Контрольні запитання та тести

 1. Для чого призначені тістоділильні машини? Назвіть вимоги до нормальної роботи цих машин.
 2. Які типи тістоділильних машин застосовують на хлібопекарських підприємствах?
 3. Наведіть принципові схеми тістоділильних машин.
 4. Надайте склад і принцип дії ділильної голівки і регулятору маси заготівок машини РМК-60.
 5. Опишіть будову і порядок роботи тістоділильної машини “Кооператор”.
 6. До якого типу належить тістоділильна машина РТ-2? Поясніть склад і порядок її роботи.
 7. Перелічіть основні складові частини і принцип дії ділильно – закруглюючого агрегату ВАТВ-4.
 8. Опишіть конструкцію і надайте схему роботи тістоділильної машини “Кузбас”.
 9. Вкажіть відмінність конструкції машини ХДФ-М2 від попередніх конструкцій, опишіть порядок її роботи.
 10. Назвіть основні відмінності в конструкції тістоділильних машин.
 11. Які групи тістоформуючих машин використовують в лініях виробництва хліба?
 12. Наведіть класифікацію тістоокруглювальних машин за характером руху несучого органу і будовою обробних поверхонь.
 13. До якої групи відноситься тістоокруглювальна машина “Мельвін”? Опишіть будову і принцип роботи цієї машини.
 14. Приведіть описання конструкції і порядок роботи тістоокруглювальної машини “Гастол”.
 15. Опишіть відмінності конструкції тістоокруглювача ХТО від попередніх конструкцій.
 16. Наведіть приклади тістоокруглювальних машин з прямолінійними рухомими несучими органами і нерухомою або нерухомою поверхнею тертя.
 17. Які схеми тістозакаточних машин ви знаєте?
 18. Опишіть будову і принцип роботи тістозакаточної машини МЗЛ-51.
 19. Назвіть основні складові частини тістозакаточної машини СЗК-Р.
 20. Надайте будову і принцип роботи тістозакаточних машин Т1-ХТ2-3 і Т1-ХТ2-3-1.
 21. Перелічіть заходи щодо боротьби з прилипанням тіста до робочих органів у тістоформуючих машинах.
 22. Які вимоги до тістоокруглювальних машин?

ТЕСТ “Ділення та формування тіста”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*