6 Тістоокруглювальні машини

6.1. Тістоокруглювальні машини з несучим органом, що обертається, і нерухомою поверхнею тертя.

6.2. Тістоокруглювальні машини з прямолінійними рухомими несучими органами і нерухомою або рухомою поверхнею тертя.

6.3. Тістоокруглювальні машини з плоскопаралельним рухом несучого чи формуючого органа.

За характером руху несучого органу і будовою формуючих поверхонь тістоокруглювальні машини можна поділити на три основні групи:

– тістоокруглювальні машини з несучим органом, що обертається, і нерухомою поверхнею тертя (рис. 21 а,б,в);

– тістоокруглювальні машини з прямолінійно рухомим несучим органом і нерухомою або рухомою поверхнею тертя (рис. 21 г);

– тістоокруглювальні машини з плоско-паралельним і круговим рухом несучого чи формуючого органу (рис. 21 д, е).

До першої групи тістоокруглювачів відносяться циліндричні, зонтоподібні (зрізані зонтоподібні), конічні (чашоподібні) машини.

Рис. 21. Принципові схеми тістоокруглювальних машин.

Несучі органи циліндричних тістоокруглювачів виконані у вигляді вертикальних чи горизонтальних циліндрів, що обертаються, а поверхня тертя у вигляді нерухомих жолобів зі спадаючим поперечним перерізом робочого каналу. Ці округлювачі іноді називають барабанними.

Несучі органи зонтоподібних тістоокруглювачів виконані у вигляді повного чи зрізаного конуса, що обертаються навколо вертикальної осі, з вершиною спрямованою вверх, а поверхня тертя – у вигляді спіральних лоткових жолобків зі спадаючим поперечним перерізом робочого каналу.

Несучі органи конічних чашоподібних тістоокруглювачів виконані у вигляді внутрішньої поверхні перевернутого зрізаного конуса (чаші), що обертається, а поверхня тертя – у вигляді спіральних жолобів зі зростаючим поперечним зрізом каналу.

До другої групи тістоокруглювачів відносяться пластинчаті і стрічкові машини.

Несучі органи пластинчатих і стрічкових тістоокруглювачі виконані у вигляді пластинчатих або стрічкових конвеєрів, що переміщуються в прямолінійному напрямку, а формуючі органи (поверхні тертя) – у вигляді нерухомих жолобів чи площин, або рухомих стрічок конвеєрів, розміщених одна до одної під певним кутом.

До третьої групи тістоокруглювачів відносяться дискові, жолобчаті і ковпачкові машини.

Несучі і формуючі органи машин, що розглядаються, виконані у вигляді дисків, всіляких жолобів і ковпачкових поверхонь, з несучим органом у вигляді барабана з комірками або циліндричного піддона, що здійснюють обертальні і кругові рухи.

6.1. Тістоокруглювальні машини з несучим органом, що обертається, і нерухомою поверхнею тертя.

Тістоокруглювальна машина “Мельвін” (рис. 22) має циліндричну несучу поверхню. Вона складається з циліндричної основи, всередині  якої розташований приводний електродвигун з редуктором. Основа базується на чотирьох рамках стопорними гвинтом, що служить для фіксування місця установки. На основі змонтований несучий циліндр з рельєфною поверхнею. Навколо нього розміщений гвинтовий формуючий лоток змінного перерізу (змінюється до виходу), прикріплення до трьох штанг, які зверху з’єднані хрестовиною. В центрі хрестовини закріплений верхній підшипник валу несучого барабана.

Рис. 22. Тістоокруглювальна машина “Мельвін”:  
1 – циліндрична основа; 2 – ролики; 3 – несучий циліндр; 4 – формуючий лоток;
5 –штанги; 6 – лоток; 7 – хрестовина.

Розвантаження заготовок здійснюється у верхній частині округлювача по лотку. При необхідності змінити тривалість округлювання завантажуючий конвеєр піднімають, і заготовка поступає в формуючий лоток не знизу, а на необхідній висоті.

Перевагами циліндричного округлювача є якісна обробка тіста завдяки порівняно великій довжині формуючого лотка і наданню заготовці форми наближеної до кулі; можливість регулювати тривалість процесу округлювання та інтенсивність обробки тіста, простота конструкції і обслуговування. Деяку складність становить виготовлення спіралі зі змінним зменшуваним перерізом.

Тістоокруглювальна машина “Гастол”(рис. 23) має конічну зовнішню поверхню. Машина складається з трикутної станини всередині якої розміщені приводний електродвигун з редуктором і вентилятор для обдування спіралі і конуса теплим повітрям.

Рис. 23. Тістоокруглювальна машина “Гастол”:
1-ролики; 2- станина; 3-пульт управління; 4-несучий конус; 5-стояк; 6-формуюча спіраль; 7-борошнопосипач.

Станина встановлена на чотирьох роликах і має фіксуючий гвинт. Пульт управління змонтований на станині. Несучий конус має рифлену поверхню. Навколо конуса нерухомо на чотирьох стояках закріплена формуюча спіраль складної форми, яка забезпечує розміщення навколо конуса двох витків, що дає можливість збільшити тривалість обробки тістової заготовки. На спіраль нанесено тефлонове покриття – стійке, гігієнічне і має високу антиадгезійну здатність по відношенню до тіста.

Для регулювання тривалості округлювання на спіралі в трьох місцях є приймаючі пристрої з допомогою яких можна змінювати робочу довжину спіралі.

В верхній частині конуса розміщений борошнопосипач з вібраційним регульованим приводом, що дає можливість економно витрачати борошно, яке підсипається, та уникати запилювання машини борошном. 

До переваг машини слід віднести компактність і гарний зовнішній вигляд; можливість дуже ефективно використовувати несучу поверхню завдяки розміщенню двох витків формуючої спіралі; застосування компактного повітряного обдування; високоефективне синтетичне покриття робочих елементів машини, що сприяє підвищенню культури праці та полегшує санітарну обробку; застосування борошнопосипача з плавно регулюючою продуктивністю, що дає можливість до мінімуму звести розпилення борошна.

Аналогічні машини випускають фірми “Бекер Перкінс”(Англія), “Вернер унд Пфляйдерер”(Німеччина).

Тістоокруглювальні машини з конічною чашоподібною несучою поверхнею отримали широке поширення як на вітчизняних виробництвах, так і за кордоном. Одна з причин поширення – простота конструкції. В нашій країні найбільше поширення отримали округлювачі ХТО і ТІ-ХТН.

Подібні округлювачі випускають фірми “АМF”, “Дей”, “Чемпіон”, “Уніон” (Америка).

Тістоокруглювальна машина ТІ-ХТН (рис. 24) складається з корпусу, привода, вертикальної осі, чаші що обертається, нерухомої формуючої спіралі і повітропроводів.

Рис. 24. Тістоокруглювальна машина Т1-ХТН:
1-корпус; 2-повітроводи; 3-черв’ячне колесо; 4-привод ; 5-ступиця; 6-вертикальна вісь; 7-спеціальна гайка; 8-формуюча спіраль; 9-обертаюча чаша; 10-нерухомий диск;
11-фіксатор спіралі; 12-спеціальний гвинт.

Конічна чаша приводиться в рух від двигуна через клинопасову передачу і черв’ячну пару. Черв’ячна пара машини регулюється за допомогою спеціальної гайки. Для встановлення нерухомої спіралі в потрібному місці виходу заготовок у верхній частині тістоокруглювача передбачений нерухомий диск з 16 отворами, в які входить фіксатор спіралі, а для регулювання зазору між спіраллю і несучою поверхнею передбачено спеціальний гвинт.

Для запобігання залипання тістові заготовки в процесі формування в округлювачі обдуваються повітрям, що підводиться до повітропровода від загальної магістралі.

Шматки тіста поступають по проміжному конвеєру від тістоділильної машини, попадають на дно чаші, де, захоплюються несучою поверхнею чаші, що обертається, і переміщуються по спіральному жолобу, набуваючи округлої форми, після чого видаються з округлювача для наступних операцій згідно технологічному процесу.

Основним робочим органом тістоокруглювача ХТО (рис. 25) являються чавунна конічна чаша, що обертається, і прилегла з невеликим гарантованим зазором до її поверхні нерухома спіраль, виготовлена з алюмінієвого сплаву.

Рис. 25. Тістоокруглювальна машина ХТО:
1-насадка для подачі повітря; 2-завантажувальна лійка;
3-регулювальний гвинт; 4-фланцевий електродвигун; 5-приводна коробка; 6-черв’ячна пара; 7-ступиця; 8-нерухома вертикальна вісь;
9-формуюча алюмінієва спіраль; 10-чавунна конічна чаша.

Спіраль встановлюється на вертикальну нерухому вісь, і може регулюватись по висоті гвинтом для забезпечення необхідного зазору між чашею і спіраллю. В машині передбачена можливість повертання спіралі, що дає можливість змінити напрям потоку округлених тістових заготовок, які виходять з машини.

Конічна чаша і спіраль монтуються на приводній коробці. В приводній коробці на нерухомій вертикальній осі посаджена ступиця, яка має верхній і нижній фланці. До верхнього фланця кріпиться конічна чаша, а до нижнього – черв’ячне колесо, яке входить в зчеплення з черв’яком.

Ступиця обертається навколо нерухомої вертикальної осі на двох радіальних шарикопідшипниках, а нижнім своїм кінцем спирається на упорний шарикопідшипник. Ступиця з конічною чашею приводиться в обертання від фланцевого електродвигуна через втулкову муфту і черв’ячну пару, що знаходиться в масляній ванні.

Однак, округлювачі ХТО багато в чому не відповідають сучасним вимогам хлібопекарського виробництва. Експлуатаційні якості алюмінієвої спіралі низькі, вона забруднює тісто і швидко зношується. В збільшений нерівномірний зазор, утворений  між спіраллю і чашею затягуються шматочки тіста. В результаті порушується маса заготовки, з’являються незворотні втрати, погіршується санітарний стан робочого місця.

Привод  машини, що включає фланцевий електродвигун, жорстку муфту і черв’ячну передачу, не регулюється, що призводить до швидкого зношування і виходу з ладу черв’ячної пари і підшипників. Тістові заготовки для дрібно штучних виробів (0,05-0,1 кг) через непристосованість робочих органів ХТО округлюються незадовільно, знижуючи якість готових виробів.

Для дрібно штучних виробів використовується машина ТІ-ХТС, що має конструкцію, аналогічну конструкції машини ТІ-ХТН, але менших розмірів.

Технічна характеристика найбільш поширених тістоокруглювальних машин наведена в табл. 7.

Таблиця 7. Технологічна характеристика тістоокруглювальних машин.

6.2. Тістоокруглювальні машини з прямолінійними рухомими несучими органами і нерухомою або рухомою поверхнею тертя.

В основному ці машини мають стрічкові формуючі поверхні. Стрічкові округлювачі широко випускаються зарубіжними фірмами. Найбільшого поширення набули округлювачі фірми “Вернер унд Пфляйдерер” (Германія) і Ельген (Угорщина). Вітчизняна промисловість таких округлювачів не виготовляє. Стрічковий округлювач досить добре обробляє тістову заготовку, однак при виході з машини вона не має строго кулеподібної форми. Остання вимога не має вирішального значення при виготовленні циліндричних, сигароподібних та круглих подових виробів, оскільки вони після округлювача проходять ще додаткове формування в закаточних машинах і сотах розстойних камер.

Стрічкова тістоокруглювальна машина “Ельген” (рис. 26) складається з похилої станини, розміщеної на двох тумбах.

Рис. 26. Стрічковий тістоокруглювач “Ельгеп”:
1-ролики; 2-передня тумба; 3-похила станина; 4-задня тумба; 5-установочні штифти; 6,8-конвейєри; 7-нерухома поверхня.

Передня тумба встановлена на двох роликах, а задня тумба – на двох установочних штифтах. Роль несучих поверхонь виконують два конвеєри, що рухаються в протилежних напрямках, роль формуючої поверхні – самі конвеєри і нерухома поверхня.

Привод, що складається з електродвигуна і черв’ячного конвеєра, розміщений в передній тумбі.

Конструкція приводу дозволяє регулювати кут нахилу стрічок і відстань між ними в залежності від маси і властивостей заготовки. Між собою приводні барабани з’єднані ланцюгом. Різниця діаметрів зірочок забезпечує диференційовану швидкість стрічок.

Якщо форму тістової заготовки необхідно більш наблизити до кулі, то між барабанами встановлюють регульований направляючий пристрій (рис. 27).

Рис. 27. Пристрій додаткових напрямних для формування кулеподібних заготовок:
1-несучна стрічка; 2-формуюча поверхня; 3-направляюча дошка; 4-опора; 5-регулюючий гвинт.

6.3. Тістоокруглювальні машини з плоскопаралельним рухом несучого чи формуючого органа.

До даної групи тістоогруглювачів належать розглянуті в розділі тістоділильних машин ковпачкові округлювальні пристрої ділильно-округлювальних автоматів Д-504.

1 Comments

 1. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  Admiring the persistence you put into your website and in depth information you
  present. It’s awesome to come across a blog every
  once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Wonderful
  read! I’ve saved your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 2. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to revisit once again since i have saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.|

 3. Does your website have a contact page? I’m having problems
  locating it but, I’d like to shoot you an e-mail.

  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to
  seeing it improve over time.

 4. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is
  very much appreciated.

 5. สโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล แห่งศึก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัว แทมมี อับราฮัม กองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย 23 ปีจาก เชลซี ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาด

  อับราฮัม เพิ่งซัลโวให้กับ สิงห์บลู ในเกมที่พวกเขาอุ่นเครื่องกับ ปีเตอร์โบโรห์ เมื่อสัปดาห์ก่อนโดยโอกาสของเจ้าตัวภายใต้การคุมทีมของ โธมัส ทูเคิล ลดลงจากเดิมหลังกุนซือชาว เยอรมัน กุมบังเหียนแทนที่ แฟรงค์ แลมพาร์ด ช่วงกลางฤดูกาลที่ผ่านมา

  ไอ้ปืนใหญ่ เป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่จับตา อับราฮัม อย่างใกล้ชิดโดยมี ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ และ เวสต์แฮม ยูไนเต็ด แสดงความสนใจอยู่เช่นเดียวกัน

  โดยรายงานล่าสุดระบุว่า สิงโตน้ำเงินคราม เตรียมที่จะปล่อยตัว อับราฮัม ให้กับ ปืนโต ภายใต้ข้อเสนอยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดซึ่งตัวนักเตะเองแสดงความสนใจในการเล่นให้กับ เดอะกันเนอร์ส เช่นกันเมื่อเป็นสโมสรที่เขาเป็นแฟนบอลตั้งแต่เด็ก รวมทั้งยังมี เธียร์รี อองรี เป็นไอดอล

  ขณะที่ สเปอร์ส กับ เวสต์แฮม ซึ่งจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไม่อาจทุ่มทุนมูลค่า 40 ล้านปอนด์ตามที่ เดอะบลูส์ ปักป้ายไว้ได้จึงทำให้ทีมของ มิเคล อาร์เตต้า กลายเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวลูกหม้อ เชลซี รายนี้
  Go to https://ipro999.com/

 6. Terrific paintings! That is the type of information that should be shared around the net. Shame on Google for not positioning this submit higher! Come on over and visit my site. Thank you =)

 7. If you are free to watch humorous videos on the web then I suggest you to pay a visit this website, it consists of really thus funny not only videos but also extra information.

 8. IaаАа’б‚Т€ТšаЂаŒаАа’б‚Т€ТžаБТžd ought to talk to you here. Which is not some thing I do! I quite like reading a post which will make individuals believe. Also, many thanks permitting me to comment!