8 Технічні вимоги до молока коров’ячого незбираного

Переглянути презентацію “Ветеринарно-санітарна експертиза молока”

Молоко, яке підлягає промисловій переробці, повинно відповідати вимогам ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі”. Згідно з цим стандартом сире молоко поділяється на сорти – вищий, перший та другий з урахуванням його цільового призначення для виробництва питного молока, виробництва продуктів дитячого харчування, стерилізованих продуктів, сичужних сирів, а також передбачає більш високі вимоги до якості молока за бактеріальним обсіменінням, оцінку молока залежно від вмісту в ньому соматичних клітин. Соматичні клітини — загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини. Основною метою існування соматичних клітин є підтримання гомеостазу організму, його здатності до створення гамет і розмноження, не беручи безпосередньої участі у процесі.

Крім того, встановлено вимоги, які обмежують приймання молока за вмістом інгібуючих речовин, залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів та іншими показниками якості та безпеки.

Високі вимоги до якості молока, що закуповується, спонукають виробників до впровадження заходів щодо поліпшення санітарного стану на фермах колективних сільськогосподарських підприємств, а також особистих та фермерських господарствах незалежно від форм власності.

Оцінка якості молока, що заготовлюється. Якість молочних продуктів, ефективність використання окремих компонентів молока на харчові цілі та способи технологічної обробки більшою мірою визначаються якістю молока, що заготовлюється.

У категорію якості входить багато показників, за якими проводиться оцінка молока.

Середні показники складу молока в Україні становлять, у відсотках: вміст жиру 3,50; білка 3,12; лактози 4,53; мінеральних речовин 0,69; сухого знежиреного залишку 8,34.

Середня кислотність молока, що доставляється на переробні підприємства, становить 17,8°Т, густина – 1026 кг/м3.

Слід також зауважити, що наведені середні показники складу молока коливаються залежно від природньо-кліматичних зон, підприємств та ферм. Так, вміст жиру коливається від 3,2 до 4,1%; білка – від 2,8 до 3,4%; сухих речовин – від 10,8 до 13,1%. Густина змінюється в межах від 1,026 до 1,028 кг/м3, кислотність – від 16 до 19°Т. Недостатній вміст у молоці білка знижує вихід сиру та сиру кисломолочного, що призводить до перевитрати сировини. Комплексні дослідження молока показали, що в багатьох випадках якість молока знижується внаслідок мікробіологічних показників: загальна кількість бактеріальних клітин коливається від 270 до 18000 тис. в 1 см3. Якщо перший показник належить до вимог на молоко 1-го сорту, то верхня межа перевищує вимоги ДСТУ 3662-97 для молока 2-го сорту в 6 разів. Вимоги зарубіжних стандартів передбачають, як правило, вміст бактеріальних клітин у молоці на рівні 10-200 тис. в 1 см3 для вищого сорту і не більше 1000-2000 тис. в 1 см3 для молока нижчого сорту.

У ряді випадків у молоці вміст пестицидів перевищує допустимі рівні. У промислових областях підвищуються допустимі концентрації міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, заліза.

Низьким рівнем характеризується такий важливий показник молока, що заготовлюється, як сиропридатність. Кількість сиропридатного молока за окремими регіонами становить від 70 до 5% при середньому рівні цього показника 27,6%. Більше 60% сироробних підприємств не забезпечені сиропридатним молоком, що знижує якість сирів та обсяги їхнього виробництва.

Недостатня кількість молочної сировини призводить до того, що на молокопереробні підприємства надходить до 20% молока 2-го ґатунку та несортового. До 30% його надходить у неохолодженому стані та з граничними показниками кислотності. Близько 50% молока, що заготовлюється, має вади смаку та запаху.

Переглянути презентацію “Молоко-сировина як об’єкт стандартизації”

На сьогоднішній день всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, поділяється  на екстра, вищий, перший і другий сорти. Цей стандарт з першого січня 2018 року мав бути замінений ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і врегулювання використання молока другого сорту тільки в певних цілях.

При цьому, розуміючи реалії галузі та необхідність поступового переходу, Мінагрополітики ініціювало відстрочення набуття чинності оновленого стандарту, що підтримано в Національному органі стандартизації. Фактично ця відстрочка буде використана Мінагрополітики для формування ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічним вимогам до молока і молочних продуктів при виробництві та переробці. Проект даного документа, наказу Мінагрополітики, готовий, і в січні був представлений на громадське обговорення. Після прийняття він стане обов’язковим для виконання документом і, фактично, замінить всі діючі стандарти. Рішення про відстрочення прийняття стандарту допоможе згладити адаптацію як виробників, так і переробників до нових умов.

Впровадження кожного наступного кроку із зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку ринку і ефективності державної підтримки. Кінцева мета – поступове приведення вимог до якості молока-сировини до більш високих норм, в кінцевому підсумку – до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським положенням. Ключовими показниками якості молока за цим стандартом є кількість умовних одиниць мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на один кубічний сантиметр (100 тисяч у молоці екстра-ґатунку), соматичні клітини в одному кубічному сантиметрі молока (400 тисяч у молоці екстра-ґатунку). 100/400 – це порогові значення, за яких молоко допускається до переробки в країнах ЄС. Ці норми встановлені Єврорекламентом 853. Норми 1997 року, встановлені чинним стандартом в Україні, передбачають у рази більше допустиме забруднення для молока другого класу.

Проектом наказу передбачається, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Таким чином, закупівля молока у господарств населення буде продовжуватися.

За думкою експертів, підвищення якості молока від другого ґатунку до першого не вимагає значних витрат. Йдеться про дотримання гігієни персоналу і самих тварин. Персонал, задіяний у роботі з тваринами, повинен бути в чистому одязі, використовувати чисті рукавички, мити руки з милом або дезінфікувати їх. Для доїння потрібно застосовувати чисті ємності, бажано доїльний апарат або доїльну установку, які необхідно мити і дезінфікувати після кожного доїння. І звичайно, корови повинні підлягати ветеринарному догляду. Базові рекомендації для господарств населення з гігієни виробництва молока підготовлені Держпродспоживлужбою спільно з Швейцарсько-Українським проектом SAFOSO.

Виробникам молока доцільно працювати над поліпшенням санітарно-гігієнічних умов праці. Молоко вищої якості коштує більше, ніж другого, різниця в середньому сягає двох гривень і більше. А молоко-сировина екстра-класу користується підвищеним попитом. Зараз його частка в структурі закупівлі складає 15,5%, а рік тому – 13,8%. Більше того, саме молоко екстра-класу загалом є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на експорт.

Разом з тим, пролонгація дії стандартів не розв’язує проблем галузі. У відповідь на виклики галузі в бюджеті 2018 року передбачено висока сума на розвиток тваринництва – 4 млрд грн. Разом з тим, для невеликих господарств добрим способом прийти до підвищення якості молока може стати кооперація. Адже тоді можна спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут, забезпечувати ветеринарний догляд. Сьогодні через кооперативи реалізується дуже мала частка молока, хоча потенціал величезний.

На переробні підприємства має надходити молоко від здорових тварин із господарств, благополучних щодо інфекційних захворювань, відповідно до правил Законодавства ветеринарної медицини, якість якого відповідає вимогам стандарту. Очищати й охолоджувати молоко на місці треба не пізніш як через 2 години після доїння. При здаванні – прийманні на підприємствах молочної промисловості його температура має бути не вище +10 °С, а в господарствах +6 °С. Молоко повинно бути натуральним, білого або слабко-кремового кольору, без осаду і згустків, густиною не менш як 1027 кг/м3. Замороження молока не допускається.

У складі молока не повинно бути інгібуючих і нейтралізуючих речовин, антибіотиків, аміаку, соди, пероксиду водню тощо. Вміст важких металів, миш’яку, афлатоксину M1 і залишків пестицидів допускається не вище граничних рівнів.

За стандартом розрізняють сире молоко трьох сортів – вищий, І і II, залежно від його цільового призначення (таблиця 11).

Молоко для дитячого харчування і виробництва стерилізованих продуктів має відповідати вимогам вищого і І сортів при вмісті соматичних клітин не більш як 500 тис./см3 і термостійкістю не нижче другої групи. Для виготовлення сирів використовують молоко також вищого або І сортів з гранично допустимим вмістом соматичних клітин 500 тис./см3, але яке сичужно-бродильною пробою відповідає вимогам не нижче II сорту. Вміст спор мезофільних анаеробних лактатзброджувальних бактерій у ньому допускається не більш як 10 шт. в 1 см3 (для сирів з високою температурою другого нагрівання – не більш як 2 шт. в 1 см3).

Таблиця 11 – Чинний ДСТУ 3662–97 на молоко коров’яче незбиране

Показник Вищий сорт І сорт II сорт
Запах і смак Відповідають молоку, без зайвих запахів і смаку Допускається слабко виражений кормовий запах та присмак у зимово-весняний період
Кислотність, °Т 16–17 ≤19 ≤20
Ступінь чистоти за еталоном, група І І II
Бактеріальне забруднення, тис./см3 ≤300 ≤500 ≤3000
Температура, °С ≤8 ≤10 ≤10
Масова частка сухих речовин, % ≥11,8 ≥11,5 ≥10,6
Вміст соматичних клітин, тис./см3 ≤400 ≤600 ≤800

Молоко для виробництва стерилізованих продуктів і дитячого харчування, сирів приймають з відповідною надбавкою до закупівельної ціни. Незалежно від сорту, молоко з температурою вище +10 °С приймають як неохолоджене з відповідним зниженням закупівельної ціни. Масова частка жиру і білка у молоці повинна відповідати базисним нормам. За кожні 0,1% нижче від цих норм здійснюють відповідні знижки ціни.

Молоко густиною 1026 кг/см3, кислотністю від 15 0Т до 21 °Т допускається до приймання на основі контрольної (стійлової) проби І або ІІ сортів, якщо воно за органолептичними показниками, чистотою, бактеріальним забрудненням і вмістом соматичних клітин відповідає вимогам стандарту. Термін дії аналізу контрольної проби – не більше місяця.

У несприятливих за інфекційними захворюваннями господарствах за Законодавством ветеринарної медицини молоко, дозволене для використання як харчовий продукт, підлягає негайній фільтрації (очищенню), термічній обробці і охолодженню (не вище +10 °С). Змішувати його із незбираним молоком від здорових тварин заборонено.

Термічно оброблене молоко відносять до несортового. За показниками натуральності, вмістом інгібуючих, нейтралізуючих речовин, важких металів, афлатоксину М1; залишків пестицидів, густиною, масовими частками жиру та білка воно має відповідати вимогам до коров’ячого незбираного молока. Крім того, воно повинно витримувати пробу на ефективність термічної обробки, мати чистоту не нижче II сорту та кислотність 16-19 °Т, відповідний запах і смак.

Органолептичні показники, температуру, густину, чистоту, кислотність, масову частку жиру і ефективність термічної обробки визначають за кожною партією молока. Підприємства молочної промисловості за домовленістю з господарствами можуть встановлювавати іншу періодичність визначення цих показників (за винятком ефективності термічної обробки), але не рідше одного разу за декаду. Масову частку білка і вміст соматичних клітин контролюють також не рідше одного разу в декаду. Ці результати дійсні до наступного аналізу. Бактеріальне забруднення і інгібуючі речовини визначають один раз за декаду. На прохання спеціалістів господарства аналіз можуть повторити. Дати проведення аналізів встановлюють підприємства молочної промисловості, їх результати дійсні до наступної перевірки.

У разі виявлення інгібуючих речовин у незбираному молоці його в день аналізу відносять до несортового, а термічно оброблене в господарстві оплачують зі скидкою, якщо за рештою показників воно відповідає вимогам стандарту. Приймання наступної партії затримують до одержання результатів аналізу на вміст у ньому інгібуючих речовин і бактеріальне забруднення. Якщо наявність цих речовин підтверджується, молоко не приймають.

Термостійкість молока визначають за кожною його партією, призначеною для виробництва продуктів дитячого харчування і стерилізованих. Сичужно-бродильну пробу і вміст спор мезофільних анаеробних лактатзброджувальних бактерій визначають не рідше одного разу за декаду в молоці, призначеному для виробництва сирів. Результати цього аналізу є дійсними до проведення наступного. Нейтралізуючі речовини в молоці визначають, якщо є підозра у їх наявності.

Вміст важких металів, миш’яку, афлатоксину М1 і залишків пестицидів контролюють у встановленому порядку. Молоко коров’яче незбиране, яке не відповідає вимогам II сорту, а також із неблагополучних за інфекційними захворюваннями господарств, що не відповідає вимогам стандарту для несортового молока, на харчові цілі не приймається.

Вимоги національного стандарту до мікробіологічного складу молока

Для попередження вад бактеріального походження необхідно сурово дотримуватись санітарно-гігіенічних вимог при одержанні, первинній обробці, зберіганні й транспортуванні молока, тобто запобігати попаданню в молоко  шкідливих бактерій, які, розмножуючись негативно впливають на його консистенцію, колір, смак та запах.

Основним завданням технології молока і молочних продуктів є збереження всіх якостей сировини в процесі отримання, доставки і переробки. Промислове виробництво молочних продуктів складається із окремих технологічних процесів, які базуються на фізичних, фізико-хімічних, мікробіологічних та інших способах впливу на сировину.

В зв’язку з тим, що продукти переробки молока і саме молоко являють собою добре середовище для розвитку мікроорганізмів, при прийманні молока, його обробці і реалізації діє суворий санітарно-технологічний і мікробіологічний контроль, а мікрофлора кінцевих продуктів регламентована державними НТД.

Цільне молоко для молокопереробних підприємств заготовлюється згідно вимог державного стандарту. Воно повинно бути свіжим, цільним, отриманим від здорових тварин, профільтрованим, охолодженим, а також однорідним, чистим, без сторонніх присмаків і запахів, білого або жовтуватого кольору, не замороженим; у виняткових випадках дозволяється здача молока без охолодження але не пізніше 2 годин після доїння. В залежності від фізико-хімічних і мікробіологічних показників молоко поділяють на сорти: вищий, перший, другий.

Бактеріальне обсіменіння  молока визначають як прямим методом (методом посіву на живильні середовища) так і непрямим методом (в більшості випадків) при допомозі проби на редуктазу в реакціях з метиленовим синім або резазуріном. Суттєвість останнього методу базується на тому, що чим вище в ньому редуктази, тим швидше знебарвлюється метиленовий синій або змінює колір резазурін від синьо-сталевого до білого.

Молоко, що отримане від хворих або підозрілих щодо захворювання тварин, яке ветеринарно-санітарними правилами дозволяється для використання в їжу після теплової обробки приймається як несортове. Згідно правил, молоко від хворих тварин називається умовно придатним і підлягає знезараженню теплом безпосередньо в господарствах. Найкращими способами знезаражування молока є кип’ятіння на протязі не менше 5 хвилин або пастеризація при 85°С з експозицією до 30 хвилин. Після теплової обробки молоко використовується для отримання топленого масла, кисломолочного сиру, бринзи. На даний час при ветеринарно-санітарному контролі застосовується ряд реакцій, які дають експрес-відповідь при деяких антропозоонозах: на бруцельоз – реакція аглютинації з молочною сироваткою і кільцева реакція із зафарбованим агентом, на сальмонели – кільцева реакція з паратифозним антигеном, на стафілококовий токсинреакція лізису еритроцитів кролика.

Основні вимоги ЄС до якості молока

Переглянути презентацію
“Вимоги харчового законодавства до якості молока в Україні та ЄС”

Температура сирого молока при зберіганні пастеризованого молока повинна бути не більше 6 ºС.

Перевірка виробничого процесу молока передбачає наступне:

› виявлення критичних пунктів та розробка контролюючих методів;

› проведення дезінфекції приміщення та обладнання;

› перевірка продукції на вміст антибіотиків, гормонів, миючих засобів та інших речовин, що є шкідливими чи можуть погіршувати органолептичні якості молока.

Вимоги до сирого молока:

› бактеріальне обсіменіння при температурі 30ºС (на мл) – менше або дорівнює 100000;

› кількість соматичних клітин (на мл) – менше або дорівнює 400000;

Теплова обробка молока:

  1. Пастеризація:

› тривала пастеризація – нагрівання молока до температури 62–65ºС з витримкою від 30 до 32 хв.;

› короткочасна – 74–75 ºС 15-30 с;

› моментальна – 85–127ºС без витримування;

› ультрастерилізація – 135 ºС без витримування.

  1. Стерилізація – 110ºС без витримування (в упаковці).
  2. Кип’ятінням

Перевірка масової частки жиру та білку у молоці проводиться щомісячно (як мінімум 3 проби). Визначається у %.

Визначення показника загального бактеріального обсіменіння проводиться щомісячно, мінімум дві проби (≤ 100000 на мл – 1 гатунку, ≥ 100000 на мл – 2 гатунку).

Для визначення кількості соматичних клітин кожен місяць беруть одну пробу.

Масова частка жиру та білку у молоці повинна відповідати встановленим базисним нормам:

› 3,7% для жиру;

› 3,4% для білку.

Європейська Економічна Співдружність розробила Постанову ЄС 853/2004, яка встановлює медико-санітарні правила виробництва та розміщення на ринку сирого молока, термічно обробленого молока і продуктів на молочній основі.

Вимоги до здоров’я тварин у відношенні сирого молока

1. Походження сирого молока повинно бути наступним:

А) від корів або буйволиць, які належать до стада, у відношенні якого є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання туберкульозом; не виявлено захворювання бруцельозом або є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання бруцельозом; у яких не виявляється ніяких симптомів інфекційних захворювань, які передаються людині через молоко; стан яких виключає можливість отримання молока, яке не відповідає нормі органолептичних характеристик; загальний стан здоров’я яких  не підлягає сумніву щодо будь-яких видимих порушень і які не страждають будь-якою інфекцією статевих шляхів, що супроводжується виділеннями, ентеритом, який характеризується діареєю і лихоманкою або загальновідомим запаленням вимені; у яких не виявляється ніяких поранень вимені, що можуть вплинути на якість молока; які у випадку корів дають не менше двох літрів молока в день, які не оброблялися речовинами, небезпечними або такими,  що можуть бути небезпечними для здоров’я людини, які здатні потрапляти в молоко, якщо тільки молоко не проходило офіційної витримки, передбаченої в положенні Співдружності, або за відсутності таких в національних положеннях;

Б) від овець та кіз, які належать до отари овець або кіз, по відношенню яких не виявлено захворювань бруцельозом або є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання бруцельозом; які відповідають вимогам, викладеними по відношенню молока корів і буйволиць, крім корів, що дають не менше двох літрів молока в день.

2. Коли різні види тварин утримуються разом в продуктивному господарстві; медико-санітарні умови для кожного виду тварин повинні бути такими, які б могли вимагатися у випадку їх окремого утримання.

Санітарно-гігієнічні умови продуктивного господарства

1. Коли буйволиці, вівці і кози утримуються не на відкритому повітрі, приміщення, де утримують тварин, повинні бути спроектовані, побудовані, обслуговуватися таким чином, щоб забезпечити:

А) добрі умови стійлового утримання, гігієни, чистоти і здоров’я тварин;

Б) задовільні санітарно-гігієнічні умови для доїння, охолодження і зберігання молока.

2. Приміщення, в яких проводиться доїння, зберігання або охолодження молока, повинно бути розміщене в такому місці і побудоване таким чином, щоб виключати будь-який ризик зараження молока. Вони повинні легко піддаватись очистці і дезінфекції і мати по меншій мірі:

А) стіни і підлогу, які легко піддаються очистці в зонах, які є джерелом забруднення або інфекції;

Б) підлога покладена таким чином, щоб спрощувалося стікання рідини;

В) адекватну вентиляцію і освітлення;

Г) достатнє забезпечення питною водою;

Д) відмежування від усіх джерел зараження, таких як туалети і гнійні купи.

3. Доїльні засоби повинні:

А) розміщуватися на чистій підлозі, вільній від різних накопичень виділень тварин або викидів різного походження;

Б) забезпечувати захист молока протягом усього періоду його використання;

В) бути виготовлені таким чином, щоб забезпечувалася чистота внутрішніх поверхонь.

4. Повинна існувати можливість ефективної ізоляції тварин, які інфіковані або викликають підозру в інфікуванні будь-якими захворюваннями, або ефективного відокремлення тварин від іншої частини стада.

5. Тварини всіх видів повинні утримуватися подалі від приміщень і місць, призначених для зберігання і охолодження молока.

Санітарно-гігієнічні правила доїння, збору сирого молока і його транспортування із продуктивного господарства в центр збору, нормалізації або на переробні підприємства

Санітарно-гігієнічні правила доїння.

1. По завершенню доїння молоко повинно бути поміщене в чисте приміщення, спроектоване таким чином, щоб уникати будь-якого шкідливого впливу на його якість. Якщо молоко не збирається протягом двох годин після доїння, воно повинно охолоджуватися до температури не вище 8°С, якщо його збирають щоденно; і до 6°С, якщо збирання не проводиться щоденно. Під час транспортування до обробних чи переробних підприємств температура охолодженого молока не повинна перевищувати 10°С, якщо тільки молоко не було зібрано протягом двох годин після доїння.

Санітарно-гігієнічні умови приміщень, обладнання та інструменту

1. Обладнання і прилади або їх поверхні, які за своїм призначенням контактують з молоком, повинні бути виготовлені із гладенького матеріалу, який легко піддається очистці і дезінфекції; є корозієстійким, не передає в молоко речовин в таких кількостях, які можуть представляти небезпеку для життя людини, не повинен порушувати склад молока або погіршувати органолептичні характеристики молока.

2. Після використання інвентар, механічне доїльне обладнання і тара, які контактують з молоком, повинні бути очищені та продезінфіковані. Після кожного транспортування молока тара і цистерни повинні бути очищені і продезінфіковані перед повторним використанням.

Виробнича гігієна

1. Під наглядом компетентного органу впроваджується моніторингова сис слідкування для попередження додавання води в сире молоко. Сис включає регулярні контрольні перевірки температури замерзання молока, відібраного на кожному виробничому об’єкті, у відповідності з наступною процедурою:

А) сире молоко із кожного продуктивного господарства повинне підлягати регулярним контрольним перевіркам шляхом відбору випадкових проб. Коли молоко із одного продуктивного господарства постачається безпосередньо на переробні підприємства, ці проби відбирають або в момент збору і вивезення молока із продуктивного господарства, за умови прийняття запобіжних заходів з недопущення фальсифікації під час транспортування або перед вивантаженням на переробному підприємстві у випадку прямої поставки молока фермером.

Якщо результати контрольної перевірки дають компетентному органу основу для підозри, що вода додається, він проводить відбір автентичної проби в продуктивному господарстві.

Автентична проба – це проба, яка являє собою молоко одного повністю контрольованого процесу ранішнього або вечірнього доїння, яке починається після попереднього доїння за 11–13 год.

Б) 1. Якщо результати контрольної перевірки показують, що вода додана не була, сире молоко може використовуватися для виробництва сирого питного молока, молока, яке підлягає тепловій обробці, або молока для виготовлення продуктів на молочній основі, які передбачені для використання людиною.

2. Переробне підприємство повинно інформувати компетентний орган про максимально допустимі норми, встановлені для визначення титру чашковим методом і визначення числа соматичних клітин.

3. Якщо протягом трьох місяців нотифікації результатів контрольних перевірок і після перевищення нормативів, молоко із продуктивного господарства, якого це стосується, не буде відповідати даним нормативам, то це продуктивне господарство не має право постачати молоко до того часу, доки таке молоко не буде відповідати нормативам.

Молоко не повинне використовуватися на харчові цілі, якщо воно містить залишки антибіотиків в кількостях, які перевищують допустимі рівні.

Нормативи, яких необхідно дотримуватися під час збирання в продуктивному господарстві сирого молока для допуску на обробне чи переробне підприємство

Сире коров’яче молоко.

1. Сире коров’яче молоко, призначене для виробництва питного молока, яке підлягає тепловій обробці, ферментативного молока, солодких кисломолочних сирків, ароматизованих молока і вершків, повинне відповідати таким нормативам:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤100000;

Б) визначення числа соматичних клітин (на мл)  ≤400000.

2. Сире коров’яче молоко для виготовлення продуктів на молочній основі, які не відносяться до п.1, повинні відповідати таким нормативам:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤400000 (з 01.01.94р.),  ≤100000 (з 01.01.98р.);

Б) визначення числа соматичних клітин (на мл)  ≤500000  ≤400000.

3. Сире коров’яче молоко, призначене для вживання на харчові цілі і сире коров’яче молоко для виготовлення продуктів із використанням сирого молока, процес виготовлення яких не передбачає теплової обробки, повинно відповідати нормативам п.1.

Сире молоко кіз, овець та буйволиць повинно відповідати таким нормативам:

1. Якщо воно призначене для виробництва питного молока, що піддається тепловій обробці або виготовлення продуктів на молочній основі, що піддаються тепловій обробці:

А) визначення титру чашковим методом за температури 30°С
(на мл)  ≤3000000 (з 01.01.95р.),  ≤1500000 (з 01.31.99р.).

2. Якщо воно призначене для виробництва продуктів на основі сирого молока способом, який не включає ніякої теплової обробки:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤1000000 (з 01.01.95р.),  ≤500000 (з 01.31.99р.).

Вимоги до молока, яке піддається тепловій обробці, і продуктів на молочній основі

А. Вимоги до виробництва питного молока, яке піддається тепловій обробці.

1. Питне молоко, яке піддається тепловій обробці, повинне виготовлятися із сирого молока, яке відповідає нормативам, яких потрібно дотримуватися під час збирання в продуктивному господарстві для допуску сирого молока на обробне чи переробне підприємство.

2. Після приймання на переробному підприємстві молоко, якщо воно не обробляється протягом чотирьох годин після приймання, повинно бути охолоджене до температури не вище 6°С і зберігатися при такій температурі до того часу, поки не пройде теплової обробки.

Якщо коров’яче сире молоко не обробляється протягом 36 год після приймання, то потрібно провести тестування цього молока перед тим, як воно буде піддане тепловій обробці. Якщо буде виявлено, що значення титру цього молока перевищує 300000/мл, то таке молоко не повинне використовуватися для виготовлення питного молока, яке піддається тепловій обробці.

3. Виготовлення питного молока, яке піддається тепловій обробці, передбачає виконання всіх необхідних заходів, зокрема, контрольну перевірку шляхом відбору випадкових проб, що стосуються:

А) визначення титру чашковим методом для забезпечення того, щоб:

— значення титру мікроорганізмів в сирому молоці при температурі 30°С, якщо воно не оброблено протягом 36 год після приймання, не перевищувало 300000/мл безпосередньо перед проведенням теплової обробки;

— молоко, яке піддане попередній пастеризації, мало, безпосередньо перед другою тепловою обробкою, значення титру мікроорганізмів при температурі 30°С, що не перевищує 100000/мл;

Б) присутність у молоці води.

Питне молоко, яке піддається тепловій обробці, підлягає регулярним контрольним перевіркам на предмет виявлення присутності домішок води, безпосередньо шляхом верифікації температури замерзання. З цією метою встановлюється сис контролю під наглядом компетентного органу.

4. а) Пастеризоване молоко повинно:

— бути отримане шляхом обробки високою температурою протягом невеликого проміжку часу (не менше 71,7°С протягом 15 с або будь-якої еквівалентної комбінації) або безпосередньо процесом пастеризації з використанням різних комбінацій часу і температури для отримання еквівалентного ефекту;

— мати негативну реакцію на фосфатазний тест і позитивну реакцію на пероксидазний тест. Але виробництво пастеризованого молока, яке має негативну реакцію на пероксидазний тест дозволяється за умови, що це молоко етикетується як те, що „пройшло високотемпературну пастеризацію”;

— безпосередньо після пастеризації якомога швидше бути охолодженим до температури не вище 6°С.

Б) Стерилізоване молоко повинне:

 — бути нагріте і стерилізоване в герметичному пакуванні або тарі без порушення герметизації;

— у випадку відбору випадкових проб, мати такий термін зберігання, щоб не було погіршення якості після витримування молока протягом 15 днів у закритій тарі за температури +30°С; за необхідності можна встановити семиденний термін у закритій тарі за температури +55°С.

5. Питне молоко, піддане тепловій обробці:

А) повинно відповідати мікробіологічним нормативам;

Б) не повинно містити фармакологічно активних речовин в кількостях, які перевищують допустимі значення.

Вимоги до молока для виготовлення продуктів на молочній основі

1. Власник або керівник переробного підприємства повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб сире молоко було піддане тепловій обробці або використане у випадку продуктів на молочній основі:

— у найкоротший термін після приймання, якщо молоко не охолоджено;

— протягом 36 год після приймання, якщо молоко зберігалося за температури не вище 6°С;

— протягом 48 год після приймання, якщо молоко зберігалося за температури не вище 4°С;

— протягом 72 год для молока буйволиць, овець і кіз.

2. Молоко, піддане тепловій обробці, призначене для виготовлення продуктів на молочній основі, повинно бути отримане із сирого молока, яке відповідає нормативам.

3. Молоко, піддане тепловій обробці, повинне відповідати наступним вимогам:

А) термізоване молоко повинне:

— бути отриманим із сирого молока, яке, якщо воно не перероблене протягом 36 год після приймання підприємством, має титр мікроорганізмів, визначений чашковим методом при температурі 30°С до процесу термізації, який не перевищує 300000/мл;

—  бути отриманим шляхом спеціальної обробки;

— якщо не  використане для виробництва пастеризованого або стерилізованого молока, відповідати наступним нормативам перед обробкою: титр мікроорганізмів, який визначається чашковим методом при температурі 30°С, рівний або менший 100000/мл;

Б) пастеризоване молоко повинно:

— бути отримане шляхом обробки високою температурою протягом короткого проміжку часу (не менше 71,7°С протягом 15 с або будь-яка еквівалентна комбінація) або за допомогою процесу пастеризації з використанням різних комбінацій часу і температури для отримання еквівалентного ефекту;

— мати негативну реакцію на фосфатазний тест і позитивну реакцію на пероксидазний тест, дозволяється при умові, що молоко етикетується як те, що „пройшло високотемпературну пастеризацію”;

В) УВТ – молоко повинно бути отримане шляхом дії на сире молоко безперервним потоком тепла, яке забезпечує високу температуру протягом короткого проміжку часу (не менше 135°С протягом 1 с) – з метою інгібування всіх залишкових мікроорганізмів та їхніх спор – так, щоб хімічні, фізичні та органолептичні зміни були мінімальними.

1 Trackback / Pingback

  1. Зміст | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*