього бункера під вагами була не менш 0,5 м.

При повному коливанні коромисла ківш і гиреутримувач не повинні зачіпати за інші деталі ваг.

Терези без гирь і борошна в ковші, відключені від автоматичного механізму і при виключеному регуляторі точності, повинні знаходитися в стані рівноваги. Це досягається додаванням у порожнину гиреутримувача чи видаленням з нього додаткового вантажу.

Для нормальної роботи, борошно повинне надходити у ваги рівномірно, під прямим кутом до горизонтального перетину лійки.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*