СТАТТІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

ПРАЦІ ТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ /наукове фахове періодичне видання

2018 – Випуск 18:

  Том 1

2017 – Випуск 17:

  Том 1,   Том 2   Том 3

2016 – Випуск 16:

  Том 1,   Том 2

2015 – Випуск 15:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4

2014 – Випуск 14:

  Том 1,   Том 2,   Том 3

2013 – Випуск 13:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6   Том 7

2012 – Випуск 12:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4

2011 – Випуск 11:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6

2010 – Випуск 10:

  Том 1,   Том 2,   Том 3,   Том 4,   Том 5,   Том 6,   Том 7,   Том 8,   Том 9,   Том 10

     Головна сторінка видавництва

Кафедра ОПХВ приймає участь у виконанні НДР “Розробка технологій і технічних засобів для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції”

Щорічно співробітниками кафедри:

– готуються до друку 1-3 збірника наукових праць:

– впроваджується у навчальний процес 6-8 наукових розробок для проведення лабораторних робіт.

– одержуються 8-10 патентів на винаходи, корисні моделі, промислові зразки (взагалі викладачами кафедри опубліковано більше 200 патентів).

– друкуються 2-5 публікацій у міжнародних виданнях, 90-100 – у видавництвах України, 1-2 підручники та навчальні посібники.

– представляється 25-30 доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

– приймає участь у регіональних, обласних і всеукраїнських виставках зі зразками наукових розробок;

– захищається 1-2 дисертації.