7. Тістозакаточні машини

7.1. Барабанні тістозакаточні машини.

7.2. Стрічкові тістозакаточні машини.

Закатка шматків тіста здійснюється в зазорі між рухомою стрічкою і нерухомою дошкою (рис. 28, а) або між двома безкінечними стрічками (рис. 28, б), що переміщуються одна відносно іншої. Під дією пари сил, прикладених до поверхні шматка тіста, воно обертається навколо своєї осі і, просуваючись вперед, набуває форми циліндра, деформую-чись під дією сил, що виникають завдяки зменшенню зазору між робочими поверхнями в напрямку від місця входу до місця виходу заготовки.

Процес формування пшеничного тіста з борошна першого і вищого сортів в тістозакаточних машинах складається з трьох операцій (рис.28, в): розкачування округленого шмата тіста в млинець; загортання тістового млинця в рулон; рулона в тістову заготовку заданої форми.

Розкачування заготовки в тістовий млинець в тістозакаточних машинах всіх конструкцій здійснюється однаково – з допомогою однієї, двох чи більшої кількості пар валків, із зустрічним обертанням.

Рис. 28. Схема тістозакаточних машин:
а-схема формовки між нерухомою дошкою і рухомою стрічкою; б-схема формовки між двома рухомими стрічками; в-схема роботи барабанних закаточних машин;
1-рухома стрічка; 2-привод  машини; 3-боковини; 4,10-розкачувальні валки; 5-завивальний пристрій; 6-фартух матерчатий з вагами; 7-рефлений захоплюючий валок; 8-завертаючий барабан; 9-формуючий нерухомий кожух.

Загортання розкачаного тіста в рулон здійснюється чотирма способами за допомогою гнучкого фартуха з вагами, підвішеного над стрічкою конвеєра, по якому переміщується розкатане тісто; за допомогою двох безконечних стрічкових конвеєрів з протилежним рухом; за допомогою рифленого валика, встановленого над несучим барабаном.

Прокатка рулону (кінцева обробка тістової заготовки) і надання їй форми батона здійснюється з допомогою барабанів чи стрічкових конвеєрів з встановленими під ними чи над ними нерухомими кожухами, плитами або рухомими стрічковими конвеєрами.

Надання форми тістовим заготовкам з пшеничного борошна безпосередньо формуючою плитою без розкатки валками в млинець і згортання в рулон, не забезпечує достатньої переробки тіста.

7.1. Барабанні тістозакаточні машини.

В барабанних закаточних машинах як несучий робочий орган застосовуються циліндри, що обертаються навколо горизонтальної осі. Як формуючий орган в цих машинах використовуються кожухи з циліндричною або ввігнутою поверхнею для одержання відповідного тіста циліндричної чи сигароподібної форми. Крім того, як формуючий орган застосовуються циліндри, що обертаються навколо горизонтальної осі в один бік з несучим органом, але з меншою окружною швидкістю.

До цієї групи відносяться тістозакаточна машина марки МЗЛ-51 (рис. 29) для формування тістових сортів при виготовленні батонів, міських булок, сайок і джгутів для плетінок.

Рис. 29. Тістозакаточна машина МЗЛ-51:
1-станина; 2-привод  машини; 3-боковини; 4,10-розкачувальні валки; 5-завивальній пристрій; 6-регулятор товщини розкачування; 7-стопорна гайка; 8-прийомна лійка; 9-мукопосипач; 11-закатувальний барабан; 12-стрічковий конвеєр; 13-регулятор прижимної плити; 14-прижимна плита (подовжувач); 15-стіл; 16-торцеві обмежувачі довжини заготовки; 17-привод ний барабан; 18-натяжний барабан; 19-регулятор довжини заготовки; 20-формуючий кожух; 21-регулятор установки зазору між формуючим кожухом і барабаном.

Машина складається з прийомної лійки, одної пари розкачуючих валків і завивального валка з фартухом, закатуючого барабана, оснащеного кожухом, і подовжувача. Подовжувач являє собою стрічковий конвеєр із встановленною над ним формуючою плитою, і механізм зміни зазору між ними. Над приймальною лійкою машини встановлений борошнопосипач. Всі робочі механізми і механізми приводу машини змонтовані на збірній станині.

Шмат тіста через прийомну лійку поступає на валки, які розкачують його в млинець товщиною від 1 до 11 мм. Такий шмат тіста захоплюється рифленим барабаном і, наштовхуючись на валок, завивається в равлик. Шмат тіста завитий в щільник барабаном, направляється в зазор між загортаючим барабаном і формуючим кожухом, де остаточно обробляється. Закатуючий барабан з шматком тіста обпилюється борошном з борошнопосипача, встановленого над барабаном.

Щоб можна було загортати шматки тіста різною масою, до машини прилаштовані два змінних формуючих кожухи, що відрізняються розміром по ширині. Кожух шириною 127 мм призначений для шматків тіста до 220 г, а шириною 180 мм – більше 220 г.

Загорнуті шматки тіста попадають потім на стрічку конвеєра і затягуються під подовжувач, що являє собою притисну дошку, де вони видовжуються і одержують форму, що відповідає сорту виробу, який виготовляється.

Дошка подовжувача змінна. Машина обладнана трьома дошками різного профілю, що дозволяє одержувати вироби різної маси і форми.

Плоска дошка №1 служить для закатки всіх сортів батонів, крім міських булок; широка дошка №2 з вигином 12 мм – для закатки міських булок, сайок і джгутів; вузька дошка №3 з вигином 18 мм – для закатки міських булок масою 0,1-0,2 кг.

Для одержання добре сформованого тіста треба відрегулювати відстань між валками за допомогою штурвала, розміщеного в верхній частині машини, відстань між кожухом і закатуючим барабаном, за допомогою штурвала розміщеного за барабаном по його осі, і відстань між подовжувачем (притискною плитою) і конвеєром при допомозі гвинта, встановленого на кожусі подовжувача.

Таке регулювання важливо провести при переході з одного розміру шматків тіста на інший.

Технічна характеристика тістозакаточної машини МЗЛ-57 наведена нижче.

Маса шматків тіста, кг                                      0,055-,055
Продуктивність, шт/хв                                               до 60
Ширина стрічки конвеєра, мм                          350
Встановлена потужність приводу, кВт            1,0
Габаритні розміри, мм:
         довжина                                                    1635
         ширина                                                     357
         висота                                                       14687
Маса машини, кг                                                        413

7.2. Стрічкові тістозакаточні машини.

В стрічкових тістозакаточних машинах як несучий і формуючий органи використовуються плоскі поверхні. Формуючі органи цих машин виконані рухомими або нерухомими.

Це найбільш поширена група закаточних машин, до яких відносяться машини СЗК-Р, ХТЗ-1, И8-ХТЗ і інші.

Тістозакаточна машина СЗК-Р (рис. 30) служить для формування тістових заготовок з пшеничного сортового борошна.

Машина складається з приймальної лійки, куди поступають шмати тіста; двох пар гладеньких розкачувальних валків для розкачування тістової заготовки в млинець (в залежності від маси шмата тіста, перша пара валків розкачує його в млинець товщиною 5-12 мм, а друга пара –  товщиною 3-9 мм); стрічкового конвеєра, на який млинець надходить із зазору другої пари розкачувальних валків і панцерної сітки, рухаючись під якою млинець скручується в рулон. Закатка рулону відбувається при проходженні його між робочими гілками конвеєра, що рухаються на зустріч один одному з різними швидкостями. Нижній конвеєр має швидкість близько 1 м/с, а верхній – приблизно вдвічі меншу. Торці заготовок обробляються при проходженні між нерухомими направляючими, облицьованими вініпластом.

Рис. 30. Тістозакаточна машина СЗК-Р:
1-несучий стрічковий конвеєр; 2,3-розкочуючі валки; 4-штурвал регулювання відстані між розкидуючими валками; 5-приймальна лійка; 6,8-борошнопосипач; 9-панцирна сітка; 10,7-стояки підвіски панцерної сітки; 11,13-шарнірні стояки кріплення верхнього завертаючого транспортера; 12-завертаючий транспортер; 14-гвинтовий регулятор; 15-нерухомі напрямні; 16-зубчаті колеса; 17-черв’ячний сектор; 18-штурвал регулювання відстані між гілками верхнього і нижнього конвеєра; 19-привод ; 20-рама машини.

При змінюванні маси шматів тіста, що обробляються, необхідно змінювати відстань між розкачувальними валками та стрічковими конвеєрами. Відстань між валками змінюється поворотом штурвала, розміщеного на розкочувальній головці, а відстань між конвеєрами – за допомогою штурвала, який приводить в обертання черв’ячний сектор і зубчасті колеса, змінюючи таким чином кут нахилу стояків кріплення верхнього конвеєра.

Для зміни зазору біля вихідного кінця машини верхній конвеєр може бути нахилений за допомогою гвинтового регулятора. Крім того відстань між торцевими направляючими регулюється за допомогою болтів, що пересуваються в направляючих пазах.

Машина СЗК-Р обладнана двома борошнопосипачами для запобігання прилипання тістових заготовок до розкачувальних катків і стрічок конвеєра.

Для одержання міських булок з характерною овальною довгастою правильною формою на закаточній машині подовжують нижній конвеєр на 680 мм і встановлюють стальну двоміліметрову деку. Дека має видовжену прямокутну площадку 100´100 мм для того, щоб рулон, входячи в деку,  не відхилявся від лінії осі. Зазор між стрічкою і декою регулюється. Для закатки кінців заготовок з двох сторін деки, встановленні направляючі з ріжків 25´25 мм облицьованих з внутрішньої сторони вініпластом.

Тістозакаточна машина ХТЗ-1 (рис. 31) служить для закатки шматів тіста з сортового пшеничного борошна і формування з них тістових заготовок для виробів типу батонів і міських булок.

Рис. 31. Тістозакаточна машина ХТЗ-1:
1-подаючий конвеєр; 2-змінні лійки; 3-розкачувальна валкова головка; 4-завивальний пристрій; 5-несучий конвеєр; 6-пресуюча плита; 7-насадка для подачі повітря; 8-стояки механізму підйому плит; 9-формовочна плита; 10-піддон; 11-стояк; 12-привод .

Машина складається з подаючого конвеєра; розкочувальної валкової головки, що включає змінні лійки, дві пари розкачувальних валків діаметром 98 і 250 мм і приводні барабани подаючого і несучого конвеєрів; несучого стрічкового конвеєра; завиваючого пристрою, виконаного з металічних прутків, зв’язаних між собою на кінцях ланцюгами; пресуючої плити; формуючої плити; насадок для підведення повітря до робочих органів машини і станини з приводом.

Шматки округленого тіста по подаючому конвеєру поступають в прийомну лійку, захоплюються першою парою валків і розкатуються в млинець товщиною 15-12 мм. Потім по напрямній, встановленій між двома парами валків, млинець поступає на другу пару валків, де розкачується до товщини 3-9 мм. Для регулювання зазору між валками, в залежності від маси оброблюваних шматків тіста, один валок в кожній парі є рухомим. Потрапляючи на несучий конвеєр, розкатана заготовка проходить під прутковою решіткою завиваючого пристрою і завивається в рулон. Закатка рулону здійснюється при проходженні його в зазорі між несучим конвеєром і пресуючою плитою, зробленою у вигляді плоского листа, обтягнутого бельтинговою стрічкою і встановленою при допомозі траверс в гнізда стойок механізмів підйому. Рухаючись далі по несучому конвеєру, тістова заготовка проходить під формуючою плитою, яка за конструкцією і способом установки аналогічна пресуючій плиті, проте тут між стрічкою і листом встановлюється еластична прокладка з поролону, яка служить для надання тістовим заготовкам видовженої форми з загостреними кінцями. Зазор між плитами і несучим конвеєром і кут нахилу регулюються маховичками, винесеними назовні машини.

Щоб запобігти прилипанню тіста без посипання робочих органів машини борошном, розкатувальні валки і направляюча облицьовані фторопластом, а стінки воронок, прутки решіток, стрічка конвеєра і плити оброблені кремнійорганічною рідиною ГКЖ-94. Для обдування конвеєрних стрічок на машині встановлено дві насадки, які приєднуються до нагнітальної повітряної магістралі. Всі механізми машини змонтовані на збірній основі, закритій з усіх сторін, щитками. Під несучим конвеєром встановлений піддон. Всередині основи знаходиться електродвигун, клинопасова передача, ланцюгова передача і система зубчастих коліс.

Машини тістозакаточні Т1-ХТ2-3 і Т1-ХТ2-3-1 в порівнянні з використовуваними в промисловості машинами ХТЗ і МЗЛ мають ряд переваг: збільшену в 1,6 разу продуктивність (Т1-ХТ2-3 порівняно з машиною МЗЛ); можливість формування заготовок без використання борошна; в два рази більша потужність розкачуючих валків і стрічки конвеєра (порівняно з машиною ХТЗ); високий ступінь уніфікації деталей, збірних одиниць; зручність при обслуговуванні і ремонті; більш повну відповідність сучасним вимогам ергономіки, технічної естетики і охорони праці.

Основними частинами тістозакаточних машин марок Т1-ХТ2-3 і ТІ-ХТ2-3-1 (рис. 32) являються подаючий конвеєр, станина з приводом, розкачуючі валки, направляючі, несучий конвеєр, насадки для обдування повітрям робочих органів, центруючий пристрій.

Зазор між розкачувальними валками змінюється при переміщуванні валків за допомогою механізмів регулювання. Машина Т1-ХТ2-3-1 має додатковий прокатувальний валок, який регулюється рукояткою.

Центруючий пристрій служить для точного направлення тістових заготовок. Формуюча дошка і захоплювальний конвеєр прикріплені до несучого конвеєра, за допомогою стрижнів. Направляючі призначені для обробки торців тістових заготовок і закріплені на несучому конвеєрі.

Подаючі і несучі конвеєри, розкочувальні валки і інші робочі органи закріпленні на станині консольно, що значно покращило ремонт і обслуговування машини, дозволило використати заздалегідь зшиті стрічки для швидкої заміни зношених стрічок конвеєра.

Завдяки розміщенню приводного барабана в передній частині машини збільшено довговічність стрічки конвеєра порівняно з довговічністю стрічки тістозакаточної машини ХТЗ. Всі робочі органи мають антиадгезійне покриття, що запобігає прилипанню тіста, дозволяє формувати заготовки без підсипання борошна. Для збереження антиадгезійних властивостей покриття поверхні робочих органів, що стискаються з тістом, вони обдуваються повітрям, яке подається до насадок від повітряної магістралі цеху чи від окремого вентилятора.

Рис. 32. Тістозакаточні машини Т1-ХТ2-3 і Т1-ХТ2-3-1:
1-привод ний барабан несучого конвеєра; 2-формуюча дошка; 3-несучий конвеєр;
4-завертаючий конвеєр; 5-направляючі; 6-механізм регулювання; 7,8,12-насадки для обдування повітрям; 9-центруючий пристрій; 10-регульована рукоятка; 11-додатковий прокатуючий валок; 13-подаючий конвеєр; 14-17-розкачувальні валки; 18-станина;
19-завивальна решітка.

На кінці решітки, призначеної для згортання тістового млинця в рулон, перед привод ним барабаном закатувального конвеєра встановлені спеціальні пластини для відкріплення здвоєних тістових заготовок.

Розкачувальні катки і конвеєри приводяться в рух двигуном з допомогою клинопасової, зубчастих і ланцюгових передач.

Заготовки, що поступають на подаючий конвеєр, злегка розплющуються валком і центруючим пристроєм направляються в зазор між розкачувальними валками. Проходячи між ними заготовки розкачуються в млинець і поступають на стрічку несучого конвеєра. При транспортуванні під решіткою млинець звертається в рулон, який просуваючись між стрічками несучого і закатуючого конвеєрів, що рухаються в протилежних напрямках з різними швидкостями ущільнюються і подовжуються, а його кінці загладжуються направляючими. Потім під формуючою дошкою заготовка одержує кінцеву форму і розміри. Машина може працювати і як звичайний конвеєр, тобто переміщувати поступаючі з округлювача заготовки, не змінюючи їх форми і розмірів.

В теперішній час замість машин Т1-ХТ2-3-1 випускається машина И8-ХТЗ, що відрізняється сучасними формами, зручністю обслуговування.

Таблиця 8. Характеристика стрічкових тістозакаточних машин

120 Comments

 1. I was born in Australia but grew up in England seroquel epocrates online Rodriguez, of course, is playing for the Yanks pending the appeal of a 211-game suspension stemming from his alleged involvement in the Biogenesis PED scandal. Dempster zipped his first pitch behind Rodriguez on Sunday night — and then threw twice more inside — before plunking the 14-time All-Star on the elbow with a 3-0 fastball.

 2. I want to report a olmesartan medoxomil amlodipine and hydrochlorothiazide side effects “As designers, we are really aware that the job we are doing has an impact on the environment and also we influence clients and their friends with our ideas,” says Jessica Gibbons. “We wanted the room to be an antidote to the throwaway mentality. There will always be the oligarchs who want a new room design every six months because it’s the fashion and they can afford it, but most people we design for are fairly modest in what they want and appreciate something that is durable and doesn’t have to be replaced every few months.”

 3. very best job cefixime 200 mg ofloxacin 200 mg uses in hindi Nevada posted the highest foreclosure rate among all states last month, up 11% from a year earlier and more than double from the prior month. One in every 359 housing units had a foreclosure filing during the month, more than two and a half times the national average. The increase in Nevada foreclosure activity was due to a jump in foreclosure starts, which more than tripled month-over-month, and scheduled foreclosure auctions, up 96% from the previous month.

 4. Where do you live? xenical buy singapore The Bucks are in the midst of a rebuilding operation that should keep them somewhat competitive in the process. Free agent guards Brandon Jennings, Monta Ellis and J.J. Redick all went elsewhere this offseason, while O.J. Mayo and Brandon Knight were among those brought in to rebuild the backcourt. Milwaukee went 38-44 last season, only to be swept by the Miami Heat in the first round of the Eastern Conference playoffs.

 5. I can’t get a dialling tone harga permethrin lotion “Those were really big knocks right there,” Rays manager Joe Maddon said of Myers. Garza, who was the MVP of the 2008 AL Championship Series when Tampa Bay beat Boston, pitched against the Rays for the first time since being traded to the Cubs on Jan. 8, 2011.

 6. It’s perfect time to maқe а few plans f᧐r the log run and it is
  time to be happy. I haѵе rrad tһis publish and if I mayy јust I desire tߋ ѕuggest you
  fеw interesting tһings or advice. MayЬe yoᥙ coսld
  write subsequent articles referring tߋ thіs article.
  Ӏ desire to learn more thіngs about іt!

  Feel free tօ surf to mʏ homepаgе … casino behavior

 7. Ꮃhen someߋne writws an piece of writing he/sһe retains the idea օf a usaer
  in his/һer mind tһat how a uѕеr can understand іt.

  Thuѕ tһat’s why tһis posst iѕ gгeat. Thanks!

  Ƭake ɑ look аt mmy web рage casino

 8. It’s a shame you don’t һave a donate button! І’d most сertainly
  donate tto tһis superb blog! Ι guess for now i’ll settle f᧐r bookmarking and adding your RSS feed t᧐ mу Google account.

  I look forward to new updates and wiⅼl share tһis site wwith mу Facebok ցroup.

  Talk ѕoon!

  Revview mʏ website casino game

 9. Hellօ tһere! This is kind of offf topic Ьut I nred some guidance fгom an established
  blog. Іs it tough to set ᥙp your oѡn blog? I’m not
  very tschincal but I cаn figure things out prstty fɑst.
  I’m thinking about setting ᥙp my owwn Ƅut I’m not sure ѡһere to start.
  Do үou have aany ideas or suggestions? Wіth thɑnks

  My web ρage … how to bet online

 10. Its lіke yߋu learn my tһoughts! Yߋu seem to grasp ɑ lot aboᥙt this, like you wrote tһe ebook
  in iit or ѕomething. I think that you simply cⲟuld d᧐ with a feww p.c.
  to power the message house а bit, h᧐wever іnstead of tһat,
  thus is wonderful blog. А gret read. I wіll definitely ƅe bacқ.

  My blog post – office pool

 11. It’s really a ɡreat аnd helpful piece of infоrmation.
  I ɑm glad tһɑt you juѕt shared this helpful info wіth us.

  Pleasе stay us uⲣ to datе ⅼike tһiѕ. Thank ʏoս foг sharing.

  Aⅼso visi mʏ hоmepage :: gambling

 12. Simply ԝish to sɑy your article iѕ as astonishing.

  Tһe clarity on ʏour post іs simply spectacular ɑnd tһat i
  cаn assuje yoᥙ’гe а professional in this subject.
  Fine toɡether witһ your permission ⅼet me to seize
  уour RSS feed tօ stay up to ԁate wіth approaching post.
  Thɑnks 1,000,000andplease continue tһe enjoyable woгk.

  Take a look at my web blog – free casino roulette

 13. Mʏ broher suggested І may liҝe this web site. He waas once totally rіght.
  This publish tгuly mɑde my day. Yoս cann’t cߋnsider simply һow muсh tіme I had
  spent for this inf᧐rmation! Тhanks!

  Here iѕ my website … soccer

 14. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Thanks for the marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you could be a great author.I will be sure to bookmark your
  blog and will come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your
  great job, have a nice afternoon!

 15. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  I enjoy reading through a post that will make people think.
  Also, thanks for allowing me to comment!

 16. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I
  could add to my blog that automatically tweet my
  newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with
  something like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
  updates.

 17. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something informative to read?|

 18. Its like you learn my thoughts! You appear to understand a lot approximately this, such as you wrote the book in it or something. I think that you simply can do with a few to drive the message home a bit, but instead of that, that is excellent blog. An excellent read. I’ll certainly be back.|

 19. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 20. Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 21. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!|

 22. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!|

 23. Thank you a bunch for sharing this with all of us you really recognise what you’re speaking about! Bookmarked. Please also consult with my web site =). We will have a hyperlink alternate arrangement among us|

 24. Having read this I thought it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a lot of time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!|

 25. It is appropriate time to make a few plans for the longer term and it’s time to be happy. I have read this post and if I may I wish to suggest you few interesting issues or tips. Maybe you could write subsequent articles referring to this article. I desire to learn even more issues approximately it!|

 26. Hi great blog! Does running a blog such as this take a large amount of work? I’ve virtually no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog soon. Anyhow, should you have any ideas or tips for new blog owners please share. I know this is off topic however I simply needed to ask. Thank you!|

 27. I’m impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my hunt for something regarding this.|

 28. Greetings I am so happy I found your website, I really found you by mistake, while I was browsing on Aol for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the excellent work.|

 29. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea|

 30. Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!|

 31. Thank you for some other informative blog. Where else may I am getting that kind of information written in such an ideal manner? I’ve a challenge that I’m simply now working on, and I have been at the glance out for such information.|

 32. I just like the valuable information you provide for your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I am moderately sure I will be informed many new stuff right here! Best of luck for the following!|

 33. Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.|

 34. El proceso de mecanizado en torno se utiliza para la fabricación de piezas de revolución. Mayor precisión para piezas complejas de 5 ejes – desde pieza única hasta series. Estamos en continuo desarrollo, invertimos en formación y en herramientas y maquinaria de última generación, uno de nuestros principales objetivos es la mejora continua de nuestras capacidades y resultados.

 35. Hey! Someone in my Myspace group shared this site withus so I came to look it over. I’m definitely loving the information. I’mbook-marking and will be tweeting this to my followers!Outstanding blog and superb style and design.

 36. Unquestionably believe that that you said. Your favourite reason appeared to be at the web the easiest factor to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed whilst people consider concerns that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as neatly as outlined out the entire thing without having side-effects , other folks can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks|

 37. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Great work!|

 38. Howdy would you mind letting me know which hosting company you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!|

 39. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.|

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*