6. Обладнання для вакуумного упакування м’ясопродуктів

Похожее изображение

 

Вакуум–пакувальні машини за конструкцією бувають безкамерні, однокамерні, двокамерні й стрічкові. Основна частина цих машин – вакуумна камера, у якій здійснюються вакуумування пакета із продуктом і герметичне зварювання шва пакета.

Принцип дії камерних вакуум–пакувальних машин надано на рисунку 27. Продукт вкладають у мішок (пакет) з полімерного матеріалу, що піддається термічному зварюванню. Пакет укладають у камеру таким чином, щоб його відкрита частина (незапечатаний край) перебувала на зварювальному елементі. Кришка камери закривається, включається вакуум-насос, що відсмоктує з пакета повітря. Ступінь вакуумування 99,6…99,9 %. Після відсмоктування повітря включаються нагрівальні елементи, які, стикаючись із пакетом, герметично його запечатують.

У конструкції деяких вакуум-пакувальних машин на кришці передбачають спеціальний еластичний елемент, що при створенні вакууму у вакуум-камері обхоплює пакет, сприяючи більше швидкому видаленню повітря з пакета. Деякі типи вакуумних камер обладнані нагрівальними елементами тільки з однієї сторони камери, інші – із двох протилежних. В окремих камер на кришці нагрівальні елементи відсутні, а встановлений тільки фторопластовий ущільнювач.

 Рисунок 27 – Схема роботи однокамерної вакуум-пакувальної машини:
 а – початок вакуумування; б- закінчення вакуумування; 1 – патрубок відводу повітря, 2 – зварювальні елементи; 3 – еластичний елемент; 4 – кришка камери; 5 – камера; 6 – продукт; 7- пакет (упакування)

 Однокамерна вакуум-пакувальна машина являє собою прямокутну камеру із кришкою, змонтовану в корпусі, усередині якого розташований вакуум-насос. На краях камери встановлені нагрівальні елементи. Машина оснащена приладами контролю й регулювання.

Одна з найпростіших вакуум-пакувальних машин, що може застосовуватися на невеликих переробних підприємствах, показана на рисунку 28. Вона складається з корпуса з камерою, кришки, камери із плитою й рулону із плівкою. Зварювальна плита може переміщатися у кришці у вертикальній площині.

 

Рисунок 28 – Вакуум–пакувальна машина МВУ – 7:
1-  камера; 2- готова упаковка; 3- рулон; 4- кришка; 5- зварна плита; 6- покривна плівка; 7- блок керування; 8- корпус

При відкритій кришці в камеру укладається лоток із заповненими продуктом одного або декількох осередків. Кришка закривається, камера вакуумується й при необхідності заповнюється захисною газовою сумішшю з підключеного до неї балона. Потім крайки осередків лотка герметично зварюються з покривною плівкою завдяки тиску на них зварювальної плити, що переміщається у розігрітій кришці. Керування роботою вакуум-пакувальної машини МВУ-7 здійснюється блоком керування. Габаритні розміри машини 710x560x1240 мм, маса 280 кг.

Для виготовлення пакувальних лотків з осередками застосовується термоформуюча плівка товщиною 0,1-0,8 мм. Осередки формуються глибокою витяжкою на малогабаритній вакуум-формувальній машині МВФ-7 (рисунок 29). Машина складається з рами, на якій змонтовані нагрівальний блок, вентилятор і рулон з полімерною плівкою. Лотки з осередками виготовляються шляхом розігріву й формування плівки з наступним її охолодженням за допомогою вентилятора. Керування роботою машини здійснюється за допомогою блоку керування. Габаритні розміри машини – 874x776x1290 мм, маса 200 кг.

Рисунок 29 – Вакуум-формувальна машина МВФ-7:
1- форма; 2- полімерна плівка; 3- рулон; 4- нагрівальний блок; 5- вентилятор; 6- рама; 7- блок керування

Комплект із формувальної й пакувальної машин забезпечує виготовлення й упакування 60-100 лотків у годину із загальним корисним об’ємом осередків до 700 дм3

Збільшити продуктивність вакуум-пакувальної лінії можна за рахунок застосування двокамерних машин. Вони випускаються двох типів.

Перший являє собою конструкцію, що складається із двох однокамерних машин, об’єднаних однією рамою.

Другий виконаний у вигляді двох розташованих рядом однакових камер, змонтованих на одній рамі й оснащених кришкою, що поперемінно закриває то одну, то іншу камеру. Двокамерні вакуум-пакувальні машини, як правило, обладнуються більш продуктивною (100 м3/год і більше) вакуумною системою, ніж однокамерні.

Процес роботи двокамерної пакувальної машини має циклічний характер. У той час, коли в першій камері відбувається завантаження, у другій – відкачування повітря з камери, вакуумування упакованого в мішечок продукту й термозварювання упакування. Із закінченням пакувального циклу в другій камері кришка автоматично (або вручну) відкривається й закриває першу камеру. Тривалість окремих операцій – вакуумування й термозварювання регулюється безступенево за допомогою реле часу. Таким чином, двокамерні вакуум-пакувальні машини більше продуктивні в порівнянні з однокамерними за рахунок того, що в період упакування пакетів в одній камері оператор завантажує іншу.

Ще більш висока продуктивність у стрічкових вакуум-пакувальних машин (ліній), що здійснюють робочий процес за безперервним циклом. Для цього вони мають стрічковий транспортер для подачі наповнених продуктом мішечків або осередків і відводу впакованої продукції.

У стрічкових вакуум-пакувальних машинах (рисунок 30), що працюють за пакетним способом упакування, заповнені продуктом пакети укладаються на стрічку транспортера, що за рахунок крокової подачі відводить упаковану продукцію й одночасно вводить заповнені пакети в зону вакуумування й термозварювання. При зупинці транспортера кришка вакуумної камери автоматично опускається і відбувається вакуумування мішечків з наступним їхнім зварюванням. По закінченні процесу кришка піднімається з одночасним включенням транспортера, що виводить упаковану продукцію із зони камери і подає у неї наступну партію мішечків із продуктом.

Рисунок 30 – Стрічкова вакуум-пакувальна машина моделі «Supervас» GK-169 К фірми «Laskа» (Австрія):
1 – станина; 2 – опори; 3 – пульт керування; -4 – вакуумметр; 5- прийомний лоток; 6- кришка; 7 – стрічковий конвеєр; 8-привод

У пакувальних лініях, що працюють за безпакетним способом, в одній і тій же машині виготовляється тара, в неї укладається продукт певної маси й запечатується. На рисунку 31 показана схема вакуум-пакувальної лінії, розробленої в СКТБ “Техноприбор” (г. Гомель, Республіка Білорусь).

Термоформуєма плівка, розмотуючись із рулону ланцюговим транспортером із захопленнями, переміщається уздовж машини. Транспортер працює у кроковому режимі. У блоці нагрівання плівка розігрівається й подається у блок, де піддається формуванню. В секції укладання осередки сформованого лотка заповнюються продуктом і при наступному переміщенні накриваються покривною плівкою, що подається з рулону. В блоці вакуумування й термозварювання осередки вакуумуються й щільно зварюються з покривною плівкою за допомогою нагрітої плити, що опускається. Потім вони подаються до вирубного пристрою, у якому відділяються від надлишків стрічки. Готові упакування стрічковим конвеєром транспортуються за межі лінії для укладання їх у транспортну тару.

Мікропроцесорна система керування забезпечує автоматичну роботу лінії відповідно до необхідних технологічних режимів. Продуктивність лінії м’ясних продуктів 250…300 кг/год., габаритні розміри 7500x1800x1800 мм, маса 1500 кг. Розміри споживчих упакувань 380x142x50 мм, що дозволяє впаковувати м’ясні продукти масою 0,5…1,0 кг.

Рисунок 31 – Схема вакуум-пакувальної ліній ГСТ-400:
1, 8-рулони; 2  термоформуєма плівка; 3 – ланцюговий транспортер; 4 – блок нагрівання плівки; 5 – блок формування плівки; 6 – осередки; 7- секція укладання; 9 – покривна плівка; 10 – плита; 11 – блок – вакуумування й термозварювання; 12- стрічковий конвеєр; 13 – система керування; 14 – обертова бобіна; 15 – готові упакування

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*