7. Тістозакаточні машини

7.1. Барабанні тістозакаточні машини.

7.2. Стрічкові тістозакаточні машини.

Закатка шматків тіста здійснюється в зазорі між рухомою стрічкою і нерухомою дошкою (рис. 28, а) або між двома безкінечними стрічками (рис. 28, б), що переміщуються одна відносно іншої. Під дією пари сил, прикладених до поверхні шматка тіста, воно обертається навколо своєї осі і, просуваючись вперед, набуває форми циліндра, деформую-чись під дією сил, що виникають завдяки зменшенню зазору між робочими поверхнями в напрямку від місця входу до місця виходу заготовки.

Процес формування пшеничного тіста з борошна першого і вищого сортів в тістозакаточних машинах складається з трьох операцій (рис.28, в): розкачування округленого шмата тіста в млинець; загортання тістового млинця в рулон; рулона в тістову заготовку заданої форми.

Розкачування заготовки в тістовий млинець в тістозакаточних машинах всіх конструкцій здійснюється однаково – з допомогою однієї, двох чи більшої кількості пар валків, із зустрічним обертанням.

Рис. 28. Схема тістозакаточних машин:
а-схема формовки між нерухомою дошкою і рухомою стрічкою; б-схема формовки між двома рухомими стрічками; в-схема роботи барабанних закаточних машин;
1-рухома стрічка; 2-привод  машини; 3-боковини; 4,10-розкачувальні валки; 5-завивальний пристрій; 6-фартух матерчатий з вагами; 7-рефлений захоплюючий валок; 8-завертаючий барабан; 9-формуючий нерухомий кожух.

Загортання розкачаного тіста в рулон здійснюється чотирма способами за допомогою гнучкого фартуха з вагами, підвішеного над стрічкою конвеєра, по якому переміщується розкатане тісто; за допомогою двох безконечних стрічкових конвеєрів з протилежним рухом; за допомогою рифленого валика, встановленого над несучим барабаном.

Прокатка рулону (кінцева обробка тістової заготовки) і надання їй форми батона здійснюється з допомогою барабанів чи стрічкових конвеєрів з встановленими під ними чи над ними нерухомими кожухами, плитами або рухомими стрічковими конвеєрами.

Надання форми тістовим заготовкам з пшеничного борошна безпосередньо формуючою плитою без розкатки валками в млинець і згортання в рулон, не забезпечує достатньої переробки тіста.

7.1. Барабанні тістозакаточні машини.

В барабанних закаточних машинах як несучий робочий орган застосовуються циліндри, що обертаються навколо горизонтальної осі. Як формуючий орган в цих машинах використовуються кожухи з циліндричною або ввігнутою поверхнею для одержання відповідного тіста циліндричної чи сигароподібної форми. Крім того, як формуючий орган застосовуються циліндри, що обертаються навколо горизонтальної осі в один бік з несучим органом, але з меншою окружною швидкістю.

До цієї групи відносяться тістозакаточна машина марки МЗЛ-51 (рис. 29) для формування тістових сортів при виготовленні батонів, міських булок, сайок і джгутів для плетінок.

Рис. 29. Тістозакаточна машина МЗЛ-51:
1-станина; 2-привод  машини; 3-боковини; 4,10-розкачувальні валки; 5-завивальній пристрій; 6-регулятор товщини розкачування; 7-стопорна гайка; 8-прийомна лійка; 9-мукопосипач; 11-закатувальний барабан; 12-стрічковий конвеєр; 13-регулятор прижимної плити; 14-прижимна плита (подовжувач); 15-стіл; 16-торцеві обмежувачі довжини заготовки; 17-привод ний барабан; 18-натяжний барабан; 19-регулятор довжини заготовки; 20-формуючий кожух; 21-регулятор установки зазору між формуючим кожухом і барабаном.

Машина складається з прийомної лійки, одної пари розкачуючих валків і завивального валка з фартухом, закатуючого барабана, оснащеного кожухом, і подовжувача. Подовжувач являє собою стрічковий конвеєр із встановленною над ним формуючою плитою, і механізм зміни зазору між ними. Над приймальною лійкою машини встановлений борошнопосипач. Всі робочі механізми і механізми приводу машини змонтовані на збірній станині.

Шмат тіста через прийомну лійку поступає на валки, які розкачують його в млинець товщиною від 1 до 11 мм. Такий шмат тіста захоплюється рифленим барабаном і, наштовхуючись на валок, завивається в равлик. Шмат тіста завитий в щільник барабаном, направляється в зазор між загортаючим барабаном і формуючим кожухом, де остаточно обробляється. Закатуючий барабан з шматком тіста обпилюється борошном з борошнопосипача, встановленого над барабаном.

Щоб можна було загортати шматки тіста різною масою, до машини прилаштовані два змінних формуючих кожухи, що відрізняються розміром по ширині. Кожух шириною 127 мм призначений для шматків тіста до 220 г, а шириною 180 мм – більше 220 г.

Загорнуті шматки тіста попадають потім на стрічку конвеєра і затягуються під подовжувач, що являє собою притисну дошку, де вони видовжуються і одержують форму, що відповідає сорту виробу, який виготовляється.

Дошка подовжувача змінна. Машина обладнана трьома дошками різного профілю, що дозволяє одержувати вироби різної маси і форми.

Плоска дошка №1 служить для закатки всіх сортів батонів, крім міських булок; широка дошка №2 з вигином 12 мм – для закатки міських булок, сайок і джгутів; вузька дошка №3 з вигином 18 мм – для закатки міських булок масою 0,1-0,2 кг.

Для одержання добре сформованого тіста треба відрегулювати відстань між валками за допомогою штурвала, розміщеного в верхній частині машини, відстань між кожухом і закатуючим барабаном, за допомогою штурвала розміщеного за барабаном по його осі, і відстань між подовжувачем (притискною плитою) і конвеєром при допомозі гвинта, встановленого на кожусі подовжувача.

Таке регулювання важливо провести при переході з одного розміру шматків тіста на інший.

Технічна характеристика тістозакаточної машини МЗЛ-57 наведена нижче.

Маса шматків тіста, кг                                      0,055-,055
Продуктивність, шт/хв                                               до 60
Ширина стрічки конвеєра, мм                          350
Встановлена потужність приводу, кВт            1,0
Габаритні розміри, мм:
         довжина                                                    1635
         ширина                                                     357
         висота                                                       14687
Маса машини, кг                                                        413

7.2. Стрічкові тістозакаточні машини.

В стрічкових тістозакаточних машинах як несучий і формуючий органи використовуються плоскі поверхні. Формуючі органи цих машин виконані рухомими або нерухомими.

Це найбільш поширена група закаточних машин, до яких відносяться машини СЗК-Р, ХТЗ-1, И8-ХТЗ і інші.

Тістозакаточна машина СЗК-Р (рис. 30) служить для формування тістових заготовок з пшеничного сортового борошна.

Машина складається з приймальної лійки, куди поступають шмати тіста; двох пар гладеньких розкачувальних валків для розкачування тістової заготовки в млинець (в залежності від маси шмата тіста, перша пара валків розкачує його в млинець товщиною 5-12 мм, а друга пара –  товщиною 3-9 мм); стрічкового конвеєра, на який млинець надходить із зазору другої пари розкачувальних валків і панцерної сітки, рухаючись під якою млинець скручується в рулон. Закатка рулону відбувається при проходженні його між робочими гілками конвеєра, що рухаються на зустріч один одному з різними швидкостями. Нижній конвеєр має швидкість близько 1 м/с, а верхній – приблизно вдвічі меншу. Торці заготовок обробляються при проходженні між нерухомими направляючими, облицьованими вініпластом.

Рис. 30. Тістозакаточна машина СЗК-Р:
1-несучий стрічковий конвеєр; 2,3-розкочуючі валки; 4-штурвал регулювання відстані між розкидуючими валками; 5-приймальна лійка; 6,8-борошнопосипач; 9-панцирна сітка; 10,7-стояки підвіски панцерної сітки; 11,13-шарнірні стояки кріплення верхнього завертаючого транспортера; 12-завертаючий транспортер; 14-гвинтовий регулятор; 15-нерухомі напрямні; 16-зубчаті колеса; 17-черв’ячний сектор; 18-штурвал регулювання відстані між гілками верхнього і нижнього конвеєра; 19-привод ; 20-рама машини.

При змінюванні маси шматів тіста, що обробляються, необхідно змінювати відстань між розкачувальними валками та стрічковими конвеєрами. Відстань між валками змінюється поворотом штурвала, розміщеного на розкочувальній головці, а відстань між конвеєрами – за допомогою штурвала, який приводить в обертання черв’ячний сектор і зубчасті колеса, змінюючи таким чином кут нахилу стояків кріплення верхнього конвеєра.

Для зміни зазору біля вихідного кінця машини верхній конвеєр може бути нахилений за допомогою гвинтового регулятора. Крім того відстань між торцевими направляючими регулюється за допомогою болтів, що пересуваються в направляючих пазах.

Машина СЗК-Р обладнана двома борошнопосипачами для запобігання прилипання тістових заготовок до розкачувальних катків і стрічок конвеєра.

Для одержання міських булок з характерною овальною довгастою правильною формою на закаточній машині подовжують нижній конвеєр на 680 мм і встановлюють стальну двоміліметрову деку. Дека має видовжену прямокутну площадку 100´100 мм для того, щоб рулон, входячи в деку,  не відхилявся від лінії осі. Зазор між стрічкою і декою регулюється. Для закатки кінців заготовок з двох сторін деки, встановленні направляючі з ріжків 25´25 мм облицьованих з внутрішньої сторони вініпластом.

Тістозакаточна машина ХТЗ-1 (рис. 31) служить для закатки шматів тіста з сортового пшеничного борошна і формування з них тістових заготовок для виробів типу батонів і міських булок.

Рис. 31. Тістозакаточна машина ХТЗ-1:
1-подаючий конвеєр; 2-змінні лійки; 3-розкачувальна валкова головка; 4-завивальний пристрій; 5-несучий конвеєр; 6-пресуюча плита; 7-насадка для подачі повітря; 8-стояки механізму підйому плит; 9-формовочна плита; 10-піддон; 11-стояк; 12-привод .

Машина складається з подаючого конвеєра; розкочувальної валкової головки, що включає змінні лійки, дві пари розкачувальних валків діаметром 98 і 250 мм і приводні барабани подаючого і несучого конвеєрів; несучого стрічкового конвеєра; завиваючого пристрою, виконаного з металічних прутків, зв’язаних між собою на кінцях ланцюгами; пресуючої плити; формуючої плити; насадок для підведення повітря до робочих органів машини і станини з приводом.

Шматки округленого тіста по подаючому конвеєру поступають в прийомну лійку, захоплюються першою парою валків і розкатуються в млинець товщиною 15-12 мм. Потім по напрямній, встановленій між двома парами валків, млинець поступає на другу пару валків, де розкачується до товщини 3-9 мм. Для регулювання зазору між валками, в залежності від маси оброблюваних шматків тіста, один валок в кожній парі є рухомим. Потрапляючи на несучий конвеєр, розкатана заготовка проходить під прутковою решіткою завиваючого пристрою і завивається в рулон. Закатка рулону здійснюється при проходженні його в зазорі між несучим конвеєром і пресуючою плитою, зробленою у вигляді плоского листа, обтягнутого бельтинговою стрічкою і встановленою при допомозі траверс в гнізда стойок механізмів підйому. Рухаючись далі по несучому конвеєру, тістова заготовка проходить під формуючою плитою, яка за конструкцією і способом установки аналогічна пресуючій плиті, проте тут між стрічкою і листом встановлюється еластична прокладка з поролону, яка служить для надання тістовим заготовкам видовженої форми з загостреними кінцями. Зазор між плитами і несучим конвеєром і кут нахилу регулюються маховичками, винесеними назовні машини.

Щоб запобігти прилипанню тіста без посипання робочих органів машини борошном, розкатувальні валки і направляюча облицьовані фторопластом, а стінки воронок, прутки решіток, стрічка конвеєра і плити оброблені кремнійорганічною рідиною ГКЖ-94. Для обдування конвеєрних стрічок на машині встановлено дві насадки, які приєднуються до нагнітальної повітряної магістралі. Всі механізми машини змонтовані на збірній основі, закритій з усіх сторін, щитками. Під несучим конвеєром встановлений піддон. Всередині основи знаходиться електродвигун, клинопасова передача, ланцюгова передача і система зубчастих коліс.

Машини тістозакаточні Т1-ХТ2-3 і Т1-ХТ2-3-1 в порівнянні з використовуваними в промисловості машинами ХТЗ і МЗЛ мають ряд переваг: збільшену в 1,6 разу продуктивність (Т1-ХТ2-3 порівняно з машиною МЗЛ); можливість формування заготовок без використання борошна; в два рази більша потужність розкачуючих валків і стрічки конвеєра (порівняно з машиною ХТЗ); високий ступінь уніфікації деталей, збірних одиниць; зручність при обслуговуванні і ремонті; більш повну відповідність сучасним вимогам ергономіки, технічної естетики і охорони праці.

Основними частинами тістозакаточних машин марок Т1-ХТ2-3 і ТІ-ХТ2-3-1 (рис. 32) являються подаючий конвеєр, станина з приводом, розкачуючі валки, направляючі, несучий конвеєр, насадки для обдування повітрям робочих органів, центруючий пристрій.

Зазор між розкачувальними валками змінюється при переміщуванні валків за допомогою механізмів регулювання. Машина Т1-ХТ2-3-1 має додатковий прокатувальний валок, який регулюється рукояткою.

Центруючий пристрій служить для точного направлення тістових заготовок. Формуюча дошка і захоплювальний конвеєр прикріплені до несучого конвеєра, за допомогою стрижнів. Направляючі призначені для обробки торців тістових заготовок і закріплені на несучому конвеєрі.

Подаючі і несучі конвеєри, розкочувальні валки і інші робочі органи закріпленні на станині консольно, що значно покращило ремонт і обслуговування машини, дозволило використати заздалегідь зшиті стрічки для швидкої заміни зношених стрічок конвеєра.

Завдяки розміщенню приводного барабана в передній частині машини збільшено довговічність стрічки конвеєра порівняно з довговічністю стрічки тістозакаточної машини ХТЗ. Всі робочі органи мають антиадгезійне покриття, що запобігає прилипанню тіста, дозволяє формувати заготовки без підсипання борошна. Для збереження антиадгезійних властивостей покриття поверхні робочих органів, що стискаються з тістом, вони обдуваються повітрям, яке подається до насадок від повітряної магістралі цеху чи від окремого вентилятора.

Рис. 32. Тістозакаточні машини Т1-ХТ2-3 і Т1-ХТ2-3-1:
1-привод ний барабан несучого конвеєра; 2-формуюча дошка; 3-несучий конвеєр;
4-завертаючий конвеєр; 5-направляючі; 6-механізм регулювання; 7,8,12-насадки для обдування повітрям; 9-центруючий пристрій; 10-регульована рукоятка; 11-додатковий прокатуючий валок; 13-подаючий конвеєр; 14-17-розкачувальні валки; 18-станина;
19-завивальна решітка.

На кінці решітки, призначеної для згортання тістового млинця в рулон, перед привод ним барабаном закатувального конвеєра встановлені спеціальні пластини для відкріплення здвоєних тістових заготовок.

Розкачувальні катки і конвеєри приводяться в рух двигуном з допомогою клинопасової, зубчастих і ланцюгових передач.

Заготовки, що поступають на подаючий конвеєр, злегка розплющуються валком і центруючим пристроєм направляються в зазор між розкачувальними валками. Проходячи між ними заготовки розкачуються в млинець і поступають на стрічку несучого конвеєра. При транспортуванні під решіткою млинець звертається в рулон, який просуваючись між стрічками несучого і закатуючого конвеєрів, що рухаються в протилежних напрямках з різними швидкостями ущільнюються і подовжуються, а його кінці загладжуються направляючими. Потім під формуючою дошкою заготовка одержує кінцеву форму і розміри. Машина може працювати і як звичайний конвеєр, тобто переміщувати поступаючі з округлювача заготовки, не змінюючи їх форми і розмірів.

В теперішній час замість машин Т1-ХТ2-3-1 випускається машина И8-ХТЗ, що відрізняється сучасними формами, зручністю обслуговування.

Таблиця 8. Характеристика стрічкових тістозакаточних машин

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*