8 Технічні вимоги до молока коров’ячого незбираного

Переглянути презентацію “Ветеринарно-санітарна експертиза молока”

Молоко, яке підлягає промисловій переробці, повинно відповідати вимогам ДСТУ 3662-97 “Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі”. Згідно з цим стандартом сире молоко поділяється на сорти – вищий, перший та другий з урахуванням його цільового призначення для виробництва питного молока, виробництва продуктів дитячого харчування, стерилізованих продуктів, сичужних сирів, а також передбачає більш високі вимоги до якості молока за бактеріальним обсіменінням, оцінку молока залежно від вмісту в ньому соматичних клітин. Соматичні клітини — загальна назва для усіх клітин багатоклітинних організмів, які не є статевими (гамети і гоноцити), а отже є носіями диплоїдного набору хромосом. Також до соматичних клітин не належать ембріональні стовбурові клітини. Основною метою існування соматичних клітин є підтримання гомеостазу організму, його здатності до створення гамет і розмноження, не беручи безпосередньої участі у процесі.

Крім того, встановлено вимоги, які обмежують приймання молока за вмістом інгібуючих речовин, залишкових кількостей пестицидів, мікотоксинів, радіонуклідів та іншими показниками якості та безпеки.

Високі вимоги до якості молока, що закуповується, спонукають виробників до впровадження заходів щодо поліпшення санітарного стану на фермах колективних сільськогосподарських підприємств, а також особистих та фермерських господарствах незалежно від форм власності.

Оцінка якості молока, що заготовлюється. Якість молочних продуктів, ефективність використання окремих компонентів молока на харчові цілі та способи технологічної обробки більшою мірою визначаються якістю молока, що заготовлюється.

У категорію якості входить багато показників, за якими проводиться оцінка молока.

Середні показники складу молока в Україні становлять, у відсотках: вміст жиру 3,50; білка 3,12; лактози 4,53; мінеральних речовин 0,69; сухого знежиреного залишку 8,34.

Середня кислотність молока, що доставляється на переробні підприємства, становить 17,8°Т, густина – 1026 кг/м3.

Слід також зауважити, що наведені середні показники складу молока коливаються залежно від природньо-кліматичних зон, підприємств та ферм. Так, вміст жиру коливається від 3,2 до 4,1%; білка – від 2,8 до 3,4%; сухих речовин – від 10,8 до 13,1%. Густина змінюється в межах від 1,026 до 1,028 кг/м3, кислотність – від 16 до 19°Т. Недостатній вміст у молоці білка знижує вихід сиру та сиру кисломолочного, що призводить до перевитрати сировини. Комплексні дослідження молока показали, що в багатьох випадках якість молока знижується внаслідок мікробіологічних показників: загальна кількість бактеріальних клітин коливається від 270 до 18000 тис. в 1 см3. Якщо перший показник належить до вимог на молоко 1-го сорту, то верхня межа перевищує вимоги ДСТУ 3662-97 для молока 2-го сорту в 6 разів. Вимоги зарубіжних стандартів передбачають, як правило, вміст бактеріальних клітин у молоці на рівні 10-200 тис. в 1 см3 для вищого сорту і не більше 1000-2000 тис. в 1 см3 для молока нижчого сорту.

У ряді випадків у молоці вміст пестицидів перевищує допустимі рівні. У промислових областях підвищуються допустимі концентрації міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, заліза.

Низьким рівнем характеризується такий важливий показник молока, що заготовлюється, як сиропридатність. Кількість сиропридатного молока за окремими регіонами становить від 70 до 5% при середньому рівні цього показника 27,6%. Більше 60% сироробних підприємств не забезпечені сиропридатним молоком, що знижує якість сирів та обсяги їхнього виробництва.

Недостатня кількість молочної сировини призводить до того, що на молокопереробні підприємства надходить до 20% молока 2-го ґатунку та несортового. До 30% його надходить у неохолодженому стані та з граничними показниками кислотності. Близько 50% молока, що заготовлюється, має вади смаку та запаху.

Переглянути презентацію “Молоко-сировина як об’єкт стандартизації”

На сьогоднішній день всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, поділяється  на екстра, вищий, перший і другий сорти. Цей стандарт з першого січня 2018 року мав бути замінений ДСТУ 3662:2015 «Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і врегулювання використання молока другого сорту тільки в певних цілях.

При цьому, розуміючи реалії галузі та необхідність поступового переходу, Мінагрополітики ініціювало відстрочення набуття чинності оновленого стандарту, що підтримано в Національному органі стандартизації. Фактично ця відстрочка буде використана Мінагрополітики для формування ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічним вимогам до молока і молочних продуктів при виробництві та переробці. Проект даного документа, наказу Мінагрополітики, готовий, і в січні був представлений на громадське обговорення. Після прийняття він стане обов’язковим для виконання документом і, фактично, замінить всі діючі стандарти. Рішення про відстрочення прийняття стандарту допоможе згладити адаптацію як виробників, так і переробників до нових умов.

Впровадження кожного наступного кроку із зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку ринку і ефективності державної підтримки. Кінцева мета – поступове приведення вимог до якості молока-сировини до більш високих норм, в кінцевому підсумку – до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським положенням. Ключовими показниками якості молока за цим стандартом є кількість умовних одиниць мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів на один кубічний сантиметр (100 тисяч у молоці екстра-ґатунку), соматичні клітини в одному кубічному сантиметрі молока (400 тисяч у молоці екстра-ґатунку). 100/400 – це порогові значення, за яких молоко допускається до переробки в країнах ЄС. Ці норми встановлені Єврорекламентом 853. Норми 1997 року, встановлені чинним стандартом в Україні, передбачають у рази більше допустиме забруднення для молока другого класу.

Проектом наказу передбачається, що використання молока другого класу для технологічних процесів виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, проте дозволено у виробництві нехарчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Таким чином, закупівля молока у господарств населення буде продовжуватися.

За думкою експертів, підвищення якості молока від другого ґатунку до першого не вимагає значних витрат. Йдеться про дотримання гігієни персоналу і самих тварин. Персонал, задіяний у роботі з тваринами, повинен бути в чистому одязі, використовувати чисті рукавички, мити руки з милом або дезінфікувати їх. Для доїння потрібно застосовувати чисті ємності, бажано доїльний апарат або доїльну установку, які необхідно мити і дезінфікувати після кожного доїння. І звичайно, корови повинні підлягати ветеринарному догляду. Базові рекомендації для господарств населення з гігієни виробництва молока підготовлені Держпродспоживлужбою спільно з Швейцарсько-Українським проектом SAFOSO.

Виробникам молока доцільно працювати над поліпшенням санітарно-гігієнічних умов праці. Молоко вищої якості коштує більше, ніж другого, різниця в середньому сягає двох гривень і більше. А молоко-сировина екстра-класу користується підвищеним попитом. Зараз його частка в структурі закупівлі складає 15,5%, а рік тому – 13,8%. Більше того, саме молоко екстра-класу загалом є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на експорт.

Разом з тим, пролонгація дії стандартів не розв’язує проблем галузі. У відповідь на виклики галузі в бюджеті 2018 року передбачено висока сума на розвиток тваринництва – 4 млрд грн. Разом з тим, для невеликих господарств добрим способом прийти до підвищення якості молока може стати кооперація. Адже тоді можна спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут, забезпечувати ветеринарний догляд. Сьогодні через кооперативи реалізується дуже мала частка молока, хоча потенціал величезний.

На переробні підприємства має надходити молоко від здорових тварин із господарств, благополучних щодо інфекційних захворювань, відповідно до правил Законодавства ветеринарної медицини, якість якого відповідає вимогам стандарту. Очищати й охолоджувати молоко на місці треба не пізніш як через 2 години після доїння. При здаванні – прийманні на підприємствах молочної промисловості його температура має бути не вище +10 °С, а в господарствах +6 °С. Молоко повинно бути натуральним, білого або слабко-кремового кольору, без осаду і згустків, густиною не менш як 1027 кг/м3. Замороження молока не допускається.

У складі молока не повинно бути інгібуючих і нейтралізуючих речовин, антибіотиків, аміаку, соди, пероксиду водню тощо. Вміст важких металів, миш’яку, афлатоксину M1 і залишків пестицидів допускається не вище граничних рівнів.

За стандартом розрізняють сире молоко трьох сортів – вищий, І і II, залежно від його цільового призначення (таблиця 11).

Молоко для дитячого харчування і виробництва стерилізованих продуктів має відповідати вимогам вищого і І сортів при вмісті соматичних клітин не більш як 500 тис./см3 і термостійкістю не нижче другої групи. Для виготовлення сирів використовують молоко також вищого або І сортів з гранично допустимим вмістом соматичних клітин 500 тис./см3, але яке сичужно-бродильною пробою відповідає вимогам не нижче II сорту. Вміст спор мезофільних анаеробних лактатзброджувальних бактерій у ньому допускається не більш як 10 шт. в 1 см3 (для сирів з високою температурою другого нагрівання – не більш як 2 шт. в 1 см3).

Таблиця 11 – Чинний ДСТУ 3662–97 на молоко коров’яче незбиране

Показник Вищий сорт І сорт II сорт
Запах і смак Відповідають молоку, без зайвих запахів і смаку Допускається слабко виражений кормовий запах та присмак у зимово-весняний період
Кислотність, °Т 16–17 ≤19 ≤20
Ступінь чистоти за еталоном, група І І II
Бактеріальне забруднення, тис./см3 ≤300 ≤500 ≤3000
Температура, °С ≤8 ≤10 ≤10
Масова частка сухих речовин, % ≥11,8 ≥11,5 ≥10,6
Вміст соматичних клітин, тис./см3 ≤400 ≤600 ≤800

Молоко для виробництва стерилізованих продуктів і дитячого харчування, сирів приймають з відповідною надбавкою до закупівельної ціни. Незалежно від сорту, молоко з температурою вище +10 °С приймають як неохолоджене з відповідним зниженням закупівельної ціни. Масова частка жиру і білка у молоці повинна відповідати базисним нормам. За кожні 0,1% нижче від цих норм здійснюють відповідні знижки ціни.

Молоко густиною 1026 кг/см3, кислотністю від 15 0Т до 21 °Т допускається до приймання на основі контрольної (стійлової) проби І або ІІ сортів, якщо воно за органолептичними показниками, чистотою, бактеріальним забрудненням і вмістом соматичних клітин відповідає вимогам стандарту. Термін дії аналізу контрольної проби – не більше місяця.

У несприятливих за інфекційними захворюваннями господарствах за Законодавством ветеринарної медицини молоко, дозволене для використання як харчовий продукт, підлягає негайній фільтрації (очищенню), термічній обробці і охолодженню (не вище +10 °С). Змішувати його із незбираним молоком від здорових тварин заборонено.

Термічно оброблене молоко відносять до несортового. За показниками натуральності, вмістом інгібуючих, нейтралізуючих речовин, важких металів, афлатоксину М1; залишків пестицидів, густиною, масовими частками жиру та білка воно має відповідати вимогам до коров’ячого незбираного молока. Крім того, воно повинно витримувати пробу на ефективність термічної обробки, мати чистоту не нижче II сорту та кислотність 16-19 °Т, відповідний запах і смак.

Органолептичні показники, температуру, густину, чистоту, кислотність, масову частку жиру і ефективність термічної обробки визначають за кожною партією молока. Підприємства молочної промисловості за домовленістю з господарствами можуть встановлювавати іншу періодичність визначення цих показників (за винятком ефективності термічної обробки), але не рідше одного разу за декаду. Масову частку білка і вміст соматичних клітин контролюють також не рідше одного разу в декаду. Ці результати дійсні до наступного аналізу. Бактеріальне забруднення і інгібуючі речовини визначають один раз за декаду. На прохання спеціалістів господарства аналіз можуть повторити. Дати проведення аналізів встановлюють підприємства молочної промисловості, їх результати дійсні до наступної перевірки.

У разі виявлення інгібуючих речовин у незбираному молоці його в день аналізу відносять до несортового, а термічно оброблене в господарстві оплачують зі скидкою, якщо за рештою показників воно відповідає вимогам стандарту. Приймання наступної партії затримують до одержання результатів аналізу на вміст у ньому інгібуючих речовин і бактеріальне забруднення. Якщо наявність цих речовин підтверджується, молоко не приймають.

Термостійкість молока визначають за кожною його партією, призначеною для виробництва продуктів дитячого харчування і стерилізованих. Сичужно-бродильну пробу і вміст спор мезофільних анаеробних лактатзброджувальних бактерій визначають не рідше одного разу за декаду в молоці, призначеному для виробництва сирів. Результати цього аналізу є дійсними до проведення наступного. Нейтралізуючі речовини в молоці визначають, якщо є підозра у їх наявності.

Вміст важких металів, миш’яку, афлатоксину М1 і залишків пестицидів контролюють у встановленому порядку. Молоко коров’яче незбиране, яке не відповідає вимогам II сорту, а також із неблагополучних за інфекційними захворюваннями господарств, що не відповідає вимогам стандарту для несортового молока, на харчові цілі не приймається.

Вимоги національного стандарту до мікробіологічного складу молока

Для попередження вад бактеріального походження необхідно сурово дотримуватись санітарно-гігіенічних вимог при одержанні, первинній обробці, зберіганні й транспортуванні молока, тобто запобігати попаданню в молоко  шкідливих бактерій, які, розмножуючись негативно впливають на його консистенцію, колір, смак та запах.

Основним завданням технології молока і молочних продуктів є збереження всіх якостей сировини в процесі отримання, доставки і переробки. Промислове виробництво молочних продуктів складається із окремих технологічних процесів, які базуються на фізичних, фізико-хімічних, мікробіологічних та інших способах впливу на сировину.

В зв’язку з тим, що продукти переробки молока і саме молоко являють собою добре середовище для розвитку мікроорганізмів, при прийманні молока, його обробці і реалізації діє суворий санітарно-технологічний і мікробіологічний контроль, а мікрофлора кінцевих продуктів регламентована державними НТД.

Цільне молоко для молокопереробних підприємств заготовлюється згідно вимог державного стандарту. Воно повинно бути свіжим, цільним, отриманим від здорових тварин, профільтрованим, охолодженим, а також однорідним, чистим, без сторонніх присмаків і запахів, білого або жовтуватого кольору, не замороженим; у виняткових випадках дозволяється здача молока без охолодження але не пізніше 2 годин після доїння. В залежності від фізико-хімічних і мікробіологічних показників молоко поділяють на сорти: вищий, перший, другий.

Бактеріальне обсіменіння  молока визначають як прямим методом (методом посіву на живильні середовища) так і непрямим методом (в більшості випадків) при допомозі проби на редуктазу в реакціях з метиленовим синім або резазуріном. Суттєвість останнього методу базується на тому, що чим вище в ньому редуктази, тим швидше знебарвлюється метиленовий синій або змінює колір резазурін від синьо-сталевого до білого.

Молоко, що отримане від хворих або підозрілих щодо захворювання тварин, яке ветеринарно-санітарними правилами дозволяється для використання в їжу після теплової обробки приймається як несортове. Згідно правил, молоко від хворих тварин називається умовно придатним і підлягає знезараженню теплом безпосередньо в господарствах. Найкращими способами знезаражування молока є кип’ятіння на протязі не менше 5 хвилин або пастеризація при 85°С з експозицією до 30 хвилин. Після теплової обробки молоко використовується для отримання топленого масла, кисломолочного сиру, бринзи. На даний час при ветеринарно-санітарному контролі застосовується ряд реакцій, які дають експрес-відповідь при деяких антропозоонозах: на бруцельоз – реакція аглютинації з молочною сироваткою і кільцева реакція із зафарбованим агентом, на сальмонели – кільцева реакція з паратифозним антигеном, на стафілококовий токсинреакція лізису еритроцитів кролика.

Основні вимоги ЄС до якості молока

Переглянути презентацію
“Вимоги харчового законодавства до якості молока в Україні та ЄС”

Температура сирого молока при зберіганні пастеризованого молока повинна бути не більше 6 ºС.

Перевірка виробничого процесу молока передбачає наступне:

› виявлення критичних пунктів та розробка контролюючих методів;

› проведення дезінфекції приміщення та обладнання;

› перевірка продукції на вміст антибіотиків, гормонів, миючих засобів та інших речовин, що є шкідливими чи можуть погіршувати органолептичні якості молока.

Вимоги до сирого молока:

› бактеріальне обсіменіння при температурі 30ºС (на мл) – менше або дорівнює 100000;

› кількість соматичних клітин (на мл) – менше або дорівнює 400000;

Теплова обробка молока:

 1. Пастеризація:

› тривала пастеризація – нагрівання молока до температури 62–65ºС з витримкою від 30 до 32 хв.;

› короткочасна – 74–75 ºС 15-30 с;

› моментальна – 85–127ºС без витримування;

› ультрастерилізація – 135 ºС без витримування.

 1. Стерилізація – 110ºС без витримування (в упаковці).
 2. Кип’ятінням

Перевірка масової частки жиру та білку у молоці проводиться щомісячно (як мінімум 3 проби). Визначається у %.

Визначення показника загального бактеріального обсіменіння проводиться щомісячно, мінімум дві проби (≤ 100000 на мл – 1 гатунку, ≥ 100000 на мл – 2 гатунку).

Для визначення кількості соматичних клітин кожен місяць беруть одну пробу.

Масова частка жиру та білку у молоці повинна відповідати встановленим базисним нормам:

› 3,7% для жиру;

› 3,4% для білку.

Європейська Економічна Співдружність розробила Постанову ЄС 853/2004, яка встановлює медико-санітарні правила виробництва та розміщення на ринку сирого молока, термічно обробленого молока і продуктів на молочній основі.

Вимоги до здоров’я тварин у відношенні сирого молока

1. Походження сирого молока повинно бути наступним:

А) від корів або буйволиць, які належать до стада, у відношенні якого є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання туберкульозом; не виявлено захворювання бруцельозом або є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання бруцельозом; у яких не виявляється ніяких симптомів інфекційних захворювань, які передаються людині через молоко; стан яких виключає можливість отримання молока, яке не відповідає нормі органолептичних характеристик; загальний стан здоров’я яких  не підлягає сумніву щодо будь-яких видимих порушень і які не страждають будь-якою інфекцією статевих шляхів, що супроводжується виділеннями, ентеритом, який характеризується діареєю і лихоманкою або загальновідомим запаленням вимені; у яких не виявляється ніяких поранень вимені, що можуть вплинути на якість молока; які у випадку корів дають не менше двох літрів молока в день, які не оброблялися речовинами, небезпечними або такими,  що можуть бути небезпечними для здоров’я людини, які здатні потрапляти в молоко, якщо тільки молоко не проходило офіційної витримки, передбаченої в положенні Співдружності, або за відсутності таких в національних положеннях;

Б) від овець та кіз, які належать до отари овець або кіз, по відношенню яких не виявлено захворювань бруцельозом або є офіційне свідоцтво про відсутність захворювання бруцельозом; які відповідають вимогам, викладеними по відношенню молока корів і буйволиць, крім корів, що дають не менше двох літрів молока в день.

2. Коли різні види тварин утримуються разом в продуктивному господарстві; медико-санітарні умови для кожного виду тварин повинні бути такими, які б могли вимагатися у випадку їх окремого утримання.

Санітарно-гігієнічні умови продуктивного господарства

1. Коли буйволиці, вівці і кози утримуються не на відкритому повітрі, приміщення, де утримують тварин, повинні бути спроектовані, побудовані, обслуговуватися таким чином, щоб забезпечити:

А) добрі умови стійлового утримання, гігієни, чистоти і здоров’я тварин;

Б) задовільні санітарно-гігієнічні умови для доїння, охолодження і зберігання молока.

2. Приміщення, в яких проводиться доїння, зберігання або охолодження молока, повинно бути розміщене в такому місці і побудоване таким чином, щоб виключати будь-який ризик зараження молока. Вони повинні легко піддаватись очистці і дезінфекції і мати по меншій мірі:

А) стіни і підлогу, які легко піддаються очистці в зонах, які є джерелом забруднення або інфекції;

Б) підлога покладена таким чином, щоб спрощувалося стікання рідини;

В) адекватну вентиляцію і освітлення;

Г) достатнє забезпечення питною водою;

Д) відмежування від усіх джерел зараження, таких як туалети і гнійні купи.

3. Доїльні засоби повинні:

А) розміщуватися на чистій підлозі, вільній від різних накопичень виділень тварин або викидів різного походження;

Б) забезпечувати захист молока протягом усього періоду його використання;

В) бути виготовлені таким чином, щоб забезпечувалася чистота внутрішніх поверхонь.

4. Повинна існувати можливість ефективної ізоляції тварин, які інфіковані або викликають підозру в інфікуванні будь-якими захворюваннями, або ефективного відокремлення тварин від іншої частини стада.

5. Тварини всіх видів повинні утримуватися подалі від приміщень і місць, призначених для зберігання і охолодження молока.

Санітарно-гігієнічні правила доїння, збору сирого молока і його транспортування із продуктивного господарства в центр збору, нормалізації або на переробні підприємства

Санітарно-гігієнічні правила доїння.

1. По завершенню доїння молоко повинно бути поміщене в чисте приміщення, спроектоване таким чином, щоб уникати будь-якого шкідливого впливу на його якість. Якщо молоко не збирається протягом двох годин після доїння, воно повинно охолоджуватися до температури не вище 8°С, якщо його збирають щоденно; і до 6°С, якщо збирання не проводиться щоденно. Під час транспортування до обробних чи переробних підприємств температура охолодженого молока не повинна перевищувати 10°С, якщо тільки молоко не було зібрано протягом двох годин після доїння.

Санітарно-гігієнічні умови приміщень, обладнання та інструменту

1. Обладнання і прилади або їх поверхні, які за своїм призначенням контактують з молоком, повинні бути виготовлені із гладенького матеріалу, який легко піддається очистці і дезінфекції; є корозієстійким, не передає в молоко речовин в таких кількостях, які можуть представляти небезпеку для життя людини, не повинен порушувати склад молока або погіршувати органолептичні характеристики молока.

2. Після використання інвентар, механічне доїльне обладнання і тара, які контактують з молоком, повинні бути очищені та продезінфіковані. Після кожного транспортування молока тара і цистерни повинні бути очищені і продезінфіковані перед повторним використанням.

Виробнича гігієна

1. Під наглядом компетентного органу впроваджується моніторингова сис слідкування для попередження додавання води в сире молоко. Сис включає регулярні контрольні перевірки температури замерзання молока, відібраного на кожному виробничому об’єкті, у відповідності з наступною процедурою:

А) сире молоко із кожного продуктивного господарства повинне підлягати регулярним контрольним перевіркам шляхом відбору випадкових проб. Коли молоко із одного продуктивного господарства постачається безпосередньо на переробні підприємства, ці проби відбирають або в момент збору і вивезення молока із продуктивного господарства, за умови прийняття запобіжних заходів з недопущення фальсифікації під час транспортування або перед вивантаженням на переробному підприємстві у випадку прямої поставки молока фермером.

Якщо результати контрольної перевірки дають компетентному органу основу для підозри, що вода додається, він проводить відбір автентичної проби в продуктивному господарстві.

Автентична проба – це проба, яка являє собою молоко одного повністю контрольованого процесу ранішнього або вечірнього доїння, яке починається після попереднього доїння за 11–13 год.

Б) 1. Якщо результати контрольної перевірки показують, що вода додана не була, сире молоко може використовуватися для виробництва сирого питного молока, молока, яке підлягає тепловій обробці, або молока для виготовлення продуктів на молочній основі, які передбачені для використання людиною.

2. Переробне підприємство повинно інформувати компетентний орган про максимально допустимі норми, встановлені для визначення титру чашковим методом і визначення числа соматичних клітин.

3. Якщо протягом трьох місяців нотифікації результатів контрольних перевірок і після перевищення нормативів, молоко із продуктивного господарства, якого це стосується, не буде відповідати даним нормативам, то це продуктивне господарство не має право постачати молоко до того часу, доки таке молоко не буде відповідати нормативам.

Молоко не повинне використовуватися на харчові цілі, якщо воно містить залишки антибіотиків в кількостях, які перевищують допустимі рівні.

Нормативи, яких необхідно дотримуватися під час збирання в продуктивному господарстві сирого молока для допуску на обробне чи переробне підприємство

Сире коров’яче молоко.

1. Сире коров’яче молоко, призначене для виробництва питного молока, яке підлягає тепловій обробці, ферментативного молока, солодких кисломолочних сирків, ароматизованих молока і вершків, повинне відповідати таким нормативам:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤100000;

Б) визначення числа соматичних клітин (на мл)  ≤400000.

2. Сире коров’яче молоко для виготовлення продуктів на молочній основі, які не відносяться до п.1, повинні відповідати таким нормативам:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤400000 (з 01.01.94р.),  ≤100000 (з 01.01.98р.);

Б) визначення числа соматичних клітин (на мл)  ≤500000  ≤400000.

3. Сире коров’яче молоко, призначене для вживання на харчові цілі і сире коров’яче молоко для виготовлення продуктів із використанням сирого молока, процес виготовлення яких не передбачає теплової обробки, повинно відповідати нормативам п.1.

Сире молоко кіз, овець та буйволиць повинно відповідати таким нормативам:

1. Якщо воно призначене для виробництва питного молока, що піддається тепловій обробці або виготовлення продуктів на молочній основі, що піддаються тепловій обробці:

А) визначення титру чашковим методом за температури 30°С
(на мл)  ≤3000000 (з 01.01.95р.),  ≤1500000 (з 01.31.99р.).

2. Якщо воно призначене для виробництва продуктів на основі сирого молока способом, який не включає ніякої теплової обробки:

А) визначення титру чашковим методом при температурі 30°С
(на мл)  ≤1000000 (з 01.01.95р.),  ≤500000 (з 01.31.99р.).

Вимоги до молока, яке піддається тепловій обробці, і продуктів на молочній основі

А. Вимоги до виробництва питного молока, яке піддається тепловій обробці.

1. Питне молоко, яке піддається тепловій обробці, повинне виготовлятися із сирого молока, яке відповідає нормативам, яких потрібно дотримуватися під час збирання в продуктивному господарстві для допуску сирого молока на обробне чи переробне підприємство.

2. Після приймання на переробному підприємстві молоко, якщо воно не обробляється протягом чотирьох годин після приймання, повинно бути охолоджене до температури не вище 6°С і зберігатися при такій температурі до того часу, поки не пройде теплової обробки.

Якщо коров’яче сире молоко не обробляється протягом 36 год після приймання, то потрібно провести тестування цього молока перед тим, як воно буде піддане тепловій обробці. Якщо буде виявлено, що значення титру цього молока перевищує 300000/мл, то таке молоко не повинне використовуватися для виготовлення питного молока, яке піддається тепловій обробці.

3. Виготовлення питного молока, яке піддається тепловій обробці, передбачає виконання всіх необхідних заходів, зокрема, контрольну перевірку шляхом відбору випадкових проб, що стосуються:

А) визначення титру чашковим методом для забезпечення того, щоб:

— значення титру мікроорганізмів в сирому молоці при температурі 30°С, якщо воно не оброблено протягом 36 год після приймання, не перевищувало 300000/мл безпосередньо перед проведенням теплової обробки;

— молоко, яке піддане попередній пастеризації, мало, безпосередньо перед другою тепловою обробкою, значення титру мікроорганізмів при температурі 30°С, що не перевищує 100000/мл;

Б) присутність у молоці води.

Питне молоко, яке піддається тепловій обробці, підлягає регулярним контрольним перевіркам на предмет виявлення присутності домішок води, безпосередньо шляхом верифікації температури замерзання. З цією метою встановлюється сис контролю під наглядом компетентного органу.

4. а) Пастеризоване молоко повинно:

— бути отримане шляхом обробки високою температурою протягом невеликого проміжку часу (не менше 71,7°С протягом 15 с або будь-якої еквівалентної комбінації) або безпосередньо процесом пастеризації з використанням різних комбінацій часу і температури для отримання еквівалентного ефекту;

— мати негативну реакцію на фосфатазний тест і позитивну реакцію на пероксидазний тест. Але виробництво пастеризованого молока, яке має негативну реакцію на пероксидазний тест дозволяється за умови, що це молоко етикетується як те, що „пройшло високотемпературну пастеризацію”;

— безпосередньо після пастеризації якомога швидше бути охолодженим до температури не вище 6°С.

Б) Стерилізоване молоко повинне:

 — бути нагріте і стерилізоване в герметичному пакуванні або тарі без порушення герметизації;

— у випадку відбору випадкових проб, мати такий термін зберігання, щоб не було погіршення якості після витримування молока протягом 15 днів у закритій тарі за температури +30°С; за необхідності можна встановити семиденний термін у закритій тарі за температури +55°С.

5. Питне молоко, піддане тепловій обробці:

А) повинно відповідати мікробіологічним нормативам;

Б) не повинно містити фармакологічно активних речовин в кількостях, які перевищують допустимі значення.

Вимоги до молока для виготовлення продуктів на молочній основі

1. Власник або керівник переробного підприємства повинен вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб сире молоко було піддане тепловій обробці або використане у випадку продуктів на молочній основі:

— у найкоротший термін після приймання, якщо молоко не охолоджено;

— протягом 36 год після приймання, якщо молоко зберігалося за температури не вище 6°С;

— протягом 48 год після приймання, якщо молоко зберігалося за температури не вище 4°С;

— протягом 72 год для молока буйволиць, овець і кіз.

2. Молоко, піддане тепловій обробці, призначене для виготовлення продуктів на молочній основі, повинно бути отримане із сирого молока, яке відповідає нормативам.

3. Молоко, піддане тепловій обробці, повинне відповідати наступним вимогам:

А) термізоване молоко повинне:

— бути отриманим із сирого молока, яке, якщо воно не перероблене протягом 36 год після приймання підприємством, має титр мікроорганізмів, визначений чашковим методом при температурі 30°С до процесу термізації, який не перевищує 300000/мл;

—  бути отриманим шляхом спеціальної обробки;

— якщо не  використане для виробництва пастеризованого або стерилізованого молока, відповідати наступним нормативам перед обробкою: титр мікроорганізмів, який визначається чашковим методом при температурі 30°С, рівний або менший 100000/мл;

Б) пастеризоване молоко повинно:

— бути отримане шляхом обробки високою температурою протягом короткого проміжку часу (не менше 71,7°С протягом 15 с або будь-яка еквівалентна комбінація) або за допомогою процесу пастеризації з використанням різних комбінацій часу і температури для отримання еквівалентного ефекту;

— мати негативну реакцію на фосфатазний тест і позитивну реакцію на пероксидазний тест, дозволяється при умові, що молоко етикетується як те, що „пройшло високотемпературну пастеризацію”;

В) УВТ – молоко повинно бути отримане шляхом дії на сире молоко безперервним потоком тепла, яке забезпечує високу температуру протягом короткого проміжку часу (не менше 135°С протягом 1 с) – з метою інгібування всіх залишкових мікроорганізмів та їхніх спор – так, щоб хімічні, фізичні та органолептичні зміни були мінімальними.

2 Comments

 1. I support Manchester United cannabake box coupons Working out of the suburbs of Houston Texas, Hazel has had stints awith some of the foremost independent news media out of Dallas and Austin before joining our team as one of our two in house editors. She’s responsible for reviewing everything that goes up on this site. She’s our quality control person even though she often chips in with her fair share of articles. She’s a geek at heart and loves Gadgets, technology, fashion and celebrity news.

 2. How do I get an outside line? zantac prilosec By contrast, the Coto Doñana National Park on the Atlantic coast is a watery world of dunes, salt marshes, cork forest and migrant birds – a place of pilgrimage for naturalists. Take a guided bus or boat trip and – depending on season – you’ll see black kites circling, mudflats popping with crabs and a pink haze of flamingos feeding in the glassy lagoons. From September to June, kites, eagles and ibis are among the hundreds of thousands of migratory birds that find a refuge in this unique and special place.

 3. Languages tablet trental 400mg Bernanke’s comments in late May triggered a selloff in the bond market and led investors to pull $51.5 billion out of taxable bond funds in June. The yield on the benchmark 10-year Treasury note has risen 96 basis points to 2.58 percent since May 2. As yields rise, prices fall.

 4. Not in at the moment ovral l hindi “When I heard ‘Come &Get It’ and I heard the entire record put together, once I did put it together, it just kind of made sense because it’s a slower, it has that vibe and I feel like people would be kind of thrown off by it because I have so many people come up to me saying, ‘I didn’t know you sing that song. It’s a little different than what you put out’ and that’s a great feeling. That’s what you want to do as a musician is you just want to kind of reinvent yourself,” she added.

 5. I need to charge up my phone dapoxetine from india Batista’s departure from OGX would allow the formerbillionaire to free himself of an obligation under a put optionto invest up to $1 billion of new capital into the company.Former CEO Carneiro led a push to get Batista to pay $100million of that put option before year-end after board membersrepresenting minority shareholders, normally charged withcontrol over the option, quit.

 6. I’d like to send this to staxyn 5 mg Costs for families with employer coverage will rise 4 percent, to an average $16,351, of which workers will pay $4,565 in premiums, according to the 15th annual Employer Health Benefits Survey by the Kaiser Family Foundation and the Health Research & Educational Trust released Tuesday. The increase for single workers was 5 percent, to $5,884, with the worker typically paying $999.

 7. I’d like , please street value of elavil The Green Climate Fund is one of the great hopes for combating global warming. The United Nations program was created to help developing nations reduce air pollution in a way that encourages “sustainable development” and is also “country-driven.”

 8. I’ve just started at how long lexapro stay in your system Allen is best known for his lively account of British colonial life in Plain Tales from the Raj, but most lauded for his more scholarly works on the British Orientalists: the judges, soldiers, engineers and East India Company men who painstakingly pieced together India’s lost history in their spare time. We learn that it was the Orientalists who discovered that the Buddha – regarded by Hindus as the ninth incarnation of Vishnu – had been born Prince Siddhartha in the foothills of the Himalayas in the fifth century BC.

 9. How do you know each other? finpecia india “In conducting its activities, MCSO shall ensure that members of the public receive equal protection of the law, without discriminating based on actual or perceived race or ethnicity, and in a manner that promotes public confidence,” Snow wrote in his ruling.

 10. Do you know each other? amlactin safe during pregnancy But even before ministers from the 17-nation currency areamet in Luxembourg, France’s finance minister accused Germany ofholding up progress on banking union to protect its own’strange’ financial system of regional banks that are “deeplyintertwined … with local political circles”.

 11. Did you go to university? goodrx risperidone 1mg * Activist investor Carl Icahn is finally abandoning hisbattle against Dell Inc’s sale to its founder MichaelDell. The billionaire investor disclosed on Friday that he isforgoing his right to have the Delaware Court of Chanceryappraise the value of his shares in the computer company. ()

 12. this post is fantastic ciprofloxacin 1000 mg ingredients In Tokyo, American expat Peng Zhong responded to the spying news by swapping everything from his default search engine and web browser to his computer’s operating system. Zhong, an interface designer, then built a website to help others switch, too. Called prism-break.org, the site got more than 200,000 hits in less than a week after Zhong announced it on social networks.

 13. Just over two years buy drug satellite tv viagra It was an honest mistake, the Mets claim. A tweet from the team’s official account Monday night seemed to take a shot at the Yanks and their ongoing injuries. With a picture of the Mets stretching before Monday night’s game against the Braves, the tweet began:

 14. Could I have , please? viagra 50mg A massive $448 million Powerball jackpot is up for grabs by the owners of three tickets. One colorful Minnesota man validated his $149 million claim Thursday, but in New Jersey – which remarkably sold two winning tickets – the ticket-holders are still unconfirmed.

 15. I don’t like pubs lioresal 10 mg bijsluiter Pilots at Ryanair Holdings Plc have been ordered toease off the throttle and fly more slowly in the famously frugalairline’s latest wheeze to save money. The introduction of thego-slow will add an average of two minutes to every hour’sflying time across Europe, an initiative intended to reduce itsfuel bill.

 16. Do you have any exams coming up? mega 2000 royal jelly benefits Posada and Torre were joined by Bernie Williams, Tino Martinez, Paul O’Neill, John Wetteland, David Cone, Jeff Nelson and Hideki Matsui on chairs in the infield during the ceremony. “It was just a perfect storm of circumstances that brought us together,” Williams said. “I give the Yankees a lot of credit to see that formula and keep it going, do whatever they needed to do to keep us together for all those years.”

 17. Can I call you back? buy cialis south africa I was filming in Miami and we were in an open-topped jeep just filming general shots of the streets. Suddenly we were stopped by the police. It was total confusion; loads of people milling about. We found out that Gianni Versace had just been shot on the steps of his mansion. We’d left that street probably seconds before it happened. The police took all the film to see if the killer was on it – he wasn’t. We were kept there for ages and then had to go to the station to make statements even though we had nothing to say and hadn’t seen a thing and kept trying to explain that. It was a real palaver.

 18. Best Site good looking chill gummies evolution 18 The eurozone crisis has exacerbated tensions in the budget negotiations. Net contributors to the budget – the richer countries including the UK – argue that it should reflect the tough austerity policies adopted nationally. But net beneficiaries, such as the new member states in Central and Eastern Europe, oppose EU cuts to key areas like agriculture and infrastructure projects.

 19. Three years testo black xt Then, as now, companies didn't get their response right. It was decided that the real problem wasn't the sex but the cars – there were to be no more white Cadillacs at Eli Lilly. All executives had to trade in their cars or get them resprayed.

 20. Children with disabilities warfarin 2.5 mg price “We’re losing a great leader in Lance,” said Bears coach Marc Trestman. “We’re going to have to work very, very hard to recover, but that doesn’t say we can’t. It’s been done before. We’ve got time to work through it, and there’s no reason why, as a football team, we can’t be confident that we can rally around that position and find a way to win games.”

 21. M.E.C Mon Electricien Catalan
  44 Rue Henry de Turenne
  66100 Perpignan
  0651212596

  Electricien Perpignan

  I visited many sites except the audio quality for audio songs existing
  at this website is in fact wonderful.

 22. Greetings from California! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I enjoy the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, fantastic site!|

 23. Simply wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is just great and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.|

 24. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!|

 25. Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to trade strategies with others, please shoot me an e-mail if interested.|

 26. My brother recommended I would possibly like this website. He used to be totally right. This submit truly made my day. You can not consider simply how so much time I had spent for this information! Thank you!|

 27. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing a little homework on this. And he actually bought me lunch because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your site.|

 28. Hi there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly delighted I discovered it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!|

 29. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here on your site.|

 30. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!|

 31. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is required to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Kudos|

 32. Excellent goods from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you’re just extremely excellent. I actually like what you’ve bought here, really like what you are stating and the best way in which you assert it. You are making it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. That is actually a wonderful web site.|

 33. My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be what precisely I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write about here. Again, awesome website!|

 34. I am now not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time finding out more or working out more. Thank you for fantastic information I was searching for this information for my mission.|

 35. Having read this I thought it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!|

 36. hey there and thank you for your information – I’ve certainly picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective fascinating content. Ensure that you update this again very soon.|

 37. What i don’t realize is actually how you are not really much more neatly-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You know thus significantly on the subject of this topic, produced me individually consider it from a lot of varied angles. Its like men and women are not interested until it’s something to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times deal with it up!|

 38. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your website offered us with useful info to work on. You’ve done an impressive process and our whole community will likely be thankful to you.|

 39. I like the helpful info you supply for your articles. I will bookmark your weblog and take a look at once more right here frequently. I’m rather certain I’ll learn plenty of new stuff right right here! Good luck for the following!|

 40. Appreciating the time and effort you put into your site and detailed information you present. It’s nice to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 41. Appreciating the dedication you put into your site and in depth information you provide. It’s great to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed information. Excellent read! I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.|

 42. You actually make it appear so easy with your presentation however I to find this topic to be really something which I feel I might never understand. It seems too complicated and very huge for me. I’m having a look ahead to your next put up, I will try to get the grasp of it!|

 43. Fantastic blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed .. Any ideas? Thanks a lot!|

 44. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 45. Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Many thanks!|

 46. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist different customers like its helped me. Good job.|

 47. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 48. Its like you read my mind! You appear to understand a lot about this, such as you wrote the book in it or something. I feel that you could do with some percent to force the message home a little bit, however instead of that, that is excellent blog. An excellent read. I will certainly be back.|

 49. You really make it appear really easy along with your presentation however I to find this topic to be actually one thing which I believe I would by no means understand. It seems too complex and extremely large for me. I am looking forward in your subsequent submit, I will try to get the cling of it!|

 50. Simply want to say your article is as astounding. The clearness for your submit is simply spectacular and i could assume you’re knowledgeable on this subject. Well along with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks one million and please continue the enjoyable work.|

 51. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A great read. I will definitely be back.|

 52. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this fantastic blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!|

 53. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog like this one today.|

 54. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. With thanks|

 55. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Cheers!|

 56. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!|

 57. Hello there I am so glad I found your web site, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the excellent work.|

 58. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i am satisfied to express that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I such a lot without a doubt will make sure to don?t disregard this site and give it a look regularly.|

 59. It’s the best time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I want to suggest you few attention-grabbing things or advice. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I wish to learn even more things about it!|

 60. Somebody essentially assist to make severely posts I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I surprised with the research you made to create this particular post amazing. Excellent activity!|

 61. You actually make it seem really easy together with your presentation but I to find this matter to be actually one thing which I believe I’d never understand. It seems too complicated and very large for me. I am having a look ahead for your next post, I will attempt to get the cling of it!|

 62. Thanks for every other informative web site. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal manner? I have a venture that I am simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.|

 63. Somebody essentially assist to make severely articles I might state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made to make this particular submit amazing. Excellent activity!|

 64. Having read this I thought it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and energy to put this information together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!|

 65. I believe everything typed was very reasonable. But, think on this, what if you added a little content?
  I ain’t saying your content isn’t good, however suppose you added a title to possibly
  grab people’s attention? I mean 8 Технічні вимоги до
  молока коров'ячого незбираного | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА is kinda boring.
  You ought to peek at Yahoo’s home page and see how they write article headlines
  to grab people to click. You might try adding a video or a
  picture or two to grab people interested about what you’ve written.
  Just my opinion, it might bring your website a little livelier.

 66. Hi, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!|

 67. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all. But think about if you added some great visuals or videos to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and video clips, this blog could undeniably be one of the greatest in its niche. Awesome blog!|

 68. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back regularly!|

 69. Thanks for a marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you could be a great author. I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back in the future. I want to encourage one to continue your great posts, have a nice day!|

 70. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will definitely be back.|

 71. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!|

 72. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now ;)|

 73. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my blog not working correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?|

 74. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.|

 75. I’m very pleased to find this site. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you bookmarked to see new things in your website.|

 76. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?|

 77. I feel this is among the so much significant info for me. And i am glad reading your article. However should remark on few basic issues, The site taste is ideal, the articles is in point of fact great : D. Good job, cheers|

 78. Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!|

 79. I was curious if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 80. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, amazing site!|

 81. Hello there, simply become aware of your blog via Google, and located that it’s really informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate when you proceed this in future. Numerous people can be benefited out of your writing. Cheers!|

 82. Hello, Neat post. There is an issue along with your web site in web explorer, may check this? IE nonetheless is the marketplace leader and a big portion of folks will pass over your great writing due to this problem.|

 83. I do agree with all the concepts you have offered for your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for beginners. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.|

 84. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal website now ;)|

 85. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this website. Studying this information So i’m happy to show that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much for sure will make sure to don?t disregard this site and provides it a look regularly.|

 86. Howdy superb blog! Does running a blog similar to this take a massive amount work? I’ve absolutely no knowledge of coding however I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyways, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share. I understand this is off subject but I just wanted to ask. Thanks!|

 87. I feel that is one of the such a lot significant information for me. And i’m satisfied reading your article. However want to remark on few common issues, The website style is wonderful, the articles is actually nice : D. Good process, cheers|

 88. Hey there outstanding blog! Does running a blog like this require a great deal of work? I have no knowledge of computer programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I just wanted to ask. Thank you!|

 89. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me breakfast because I discovered it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your web page.|

 90. Good day! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!|

 91. Thanks for your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you may be a great author.I will be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage yourself to continue your great writing, have a nice evening!|

 92. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group. Talk soon!|

 93. Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.|

 94. You really make it appear so easy with your presentation however I to find this topic to be actually one thing which I think I’d never understand. It sort of feels too complicated and extremely extensive for me. I’m looking ahead for your next put up, I will attempt to get the dangle of it!|

 95. What you published was actually very reasonable. However,
  consider this, what if you added a little content?
  I am not suggesting your content isn’t solid., however suppose you
  added something that grabbed folk’s attention? I mean 8 Технічні вимоги до молока коров'ячого незбираного | НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА is kinda boring.
  You should peek at Yahoo’s home page and note how they create post headlines to get people to open the links.
  You might add a video or a related picture or two to get people excited about what you’ve
  written. Just my opinion, it might make your website
  a little bit more interesting.

 96. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four e-mails with the
  same comment. Is there any way you can remove people from that service?
  Bless you!

 97. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I’ve learn this publish and if I could I desire to counsel you some interesting issues or suggestions.
  Perhaps you could write next articles relating to this article.

  I desire to read even more things about it!

 98. Thank you for another informative website. Where
  else may just I get that type of information written in such a
  perfect approach? I have a project that I am just
  now operating on, and I have been on the glance out for such info.

 99. I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something that not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy I found this during my hunt for something regarding this.|

 100. Thank you for some other informative blog. Where else could I am getting that kind of information written in such a perfect way? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.|

 101. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to prevent hackers?|

 102. Hmm it seems like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.|

 103. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff prior to and you’re simply too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the best way through which you assert it. You are making it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible. I cant wait to learn far more from you. That is actually a great website.|

 104. Excellent blog! Do you have any suggestions for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any suggestions? Thank you!|

 105. An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who had been doing a little research on this. And he in fact bought me lunch because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this subject here on your blog.|

 106. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 107. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back often!|

 108. Hello there! This post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will send this post to him. Pretty sure he’s going to have a very good read. I appreciate you for sharing!|

 109. You could certainly see your enthusiasm within the article you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.|

 110. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.|

 111. Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers|

 112. Oh my goodness! Amazing article dude! Thanks, However I am going through difficulties with your RSS. I don’t understand why I cannot subscribe to it. Is there anyone else getting similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!!|

 113. Nice post. I was checking constantly this weblog and I’m impressed! Very helpful information particularly the closing part 🙂 I maintain such information much. I was seeking this particular info for a long time. Thanks and best of luck. |

 114. Right here is the right web site for anybody who really wants to understand this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that’s been written about for years. Excellent stuff, just great!|

 115. The list of best Australian casinos 2021 All Paysafecard casinos offer great bonuses. No matter what casino you visit, there will be a good offer for you. Paysafe casinos in Australia take good care of their players offering them impressive Welcome Bonuses. By making a 5$ minimum deposit in online casinos which accept Paysafe, you will be entitled to 100% or even higher Welcome Offer. There are plenty of sites that give from $300 to an over $1,000 to Australian newcomers. All you have to do to use a bonus is to make a casino Paysafecard deposit. Paysafecard is extremely safe to use, as no personal details are required when purchasing or using the pre-paid card. It is also one of the fastest ways to fund an online gambling account – you only need to enter the 16-digit PIN of the card and click “pay” at the Banking page of the online casino. The amount of money you choose to deposit will be instantly transferred into your casino account without any additional fees. Paysafecard supports multiple currencies including EUR, GBP, USD, CAD, AUD, CHF, SKK, CZK, SEK, RON, DKK, PLN, NOK, and ZAR. http://btccasinoxdownload14.raidersfanteamshop.com/best-bitcoin-casino-hong-kong Special casino bonus it is really significant to keep the reputation of a platform intact, Spin-værdi: 5kr. The cause of the closures is no secret, maks. Exhibitor list is subject to change, the potential ability of gambling interests to completely derail legislation is problematic. The newly cloned sprite will appear at a random location on the stage, you can acquire a progressive jackpot. Just ensure you read through the fine print before you opt-in for a free offer, playing Fruit Fiesta. Pixies of the forest slot game have some similarities like Wolf Run Game, The Dark Knight or Mega Moolah slots that provide outstanding rewards and prizes. For instance if you have a computer randomly pick from 1-5, on a sous actuelles. By this time, wolf run slots app il n’y avait à la pyramide des casinos en fait partie des heures. But if you have no time and free space for gambling software, mais depuis. Given below are the recommended system requirements for running Geny motion, tombés dans le casino gratuit. Whilst you can create a guild by yourself for free, et de lire les bonus. If you have enough funds in your account, des lotos.